Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Axura (memantine hydrochloride) – Označevanje - N06DX01

Updated on site: 05-Oct-2017

Ime zdravilaAxura
ATC kodaN06DX01
Substancamemantine hydrochloride
ProizvajalecMerz Pharmaceuticals GmbH

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA ZA PRETISNI OMOT

1.IME ZDRAVILA

Axura 10 mg filmsko obložene tablete memantinijev klorid

2.NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 10 mg memantinijevega klorida, kar ustreza 8,31 mg memantina.

3.SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4.FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

Filmsko obložene tablete. 14 filmsko obloženih tablet. 28 filmsko obloženih tablet. 30 filmsko obloženih tablet. 42 filmsko obloženih tablet. 50 filmsko obloženih tablet. 56 filmsko obloženih tablet. 98 filmsko obloženih tablet. 100 filmsko obloženih tablet. 112 filmsko obloženih tablet.

5.POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Peroralna uporaba. Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

6.POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do:{MM/LLLL}

9.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Nemčija

12.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/02/218/012 14 filmsko obloženih tablet.

EU/1/02/218/007 28 filmsko obloženih tablet.

EU/1/02/218/001 30 filmsko obloženih tablet.

EU/1/02/218/013 42 filmsko obloženih tablet

EU/1/02/218/002 50 filmsko obloženih tablet.

EU/1/02/218/008 56 filmsko obloženih tablet.

EU/1/02/218/014 98 filmsko obloženih tablet

EU/1/02/218/003 100 filmsko obloženih tablet.

EU/1/02/218/009 112 filmsko obloženih tablet.

13.ŠTEVILKA SERIJE

Serija{številka}

14.NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15.NAVODILA ZA UPORABO

16.PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Axura 10 mg tablete

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA ZA 42, 50 IN 98 TABLET KOT PRIMARNA OVOJNINA/DEL VEČKRATNEGA PAKIRANJA (BREZ "BLUE BOX")

1. IME ZDRAVILA

Axura 10 mg filmsko obložene tablete memantinijev klorid

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Vsaka filmsko obložena tableta vsebuje 10 mg memantinijevega klorida, kar ustreza 8,31 mg memantina.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

Filmsko obložene tablete. 42 filmsko obloženih tablet.

Sestavni del večkratnega pakiranja, ki ga sestavlja 20 pakiranj, kjer vsako vsebuje 42 filmsko obloženih tablet. Ni namenjeno ločeni prodaji.

Filmsko obložene tablete. 50 filmsko obloženih tablet.

Sestavni del večkratnega pakiranja, ki ga sestavlja 20 pakiranj, kjer vsako vsebuje 50 filmsko obloženih tablet. Ni namenjeno ločeni prodaji.

Filmsko obložene tablete. 98 filmsko obloženih tablet.

Sestavni del večkratnega pakiranja, ki ga sestavlja 10 pakiranj, kjer vsako vsebuje 98 filmsko obloženih tablet. Ni namenjene ločeno prodaji.

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Peroralna uporaba. Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do:{MM/LLLL}

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Nemčija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/02/218/010 1000 (20 x 50) filmsko obloženih tablet

EU/1/02/218/015 980 (10 x 98) filmsko obloženih tablet

EU/1/02/218/030 840 (20 x 42) filmsko obloženih tablet

13. ŠTEVILKA SERIJE

Serija{številka}

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Axura 10 mg tablete

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ZUNANJA NALEPKA NA VEČKRATNIH PAKIRANJIH (20 x 42 TABLET, 20 x 50 TABLET IN 10 x 98 TABLET) V FOLIJI (VKLJUČNO Z "BLUE BOX")

1. IME ZDRAVILA

Axura 10 mg filmsko obložene tablete memantinijev klorid

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 10 mg memantinijevega klorida, kar ustreza 8,31 mg memantina.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

Večkratno pakiranje, ki ga sestavlja

20 pakiranj, od katerih vsako vsebuje 42 filmsko obloženih tablet. 20 pakiranj od katerih vsako vsebuje 50 filmsko obloženih tablet. 10 pakiranj od katerih vsako vsebuje 98 filmsko obloženih tablet.

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Peroralna uporaba. Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do:{MM/LLLL}

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Nemčija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/02/218/010 1000 (20 x 50) filmsko obloženih tablet

EU/1/02/218/015 980 (10 x 98) filmsko obloženih tablet

EU/1/02/218/030 840 (20 x 42) filmsko obloženih tablet

13. ŠTEVILKA SERIJE

Serija{številka}

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

I Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI

DVOJNEM TRAKU

PRETISNI OMOT ZA TABLETE

1. IME ZDRAVILA

Axura 10 mg filmsko obložene tablete memantinijev klorid

2.IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Merz Pharmaceuticals GmbH

3.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do: {MM/LLLL}

Glejte odtis na robu.

4.ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

Glejte odtis na robu.

5.DRUGI PODATKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI IN PRIMARNI OVOJNINI

ŠKATLA IN NALEPKA ZA STEKLENICO

1. IME ZDRAVILA

Axura 5 mg/pritisk peroralna raztopina memantinijev klorid

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena aktivacija črpalke (en pritisk navzdol) dovede 0.5 ml raztopine, ki vsebuje 5 mg memantinijevega klorida, kar ustreza 4.16 mg memantina.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Raztopina vsebuje tudi kalijev sorbat in sorbitol (E420).

Za podrobnejše informacije glejte navodilo za uporabo.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

Peroralna raztopina. 50 ml

100 ml

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Peroralna uporaba. Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

Enkrat dnevno.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do {MM/LLLL}

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Po odprtju je potrebno vsebino stekleničke porabiti v 3 mesecih.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Nemčija

12.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/02/218/005 50 ml

EU/1/02/218/006 100 ml

13. ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Axura 5 mg/pritisk peroralna raztopina

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI IN PRIMARNI OVOJNINI

ŠKATLA IN NALEPKA ZA 50 ml STEKLENIČKO KOT PRIMARNO OVOJNINO/ SESTAVNI DEL VEČKRATNEGA PAKIRANJA (BREZ »BLUE BOX«)

1. IME ZDRAVILA

Axura 5 mg/pritisk peroralna raztopina memantinijev klorid

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena aktivacija črpalke (en pritisk navzdol) dovede 0,5 ml raztopine, ki vsebuje 5 mg memantinijevega klorida, kar ustreza 4,16 mg memantina.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Raztopina vsebuje tudi kalijev sorbat in sorbitol (E 420).

Za podrobnejše informacije glejte navodilo za uporabo.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

Peroralna raztopina. 50 ml.

Sestavni del večkratnega pakiranja, ki sestoji iz 10 pakiranj, vsako pakiranje vsebuje 1 stekleničko s 50 ml peroralne raztopine. Ni namenjeno ločeni prodaji.

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Peroralna uporaba. Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

Enkrat dnevno.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do {MM/LLLL}

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Po odprtju je potrebno vsebino stekleničke porabiti v 3 mesecih.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Nemčija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/02/218/011 500 ml (10 x 50 ml)

13. ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Axura 5 mg/pritisk peroralna raztopina.

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI IN PRIMARNI OVOJNINI

ZUNANJA NALEPKA NA VEČKRATNEM PAKIRANJU (10 x 50 ml) V FOLIJI (VKLJUČUJOČ »BLUE BOX«)

1. IME ZDRAVILA

Axura 5 mg/pritisk peroralna raztopina. memantinijev klorid.

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena aktivacija črpalke (en pritisk navzdol) dovede 0.5 ml raztopine, ki vsebuje 5 mg memantinijevega klorida, kar ustreza 4.16 mg memantina.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Raztopina vsebuje tudi kalijev sorbat in sorbitol (E420).

Za podrobnejše informacije glejte navodilo za uporabo.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

Peroralna raztopina.

Večkratno pakiranje s 500 ml; sestoji iz 10 pakiranj, od katerih vsako vsebuje 1 stekleničko s 50 ml peroralne raztopine.

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Peroralna uporaba. Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

Enkrat dnevno

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do {MM/LLLL}

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Po odprtju je potrebno vsebino stekleničke porabiti v 3 mesecih.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Nemčija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/02/218/011 500 ml (10 x 50 ml)

13. ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA Z 28 TABLETAMI – PAKIRANJE ZA ZAČETEK ZDRAVLJENJA – ŠTIRI TEDENSKA SHEMA ZDRAVLJENJA

1. IME ZDRAVILA

Axura 5 mg filmsko obložene tablete. Axura 10 mg filmsko obložene tablete. Axura 15 mg filmsko obložene tablete. Axura 20 mg filmsko obložene tablete. memantinijev klorid

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Vsaka filmsko obložena tableta vsebuje 5 mg memantinijevega klorida, kar ustreza 4,15 mg memantina.

Vsaka filmsko obložena tableta vsebuje 10 mg memantinijevega klorida, kar ustreza 8,31 mg memantina.

Vsaka filmsko obložena tableta vsebuje 15 mg memantinijevega klorida, kar ustreza 12,46 mg memantina.

Vsaka filmsko obložena tableta vsebuje 15 mg memantinijevega klorida, kar ustreza 16,62 mg memantina.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

Vsako pakiranje z 28 filmsko obloženimi tabletami za 4-tedensko shemo zdravljenja vsebuje: 7 x Axura 5 mg

7 x Axura 10 mg

7 x Axura 15 mg

7 x Axura 20 mg

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Peroralna uporaba. Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

Enkrat dnevno

Za nadaljevanje vašega zdravljenja se posvetujte s svojim zdravnikom.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do:{MM/LLLL}

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Nemčija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/02/218/016 28 filmsko obloženih tablet

EU/1/02/218/023 28 filmsko obloženih tablet

13. ŠTEVILKA SERIJE

Serija{številka}

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Axura 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg filmsko obložene tablete

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

NOTRANJA ŠKATLA ZA PRETISNI OMOT; spredaj in zadaj

1. IME ZDRAVILA

Axura 5 mg,

Axura 10 mg

Axura 15 mg

Axura 20 mg

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

memantinijev klorid

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

7 filmsko obloženih tablet. Axura 5 mg

7 filmsko obloženih tablet. Axura 10 mg

7 filmsko obloženih tablet. Axura 15 mg

7 filmsko obloženih tablet. Axura 20 mg

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Ena tableta na dan

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

13. ŠTEVILKA SERIJE

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

Teden 1, 2, 3, 4

Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

NOTRANJA ŠKATLA ZA PRETISNI OMOT; spredaj

1. IME ZDRAVILA

Axura 5 mg, Axura 10 mg Axura 15 mg Axura 20 mg

filmsko obložene tablete

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

memantinijev klorid

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

Vsako pakiranje 28 filmsko obloženih tablet za štiritedensko shemo zdravljenja vsebuje: 7 x Axura 5 mg

7 x Axura 10 mg

7 x Axura 15 mg

7 x Axura 20 mg

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Enkrat dnevno

Za nadaljevanje vašega zdravljenja se posvetujte s svojim zdravnikom.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do: {MM/LLLL}

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/02/218/016 28 filmsko obloženih tablet

EU/1/02/218/023 28 filmsko obloženih table

13. ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI

DVOJNEM TRAKU

PRETISNI OMOT ZA TABLETE

1. IME ZDRAVILA

Axura 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg filmsko obložene tablete memantinijev klorid

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Merz Pharmaceuticals GmbH

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do: {MM/LLLL}

Glejte odtis na robu.

4. ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

Glejte odtis na robu.

5. DRUGI PODATKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA ZA PRETISNI OMOT

1. IME ZDRAVILA

Axura 20 mg filmsko obložene tablete memantinijev klorid

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 20 mg memantinijevega klorida (kar ustreza 16,62 mg memantina).

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

Filmsko obložene tablete. 14 filmsko obloženih tablet. 28 filmsko obloženih tablet. 42 filmsko obloženih tablet. 56 filmsko obloženih tablet. 98 filmsko obloženih tablet.

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Peroralna uporaba. Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

Enkrat na dan

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do:{MM/LLLL}

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Nemčija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/02/218/017 14 filmsko obloženih tablet

EU/1/02/218/018 28 filmsko obloženih tablet

EU/1/02/218/019 42 filmsko obloženih tablet

EU/1/02/218/020 56 filmsko obloženih tablet

EU/1/02/218/021 98 filmsko obloženih tablet

EU/1/02/218/024 14 filmsko obloženih tablet

EU/1/02/218/025 28 filmsko obloženih tablet

EU/1/02/218/026 42 filmsko obloženih tablet

EU/1/02/218/027 56 filmsko obloženih tablet

EU/1/02/218/028 98 filmsko obloženih tablet

13. ŠTEVILKA SERIJE

Serija{številka}

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Axura 20 mg tablete

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA Z 42 TABLETAMI KOT PRIMARNA OVOJNINA/DEL VEČKRATNEGA PAKIRANJA (BREZ "BLUE BOX")

1. IME ZDRAVILA

Axura 20 mg filmsko obložene tablete memantinijev klorid

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 20 mg memantinijevega klorida, kar ustreza 16,62 mg memantina.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

Filmsko obložene tablete. 42 filmsko obloženih tablet.

Sestavni del večkratnega pakiranja, ki ga sestavlja 20 pakiranj, od katerih vsako vsebuje 42 filmsko obloženih tablet. Ni namenjeno ločeni prodaji.

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Peroralna uporaba. Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

Enkrat na dan

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do:{MM/LLLL}

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Nemčija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/02/218/022 840 (20 x 42) filmsko obloženih tablet EU/1/02/218/029 840 (20 x 42) filmsko obloženih tablet

13. ŠTEVILKA SERIJE

Serija{številka}

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Axura 20 mg tablete

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ZUNANJA NALEPKA NA VEČKRATNEM PAKIRANJU (20 x 42 TABLET) V FOLIJI (VKLJUČUJOČ "BLUE BOX")

1. IME ZDRAVILA

Axura 20 mg filmsko obložene tablete memantinijev klorid

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 20 mg memantinijevega klorida, kar ustreza 16,62 mg memantina.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

Večkratno pakiranje z 840 tabletami; sestoji iz 20 pakiranj, od katerih vsako vsebuje 42 filmsko obloženih tablet.

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Peroralna uporaba. Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

Enkrat na dan

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do:{MM/LLLL}

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Nemčija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/02/218/022 840 (20 x 42) filmsko obloženih tablet

EU/1/02/218/029 840 (20 x 42) filmsko obloženih tablet

13. ŠTEVILKA SERIJE

Serija{številka}

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI

DVOJNEM TRAKU

PRETISNI OMOT ZA TABLETE

1. IME ZDRAVILA

Axura 20 mg filmsko obložene tablete memantinijev klorid

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Merz Pharmaceuticals GmbH

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do: {MM/LLLL}

Glejte odtis na robu.

4. ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

Glejte odtis na robu.

5. DRUGI PODATKI

Pon → Tor → Sre → Čet → Pet → Sob → Ned

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept