Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Voľba jazykovej verzie

Capecitabine SUN (capecitabine) – Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa výdaja a použitia - L01BC06

Updated on site: 05-Oct-2017

Názov liekuCapecitabine SUN
Kód ATC klasifikácieL01BC06
Látkacapecitabine
VýrobcaSun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

A.VÝROBCA ZODPOVEDNÝ ZA UVOĽNENIE ŠARŽE

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Holandsko

B.PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA VÝDAJA A POUŽITIA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania (pozri Prílohu I: Súhrn charakteristických vlastností lieku, časť 4.2).

C. ĎALŠIE PODMIENKY A POŽIADAVKY REGISTRÁCIE

Periodicky aktualizované správy o bezpečnosti

V čase vydania rozhodnutia o registrácii sa nevyžaduje pre tento liekregistráciepredložen p riodicky

aktualizovaných správ o bezpečnosti . Držiteľ rozhodnutia o registrácii však predloží periodicky aktualizované správy o bezpečnosti tohto lieku, ak sa tento liek nachádza v zozname referenčných dátumov Únie (zoznam EURD) uvedenom v ods. 7 článku 107c smernice 2001/83/ES a uverejnenom na európskom internetovom portáli pre lieky.

 

 

 

 

 

 

ťou

D. PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA BEZPEČNÉHO

 

 

 

 

 

platnos

A ÚČINNÉHO POUŽÍVANIA LIEKU

 

Plán riadenia rizík (RMP)

 

 

 

Neaplikovateľné.

 

 

 

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis