Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ATryn (antithrombin alfa) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - B01AB02

Updated on site: 05-Oct-2017

Ime zdravilaATryn
ATC kodaB01AB02
Substancaantithrombin alfa
ProizvajalecGTC Biotherapeutics UK Limited

Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila. Glejte poglavje 4.8, kako poročati o neželenih učinkih.

1.IME ZDRAVILA

ATryn 1750 i.e. prašek za raztopino za infundiranje

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Ena viala vsebuje nominalno 1750 i.e.* antitrombina alfa**.

Po rekonstituciji 1 ml raztopine vsebuje 175 i.e. antitrombina alfa.

Specifična aktivnost zdravila ATryn je približno 7 i.e./mg beljakovin.

* Jakost (i.e.) se določa z uporabo kromogenega testa po Evropski farmakopeji.

** Rekombinantni humani antitrombin se proizvaja z rekombinantno DNA-tehnologijo (rDNA) v mleku transgenskih koz.

Pomožna snov z znanim učinkom

To zdravilo vsebuje 38 mg (1,65 mmol) natrija na 10 ml vialo.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte 6.1.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

prašek za pripravo raztopine za infundiranje Prašek je bel do sivkastobel.

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Terapevtske indikacije

Zdravilo ATryn se uporablja za profilakso venskega tromboembolizma pri operacijah odraslih bolnikov s prirojenim pomanjkanjem antitrombina. Običajno se uporablja v povezavi s heparinom ali heparinom z nizko molekulsko maso.

4.2Odmerjanje in način uporabe

Zdravljenje mora potekati pod nadzorom zdravnika, ki ima izkušnje z zdravljenjem bolnikov s prirojenim pomanjkanjem antitrombina.

Odmerjanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaradi

razlike v f armakokinetiki antitrombina

alfa

in antitrombina, pridobljenega iz

plazme,

 

morate

ob

z dravljenju upoštevati natančna priporočila za odmerjanje, opisana spodaj.

Pri

 

zdravljenju

prirojenega pomanjkanja antitrombina je treba odmerek in trajanje

zdravljenja

 

prilagoditi

posameznemu

bolniku

ob

upoš

tevanju

družinske

anamneze,

povezane

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tromboembolijo, ter upoštevanju dejanskih dejavnikov kliničnega tveganja in laboratorijske ocene.

Število uporabljenih enot antitrombina alfa je izraženo v mednarodnih enotah (i.e.), kar se nanaša na trenutni standard WHO za koncentrat antitrombina. Aktivnost antitrombina(AT) v plazmi je izražena kot odstotek (glede na človeško plazmo) ali kot mednarodne enote (glede na mednarodni standard za vsebnost antitrombina v plazmi). Ena mednarodna enota (i.e.) aktivnosti antitrombina je enaka količini antitrombina v enem ml običajne človeške plazme. Izračun potrebnega odmerka antitrombina alfa temelji na aktivnosti antitrombina v plazmi pred zdravljenjem in telesni masi.

Terapevtski namen zdravljenja z antitrombinom alfa je povečati in vzdrževati aktivnost antitrombina med normalno vrednostjo 80–120 % (0,8–1,2 i.e./ml) v času zdravljenja.

Začetno zdravljenje se začne z odmerkom, ki dviguje raven aktivnosti antitrombina proti 100 %. Začetni odmerek se določi glede na telesno maso in raven aktivnosti antitrombina pred zdravljenjem.

Potrebni začetni odmerek določite z uporabo te formule:

Začetni odmerek (i.e.) = [(100 – raven aktivnosti antitrombina pri bolniku pred zdravljenjem v %) /2,28] x telesna masa v kilogramih

Običajni začetni odmerek pri operiranih bolnikih (osnovna aktivnost antitrombina 50 %, telesna masa 75 kg) s prirojenim pomanjkanjem antitrombina v klinično nevarnih razmerah znaša 20–25 i.e./kg telesne teže. Začetni odmerek je treba dati kot 15 minut trajajočo infuzijo, kateri takoj sledi vzdrževalna infuzija.

Potrebni vzdrževalni odmerek pri operiranih bolnikih se daje kot neprekinjena infuzija, določa pa se s to formulo:

Vzdrževalni odmerek (i.e./uro) = [(100 – raven aktivnosti antitrombina pri bolniku pred zdravljenjem v %) /10,22] x telesna mase v kilogramih

Običajni vzdrževalni odmerek pri operiranih bolnikih s prirojenim pomanjkanjem antitrombina v klinično nevarnih razmerah znaša 4–5 i.e./kg/h. Med večjo porabo (npr. večje operacije, hkratna uporaba heparina) je lahko dejanski odmerek višji. Spodaj si oglejte terapevtsko spremljanje in priporočila za prilagajanje odmerka. Z zdravljenjem nadaljujte, dokler ni tveganje za venski tromboembolizem zmanjšano in/ali do uvedbe učinkovitega nadaljevalnega zdravljenja z antikoagulanti.

Terapevtsko spremljanje in prilagajanje odmerka

Odmerek je treba prilagoditi na osnovi laboratorijskih meritev aktivnosti antitrombina. Odziv se lahko pri posameznih bolnikih razlikuje, dosežene so različne ravni in vivo okrevanja in različne razpolovne dobe. Morda bodo potrebne pogoste ocene aktivnosti antitrombina in prilagajanje odmerka, ko začenjate z zdravljenjem in takoj po operaciji.

Po začetku infundiranja vzdrževalnega odmerka je treba odvzeti kri za preverjanje ravni aktivnosti antitrombina 45 minut po infundiranju začetnega odmerka. Če je raven aktivnosti antitrombina med 80 % in 120 % (0,8–1,2 i.e./ml), ni potrebno prilagajanje odmerka. Če je raven

aktivnosti antitrombina manjša od 80 %, povečajte hitrost vzdrževalnega infundiranja za 50 %. Če je raven aktivnosti antitrombina večja od 120 %, zmanjšajte hitrost infundiranja za 30 %. 30 minut po vsaki spremembi stopnje infuzije ali štiri ure po tem, ko je bila vrednost znotraj ciljnega razpona, preverite raven aktivnosti antitrombina. Aktivnost antitrombina morate nato preverjati 1- do 2-krat dnevno in odmerek ustrezno prilagajati. Raven aktivnosti antitrombina morate v času zdravljenja vzdrževati nad 80 %, razen če klinični podatki ne narekujejo drugačne učinkovite ravni.

Operacijski postopek lahko vpliva na raven aktivnosti antitrombina. Zato je treba po operaciji opraviti dodatno preverjanje ravni aktivnosti antitrombina. V primeru, da je raven aktivnosti pod 80 %, lahko opravite 15-minutno bolusno infundiranje antitrombina, da se raven aktivnosti antitrombina hitro povrne v prvotno stanje. Odmerek se da izračunati s pomočjo pooperacijske aktivnosti antitrombina v zgornji formuli za začetni odmerek.

Pediatrična populacija

Varnost in učinkovitost zdravila ATryn pri otrocih in mladostnikih (<18 let) nista bili dokazani. Podatki niso na voljo. Pediatrične ravni antitrombina se lahko razlikujejo od ravni pri odraslih, zlasti pri novorojencih.

Način uporabe

za intravensko uporabo

Začetni odmerek dajte v obliki 15-minutne infuzije, ki naj ji takoj sledi uvedba vzdrževalnega odmerka.

Za navodila glede rekonstitucije zdravila pred dajanjem glejte poglavje 6.6.

4.3Kontraindikacije

Preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali katerokoli pomožno snov, našteto v poglavju 6.1

Preobčutljivost na beljakovine kozjega mleka ali sestavine kozjega mleka.

4.4Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Preobčutljivostne reakcije

Kot pri vsakem intravenskem beljakovinskem zdravilu so možnealergijske reakcije zaradi preobčutljivosti. Bolnike je treba zaradi morebitnih simptomov med infundiranjem natančno nadzorovati in skrbno opazovati. Bolnike je treba poučiti o zgodnjih znakih preobčutljivostnih reakcij, vključno z izpuščaji, generalizirano utrikarijo, tiščanjem v prsih, sopihanjem, hipotenzijo in anafilaksijo. Če se po uporabi zdravila pojavijo ti znaki, se morajo obrniti na zdravnika. Če nastopi šok, je potrebna običajna zdravniška oskrba.

Bolnike, zdravljene s tem zdravilom, je treba nadzorovati glede morebitnih kliničnih imunoloških reakcij. Stanje protiteles je treba nadzorovati in zabeležiti.

Izkušnje z večkratnim zdravljenjem s tem zdravilom so zelo omejene. Natančno spremljanje glede imunoloških reakcij je v takšnih situacijah še posebno pomembno.

Nosečnost

Zaradi razlik v farmakokinetičnih lastnostih zdravila ATryn pri nosečih in nenosečih bolnicah, ni mogoče podati priporočil za odmerjanje med nosečnostjo ali za obdobje pred in med porodom ter po porodu.

Sočasna uporaba antikoagulantov

 

 

 

 

 

 

Potreben je klinični in biološki nadzor,

ko se antitrombin uporablja

skupaj s

heparinom,

 

heparinom z nizkomolekulsko maso ali drugimi antikoagulanti, ki okrepijo antikoagulantno

 

aktivnost antitrombina:

 

 

 

 

 

 

 

-

Da

bi

ustrezno

prilagodili

odmerek

antikoagulanta

in

se

izognili

prekomerni

 

hipokoagulabilnosti, je treba redno in dovolj pogosto, še posebej v prvih minutah/urah po

 

 

začetku uporabe antitrombina, preverjati stopnjo antikoagulacije (aktivirani parcialni

 

 

tromboplastinski čas in kjer je primerno, aktivnost antifaktorja Xa).

 

 

 

 

-

Za

prilagajanje posameznega

odmerka ratemo dnevno meriti

ravni

antitrombina.

Upoštevati je treba nevarnost zmanjšanja ravni antitrombina s podaljšanim zdravljenjem z nefrakcioniranim heparinom.

Vsebnost natrija

To zdravilo vsebuje 1,65 mmol (ali 37,9 mg) natrija na odmerek. To morajo upoštevati bolniki, ki so na dieti z nadzorovanim vnosom natrija.

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Študij medsebojnega delovanja niso izvedli.

Nadomeščanje antitrombina med uporabo antikoagulantov, ki okrepijo antikoagulantno aktivnost antitrombina (npr. heparin, heparin z nizko molekulsko maso), lahko poveča nevarnost krvavitve. Razpolovna doba rekombinantnega antitrombina se lahko ob hkratnem zdravljenju s temi antikoagulanti zaradi spremenjenega nastajanja in razgradnje antitrombina spremeni. Zato je treba hkratno uporabo antitrombina s heparinom, heparinom z nizkomolekulsko maso ali drugimi antikoagulanti, ki okrepijoantikoagulantno aktivnost antitrombina, pri bolnikih s povečano nevarnostjo krvavenja nadzorovati klinično in biološko.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Glede uporabe antitrombina alfa pri nosečnicah so na voljo le omejeni klinični podatki. Po podatkih, ki so na voljo, ne kaže, da bi škodoval materi ali dojenčku. Študije na podganah niso pokazale škodljivih vplivov na porod, razvoj zarodka/ploda in otroka po porodu. Zaradi razlik v farmakokinetičnih lastnostih tega zdravila pri nosečih in nenosečih bolnicah trenutno ni mogoče podati priporočila za odmerjanje med nosečnostjo (glejte poglavje 4.4). Zato antitrombina alfa ne uporabljajte pri nosečnicah.

Dojenje

Ni znano, ali se antitrombin alfa ali njegovi presnovki izločajo v materino mleko. Tveganja za dojenega novorojenca/otroka ne moremo izključiti. Odločiti se je treba med prenehanjem dojenja in prenehanjem/prekinitvijo zdravljenja z zdravilom ATryn, pri čemer je treba pretehtati prednosti dojenja za otroka in prednosti zdravljenja za mater.

Plodnost

Podatkov o morebitnem vplivu antitrombina alfana sposobnost razmnoževanja pri moških in ženskah ni.

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Podatek ni pomemben.

4.8Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

Najpogosteje opisani neželeni učinki, opaženi v kliničnih preskušanjih, so omotica, glavobol, krvavitev, navzea, krvavitev na mestu venepunkcije, krvavitev po opravljenem postopku in izločanje iz rane. Najresnejša neželena učinka, o katerih so poročali v kliničnih preskušanjih, sta krvavitev in krvavitev po opravljenem postopku.

Seznam neželenih učinkov v obliki preglednice

Pri kliničnih preskušanjih na bolnikih s prirojenim pomanjkanjem antitrombina (n =35) se je ob zdravljenju z zdravilom ATryn pojavil blag neželen učinek “pruritus na mestu aplikacije”.

Pri drugih kliničnih preskušanjih na bolnikih po operaciji srca in pomanjkanjem antitrombina (n =118) in zdravih prostovoljcih (n =102) so neželeni učinki, povezani z zdravljenjem z zdravilom ATryn, ki so jih opazili več kot enkrat, navedeni po razvrstitvi telesnega sistema organov v spodnji preglednici.

Neželeni učinki so spodaj predstavljeni po organskih sistemih in absolutni pogostosti. Po pogostosti so neželeni učinki opredeljeni kot: pogosti (≥1/100 do <1/10) in občasni (≥1/1000 do <1/100).

Organski sistemi po MedDRA

Kategorija

Neželeni učinek

 

pogostosti

 

Bolezni živčevja

pogosti

omotica

 

 

glavobol

Žilne bolezni

pogosti

krvavitev

Bolezni prebavil

pogosti

navzea

Splošne težave in spremembe na mestu

pogosti

krvavitev na mestu

aplikacije

 

venepunkcije

 

občasni

občutek vročice

 

 

eritem na mestu infundiranja

 

 

bolečina na mestu infundiranja

 

 

izpuščaj na mestu infundiranja

 

 

modrica na mestu

 

 

venepunkcije

Poškodbe in zastrupitve in zapleti pri posegih

pogosti

krvavitev po opravljenem

 

 

postopku

 

 

izločanje iz rane

 

 

Do 90 dni po zdravljenju z zdravilom ATryn niso zaznali protiteles proti antitrombinu alfa.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9Preveliko odmerjanje

Ni poročil o primerih prevelikega odmerjanja.

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: Antitrombotiki: heparinska skupina heparinov, oznaka ATC: B01AB02.

Mehanizem delovanja

Antitrombin, 58 kD, 432 aminokislinski glikoprotein, ki pripada naddružini serpinov (zaviralcev serinske proteaze). Je eden najpomembnejših naravnih zaviralcev koagulacije krvi. Faktorja, ki sta najmočneje inhibirana, sta trombin in faktor Xa, a tudi faktorji kontaktne aktivacije, intrinzičnega sistema in faktor VIIa/kompleks tkivnega faktorja. Heparin močno poveča aktivnost antitrombina, antikoagulantni učinki heparina pa so odvisni od prisotnosti antitrombina.

Antitrombin vsebuje dve funkcionalno pomembni domeni. Prva vsebuje aktivno mesto, ki predstavlja cepitveno mesto za proteaze, kot je trombin, ki je najpomembnejši za nastajanje stabilnega kompleksa zaviralca proteaze. Druga pa je domena, ki veže glikozaminoglikan in skrbi za medsebojno delovanje s heparinom in sorodnimi snovmi, ki pospešijo inhibicijo trombina. Kompleksi inhibitorja in koagulacijskega encima se odstranjujejo peko retikuloendotelijskega sistema.

Običajna aktivnost antitrombina pri odraslih je 80–120 % (0,8–1,2 i.e./ml), raven aktivnosti pri novorojenčkih pa je med 40–60 % (0,4–0,6 i.e./ml).

Klinična učinkovitost in varnost

V uradnih kliničnih preskušanjih, kjer so izvedli vrsto dvojnih ultrazvočnih pregledov, je antitrombin alfa uspešno preprečeval tromboembolične dogodke pri štirinajstih bolnikih s prirojenim pomanjkanjem antitrombina v klinično zelo nevarnih razmerah. Do dodatnih rezultatov so prišli pri številnih bolnikih, vključenih v program sočutne uporabe.

Zdravilo je pridobilo dovoljenje za promet v »izjemnih okoliščinah«. To pomeni, da zaradi redkosti bolezni ni bilo mogoče pridobiti vseh podatkov o zdravilu. Evropska agencija za zdravila

bo vsako leto pregledala vse nove podatke, ki bodo na voljo in posodobila povzetek glavnih značilnosti zdravila, če bo potrebno.

5.2Farmakokinetične lastnosti

Po intravenski uporabi zdravila ATryn (intravenski bolusni odmerek 50 i.e./kg ali 100 i.e./kg telesne mase) pri bolnikih s prirojenim pomanjkanjem antitrombina brez kliničnih simptomov tromboze, ki ne uporabljajo heparina, je bilo postopno okrevanje pri 2,07 ± 1,54 %/i.e./kg telesne mase (povprečje ± SD). Populacijski farmakokinetični parametri za ATryn, pridobljeni iz iste študije, so pokazali (povprečje ± SD):

Površina pod krivuljo: 587,88 ± 1,63 (% x h)

Porazdelitvena razpolovna doba: 1,74 ± 1,28 h, razpolovna doba izločanja: 10,16 ± 1,28 h.

Povprečen čas zadrževanja (MRT): 8,57 ± 1,24 h.

Očistek: 0,665 ± 0,0493 l/h (povprečje ± SE)

5.3Predklinični podatki o varnosti

Neklinični podatki na osnovi običajnih študij farmakološke varnosti, toksičnosti pri ponavljajočih se odmerkih, genotoksičnosti in vpliva na sposobnost razmnoževanja ne kažejo posebnega tveganja za človeka.

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

glicin natrijev citrat natrijev klorid

6.2Inkompatibilnosti

Zaradi pomanjkanja študij kompatibilnosti zdravila ne smemo mešati z drugimi zdravili..

6.3Rok uporabnosti

neodprte viale: 4 leta

Po rekonstituciji je treba iz mikrobiološkega vidika to zdravilo takoj porabiti. Vendar pa sta bili kemična in fizikalna stabilnost zdravila med uporabo dokazani za 3 ure po rekonstituciji in 8 ur po redčenju pri temperaturi do 25 °C.

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte v hladilniku (2 °C–8 °C).

Za pogoje shranjevanja rekonstituiranega zdravila glejte poglavje 6.3.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

Prašek v stekleni viali (tipa I) z zamaškom (silikonizirana bromobutilna guma), prekritim z zaporko (aluminij) in snemljivim pokrovčkom (plastika).

Velikosti pakiranja po 1 viala, 10 ali 25 vial.

Na trgu ni vseh navedenih pakiranj.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje

To zdravilo je namenjeno le za enkratno uporabo.

Rekonstitucija/redčenje

Pred rekonstituiranjem morajo imeti viale temperaturo, ki ne presega 25 °C. Prašek je treba rekonstituirati z 10 ml vode za injekcije, ki jo vbrizgamo vzdolž stene viale in rahlo zavrtimo (ne stresamo), da preprečimo penjenje.

Raztopina mora biti prozorna ali rahlo opalescentna. Rekonstituirano raztopino je treba pred uporabo preveriti na prisotnost delcev in/ali razbarvanje. Ne uporabljajte raztopin, ki so motne ali imajo usedline.

Rekonstituirane viale je treba uporabiti takoj in najkasneje v 3 urah po rekonstituciji.

Da bo raztopina primerna za uporabo, jo lahko razredčite z raztopino natrijevega klorida 9 mg/ml (0,9 %) za injiciranje.

Dajanje

Po popolni raztopitvi lahko rekonstituirano zdravilo napolnimo v sterilno brizgo za enkratno uporabo. Rekonstituirano zdravilo se daje z intravensko infuzijo s sterilno injekcijsko brizgo za enkratno uporabo ali z infuzijsko vrečko s filtrom z velikostjo por 0,22 mikrona. Vsebino injekcijskih brizg je treba uporabiti takoj in najkasneje v 3 urah po rekonstituciji. Razredčeno raztopino, pripravljeno v infuzijskih vrečkah, je treba uporabiti takoj in najkasneje v 8 urah po redčenju. Dokazana je bila združljivost s PVC-infuzijskimi kanali s filtri.

Odlaganje

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET

GTC Biotherapeutics UK Limited

10 Norwich Street

London EC4A 1 BD

VELIKA BRITANIJA

8.ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/06/355/001-003

9.DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET

Datum prve odobritve: 28. julij 2006

Datum zadnjega podaljšanja: 15. julij 2016

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu.

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept