Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aerius (desloratadine) – Označevanje - R06AX27

Updated on site: 05-Oct-2017

Ime zdravilaAerius
ATC kodaR06AX27
Substancadesloratadine
ProizvajalecMerck Sharp

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA PO 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 50, 90, 100 TABLET

1.IME ZDRAVILA

Aerius 5 mg filmsko obložene tablete desloratadin

2.NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta vsebuje 5 mg desloratadina.

3.SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Vsebuje laktozo.

Za dodatne informacije glejte navodilo za uporabo.

4.FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

1 filmsko obložena tableta

2 filmsko obloženi tableti

3 filmsko obložene tablete

5 filmsko obloženih tablet

7 filmsko obloženih tablet

10 filmsko obloženih tablet

14 filmsko obloženih tablet

15 filmsko obloženih tablet

20 filmsko obloženih tablet

21 filmsko obloženih tablet

30 filmsko obloženih tablet

50 filmsko obloženih tablet

90 filmsko obloženih tablet

100 filmsko obloženih tablet

5.POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Tableto pogoltnite celo z vodo. peroralna uporaba

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

9.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C. Shranjujte v originalni ovojnini.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Velika Britanija

12.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/00/160/001 1 tableta

EU/1/00/160/002 2 tableti

EU/1/00/160/003 3 tablete

EU/1/00/160/004 5 tablet

EU/1/00/160/005 7 tablet

EU/1/00/160/006 10 tablet

EU/1/00/160/007 14 tablet

EU/1/00/160/008 15 tablet

EU/1/00/160/009 20 tablet

EU/1/00/160/010 21 tablet

EU/1/00/160/011 30 tablet

EU/1/00/160/012 50 tablet

EU/1/00/160/036 90 tablet

EU/1/00/160/013 100 tablet

13.ŠTEVILKA SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15.NAVODILA ZA UPORABO

16.PODATKI O BRAILLOVI PISAVI

Aerius

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

ŠKATLA PO 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 50, 90, 100 TABLET

1. IME ZDRAVILA

Aerius 5 mg tablete desloratadin

2.IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

MSD

3.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4.ŠTEVILKA SERIJE

Serija

5.DRUGI PODATKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA Z 5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 50, 60, 90, 100 ORODISPERZIBILNIH TABLET

1. IME ZDRAVILA

Aerius 2,5 mg orodisperzibilne tablete desloratadin

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena orodisperzibilna tableta vsebuje 2,5 mg desloratadina.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Vsebuje manitol in aspartam.

Za dodatne informacije glejte navodilo za uporabo.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

5 orodisperzibilnih tablet

6 orodisperzibilnih tablet

10 orodisperzibilnih tablet

12 orodisperzibilnih tablet

15 orodisperzibilnih tablet

18 orodisperzibilnih tablet

20 orodisperzibilnih tablet

30 orodisperzibilnih tablet

50 orodisperzibilnih tablet

60 orodisperzibilnih tablet

90 orodisperzibilnih tablet

100 orodisperzibilnih tablet

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

peroralna uporaba

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v originalni ovojnini.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Velika Britanija

12.ŠTEVILKA (E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

 

EU/1/00/160/037

5 orodisperzibilnih tablet

 

 

 

EU/1/00/160/038

6 orodisperzibilnih tablet

 

 

 

EU/1/00/160/039

10 orodisperzibilnih tablet

 

 

EU/1/00/160/040

12 orodisperzibilnih tablet

 

 

EU/1/00/160/041

15 orodisperzibilnih tablet

 

 

EU/1/00/160/042

18 orodisperzibilnih tablet

 

 

EU/1/00/160/043

20 orodisperzibilnih tablet

 

 

EU/1/00/160/044

30 orodisperzibilnih tablet

 

 

EU/1/00/160/045

50 orodisperzibilnih tablet

 

 

EU/1/00/160/046

60 orodisperzibilnih tablet

 

 

EU/1/00/160/047

90 orodisperzibilnih tablet

 

 

EU/1/00/160/048

100 orodisperzibilnih tablet

 

 

 

 

 

 

 

13. ŠTEVILKA SERIJE

 

 

 

 

Serija

 

 

 

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI O BRAILLOVI PISAVI

Aerius 2,5 mg orodisperzibilna tableta

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

1. IME ZDRAVILA

Aerius 2,5 mg orodisperzibilne tablete desloratadin

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

MSD

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4. ŠTEVILKA SERIJE

Serija

5. DRUGI PODATKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA Z 5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 50, 60, 90, 100 ORODISPERZIBILNIH TABLET

1. IME ZDRAVILA

Aerius 5 mg orodisperzibilne tablete desloratadin

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena orodisperzibilna tableta vsebuje 5 mg desloratadina.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Vsebuje manitol in aspartam.

Za dodatne informacije glejte navodilo za uporabo.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

5 orodisperzibilnih tablet

6 orodisperzibilnih tablet

10 orodisperzibilnih tablet

12 orodisperzibilnih tablet

15 orodisperzibilnih tablet

18 orodisperzibilnih tablet

20 orodisperzibilnih tablet

30 orodisperzibilnih tablet

50 orodisperzibilnih tablet

60 orodisperzibilnih tablet

90 orodisperzibilnih tablet

100 orodisperzibilnih tablet

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

peroralna uporaba

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v originalni ovojnini.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Velika Britanija

12. ŠTEVILKA (E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

 

EU/1/00/160/049

5 orodisperzibilnih tablet

 

 

 

EU/1/00/160/050

6 orodisperzibilnih tablet

 

 

 

EU/1/00/160/051

10 orodisperzibilnih tablet

 

 

EU/1/00/160/052

12 orodisperzibilnih tablet

 

 

EU/1/00/160/053

15 orodisperzibilnih tablet

 

 

EU/1/00/160/054

18 orodisperzibilnih tablet

 

 

EU/1/00/160/055

20 orodisperzibilnih tablet

 

 

EU/1/00/160/056

30 orodisperzibilnih tablet

 

 

EU/1/00/160/057

50 orodisperzibilnih tablet

 

 

EU/1/00/160/058

60 orodisperzibilnih tablet

 

 

EU/1/00/160/059

60 orodisperzibilnih tablet

 

 

EU/1/00/160/060

100 orodisperzibilnih tablet

 

 

 

 

 

 

 

13. ŠTEVILKA SERIJE

 

 

 

 

Serija

 

 

 

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI O BRAILLOVI PISAVI

Aerius 5 mg orodisperzibilna tableta

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

1. IME ZDRAVILA

Aerius 5 mg orodisperzibilne tablete desloratadin

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

MSD

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4. ŠTEVILKA SERIJE

Serija

5. DRUGI PODATKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

STEKLENIČKA PO 30 ML, 50 ML, 60 ML, 100 ML, 120 ML, 150 ML, 225 ML, 300 ML

1. IME ZDRAVILA

Aerius 0,5 mg/ml peroralna raztopina desloratadin

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

En ml peroralne raztopine vsebuje 0,5 mg desloratadina.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Vsebuje propilenglikol in sorbitol.

Za dodatne informacije glejte navodilo za uporabo.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

peroralna raztopina

30 ml z 1 odmerno žličko

50 ml z 1 odmerno žličko

60 ml z 1 odmerno žličko

100 ml z 1 odmerno žličko

120 ml z 1 odmerno žličko

150 ml z 1 odmerno žličko

150 ml z 1 odmerno brizgo za peroralno dajanje

225 ml z 1 odmerno žličko

300 ml z 1 odmerno žličko

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

peroralna uporaba

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne zamrzujte. Shranjujte v originalni ovojnini.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Velika Britanija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/00/160/061

 

30 ml z 1 odmerno žličko

 

 

EU/1/00/160/062

 

50 ml z 1 odmerno žličko

 

 

EU/1/00/160/063

60 ml z 1 odmerno žličko

 

 

EU/1/00/160/064

100 ml z 1 odmerno žličko

 

 

EU/1/00/160/065

120 ml z 1 odmerno žličko

 

EU/1/00/160/066

150 ml z 1 odmerno žličko

 

EU/1/00/160/069

150 ml z 1 odmerno brizgo

za peroralno dajanje

EU/1/00/160/067

225 ml z 1 odmerno žličko

 

EU/1/00/160/068

300 ml z 1 odmerno žličko

 

13. ŠTEVILKA SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI O BRAILLOVI PISAVI

Aerius

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

STEKLENIČKA PO 30 ML, 50 ML, 60 ML, 100 ML, 120 ML, 150 ML, 225 ML, 300 ML

1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

Aerius 0,5 mg/ml peroralna raztopina desloratadin

2.POSTOPEK UPORABE

peroralna uporaba

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4. ŠTEVILKA SERIJE

Serija

5.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

30 ml

50 ml

60 ml

100 ml

120 ml

150 ml

225 ml

300 ml

6.SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Vsebuje propilenglikol in sorbitol.

Za dodatne informacije glejte navodilo za uporabo.

7.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Velika Britanija

8. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne zamrzujte. Shranjujte v originalni ovojnini.

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept