Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Biopoin (epoetin theta) – Označevanje - B03XA01

Updated on site: 05-Oct-2017

Ime zdravilaBiopoin
ATC kodaB03XA01
Substancaepoetin theta
ProizvajalecTeva GmbH

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA

1.IME ZDRAVILA

Biopoin 1000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi

epoetin theta

2.NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena napolnjena injekcijska brizga vsebuje 1000 mednarodnih enot (i.e.) (8,3 mikrograma) epoetina theta v 0,5 ml raztopine za injiciranje, kar ustreza 2000 i.e. (16,7 mikrograma) epoetina theta na ml.

3.SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Pomožne snovi: natrijev dihidrogenfosfatdihidrat, natrijev klorid, polisorbat 20, trometamol, klorovodikova kislina (6 M) (za uravnavanje pH), voda za injekcije.

4.FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

raztopina za injiciranje

6 napolnjenih injekcijskih brizg, ki vsebujejo 0,5 ml.

6 napolnjenih injekcijskih brizg z varnostno iglo, ki vsebujejo 0,5 ml.

6 napolnjenih injekcijskih brizg z varnostnim pripomočkom, ki vsebujejo 0,5 ml.

5.POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

Samo za enkratno uporabo.

Uporabljajte na naslednji način: Škatla za predpisano odmerjanje

subkutana ali intravenska uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

Sedem dni se lahko shranjuje pri sobni temperaturi (ne nad 25 C), vendar ne po izteku roka uporabnosti.

Konec sedemdnevnega obdobja na sobni temperaturi: __/__/____

9.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku.

Ne zamrzujte.

Napolnjeno injekcijsko brizgo shranjujte v zunanji škatli za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Nemčija

12.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/09/565/001 6 napolnjenih injekcijskih brizg

EU/1/09/565/002 6 napolnjenih injekcijskih brizg z varnostnim pripomočkom EU/1/09/565/029 6 napolnjenih injekcijskih brizg z varnostno iglo

13.ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije

14.NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15.NAVODILA ZA UPORABO

16.PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Biopoin 1000 i.e./0,5 ml

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA

1. IME ZDRAVILA

Biopoin 2000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi

epoetin theta

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena napolnjena injekcijska brizga vsebuje 2000 mednarodnih enot (i.e.) (16,7 mikrograma) epoetina theta v 0,5 ml raztopine za injiciranje, kar ustreza 4000 i.e. (33,3 mikrograma) epoetina theta na ml.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Pomožne snovi: natrijev dihidrogenfosfatdihidrat, natrijev klorid, polisorbat 20, trometamol, klorovodikova kislina (6 M) (za uravnavanje pH), voda za injekcije.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

raztopina za injiciranje

6 napolnjenih injekcijskih brizg, ki vsebujejo 0,5 ml.

6 napolnjenih injekcijskih brizg z varnostno iglo, ki vsebujejo 0,5 ml.

6 napolnjenih injekcijskih brizg z varnostnim pripomočkom, ki vsebujejo 0,5 ml.

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

Samo za enkratno uporabo.

Uporabljajte na naslednji način: Škatla za predpisano odmerjanje

subkutana ali intravenska uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

Sedem dni se lahko shranjuje pri sobni temperaturi (ne nad 25 C), vendar ne po izteku roka uporabnosti.

Konec sedemdnevnega obdobja na sobni temperaturi: __/__/____

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku.

Ne zamrzujte.

Napolnjeno injekcijsko brizgo shranjujte v zunanji škatli za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Nemčija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/09/565/003 6 napolnjenih injekcijskih brizg

EU/1/09/565/004 6 napolnjenih injekcijskih brizg z varnostnim pripomočkom EU/1/09/565/030 6 napolnjenih injekcijskih brizg z varnostno iglo

13. ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Biopoin 2000 i.e./0,5 ml

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA

1. IME ZDRAVILA

Biopoin 3000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi

epoetin theta

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena napolnjena injekcijska brizga vsebuje 3000 mednarodnih enot (i.e.) (25 mikrogramov) epoetina theta v 0,5 ml raztopine za injiciranje, kar ustreza 6000 i.e. (50 mikrogramom) epoetina theta na ml.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Pomožne snovi: natrijev dihidrogenfosfatdihidrat, natrijev klorid, polisorbat 20, trometamol, klorovodikova kislina (6 M) (za uravnavanje pH), voda za injekcije.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

raztopina za injiciranje

6 napolnjenih injekcijskih brizg, ki vsebujejo 0,5 ml.

6 napolnjenih injekcijskih brizg z varnostno iglo, ki vsebujejo 0,5 ml.

6 napolnjenih injekcijskih brizg z varnostnim pripomočkom, ki vsebujejo 0,5 ml.

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

Samo za enkratno uporabo.

Uporabljajte na naslednji način: Škatla za predpisano odmerjanje

subkutana ali intravenska uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

Sedem dni se lahko shranjuje pri sobni temperaturi (ne nad 25 C), vendar ne po izteku roka uporabnosti.

Konec sedemdnevnega obdobja na sobni temperaturi: __/__/____

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku.

Ne zamrzujte.

Napolnjeno injekcijsko brizgo shranjujte v zunanji škatli za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Nemčija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/09/565/005 6 napolnjenih injekcijskih brizg

EU/1/09/565/006 6 napolnjenih injekcijskih brizg z varnostnim pripomočkom EU/1/09/565/031 6 napolnjenih injekcijskih brizg z varnostno iglo

13. ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Biopoin 3000 i.e./0,5 ml

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA

1. IME ZDRAVILA

Biopoin 4000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi

epoetin theta

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena napolnjena injekcijska brizga vsebuje 4000 mednarodnih enot (i.e.) (33,3 mikrograma) epoetina theta v 0,5 ml raztopine za injiciranje, kar ustreza 8000 i.e. (66,7 mikrograma) epoetina theta na ml.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Pomožne snovi: natrijev dihidrogenfosfatdihidrat, natrijev klorid, polisorbat 20, trometamol, klorovodikova kislina (6 M) (za uravnavanje pH), voda za injekcije.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

raztopina za injiciranje

6 napolnjenih injekcijskih brizg, ki vsebujejo 0,5 ml.

6 napolnjenih injekcijskih brizg z varnostno iglo, ki vsebujejo 0,5 ml.

6 napolnjenih injekcijskih brizg z varnostnim pripomočkom, ki vsebujejo 0,5 ml.

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

Samo za enkratno uporabo.

Uporabljajte na naslednji način: Škatla za predpisano odmerjanje

subkutana ali intravenska uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

Sedem dni se lahko shranjuje pri sobni temperaturi (ne nad 25 C), vendar ne po izteku roka uporabnosti.

Konec sedemdnevnega obdobja na sobni temperaturi: __/__/____

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku.

Ne zamrzujte.

Napolnjeno injekcijsko brizgo shranjujte v zunanji škatli za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Nemčija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/09/565/007 6 napolnjenih injekcijskih brizg

EU/1/09/565/008 6 napolnjenih injekcijskih brizg z varnostnim pripomočkom EU/1/09/565/032 6 napolnjenih injekcijskih brizg z varnostno iglo

13. ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Biopoin 4000 i.e./0,5 ml

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA

1. IME ZDRAVILA

Biopoin 5000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi

epoetin theta

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena napolnjena injekcijska brizga vsebuje 5000 mednarodnih enot (i.e.) (41,7 mikrograma) epoetina theta v 0,5 ml raztopine za injiciranje, kar ustreza 10.000 i.e. (83,3 mikrograma) epoetina theta na ml.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Pomožne snovi: natrijev dihidrogenfosfatdihidrat, natrijev klorid, polisorbat 20, trometamol, klorovodikova kislina (6 M) (za uravnavanje pH), voda za injekcije.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

raztopina za injiciranje

6 napolnjenih injekcijskih brizg, ki vsebujejo 0,5 ml.

6 napolnjenih injekcijskih brizg z varnostno iglo, ki vsebujejo 0,5 ml

6 napolnjenih injekcijskih brizg z varnostnim pripomočkom, ki vsebujejo 0,5 ml.

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

Samo za enkratno uporabo.

Uporabljajte na naslednji način: Škatla za predpisano odmerjanje

subkutana ali intravenska uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

Sedem dni se lahko shranjuje pri sobni temperaturi (ne nad 25 C), vendar ne po izteku roka uporabnosti.

Konec sedemdnevnega obdobja na sobni temperaturi: __/__/____

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku.

Ne zamrzujte.

Napolnjeno injekcijsko brizgo shranjujte v zunanji škatli za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Nemčija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/09/565/009 6 napolnjenih injekcijskih brizg

EU/1/09/565/010 6 napolnjenih injekcijskih brizg z varnostnim pripomočkom EU/1/09/565/033 6 napolnjenih injekcijskih brizg z varnostno iglo

13. ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Biopoin 5000 i.e./0,5 ml

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA

1. IME ZDRAVILA

Biopoin 10.000 i.e./1 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi

epoetin theta

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena napolnjena injekcijska brizga vsebuje 10.000 mednarodnih enot (i.e.) (83,3 mikrograma) epoetina theta v 1 ml raztopine za injiciranje, kar ustreza 10.000 i.e. (83,3 mikrograma) epoetina theta na ml.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Pomožne snovi: natrijev dihidrogenfosfatdihidrat, natrijev klorid, polisorbat 20, trometamol, klorovodikova kislina (6 M) (za uravnavanje pH), voda za injekcije.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

raztopina za injiciranje

1 napolnjena injekcijska brizga, ki vsebuje 1 ml.

1 napolnjena injekcijska brizga z varnostno iglo, ki vsebuje 1 ml.

1 napolnjena injekcijska brizga z varnostnim pripomočkom, ki vsebuje 1 ml. 4 napolnjene injekcijske brizge, ki vsebujejo 1 ml.

4 napolnjene injekcijske brizge z varnostno iglo, ki vsebujejo 1 ml

4 napolnjene injekcijske brizge z varnostnim pripomočkom, ki vsebujejo 1 ml. 6 napolnjenih injekcijskih brizg, ki vsebujejo 1 ml.

6 napolnjenih injekcijskih brizg z varnostno iglo, ki vsebujejo 1 ml

6 napolnjenih injekcijskih brizg z varnostnim pripomočkom, ki vsebujejo 1 ml.

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

Samo za enkratno uporabo.

Uporabljajte na naslednji način: Škatla za predpisano odmerjanje

subkutana ali intravenska uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

Sedem dni se lahko shranjuje pri sobni temperaturi (ne nad 25 C), vendar ne po izteku roka uporabnosti.

Konec sedemdnevnega obdobja na sobni temperaturi: __/__/____

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku.

Ne zamrzujte.

Napolnjeno injekcijsko brizgo shranjujte v zunanji škatli za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Nemčija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/09/565/011 1 napolnjena injekcijska brizga

EU/1/09/565/012 1 napolnjena injekcijska brizga z varnostnim pripomočkom EU/1/09/565/013 4 napolnjene injekcijske

EU/1/09/565/014 4 napolnjene injekcijske brizge z varnostnim pripomočkom EU/1/09/565/015 6 napolnjenih injekcijskih

EU/1/09/565/016 6 napolnjenih injekcijskih brizg z varnostnim pripomočkom EU/1/09/565/034 1 napolnjena injekcijska brizga z varnostno iglo EU/1/09/565/035 4 napolnjene injekcijske brizge z varnostno iglo EU/1/09/565/036 6 napolnjenih injekcijskih brizg z varnostno iglo

13. ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Biopoin 10.000 i.e./1 ml

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA

1. IME ZDRAVILA

Biopoin 20.000 i.e./1 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi

epoetin theta

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena napolnjena injekcijska brizga vsebuje 20.000 mednarodnih enot (i.e.) (166,7 mikrograma) epoetina theta v 1 ml raztopine za injiciranje, kar ustreza 20.000 i.e. (166,7 mikrograma) epoetina theta na ml.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Pomožne snovi: natrijev dihidrogenfosfatdihidrat, natrijev klorid, polisorbat 20, trometamol, klorovodikova kislina (6 M) (za uravnavanje pH), voda za injekcije.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

raztopina za injiciranje

1 napolnjena injekcijska brizga, ki vsebuje 1 ml.

1 napolnjena injekcijska brizga z varnostno iglo, ki vsebuje 1 ml.

1 napolnjena injekcijska brizga z varnostnim pripomočkom, ki vsebuje 1 ml. 4 napolnjene injekcijske brizge, ki vsebujejo 1 ml.

4 napolnjene injekcijske brizge z varnostno iglo, ki vsebujejo 1 ml.

4 napolnjene injekcijske brizge z varnostnim pripomočkom, ki vsebujejo 1 ml. 6 napolnjenih injekcijskih brizg, ki vsebujejo 1 ml.

6 napolnjenih injekcijskih brizg z varnostno iglo, ki vsebujejo 1 ml.

6 napolnjenih injekcijskih brizg z varnostnim pripomočkom, ki vsebujejo 1 ml.

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

Samo za enkratno uporabo.

Uporabljajte na naslednji način: Škatla za predpisano odmerjanje

subkutana ali intravenska uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

Sedem dni se lahko shranjuje pri sobni temperaturi (ne nad 25 C), vendar ne po izteku roka uporabnosti.

Konec sedemdnevnega obdobja na sobni temperaturi: __/__/____

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku.

Ne zamrzujte.

Napolnjeno injekcijsko brizgo shranjujte v zunanji škatli za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Nemčija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/09/565/017 1 napolnjena injekcijska brizga

EU/1/09/565/018 1 napolnjena injekcijska brizga z varnostnim pripomočkom EU/1/09/565/019 4 napolnjene injekcijske brizge

EU/1/09/565/020 4 napolnjene injekcijske brizge z varnostnim pripomočkom EU/1/09/565/021 6 napolnjenih injekcijskih brizg

EU/1/09/565/022 6 napolnjenih injekcijskih brizg z varnostnim pripomočkom EU/1/09/565/037 1 napolnjena injekcijska brizga z varnostno iglo EU/1/09/565/038 4 napolnjene injekcijske brizge z varnostno iglo EU/1/09/565/039 6 napolnjenih injekcijskih brizg z varnostno iglo

13. ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Biopoin 20.000 i.e./1 ml

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA

1. IME ZDRAVILA

Biopoin 30.000 i.e./1 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi

epoetin theta

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena napolnjena injekcijska brizga vsebuje 30.000 mednarodnih enot (i.e.) (250 mikrogramov) epoetina theta v 1 ml raztopine za injiciranje, kar ustreza 30.000 i.e. (250 mikrogramom) epoetina theta na ml.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Pomožne snovi: natrijev dihidrogenfosfatdihidrat, natrijev klorid, polisorbat 20, trometamol, klorovodikova kislina (6 M) (za uravnavanje pH), voda za injekcije.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

raztopina za injiciranje

1 napolnjena injekcijska brizga, ki vsebuje 1 ml.

1 napolnjena injekcijska brizga z varnostno iglo, ki vsebuje 1 ml

1 napolnjena injekcijska brizga z varnostnim pripomočkom, ki vsebuje 1 ml. 4 napolnjene injekcijske brizge, ki vsebujejo 1 ml.

4 napolnjene injekcijske brizge z varnostno iglo, ki vsebujejo 1 ml.

4 napolnjene injekcijske brizge z varnostnim pripomočkom, ki vsebujejo 1 ml. 6 napolnjenih injekcijskih brizg, ki vsebujejo 1 ml.

6 napolnjenih injekcijskih brizg z varnostno iglo, ki vsebujejo 1 ml.

6 napolnjenih injekcijskih brizg z varnostnim pripomočkom, ki vsebujejo 1 ml.

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

Samo za enkratno uporabo.

Uporabljajte na naslednji način: Škatla za predpisano odmerjanje

subkutana ali intravenska uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

Sedem dni se lahko shranjuje pri sobni temperaturi (ne nad 25 C), vendar ne po izteku roka uporabnosti.

Konec sedemdnevnega obdobja na sobni temperaturi: __/__/____

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku.

Ne zamrzujte.

Napolnjeno injekcijsko brizgo shranjujte v zunanji škatli za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Nemčija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/09/565/023 1 napolnjena injekcijska brizga

EU/1/09/565/024 1 napolnjena injekcijska brizga z varnostnim pripomočkom EU/1/09/565/025 4 napolnjene injekcijske brizge

EU/1/09/565/026 4 napolnjene injekcijske brizge z varnostnim pripomočkom EU/1/09/565/027 6 napolnjenih injekcijskih brizg

EU/1/09/565/028 6 napolnjenih injekcijskih brizg z varnostnim pripomočkom EU/1/09/565/040 1 napolnjena injekcijska brizga z varnostno iglo EU/1/09/565/041 4 napolnjene injekcijske brizge z varnostno iglo EU/1/09/565/042 6 napolnjenih injekcijskih brizg z varnostno iglo

13. ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Biopoin 30.000 i.e./1 ml

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

NAPOLNJENA INJEKCIJSKA BRIZGA

1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

Biopoin 1000 i.e./0,5 ml injekcija

epoetin theta

s.c., i.v.

2.POSTOPEK UPORABE

3.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

4.ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije

5.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

0,5 ml

6.DRUGI PODATKI

i.e.

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

NAPOLNJENA INJEKCIJSKA BRIZGA

1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

Biopoin 2000 i.e./0,5 ml injekcija

epoetin theta

s.c., i.v.

2. POSTOPEK UPORABE

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

4. ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije

5. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

0,5 ml

6. DRUGI PODATKI

i.e.

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

NAPOLNJENA INJEKCIJSKA BRIZGA

1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

Biopoin 3000 i.e./0,5 ml injekcija

epoetin theta

s.c., i.v.

2. POSTOPEK UPORABE

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

4. ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije

5. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

0,5 ml

6. DRUGI PODATKI

i.e.

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

NAPOLNJENA INJEKCIJSKA BRIZGA

1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

Biopoin 4000 i.e./0,5 ml injekcija

epoetin theta

s.c., i.v.

2. POSTOPEK UPORABE

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

4. ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije

5. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

0,5 ml

6. DRUGI PODATKI

i.e.

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

NAPOLNJENA INJEKCIJSKA BRIZGA

1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

Biopoin 5000 i.e./0,5 ml injekcija

epoetin theta

s.c., i.v.

2. POSTOPEK UPORABE

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

4. ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije

5. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

0,5 ml

6. DRUGI PODATKI

i.e.

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

NAPOLNJENA INJEKCIJSKA BRIZGA

1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

Biopoin 10.000 i.e./1 ml injekcija

epoetin theta

s.c., i.v.

2. POSTOPEK UPORABE

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

4. ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije

5. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

1 ml

6. DRUGI PODATKI

i.e.

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

NAPOLNJENA INJEKCIJSKA BRIZGA

1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

Biopoin 20.000 i.e./1 ml injekcija

epoetin theta

s.c., i.v.

2. POSTOPEK UPORABE

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

4. ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije

5. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

1 ml

6. DRUGI PODATKI

i.e.

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

NAPOLNJENA INJEKCIJSKA BRIZGA

1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

Biopoin 30.000 i.e./1 ml injekcija

epoetin theta

s.c., i.v.

2. POSTOPEK UPORABE

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

4. ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije

5. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

1 ml

6. DRUGI PODATKI

i.e.

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept