Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quintanrix (diphtheria toxoid / tetanus toxoid /...) – Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa výdaja a použitia - J07CA10

Updated on site: 09-Oct-2017

Názov liekuQuintanrix
Kód ATC klasifikácieJ07CA10
Látkadiphtheria toxoid / tetanus toxoid / inactivated Bordetella pertussis / hepatitis B surface antigen (rDNA) / Haemophilus influenzae type b polysaccharide
VýrobcaGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Obsah článku

AVÝROBCA BIOLOGICKÝCH LIEČIV A DRŽITEĽ POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÝ ZA UVOĽNENIE ŠARŽE

Tel: +36 28 511 960

 

 

 

registrácie

Meno a adresa výrobcu biologických liečiv

 

 

 

 

Diftériový toxoid, tetanovýs toxoid, pertussis (celobunková):

 

 

 

Chiron-Behring GmbH & Co.

 

 

 

 

Postfach 1630-35006 Marburg

 

 

 

 

Nemecko

 

 

 

 

Tel: +49 6421 39 29 17

 

 

 

 

Fax: +49 6421 39 47 20

 

 

 

 

Polysacharid Haemophilus influenzae typ b

 

 

 

 

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

 

 

 

 

2100 Gödöllö, Táncsics Mihály út 82

 

 

ou

 

Maďarsko

 

 

 

Fax:+ 36 28 511 999

 

ť

 

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

platnos

 

 

 

89 rue de I’Institut-1330 Rixensart

 

 

 

 

 

Belgicko

 

 

 

 

Tel: +32 2 656 81 11

 

 

 

 

Fax:+32 2 656 80 00

 

 

 

 

Meno a adresa výrobcu zodpovedného za uvoľnenie šarže

 

 

 

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

 

 

 

 

89 rue de I’Institut-1330 Rixensart

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

Belgicko

Tel: +32 2 656 81 11

Fax:+32 2 656 80 00

Tlačená písomná informácia pre používateľov lieku musí obsahovať meno a adresu výrobcu zodpovedného za uvoľnenie príslušnej šarže.

PODMIENKYukonALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCIIs č

LiekĎALŠIE PODMIENKY

Držiteľ rozhodnutia o registrácii musí informovať Európsku komisiu o plánoch týkajúcich sa uvedenia lieku do obehu, ktorý bol povolený týmto rozhodnutím.

Oficiálne uvoľnenie šarže: podľa článku 114 smernice 2001/83/EC vykoná oficiálne uvoľnenie šarže štátne laboratórium alebo laboratórium určené na tento účel.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis