Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Betmiga (mirabegron) – Označevanje - G04BD12

Updated on site: 05-Oct-2017

Ime zdravilaBetmiga
ATC kodaG04BD12
Substancamirabegron
ProizvajalecAstellas Pharma Europe B.V.

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA ZA PRETISNE OMOTE

1.IME ZDRAVILA

Betmiga 25 mg tablete s podaljšanim sproščanjem mirabegron

2.NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta vsebuje 25 mg mirabegrona.

3.SEZNAM POMOŢNIH SNOVI

4.FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

10 tablet s podaljšanim sproščanjem

20 tablet s podaljšanim sproščanjem

30 tablet s podaljšanim sproščanjem

50 tablet s podaljšanim sproščanjem

60 tablet s podaljšanim sproščanjem

90 tablet s podaljšanim sproščanjem

100 tablet s podaljšanim sproščanjem

200 tablet s podaljšanim sproščanjem

5.POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Tableto pogoltnite celo. Ne je zdrobiti.

Pred uporabo preberite priloţeno navodilo! peroralna uporaba

6.POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do:

9.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Nizozemska

12.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/12/809/001

10 tablet s podaljšanim sproščanjem

 

EU/1/12/809/002

20 tablet s podaljšanim sproščanjem

 

EU/1/12/809/003

30 tablet s podaljšanim sproščanjem

 

EU/1/12/809/004

60 tablet s podaljšanim sproščanjem

 

EU/1/12/809/005

90 tablet s podaljšanim sproščanjem

 

EU/1/12/809/006

200 tablet s podaljšanim sproščanjem

EU/1/12/809/015

50 tablet s podaljšanim sproščanjem

 

EU/1/12/809/016

100 tablet s podaljšanim sproščanjem

13.ŠTEVILKA SERIJE

Serija:

14.NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15.NAVODILA ZA UPORABO

16.PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

betmiga 25 mg

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA ZA PRETISNE OMOTE

1. IME ZDRAVILA

Betmiga 50 mg tablete s podaljšanim sproščanjem mirabegron

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta vsebuje 50 mg mirabegrona.

3. SEZNAM POMOŢNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

10 tablet s podaljšanim sproščanjem

20 tablet s podaljšanim sproščanjem

30 tablet s podaljšanim sproščanjem

50 tablet s podaljšanim sproščanjem

60 tablet s podaljšanim sproščanjem

90 tablet s podaljšanim sproščanjem

100 tablet s podaljšanim sproščanjem

200 tablet s podaljšanim sproščanjem

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Tableto pogoltnite celo. Ne je zdrobiti.

Pred uporabo preberite priloţeno navodilo! peroralna uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do:

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Nizozemska

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/12/809/008

10 tablet s podaljšanim sproščanjem

 

EU/1/12/809/009

20 tablet s podaljšanim sproščanjem

 

EU/1/12/809/010

30 tablet s podaljšanim sproščanjem

 

EU/1/12/809/011

60 tablet s podaljšanim sproščanjem

 

EU/1/12/809/012

90 tablet s podaljšanim sproščanjem

 

EU/1/12/809/013

200 tablet s podaljšanim sproščanjem

EU/1/12/809/017

50 tablet s podaljšanim sproščanjem

 

EU/1/12/809/018

100 tablet s podaljšanim sproščanjem

13. ŠTEVILKA SERIJE

Serija:

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

betmiga 50 mg

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

PRETISNI OMOT

1. IME ZDRAVILA

Betmiga 25 mg tablete s podaljšanim sproščanjem mirabegron

2.IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Astellas Pharma Europe B.V.

3.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do:

4.ŠTEVILKA SERIJE

Serija:

5.DRUGI PODATKI

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

PRETISNI OMOT

1. IME ZDRAVILA

Betmiga 50 mg tablete s podaljšanim sproščanjem mirabegron

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Astellas Pharma Europe B.V.

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do:

4. ŠTEVILKA SERIJE

Serija:

5. DRUGI PODATKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA ZA PLASTENKE

1. IME ZDRAVILA

Betmiga 25 mg tablete s podaljšanim sproščanjem mirabegron

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta vsebuje 25 mg mirabegrona.

3. SEZNAM POMOŢNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

90 tablet s podaljšanim sproščanjem

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Tableto pogoltnite celo. Ne je zdrobiti.

Pred uporabo preberite priloţeno navodilo! peroralna uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do:

Po odprtju plastenke morate zdravilo porabiti v 6 mesecih.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Nizozemska

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/12/809/007

13. ŠTEVILKA SERIJE

Serija:

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

betmiga 25 mg

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA ZA PLASTENKE

1. IME ZDRAVILA

Betmiga 50 mg tablete s podaljšanim sproščanjem mirabegron

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta vsebuje 50 mg mirabegrona.

3. SEZNAM POMOŢNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

90 tablet s podaljšanim sproščanjem

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Tableto pogoltnite celo. Ne je zdrobiti.

Pred uporabo preberite priloţeno navodilo! peroralna uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do:

Po odprtju plastenke morate zdravilo porabiti v 6 mesecih.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Nizozemska

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/12/809/014

13. ŠTEVILKA SERIJE

Serija:

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

betmiga 50 mg

PODATKI NA PRIMARNI OVOJNINI

NALEPKA NA PLASTENKI

1. IME ZDRAVILA

Betmiga 25 mg tablete s podaljšanim sproščanjem mirabegron

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta vsebuje 25 mg mirabegrona.

3. SEZNAM POMOŢNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

90 tablet s podaljšanim sproščanjem

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Tableto pogoltnite celo. Ne je zdrobiti.

Pred uporabo preberite priloţeno navodilo! peroralna uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do:

Po odprtju plastenke morate zdravilo porabiti v 6 mesecih.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Nizozemska

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/12/809/007

13. ŠTEVILKA SERIJE

Serija:

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

PODATKI NA PRIMARNI OVOJNINI

NALEPKA NA PLASTENKI

1. IME ZDRAVILA

Betmiga 50 mg tablete s podaljšanim sproščanjem mirabegron

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta vsebuje 50 mg mirabegrona.

3. SEZNAM POMOŢNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

90 tablet s podaljšanim sproščanjem

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Tableto pogoltnite celo. Ne je zdrobiti.

Pred uporabo preberite priloţeno navodilo! peroralna uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do:

Po odprtju plastenke morate zdravilo porabiti v 6 mesecih.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Nizozemska

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/12/809/014

13. ŠTEVILKA SERIJE

Serija:

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept