Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NeoSpect (depreotide trifluoroacetate) - V09IA05

Updated on site: 08-Oct-2017

Názov liekuNeoSpect
Kód ATC klasifikácieV09IA05
Látkadepreotide trifluoroacetate
VýrobcaCIS bio international

NEOSPECT

Súhrn správy EPAR pre verejnosť

ť NeoSpect je súprava na prípravu rádiologickyplatnosoznačeného lieku. NeoSpect obsahuje biely prášok na prípravu injekčného roztoku, ktorý obsahuje účinnú látku depre tid.

Na čo sa NeoSpect používa?

NeoSpect sa nepoužíva samotný, ale pred použitím sa musí rádiologicky označiť. Rádiologické označenie je technika, pri ktorej sa látka označí rádio ktívnou zlúčeninou. NeoSpect sa rádiologicky

označí tak, že sa zmieša s roztokom rádioaktívneho technécia (99mTc).

Rádiologicky označený liek je určený na diagnostické použitie. NeoSpect sa používa v prípade pacientov, ktorí majú jednu pľúcnu uzlinu (malá okrúhla rana v ľúcach) zistenú na základe röntgenu hrudníka alebo snímky počítačovej t m grafie (CT), aby sa zistilo, či je uzlina malígna (rakovinová). Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

Liektumoroch. Keď sa NeoSpect rádiologicky označí, rádioaktívny prvok technécium 99m (99mTc) sa naviaže na depreotid. Keďže depreotid sa viaže na receptory, nesie so sebou rádioaktivitu, čo sa môže zistiť pomocou špeciálneho zobrazovacieho zariadenia, napríklad scintigrafie alebo jednofotónovej emisnej tomografie (SPECT). Ak sa pľúcna uzlina označí liekom NeoSpect, je pravdepodobne malígna. Ak sa uzlina neoznačí, potom je pravdepodobne benígna (nemalígna).

Ako bol NeoSpect skúmaný?

NeoSpect sa skúmal v dvoch hlavných skúškach zahŕňajúcich 258 pacientov s podozrením na pľúcny karcinóm. Títo pacienti podstúpili röntgen hrudníka alebo snímkovanie CT, ako aj snímkovanie SPECT, pomocou rádiologicky označeného lieku NeoSpect. Výsledok snímky s použitím lieku

NeoSpect sa porovnal s aktuálnou diagnózou na základe histológie uzliny (tkanivo uzliny sa po operačnom odstránení analyzovalo pod mikroskopom). Hlavnou mierou účinnosti bola presnosť stanovenia diagnózy malígneho tumoru (pozitivita) alebo benígneho tumoru (negativita).

Aký prínos preukázal NeoSpect v týchto štúdiách?

Výsledok snímky získanej pomocou lieku NeoSpect sa zhodoval s výsledkom získaným pomocou histológie v prípade 80 až 90 % pacientov. Pridanie snímky získanej pomocou lieku NeoSpect

k snímke CT zvýšilo konkrétnosť snímky, na základe čoho mohol lekár ľahšie určiť uzlinu ako malígnu.

Aké riziká sa spájajú s užívaním lieku NeoSpect?

Vedľajšie účinky lieku NeoSpect nie sú časté, ale k najčastejším vedľajším účinkom (pozorované u 1 až 10 pacientov z 1 000) patrí bolesť hlavy, nauzea (pocit nevoľnosti), vracanie, hnačka, abdomin lna

(brušná) bolesť, závraty, návaly a únava.

NeoSpect by nemali užívať osoby, ktoré môžu byť precitlivené (alergické) na depreotid, na pertechnetát sodný alebo na iné zložky lieku. NeoSpect by nemali užívať ženy, ktoré ú gravidné alebo ktoré dojčia.

registrácie

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis