Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Abasaglar (Abasria) (insulin glargine) – Označevanje - A10AE04

Updated on site: 05-Oct-2017

Ime zdravilaAbasaglar (Abasria)
ATC kodaA10AE04
Substancainsulin glargine
ProizvajalecEli Lilly Regional Operations GmbH

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI – Vložek, pakiranje z 1, 2, 5 ali 10 vložki.

1.IME ZDRAVILA

ABASAGLAR 100 enot/ml raztopina za injiciranje v vložku

insulin glargin

2.NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN

1 ml vsebuje 100 enot insulina glargin (kar ustreza 3,64 mg).

3.SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Pomožne snovi: cinkov oksid, metakrezol, glicerol, klorovodikova kislina in natrijev hidroksid (za prilagoditev pH), voda za injekcije.

4.FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

raztopina za injiciranje

1 vložek po 3 ml.

2 vložka po 3 ml.

5 vložkov po 3 ml.

10 vložkova po 3 ml.

5.POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Ti vložki so namenjeni izključno uporabi s 3-ml peresnikom Lilly.

Pred uporabo preberite priloženo navodilo.

subkutana uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

Zavrzite 28 dni po prvi uporabi.

9.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Pred uporabo:

Shranjujte v hladilniku.

Ne zamrzujte.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

Ko je v uporabi:

Shranjujte pri temperaturi do 30 º C.

Ne shranjujte v hladilniku in ne zamrzujte.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Eli Lilly Regional Operations GmbH.

Kölblgasse 8-10

1030, Dunaj

Avstrija.

12.ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/14/944/001

 

 

 

 

 

1 vložek

EU/1/14/944/002

 

2 vložka

 

 

EU/1/14/944/003

 

5 vložkov

 

 

EU/1/14/944/009

10 vložkov

 

 

13.ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15.NAVODILA ZA UPORABO

16.PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

ABASAGLAR

17.EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18.EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PC: {številka}

SN: {številka}

NN: {številka}

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

VMESNA OVOJNINA (brez modrega okenca) sestavni del večjega pakiranja - vložek

1. IME ZDRAVILA

ABASAGLAR 100 enot/ml raztopina za injiciranje v vložku

insulin glargin

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN

1 ml vsebuje 100 enot insulina glargin (kar ustreza 3,64 mg).

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Pomožne snovi: cinkov oksid, metakrezol, glicerol, klorovodikova kislina in natrijev hidroksid (za uravnavanje pH), voda za injekcije

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

raztopina za injiciranje

Večje pakiranje: 5 vložkov po 3 ml. Sestavni del večjega pakiranja, ne prodajajte ločeno.

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Ti vložki so namenjeni izključno uporabi s 3-ml peresnikom Lilly.

Pred uporabo preberite priloženo navodilo.

subkutana uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

Zavrzite 28 dni po prvi uporabi.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Pred uporabo:

Shranjujte v hladilniku.

Ne zamrzujte.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

Ko je v uporabi:

Shranjujte pri temperaturi do 30 º C.

Ne shranjujte v hladilniku in ne zamrzujte.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Eli Lilly Regional Operations GmbH.

Kölblgasse 8-10

1030, Dunaj

Avstrija

12.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/14/944/004

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

ABASAGLAR

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ZUNANJA OVOJNINA (z modrim okencem) večje pakiranje - vložek

1. IME ZDRAVILA

ABASAGLAR 100 enot/ml raztopina za injiciranje v vložku

insulin glargin

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN

1 ml vsebuje 100 enot insulina glargin (kar ustreza 3,64 mg).

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Pomožne snovi: cinkov oksid, metakrezol, glicerol, klorovodikova kislina in natrijev hidroksid (za uravnavanje pH), voda za injekcije

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

raztopina za injiciranje

Večje pakiranje: 10 (2 x 5) vložkov po 3 ml.

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Ti vložki so namenjeni izključno uporabi s 3-ml peresnikom Lilly.

Pred uporabo preberite priloženo navodilo.

subkutana uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

Zavrzite 28 dni po prvi uporabi.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Pred uporabo:

Shranjujte v hladilniku.

Ne zamrzujte.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

Ko je v uporabi:

Shranjujte pri temperaturi do 30 º C.

Ne shranjujte v hladilniku in ne zamrzujte.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Eli Lilly Regional Operations GmbH.

Kölblgasse 8-10

1030, Dunaj

Avstrija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/14/944/004

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

ABASAGLAR

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PC: {številka}

SN: {številka}

NN: {številka}

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ZUNANJA OVOJNINA – peresnik KwikPen. Pakiranje z 1, 2 in 5 peresniki

1. IME ZDRAVILA

ABASAGLAR 100 enot/ml raztopina za injiciranje v napolnjenem peresniku

insulin glargin

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN

1 ml vsebuje 100 enot insulina glargin (kar ustreza 3,64 mg).

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Pomožne snovi: cinkov oksid, metakrezol, glicerol, klorovodikova kislina in natrijev hidroksid (za prilagajanje pH), voda za injekcije

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

Raztopina za injiciranje. Peresnik KwikPen

1 peresnik po 3 ml.

2 peresnika po 3 ml.

5 peresnikov po 3 ml.

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo.

subkutana uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

Zdaj z nastavitvijo do 80 enot

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

Peresnik zavrzite 28 dni po prvi uporabi.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Pred uporabo:

Shranjujte v hladilniku.

Ne zamrzujte.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

Ko je v uporabi:

Shranjujte pri temperaturi do 30 º C.

Ne shranjujte v hladilniku in ne zamrzujte.

Zapirajte peresnik s pokrovčkom za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Eli Lilly Regional Operations GmbH.

Kölblgasse 8-10

1030, Dunaj

Avstrija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/14/944/005

 

 

 

1 peresnik

EU/1/14/944/006

2 peresnika

 

 

EU/1/14/944/007

5 peresnikov

 

EU/1/14/944/010

1 peresnik

 

EU/1/14/944/011

2 peresnika

 

 

EU/1/14/944/012

5 peresnikov

 

 

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

ABASAGLAR

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PC: {številka}

SN: {številka}

NN: {številka}

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

VMESNA OVOJNINA (brez modrega okenca) sestavni del večjega pakiranja – peresnik KwikPen

1. IME ZDRAVILA

ABASAGLAR 100 enot/ml raztopina za injiciranje v napolnjenem peresniku

insulin glargin

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN

1 ml vsebuje 100 enot insulina glargin (kar ustreza 3,64 mg).

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Pomožne snovi: cinkov oksid, metakrezol, glicerol, klorovodikova kislina in natrijev hidroksid (za prilagajanje pH), voda za injekcije

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

Raztopina za injiciranje. Peresnik KwikPen

Večje pakiranje: 5 peresnikov po 3 ml. Sestavni del večjega pakiranja, ne prodajajte ločeno.

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo.

subkutana uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

Zdaj z nastavitvijo do 80 enot

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

Peresnik zavrzite 28 dni po prvi uporabi.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Pred uporabo:

Shranjujte v hladilniku.

Ne zamrzujte.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

Ko je v uporabi:

Shranjujte pri temperaturi do 30 º C.

Ne shranjujte v hladilniku in ne zamrzujte.

Zapirajte peresnik s pokrovčkom za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Eli Lilly Regional Operations GmbH.

Kölblgasse 8-10

1030, Dunaj

Avstrija.

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/14/944/008

EU/1/14/944/013

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

ABASAGLAR

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ZUNANJA OVOJNINA (z modrim okencem) večje pakiranje – peresnik KwikPen

1. IME ZDRAVILA

ABASAGLAR 100 enot/ml raztopina za injiciranje v napolnjenem peresniku

insulin glargin

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN

1 ml vsebuje 100 enot insulina glargin (kar ustreza 3,64 mg).

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Pomožne snovi: cinkov oksid, metakrezol, glicerol, klorovodikova kislina in natrijev hidroksid (za prilagajanje pH), voda za injekcije

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

Raztopina za injiciranje. Peresnik KwikPen

Večje pakiranje: 10 (2 x 5) peresnikov po 3 ml.

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo.

subkutana uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

Zdaj z nastavitvijo do 80 enot

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

Peresnik zavrzite 28 dni po prvi uporabi.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Pred uporabo:

Shranjujte v hladilniku.

Ne zamrzujte.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

Ko je v uporabi:

Shranjujte pri temperaturi do 30 º C.

Ne shranjujte v hladilniku in ne zamrzujte.

Zapirajte peresnik s pokrovčkom za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Eli Lilly Regional Operations GmbH.

Kölblgasse 8-10

1030, Dunaj

Avstrija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/14/944/008

EU/1/14/944/013

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

ABASAGLAR

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

NALEPKA NA VLOŽKU

1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

ABASAGLAR 100 enot/ml injekcija insulin glargin

subkutana uporaba

2.POSTOPEK UPORABE

3.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4.ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

3 ml

6.DRUGI PODATKI

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

BESEDILO NA NALEPKI – Vložek KwikPen

1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

ABASAGLAR 100 enot/ml injekcija KwikPen

insulin glargin subkutana uporaba

2. POSTOPEK UPORABE

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

3 ml

6. DRUGI PODATKI

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept