Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quintanrix (diphtheria toxoid / tetanus toxoid /...) - J07CA10

Updated on site: 09-Oct-2017

Názov liekuQuintanrix
Kód ATC klasifikácieJ07CA10
Látkadiphtheria toxoid / tetanus toxoid / inactivated Bordetella pertussis / hepatitis B surface antigen (rDNA) / Haemophilus influenzae type b polysaccharide
VýrobcaGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Quintanrix sa používa na očkovanie dojčiat mladšíchplatnosako jeden rok proti záškrtu, tetanu, pertussis (čierny kašeľ), hepatitíde B a „invazívnym“ ochoreniam spôsobených Hib (ako napr. bakteriálna

Obsahuje tieto účinné látky: toxoidy (chemicky oslabené toxíny) zo záškrtu a tetanu, inaktivovanú

(usmrtenú) Bordetella pertussis (baktéria, ktorá spôsobuje čierny kašeľ), časti vírusu hepatitídy B

a polysacharidov (cukry) z baktérie Haemophilus influenzae typ b („Hib“, baktéria, ktorá spôsobuje meningitídu).

Na čo sa liek Quintanrix používa?

života. Liek Quintanrix sa môže použiť aj ako preočkovanie predošlých očkovaní proti záškrtu, tetanu

Akým spôsobom liek Quintanrix účinkuje?

Quintanrix je očkovacia látka. Vakcíny účinkujú tak, že „učia“ imunitný systém (prirodzená obrana tela), ako sa chrániť pred chorobami. Liek Quintanrix obsahuje malé množstvá:

• toxoidov baktérií, ktoré spôsobujú záškrt a tetanus,

• usmrtenú celú B. pertussis,

• polysacharidy extrahované z „kapsúl“, ktoré obklopujú baktériu Hib – tieto polysacharidy sú chemicky pripojené (konjugované) k toxoidu tetanu ako nosná bielkovina, keďže toto zlepšuje odpoveď na vakcínu,

Ak sa dieťaťu podá vakcína, jeho imunitný systém rozpozná časti baktérií a vírusov ako „cudziu látku“ a vytvára proti ním protilátky. Imunitný systém potom pri prirodzenom kontakte s baktériami alebo vírusmi bude schopný rýchlejšie vytvárať protilátky. Podporuje sa tým ochrana pred chorobami, ktoré tieto baktérie a vírusy spôsobujú.

Táto vakcína je adsorbovaná. Znamená to, že účinné látky sa napoja na zlúčeniny hliníka kvôli stimulácii lepšej imunitnej odpovede. Povrchové antigény vírusu hepatitídy B sú produkované metódou známou ako technológia rekombinantnej DNA: vytvárajú ich kvasinky, do ktorých bol vložený gén (DNA), ktorý im umožňuje, aby vytvárali proteíny.

Účinné látky vo vakcíne Quintanrix boli v Európskej únii (EU) mnohé roky dodávané v iných vakcínach: účinné látky proti záškrtu, tetanu, pertussis a hepatitíde B boli dodávané vo vakcíne Tritanrix HepB od roku 1996. Tieto účinné látky boli pred týmto rokom dodávané aj v iných vakcínach. Zložka Hib bola tiež dodávaná v iných vakcínach.

malých detí. V troch štúdiách boli účinky lieku Quintarix porovnávané s účinkami kombinácie

Tritanrix HepB a vakcíny obsahujúcej Hib: do dvoch z týchto štúdií bolo zapojených celkovo 1 208 dojčiat, ktoré boli očkované v dvoch, štyroch a platnosšiestich mesiacoch, a do jednej 294 dojčiat očkovaných

v troch, štyroch a piatich mesiacoch. Štvrtá štúdia porovnávala účinky lieku Quintarix podávaného

v šiestich, 10 a 14 týždňoch u 318 dojčiat, ktoré pri narodení buď dostali alebo nedostali vakcínu proti hepatitíde B. Piata štúdia sa zamerala na účinky štvrtej dávky, preočkovania, lieku Quintanrix

v druhom roku života 357 batoliat. Vo všetkých týchto štúdiách bola hlavnou mierou účinnosti produkcia ochranných hladín protilátok po poslednom očkovaní.

Aký prínos preukázal liek Quintanrix v týchto štúdiách?

Liek Quintarix bol v produkcii ochrannýchenouhladín protilátok rovnako účinný ako dve osobitné vakcíny. Celkovo malo mesiac po prvom cykle očkovania 95 až 100 % dojčiat ochranné hladiny

protilátok proti záškrtu, tetanu, pertussis, hepatitíde B a Hib. Na účinnosť lieku Quintanrix nemalo predchádzajúce očkovanie proti hepatitíde B žiadny vplyv.

Štúdia s preočkovaním ukázala tiež, že liek Quintanrix bol rovnako účinný ako dve osobitné vakcíny s výsledkom 92 až 100 % batoliat, ktoré mali 42 dní po preočkovaní ochranné hladiny protilátok.

Aké riziká sa spájajú s užívanímč lieku Quintanrix?

Najčastejšími vedľajšími účinkami lieku Quintanrix (pozorované u viac ako 1 z 10 dávok vakcíny) sú dráždivosť, ospanlivosť, strata chuti do jedla, bolesť, začervenanie a opuch a tiež horúčka. Zoznam všetkých vedľajších účinkov hlásených pri používaní lieku Quintanrix sa nachádza v písomnej informácii pre používateľov.

tu rizikoLiekvzniku apnoe (krátke prestávky v dýchaní) u týchto detí. Ich dýchanie má byť sledované do troch dní po očkovaní.

Prečo bol liek Quintanrix schválený?

Výbor pre lieky na humánne použitie (CHMP) rozhodol, že prínos lieku Quintanrix je väčší než riziká spojené s jeho používaním pri základnom očkovaní dojčiat (počas prvého roku života) proti záškrtu,

tetanu, pertussis, hepatitíde B a invazívnemu ochoreniu spôsobenému Hib, a na preočkovanie batoliat v druhom roku života. Výbor odporučil udeliť povolenie na uvedenie lieku Quintanrix na trh.

Európska komisia dňa 21. októbra 2004 vydala spoločnosti GlaxoSmithKline Biologicals s.a. povolenie na uvedenie lieku Quintanrix na trh platné v celej Európskej únii.

Úplné znenie správy EPAR o lieku Quintanrix sa nachádza tu.

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: 04 –2008.

 

 

 

 

 

platnos

ť

ou

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

ukon

č

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liek

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis