Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sabervel (irbesartan) – Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa výdaja a použitia - C09CA04

Updated on site: 10-Oct-2017

Názov liekuSabervel
Kód ATC klasifikácieC09CA04
Látkairbesartan
VýrobcaPharmathen S.A.

A.VÝROBCOVIA ZODPOVEDNÍ ZA UVOĽNENIE ŠARŽE

Názov a adresa výrobcu (výrobcov) zodpovedného(zodpovedných) za uvoľnenie šarže

J. Uriach y Compañía, S.A.

 

 

Av. Camí Reial, 51-57

 

 

 

ES-08184Palau-solità i Plegamans

 

 

Barcelona

 

 

 

Španielsko

 

 

 

Pharmathen S.A.

 

 

 

6 Dervenakion str.

 

 

 

15351 Pallini Attiki

 

 

 

Grécko

 

 

 

Pharmathen International S.A.

 

 

Industrial Park Sapes,

 

 

 

Rodopi Prefecture, Block No 5,

 

 

Rodopi 69300,

 

 

 

Grécko

 

 

 

Tlačená písomná informácia pre používateľov lieku musí obsahovať názovregistráciea adresu výrobcu

zodpovedného za uvoľnenie príslušnej šarže.

 

ou

 

 

 

 

 

ť

B. PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA VÝDAJA A POUŽITIA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis

 

 

C. OSOBITNÉ PODMIENKY A POŽIADAVKY REGISTRÁCIE

Systém dohľadu nad liekmi

platnos

 

Držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku m sí zabezpečiť zavedenie systému dohľadu nad liekmi

predloženého v rámci modulu 1.8.1. žiad sti o registráciu lieku ako aj jeho fungovanie pred

uvedením lieku na trh a v čas , k ď už je uvedený na trhu.

 

Plán riadenia rizík (Risk ma agementenouplan, RMP)

 

Neaplikovateľné.

č

 

 

 

 

 

PSUR

 

 

 

Plán predkladaniaukonPSUR sa má riadiť podľa plánu predkladania PSUR pre referenčný liek.

s

 

 

 

PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA S OHĽADOM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽITIE LIEKU

LiekNeaplikovateľné.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis