Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Izberi jezik

Aerivio Spiromax (salmeterol xinafoate / fluticasone propionate) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - R03AK06

Updated on site: 05-Oct-2017

Ime zdravilaAerivio Spiromax
ATC kodaR03AK06
Substancasalmeterol xinafoate / fluticasone propionate
ProizvajalecTeva B.V.

1.IME ZDRAVILA

Aerivio Spiromax 50 mikrogramov/500 mikrogramov prašek za inhaliranje

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

En odmerjen odmerek vsebuje 50 mikrogramov salmeterola (v obliki salmeterolijevega ksinafoata) in 500 mikrogramov flutikazonpropionata.

En dostavljeni odmerek (odmerek iz ustnika) vsebuje 45 mikrogramov salmeterola (v obliki salmeterolijevega ksinafoata) in 465 mikrogramov flutikazonipropionata.

Pomožna(e) snov(i) z znanim učinkom:

En odmerek vsebuje približno 10 miligramov laktoze (v obliki monohidrata).

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

prašek za inhaliranje

bel prašek

Bel inhalator s polprozornim rumenim pokrovčkom ustnika.

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Terapevtske indikacije

Zdravilo Aerivio Spiromax je indicirano samo pri odraslih, starih 18 let in več.

Astma

Zdravilo Aerivio Spiromax je indicirano za redno zdravljenje bolnikov s hudo astmo, pri katerih je primerna uporaba kombiniranega zdravila (inhalacijskega kortikosteroida in dolgodelujočega agonista adrenergičnih receptorjev β2):

-bolniki, pri katerih simptomi niso pod ustreznim nadzorom s kombiniranim zdravilom, ki vsebuje kortikosteroid manjše jakosti

ali

-bolniki, pri katerih so simptomi nadzorovani z velikim odmerkom inhalacijskega kortikosteroida in dolgodelujočim agonistom adrenergičnih receptorjev β2.

Kronična obstruktivna pljučna bolezen (KOPB)

Zdravilo Aerivio Spiromax je indicirano za simptomatsko zdravljenje bolnikov s KOPB s FEV1 < 60 % predvidene normalne vrednosti (pred bronhodilatatorjem) in anamnezo ponavljajočih se poslabšanj, ki imajo izrazite simptome kljub rednemu zdravljenju z bronhodilatatorjem.

4.2Odmerjanje in način uporabe

Zdravilo Aerivio Spiromax je indicirano samo pri odraslih, starih 18 let ali več.

Zdravilo Aerivio Spiromax ni indicirano za uporabo pri otrocih, starih 12 let in manj, ali mladostnikih, starih, od 13 do 17 let.

Odmerjanje

Pot uporabe: za inhaliranje

Bolnikom je treba pojasniti, da morajo za najboljši učinek zdravilo Aerivio Spiromax uporabljati vsak dan, tudi kadar nimajo simptomov.

Bolniki morajo biti pod rednim zdravniškim nadzorom, da bo tako jakost inhalatorja s salmeterolom/flutikazonpropionatom, ki ga uporabljajo, ostala optimalna ves čas zdravljenja.

Odmerek je treba postopno titrirati do najmanjšega odmerka, ki še zagotavlja učinkovit nadzor simptomov bolezni. Zdravilo Aerivio Spiromax na trgu ni na voljo v jakosti, manjši od

50/500 mikrogramov. Če je treba odmerek zmanjšati na manjšo jakost, ki je z zdravilom Aerivio Spiromax ni mogoče zagotoviti, ga je treba zamenjati za drugo zdravilo s fiksno kombinacijo odmerka salmeterola in flutikazonpropionata, ki vsebuje manjši odmerek inhalacijskega kortikosteroida.

Bolnikom je treba dati jakost inhalatorja s salmeterolom/flutikazonpropionatom, ki vsebuje ustrezen odmerek flutikazonpropionata glede na resnost njihove bolezni. Zdravilo Aerivio Spiromax je primerno le za uporabo pri zdravljenju bolnikov s hudo astmo. Če posamezni bolnik potrebuje odmerke zunaj priporočene sheme, mu je treba predpisati ustrezne odmerke agonista β2 in/ali kortikosteroida.

Priporočeni odmerki:

Astma

Odrasli, stari 18 let in več

Ena inhalacija 50 mikrogramov salmeterola in 500 mikrogramov flutikazonpropionata dvakrat na dan.

Ko je astma pod nadzorom, je treba zdravljenje oceniti in razmisliti o prehodu na alternativno fiksno kombinacijo odmerka salmeterola in flutikazonpropionata, ki vsebuje manjše odmerke inhalacijskega kortikosteroida, na koncu pa samo na inhalacijski kortikosteroid. Pri bolnikih, ki so prešli na zdravljenje z manjšimi odmerki, so pomembni redni pregledi.

V primeru odsotnosti enega ali dveh kriterijev za ocenitev stopnje bolezni očitna korist pri začetnem vzdrževalnem zdravljenju,v primerjavi z uporabo inhalacijskega flutikazonpropionata samega, ni bila dokazana. Pri večini bolnikov inhalacijski kortikosteroidi na splošno ostajajo zdravila prvega izbora.

Zdravilo Aerivio Spiromax je le za zdravljenje bolnikov s hudo astmo. Ne sme se ga uporabljati za zdravljenje bolnikov z blago ali zmerno astmo ali za uvedbo zdravljenja pri bolnikih s hudo astmo, razen če je bilo predhodno ugotovljeno, da je tako velik odmerek kortikosteroida skupaj z dolgodelujočim agonistom β2 potreben.

Zdravilo Aerivio Spiromax ni primerno za zdravljenje astme, če je fiksna kombinacija odmerka salmeterola in flutikazonpropionata potrebna prvič. Bolniki naj zdravljenje začnejo s fiksno kombinacijo odmerka, ki vsebuje manjši odmerek sestavine kortikosteroida, nato pa se odmerek kortikosteroida povečuje, dokler ni dosežen nadzor nad astmo. Ko je dosežen nadzor nad astmo, je treba bolnike redno pregledovati in zmanjševati odmerek inhalacijskega kortikosteroida, kot je ustrezno za ohranjanje nadzora nad boleznijo.

Pri bolnikih s hudo astmo je pred uvedbo katere koli fiksne kombinacije odmerka priporočljivo določiti ustrezni odmerek inhalacijskega kortikosteroida.

Pediatrična populacija

Uporaba zdravila Aerivio Spiromax ni priporočljiva pri otrocih, starih 12 let in manj, ali mladostnikih, starih, od 13 do 17 let. Varnost in učinkovitost zdravila Aerivio Spiromax pri otrocih in mladostnikih, starih manj kot 18 let, nista bili dokazani.

Podatkov ni na voljo.

KOPB

Ena inhalacija 50 mikrogramov salmeterola in 500 mikrogramov flutikazonpropionata dvakrat na dan.

Posebne skupine bolnikov

Pri starejših bolnikih in bolnikih z okvaro ledvic odmerka ni treba prilagoditi.

Podatkov o uporabi zdravila Aerivio Spiromax pri bolnikih z okvaro jeter ni.

Način uporabe/navodila za uporabo

Pripomoček Spiromax je inhalator, ki se aktivira pri vdihu in uporablja vdišni tok, kar pomeni, da se zdravilni učinkovini v dihala vneseta ob bolnikovem vdihu skozi ustnik. Bolniki s hudo astmo in KOPB so s silovitim vdihom skozi pripomoček Spiromax dosegli ustrezno hitrost vdišnega toka, kar je omogočilo dostavo potrebnega terapevtskega odmerka v pljuča (glejte tudi poglavje 5.1, zadnjih pet odstavkov).

Zahtevano usposabljanje

Zdravilo Aerivio Spiromax je treba za učinkovito zdravljenje uporabljati pravilno. Bolniku je zato treba svetovati, da natančno prebere navodilo za uporabo zdravila in upošteva navedena navodila za uporabo inhalatorja. Vse bolnike mora o uporabi inhalatorja Spiromax za zdravilo Aerivio podučiti zdravstveni delavec. S tem se zagotovi, da razumejo, kako je treba inhalator pravilno uporabljati, in silovito vdihniti, da zagotovijo potrebni odmerek. Za zagotovitev optimalnega odmerjanja je pomembno, da se vdihne silovito.

Zdravilo Aerivio Spiromax se uporablja v treh preprostih korakih: odprite, vdihnite in zaprite, kot je opisano spodaj.

Odprite: Držite inhalator Spiromax pokonci, tako da je ustnik spodaj, in pokrovček ustnika odprite tako, da ga preganete navzdol, dokler ni povsem odprt in se zasliši klik.

Vdihnite: Nežno izdihnite (dokler to še ne predstavlja težave). Ne dihajte skozi inhalator. Namestite ustnik med zobe in okoli njega stisnite ustnice, ne da bi v ustnik inhalatorja ugriznili. Skozi ustnik silovito in globoko vdihnite. Pripomoček Spiromax odstranite iz ust in zadržite dih 10 sekund ali dokler lahko brez težav.

Zaprite: Rahlo izdihnite in zaprite pokrovček ustnika.

Med pripravo koraka "Vdihnite" naj bolnik ne zamaši zračnikov in naj ne izdihne skozi pripomoček Spiromax. Stresanje inhalatorja pred uporabo ni potrebno.

Bolnikom je treba svetovati tudi, naj si po inhaliranju usta izplaknejo z vodo, ki naj jo nato izpljunejo, in/ali oščetkajo zobe (glejte poglavje 4.4)

Bolniki bodo med uporabo zdravila Aerivio Spiromax v ustih občutili okus zaradi pomožne snovi laktoze.

4.3Kontraindikacije

Preobčutljivost na učinkovini ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1.

4.4Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Astma

Zdravilo Aerivio Spiromax je namenjeno le za zdravljenje bolnikov s hudo astmo. Ne sme se ga uporabljati za zdravljenje akutnih simptomov astme, za katere je treba uporabiti hitro- in kratkodelujoči bronhodilatator. Bolnikom naročite, naj imajo vedno pri sebi svoj inhalator, ki ga uporabljajo za olajšanje akutnega napada astme.

V obdobju poslabšanja astme in pri močnem ali akutnem poslabšanju astme se zdravljenja z zdravilom Aerivio Spiromax ne sme uvesti.

Med zdravljenjem z zdravilom Aerivio Spiromax se lahko pojavijo resni, z astmo povezani neželeni učinki ali poslabšanja. Bolnikom je treba naročiti, naj z zdravljenjem nadaljujejo, vendar naj se posvetujejo z zdravnikom, če simptomi astme niso pod nadzorom ali če se po uvedbi zdravila Aerivio Spiromax poslabšajo.

Če bolnikova uporaba zdravil za olajšanje (kratkodelujočih bronhodilatatorjev) narašča, to kaže na slabšanje nadzorovanosti bolezni in bolnikovo stanje mora zdravnik znova oceniti.

Nenadno in napredujoče poslabšanje nadzorovanosti astme je lahko smrtno nevarno in bolnik mora nujno opraviti pregled pri zdravniku. Razmisliti je treba o povečanju terapije s kortikosteroidom.

Ko so simptomi astme pod nadzorom, je možno razmisliti o postopnem zmanjšanju odmerka inhalacijskega kortikosteroida, za kar je potreben prehod na drugo fiksno kombinacijo odmerka salmeterola in flutikazonpropionata, ki vsebuje manjši odmerek inhalacijskega kortikosteroida. Pri bolnikih, ki so prešli na blažje zdravljenje, so pomembni redni pregledi. Uporabiti je treba najmanjši odmerek inhalacijskega kortikosteroida.

KOPB

Za bolnike s KOPB, pri katerih se pojavi poslabšanje, je običajno indicirano zdravljenje s sistemskimi kortikosteroidi, zato je treba bolniku naročiti, naj ob poslabšanju simptomov pri uporabi zdravila Aerivio Spiromax poiščejo zdravniško pomoč.

Opustitev zdravljenja

Zdravljenja z zdravilom Aerivio Spiromax pri bolnikih z astmo se ne sme prekiniti nenadoma, ker obstaja nevarnost za poslabšanje. Zdravljenje je treba zmanjševati pod zdravniškim nadzorom. Tudi pri bolnikih s KOPB je opustitev zdravljenja lahko povezana s simptomatsko dekompenzacijo in mora zato potekati pod zdravniškim nadzorom.

Previdnost pri posebnih boleznih

Zdravilo Aerivio Spiromax je treba uporabljati previdno pri bolnikih z aktivno ali mirujočo pljučno tuberkulozo ter pri glivičnih, virusnih ali drugih okužbah dihal. Če je indicirano, je treba takoj uvesti ustrezno zdravljenje.

Pri velikih terapevtskih odmerkih lahko zdravilo Aerivio Spiromax redko povzroči aritmije srca, npr. supraventrikularno tahikardijo, ekstrasistole in atrijsko fibrilacijo in blago prehodno znižanje kalija v serumu. Zdravilo Aerivio Spiromax je treba zato uporabljati previdno pri bolnikih, ki imajo hude kardiovaskularne bolezni ali motnje srčnega ritma in pri bolnikih s sladkorno boleznijo, tirotoksikozo, nezdravljeno hipokaliemijo ali predispozicijo za nizke vrednosti serumskega kalija.

Zelo redko so poročali o zvišanih vrednostih glukoze v krvi (glejte poglavje 4.8), kar je treba upoštevati pri predpisovanju zdravila bolnikom, ki imajo v anamnezi sladkorno bolezen.

Paradoksni bronhospazem

Pojavi se lahko paradoksni bronhospazem, ki se kaže kot takojšnje povečanje piskajočega dihanja in zasoplosti po uporabi odmerka. Paradoksni bronhospazem se odziva na hitrodelujoči bronhodilatator in ga je treba zdraviti takoj. Uporabo zdravila Aerivio Spiromax je treba takoj prekiniti, bolnika pregledati in uvesti drugo zdravljenje, če je potrebno.

Agonisti adrenoreceptorjev beta 2

Poročali so o farmakoloških učinkih zdravljenja z agonisti β2, kot so tremor, palpitacije in glavobol, ki so bili običajno prehodni in so se pri rednem zdravljenju ublažili.

Sistemski učinki

Sistemski učinki se lahko pojavijo pri zdravljenju s katerim koli inhalacijskim kortikosteroidom, zlasti v primeru velikih odmerkov, predpisanih za daljše obdobje. Verjetnost, da se bodo ti učinki pojavili, je veliko manjša kot med uporabo peroralnih kortikosteroidov. Možni sistemski učinki vključujejo Cushingov sindrom, cushingoidne značilnosti, zavrtje delovanja nadledvičnih žlez, zmanjšanje mineralne gostote kosti, katarakto in glavkom, redkeje pa vrsto psiholoških ali vedenjskih učinkov, vključno s psihomotorično hiperaktivnostjo, motnjami spanja, anksioznostjo, depresijo ali agresijo (zlasti pri otrocih) (glejte spodnje podpoglavje Pediatrična populacija za informacije o sistemskih učinkih inhalacijskih kortikosteroidov pri otrocih in mladostnikih). Zato je pomembno, da so bolniki pod rednim zdravniškim nadzorom in da se odmerek inhalacijskega kortikosteroida zmanjša do najmanjšega odmerka, ki še zagotavlja učinkov nadzor astme.

Delovanje nadledvičnih žlez

Dolgotrajno zdravljenje z velikimi odmerki inhalacijskih kortikosteroidov lahko zavre delovanje nadledvičnih žlez in povzroči akutno adrenalno krizo. Zelo redki primeri zavrtega delovanja nadledvičnih žlez in akutne adrenalne krize so opisani tudi z odmerki flutikazonipropionata od 500 do manj kot 1.000 mikrogramov. Med okoliščinami, ki lahko sprožijo akutno adrenalno krizo, so poškodbe, kirurški posegi, okužbe in vsako hitro zmanjšanje odmerka. Simptomi, ki se pojavijo, so praviloma nedoločni; med njimi so lahko anoreksija, bolečine v trebuhu, izguba telesne mase, utrujenost, glavobol, navzea, bruhanje, hipotenzija, zmanjšana stopnja zavesti, hipoglikemija in konvulzije. Med obdobji stresa ali ob načrtovanem kirurškem posegu je treba razmisliti o dodatni zaščiti s sistemskimi kortikosteroidi.

Koristni učinki vdihanega flutikazonpropionata bi morali minimizirati potrebo po peroralnih steroidih, toda bolnike, ki preidejo s peroralnih steroidov, lahko še dolgo ogroža zmanjšanje adrenalne rezerve. Zato je treba te bolnike obravnavati s posebno pozornostjo in redno spremljati adrenokortikalno delovanje. Ogroženi so lahko tudi bolniki, ki so v preteklosti potrebovali velike odmerke nujnega zdravljenja s kortikosteroidi. V nujnih primerih in v elektivnih okoliščinah, v katerih je verjeten stres, je vedno treba upoštevati možnost rezidualne okvare in poskrbeti za ustrezno zdravljenje s kortikosteroidi. Zaradi izrazitosti adrenalne prizadetosti utegne biti pred elektivnimi postopki potreben posvet s specialistom.

Medsebojno delovanje z drugimi zdravili

Ritonavir lahko močno zviša koncentracijo flutikazonipropionata v plazmi. Zato se je sočasni uporabi treba izogibati, razen če možne koristi za bolnika odtehtajo tveganje sistemskih neželenih učinkov kortikosteroidov. Tveganje za sistemske neželene učinke je večje tudi med uporabo kombinacije flutikazonpropionata in drugih močnih zaviralcev CYP3A (glejte poglavje 4.5).

Sočasna uporaba sistemskega ketokonazola znatno poveča sistemsko izpostavljenost salmeterolu. To lahko poveča incidenco sistemskih učinkov (npr. podaljšanje intervala QTc in palpitacije). Sočasnemu zdravljenju s ketokonazolom ali drugimi močnimi zaviralci encima CYP3A4 se je treba zato izogniti, razen če koristi odtehtajo možno povečano tveganje sistemskih neželenih učinkov zdravljenja s salmeterolom (glejte poglavje 4.5).

Okužbe dihal

V študiji TORCH so pri bolnikih s KOPB, ki so prejemali salmeterol/flutikazonpropionat

50/500 mikrogramov dvakrat na dan, v primerjavi s placebom pogosteje poročali o okužbah spodnjih dihal (še zlasti o pljučnici in bronhitisu); prav tako kot v študijah SCO40043 in SCO100250 pri bolnikih, ki so prejemali manjši odmerek salmeterola/flutikazonpropionata 50/250 mikrogramov dvakrat na dan (odmerek, ki ni odobren za zdravljenje KOPB) v primerjavi s 50 mikrogramov salmeterola dvakrat na dan (glejte poglavji 4.8 in 5.1). Podobno incidenco pljučnice so v skupini, ki je prejemala salmeterol/flutikazonpropionat, opazili v vseh študijah. V študiji TORCH so pri starejših bolnikih, bolnikih z nižjim indeksom telesne mase (< 25 kg/m2) in bolnikih z zelo hudo obliko bolezni (pričakovan FEV1 < 30 %) opazili največje tveganje za pojav pljučnice ne glede na zdravljenje.

Zdravniki morajo budno spremljati možnost razvoja pljučnice ali okužbe spodnjih dihal pri bolnikih s KOPB, saj se klinične lastnosti takih okužb in poslabšanje KOPB pogosto prekrivajo. Če je bolnik s

hudo obliko KOPB zbolel za pljučnico, je treba zdravljenje z zdravilom Aerivio Spiromax ponovno oceniti.

Pljučnica pri bolnikih s KOPB

Pri bolnikih s KOPB, ki so prejemali inhalacijske kortikosteroide, so opažali večjo pojavnost pljučnice, tudi pljučnice, ki je zahtevala sprejem v bolnišnico. Obstajajo določeni dokazi, da se tveganje za pljučnico povečuje s povečevanjem odmerka steroida, vendar to ni bilo dokončno dokazano v vseh študijah.

Ni dokončnih kliničnih dokazov, da se stopnja tveganja za pljučnico znotraj skupine inhalacijskih kortikosteroidnih zdravil razlikuje.

Zdravniki morajo biti pri bolnikih s KOPB pozorni na morebiten pojav pljučnice, kajti klinične značilnosti takšne okužbe se prekrivajo s simptomi poslabšanj KOPB. Če je bolnik s hudo obliko KOPB zbolel za pljučnico, je treba zdravljenje z zdravilom Aerivio Spiromax ponovno oceniti.

Med dejavniki tveganja za pljučnico pri bolnikih s KOPB so trenutno kajenje, višja starost, nizek indeks telesne mase (ITM) in huda KOPB.

Etnične populacije

Podatki iz obsežnega kliničnega preskušanja (Multicentrično raziskovalno preskušanje zdravljenja astme s salmeterolom – SMART (Salmeterol Multi-Center Asthma Research Trial)) kažejo, da je pri bolnikih afroameriškega porekla tveganje hudih z dihali povezanih dogodkov ali celo smrti pri uporabi salmeterola v primerjavi s placebom večje (glejte poglavje 5.1). Ni znano, ali je to posledica farmakogenetike ali drugih dejavnikov. Bolnikom črnega afriškega ali afrokaribskega porekla je treba zato naročiti, da zdravljenje nadaljujejo, vendar se posvetujejo z zdravnikom, če astme še naprej ne morejo nadzorovati ali če se med uporabo salmeterola/flutikazonpropionata pojavi poslabšanje.

Pediatrična populacija

Zdravilo Aerivio Spiromax ni namenjeno za uporabo pri otrocih in mladostnikih, mlajših od 18 let (glejte poglavje 4.2). Vendar je treba opozoriti, da je tveganje pri otrocih in mladostnikih, mlajših od 16 let, ki uporabljajo velike odmerke flutikazonpropionata (običajno ≥ 1.000 mikrogramov/dan) posebno veliko. Lahko se pojavijo sistemski učinki, zlasti pri zdravljenju z velikimi odmerki, predpisanimi za daljše obdobje. Možni sistemski učinki vključujejo Cushingov sindrom, cushingoidne značilnosti, zavrtje delovanja nadledvičnih žlez, akutno adrenalno krizo in upočasnitev rasti pri otrocih in mladostnikih, redkeje pa vrsto psiholoških ali vedenjskih učinkov, vključno s psihomotorično hiperaktivnostjo, motnjami spanja, tesnobnostjo, depresijo ali agresijo. Treba je razmisliti o tem, da bi otroka ali mladostnika napotili k pediatričnemu specialistu za dihalne poti. Višino otrok, ki se dlje časa zdravijo z inhalacijskimi kortikosteroidi, je priporočljivo redno spremljati. Odmerek inhalacijskega kortikosteroida je treba vedno zmanjšati na najmanjši odmerek, ki še zagotavlja učinkovito nadzorovanost astme.

Okužbe v ustni votlini

Zaradi flutikazonpropionata v zdravilu se nekaterim bolnikom lahko pojavita hripavost in kandidoza (soor) v ustni votlini in žrelu, redkeje pa v požiralniku. Tako hripavost kot pojavnost kandidoze ustne votline in žrela je možno ublažiti s splakovanjem ustne votline z vodo, ki jo nato bolnik izpljune, in/ali ščetkanjem zob po uporabi zdravila. Simptomatsko kandidozo ustne votline in žrela je mogoče zdraviti z lokalno antimikotično terapijo, uporabo zdravila Aerivio Spiromax pa nadaljevati.

Pomožne snovi

To zdravilo vsebuje laktozo. Bolniki s hudo intoleranco za laktozo morajo to zdravilo uporabljati previdno, bolniki z redko dedno intoleranco za galaktozo, laponsko obliko zmanjšane aktivnosti laktaze ali malabsorpcijo glukoze/galaktoze pa ne smejo jemati tega zdravila. Pomožna snov laktoza lahko vsebuje majhne količine mlečnih beljakovin, ki lahko povzročijo alergijske reakcije pri bolnikih s hudo preobčutljivostjo ali alergijo na mlečne beljakovine.

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Antagonisti adrenergičnih receptorjev beta lahko oslabijo ali izničijo učinek salmeterola. Izogniti se je treba neselektivnim in selektivnim antagonistom β, razen če je njihova uporaba nujna. Zdravljenje z agonisti β2 lahko povzroči resno hipokaliemijo. Posebna pozornost se svetuje pri akutni hudi astmi, saj lahko sočasno zdravljenje z derivati ksantina, steroidi in diuretiki ta učinek še okrepi.

Sočasna uporaba drugih zdravil, ki vsebujejo β adrenergike, ima lahko aditiven učinek.

Salmeterol

Močni zaviralci CYP3A4

7-dnevno sočasno dajanje ketokonazola (400 mg peroralno enkrat na dan) in salmeterola (50 mikrogramov inhalirano dvakrat na dan) pri 15 zdravih osebah je povzročilo povečanje izpostavljenosti salmeterolu v plazmi (1,4-kratna Cmax in 15-kratna AUC). To lahko povzroči

povečanje incidence drugih sistemskih učinkov zdravljenja s salmeterolom (npr. podaljšanje intervala QTc in palpitacije) v primerjavi z zdravljenjem s samo salmeterolom ali ketokonazolom (glejte poglavje 4.4).

Klinično pomembnih učinkov na krvni tlak, srčni utrip, glukozo v krvi in raven kalija v krvi niso opazili. Sočasno dajanje s ketokonazolom ni povečalo razpolovnega časa salmeterola ali povečalo kopičenja salmeterola ob ponavljajočih odmerkih.

Sočasnemu dajanju ketokonazola se je treba izogniti, razen če koristi odtehtajo možna povečana tveganja sistemskih učinkov zdravljenja s salmeterolom. Verjetno je podobno tveganje tudi pri interakciji z drugimi močnimi zaviralci CYP3A4 (npr. itrakonazol, telitromicin, ritonavir).

Zmerni zaviralci CYP 3A4

6-dnevna sočasna uporaba eritromicina (500 mg peroralno trikrat na dan) in salmeterola

(50 mikrogramov inhalirano dvakrat na dan) pri 15 zdravih osebah je povzročila majhno, vendar statistično neznačilno povečanje izpostavljenosti salmeterolu (1,4-kratna Cmax in 1,2-kratna AUC). Sočasna uporaba eritromicina ni bila povezana z nobenimi resnimi neželenimi učinki.

Flutikazonproprionat

Po inhalacijski uporabi je koncentracija flutikazonpropionata v plazmi v normalnih okoliščinah majhna zaradi obsežne presnove prvega prehoda in velikega sistemskega očistka s citokromom

P450 3A4 v črevesju in jetrih. Klinično pomembne interakcije zdravil zaradi flutikazonpropionata zato niso verjetne.

V študiji medsebojnega delovanja pri zdravih preiskovancih, ki so uporabljali flutikazonpropionat intranazalno, je ritonavir (zelo močan zaviralec citokroma P450 3A4) v odmerku 100 mg dvakrat na dan večstokrat zvišal koncentracijo flutikazonpropionata v plazmi, kar je povzročilo izrazito znižanje kortizola v serumu. Za inhalirani flutikazonpropionat informacij o tem medsebojnem delovanju ni, a pričakovati je mogoče izrazito povečanje koncentracije flutikazonpropionata v plazmi. Opisani so primeri Cushingovega sindroma in zavrtja nadledvičnih žlez. Kombinaciji se je treba izogniti, razen če koristi odtehtajo večje tveganje za neželene učinke sistemskih glukokortikoidov.

V majhni študiji pri zdravih prostovoljcih je nekoliko manj močan zaviralec CYP3A ketokonazol zvišal izpostavljenost flutikazonpropionatu po enkratni inhalaciji za 150 %. Kortizol v plazmi se je zato znižal bolj kot samo s flutikazonpropionatom. Pričakovati je, da sistemsko izpostavljenost flutikazonpropionatu in tveganje za sistemske neželene učinke poveča tudi sočasno zdravljenje z drugimi močnimi zaviralci CYP3A, npr. z itrakonazolom, in zmernimi zaviralci CYP3A, npr. z eritromicinom. Potrebna je previdnost; če je možno, se je treba dolgotrajnemu zdravljenju s takšnimi zdravili izogniti.

Pri sočasnem zdravljenju z zaviralci encimov CYP3A, vključno z zdravili, ki vsebujejo kobicistat, se pričakuje povečano tveganje za sistemske neželene učinke. Te kombinacije se je treba izogibati, razen kadar koristi odtehtajo povečano tveganje za sistemske neželene učinke kortikosteroidov. V tem

primeru je treba bolnike natančno spremljati glede pojava sistemskih neželenih učinkov kortikosteroidov.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Manjše število podatkov o uporabi salmeterola in flutikazonpropionata pri nosečnicah (med 300 in 1.000 izpostavljenih nosečnosti) ne kaže na njuno malformacijsko ali feto/neonatalno toksičnost. Študije na živalih so pokazale škodljiv vpliv na sposobnost razmnoževanja po dajanju agonistov adrenoreceptorjev β2 in glukokortikosteroidov (glejte poglavje 5.3).

Zato naj se zdravilo Aerivio Spiromax pri nosečnicah uporablja samo, če so pričakovane koristi za mater večje od vseh možnih tveganj za plod.

Pri nosečnicah je treba uporabljati najmanjši učinkoviti odmerek flutikazonpropionata, potreben za ustrezno nadzorovanost astme.

Dojenje

Ni znano, ali se salmeterol in flutikazonpropionat/presnovki izločajo v materino mleko.

Študije so pokazale, da se salmeterol in flutikazonpropionat ter njuni presnovki izločajo v mleko pri podganah v laktaciji.

Tveganja za dojenega novorojenca/dojenčka ne moremo izključiti. Odločiti se je treba med prenehanjem dojenja in prenehanjem/prekinitvijo zdravljenja z zdravilom Aerivio Spiromax, pri čemer je treba pretehtati prednosti dojenja za otroka in prednosti zdravljenja za mater.

Plodnost

Podatkov pri ljudeh ni. Študije na živalih ne kažejo vpliva salmeterola ali flutikazonpropionata na plodnost.

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev

Zdravilo Aerivio Spiromax nima vpliva ali ima zanemarljiv vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev.

4.8Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

Zdravilo Aerivio Spiromax vsebuje salmeterol in flutikazonpropionat, zato je mogoče pričakovati takšno vrsto in izrazitost neželenih učinkov, kot so povezane z vsako posamezno od teh dveh učinkovin. Ni znakov, da bi se po sočasni uporabi teh učinkovin pojavljali dodatni neželeni učinki.

Neželeni učinki, povezani s salmeterolom/flutikazonpropionatom, so navedeni spodaj po organskem sistemu in pogostnosti. Pogostnosti so opredeljene kot: zelo pogosti (≥ 1/10), pogosti (≥ 1/100 do

< 1/10), občasni (≥ 1/1.000 do < 1/100), redki (≥ 1/10.000 do < 1/1.000), neznana pogostnost (ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov). Pogostnosti izvirajo iz podatkov kliničnih preskušanj. Incidenca pri placebu ni upoštevana.

Organski sistem

Neželeni učinek

Pogostnost

Infekcijske in

kandidoza ustne votline in žrela

pogosti

parazitske bolezni

pljučnica (pri bolnikih s KOPB)

pogosti1,3,5

 

 

bronhitis

pogosti1,3

 

kandidoza požiralnika

redki

Organski sistem

Neželeni učinek

Pogostnost

 

 

 

Bolezni imunskega

preobčutljivostne reakcije, ki se kažejo kot:

 

sistema

kožne preobčutljivostne reakcije

občasni

 

 

angioedem (predvsem edem obraza in orofaringealni

redki

 

edem)

 

 

dihalni simptomi (dispneja)

občasni

 

dihalni simptomi (bronhospazem)

redki

 

anafilaktične reakcije, vključno z anafilaktičnim

redki

 

šokom

 

 

 

 

Bolezni endokrinega

Cushingov sindrom, cushingoidne značilnosti, zavrto

redki4

sistema

delovanje nadledvičnih žlez, zaostanek v rasti pri

 

 

otrocih in mladostnikih, zmanjšana mineralna kostna

 

 

gostota

 

 

 

 

Presnovne in

hipokaliemia

pogosti3

prehranske motnje

hiperglikemija

občasni4

 

 

 

 

Psihiatrične motnje

tesnobnost

občasni

 

motnje spanja

občasni

 

vedenjske spremembe, vključno s psihomotorično

redki

 

hiperaktivnostjo in razdražljivostjo (predvsem pri

 

 

otrocih)

 

 

depresija, agresija (predvsem pri otrocih)

neznana

 

 

pogostnost

Bolezni živčevja

glavobol

zelo pogosti1

 

tremor

občasni

 

 

 

Očesne bolezni

katarakta

občasni

 

glavkom

redki4

 

 

 

Srčne bolezni

palpitacije

občasni

 

tahikardija

občasni

 

motnje srčnega ritma (vključno s supraventrikularno

redki

 

tahikardijo in ekstrasistolami)

 

 

atrijska fibrilacija

občasni

 

angina pektoris

občasni

 

 

 

Bolezni dihal,

nazofaringitis

zelo pogosti2,3

prsnega koša in

 

 

Organski sistem

Neželeni učinek

Pogostnost

mediastinalnega

draženje žrela

pogosti

prostora

hripavost/disfonija

pogosti

 

 

sinusitis

pogosti1,3

 

paradoksni bronhospazem

redki4

 

 

 

Bolezni kože in

kontuzije

pogosti1,3

podkožja

 

 

 

 

 

Bolezni mišično-

mišični krči

pogosti

skeletnega sistema in

 

pogosti1,3

vezivnega tkiva

travmatski zlomi

 

artralgija

pogosti

 

mialgija

pogosti

1.pogosto poročali pri placebu

2.zelo pogosto poročali pri placebu

3.opisani v 3-letni študiji KOPB.

4.glejte poglavje 4.4.

5.glejte poglavje 5.1.

Opis izbranih neželenih učinkov

Poročali so o farmakoloških učinkih zdravljenja z agonisti β2, kot so tremor, palpitacije in glavobol, ki so bili običajno prehodni in so se pri rednem zdravljenju ublažili.

Pojavi se lahko paradoksni bronhospazem, ki se kaže kot takojšnje povečanje piskajočega dihanja in zasoplosti po uporabi odmerka. Paradoksni bronhospazem se odziva na hitrodelujoči bronhodilatator in ga je treba takoj zdraviti. Uporabo zdravila Aerivio Spiromax je treba takoj prekiniti, bolnika pregledati in uvesti drugo zdravljenje, če je potrebno.

Zaradi flutikazonpropionata v zdravilu se nekaterim bolnikom pojavita hripavost in kandidoza (soor) v ustni votlini in žrelu, redkeje pa v požiralniku. Tako hripavost kot pojavnost kandidoze ustne votline je možno ublažiti s splakovanjem ustne votline z vodo, ki jo nato bolnik izpljune, in/ali ščetkanjem zob po uporabi zdravila. Simptomatsko kandidozo ustne votline in žrela je mogoče zdraviti z lokalno antimikotično terapijo ob nadaljevanju uporabe zdravila Aerivio Spiromax.

Pediatrična populacija

Zdravilo Aerivio Spiromax ni namenjeno za uporabo pri otrocih in mladostnikih, mlajših od 18 let (glejte poglavje 4.2). Možni neželeni učinki v tej starostni skupini vključujejo Cushingov sindrom, cushingoididne značilnosti, zavrtje nadledvičnih žlez in upočasnitev rasti pri otrocih in mladostnikih (glejte poglavje 4.4). Pri otrocih se lahko pojavijo tudi tesnobnost, motnje spanja in vedenjske spremembe, vključno s hiperaktivnostjo in razdražljivostjo.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9Preveliko odmerjanje

Podatkov o prevelikem odmerjanju zdravila Aerivio Spiromax iz kliničnih preskušanj ni; podatki o prevelikem odmerjanju z obema zdravilnima učinkovinama so navedeni spodaj:

Salmeterol

Znaki in simptomi prevelikega odmerjanja salmeterola so omotica, povečanje sistoličnega krvnega tlaka, tremor, glavobol in tahikardija. Če je treba zdravljenje z zdravilom Aerivio Spiromax prekiniti zaradi prevelikega odmerjanja agonista β v zdravilu, morate pretehtati ustrezno nadomestno terapijo s steroidom. Pojavi se lahko tudi hipokaliemija, zato je treba spremljati ravni kalija v serumu. Razmisliti je treba o nadomeščanju kalija.

Flutikazonproprionat

Akutno: Akutno vdihavanje flutikazonpropionata v odmerkih, ki presegajo priporočene, lahko povzroči prehodno zavrtje delovanja nadledvičnih žlez. To ne zahteva nujnega ukrepanja, ker se delovanje nadledvičnih žlez v nekaj dneh popravi, kar je potrjeno z meritvami kortizola v plazmi.

Kronično preveliko odmerjanje: Spremljati je treba adrenalno rezervo; morda bo potrebno zdravljenje s sistemskim kortikosteroidom. Po stabilizaciji je treba zdravljenje nadaljevati s priporočenim odmerkom inhalacijskega kortikosteroida. Glejte poglavje 4.4: "Delovanje nadledvičnih žlez".

Pri akutnem in kroničnem prevelikem odmerjanju flutikazonpropionata je treba zdravljenje z zdravilom Aerivio Spiromax nadaljevati z ustreznim odmerkom za nadzorovanje simptomov.

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: zdravila za obstruktivne pljučne bolezni, adrenergiki v kombinaciji s kortikosteroidi ali drugimi učinkovinami razen antiholinergikov, oznaka ATC: R03AK06

Mehanizem delovanja in farmakodinamični učinki

Zdravilo Aerivio Spiromax vsebuje salmeterol in flutikazonpropionat, ki imata različna načina delovanja.

Mehanizma delovanja obeh zdravilnih učinkovin sta obravnavana spodaj.

Salmeterol:

Salmeterol je selektiven, dolgodelujoč (12 ur) agonist adrenergičnih receptorjev β2; ima dolgo stransko verigo, ki se veže na ekso-mesto receptorja.

Salmeterol povzroči dolgotrajnejšo (vsaj 12-urno) bronhodilatacijo kot priporočeni odmerki konvencionalnih kratkodelujočih agonistov β2.

Flutikazonproprionat:

V priporočenih odmerkih ima inhalirani flutikazonpropionat v pljučih glukokortikoidno protivnetno delovanje; s tem zmanjša simptome in poslabšanja astme z manj neželenimi učinki, kot so bili opaženi med sistemsko uporabo kortikosteroidov.

Klinična učinkovitost in varnost

Študije, opisane v nadaljevanju (GOAL, TORCH in SMART), so bile izvedene z enako fiksno kombinacijo odmerkov salmeterolijevega ksinafoata in flutikazonpropionata, vendar s predhodno odobrenim zdravilom; opisane študije niso bile izvedene z zdravilom Aerivio Spiromax.

Klinična preskušanja salmeterola/flutikazonpropionata pri bolnikih z astmo

Dvanajstmesečna študija GOAL (Gaining Optimal Asthma ControL) pri 3.416 odraslih in mladostnikih s perzistentno astmo je primerjala varnost in učinkovitost salmeterola/flutikazonproprionata in samega inhalacijskega kortikosteroida (IKS) (flutikazonpropionata) za ugotovitev, ali je mogoče doseči cilje obvladanja astme. Zdravljenje so

vsakih 12 tednov titrirali navzgor, dokler ni bila dosežena **popolna nadzorovanost ali pa največji odmerek proučevanega zdravila. Študija GOAL je pokazala, da je nadzorovanje simptomov astme doseglo več bolnikov, ki so dobivali salmeterol/flutikazonproprionat, kot bolnikov, ki so dobivali samo IKS in da je bilo to obvladanje doseženo pri manjših odmerkih kortikosteroida.

S salmeterolom/flutikazonproprionatom je bila *dobra nadzorovanost astme dosežena hitreje kot z IKS samim. Pri 50 % oseb je bil prvi posamezni teden z dobro nadzorovanostjo dosežen po 16 dneh zdravljenja s salmeterolom/flutikazonproprionatom v primerjavi s 37 dnevi zdravljenja z IKS. Pri podskupini bolnikov z astmo, ki se predhodno še niso zdravili s kortikosteriodi, je bil posamezni teden z dobro nadzorovanostjo dosežen po 16 dneh zdravljenja s salmeterolom/flutikazonproprionatom v primerjavi s 23 dnevi zdravljenja z IKS.

V celoti so rezultati študije pokazali:

Odstotek bolnikov, ki so dosegli *dobro nadzorovanost (DN) in **popolno nadzorovanost (PN) astme v 12 mesecih

Zdravljenje pred študijo

Salmeterol/FP

 

FP

DN

PN

DN

PN

Brez IKS (samo KDAB)

78 %

50 %

70 %

40 %

Nizkoodmerni IKS (≤ 500 mikrogramov

75 %

44 %

60 %

28 %

BDP ali ekvivalentno/dan)

 

 

 

 

Srednjeodmerni IKS (> 500 do

62 %

29 %

47 %

16 %

1.000 mikrogramov BDP ali

 

 

 

 

ekvivalentno/dan)

 

 

 

 

Kumulativni rezultati vseh 3 ravni

71 %

41 %

59 %

28 %

zdravljenja

 

 

 

 

KDAB – kratkodelujoči agonist receptorjev beta, BDP – beklometazondipropionat

*Dobra nadzorovanost astme; 2 dni ali manj s seštevkom simptomov več kot 1 (seštevek simptomov 1 je opredeljen kot 'simptomi za eno kratko obdobje v dnevu'), uporaba KDAB 2 dni ali manj in ob 4 ali manj priložnostih/teden, 80 % ali več predvidene jutranje pljučne funkcije, brez prebujanj ponoči, brez poslabšanj in brez neželenih učinkov, zaradi katerih bi bilo treba zdravljenje spremeniti

**Popolna nadzorovanost astme: brez simptomov, brez uporabe KDAB, 80 % ali več predvidene jutranje pljučne funkcije, brez prebujanj ponoči, brez poslabšanj in brez neželenih učinkov, zaradi katerih bi bilo treba zdravljenje spremeniti.

Izsledki te študije kažejo, da se lahko salmeterol/flutikazonpropionat 50/100 mikrogramov dvakrat na dan uporablja kot uvodno vzdrževalno zdravljenje za bolnike z zmerno, perzistentno astmo, pri katerih je hitro obvladovanje astme ključno (glejte poglavje 4.2).

V dvojno slepi, randomizirani študiji z vzporednimi skupinami pri 318 bolnikih s perzistentno astmo, starih ≥ 18 let, so ocenili varnost in prenašanje pri dvotedenskem dajanju dveh inhalacij (dvojni odmerek) salmeterola/flutikazonpropionata dvakrat na dan. Študija je pokazala, da je podvojitev obeh jakosti, salmeterola/flutikazonpropionata za do 14 dni povzročila majhno povečanje neželenih učinkov, povezanih z agonisti β (tremor – 1 bolnik [1 %] v primerjavi z 0, palpitacije – 6 [3 %] v primerjavi z 1 [< 1 %], mišični krči – 6 [3 %] v primerjavi z 1 [< 1 %]) in podobno pojavnost neželenih učinkov, povezanih z inhalacijo kortikosteroidov (npr. kandidazo ustne votline – 6 [6 %] v primerjavi s 16 [8 %], hripavost – 2 [2 %] v primerjavi s 4 [2 %]) v primerjavi z enim inhaliranjem dvakrat na dan. Če zdravnik razmišlja, da bi odmerek salmeterola/flutikazonpropionata pri odraslih bolnikih, ki potrebujejo dodatno kratkoročno (do 14-dnevno) zdravljenje z inhalacijskimi kortikosteroidi, podvojil, mora upoštevati majhno povečanje neželenih učinkov, povezanih z agonisti β.

Klinična preskušanja salmeterola/flutikazonpropionata pri KOPB

TORCH je bila tri leta trajajoča študija, katere cilj je bil pri bolnikih s KOPB oceniti učinek zdravljenja s salmeterolom/flutikazonpropionatom 50/500 mikrogramov dvakrat na dan, s salmeterolom 50 mikrogramov dvakrat na dan, s flutikazonpropionatom (FP) 500 mikrogramov dvakrat na dan ali s placebom na umrljivost zaradi vseh vzrokov pri bolnikih s KOPB. Bolniki s

KOPB z izhodiščno (pred bronhodilatatorjem) FEV1 < 60 % predvidene normalne vrednosti so bili randomizirani v skupine za dvojno slepo zdravljenje. V času študije je bilo bolnikom dovoljeno uporabljati običajna zdravila za zdravljenje KOPB, z izjemo drugih inhalacijskih kortikosteroidov, dolgodelujočih bronhodilatatorjev in sistemskih kortikosteroidov za kronično uporabo. Status preživetja po 3 letih je bil določen za vse bolnike, ne glede na to, če so študijsko zdravilo morda prenehali jemati. Primarni cilj študije je bil ugotoviti zmanjšanje umrljivosti zaradi vseh vzrokov po 3 letih uporabe salmeterola/flutikazonpropionata v primerjavi s placebom.

 

Placebo

Salmeterol 50

FP 500

Salmeterol/flutikazon-

 

propionat 50/500

 

N = 1.524

N = 1.521

N = 1.534

 

N = 1.533

 

 

 

 

Umrljivost zaradi vseh vzrokov po 3 letih

 

 

Število smrti (%)

(15,2 %)

(13,5 %)

(16,0 %)

(12,6 %)

 

Razmerje ogroženosti

 

0,879

1,060

0,825

v primerjavi s

 

/

(0,73; 1,06)

(0,89; 1,27)

(0,68; 1,00)

placebom, (IZ)

 

0,180

0,525

0,0521

p-vrednost

 

 

 

 

Razmerje ogroženosti

 

 

 

 

s salmeterolom/

 

 

 

 

flutikazonpropionatom

 

0,932

0,774

 

50/500 mikrogramov

 

 

/

(0,77; 1,13)

(0,64; 0,93)

/

v primerjavi s

 

0,481

0,007

 

posameznima

 

 

 

 

 

 

komponentama (IZ)

 

 

 

 

p-vrednost

 

 

 

 

1. p-vrednost je neznačilna po prilagoditvi za 2 vmesni analizi za primerjavo primarne učinkovitosti iz analize log-rank, stratificirane glede na kadilski status

Izkazan je bil trend izboljšanja preživetja pri osebah, zdravljenih s salmeterolom/flutikazonpropionatom, v primerjavi s placebom po 3 letih, kljub temu pa ni dosegel nivoja statistične razlike pri vrednosti p ≤ 0,05.

Odstotek bolnikov, ki so v teku 3 let umrli zaradi razlogov, povezanih s KOPB, je bil 6,0 % za placebo, 6,1 % za salmeterol, 6,9 % za FP in 4,7 % za salmeterol/flutikazonpropionat.

Povprečno število zmernih do hudih poslabšanj na leto se je značilno zmanjšalo pri salmeterolu/flutikazonpropionatu (FP) v primerjavi z zdravljenjem s salmeterolom, FP in placebom (povprečna vrednost v skupini, ki je prejemala salmeterol/flutikazonpropionat, je bila 0,85 v primerjavi z 0,97 za skupino, ki je prejemala salmeterol, 0,93 za skupino, ki je prejemala FP, in 1,13 za skupino s placebom). Preneseno to pomeni zmanjšanje števila zmernih do hudih poslabšanj za 25 % (95-odstotni IZ: 19 % do 31 %; p < 0,001) v primerjavi s placebom, 12 % v primerjavi s salmeterolom (95-odstotni IZ: 5 % do 19 %, p = 0,002) in 9 % v primerjavi s FP (95-odstotni IZ: 1 % do 16 %,

p = 0,024). Salmeterol in FP sta pomembno zmanjšala število poslabšanj v primerjavi s placebom za 15 % (95-odstotni IZ: 7 % do 22 %; p < 0,001) oz. 18 % (95-odstotni IZ: 11 % do 24 %; p < 0,001).

Kakovost življenja, povezana z zdravjem, izmerjena po vprašalniku St. George Respiratory Questionnaire (SGRQ), se je v primerjavi s placebom izboljšala pri vseh zdravljenjih z zdravilno učinkovino. Povprečno izboljšanje v treh letih za salmeterol/flutikazonpropionat v primerjavi s placebom je bilo -3,1 enote (95-odstotni IZ: -4,1 do -2,1; p < 0,001), v primerjavi s salmeterolom -2,2 enoti (p < 0,001) in v primerjavi s FP -1,2 enoti (p = 0,017). Zmanjšanje za 4 enote velja za klinično pomembno.

Ocenjena triletna verjetnost pljučnice kot neželenega učinka je bila 12,3 % za placebo, 13,3 % za salmeterol, 18,3 % za FP in 19,6 % za salmeterol/flutikazonpropionat (razmerje ogroženosti za salmeterol/flutikazonpropionat v primerjavi s placebom: 1,64; 95-odstotni IZ: 1,33 do 2,01,

p < 0,001). Porasta smrti, povezanih s pljučnico, ni bilo; v času zdravljenja je bilo število smrti, ki so

bile primarno pripisane pljučnici, 7 za placebo, 9 za salmeterol, 13 za FP in 8 za salmeterol/flutikazonpropionat. Statistično značilne razlike v verjetnosti zloma kosti niso opazili (5,1 % placebo, 5,1 % salmeterol, 5,4 % FP in 6,3 % salmeterol/flutikazonpropionat; razmerje ogroženosti za salmeterol/flutikazonpropionat v primerjavi s placebom je bilo: 1,22; 95-odstotni IZ: 0,87 do 1,72, p = 0,248).

S placebom kontrolirani 6- in 12-mesečni klinični preskušanji sta pokazali, da redna uporaba salmeterola/flutikazonpropionata 50/500 mikrogramov izboljša delovanje pljuč, ublaži zasoplost in zmanjša uporabo zdravila za olajšanje.

Študiji SCO40043 in SCO100250 sta bili randomizirani, dvojno slepi, replicirani študiji vzporednih skupin. Primerjali sta vpliv salmeterola/flutikazonpropionata 50/250 mikrogramov dvakrat na dan (odmerek, ki v Evropski uniji ni odobren za zdravljenje KOPB) z vplivom salmeterola

50 mikrogramov dvakrat na dan na letni delež zmernih/hudih poslabšanj pri bolnikih s KOPB, ki so imeli FEV1 manj kot 50 % predvidenega in anamnezo poslabšanj. Zmerna/huda poslabšanja so bila opredeljena kot poslabšanje simptomov, ki je zahtevalo zdravljenje s peroralnimi kortikosteroidi in/ali antibiotiki ali sprejem v bolnišnico.

Preskušanji sta imeli 4-tedensko uvajalno obdobje, v katerem so vse osebe odprto prejemale salmeterol/FP 50/250 mikrogramov za standardiziranje farmakoterapije KOPB in stabiliziranje bolezni pred randomizacijo v 52-tedensko slepo obdobje prejemanja zdravila v okviru študije. Osebe so bile randomizirane v razmerju 1 : 1 v skupino s salmeterolom/FP 50/250 mikrogramov (celotna skupina z namenom zdravljenja (ITT, intent-to-treat) n = 776) ali s salmeterolom (celotna skupina ITT n = 778). Pred uvajanjem so osebe prenehale uporabljati prejšnja zdravila proti KOPB, razen kratkodelujočih bronhodilatatorjev. Sočasna uporaba inhaliranih dolgodelujočih agonistov β2 in antiholinergičnih zdravil, salbutamola/ipratropijevega bromida, peroralnih agonistov β2 in zdravil s teofilinom v času zdravljenja ni bila dovoljena. Peroralni kortikosteroidi in antibiotiki so bili dovoljeni za akutno zdravljenje poslabšanj KOPB s posebnimi navodili za uporabo. Osebe so ves čas študij uporabljale salbutamol po potrebi.

Izsledki obeh študij so pokazali, da je zdravljenje s salmeterolom/flutikazonpropionatom 50/250 povzročilo značilno nižjo letno število zmernih/hudih poslabšanj KOPB v primerjavi s salmeterolom (SCO40043: 1,06 oz. 1,53 na bolnika na leto, razmerje deležev 0,70; 95-odstotni IZ: 0,58 do 0,83,

p < 0,001; SCO100250: 1,10 oz. 1.59 na bolnika na leto, razmerje deležev 0,70, 95-odstotni IZ: 0,58 do 0,83; p < 0,001). Izsledki meritev sekundarne učinkovitosti (čas do prvega zmernega/hudega poslabšanja, letni delež poslabšanj, ki jih je bilo treba zdraviti s peroralnimi kortikosteroidi, in predodmerni jutranji (dopoldanski) FEV1) so bili značilno v korist salmeterola/flutikazonpropionata 50/250 mikrogramov dvakrat na dan glede na salmeterol. Profili neželenih učinkov so bili podobni z izjemo večje pojavnosti pljučnic in znanih lokalnih neželenih učinkov (kandidoze in disfonije) v skupini s salmeterolom/flutikazonpropionatom 50/250 mikrogramov dvakrat na dan v primerjavi s salmeterolom. O neželenih učinkih, povezanih s pljučnico, so poročali za 55 (7 %) oseb v skupini s salmeterolom/flutikazonpropionatom 50/250 mikrogramov dvakrat na dan in 25 (3 %) v skupini s salmeterolom. Kot kaže, je večja incidenca zabeleženih pljučnic s salmeterolom/flutikazonpropionatom 50/250 mikrogramov dvakrat na dan podobne velikosti kot incidenca, opisana po zdravljenju s salmeterolom/flutikazonpropionatom 50/500 mikrogramov dvakrat na dan v študiji TORCH.

Multicentrično raziskovalno preskušanje zdravljenja astme s salmeterolom (SMART, The Salmeterol Multi-center Asthma Research Trial)

SMART je bila 28-tedenska multicentična, randomizirana, dvojno slepa, s placebom nadzorovana študija s paralelnimi skupinami v ZDA, v kateri je bilo 13.176 bolnikov randomiziranih za salmeterol (50 mikrogramov dvakrat na dan) in 13.179 bolnikov za placebo, poleg običajnega zdravljenja, ki so ga bolniki uporabljali za astmo. Vključeni so bili bolniki z astmo, stari 12 ali več let, ki so trenutno uporabljali zdravila proti astmi (vendar ne dolgodelujočih agonistov beta 2). Uporabo IKS ob izhodišču ob vstopu v študijo so zabeležili, vendar za študijo ni bila zahtevana. Primarni opazovani dogodek v študiji SMART je bilo kombinirano število z dihali povezanih smrti in z dihali povezanih življenje ogrožajočih dogodkov.

Ključne ugotovitve študije SMART: primarni opazovani dogodek

Skupina bolnikov

Število primarnih opazovanih dogodkov

Relativno tveganje

 

/število bolnikov

 

(95-odstotni intervali

 

salmeterol

placebo

 

zaupanja)

Vsi bolniki

50/13.176

36/13.179

1,40

(0,91; 2,14)

Bolniki, ki uporabljajo

23/6.127

19/6.138

1,21

(0,66; 2,23)

inhalacijske steroide

 

 

 

 

Bolniki, ki ne uporabljajo

27/7.049

17/7.041

1,60

(0,87; 2,93)

inhalacijskih steroidov

 

 

 

 

Bolniki afroameriškega porekla

20/2.366

5/2.319

4,10

(1,54; 10,90)

(Tveganje, navedeno v krepkem tisku, je pri 95 % stopnji zaupanja statistično značilno.)

Ključne ugotovitve študije SMART pri uporabi inhalacijskega kortikosteroida v izhodišču: sekundarni opazovani dogodki

 

Število sekundarnih opazovanih

Relativno tveganje

 

dogodkov/število bolnikov

(95-odstotni intervali

 

salmeterol

placebo

 

zaupanja)

 

Z dihali povezani smrtni izidi

 

 

Bolniki, ki uporabljajo

10/6.127

5/6.138

2,01

(0,69; 5,86)

inhalacijske steroide

 

 

 

 

Bolniki, ki ne uporabljajo

14/7.049

6/7.041

2,28

(0,88; 5,94)

inhalacijskih steroidov

 

 

 

 

Kombinacija z astmo povezanih smrtnih izidov ali življenje ogrožajočih dogodkov

Bolniki, ki uporabljajo

16/6.127

13/6.138

1,24

(0,60; 2,58)

inhalacijske steroide

 

 

 

 

Bolniki, ki ne uporabljajo

21/7.049

9/7.041

2,39

(1,10; 5,22)

inhalacijskih steroidov

 

 

 

 

 

Z astmo povezani smrtni izidi

 

 

Bolniki, ki uporabljajo

4/6.127

3/6.138

1,35

(0,30; 6,04)

inhalacijske steroide

 

 

 

 

Bolniki, ki ne uporabljajo

9/7.049

0/7.041

*

 

inhalacijskih steroidov

 

 

 

 

(*=ker se dogodki v skupini, ki je prejemala placebo, niso pojavili, izračun ni možen. Tveganje, navedeno v krepkem tisku, je pri 95 % stopnji zaupanja statistično značilno. Sekundarni opazovani dogodki, navedeni v zgornji tabeli, so v celotni populaciji dosegli statistično značilnost.) Sekundarni opazovani dogodki – kombinacija smrtnih izidov ali življenje ogrožajočih dogodkov iz katerega koli vzroka, smrtni izidi iz katerega koli vzroka ali sprejemi v bolnišnico iz katerega koli vzroka v celotni populaciji niso dosegli statistične značilnosti.

Največja inspiratorna hitrost pretoka skozi pripomoček Spiromax

Pri otrocih in mladostnikih z astmo (starih od 4 do 17 let), odraslih z astmo (starih od 18 do 45 let), odraslih s kronično obstruktivno pljučno boleznijo (KOPB) (starejših od 55 let) in zdravih prostovoljcih (starih od 18 do 45 let) so opravili randomizirano, odprto križno študijo za ocenitev največje inspiratorne hitrosti pretoka (PIFR, peak inspiratory flow rate) in drugih povezanih inhalacijskih parametrov po inhaliranju iz pripomočka Spiromax (s placebom) v primerjavi z inhaliranjem iz večodmernega pripomočka za inhaliranje s suhim praškom (s placebom), ki je na trgu. V skupini oseb je bil ocenjen vpliv optimalnega usposabljanja (tj. silovit vdih ob inhalaciji) pri inhalacijski tehniki z inhalatorjem s suhim praškom na hitrost in volumen, skupaj z oceno možnih izstopnih razlik pri inhalaciji glede na različne pripomočke.

Podatki iz študije kažejo, da so lahko otroci, mladostniki in odrasli z astmo ter bolniki s KOPB, ne glede na starost in resnost osnovne bolezni, skozi pripomoček Spiromax dosegli inspiratorne hitrosti pretoka podobne tistim z večodmernimi inhalacijskimi pripomočki za suhi prašek, ki so na trgu. Povprečni PIFR, ki so ga z optimalnim usposabljanjem (tj. silovit vdih) dosegli bolniki z astmo ali

KOPB, je bil več kot 60 l/min, kar je hitrost pretoka, s katero oba preučena pripomočka dostavita primerljivo količino zdravila v pljuča.

Vse osebe z astmo ali KOPB so dosegle vrednosti PIFR nad 60 l/min po optimalni vadbi. Za zagotovitev optimalnega odmerjanja je pomembno silovito vdihniti.

Za optimalno dostavo zdravila v pljuča skozi večodmerni inhalator Spiromax, ki vsebuje suhi prašek, je potrebna hitrost pretoka nad 60 l/min.

Bolnika je treba uporabo pripomočka Spiromax usposobiti in prejeti mora navodila, kako silovito vdihniti, da zagotovi doseganje PIFR, potrebne za dostavo potrebnega odmerka (glejte poglavje 4.2).

Pediatrična populacija

Uporaba zdravila Aerivio Spiromax ni priporočljiva pri otrocih in mladostnikih, mlajših od 18 let. Varnost in učinkovitost zdravila Aerivio Spiromax pri tej mladi populaciji še nista bili dokazani. Podatki, predstavljeni v nadaljevanju, se nanašajo na manjši odmerek fiksne kombinacije odmerka, ki vsebuje ti dve zdravilni učinkovini; odmerek in jakost, v kateri zdravilo Aerivio Spiromax ni na voljo. Opisane študije so bile izvedene s predhodno odobrenim zdravilom, ki je bilo na voljo v treh različnih jakostih; študije niso bile izvedene z zdravilom Aerivio Spiromax.

V študiji na 158 otrocih, starih od 6 do 16 let, s simptomatsko astmo, je v smislu nadzora simptomov in pljučne funkcije kombinacija salmeterola/flutikazonpropionata enako učinkovita kot podvojitev odmerka flutikazonpropionata. Ta študija ni bila zasnovana za raziskovanje učinka na poslabšanja.

V 12-tedenskem preskušanju pri otrocih, starih od 4 do 11 let [n = 257], zdravljenih bodisi s salmeterolom/flutikazonpropionatom 50/100 bodisi s salmetrolom 50 mikrogramov + flutikazonproprionatom 100 mikrogramov, oboje dvakrat na dan, je bilo v obeh zdravljenih skupinah opaziti 14-odstotno povečanje predvidene pljučne funkcije, kot tudi izboljšanje izida glede simptomov in rešilne uporabe salbutamola. Med obema zdravljenima skupinama ni bilo razlik. Med obema zdravljenima skupinama glede varnostnih parametrov ni bilo razlik.

V 12-tedenskem preskušanju pri otrocih s persistentno astmo, starih od 4 do 11 let [n = 203], ki so imeli simptome ob uporabi inhalacijskih kortikosteroidov in so bili randomizirani v študijo s paralelnimi skupinami, je bila varnost glavni cilj preskušanja. Otroci so prejeli bodisi samo salmeterol/flutikazonpropionat (50/100 mikrogramov) ali samo flutikazonpropionat

(100 mikrogramov) dvakrat dnevno. Dva otroka na salmeterolu/flutikazonpropionatu in 5 otrok na flutikazonproprionatu je zaradi poslabšanja astme izstopilo iz študije. Po 12 tednih nihče od otrok v kateri koli skupini zdravljenja po 24 urah ni imel neobičajno nizkega očistka kortizola. Med obema zdravljenima skupinama glede varnostnih profilov ni bilo razlik.

5.2Farmakokinetične lastnosti

S stališča farmakokinetike je mogoče farmakokinetiko vsake sestavine obravnavati posebej.

Salmeterol

Salmeterol deluje lokalno v pljučih, zato njegova koncentracija v plazmi ni kazalec terapevtskih učinkov. Podatki o farmakokinetiki salmeterola so poleg tega omejeni zaradi tehnične težavnosti določanja koncentracije v plazmi, ki je po vdihavanju terapevtskih odmerkov nizka (približno 200 pikogramov/ml ali manj).

Flutikazonproprionat

Absolutna biološka uporabnost inhaliranega flutikazonpropionata pri zdravih preiskovancih je med približno 5 in 11 % nominalnega odmerka, odvisno od uporabljene inhalacijske naprave. Pri bolnikih z astmo ali KOPB so opažali manjšo stopnjo sistemske izpostavljenosti flutikazonpropionatu.

Absorpcija

Do sistemske absorpcije pride predvsem skozi pljuča in je uvodoma hitra in potem podaljšana. Preostanek vdihanega odmerka bolnik sicer lahko pogoltne, vendar to zaradi majhne vodotopnosti in zaradi predsistemske presnove le minimalno pripomore k sistemski izpostavljenosti, tako da je peroralna uporabnost manj kot 1 %. Sistemska izpostavljenost se linearno povečuje z naraščanjem vdihanega odmerka.

Porazdelitev

Za razporeditev flutikazonpropionata so značilni velik očistek iz plazme (1.150 ml/min), velik volumen porazdelitve v stanju dinamičnega ravnovesja (približno 300 l) in približno 8-urni končni razpolovni čas. Vezava na beljakovine v plazmi je 91 %.

Biotransformacija

Flutikazonpropionat se zelo hitro očisti iz sistemskega obtoka. Glavna pot je presnova v neaktivni presnovek karboksilne kisline s pomočjo encima CYP3A4 citokroma P450. V blatu so tudi drugi neopredeljeni presnovki.

Izločanje

Ledvični očistek flutikazonpropionata je zanemarljiv. Manj kot 5 % odmerka se izloči v urinu, v glavnem v obliki presnovkov. Glavni del odmerka se izloči v blatu v obliki presnovkov in kot nespremenjeno zdravilo.

Pediatrična populacija

Uporaba zdravila Aerivio Spiromax ni priporočljiva pri otrocih in mladostnikih, mlajših od 18 let. Varnost in učinkovitost zdravila Aerivio Spiromax pri tej mladi populaciji še nista bili dokazani. Podatki, predstavljeni v nadaljevanju, se nanašajo na manjši odmerek fiksne kombinacije odmerka, ki vsebuje ti dve zdravilni učinkovini; odmerek in jakost, v kateri zdravilo Aerivio Spiromax ni na voljo.

V analizi populacijske farmakokinetike iz 9 kontroliranih kliničnih preskušanj pri 350 bolnikih z astmo, starih od 4 do 77 let (174 bolnikov od 4 do 11 let), so opazili večjo sistemsko izpostavljenost flutikazonpropionatu po zdravljenju s salmeterolom/flutikazonpropionatom 50/100 mikrogramov, v primerjavi s flutikazonpropionatom 100 mikrogramov.

5.3Predklinični podatki o varnosti

S študijami na živalih z ločenim dajanjem salmeterola in flutikazonpropionata so ugotovili, da edino skrb glede varnosti uporabe pri ljudeh predstavljajo učinki, povezani s pretiranim farmakološkim delovanjem.

S študijami toksičnega vpliva na sposobnost razmnoževanja pri živalih je bilo dokazano, da lahko kortikosteroidi povzročijo pojav malformacij (razcepljeno nebo, malformacije skeleta). Vendar kaže, da ti eksperimentalni izsledki pri živalih niso pomembni za ljudi pri uporabi priporočenih odmerkov. Študije pri živalih s salmeterolom so pokazale embriofetalne toksične učinke le pri visoki izpostavljenosti. Po sočasnem dajanju so pri podganah ugotovili pogostejšo pojavnost transpozicije umbilikalne arterije in nepopolno osifikacijo okcipitalne kosti, in sicer pri odmerkih, za katere je znano, da so povezani z nepravilnostmi, ki jih povzročajo kortikosteroidi.

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

laktoza monohidrat

6.2Inkompatibilnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

6.3Rok uporabnosti

2 leti

Po odprtju ovoja iz folije: 3 mesece.

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Pokrovček ustnika naj bo po odstranitvi ovoja iz folije zaprt.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

Inhalator je bel pripomoček s polprozornim rumenim pokrovčkom za ustnik. Deli inhalatorja, ki so v stiku z zdravilom/sluznico, so iz akrilonitril butadien stirena (ABS), polietilena (PE) in polipropilena (PP). En inhalator vsebuje 60 odmerkov in je zavit v folijo.

Velikosti pakiranja 1 inhalator ali 3 inhalatorji.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

Ni posebnih zahtev.

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nizozemska

8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/16/1122/001

EU/1/16/1122/002

9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datum prve odobritve:

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept