Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Emadine (emedastine) – Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa výdaja a použitia - S01GX06

Updated on site: 06-Oct-2017

Názov liekuEmadine
Kód ATC klasifikácieS01GX06
Látkaemedastine
VýrobcaNovartis Europharm Limited

A.VÝROBCOVIA ZODPOVEDNÍ ZA UVOĽNENIE ŠARŽE

Meno a adresa výrobcu zodpovedného za uvoľnenie šarže

EMADINE 0,5 mg/ml očná roztoková instilácia

S.A. Alcon-Couvreur N.V.

Rijksweg 14

B-2870, Puurs

Belgicko

Alcon Cusí, S.A., Camil Fabra 58, 08320 El Masnou, Barcelona,

Španielsko

EMADINE 0,5 mg/ml očná roztoková instilácia, jednodávkový obal

S.A. Alcon-Couvreur N.V.

Rijksweg 14

B-2870, Puurs

Belgicko

Tlačená písomná informácia pre používateľa lieku musí obsahovať názov a adresu výrobcu zodpovedného za uvoľnenie príslušnej šarže.

B.PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA VÝDAJA A POUŽITIA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

C.ĎALŠIE PODMIENKY A POŽIADAVKY REGISTRÁCIE

Periodicky aktualizované správy o bezpečnosti

Držiteľ rozhodnutia o registrácii predloží periodicky aktualizované správy o bezpečnosti tohto lieku v súlade s požiadavkami stanovenými v zozname referenčných dátumov Únie (zoznam EURD) uvedenom v ods. 7 článku 107c smernice 2001/83/ES a uverejnenom na európskom internetovom portáli pre lieky.

D. PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA BEZPEČNÉHO A ÚČINNÉHO POUŽÍVANIA LIEKU

Neaplikovateľné.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis