Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quadramet (samarium [153Sm] lexidronam pentasodium) – Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa výdaja a použitia - V10BX02

Updated on site: 09-Oct-2017

Názov liekuQuadramet
Kód ATC klasifikácieV10BX02
Látkasamarium [153Sm] lexidronam pentasodium
VýrobcaCIS bio international

A.VÝROBCOVIA ZODPOVEDNÍ ZA UVO ĽNENIE ŠARŽE

Meno a adresa výrobcu zodpovedného za uvoľnenie šarže

CIS bio international

Boîte Postale 32

F-91192 Gif-sur-Yvette cedex

France

B. PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA VÝDAJA A POUŽITIA

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania (pozri Príloha I: Súhrn charakteristických vlastností lieku, časť 4.2).

C.OSOBITNÉ PODMIENKY A POŽIADAVKY REGISTRÁCIE

Systém dohľadu nad liekmi

Držite ľ povolenia na uvedenie lieku na trh musí zabezpečiť zavedenie systému dohľadu nad liekom predložený v module 1.8.1. povolenia na uve denie lieku na trh, ako aj jeho fungovanie pred uvedením lieku na trh a v čase, keď už je uvedený na trhu.

D. PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA S OHĽADOM NA BEZPEČNÉ A Ú ČINNÉ

POUŽITIE LIEKU

Neaplikovateľné.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis