Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hemangiol (propranolol hydrochloride) – Označenie obalu - C07AA05

Updated on site: 07-Oct-2017

Názov liekuHemangiol
Kód ATC klasifikácieC07AA05
Látkapropranolol hydrochloride
VýrobcaPierre Fabre Dermatologie

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM A VNÚTORNOM OBALE PAPIEROVÁ ŠKATUĽA / LIEKOVKY

1.NÁZOV LIEKU

HEMANGIOL 3,75 mg/ml, perorálny roztok propranolol

2.LIEČIVO (LIEČIVÁ)

1 ml roztoku obsahuje 4,28 mg chloridu propranololu, čo je ekvivalent 3,75 mg propranololu .

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Perorálny roztok 120 ml

5.SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Na vnútorné použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Použite so striekačkou na podanie lieku ústami so stupnicou označujúcou mg propranololu, ktorá sa nachádza v balení. Nepoužívajte žiadnu inú odmerku.

Pred použitím liekovkou netraste.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK SÚ POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Po prvom otvorení sa má liek použiť do 2 mesiacov.

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Liekovku uchovávajte vo vonkajšej škatuli a chráňte ju tak pred svetlom.

Medzi jednotlivými použitiami uchovávajte liekovku a striekačku spolu vo vonkajšej škatuli. Neuchovávajte v mrazničke.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA LIKVIDÁCIE NEPOUŽITÝCH LIEKOV

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

PIERRE FABRE DERMATOLOGIE 45 place Abel Gance

F- 92100 Boulogne

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/14/919/001

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

HEMANGIOL

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis