Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Evista (raloxifene hydrochloride) – Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa výdaja a použitia - G03XC01

Updated on site: 06-Oct-2017

Názov liekuEvista
Kód ATC klasifikácieG03XC01
Látkaraloxifene hydrochloride
VýrobcaDaiichi Sankyo Europe GmbH

A.DRŽITEĽ POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÝ ZA UVOĽNENIE ŠARŽE

Názov a adresa výrobcu zodpovedného za uvoľnenie šarže

Lilly SA

Avda de la Industria 30 28108 Alcobendas Madrid

Španielsko

Tlačená písomná informácia pre používateľov lieku musí obsahovať meno a adresu výrobcu zodpovedného za uvoľnenie príslušnej šarže.

B.PODMIENKY REGISTRÁCIE

PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA BEZPEČNÉHO A ÚČINNÉHO UŽÍVANIA LIEKU

Neaplikovateľné.

ĎALŠIE PODMIENKY

Držiteľ rozhodnutia o registrácii poskytne PSUR v 3-ročných intervaloch.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis