Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ytracis (yttrium [90Y] chloride) – Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa výdaja a použitia - V09

Updated on site: 11-Oct-2017

Názov liekuYtracis
Kód ATC klasifikácieV09
Látkayttrium [90Y] chloride
VýrobcaCIS bio international

Obsah článku

A DRŽITE Ľ POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÝ ZA UVO ĽNENIE ŠARŽE

Meno a adresa výrobcu zodpovedného za uvoľnenie šarže

CIS bio international Boîte Postale 32

91192 GIF-SUR-YVETTE Cedex France

B PODMIENKY REGISTRÁCIE

PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA DODÁVOK A PO UŽITIA, ULOŽENÉ DRŽITE ĽOVI ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis s s obmedzením predpisovania (pozri Príloha I: Súhrn charakteristických vlastností lieku, časť 4.2).

PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA S OHĽADOM NA BEZPEČNÉ A Ú ČINNÉ

POUŽÍVANIE LIEKU

Neaplikovateľné.

ĎALŠIE PODMIENKY

Systém dohľadu nad liekmi

Držite ľ povolenia na uvedenie lieku na trh musí zabezpečiť zavedenie systému dohľadu nad liekmi, ako je opísané vo verzii 7 predloženej v rámci modulu 1.8.1. žiadosti o vydanie povolenia na uvedenie lieku na trh, ako aj jeho fungovanie pred uvedením lieku na trh a v čase, keď už je uvedený na trhu.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis