Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Izberi jezik

Adjupanrix (Pandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals) (split influenza virus, inactivated,...) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - J07BB02

Updated on site: 05-Oct-2017

Ime zdravilaAdjupanrix (Pandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals)
ATC kodaJ07BB02
Substancasplit influenza virus, inactivated, containing antigen: A/VietNam/1194/2004 (H5N1) like strain used (NIBRG-14)
ProizvajalecGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

1.IME ZDRAVILA

Adjupanrix suspenzija in emulzija za emulzijo za injiciranje

cepivo proti pandemski gripi (H5N1) z delci virionov, inaktivirano (z adjuvansom)

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Po premešanju 1 odmerek (0,5 ml) vsebuje:

razcepljen virus influence, inaktiviran, z vsebnostjo antigena*, ki ustreza:

uporabljenemu sevu (NIBRG-14), ki je podoben sevu A/VietNam/1194/2004 (H5N1) 3,75 mikrogramov**

*namnožen v jajcih

**hemaglutinin

Cepivo ustreza priporočilu Svetovne zdravstvene organizacije in odločbi EU za pandemijo.

Adjuvans AS03, ki je sestavljen iz skvalena (10,69 miligramov), DL-α-tokoferola (11,86 miligramov) in polisorbata 80 (4,86 miligramov).

Viala, v kateri zmešate suspenzijo in emulzijo, je večodmerni vsebnik. Za število odmerkov v viali glejte poglavje 6.5.

Pomožna snov z znanim učinkom:

Cepivo vsebuje 5 mikrogramov tiomersala (glejte poglavje 4.4).

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

suspenzija in emulzija za emulzijo za injiciranje

Suspenzija je brezbarvna, rahlo opalescentna tekočina.

Emulzija je belkasta do rumenkasta homogena mlečna tekočina.

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Terapevtske indikacije

Preprečevanje gripe v uradno razglašenih pandemskih razmerah.

Adjupanrix je treba uporabljati v skladu z uradnimi smernicami.

4.2Odmerjanje in način uporabe

Odmerjanje

Osebe, ki predhodno niso bile cepljene s cepivom Prepandrix

Odrasli, starejši od 18 let:

En odmerek 0,5 ml na izbrani dan.

Za največjo učinkovitost je treba drugi odmerek 0,5 ml dati po presledku najmanj treh tednov in do dvanajst mesecev po prvem odmerku.

Na podlagi zelo omejenih podatkov kaže, da lahko odrasli, starejši od 80 let, potrebujejo za doseganje imunskega odziva dvojni odmerek cepiva Adjupanrix na izbrani datum in znova po presledku vsaj treh tednov (glejte poglavje 5.1).

Osebe, ki so bile predhodno cepljene z enim ali dvema odmerkoma Prepandrixa, ki vsebuje HA iz druge gruče (clade) istega podtipa gripe, kot je pandemski virus influence:

Odrasli, starejši od 18 let: en odmerek 0,5 ml na izbrani dan.

Pediatrična populacija

Pri otrocih, starih od 3 do 9 let, je malo podatkov o varnosti in imunogenosti cepiva Adjupanrixin polovičnega odmerka istega cepiva (tj. 1,875 µg HA in pol količine adjuvansa AS03), uporabljenih na dan 0 in 21.

Podatki, ki so trenutno na voljo, so opisani v poglavjih 4.4, 4.8 in 5.1, a priporočil za odmerjanje ni mogoče dati.

Za dodatne informacije glejte poglavja 4.4, 4.8. in 5.1.

Način uporabe

Cepivo je treba injicirati v mišico.

Če je uporabljen dvojni odmerek, je treba injekciji dati v nasprotni okončini, po možnosti v deltoidno mišico ali anterolateralni del stegna (odvisno od mišične mase).

Za navodila o mešanju zdravila pred uporabo glejte poglavje 6.6.

4.3Kontraindikacije

Anafilaktična reakcija v anamnezi (tj. življenjsko nevarna) na katerokoli sestavino cepiva ali zaostanke v sledeh (jajčni in piščančji proteini, ovalbumin, formaldehid, gentamicinijev sulfat ali natrijev deoksiholat). V pandemskih razmerah bo cepljenje morda vseeno upravičeno, vendar ob zagotovitvi opreme za oživljanje, ki mora biti po potrebi nemudoma na voljo.

Glejte poglavje 4.4.

4.4Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Previdnost je potrebna pri cepljenju oseb z znano preobčutljivostjo (poleg anafilaktične reakcije) za zdravilno učinkovino, katerokoli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1, tiomersal ali zaostanke (jajčne ali piščančje proteine, ovalbumin, formaldehid, gentamicinijev sulfat ali natrijev deoksiholat).

Dajanju cepiva lahko v redkih primerih sledi anafilaktična reakcija. Pri cepljenju je, tako kot pri vseh cepivih, ki se injicirajo, treba zagotoviti ustrezno obliko zdravljenja in zdravniškega nadzora, ki bo v takšnem primeru nemudoma na voljo.

Če pandemske razmere dopuščajo, je treba cepljenje odložiti pri bolnikih, ki imajo hujše obolenje s povišano telesno temperaturo ali akutno okužbo.

Cepiva Adjupanrix se v nobenem primeru ne sme injicirati v žilo. Podatkov o subkutani uporabi cepiva Adjupanrix ni. Zato mora zdravnik oceniti koristi in možna tveganja uporabe cepiva pri posameznikih s trombocitopenijo ali kakršnokoli motnjo strjevanja krvi, ki bi bila kontraindikacija za intramuskularno injiciranje, razen če možna korist odtehta tveganje krvavitve.

Na voljo ni podatkov o cepljenju s cepivi z adjuvansom AS03, pred ali po cepljenju z drugimi vrstami cepiv proti gripi, ki so namenjena za prepandemsko ali pandemsko uporabo.

Pri bolnikih z endogeno ali iatrogeno zmanjšanim imunskim odzivom je protitelesni odziv lahko nezadosten.

Zaščitni imunski odziv morda ne bo dosežen pri vseh cepljenih osebah (glejte poglavje 5.1).

Po vsakem cepljenju ali celo pred njim se lahko pojavi sinkopa (omedlevica), kot psihološki odziv na injiciranje z iglo. To lahko spremljajo različni nevrološki znaki, npr. prehodna motnja vida, parestezije in tonično-klonični gibi udov med okrevanjem. Pomembno je zagotoviti ukrepe za preprečitev poškodb v primeru omedlevice.

Epidemiološke študije, povezane z drugim cepivom z adjuvansom AS03 (Pandemrix H1N1, ki ga izdeluje isti obrat kot cepivo Adjupanrix), so v več evropskih državah nakazale večje tveganje za narkolepsijo (s katapleksijo ali brez nje) pri cepljenih osebah v primerjavi z necepljenimi. Pri otrocih/mladostnikih (starih do 20 let) so te študije nakazale od 1,4 do 8 dodatnih primerov na 100.000 cepljenih oseb. Epidemiološki podatki, ki so na voljo za odrasle, starejše od 20 let, so nakazali približno 1 dodaten primer na 100.000 cepljenih oseb. Ti podatki kažejo, da se dodatno tveganje zmanjšuje z naraščajočo starostjo ob cepljenju. Trenutno ni dokazov, da bi bilo cepivo Adjupanrix morda povezano s tveganjem za narkolepsijo.

Pediatrična populacija

Klinični podatki otrok, mlajših od 6 let, ki so prejeli dva odmerka cepiva proti pandemski gripi

H5N1, kažejo večjo pogostnost zvišane telesne temperature (aksilarno ≥ 38 °C) po uporabi drugega odmerka. Zato je mlajšim otrokom (npr. do približno 6. leta starosti) po cepljenju priporočljivo kontrolirati telesno temperaturo in uporabiti ukrepe za znižanje zvišane telesne temperature (npr. antipiretična zdravila, če se zdi klinično potrebno).

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Podatkov o sočasni uporabi cepiva Adjupanrix z drugimi cepivi ni. Če je potrebna sočasna uporaba z drugim cepivom, je treba cepljenje opraviti na drugi okončini. Zavedati se je treba, da se neželeni učinki lahko stopnjujejo.

Če se bolnik zdravi z imunosupresivnimi oblikami zdravljenja, je imunski odziv lahko manjši.

Po cepljenju proti gripi so poročali o lažno pozitivnih rezultatih seroloških testov na osnovi ELISA metode za odkrivanje protiteles proti virusu humane imunske pomanjkljivosti 1 (HIV-1), virusu hepatitisa C in še posebej proti HTLV-1. V takšnih primerih je bil izvid na osnovi metode Western blot negativen. Prehodno lažno pozitivni rezultati so lahko posledica tvorbe IgM kot odziv na cepivo.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Trenutno ni podatkov o uporabi cepiva Adjupanrix med nosečnostjo.

Cepivo z AS03, ki je vsebovalo HA iz H1N1v, je bilo uporabljeno pri nosečnicah v vseh trimesečjih nosečnosti. Trenutno je malo informacij o izidih pri okvirno več kot 200.000 ženskah, cepljenih med nosečnostjo. V več kot 100 nosečnostih, ki so jih spremljali med prospektivno klinično študijo, ni bilo dokazov o večjem tveganju neželenih izidov.

Študije na živalih, opravljene s cepivom Adjupanrix ne kažejo na vpliv na sposobnost razmnoževanja (glejte poglavje 5.3).

Podatki, pridobljeni pri nosečnicah, ki so bile cepljene z drugačnimi inaktiviranimi sezonskimi cepivi brez adjuvansa, ne nakazujejo na malformacije ali toksične učinke na plod ali novorojenca.

Cepivo Adjupanrix se lahko uporabi med nosečnostjo, če se oceni, da je potrebno in ob upoštevanju uradnih priporočil.

Dojenje

Cepivo Adjupanrix se lahko uporabi v obdobju dojenja.

Plodnost

Podatkov o plodnosti ni.

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Nekateri učinki, navedeni v poglavju 4.8, "Neželeni učinki", lahko vplivajo na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

4.8Neželeni učinki

Povzetek varnostnih značilnosti

S kliničnimi študijami so ocenili pojavnost spodaj navedenih neželenih učinkov pri približno

5.000 preiskovancih, starih 18 let in več, ki so prejeli cepiva z vsaj 3,75 mikrograma HA/AS03.

Seznam neželenih učinkov

Opisani neželeni učinki so navedeni po naslednjih skupinah pogostnosti:

Pogostnosti so navedene kot:

Zelo pogosti (≥ 1/10)

Pogosti (≥ 1/100 do < 1/10)

Občasni (≥ 1/1.000 do < 1/100)

Redki (≥ 1/10.000 do < 1/1.000)

Zelo redki (< 1/10.000)

Spodaj so navedeni neželeni učinki kliničnih preskušanj z modelnim cepivom (za več informacij o modelnih cepivih glejte poglavje 5.1).

V razvrstitvah pogostnosti so neželeni učinki navedeni po padajoči resnosti.

Bolezni krvi in limfatičnega sistema

Pogosti: limfadenopatija

Psihiatrične motnje

Občasni: nespečnost

Bolezni živčevja

Zelo pogosti: glavobol

Občasni: parestezije, somnolenca, omotica

Bolezni prebavil

Občasni: prebavni simptomi (kot so driska, bruhanje, bolečine v trebuhu, navzea)

Bolezni kože in podkožja

Pogosti: ekhimoza na mestu injiciranja, močnejše znojenje

Občasni: srbenje, izpuščaj

Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva

Zelo pogosti: artralgija, mialgija

Splošne težave in spremembe na mestu aplikacije

Zelo pogosti: induracija, oteklina, bolečina in rdečina na mestu injiciranja, zvišana telesna temperatura, utrujenost

Pogosti: drgetanje, gripi podobna bolezen, reakcije na mestu injiciranja (kot so občutek toplote, srbenje)

Občasni: splošno slabo počutje

Pediatrična populacija

S klinično študijo (D-H5N1-009) so ocenili reaktogenost pri otrocih, starih od 3 do 5 in od 6 do 9 let, ki so dobili v presledku 21 dni bodisi dva odmerka za odrasle (tj. 0,5 ml) bodisi dva polovična odmerka za odrasle (tj. 0,25 ml) cepiva Adjupanrix.

Po vsakem odmerku so opazili razliko v pogostnosti lokalno in splošno spodbujenih neželenih učinkov med polovičnim odmerkom za odrasle in polnim odmerkom za odrasle. Uporaba drugega polovičnega odmerka za odrasle ali polnega odmerka za odrasle ni povečala reaktogenosti, razen stopenj splošnih simptomov, ki so bile višje po drugem odmerku, zlasti kar zadeva deleže zvišane telesne temperature pri mlajših od 6 let. Pogostnost navedenih neželenih učinkov glede na odmerek je bila naslednja:

Neželeni

3-5 let

6-9 let

 

učinek

 

 

 

 

 

 

Polovični

Polni

Polovični odmerek za

 

Polni odmerek za

 

odmerek za

odmerek za

odrasle

 

odrasle

 

odrasle

odrasle

 

 

 

induracija

9,9 %

18,6 %

12,0 %

 

12,2 %

bolečina

48,5 %

62,9 %

68,0 %

 

73,5 %

pordelost

10,9 %

19,6 %

13,0 %

 

6,1 %

oteklost

11,9 %

24,7 %

14,0 %

 

20,4 %

zvišana telesna

4,0 %

11,3 %

2,0 %

 

17,3 %

temperatura

 

 

 

 

 

(> 38 °C)

 

 

 

 

 

zvišana telesna

 

 

 

 

 

temperatura

 

 

 

 

 

(> 39 °C)

2,0 %

5,2 %

0 %

 

7,1 %

- pogostnost na

3,9 %

10,2 %

0 %

 

14,3 %

odmerek

 

- pogostnost na

 

 

 

 

 

preiskovanca

 

 

 

 

 

zaspanost

7,9 %

13,4 %

NP

 

NP

razdražljivost

7,9 %

18,6 %

NP

 

NP

izguba apetita

6,9 %

16,5 %

NP

 

NP

drgetanje

1,0 %

12,4 %

4,0 %

 

14,3 %

NP = ni podatka

 

 

 

 

 

V drugih kliničnih študijah, v katerih so otroci v starosti od 6 mesecev do 17 let dobili drugo cepivo proti pandemski gripi (H5N1 A/Indonesia/05/2005, izdelano v Dresdnu v Nemčiji), so pri otrocih, mlajših od 6 let, po drugem odmerku opažali večjo pogostnost nekaterih neželenih učinkov (vključno z bolečino na mestu injiciranja, pordelostjo in zvišano telesno temperaturo).

Spremljanje cepiva po pridobitvi dovoljenja za promet

Podatki o spremljanju cepiva Adjupanrix po pridobitvi dovoljenja za promet niso na voljo.

Cepiva z AS03 z vsebnostjo 3,75 µg HA pridobljenega iz A/California/7/2009 (H1N1)

Po pridobitvi dovoljenja za promet s cepivi z AS03 z vsebnostjo 3,75 µg HA, pridobljenimi iz

A/California/7/2009 (H1N1), so bili opisani naslednji neželeni učinki:

Bolezni imunskega sistema anafilaksa, alergijske reakcije

Bolezni živčevja febrilne konvulzije

Bolezni kože in podkožja

angioedem, generalizirane kožne reakcije, urtikarija

Interpandemska trivalentna cepiva

Med spremljanjem interpandemskih trivalentnih cepiv po pridobitvi dovoljenja za promet so poročali tudi o naslednjih neželenih učinkih:

Redki:

Nevralgija, prehodna trombocitopenija.

Zelo redki:

Vaskulitis s prehodno prizadetostjo ledvic.

Nevrološke motnje, kot so encefalomielitis, nevritis in Guillain-Barréjev sindrom.

Cepivo kot konzervans vsebuje tiomersal (organska živosrebrova spojina), ki lahko povzroči preobčutljivostne reakcije (glejte poglavje 4.4).

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9Preveliko odmerjanje

Ni poročil o primerih prevelikega odmerjanja.

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: Cepiva proti gripi, oznaka ATC: J07BB02

Farmakodinamični učinki

V tem poglavju so navedene klinične izkušnje pri cepljenju z modelnimi (“mock-up”) cepivi.

Modelna cepiva vsebujejo antigene virusa influence, ki se razlikujejo od antigenov virusa influence, ki trenutno kroži med prebivalstvom. Te antigene se lahko obravnava kot “nove” antigene in simulirajo razmere, kjer ciljna populacija za cepljenje še ni bila v stiku z antigenom. Podatki, pridobljeni z modelnim cepivom, podpirajo strategijo cepljenja, ki bo verjetno uporabljena za pandemsko cepivo: podatki o klinični imunogenosti, varnosti in reaktogenosti, pridobljeni z modelnimi cepivi, so relevantni za pandemska cepiva.

Imunski odziv proti A/Vietnam/1194/2004
6 mesecev po 12 mesecev 24 mesecev prvem po prvem po prvem odmerku odmerku odmerku n=256n=559 n=411
40,2 % 23,4 % 16,3 %

Imunski odziv proti A/Vietnam/1194/2004 (H5N1):

Odrasli, stari do 18 do 60 let

V kliničnih študijah, v katerih so ocenjevali imunogenost cepiva z adjuvansom AS03 z vsebnostjo

3,75 µg HA pridobljeno iz A/Vietnam/1194/2004 pri preiskovancih starih 18-60 let, so bili odzivi antihemaglutininskih (anti-HA) protiteles naslednji:

anti-HA protitelesa

 

Imunski odziv proti A/Vietnam/1194/2004

 

 

shema 0, 21 dni

 

shema 0, 6 mesecev

 

 

(D-Pan-H5N1-002)

 

(D-Pan-H5N1-012)

 

 

21 dni po

21 dni po

21 dni po

7 dni po

21 dni po

 

prvem

drugem

prvem

drugem

drugem

 

odmerku

odmerku

odmerku

odmerku

odmerku

 

n=925

n=924

n=55

n=47

n=48

Delež serološke

44,5 %

94,3 %

38,2 %

89,4 %

89,6 %

zaščite1

 

 

 

 

 

Delež serokonverzije2

42,5 %

93,7 %

38,2 %

89,4 %

89,6 %

Faktor serokonverzije3

4,1

39,8

3,1

38,2

54,2

1 Delež serološke zaščite: delež preiskovancev s titrom inhibicije hemaglutinacije (HI- haemagglutination inhibition) ≥ 1:40;

2Delež serokonverzije: delež preiskovancev, ki so bili pred cepljenjem seronegativni in imajo po

cepljenju zaščitni titer ≥ 1:40, ali so bili pred cepljenjem seropozitivni in imajo 4-kraten porast titra;

3Faktor serokonverzije: razmerje med geometrično sredino titra (GMT – geometric mean titre) po cepljenju in GMT pred cepljenjem.

Po dveh odmerkih apliciranih 21 dni ali 6 mesecev narazen je 96,0 % preiskovancev imelo 4-krat večji titer nevtralizacijskih protiteles v serumu, 98-100 % preiskovancev pa je imelo titer vsaj 1:80.

Preiskovance v D-Pan-H5N1-002 so spremljali glede trajanja imunskega odziva. Deleži serološke zaščite 6, 12, 24 in 36 mesecev po prvem odmerku so bili:

anti-HA protitelesa

36 mesecev po prvem odmerku n=387

Delež serološke16,3 % zaščite1

1 Delež serološke zaščite: delež preiskovancev s titrom inhibicije hemaglutinacije (HI- haemagglutination inhibition) ≥ 1:40;

Starejše osebe (>60 let)

V drugi klinični študiji (D-Pan-H5N1-010) je 297 preiskovancev, starejših od 60 let (razdeljenih v skupine od 61 do 70, 71 do 80 ter > 80 let), dobilo ali en ali dva odmerka cepiva z adjuvansom AS03 z vsebnostjo 3,75 µg HA iz A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) na dan 0 in 21. Na 42. dan so bili odzivi anti- HA protiteles naslednji:

anti-HA

 

Imunski odziv proti A/Vietnam/1194/2004 (D42)

 

protitelesa

 

 

 

 

 

 

 

61 do 70 let

71 do 80 let

>80 let

 

Enojni

Dvojni

Enojni

Dvojni

Enojni

Dvojni

 

odmerek

odmerek

odmerek

odmerek

odmerek

odmerek

 

n=91

n=92

n=48

n=43

n=13

n=10

 

 

 

 

 

 

Delež serološke

84,6 %

97,8 %

87,5 %

93,0 %

61,5 %

90,0 %

zaščite1

 

 

 

 

 

 

Delež

74,7 %

90,2 %

77,1 %

93,0 %

38,5 %

50,0 %

serokonverzije2

 

 

 

 

 

 

Faktor

11,8

26,5

13,7

22,4

3,8

7,7

serokonverzije3

 

 

 

 

 

 

1Delež serološke zaščite: delež preiskovancev s titrom inhibicije hemaglutinacije (HI - haemagglutination inhibition) ≥ 1:40.

2Delež serokonverzije: delež preiskovancev, ki so bili pred cepljenjem seronegativni in imajo po

cepljenju zaščitni titer ≥ 1:40, ali so bili pred cepljenjem seropozitivni in imajo 4-kraten porast titra;

3 Faktor serokonverzije: razmerje med geometrično sredino titra (GMT) po cepljenju in GMT pred cepljenjem.

Na 42. dan je bil po dvakratni uporabi enega odmerka cepiva z adjuvansom AS03 z vsebnostjo 3,75 µg HA iz A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) sicer dosežen ustrezen imunski odziv, vendar so po dvakratni uporabi dvojnega odmerka cepiva opazili večji odziv.

Zelo omejeni podatki pri seronegativnih preiskovancih, starejših od 80 let (n = 5) so pokazali, da noben preiskovanec ni dosegel serološke zaščite po dvakratni uporabi enega odmerka cepiva z adjuvansom AS03 z vsebnostjo 3,75 µg HA iz A/Vietnam/1194/2004 (H5N1). Po dvakratni uporabi dvojnega odmerka cepiva pa je bil delež serološke zaščite na 42. dan 75 %.

Preiskovance v D-Pan-H5N1-010 so spremljali glede trajanja imunskega odziva. Deleži serološke zaščite 6, 12 in 24 mesecev po cepljenju so bili:

anti-HA protitelesa

 

Imunski odziv proti A/Vietnam/1194/2004

 

 

6 mesecev po

12 mesecev po cepljenju

24 mesecev po cepljenju

 

cepljenju

 

 

 

 

 

Enojni

Dvojni

Enojni

Dvojni

Enojni

Dvojni

 

odmerek

odmerek

odmerek

odmerek

odmerek

odmerek

 

(n=140)

(n=131)

(n=86)

(n=81)

(n=86)

(n=81)

Delež serološke

52,9 %

69,5 %

45,3 %

44,4 %

37,2 %

30,9 %

zaščite1

 

 

 

 

 

 

1Delež serološke zaščite: delež preiskovancev s titrom inhibicije hemaglutinacije (HI - haemagglutination inhibition) ≥ 1:40.

Poleg tega je imelo v posameznih odmernih skupinah na 42. dan 4-kraten porast titrov nevtralizirajočih protiteles v serumu 44,8 % in 56,1 % preiskovancev in titer vsaj 1:80 96,6 % in 100 % preiskovancev.

Dvanajst in štiriindvajset mesecev po cepljenju so bili titri nevtralizirajočih protiteles naslednji:

Nevtralizirajoča

 

Imunski odziv proti A/Vietnam/1194/2004

 

protitelesa v

 

 

 

 

serumu

 

 

 

 

 

12 mesecev po cepljenju

24 mesecev po cepljenju

 

Enojni odmerek

Dvojni odmerek

Enojni odmerek

Dvojni odmerek

 

n=51

n=54

n=49

n=54

GMT1

274,8

272,0

391,0

382,8

Delež

27,5 %

27,8 %

36,7 %

40,7 %

serokonverzije2

 

 

 

 

≥1:803

82,4 %

90,7 %

91,8 %

100 %

1Geometrična sredina titrov

24-kratno povečanje serumskih titrov nevtralizirajočih protiteles

3% preiskovancev, ki so dosegli serumski titer nevtralizirajočih protiteles vsaj 1:80

Pediatrična populacija

Otroci, stari od 3 do 9 let

V klinični študiji (D-Pan-H5N1-009) so otroci, stari od 3 do 5 in od 6 do 9 let, dvakrat dobili bodisi polni odmerek (0,5 ml) bodisi polovični odmerek (0,25 ml) cepiva z adjuvansom AS03 z vsebnostjo

3,75 µg HA pridobljenega iz A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) na dan 0 in dan 21. Na dan 42 so bili odzivi protiteles anti-HA naslednji:

Anti-Ha protitelesa

 

Imunski odziv proti A/Vietnam/1194/2004

 

 

 

 

 

 

 

3 do 5 let

 

6 do 9 let

 

Polovični

Polni odmerek

Polovični

Polni odmerek

 

odmerek

n=44

odmerek

n=43

 

n=49

 

n=43

 

Delež serološke

95,9%

100%

100%

100%

zaščite1

 

 

 

 

Delež

95,9%

100%

100%

100%

serokonverzije2

 

 

 

 

Faktor

78,5

191,3

108,1

176,7

serokonverzije3

 

 

 

 

1Delež serološke zaščite: delež preiskovancev s titrom inhibicije hemaglutinacije (HI -

haemagglutination inhibition) ≥ 1:40.

2Delež serokonverzije: delež preiskovancev, ki so bili pred cepljenjem seronegativni in imajo po cepljenju zaščitni titer ≥ 1:40, ali so bili pred cepljenjem seropozitivni in imajo 4-kraten porast titra.

3Faktor serokonverzije: razmerje med geometrično sredino titra (GMT) po cepljenju in GMT pred cepljenjem.

Klinični pomen hemaglutininskega inhibicijskega (HI) titra ≥ 1:40 pri otrocih ni znan.

Preiskovance v D-Pan-H5N1-009 so spremljali glede trajanja imunskega odziva. Deleži serološke zaščite 6, 12 in 24 mesecev po cepljenju so bili:

anti-HA protitelesa

 

 

Imunski odziv proti A/Vietnam/1194/2004

 

 

 

 

 

3 do 5 let

 

 

 

6 mesecev po cepljenju

12 mesecev po cepljenju

24 mesecev po cepljenju

 

Polovični

 

Polni

Polovični

Polni

Polovični

Polni

 

odmerek

 

odmerek

odmerek

odmerek

odmerek

odmerek

 

(n=50)

 

(n=29)

(n=47)

(n=27)

(n=27)

(n=26)

Delež serološke

56,0 %

 

82,8 %

38,3 %

48,1 %

38,3 %

73,1 %

zaščite1

 

 

 

 

 

 

 

1Delež serološke zaščite: delež preiskovancev s titrom inhibicije hemaglutinacije (HI -

 

haemagglutination inhibition) ≥ 1:40.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anti-HA protitelesa

 

 

Imunski odziv proti A/Vietnam/1194/2004

 

 

 

 

 

6 do 9 let

 

 

 

6 mesecev po cepljenju

12 mesecev po cepljenju

24 mesecev po cepljenju

 

Polovični

Polni

Polovični

Polni

Polovični

Polni

 

odmerek

odmerek

odmerek

odmerek

odmerek

odmerek

 

(n=44)

(n=41)

(n=37)

(n=35)

(n=37)

(n=34)

Delež serološke

63,6 %

 

78,0 %

24,3 %

62,9 %

24,3 %

67,6 %

zaščite1

 

 

 

 

 

 

 

1Delež serološke zaščite: delež preiskovancev s titrom inhibicije hemaglutinacije (HI - haemagglutination inhibition) ≥ 1:40.

Na dan 42 ter po 6, 12 in 24 mesecih so bili odzivi nevtralizirajočih protiteles naslednji:

Nevtralizirajoča

 

Imunski odziv proti A/Vietnam/1194/2004

 

protitelesa v serumu

 

 

 

 

 

 

 

 

3 do 5 let

 

 

 

21 dni po 2. odmerku

6 mesecev po

12 mesecev

24 mesecev

 

 

 

cepljenju

po cepljenju

po cepljenju

 

Polovični

Polni

Polovični

Polovični

Polovični

 

odmerek

odmerek

odmerek

odmerek

odmerek

 

n=47

n=42

n=49

n=47

n=47

GMT1

1044,4

4578,3

781,2

238,9

302,5

Delež serokonverzije2

95,6 %

97,4 %

87,2 %

82,2 %

80,0 %

≥ 1:803

100 %

100 %

100 %

93,6 %

95,7 %

1Geometrična sredina titrov

24-kratno povečanje serumskih titrov nevtralizirajočih protiteles

3% preiskovancev, ki so dosegli serumski titer nevtralizirajočih protiteles vsaj 1:80

Nevtralizirajoča

 

Imunski odziv proti A/Vietnam/1194/2004

 

protitelesa v serumu

 

 

 

 

 

 

 

 

6 do 9 let

 

 

 

21 dni po 2. odmerku

6 mesecev po

12 mesecev

24 mesecev

 

 

 

cepljenju

po cepljenju

po cepljenju

 

Polovični

Polni

Polovični

Polovični

Polovični

 

odmerek

odmerek

odmerek

odmerek

odmerek

 

n=42

N=42

n=40

n=36

n=38

GMT1

1155,1

3032,5

756,1

179,4

234,5

Delež serokonverzije2

100 %

100 %

95,0 %

67,6 %

63,9 %

≥ 1:803

100 %

100 %

100 %

86,1 %

97,4 %

1Geometrična sredina titrov

24-kratno povečanje serumskih titrov nevtralizirajočih protiteles

3% preiskovancev, ki so dosegli serumski titer nevtralizirajočih protiteles vsaj 1:80

Evropska agencija za zdravila je začasno odložila obvezo za predložitev rezultatov študij s cepivom Adjupanrix pri eni ali več podskupinah pediatrične populacije za okužbo z gripo, povzročeno s sevom v cepivu, ali s sevom, sorodnim sevu v cepivu (za podatke o uporabi pri pediatrični populaciji glejte poglavje 4.2).

Imunski odziv proti A/Indonesia/05/2005 (H5N1)

V klinični študiji (Q-Pan-H5N1-001), v kateri je 140 preiskovancev, starih od 18 do 60 let, dobilo dva odmerka cepiva z adjuvansom AS03 z vsebnostjo 3,75 µg HA iz A/Indonesia/05/2005, je bil odziv anti-HA protiteles naslednji:

anti-HA protitelesa

 

Imunski odziv proti A/Indonesia/05/2005

 

 

21. dan

42. dan

180. dan

 

n=140

n=140

n=138

Delež serološke zaščite1

45,7 %

96,4 %

49,3 %

Delež serokonverzije2

45,7 %

96,4 %

48,6 %

Faktor serokonverzije3

4,7

95,3

5,2

1Delež serološke zaščite: delež preiskovancev s titrom inhibicije hemaglutinacije (HI) ≥ 1:40; 2Delež serokonverzije: delež preiskovancev, ki so bili pred cepljenjem seronegativni in imajo po

cepljenju zaščitni titer ≥ 1:40, ali so bili pred cepljenjem seropozitivni in imajo 4-kraten porast titra;

3Faktor serokonverzije: razmerje med geometrično sredino titra (GMT) po cepljenju in GMT pred cepljenjem.

4-kraten porast titrov nevtralizirajočih protiteles v serumu so 21 dni po prvem odmerku opazili pri

79,2 % preiskovancev, 21 dni po drugem odmerku pri 95,8 % in 6 mesecev po drugem odmerku pri 87,5 %.

V drugi študiji je 49 preiskovancev, starih od 18 do 60 let, na dan 0 in 21 dobilo dva odmerka cepiva z adjuvansom AS03 z vsebnostjo 3,75 µg HA iz A/Indonesia/05/2005. Na 42. dan je bil delež serokonverzije anti-HA protiteles 98 %, vsi preiskovanci so bili serološko zaščiteni in faktor serokonverzije je bil 88,6. Poleg tega so imeli vsi preiskovanci titre nevtralizirajočih protiteles vsaj

1:80.

Navzkrižni imunski odzivi na cepivo z adjuvansom AS03 in vsebnostjo 3,75 µg HA iz A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

Odrasli, stari do 18 do 60 let

Odzivi anti-HA proti A/Indonesia/05/2005 so bili po uporabi cepiva z adjuvansom AS03 z vsebnostjo 3,75 µg HA iz A/Vietnam/1194/2004 naslednji:

anti-HA protitelesa

 

A/Indonesia/5/2005

 

 

 

 

 

 

shema 0, 21 dni,

shema 0, 6 mesecev

 

(D-Pan-H5N1-002)

(D-Pan-H5N1-012)

 

21 dni po drugem

7 dni po drugem

21 dni po drugem

 

odmerku

odmerku

odmerku

 

n=924

n = 47

n=48

Delež serološke zaščite*1

50,2 %

74,5 %

83,3 %

Delež serokonverzije2

50,2 %

74,5 %

83,3 %

Faktor serokonverzije3

4,9

12,9

18,5

* anti-HA ≥ 1:40

 

 

 

1Delež serološke zaščite: delež preiskovancev s titrom inhibicije hemaglutinacije (HI) ≥ 1:40;

2Delež serokonverzije: delež preiskovancev, ki so bili pred cepljenjem seronegativni in imajo po

cepljenju zaščitni titer ≥ 1:40, ali so bili pred cepljenjem seropozitivni in imajo 4-kraten porast titra;

3Faktor serokonverzije: razmerje med geometrično sredino titra (GMT) po cepljenju in GMT pred cepljenjem.

4-kraten porast titra nevtralizirajočih protiteles v serumu proti A/Indonesia/5/2005 so ugotovili pri

>90 % preiskovancev po dveh odmerkih ne glede na shemo. Po dveh odmerkih apliciranih v razmaku 6 mesecev so vsi preiskovanci imeli titre vsaj 1:80.

Preiskovance v študiji D-Pan-H5N1-002 so spremljali glede trajanja prisotnosti anti-HA protiteles proti A/Indonesia/5/2005. Deleži serološke zaščite so bili 6. mesec 2,2 %, 12. mesec 4,7 %, 24. mesec 2,4 % in 36. mesec 7,8 %.

V drugi študiji (D-Pan-H5N1-007) pri 50 preiskovancih, starih od 18 do 60 let, so bili deleži serološke zaščite anti-HA protiteles 21 dni po drugem odmerku cepiva z adjuvansom AS03 z vsebnostjo 3,75 µg HA iz A/Vietnam/1194/2004 20 % proti A/Indonesia/5/2005, 35 % proti A/Anhui/01/2005 in 60 % proti A/Turkey/Turkey/1/2005.

Starejše osebe (>60 let)

Pri 297 preiskovancih, starejših od 60 let, sta bila deleža serološke zaščite anti-HA protiteles in serokonverzije proti A/Indonesia/05/2005 na 42. dan po dveh odmerkih cepiva z adjuvansom AS03 z vsebnostjo 3,75 µg HA iz A/Vietnam/1194/2004 23 %, dejavnik serokonverzije pa je bil 2,7. Pri 87 testiranih preiskovancih je bil titer nevtralizirajočih protiteles vsaj 1:40 pri 87 % in vsaj 1:80 pri 67 %.

Preiskovance v študiji D-Pan-H5N1-010, ki so prejeli en odmerek, so spremljali glede trajanja prisotnosti anti-HA protiteles proti A/Indonesia/5/2005. Deleži serološke zaščite so bili 12. mesec

16,3 % in 24. mesec 4,7 %. Deleža serokonverzije za nevtralizirajoča protitelesa proti A/Indonesia/5/2005 sta bila 12. mesec 15,7 % in 24. mesec 12,2 %. Odstotek preiskovancev, ki so dosegli titre nevtralizirajočih protiteles > 1/80, je bil 12. mesec 54,9 % in 24. mesec 44,9 %.

Pediatrična populacija

Otroci, stari od 3 do 9 let

Pri preiskovancih, starih od 3 do 5 in od 6 do 9 let, ki so dvakrat dobili bodisi polni bodisi polovični odmerek cepiva z adjuvansom AS03 in z vsebnostjo 3,75 µg HA, pridobljenega iz A/Vietnam/1194/2004 (H5N1), so bili odzivi anti-HA protiteles na 42. dan naslednji:

anti-Ha protitelesa

 

 

Imunski odziv proti A/Indonesia/5/2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 do 5 let

 

6 do 9 let

 

Polovični

 

Polni odmerek

Polovični

 

Polni odmerek

 

odmerek

 

 

odmerek

 

 

 

n=49

 

n=44

n=43

 

n=43

Delež serološke

71,4 %

 

95,5 %

74,4 %

 

79,1 %

zaščite1

 

 

 

 

 

 

Delež

71,4 %

 

95,5 %

74,4 %

 

79,1 %

serokonverzije2

 

 

 

 

 

 

Faktor

10,7

 

33,6

12,2

 

18,5

serokonverzije3

 

 

 

 

 

 

1 Delež serološke zaščite: delež preiskovancev s titrom inhibicije hemaglutinacije (HI- haemagglutination inhibition) ≥ 1:40;

2Delež serokonverzije: delež preiskovancev, ki so bili pred cepljenjem seronegativni in imajo po

cepljenju zaščitni titer ≥ 1:40, ali so bili pred cepljenjem seropozitivni in imajo 4-kraten porast titra;

3Faktor serokonverzije: razmerje med geometrično sredino titra (GMT) po cepljenju in GMT pred cepljenjem.

Preiskovance v D-Pan-H5N1-009 so spremljali glede trajanja imunskega odziva. Deleži serološke zaščite 6., 12. in 24. mesec so bili:

anti-HA

 

Imunski odziv proti A/Indonesia/5/2005

 

protitelesa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 do 5 let

 

 

 

6. mesec

12. mesec

24. mesec

 

Polovični

Polni

Polovični

Polni

Polovični

Polni

 

odmerek

odmerek

odmerek

odmerek

odmerek

odmerek

 

n=49

n=27

n=47

n=27

n=47

n=26

Delež serološke

6,1 %

70,4 %

36,2 %

44,4 %

10,6 %

53,8 %

zaščite1

 

 

 

 

 

 

1 Delež serološke

zaščite: delež

preiskovancev

s titrom inhibicije hemaglutinacije (HI-

 

haemagglutination inhibition) ≥ 1:40;

 

 

 

 

 

 

 

 

anti-HA

 

Imunski odziv proti A/Indonesia/5/2005

 

protitelesa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 do 9 let

 

 

 

6. mesec

12. mesec

24. mesec

 

Polovični

Polni

Polovični

Polni

Polovični

Polni

 

odmerek

odmerek

odmerek

odmerek

odmerek

odmerek

 

n=42

n=34

n=36

n=35

n=37

n=34

Delež serološke 4,8 %

64,7 %

19,4 %

42,9 %

10,8 %

29,4 %

zaščite1

 

 

 

 

 

1 Delež serološke zaščite: delež preiskovancev s titrom inhibicije hemaglutinacije (HI- haemagglutination inhibition) ≥ 1:40;

Poleg tega je v skupini otrok, ki so dobili pol odmerka cepiva, delež preiskovancev s titrom nevtralizirajočih protiteles nad 1:80 ostal visok do 24 mesecev po prvem odmerku. Odzivi nevtralizirajočih protiteles so bili naslednji:

Serumska

 

 

Imunski odziv proti A/Indonesia/5/2005

 

 

nevtralizirajoča

 

 

 

 

 

 

 

 

protitelesa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 do 5 let

 

 

6 do 9 let

 

 

42. dan

mesec 6

mesec 12

mesec

42. dan

mesec 6

mesec 12

mesec

 

n=46

n=48

n=47

n=42

n=40

n=35

 

 

 

 

n=47

 

 

 

n=38

GMT1

331,4

242,1

177,7

188,5

412,1

208,4

128,1

146,0

Delež

95,6 %

93,0 %

97,9 %

97,9 %

97,2 %

97,3 %

94,4 %

97,4 %

seropozitivnosti2

 

 

 

 

 

 

 

 

≥1:803

75,6

72,1

85,1

80,9

88,9

70,3

86,1

81,6

 

%

%

%

%

%

%

%

%

1 geometrična sredina titrov

 

 

 

 

 

 

 

2% preiskovancev s titri ≥1:28

 

 

 

 

 

 

 

3% preiskovancev, ki so dosegli titer nevtralizirajočih protiteles v serumu vsaj 1:80

 

 

Navzkrižni imunski odziv na cepivo z adjuvansom AS03 z vsebnostjo 3,75 µg HA iz

A/Indonesia/05/2005 (H5N1)

Po dveh odmerkih cepiva z adjuvansom AS03 z vsebnostjo 3,75 µg HA iz A/Indonesia/05/2005, uporabljenih na dan 0 in 21 pri 140 preiskovancih, starih od 18 do 60 let, je bil odziv anti-HA protiteles proti A/Vietnam/1194/2004 naslednji:

anti-HA protitelesa

Imunski odziv proti A/Vietnam/1194/2004

 

21. dan

42. dan

 

n = 140

n = 140

Delež serološke zaščite1

15 %

59,3 %

Delež serokonverzije2

12,1 %

56,4 %

Faktor serokonverzije3

1,7

6,1

1Delež serološke zaščite: delež preiskovancev s titrom inhibicije hemaglutinacije (HI) ≥1:40.

2Delež serokonverzije: delež preiskovancev, ki so bili seronegativni pred cepljenjem in imajo zaščitni

titer po cepljenju ≥1:40, ali so bili pred cepljenjem seropozitivni in imajo 4-kraten porast titra. 3Faktor serokonverzije: razmerje geometrične sredine titra (GMT) po cepljenju in GMT pred cepljenjem.

180. dan je bil delež serokonverzije 13 %.

4-kraten porast titrov nevtralizirajočih protiteles proti A/Vietnam v serumu je bil dosežen pri 49 % preiskovancev 21 dni po prvem odmerku, pri 67,3 % 21 dni po drugem odmerku in pri 44,9 %

6 mesecev po drugem odmerku.

Drugačna shema cepljenja

V študiji D-H5N1-012 so raziskali podaljšan presledek med odmerki: skupina preiskovancev, starih od 18 do 60 let, je v tej študiji dobila dva odmerka cepiva Adjupanrix v presledku

6 mesecev ali 12 mesecev. Enaindvajset dni po drugem odmerku je bil pri preiskovancih, ki so dobili cepivo v presledku 6 mesecev, delež serološke zaščite proti A/Vietnam/1194/2004

89,6 % in delež odziva na cepivo 95,7 %. Enaindvajset dni po drugem odmerku je bil pri

preiskovancih, ki so dobili cepivo v presledku 12 mesecev, delež serološke zaščite proti

A/Vietnam/1194/2004 92,0 % in delež odziva na cepivo 100 %.

V tej študiji so opažali tudi navzkrižne imunske odzive proti A/Indonesia/5/2005. Enaindvajset dni po drugem odmerku je bil pri preiskovancih, ki so dobili cepivo v presledku 6 mesecev, delež serološke zaščite 83,3 % in delež odziva na cepivo 100 %. Enaindvajset dni po drugem odmerku je bil pri preiskovancih, ki so dobili cepivo v presledku 12 mesecev, delež serološke zaščite 84,0 % in delež odziva na cepivo 100 %.

En odmerek cepiva z adjuvansom AS03 z vsebnostjo 3,75 µg HA iz A/Indonesia/05/2005, uporabljen po enem ali dveh odmerkih cepiva z adjuvansom AS03 z vsebnostjo 3,75 µg HA iz A/Vietnam/1194/2004

V klinični študiji (D-Pan-H5N1-012) so preiskovanci, stari od 18 do 60 let, dobili cepivo z adjuvansom AS03 z vsebnostjo 3,75 µg HA bodisi iz A/Vietnam/1194/2004 bodisi Indonesia/5/2005 šest mesecev po enem ali dveh primarnih odmerkih cepiva z adjuvansom AS03 z vsebnostjo 3,75 µg HA iz A/Vietnam/1194/2004 na dan 0 (en odmerek) oz. na dan 0 in 21 (dva odmerka). Odzivi anti-HA so bili naslednji:

anti-HA protitelesa

Proti A/Vietnam 21 dni po obnovitvi

Proti A/Indonesia 21 dni po obnovitvi

 

z A/Vietnam

z A/Indonesia

 

 

n = 46

 

n = 49

 

Po enem

Po dveh

Po enem

Po dveh

 

primarnem

primarnih

primarnem

primarnih

 

odmerku

odmerkih

odmerku

odmerkih

Delež serološke

89,6 %

91,3 %

98,1 %

93,9 %

zaščite1

 

 

 

 

Obnovitveni delež

87,5 %

82,6 %

98,1 %

91,8 %

serokonverzije2

 

 

 

 

Obnovitveni

29,2

11,5

55,3

45,6

dejavnik3

 

 

 

 

1Delež serološke zaščite: delež preiskovancev s titrom inhibicije hemaglutinacije (HI) ≥ 1:40.

2Obnovitveni delež serokonverzije: delež preiskovancev, ki so bili seronegativni pred obnovitvenim

odmerkom in imajo zaščitni titer po cepljenju ≥1:40, ali so bili pred obnovitvenim odmerkom seropozitivni in imajo 4-kraten porast titra.

3Obnovitveni dejavnik; razmerje geometrične sredine titra (GMT) po obnovitvenem odmerku in GMT pred obnovitvenim odmerkom.

Ne glede na to, ali sta bili 6 mesecev prej uporabljena eden ali dva odmerka primarnega cepiva so bili deleži serološke zaščite proti A/Indonesia po odmerku cepiva z adjuvansom AS03 z vsebnostjo

3,75 µg HA iz A/Vietnam/1194/2004 > 80 %, deleži serološke zaščite proti A/Vietnam po odmerku cepiva z adjuvansom AS03 z vsebnostjo 3,75 µg HA iz A/Indonesia/05/2005 pa > 90 %. Ne glede na tip HA v cepivu in število prejšnjih odmerkov so vsi preiskovanci dosegli titer nevtralizirajočih protiteles vsaj 1:80 proti vsakemu od obeh sevov.

V drugi klinični študiji (D-Pan-H5N1-015) je 39 preiskovancev, starih od 18 do 60 let, dobilo cepivo z adjuvansom AS03 z vsebnostjo 3,75 µg HA, pridobljenega iz A/Indonesia/05/2005 štirinajst mesecev potem, ko so dobili dva odmerka cepiva z adjuvansom AS03 z vsebnostjo 3,75 µg HA iz

A/Vietnam/1194/2004 na dan 0 in 21. Delež serološke zaščite proti A/Indonesia je bil 21 dni po obnovitvenem cepljenju 92 % in 180. dan 69,2 %.

V klinični študiji (D-Pan-H5N1-038) je 387 preiskovancev, starih od 18 do 60 let, prejelo 1 odmerek cepiva z adjuvansom AS03 z vsebnostjo 3,75 µg HA, pridobljenega iz A/Indonesia/05/2005 36 mesecev potem, ko so prejeli dva odmerka A/Vietnam/1194/2004. Delež serološke zaščite proti

A/Indonesia/5/2005 21. dni po obnovitvenem cepljenju je bil 100 %, delež serokonverzije po obnovitvenem cepljenju 99,7 % in faktor obnovitve 123,8 %.

Podatki iz predkliničnih študij:

Sposobnost za indukcijo zaščite proti homolognim in heterolognim cepilnim sevom so ocenili predklinično s provokacijskim modelom pri belem dihurju.

V vsakem poskusu so štiri skupine s šestimi živalmi intramuskularno cepili s cepivom, ki je imelo kot adjuvans AS03 in je vsebovalo HA, pridobljen iz H5N1/A/Vietnam/1194/04 (NIBRG-14). V homolognem provokacijskem poskusu so raziskovali odmerke 15, 5, 1,7 ali 0,6 mikrograma HA, v heterolognem provokacijskem poskusu pa odmerke 15, 7,5, 3,8 ali 1,75 mikrograma HA. Kontrolne skupine so vključevale dihurje, ki so prejeli samo adjuvans, cepivo brez adjuvansa (15 mikrogramov HA) ali fiziološko raztopino fosfatnega pufra. Dihurje so cepili na 0. in 21. dan, nato pa so 49. dan intratrahealno prejeli letalen odmerek bodisi H5N1/A/Vietnam/1194/04 bodisi heterolognega H5N1/A/Indonesia/5/05. Od živali, ki so prejele cepivo z adjuvansom, jih je bilo proti smrtni homologni provokaciji zaščitenih 87 %, proti heterologni pa 96 %. Pri cepljenih živalih se je v primerjavi s kontrolnimi zmanjšalo tudi izločanje virusa iz zgornjih dihal, kar kaže na manjše tveganje za prenos virusa. V kontrolnih skupinah so vse živali – tako tiste, ki niso dobile adjuvansa, kot tiste, ki so ga – poginile ali so jih morali žrtvovati, ker so bile tik pred poginom, od tri do štiri dni po začetku provokacije.

Zdravilo je pridobilo dovoljenje za promet v 'izjemnih okoliščinah'.

To pomeni, da iz znanstvenih razlogov ni bilo mogoče pridobiti vseh podatkov o zdravilu.

Evropska agencija za zdravila bo vsako leto ponovno pregledala vse nove podatke, ki bodo na voljo in posodobila povzetek glavnih značilnosti zdravila, če bo potrebno.

5.2Farmakokinetične lastnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

5.3Predklinični podatki o varnosti

Predklinični podatki na osnovi običajnih študij farmakološke varnosti, akutne toksičnosti in toksičnosti pri ponavljajočih se odmerkih, lokalne tolerance, plodnosti pri samicah, embrio-fetalne in postnatalne toksičnosti (do konca obdobja laktacije) ne kažejo posebnega tveganja za človeka.

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

Viala s suspenzijo: polisorbat 80 oktoksinol 10 tiomersal

natrijev klorid (NaCl)

natrijev hidrogenfosfat (Na2HPO4) kalijev dihidrogenfosfat (KH2PO4) kalijev klorid (KCl)

magnezijev klorid (MgCl2) voda za injekcije

Viala z emulzijo: natrijev klorid (NaCl)

natrijev hidrogenfosfat (Na2HPO4) kalijev dihidrogenfosfat (KH2PO4) kalijev klorid (KCl)

voda za injekcije

Za adjuvanse glejte poglavje 2.

6.2Inkompatibilnosti

Zaradi pomanjkanja študij kompatibilnosti cepiva ne smemo mešati z drugimi zdravili.

6.3Rok uporabnosti

5 let.

Po mešanju morate cepivo uporabiti v 24 urah. Dokazano je bilo, da je cepivo, pripravljeno za uporabo, pri temperaturi 25°C kemijsko in fizikalno stabilno 24 ur.

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte v hladilniku (2 °C – 8 °C).

Ne zamrzujte.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

Za pogoje shranjevanja po mešanju zdravila glejte poglavje 6.3.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

Eno pakiranje vsebuje:

-eno pakiranje s 50 vialami (steklo tipa I) po 2,5 ml suspenzije z zamaškom iz butilne gume.

-dve pakiranji s 25 vialami (steklo tipa I) po 2,5 ml emulzije z zamaškom iz butilne gume.

Količina po premešanju 1 viale suspenzije (2,5 ml) in 1 viale emulzije (2,5 ml) ustreza 10 odmerkom cepiva (5 ml).

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

Cepivo Adjupanrix je na voljo v dveh vsebnikih:

Suspenzija: večodmerna viala z antigenom

Emulzija: večodmerna viala z adjuvansom

Pred uporabo morate obe komponenti zmešati skupaj.

Navodila za mešanje in injiciranje cepiva:

1.Preden obe komponenti zmešate skupaj, morate emulzijo (adjuvans) in suspenzijo (antigen) vsaj 15 minut pustiti, da dosežeta sobno temperaturo. Vsako posamezno vialo je potrebno pretresti in pregledati, ali morda vsebuje tuje delce in/ali je nenormalnega videza. Če opazite eno ali drugo (vključno z gumijastimi delci iz zamaška), morate cepivo zavreči.

2.Cepivo zmešate tako, da s 5-ml injekcijsko brizgo izvlečete celotno vsebino viale adjuvansa in jo dodate v vialo z antigenom. Injekcijsko brizgo je priporočljivo opremiti z iglo 23-G. Če ta velikost igle ni na voljo, se lahko uporabi igla 21-G. Da lažje izvlečemo celotno vsebino, je treba vialo z adjuvansom držati obrnjeno na glavo.

3.Potem, ko adjuvans dodate antigenu, morate mešanico dobro pretresti. Pripravljeno cepivo je belkasta do rumenkasta homogena mlečna emulzija. Če opazite kakšno drugo spremembo, morate cepivo zavreči.

4.Po mešanju je količina cepiva Adjupanrix v viali vsaj 5 ml. Cepivo je treba uporabiti v skladu s priporočenim odmerjanjem (glejte poglavje 4.2).

5.Vialo morate pred vsako aplikacijo cepiva pretresti in pregledati, ali morda vsebuje tuje delce in/ali je nenormalnega videza. Če opazite eno ali drugo (vključno z gumijastimi delci iz zamaška), morate cepivo zavreči.

6.Vsak odmerek cepiva z 0,5 ml izvlecite v 1-ml injekcijsko brizgo in injicirajte intramuskularno.

Injekcijsko brizgo je priporočljivo opremiti z iglo, ki ni večja od 23-G.

7.Cepivo uporabite v 24 urah po premešanju. Pripravljeno cepivo lahko shranjujete v hladilniku (2°C - 8°C) ali na sobni temperaturi, ki ne presega 25 °C. Če pripravljeno cepivo shranjujete v hladilniku, ga je treba pred odvzemom posameznega odmerka vsaj 15 minut pustiti da doseže sobno temperaturo.

Neuporabljeno cepivo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET

GlaxoSmithKline Biologicals s.a. rue de l'Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgija

8.ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/09/578/001

9.DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET

Datum pridobitve dovoljenja za promet: 19. oktober 2009

Datum zadnjega podaljšanja:

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu.

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept