Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Biograstim (filgrastim) – Označevanje - L03AA02

Updated on site: 05-Oct-2017

Ime zdravilaBiograstim
ATC kodaL03AA02
Substancafilgrastim
ProizvajalecAbZ-Pharma GmbH

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Zunanja ovojnina

1.IME ZDRAVILA

Biograstim 30 000 k.i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje ali infundiranje

Filgrastim

2.NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena napolnjena injekcijska brizga vsebuje 30 milijonov mednarodnih enot [i.e.] (300 mikrogramov) filgrastima v 0,5 ml (60 000 k.i.e./ml, 600 mikrogramov/ml).

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

 

 

 

promet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomožne snovi: natrijev hidroksid, ocetna kislina, koncentrirana; ledocet, sorbitol, polisorbat 80, voda

 

za injekcije. Pred uporabo preberite priloženo navodilo.

za

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

raztopina za injiciranje ali infundiranje.

 

dovoljenja

 

 

 

 

 

1 napolnjena injekcijska brizga, ki vsebuje 0,5čml

 

 

 

 

 

5 napolnjenih injekcijskih brizg, ki vsebujejo 0,5 ml

 

 

 

 

 

 

 

ve

 

 

 

 

 

 

5 napolnjenih injekcijskih brizg z varnostnim pripomočkom, ki vsebujejo 0,5 ml

 

 

10 napolnjenih injekcijskih brizg z 0,5 l, ki vsebujejo 0,5 ml

 

 

 

 

 

 

nima

 

 

 

 

 

 

5.

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

 

 

 

 

 

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

 

 

 

 

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

 

Za intravensko in subkutano uporabo.

Samo za enkratno uporabo.

Uporabljajte v skladu s spodnjimi navodili: Škatla za predpisan odmerek

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

Po redčenju je zdravilo uporabno še 24 ur.

9.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku (2 C - 8 C).

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMETprometZ ZDRAVILOMAbZ-Pharma GmbHGraf-Arco-Straße 389079 Ulm

 

Nemčija

za

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

 

EU/1/08/450/001

 

 

dovoljenja

 

1 napolnjena injekcijska brizga

 

 

EU/1/08/450/002

5 napolnjenih injekcijskih brizg

 

 

 

 

ve

 

 

 

EU/1/08/450/004 10 napolnjenih injekcijskihčbrizg

 

 

 

EU/1/08/450/009 5 napolnjenih injekcijskih brizg z varnostnim pripomočkom

 

 

13.

ŠTEVILKA SERIJE

nima

 

 

 

 

 

 

 

Serija

Zdravilo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16.PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Biograstim 30 000 k.i.e./0,5 ml

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Zunanja ovojnina

1. IME ZDRAVILA

Biograstim 48 000 k.i.e./0,8 ml raztopina za injiciranje ali infundiranje

Filgrastim

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN (S)

Ena napolnjena injekcijska brizga vsebuje 48 milijonov mednarodnih enot [i.e.] (480 mikrogramov) zdravila filgrastim v 0,8 ml (60 000 k.i.e./ml, 600 mikrogramov/ml).

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

 

 

 

promet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomožne snovi: natrijev hidroksid, ocetna kislina, koncentrirana; ledocet sorbitol, polisorbat 80, voda

 

za injekcije. Pred uporabo preberite priloženo navodilo.

za

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

raztopina za injiciranje ali infundiranje

 

dovoljenja

 

 

 

 

 

1 napolnjena injekcijska brizga, ki vsebuje 0,8čml

 

 

 

 

 

5 napolnjenih injekcijskih brizg, ki vsebujejo 0,8 ml

 

 

 

 

 

 

 

ve

 

 

 

 

 

 

5 napolnjenih injekcijskih brizg z varnostnim pripomočakom, ki vsebujejo 0,8 ml

 

 

10 napolnjenih injekcijskih brizg, ki vsebujejo 0,8 ml

 

 

 

 

 

 

nima

 

 

 

 

 

 

5.

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

 

 

 

 

 

Pred uporabo preberite priloženo navodilo.

 

 

 

 

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

 

Za intravensko in subkutano uporabo.

Samo za enkratno uporabo.

Uporabljajte v skladu s spodnjimi navodili: Škatla za predpisani odmerek

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

Po redčenju je zdravilo uporabno še 24 ur.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku (2 C – 8 C).

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMETprometZ ZDRAVILOMAbZ-Pharma GmbHGraf-Arco-Straße 389079 Ulm

 

Nemčija

za

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

 

EU/1/08/450/005

 

 

dovoljenja

 

1 napolnjena injekcijska brizga

 

 

EU/1/08/450/006

5 napolnjenih injekcijskih brizg

 

 

 

 

ve

 

 

 

EU/1/08/450/008 10 napolnjenih injekcijskihčbrizg

 

 

 

EU/1/08/450/010 5 napolnjenih injekcijskih brizg z varnostnim pripomočkom

 

 

13.

ŠTEVILKA SERIJE

nima

 

 

 

 

 

 

 

Serija

Zdravilo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Biograstim 48 000 k.i.e./0,8 ml

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Nalepka na zunanji ovojnini skupnih pakiranj s podatki »Blue Box«

1. IME ZDRAVILA

Biograstim 30 000 k.i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje ali infundiranje

Filgrastim

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena napolnjena injekcijska brizga vsebuje 30 milijonov mednarodnih enot [i.e.] (300 mikrogramov) zdravila filgrastim v 0,5 ml (60 000 k.i.e./ml, 600 mikrogramov/ml).

 

 

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

promet

 

Pomožne snovi: natrijev hidroksid, ocetna kislina, koncentrirana; ledocet, sorbitol, polisorbat 80, voda

za injekcije. Pred uporabo preberite priloženo navodilo

za

 

 

 

čdovoljenja

 

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

 

raztopina za injiciranje ali infundiranje

Skupno pakiranje: 10 (2 pakiranji po 5) napolnjenih injekcijskih brizg, ki vsebujejo 0,5 ml.

 

 

 

ve

 

 

nima

 

 

 

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

 

 

 

 

Pred uporabo preberite priloženo avodilo!

 

Zdravilo

 

 

 

Za subkutano in intravensko uporabo.

Samo za enkratno uporabo.

Uporabljajte v skladu s spodnjimi navodili: Škatla za predpisani odmerek

6.POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

Po redčenju je zdravilo uporabno še 24 ur.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

AbZ-Pharma GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Nemčija

 

 

 

za

12. ŠTEVILKA (E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMETpromet

EU/1/08/450/003

dovoljenja

 

2 x 5 napolnjenih injekcijskih brizg

 

 

13. ŠTEVILKA SERIJE

Serija

 

č

 

 

 

 

ve

 

nima

 

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

Zdravilo

15. NAVODILA

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVIA UPORABO

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Nalepka na zunanji ovojnini skupnih pakiranj s podatki »Blue Box«

1. IME ZDRAVILA

Biograstim 48 000 k.i.e./0,8 ml raztopina za injiciranje ali infundiranje

Filgrastim

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Vsaka napolnjena injekcijska brizga vsebuje 48 milijonov mednarodnih enot [i.e.] (480 mikrogramov) zdravila filgrastim v 0,8 ml (60 000 k.i.e./ml, 600 mikrogramov /ml).

 

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

 

 

 

 

promet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

 

 

 

 

 

Pomožne snovi: natrijev hidroksid, ocetna kislina, koncentrirana; ledocet, sorbitol, polisorbat 80, voda

 

 

za injekcije. Pred uporabo preberite priloženo navodilo

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

dovoljenja

 

 

 

 

 

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

raztopina za injiciranje ali infundiranje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ve

 

injekcijskih, ki vsebujejo 0,8 ml.

 

 

Skupno pakiranje: 10 (2 pakiranji po 5) napolnjenihč

 

5.

 

nima

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

 

 

 

 

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

Za subkutano in intravensko uporabo.

Samo za enkratno uporabo.

Uporabljajte v skladu s spodnjimi navodili: Škatla za predpisani odmerek

6.POSEBNA OPOZORILA O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

Po redčenju je zdravilo uporabno še 24 ur.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

 

AbZ-Pharma GmbH

 

 

 

 

 

promet

 

Graf-Arco-Straße 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89079 Ulm

 

 

 

 

 

 

 

Nemčija

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

za

 

 

ŠTEVILKA (E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

 

EU/1/08/450/007

 

 

 

dovoljenja

 

 

 

2 x 5 napolnjenih injekcijskih brizg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

ŠTEVILKA SERIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

ve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

nima

 

 

 

 

 

 

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

 

 

 

 

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

 

 

Predpisovanje in izdaja zd a je le na recept.

 

 

 

 

 

15.

NAVODILA A UPORABO

 

 

 

 

 

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA VMESNI OVOJNINI Skupno pakiranje – brez podatkov »Blue Box«

1. IME ZDRAVILA

Biograstim 30 000 k.i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje ali infundiranje

Filgrastim

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena napolnjena injekcijska brizga vsebuje 30 milijonov mednarodnih enot [i.e.] (300 mikrogramov) zdravila filgrastim v 0,5 ml (60 000 k.i.e./ml, 600 mikrogramov/ml).

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

 

 

 

promet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomožne snovi: natrijev hidroksid, ocetna kislina, koncentrirana; ledocet, sorbitol, polisorbat 80, voda

 

za injekcije. Pred uporabo preberite priloženo navodilo.

za

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

raztopina za injiciranje ali infundiranje

 

dovoljenja

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

5 napolnjenih injekcijskih brizg, ki vsebujejo 0,5 ml. Skupno pakiranje, ni mogoče prodajati ločeno.

 

 

ve

 

 

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

 

nima

 

Zdravilo

 

 

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

Za subkutano in intravensko uporabo.

Samo za enkratno uporabo.

Uporabljajte v skladu s spodnjimi navodili: Škatla za predpisani odmerek

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

Po redčenju je zdravilo uporabno še 24 ur.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

 

AbZ-Pharma GmbH

 

 

 

 

 

promet

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf-Arco-Straße 3

 

 

 

 

 

 

 

89079 Ulm

 

 

 

 

 

 

 

Nemčija

 

 

 

 

za

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

dovoljenja

 

 

 

ŠTEVILKA (E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

 

EU/1/08/450/003

 

 

 

 

 

2 x 5 napolnjenih injekcijskih brizg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

ŠTEVILKA SERIJE

 

č

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

nima

ve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

 

 

 

 

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

 

 

Predpisovanje in izdaja zd ila je le na recept.

 

 

 

 

 

15.

NAVODILA ZA UPORABO

 

 

 

 

 

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Biograstim 30 000 k.i.e./0.5 ml

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA VMESNI OVOJNINI Skupno pakiranje – brez podatkov »Blue Box«

1. IME ZDRAVILA

Biograstim 48 000 k.i.e./0,8 ml raztopina za injiciranje ali infundiranje

Filgrastim

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena napolnjena injekcijska brizga vsebuje 48 milijonov mednarodnih enot [i.e.] (480 mikrogramov) zdravila filgrastim v 0,8 ml (60 000 k.i.e./ml, 600 mikrogramov /ml).

 

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

 

 

 

promet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

 

 

 

 

 

Pomožne snovi: natrijev hidroksid, ocetna kislina, koncentrirana; ledocet, sorbitol, polisorbat 80, voda

 

 

za injekcije. Pred uporabo preberite priloženo navodilo.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

dovoljenja

 

 

 

 

 

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

raztopina za injiciranje ali infundiranje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ve

 

 

 

 

 

 

 

5 napolnjenih injekcijskih brizg, ki vsebuj joč0,8 ml. Skupno pakiranje, ni mogoče prodajati ločeno.

 

5.

 

nima

 

 

 

 

 

 

 

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

 

 

 

 

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

 

 

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

Za subkutano in intravensko uporabo.

Samo za enkratno uporabo.

Uporabljajte v skladu s spodnjimi navodili: Škatla za predpisani odmerek

6.POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

Po redčenju je zdravilo uporabno še 24 ur.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

 

AbZ-Pharma GmbH

 

 

 

 

 

promet

 

Graf-Arco-Straße 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89079 Ulm

 

 

 

 

 

 

 

Nemčija

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

za

 

 

ŠTEVILKA (E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

 

EU/1/08/450/007

 

 

 

dovoljenja

 

 

 

2 x 5 napolnjenih injekcijskih brizg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

ŠTEVILKA SERIJE

 

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

ve

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

14.

 

 

nima

 

 

 

 

 

 

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

 

 

 

 

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

 

 

Predpisovanje in izdaja zd a je le na recept.

 

 

 

 

 

15.

NAVODILA A UPORABO

 

 

 

 

 

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Biograstim 48 000 k.i.e./0,8 ml

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Napolnjena injekcijska brizga

1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

Biograstim 30 000 k.i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje ali infundiranje

Filgrastim

s.c.

i.v.

 

2.

POSTOPEK UPORABE

 

 

 

 

promet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

 

 

Uporabno do

 

 

dovoljenja

za

 

 

 

 

 

 

 

4.

ŠTEVILKA SERIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

č

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

ve

 

 

 

 

VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

 

0,5 ml

 

nima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.DRUGI PODATKI

Zdravilo

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Napolnjena injekcijska brizga

1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

Biograstim 48 000 k.i.e./0,8 ml raztopina za injiciranje ali infundiranje

Filgrastim

s.c

i.v.

 

2.

POSTOPEK UPORABE

 

 

 

 

promet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

 

 

Uporabno do

 

 

dovoljenja

za

 

 

 

 

 

 

 

4.

ŠTEVILKA SERIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

č

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

ve

 

 

 

 

VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

 

0,8 ml

 

nima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. DRUGI PODATKI

Zdravilo

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept