Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Voľba jazykovej verzie

Imprida HCT (amlodipine / valsartan / hydrochlorothiazide) – Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa výdaja a použitia - C09DB03

Updated on site: 08-Oct-2017

Názov liekuImprida HCT
Kód ATC klasifikácieC09DB03
Látkaamlodipine / valsartan / hydrochlorothiazide
VýrobcaNovartis Europharm Ltd.

A.DRŽITEĽ POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÝ ZA UVOĽNENIE ŠARŽE

Názov a adresa výrobcu zodpovedného za uvoľnenie šarže

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Norimberg

Nemecko

B.PODMIENKY REGISTRÁCIE

PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA VÝDAJA A POUŽITIA, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.

PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA S OHĽADOM NAregistrácieBEZPEČNÉ A

ÚČINNÉ POUŽÍVANIE LIEKU ĎALŠIE PODMIENKYNeaplikovateľné.

 

 

ou

Systém dohľadu nad liekmi

ť

 

platnos

 

Držiteľ povolenia na uvedenie lieku na trh musí zabezpečiť zavedenie systému dohľadu nad liekmi, ako je predložený v module 1.8.1. povolenia na uvede ie lieku na trh, ako aj jeho fungovanie pred uvedením lieku na trh a v čase, keď už je uvedený na rhu.

 

 

 

enou

 

 

č

Liek

s

ukon

 

 

 

 

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis