Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sonata (zaleplon) – Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa výdaja a použitia - N05CF03

Updated on site: 10-Oct-2017

Názov liekuSonata
Kód ATC klasifikácieN05CF03
Látkazaleplon
VýrobcaMeda AB

A. VÝROBCA (VÝROBCOVIA) ZODPOVEDNÝ (ZODPOVEDNÍ) ZA UVOĽNENIE

ŠARŽE

Názov a adresa výrobcu zodpovedného za uvoľnenie šarže

  Zoznam liekov na lekársky predpis. Kód ATC klasifikácie: "N05CF03"

 • Zerene - N05CF03

MEDA Manufacturing GmbH Neurather Ring 1

51063 Kolín nad Rýnom Nemecko

B.

PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA VÝDAJA A POUŽITIA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

registrácie

 

C.

ĎALŠIE PODMIENKY A POŽIADAVKY REGISTRÁCIE

 

Periodicky aktualizované správy o bezpečnosti

Držiteľ rozhodnutia o registrácii predloží periodicky aktualizované sp ávy o b zpečnosti tohto lieku v

súlade s požiadavkami stanovenými v zozname referenčných dátumov Únie (zoznam EURD)

uvedenom v ods. 7 článku.

 

 

ou

 

 

 

 

ť

 

 

 

 

platnos

 

D. PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA BEZPEČNÉHO A ÚČINNÉHO

POUŽÍVANIA LIEKU

 

 

 

Neaplikovateľné.

 

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

č

 

 

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 • Pomoc
 • Get it on Google Play
 • O nás
 • Info on site by:

 • Presented by RXed.eu

 • 27558

  zoznam liekov na lekársky predpis