Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Biopoin (epoetin theta) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - B03XA01

Updated on site: 05-Oct-2017

Ime zdravilaBiopoin
ATC kodaB03XA01
Substancaepoetin theta
ProizvajalecTeva GmbH

1.IME ZDRAVILA

Biopoin 1000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi Biopoin 2000 IU/0,5 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi Biopoin 3000 IU/0,5 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi Biopoin 4000 IU/0,5 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi Biopoin 5000 IU/0,5 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi Biopoin 10.000 IU/1 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi Biopoin 20.000 IU/1 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi Biopoin 30.000 IU/1 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Biopoin 1000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi

Ena napolnjena injekcijska brizga vsebuje 1000 mednarodnih enot (i.e.) (8,3 µg) epoetina theta v 0,5 ml raztopine za injiciranje, kar ustreza 2000 i.e. (16,7 µg) epoetina theta na ml.

Biopoin 2000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi

Ena napolnjena injekcijska brizga vsebuje 2000 mednarodnih enot (i.e.) (16,7 µg) epoetina theta v 0,5 ml raztopine za injiciranje, kar ustreza 4000 i.e. (33,3 µg) epoetina theta na ml.

Biopoin 3000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi

Ena napolnjena injekcijska brizga vsebuje 3000 mednarodnih enot (i.e.) (25 µg) epoetina theta v 0,5 ml raztopine za injiciranje, kar ustreza 6000 i.e. (50 µg) epoetina theta na ml.

Biopoin 4000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi

Ena napolnjena injekcijska brizga vsebuje 4000 mednarodnih enot (i.e.) (33,3 µg) epoetina theta v 0,5 ml raztopine za injiciranje, kar ustreza 8000 i.e. (66,7 µg) epoetina theta na ml.

Biopoin 5000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi

Ena napolnjena injekcijska brizga vsebuje 5000 mednarodnih enot (i.e.) (41,7 µg) epoetina theta v 0,5 ml raztopine za injiciranje, kar ustreza 10.000 i.e. (83,3 µg) epoetina theta na ml.

Biopoin 10.000 i.e./1 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi

Ena napolnjena injekcijska brizga vsebuje 10.000 mednarodnih enot (i.e.) (83,3 µg) epoetina theta v 1 ml raztopine za injiciranje, kar ustreza 10.000 i.e. (83,3 µg) epoetina theta na ml.

Biopoin 20.000 i.e./1 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi

Ena napolnjena injekcijska brizga vsebuje 20.000 mednarodnih enot (i.e.) (166,7 µg) epoetina theta v 1 ml raztopine za injiciranje, kar ustreza 20.000 i.e. (166,7 µg) epoetina theta na ml.

Biopoin 30.000 i.e./1 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi

Ena napolnjena injekcijska brizga vsebuje 30.000 mednarodnih enot (i.e.) (250 µg) epoetina theta v 1 ml raztopine za injiciranje, kar ustreza 30.000 i.e. (250 µg) epoetina theta na ml.

Epoetin theta (rekombinantni humani eritropoetin) se s tehnologijo rekombinantne DNA izdeluje v celicah jajčnika kitajskega hrčka (CHO-K1).

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

raztopina za injiciranje (injekcija)

Raztopina je prozorna in brezbarvna.

4.KLINIČNI PODATKI

4.1

Terapevtske indikacije

-

Zdravljenje simptomatske anemije, povezane s kronično ledvično odpovedjo, pri odraslih

 

bolnikih.

-

Zdravljenje simptomatske anemije pri odraslih rakavih bolnikih z nemieloidnimi malignostmi,

 

ki prejemajo kemoterapijo.

4.2

Odmerjanje in način uporabe

Zdravljenje z epoetinom theta smejo uvesti samo zdravniki z izkušnjami pri naštetih indikacijah.

Odmerjanje

Simptomatska anemija, povezana s kronično ledvično odpovedjo

Simptomi in posledice anemije se lahko razlikujejo glede na starost, spol in splošno breme bolezni. Nujna je zdravnikova ocena kliničnega poteka in stanja pri posameznem bolniku. Epoetin theta je treba dajati subkutano ali intravensko, da zvišanje ravni hemoglobina ne preseže 12 g/dl

(7,45 mmol/l).

Zaradi razlik med bolniki se lahko opazijo občasne posamezne vrednosti hemoglobina, ki so večje ali manjše od želene ravni. Te razlike vrednosti hemoglobina je treba obravnavati, tako da se spreminja odmerek, pri čemer je treba upoštevati razpon hemoglobina od 10 g/dl (6,21 mmol/l) do 12 g/dl (7,45 mmol/l). Dolgotrajni ravni hemoglobina, višji od 12 g/dl (7,45 mmol/l), se je treba izogibati. Spodaj so opisane smernice za ustrezno prilagajanje odmerka, če vrednosti hemoglobina presegajo 12 g/dl (7,45 mmol/l), ki jih je treba upoštevati.

Treba se je izogibati povečanju vrednosti hemoglobina za več kot 2 g/dl (1,24 mmol/l), v štirih tednih. Če se vrednost hemoglobina v štirih tednih poveča za več kot 2 g/dl (1,24 mmol/l) ali je večja od

12 g/dl (7,45 mmol/l), je treba odmerek zmanjšati za od 25 do 50 %. Priporočeno je, da se vrednost hemoglobina spremlja vsaka dva tedna, dokler se ravni ne stabilizirajo, potem pa občasno. Če se raven hemoglobina še vedno viša, je treba zdravljenje prekiniti, dokler se raven hemoglobina ne začne nižati. Potem je treba zdravljenje ponovno uvesti z odmerkom, ki je približno za 25 % manjši od predhodnega odmerka.

Ob hipertenziji ali obstoječi kardiovaskularni, cerebrovaskularni ali periferni vaskularni bolezni je treba povečanje vrednosti hemoglobina in ciljno vrednost hemoglobina določiti individualno, pri čemer je treba upoštevati klinično sliko.

Zdravljenje z epoetinom theta poteka v dveh fazah.

Korekcijska faza

Subkutana uporaba: začetno odmerjanje je 20 i.e./kg telesne mase 3-krat na teden. Po štirih tednih se lahko odmerek poveča na 40 i.e./kg trikrat na teden, če povečanje vrednosti hemoglobina ni zadostno (< 1 g/dl [0,62 mmol/l] v štirih tednih). Dokler se pri posamezniku ne doseže ciljna raven hemoglobina, se lahko odmerek povečuje za 25 % v mesečnih presledkih.

Intravenska uporaba: začetno odmerjanje je 40 i.e./kg telesne mase 3-krat na teden. Po štirih tednih se lahko odmerek poveča na 80 i.e./kg trikrat na teden, pozneje pa po potrebi za 25 % predhodnega odmerka v mesečnih presledkih.

Pri obeh poteh uporabe največji odmerek ne sme preseči 700 i.e./kg telesne mase na teden.

Vzdrževalna faza

Po potrebi je treba odmerek prilagoditi, da se pri posamezniku vzdržuje ciljna raven hemoglobina od 10 g/dl (6,21 mmol/l) do 12 g/dl (7,45 mmol/l), pri čemer pa se ne sme preseči raven hemoglobina 12 g/dl (7,45 mmol/l). Če je za vzdrževanje želene ravni hemoglobina treba prilagoditi odmerek, se priporoča, da se odmerek prilagodi za približno 25 %.

Subkutana uporaba: tedenski odmerek se lahko daje kot eno injiciranje na teden ali trikrat na teden.

Intravenska uporaba: pri bolnikih, pri katerih je raven stabilna ob trikratnem odmerjanju na teden, lahko preidete na uporabo dvakrat na teden.

Če se spremeni pogostost uporabe, je treba skrbno spremljati raven hemoglobina in morda prilagoditi odmerek.

Največji odmerek ne sme presegati 700 i.e./kg telesne mase na teden.

Če se epoetin theta zamenja z drugim epoetinom, je treba skrbno spremljati raven hemoglobina in uporabiti enako pot.

Bolnike je treba skrbno spremljati, da se zagotovi, da se za zadostni nadzor simptomov anemije uporablja najmanjši odobreni učinkoviti odmerek epoetina theta, medtem ko se koncentracije hemoglobina vzdržuje pri 12 g/dl (7,45 mmol/l) ali manj.

Pri zviševanju odmerkov epoetina theta bolnikom s kronično ledvično odpovedjo je potrebna pozornost. Pri bolnikih s slabim odzivom hemoglobina na epoetin theta je treba razmisliti o možnih drugih razlagah za slab odziv (glejte poglavji 4.4 in 5.1).

Simptomatska anemija pri rakavih bolnikih z nemieloidnimi malignostmi, ki prejemajo kemoterapijo

Epoetin theta je treba subkutano dajati bolnikom z anemijo (npr. koncentracijo hemoglobina ≤ 10 g/dl [6,21 mmol/l]). Simptomi in posledice anemije se lahko razlikujejo glede na starost, spol in splošno breme bolezni; nujna je zdravnikova ocena kliničnega poteka in stanja pri posameznem bolniku.

Med bolniki obstajajo razlike, zato je mogoče opaziti občasne posamezne vrednosti hemoglobina, ki so večje ali manjše od želene ravni. Te razlike vrednosti hemoglobina je treba obravnavati, tako da se spreminja odmerek, pri čemer je treba upoštevati razpon hemoglobina od 10 g/dl (6,21 mmol/l) do 12 g/dl (7,45 mmol/l). Dolgotrajni ravni hemoglobina, višji od 12 g/dl (7,45 mmol/l), se je treba izogibati. Spodaj so opisane smernice za ustrezno prilagajanje odmerka, če vrednosti hemoglobina presegajo 12 g/dl (7,45 mmol/l).

Priporočeni začetni odmerek je 20.000 i.e., ne glede na telesno maso, ki se daje enkrat na teden. Če se po 4 tednih zdravljenja vrednost hemoglobina poveča za vsaj 1 g/dl (0,62 mmol/l), je treba nadaljevati s trenutnim odmerkom. Če se vrednost hemoglobina ni povečala za vsaj 1 g/dl (0,62 mmol/l), je treba razmisliti o podvojitvi odmerka na 40.000 i.e. Če je povečanje hemoglobina po dodatnih štirih tednih še vedno nezadostno, je treba razmisliti o povečanju tedenskega odmerka na 60.000 i.e.

Največji odmerek ne sme preseči 60.000 i.e. na teden.

Če se po 12 tednih zdravljenja vrednost hemoglobina ne poveča za vsaj 1 g/dl (0,62 mmol/l), odziv ni verjeten, zato je treba zdravljenje prekiniti.

Če se vrednost hemoglobina v štirih tednih poveča za več kot 2 g/dl (1,24 mmol/l) ali je večja od

12 g/dl (7,45 mmol/l), je treba odmerek zmanjšati za od 25 do 50 %. Zdravljenje z epoetinom theta je treba začasno prekiniti, če je raven hemoglobina višja od 13 g/dl (8,07 mmol/l). Ko se ravni hemoglobina znižajo na 12 g/dl (7,45 mmol/l) ali manj, je treba zdravljenje ponovno začeti s približno 25 % manjšim odmerkom.

Zdravljenje je treba nadaljevati do 4 tedne po končani kemoterapiji.

Bolnike je treba skrbno spremljati, da se tako zagotovi, da se za zadostni nadzor simptomov anemije uporablja najmanjši odobreni odmerek epoetina theta.

Posebne skupine Pediatrična populacija

Varnost in učinkovitost zdravila Biopoin pri otrocih in mladostnikih, starih do 17 let, nista bili dokazani. Podatkov ni na voljo.

Način uporabe

Raztopina se lahko uporablja subkutano ali intravensko. Subkutana uporaba se priporoča pri bolnikih na hemodializi, da se izognete predrtju perifernih ven. Če se epoetin theta zamenja z drugim epoetinom, je treba uporabiti enako pot. Pri bolnikih z nemieloidnimi malignostmi, ki prejemajo kemoterapijo, se lahko epoetin theta daje samo subkutano.

Subkutano injiciranje se sme dajati samo v abdomen, roko ali stegno.

Mesta injiciranja je treba menjavati. Injiciranje je treba opraviti počasi, da se izognete neugodju na mestu injiciranja.

Za navodila glede ravnanja z zdravilom pred dajanjem, glejte poglavje 6.6.

4.3

Kontraindikacije

-

Preobčutljivost na zdravilno učinkovino, druge epoetine in derivate ali katero koli pomožno

 

snov, navedeno v poglavju 6.1.

-

nenadzorovana hipertenzija.

4.4

Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Splošna

Pri vseh bolnikih z vrednostmi feritina v serumu, manjšimi od 100 µg/l, ali saturacijo transferina, manjšo od 20 %, se priporoča zdravljenje z nadomeščanjem železa. Da se zagotovi učinkovita eritrocitopoeza, je treba pri vseh bolnikih pred zdravljenjem in med njim oceniti stanje železa.

Če se bolnik ne odziva na zdravljenje z epoetinom theta, je treba poiskati vzročne dejavnike. Pomanjkanje železa, folne kisline ali vitamina B12 zmanjša učinkovitost epoetinov, zato ga je treba popraviti. Eritropoetski odziv lahko ogrozijo tudi interkurentne okužbe, vnetne ali travmatske epizode, okultna izguba krvi, hemoliza, zastrupitev z aluminijem, osnovne hematološke bolezni ali fibroza kostnega mozga. Kot del ocene je treba razmisliti o preiskavi števila retikulocitov.

Čista aplazija rdečih krvničk (PRCA)

Če ste izključili značilne vzroke neodzivnosti in se je pri bolniku pojavilo nenadno zmanjšanje hemoglobina, povezano z retikulocitopenijo, je treba razmisliti o preiskavi protiteles proti eritropoetinu in kostnega mozga za diagnosticiranje čiste aplazije rdečih krvničk. Treba je pretehtati možnost prekinitve zdravljenja z epoetinom theta.

O aplaziji PRCA, ki jo povzročajo nevtralizirajoča protitelesa proti eritropoetinu, so poročali v povezavi z zdravljenjem z eritropoetinom, vključno z epoetinom theta. Pokazali so, da ta protitelesa navzkrižno reagirajo z vsemi epoetini, zato se pri bolnikih s sumom na nevtralizirajoča protitelesa proti eritropoetinu ali njihovo potrditvijo epoetin theta ne sme uvajati (glejte poglavje 4.8).

Za izboljšanje sledljivosti epoetinov je treba v bolnikovo kartoteko jasno zabeležiti ime uporabljenega epoetina.

Paradoksalno zvišanje hemoglobina in razvoj hude anemije, povezane s številom retikulocitov, je razlog za takojšnjo ukinitev zdravljenja z epoetinom in preiskavo prisotnosti protiteles proti eritropoetinu. Pri bolnikih s hepatitisom C, zdravljenih z interferonom in ribavarinom, so o teh

primerih poročali ob sočasnem zdravljenju z epoetini. Epoetini niso odobreni za zdravljenje anemije, povezane s hepatitisom C.

Hipertenzija

Pri bolnikih, ki se zdravijo z epoetinom theta, se lahko pojavi zvišanje krvnega tlaka ali poslabšanje obstoječe hipertenzije, predvsem med začetno fazo zdravljenja.

Zato je treba pri bolnikih, ki se zdravijo z epoetinom theta, skrbno spremljati in nadzorovati krvni tlak. Pred začetkom zdravljenja in med njim je treba zadostno nadzorovati krvni tlak, da se izognete akutnim zapletom, kot so hipertenzivna kriza s simptomi, podobnimi encelopatiji, (npr. glavoboli, zmedenost, motnje govora, poslabšana hoja) in povezanim zapletom (epileptični napadi, kap), ki se lahko pojavijo tudi pri posameznikih, pri katerih je krvni tlak drugače normalen ali nizek. Pojav teh reakcij zahteva takojšnje ukrepanje zdravnika in intenzivno nego. Posebej je treba paziti na pojav nenadnih, zbadajočih glavobolov, podobnih migreni, ki so morebitni opozorilni znak.

Zvišanje krvnega tlaka lahko zahteva zdravljenje z antihipertenzivi ali povečanje odmerka obstoječega antihipertenziva. Poleg tega je treba razmisliti o zmanjšanju odmerka epoetina theta. Če je vrednost krvnega tlaka še vedno velika, bo morda treba začasno prekiniti zdravljenje z epoetinom theta. Ko je hipertenzija ob uporabi intenzivnejšega zdravljenja nadzorovana, je treba zdravljenje z epoetinom theta ponovno uvesti z zmanjšanim odmerkom.

Zloraba

Neustrezna uporaba epoetina theta pri zdravih osebah lahko povzroči povečanje hemoglobina in hematokrita. To je lahko povezano s smrtno nevarnimi kardiovaskularnimi zapleti.

Posebne skupine

Zaradi omejenih izkušenj učinkovitosti in varnosti epoetina theta ni bilo mogoče oceniti pri bolnikih z oslabljenim delovanjem jeter ali homozigotno anemijo srpastih celic.

V kliničnih preskušanjih so imeli bolniki, starejši od 75 let, večjo incidenco resnih in hudih neželenih dogodkov, ne glede na vzročno povezanost z zdravljenjem z epoetinom theta. Poleg tega so bile smrti v tej skupini pogostejše kot pri mlajših bolnikih.

Laboratorijsko spremljanje

Priporočeno je, da se redno opravljajo meritve hemoglobina, celotna krvna slika in preiskava števila trombocitov.

Simptomatska anemija, povezana s kronično ledvično odpovedjo

Uporabo epoetina theta pri bolnikih z nefrosklerozo, ki se še ne zdravijo z dializo, je treba določati individualno, ker morebitnega pospešenega razvoja ledvične odpovedi ni mogoče z gotovostjo izključiti.

Med hemodializo bodo bolniki, ki se zdravijo z epoetinom theta, morda potrebovali intenzivnejše zdravljenje z antikoagulanti, da se tako prepreči strjevanje krvi v arteriovenskem spoju.

Pri bolnikih s kronično ledvično okvaro vzdrževalna koncentracija hemoglobina ne sme preseči zgornje meje ciljne koncentracije hemoglobina, priporočene v poglavju 4.2. V kliničnih preskušanjih so opazili povečano tveganje smrti in resnih kardiovaskularnih dogodkov, kadar so bile ob dajanju epoetina ciljne ravni hemoglobina višje od 12 g/dl (7,45 mmol/l). Nadzorovana klinična preskušanja niso pokazala pomembnih koristi, povezanih z dajanjem epoetinov, kadar je koncentracija hemoglobina večja od ravni, potrebne za nadzorovanje simptomov anemije in odsotnost krvne transfuzije.

Pri zviševanju odmerkov epoetina theta bolnikom s kronično ledvično odpovedjo je potrebna pozornost, saj so lahko visoki kumulativni odmerki epoetina povezani z večjim tveganjem za smrtnost, resne kardiovaskularne in cerebrovaskularne dogodke. Pri bolnikih s slabim odzivom hemoglobina na epoetin theta je treba razmisliti o možnih drugih razlagah za slab odziv (glejte poglavji 4.2 in 5.1).

Simptomatska anemija pri rakavih bolnikih z nemieloidnimi malignostmi, ki prejemajo kemoterapijo Učinek na rast tumorja

Epoetini so rastni faktorji, ki primarno stimulirajo tvorbo rdečih krvničk. Receptorji eritropoetina so lahko izraženi na površini različnih tumorskih celic. Kot pri vseh rastnih faktorjih tudi pri epoetinih obstaja tveganje, da bodo stimulirali rast katere koli vrste malignosti (glejte poglavje 5.1).

V več nadzorovanih študijah epoetini niso pokazali izboljšanja preživetja ali zmanjšanja tveganja napredovanja tumorja pri bolnikih z anemijo, povezano z rakom. V nadzorovanih kliničnih študijah je uporaba epoetinov pokazala:

-skrajšan čas do napredovanja tumorja pri bolnikih z napredovalim rakom glave in vratu, ki se zdravijo z obsevanjem, kadar so se dajali za ciljno raven hemoglobina, višjo od 14 g/dl (8,69 mmol/l);

-skrajšano splošno preživetje in povečano število smrti, povezanih z napredovanjem bolezni v štirih mesecih, pri bolnikih z metastatskim rakom dojke, ki prejemajo kemoterapijo, kadar so se dajali za ciljno vrednost hemoglobina od 12 do 14 g/dl (7,45–8,69 mmol/l);

-povečano tveganje smrti, kadar so se bolnikom z aktivno maligno boleznijo, ki ne prejemajo kemoterapije ali obsevanja, dajali za ciljno vrednost hemoglobina 12 g/dl (7,45 mmol/l).

Epoetini niso indicirani za uporabo pri tej skupini bolnikov.

Glede na navedeno je v nekaterih kliničnih primerih krvna transfuzija boljše zdravljenje za obravnavo anemije pri bolnikih z rakom. Odločitev za uporabo rekombinantnih eritropoetinov mora temeljiti na oceni razmerja med koristjo in tveganjem pri posameznem bolniku, ki mora upoštevati poseben klinični kontekst. Dejavniki, ki jih je treba pretehtati v tej oceni, morajo vključevati vrsto tumorja in njegov stadij, stopnjo anemije, pričakovano življenjsko dobo, okolje, v katerem se bolnik zdravi, in bolnikovo prednostno izbiro (glejte poglavje 5.1).

Pomožne snovi

To zdravilo vsebuje manj kot 1 mmol natrija (23 mg) na napolnjeno injekcijsko brizgo, kar v bistvu pomeni ‘brez natrija’.

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Študij medsebojnega delovanja niso izvedli.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Podatkov o uporabi epoetina theta pri nosečnicah ni oziroma so omejeni (manj kot 300 izpostavljenih nosečnosti). Študije pri živalih z drugimi epoetini ne kažejo neposrednih škodljivih učinkov na sposobnost razmnoževanja (glejte poglavje 5.3). Iz previdnostnih razlogov se je med nosečnostjo uporabi zdravila Biopoin bolje izogibati.

Dojenje

Ni znano, ali se epoetin theta/presnovki izločajo v materino mleko, vendar podatki pri novorojenčkih ne kažejo absorpcije ali farmakološke dejavnosti eritropoetina, kadar se daje skupaj z materinim mlekom. Odločiti se je treba med prenehanjem dojenja in prenehanjem/prekinitvijo zdravljenja z zdravilom Biopoin, pri čemer je treba pretehtati prednosti dojenja za otroka in prednosti zdravljenja za mater.

Plodnost

Podatkov ni na voljo.

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Epoetin theta nima vpliva ali ima zanemarljiv vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

4.8Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

Pri približno 9 % bolnikov se pričakuje, da se bo pojavil neželeni učinek. Najpogostejši neželeni učinki so hipertenzija, bolezen, podobna gripi, in glavobol.

Neželeni učinki v obliki preglednice

Varnost epoetina theta so ocenili na podlagi rezultatov kliničnih študij, ki so vključile 972 bolnikov.

Navedeni neželeni učinki so razvrščeni v spodnji preglednici 1 glede na organske sisteme. Pogostnosti

so opredeljene glede na naslednje:

Zelo pogosti:

≥ 1/10

Pogosti:

≥ 1/100 do < 1/10

Občasni:

≥ 1/1000 do < 1/100

Redki:

≥ 1/10.000 do < 1/1000

Zelo redki:

< 1/10.000

Neznana:

ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov.

Preglednica 1: Neželeni učinki

 

 

 

Organski sistem

Neželeni učinek

Pogostnost

 

 

 

 

Simptomatska anemija,

Simptomatska anemija

 

 

povezana s kronično

 

pri rakavih bolnikih z

 

 

ledvično odpovedjo

 

nemieloidnimi

 

 

 

 

malignostmi, ki

 

 

 

 

prejemajo

 

 

 

 

kemoterapijo

Bolezni krvi in

čista aplazija rdečih

Neznana

 

limfatičnega sistema

krvničk (PRCA)*

 

 

 

Bolezni imunskega

preobčutljivostne

 

Neznana

sistema

reakcije

 

 

 

Bolezni živčevja

glavobol

 

Pogosti

Žilne bolezni

hipertenzija*

 

Pogosti

 

hipertenzivna kriza*

 

 

 

tromboza spoja*

Pogosti

 

 

trombembolični

 

Neznana

 

dogodki

 

 

 

Bolezni kože in

kožne reakcije*

 

Pogosti

podkožja

 

 

 

 

Bolezni mišično-

artralgija

 

Pogosti

skeletnega sistema in

 

 

 

 

vezivnega tkiva

 

 

 

 

Splošne težave in

bolezen, podobna

 

Pogosti

spremembe na mestu

gripi*

 

 

 

aplikacije

 

 

 

 

*Glejte spodnje podpoglavje "Opis izbranih neželenih učinkov"

Opis izbranih neželenih učinkov

Pri posameznih bolnikih s kronično ledvično odpovedjo so v obdobju trženja zdravila poročali o čisti aplaziji rdečih krvničk (PRCA – pure red cell aplasia), ki so jo sprožila nevtralizirajoča protitelesa proti eritropoetinu, in je bila povezana z zdravljenjem z epoetinom theta. Če se postavi diagnoza PRCA, je treba zdravljenje z epoetinom theta prekiniti, bolniki pa ne smejo preiti na drug rekombinantni epoetin (glejte poglavje 4.4).

Eden najpogostejših neželenih učinkov med zdravljenjem z epoetinom theta je zvišanje krvnega tlaka ali poslabšanje obstoječe hipertenzije, predvsem med začetno fazo zdravljenja. Hipertenzija se pri

bolnikih s kronično ledvično odpovedjo pogosteje pojavi med korekcijsko fazo kot vzdrževalno fazo. Zdravi se lahko z ustreznimi zdravili (glejte poglavje 4.4).

Hipertenzivna kriza s simptomi, podobnimi encelopatiji, (npr. glavoboli, zmedenost, motnje govora, poslabšana hoja) in povezanimi zapleti (epileptični napadi, kap) se lahko pojavijo tudi pri posameznikih, pri katerih je krvni tlak drugače normalen ali nizek (glejte poglavje 4.4).

Pojavi se lahko tromboza spoja, predvsem pri bolnikih, nagnjenih k hipertenziji in pri katerih se na arteriovenskih fistulah pojavljajo zapleti (npr. stenoze, anevrizme) (glejte poglavje 4.4).

Pojavijo se lahko kožne reakcije, kot so izpuščaj, pruritus ali reakcije na mestu injiciranja.

Poročali so tudi o simptomih bolezni, podobnih gripi, kot so zvišana telesna temperatura, mrzlica in astenična stanja.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9Preveliko odmerjanje

Terapevtski interval epoetina theta je zelo velik. Ob prevelikem odmerjanju se lahko pojavi policitemija. Če se ta pojavi, je treba začasno prekiniti zdravljenje z epoetinom theta.

Če se pojavi huda policitemija, so lahko indicirane konvencionalne metode (flebotomija) za znižanje ravni hemoglobina.

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: druga zdravila za zdravljenje slabokrvnosti, oznaka ATC: B03XA01

Mehanizem delovanja

Humani eritropoetin je endogeni glikoproteinski hormon, ki je primarni regulator eritrocitopoeze, saj ima posebno interakcijo z receptorjem eritropoetina na eritroidne progenitorne celice v kostnem mozgu. Deluje kot mitozo stimulirajoči dejavnik in diferenciacijski hormon. Eritropoetin se primarno tvori in regulira v ledvicah kot odziv na spremembe v oksigenaciji tkiva. Tvorba endogenega eritropoetina je poslabšana pri bolnikih s kronično ledvično odpovedjo, zato je pri njih primerni vzrok anemije pomanjkanje eritropoetina. Pri bolnikih z rakom, ki prejemajo kemoterapijo, ima etiologija anemije več dejavnikov. Pri teh bolnikih k anemiji pomembno prispevata pomanjkanje eritropoetina in zmanjšan odziv eritroidnih progenitorskih celic na endogeni eritropoetin.

Sekvenca aminokislin epoetina theta je enaka kot pri endogenem humanem eritropoetinu, sestava ogljikovih hidratov (glikozilacija) pa podobna.

Predklinična učinkovitost

Biološko učinkovitost epoetina theta so pokazali po intravenski in subkutani uporabi pri različnih živalskih modelih in vivo (miših, podganah, psih). Po uporabi epoetina theta se število eritrocitov, vrednosti hematokrita in število retikulocitov povečajo.

Klinična učinkovitost in varnost

Simptomatska anemija, povezana s kronično ledvično odpovedjo

Podatki iz študij korekcijske faze pri 284 bolnikih s kronično ledvično okvaro kažejo, da so bili odstotki odziva (opredeljenega kot raven hemoglobina, višja od 11 g/dl pri dveh zaporednih meritvah) v skupini, ki je prejemala epoetin theta, (88,4 % v študijah pri bolnikih na dializi in 89,4 % pri bolnikih brez dialize) primerljivi s skupino, ki je prejemala epoetin beta (86,2 % oziroma 81,0 %). Mediana časa do odziva je bila podobna v skupinah z bolniki, ki so se s tem zdravilom zdravili 56 dni in so prejemali hemodializo, in skupinah z bolniki, ki so se s tem zdravilom zdravili 49 dni in niso prejemali dialize.

Dve randomizirani, nadzorovani študiji sta se opravili pri 270 bolnikih na hemodializi in 288 bolnikih brez dialize, pri katerih je bilo zdravljenje z epoetinom beta stabilno. Bolnike so naključno razporedili v skupino, ki je nadaljevala trenutno zdravljenje, ali skupino, v kateri so epoetin beta zamenjali z epoetinom theta (enakim odmerkom), da so vzdrževali ravni hemoglobina. Med ocenjevanjem (od 15. do 26. tedna) je bila srednja in mediana raven hemoglobina pri bolnikih, ki so jih zdravili z epoetinom theta, skoraj enaka kot izhodiščna raven hemoglobina. V teh dveh študijah so pri 180 bolnikih na hemodializi in 193 brez dialize vzdrževalno zdravljenje z epoetinom beta za šest mesecev zamenjali z epoetinom theta, kar je pokazalo stabilne vrednosti hemoglobina in podoben varnostni profil kot pri epoetinu beta. V kliničnih študijah so bolniki, pri katerih se še ni opravljala dializa, (subkutana uporaba) študijo prekinili pogosteje kot bolniki na hemodializi (intravenska uporaba), saj so morali študijo prekiniti ob začetku dialize.

V dveh dolgotrajnih študijah so učinkovitost epoetina theta ocenili pri 124 bolnikih na hemodializi in 289 bolnikih, ki še niso na dializi. Ravni hemoglobina so ostale znotraj želenega ciljnega razpona, bolniki pa so epoetin theta dobro prenašali do 15 mesecev.

V kliničnih študijah so bolnike, ki še niso na dializi, enkrat na teden zdravili z epoetinom theta – 174 bolnikov v študiji vzdrževalne faze in 111 bolnikov v dolgotrajni študiji.

Pri bolnikih s kronično ledvično odpovedjo (na dializi, ne na dializi, s sladkorno boleznijo, brez sladkorne bolezni) so izvedli združene post-hoc analize kliničnih študij epoetinov. Opazili so nagnjenost k povečanemu tveganju za umrljivost zaradi vseh razlogov, kardiovaskularne in cerebrovaskularne dogodke, povezane z večjimi kumulativnimi odmerki epoetina neodvisno od sladkorne bolezni ali statusa dialize (glejte poglavji 4.2 in 4.4).

Simptomatska anemija pri rakavih bolnikih z nemieloidnimi malignostmi, ki prejemajo kemoterapijo

409 bolnikov z rakom, ki so prejemali kemoterapijo, so vključili v dve prospektivni, randomizirani, dvojno slepi, s placebom nadzorovani študiji. Prva študija se je opravila pri 186 anemičnih bolnikih z nemieloidnimi malignostmi (55 % s hematološkimi malignostmi in 45 % s solidnimi tumorji), ki so prejemali kemoterapijo brez platine. Drugo študijo so opravili pri 233 bolnikih z različnimi solidnimi tumorji, ki so prejemali kemoterapijo s platino. V obeh študijah je zdravljenje z epoetinom theta povzročilo pomemben hemoglobinski odziv (p < 0,001), opredeljen kot povečanje koncentracije hemoglobina za ≥ 2 g/dl brez transfuzije, in pomembno zmanjšanje potrebe po transfuziji (p < 0,05) v primerjavi s placebom.

Učinek na rast tumorja

Epoetin alfa je rastni faktor, ki primarno stimulira tvorbo rdečih krvničk. Receptorji eritropoetina so lahko izraženi na površini različnih tumorskih celic.

Preživetje in napredovanje tumorjev so preučili v petih velikih nadzorovanih študijah, ki so skupno vključile 2833 bolnikov, od katerih so bile štiri dvojno slepe, s placebom nadzorovane študije, ena pa odprta študija. Dve od teh študij sta vključili bolnike, ki so se zdravili s kemoterapijo. Ciljna koncentracija hemoglobina v dveh študijah je bila > 13 g/dl, v drugih treh pa 12–14 g/dl. V odprti študiji ni bilo razlike v splošnem preživetju skupin bolnikov, ki so jih zdravili z rekombinantnim humanim eritropoetinom, in kontrolnih skupin. V štirih s placebom nadzorovanih študijah je bilo razmerje tveganja za splošno preživetje od 1,25 do 2,47 v korist kontrolnih skupin. Te študije so pokazale skladno nepojasnjeno statistično pomembno čezmerno umrljivost pri bolnikih, pri katerih je bila anemija povezana z različnimi pogostimi raki in ki so prejemali rekombinantni humani

eritropoetin, v primerjavi s kontrolnimi skupinami. Rezultata splošnega preživetja v skupinah ni bilo mogoče zadovoljivo pojasniti z razlikami v incidenci tromboze in povezanih zapletov med bolniki, ki so se zdravili z rekombinantnim humanim eritropoetinom, in bolniki v kontrolnih skupinah.

Podatki treh s placebom nadzorovanih kliničnih študij pri 586 anemičnih bolnikih z rakom, opravljenih z epoetinom theta, niso pokazali nobenega negativnega vpliva epoetina theta na preživetje. Med temi študijami je bila umrljivost manjša v skupini, ki je prejemala epoetin theta, (6,9-odstotna) kot v skupini, ki je prejemala placebo (10,3-odstotna).

Opravili so tudi sistematični pregled, ki je vključil več kot 9000 bolnikov z rakom, ki so sodelovali v 57 kliničnih preskušanjih. Točkovna ocena razmerja tveganja metaanalize podatkov stopnje preživetja je bila 1,08 v korist kontrolnih skupin (95-odstotni IZ: 0,99, 1,18; 42 preskušanj in 8167 bolnikov). Pri bolnikih, ki so se zdravili z rekombinantnim humanim eritropoetinom, so opazili povečano relativno tveganje trombemboličnih dogodkov (RT 1,67, 95-odstotni IZ: 1,35, 2,06; 35 preskušanj in

6769 bolnikov). Torej obstajajo skladni dokazi, ki kažejo, da so lahko bolniki z rakom, ki se zdravijo z rekombinantnim humanim eritropoetinom, izpostavljeni pomembni nevarnosti. Ni jasno, v kolikšnem obsegu ti rezultati veljajo za uporabo rekombinantnega humanega eritropoetina pri bolnikih z rakom, ki se zdravijo s kemoterapijo, za doseganje koncentracij hemoglobina, manjših od 13 g/dl, saj je bilo v pregledane podatke vključenih malo bolnikov s temi značilnostmi.

Podatke posameznega bolnika so analizirali pri več kot 13.900 bolnikih z rakom (zdravljenih s kemoterapijo, radioterapijo, kemoradioterapijo ali brez zdravljenja), ki so sodelovali v 53 kontroliranih kliničnih preskušanjih z več epoetini. Točkovna ocena razmerja tveganja metaanalize podatkov stopnje preživetja je bila 1,06 v korist kontrolne skupine (95-% IZ: 1,00; 1,12; 53 preskušanj in 13.933 bolnikov), medtem ko je bila le-ta za bolnike z rakom, ki so prejemali kemoterapijo, enaka 1,04 (95-% IZ: 0,97; 1,11; 38 preskušanj in 10.441 bolnikov). Rezultati metaanaliz so konsistentni glede značilnega zvišanja relativnega tveganja trombemboličnih dogodkov pri bolnikih z rakom, ki prejemajo rekombinantni humani eritropoetin (glejte poglavje 4.4).

5.2Farmakokinetične lastnosti

Splošne

Farmakokinetiko epoetina theta so preučili pri zdravih prostovoljcih, bolnikih s kronično ledvično okvaro in bolnikih z rakom, ki so prejemali kemoterapijo. Farmakokinetika epoetina theta ni odvisna od starosti ali spola.

Subkutana uporaba

Po subkutanem injiciranju 40 i.e./kg telesne mase epoetina theta na treh različnih mestih (zgornjem delu roke, abdomnu, stegnu) pri zdravih prostovoljcih so opazili podobne profile ravni v plazmi. Obseg absorpcije (AUC) je bil rahlo večji po injiciranju v abdomen kot na drugih dveh mestih. Največja koncentracija se v povprečju doseže po 10 do 14 urah, povprečni končni razpolovni čas pa se giba med 22 in 41 ur.

Povprečna biološka uporabnost epoetina theta po subkutani uporabi je v primerjavi z intravensko uporabo približno 31-odstotna.

Pri bolnikih s kronično ledvično odpovedjo, ki se še ne zdravijo z dializo in so prejeli 40 i.e./kg telesne mase v obliki subkutane injekcije, je podaljšana absorpcija povzročila koncentracijski plato, pri čemer se je največja koncentracija v povprečju dosegla po približno 14 urah. Končni razpolovni čas je daljši po intravenski uporabi, ko je bil v povprečju 25 ur po enkratnem odmerjanju in 34 ur v stanju dinamičnega ravnovesja po večkratnem odmerjanju trikrat na teden, ne da bi se ob tem pojavilo kopičenje epoetina theta.

Pri bolnikih z rakom, ki so prejemali kemoterapijo, je bil po večkratni subkutani uporabi odmerka 20.000 i.e.epoetina theta enkrat na teden končni razpolovni čas 29 ur po prvem odmerku in 28 ur v stanju dinamičnega ravnovesja. Kopičenja epoetina theta niso opazili.

Intravenska uporaba

Pri bolnikih s kronično ledvično odpovedjo na hemodializi je bil razpolovni čas izločanja epoetina theta 6 ur po enkratnem odmerjanju in 4 ure v stanju dinamičnega ravnovesja po večkratnem intravenskem odmerjanju 40 i.e./kg telesne mase epoetina theta trikrat na teden. Kopičenja epoetina theta niso opazili. Po intravenski uporabi je prostornina porazdelitve približno enaka kot skupna prostornina krvi.

5.3Predklinični podatki o varnosti

Predklinični podatki za epoetin theta na osnovi običajnih študij farmakološke varnosti in toksičnosti pri ponavljajočih odmerkih ne kažejo posebnega tveganja za človeka.

Predklinični podatki za druge epoetine na osnovi običajnih študij genotoksičnosti in vpliva na sposobnost razmnoževanja ne kažejo posebnega tveganja za človeka.

V študijah vpliva na sposobnost razmnoževanja, opravljenih z drugimi epoetini, so pri odmerkih, zadostno večjih od priporočenega odmerka pri človeku, opazili učinke, ki so jih pripisali zmanjšani telesni masi matere.

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

natrijev dihidrogenfosfatdihidrat natrijev klorid

polisorbat 20 trometamol

klorovodikova kislina (6 M) (za uravnavanje pH) voda za injekcije

6.2Inkompatibilnost

Zaradi pomanjkanja študij kompatibilnosti zdravila ne smemo mešati z drugimi zdravili.

6.3Rok uporabnosti

2 leti

Za ambulantno uporabo lahko bolnik zdravilo vzame iz hladilnika in ga shranjuje pri temperaturi, nižji od 25 C, do sedem dni. Ko se zdravilo vzame iz hladilnika, ga je treba v tem obdobju uporabiti ali zavreči.

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte v hladilniku (2 C–8 °C).

Ne zamrzujte!

Napolnjeno injekcijsko brizgo shranjujte v zunanji škatli za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

Biopoin 1000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi

0,5 ml raztopine v napolnjeni injekcijski brizgi (steklo tipa I) z vrhnjo zaporko (iz bromobutilne gume), batnim zamaškom (iz teflonizirane kromobutilne gume) in injekcijsko iglo (iz nerjavnega

jekla) ali injekcijsko iglo (iz nerjavnega jekla) z varnostnim pokrovčkom (z varnostno iglo) ali injekcijsko iglo (iz nerjavnega jekla) z varnostnim pripomočkom.

Pakiranje s po 6 napolnjenimi injekcijskimi brizgami; 6 napolnjenih injekcijskih brizg z varnostno iglo ali 6 napolnjenih injekcijskih brizg z varnostnim pripomočkom.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

Biopoin 2000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi

0,5 ml raztopine v napolnjeni injekcijski brizgi (steklo tipa I) z vrhnjo zaporko (iz bromobutilne gume), batnim zamaškom (iz teflonizirane kromobutilne gume) in injekcijsko iglo (iz nerjavnega jekla) ali injekcijsko iglo (iz nerjavnega jekla) z varnostnim pokrovčkom (z varnostno iglo) ali injekcijsko iglo (iz nerjavnega jekla) z varnostnim pripomočkom.

Pakiranje s po 6 napolnjenimi injekcijskimi brizgami; 6 napolnjenih injekcijskih brizg z varnostno iglo ali 6 napolnjenih injekcijskih brizg z varnostnim pripomočkom.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

Biopoin 3000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi

0,5 ml raztopine v napolnjeni injekcijski brizgi (steklo tipa I) z vrhnjo zaporko (iz bromobutilne gume), batnim zamaškom (iz teflonizirane kromobutilne gume) in injekcijsko iglo (iz nerjavnega jekla) ali injekcijsko iglo (iz nerjavnega jekla) z varnostnim pokrovčkom (z varnostno iglo) ali injekcijsko iglo (iz nerjavnega jekla) z varnostnim pripomočkom.

Pakiranje s po 6 napolnjenimi injekcijskimi brizgami; 6 napolnjenih injekcijskih brizg z varnostno iglo ali 6 napolnjenih injekcijskih brizg z varnostnim pripomočkom.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

Biopoin 4000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi

0,5 ml raztopine v napolnjeni injekcijski brizgi (steklo tipa I) z vrhnjo zaporko (iz bromobutilne gume), batnim zamaškom (iz teflonizirane kromobutilne gume) in injekcijsko iglo (iz nerjavnega jekla) ali injekcijsko iglo (iz nerjavnega jekla) z varnostnim pokrovčkom (z varnostno iglo) ali injekcijsko iglo (iz nerjavnega jekla) z varnostnim pripomočkom.

Pakiranje s po 6 napolnjenimi injekcijskimi brizgami; 6 napolnjenih injekcijskih brizg z varnostno iglo ali 6 napolnjenih injekcijskih brizg z varnostnim pripomočkom.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

Biopoin 5000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi

0,5 ml raztopine v napolnjeni injekcijski brizgi (steklo tipa I) z vrhnjo zaporko (iz bromobutilne gume), batnim zamaškom (iz teflonizirane kromobutilne gume) in injekcijsko iglo (iz nerjavnega jekla) ali injekcijsko iglo (iz nerjavnega jekla) z varnostnim pokrovčkom (z varnostno iglo) ali injekcijsko iglo (iz nerjavnega jekla) z varnostnim pripomočkom.

Pakiranje s po 6 napolnjenimi injekcijskimi brizgami; 6 napolnjenih injekcijskih brizg z varnostno iglo ali 6 napolnjenih injekcijskih brizg z varnostnim pripomočkom.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

Biopoin 10.000 i.e./1 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi

1 ml raztopine v napolnjeni injekcijski brizgi (steklo tipa I) z vrhnjo zaporko (iz bromobutilne gume), batnim zamaškom (iz teflonizirane kromobutilne gume) in injekcijsko iglo (iz nerjavnega jekla) ali

injekcijsko iglo (iz nerjavnega jekla) z varnostnim pokrovčkom (z varnostno iglo) ali injekcijsko iglo (iz nerjavnega jekla) z varnostnim pripomočkom.

Pakiranje s po 1, 4 in 6 napolnjenimi injekcijskimi brizgami; 1, 4 in 6 napolnjenih injekcijskih brizg z varnostno iglo ali 1, 4 in 6 napolnjenih injekcijskih brizg z varnostnim pripomočkom.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

Biopoin 20.000 i.e./1 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi

1 ml raztopine v napolnjeni injekcijski brizgi (steklo tipa I) z vrhnjo zaporko (iz bromobutilne gume), batnim zamaškom (iz teflonizirane kromobutilne gume) in injekcijsko iglo (iz nerjavnega jekla) ali injekcijsko iglo (iz nerjavnega jekla) z varnostnim pokrovčkom (z varnostno iglo) ali injekcijsko iglo (iz nerjavnega jekla) z varnostnim pripomočkom.

Pakiranje s po 1, 4 in 6 napolnjenimi injekcijskimi brizgami; 1, 4 in 6 napolnjenih injekcijskih brizg z varnostno iglo ali 1, 4 in 6 napolnjenih injekcijskih brizg z varnostnim pripomočkom.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

Biopoin 30.000 i.e./1 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi

1 ml raztopine v napolnjeni injekcijski brizgi (steklo tipa I) z vrhnjo zaporko (iz bromobutilne gume), batnim zamaškom (iz teflonizirane kromobutilne gume) in injekcijsko iglo (iz nerjavnega jekla) ali injekcijsko iglo (iz nerjavnega jekla) z varnostnim pokrovčkom (z varnostno iglo) ali injekcijsko iglo (iz nerjavnega jekla) z varnostnim pripomočkom.

Pakiranje s po 1, 4 in 6 napolnjenimi injekcijskimi brizgami; 1, 4 in 6 napolnjenih injekcijskih brizg z varnostno iglo ali 1, 4 in 6 napolnjenih injekcijskih brizg z varnostnim pripomočkom.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

Napolnjene injekcijske brizge namenjene samo enkratni uporabi.

Pred uporabo je treba raztopino vizualno pregledati. Uporabljajte le bistre, brezbarvne raztopine brez delcev. Raztopine za injiciranje ne stresajte. Za injiciranje mora doseči prijetno temperaturo

(15 °C-25 °C).

Za navodila o injiciranju zdravila glejte navodilo za uporabo.

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Nemčija

8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Biopoin 1000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi EU/1/09/565/001

EU/1/09/565/002

EU/1/09/565/029

Biopoin 2000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi EU/1/09/565/003

EU/1/09/565/004

EU/1/09/565/030

Biopoin 3000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi EU/1/09/565/005

EU/1/09/565/006

EU/1/09/565/031

Biopoin 4000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi EU/1/09/565/007

EU/1/09/565/008

EU/1/09/565/032

Biopoin 5000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi EU/1/09/565/009

EU/1/09/565/010

EU/1/09/565/033

Biopoin 10.000 i.e./1 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi EU/1/09/565/011

EU/1/09/565/012

EU/1/09/565/013

EU/1/09/565/014

EU/1/09/565/015

EU/1/09/565/016

EU/1/09/565/034

EU/1/09/565/035

EU/1/09/565/036

Biopoin 20.000 i.e./1 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi EU/1/09/565/017

EU/1/09/565/018

EU/1/09/565/019

EU/1/09/565/020

EU/1/09/565/021

EU/1/09/565/022

EU/1/09/565/037

EU/1/09/565/038

EU/1/09/565/039

Biopoin 30.000 i.e./1 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi EU/1/09/565/023

EU/1/09/565/024

EU/1/09/565/025

EU/1/09/565/026

EU/1/09/565/027

EU/1/09/565/028

EU/1/09/565/040

EU/1/09/565/041

EU/1/09/565/042

9.DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 23. oktober 2009

Datum zadnjega podaljšanja: 26. avgust 2014

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu.

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept