Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Izberi jezik

Bretaris Genuair (aclidinium bromide, micronised) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - R03BB

Updated on site: 05-Oct-2017

Ime zdravilaBretaris Genuair
ATC kodaR03BB
Substancaaclidinium bromide, micronised
ProizvajalecAstraZeneca AB

Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila. Glejte poglavje 4.8, kako poročati o neželenih učinkih.

1.IME ZDRAVILA

Bretaris Genuair 322 mikrogramov/odmerek prašek za inhaliranje

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

En dostavljen odmerek (odmerek, ki pride iz ustnika) vsebuje 375 µg aklidinijevega bromida (kar ustreza 322 µg aklidinija). To ustreza izmerjenemu odmerku 400 µg aklidinijevega bromida (kar ustreza 343 µg aklidinija).

Pomožna snov z znanim učinkom:

En dostavljen odmerek vsebuje približno 12 mg laktoze (v obliki monohidrata).

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

prašek za inhaliranje

Bel ali skoraj bel prašek v belem inhalatorju z vgrajenim indikatorjem odmerka in zelenim gumbom za odmerjanje.

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Terapevtske indikacije

Zdravilo Bretaris Genuair je indicirano za vzdrževalno bronhodilatacijsko zdravljenje za lajšanje simptomov pri odraslih bolnikih s kronično obstruktivno pljučno boleznijo (KOPB).

4.2Odmerjanje in način uporabe

Odmerjanje

Priporočen odmerek je en vdih 322 mikrogramov aklidinija dvakrat na dan.

Če izpustite odmerek, morate uporabiti naslednji odmerek takoj, ko je mogoče. Če je skoraj čas za naslednji odmerek, pozabljeni odmerek izpustite.

Starejši

Za starejše bolnike ni potrebno prilagajanje odmerka (glejte poglavje 5.2).

Okvara ledvic

Za bolnike z okvaro ledvic ni potrebno prilagajanje odmerka (glejte poglavje 5.2).

Okvara jeter

Za bolnike z okvaro jeter ni potrebno prilagajanje odmerka (glejte poglavje 5.2).

Pediatrična populacija

Zdravilo Bretaris Genuair ni primerno za uporabo pri otrocih in mladostnikih (do 18. leta starosti) za indikacijo KOPB.

Način uporabe

Za inhalacijsko uporabo.

Bolnike je treba poučiti o tem, kako pravilno vzamejo zdravilo.

Navodilo za uporabo:

Seznanjanje z zdravilom Bretaris Genuair:

Indikator

Zeleni gumb

odmerka

 

Zaščitni

pokrovček

Obarvano kontrolno okence

Ustnik

Inhalator Genuair odstranite iz vrečke in se seznanite z njegovimi sestavnimi deli.

Kako uporabljati zdravilo Bretaris Genuair

Povzetek

Inhalator Genuair se uporablja v 2 korakih, ki ju morate izvesti po odstranitvi pokrovčka: Korak 1 – pritisnite in SPROSTITE zeleni gumb ter do konca izdihnite proč od inhalatorja. Korak 2 – ustnice sklenite okoli ustnika in MOČNO ter GLOBOKO vdihnite skozi inhalator.

Po vdihu ne pozabite ponovno namestiti zaščitnega pokrovčka.

Začetek

Pred prvo uporabo morate raztrgati zavarjeno vrečko vzdolž zareze in odstraniti inhalator Genuair.

Ko želite uporabiti svoj odmerek zdravila, odstranite zaščitni pokrovček, tako da rahlo stisnete puščici, ki sta označeni na vsaki strani in pokrovček povlečete navzven (glejte sliko 1).

SLIKA 1

Preverite, ali ustnik kaj ovira.

Inhalator Genuair držite vodoravno, tako da bo ustnik obrnjen proti vam, zeleni gumb pa bo obrnjen naravnost navzgor (glejte sliko 2).

Držite zeleni gumb obrnjen naravnost navzgor. NE NAGIBAJTE.

SLIKA 2

KORAK 1: Zeleni gumb PRITISNITE do konca in ga nato SPROSTITE (glejte sliki 3 in 4).

ZELENEGA GUMBA NE DRŽITE PRITISNJENEGA NAVZDOL ŠE NAPREJ.

Zeleni gumb PRITISNITE

SPROSTITE zeleni gumb

do konca

 

SLIKA 3

SLIKA 4

Preden nadaljujete se prepričajte, da je odmerek pripravljen za inhaliranje.

Preverite, ali se je obarvano kontrolno okence spremenilo v zelenega (glejte sliko 5).

Zeleno kontrolno okence potrdi, da je zdravilo pripravljeno za inhaliranje.

Pripravljeno za uporabo

ZELENA

SLIKA 5

ČE OSTANE BARVNO KONTROLNO OKENCE RDEČE, PONOVITE PRITISK IN SPROSTITEV (GLEJTE KORAK 1).

Preden inhalator približate ustom, popolnoma izdihnite. Ne izdihnite v inhalator.

KORAK 2: Z ustnicami tesno objemite ustnik inhalatorja Genuair, nato pa MOČNO in GLOBOKO vdihnite skozi ustnik (glejte sliko 6).

S tem močnim, globokim vdihom povlečete zdravilo skozi inhalator v pljuča.

POZOR: MED INHALIRANJEM NE DRŽITE

ZELENEGA GUMBA.

PRAVILNO

NEPRAVILNO

SLIKA 6

Med vdihovanjem boste slišali „KLIK“, ki sporoča, da inhalator Genuair uporabljate pravilno.

Z vdihovanjem nadaljujte, tudi če ste že zaslišali „KLIK“ inhalatorja, da tako prejmete celoten odmerek.

Inhalator Genuair odstranite iz ust in zadržujte dih, kolikor je mogoče oziroma udobno, nato pa počasi izdihnite skozi nos.

Opomba: nekateri bolniki, odvisno od bolnikov, lahko med inhaliranjem tega zdravila začutijo blag sladek ali rahlo grenak okus ali zrnat občutek v ustih. Če po inhaliranju ne okušate ali čutite ničesar, ne vdihnite še enega odmerka.

Preden nadaljujete se prepričajte, da ste vdihnili pravilno.

Preverite, ali se je kontrolno okence spremenilo v rdečega (glejte sliko 7). S tem potrdite, da ste celoten odmerek vdihnili na pravilen način.

Pravilna inhalacija

RDEČA

SLIKA 7

ČE JE OBARVANO KONTROLNO OKNO ŠE VEDNO ZELENO, PONOVITE Z MOČNIM IN GLOBOKIM VDIHOVANJEM SKOZI USTNIK (GLEJTE KORAK 2).

Če okno še vedno ne spremeni barve v rdečo, ste morda pozabili sprostiti zeleni gumb pred vdihovanjem ali pa morda niste vdihnili pravilno. V tem primeru poskusite znova.

Poskrbite, da boste SPROSTILI zeleni gumb in poskrbite za GLOBOK vdih skozi ustnik.

Opomba: Če vam po več poskusih ne uspe vdihniti pravilno, se posvetujte z zdravnikom.

Ko se okno obarva rdeče, znova namestite zaščitni pokrovček, tako da ga pritisnete nazaj na ustnik (glejte sliko 8).

SLIKA 8

Kdaj začeti uporabljati nov inhalator Genuair?

Inhalator Genuair je opremljen z indikatorjem odmerka, ki vam kaže približno število odmerkov, ki so še ostali v njem. Indikator odmerka se počasi premika navzdol in prikazuje intervale po 10 (60, 50, 40, 30, 20, 10, 0) (glejte sliko A). Vsak inhalator Genuair vsebuje vsaj 30 ali 60 odmerkov, odvisno od velikosti pakiranja.

Če se na indikatorju odmerka pojavi rdeča oznaka (glejte sliko A), to pomeni, da se približujete zadnjemu odmerku in da potrebujete nov inhalator Genuair.

Indikator odmerka se niža v intervalih po 10: 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0.

Rdeča oznaka

Indikator odmerka

SLIKA A

Opomba: Če se inhalator Genuair poškoduje ali izgubite pokrovček, ga morate zamenjati. Inhalatorja Genuair VAM NI TREBA očistiti. Če ga želite očistiti, morate zunanjost ustnika obrisati s suhim robčkom ali papirnato brisačo. Za čiščenje inhalatorja Genuair NIKOLI ne uporabljajte vode, ker s tem poškodujete zdravilo.

Kako veste, da je inhalator Genuair prazen?

Ko se na sredini indikatorja odmerka pojavi 0 (nič), uporabite še preostale odmerke v inhalatorju Genuair.

Ko je za inhalacijo pripravljen zadnji odmerek, se zeleni gumb ne vrne v popolnoma sproščen položaj, temveč ostane zaklenjen v srednjem položaju (glejte sliko B). Tudi če je zeleni gumb zaklenjen, lahko še vedno vdihnete zadnji odmerek. Po tem inhalatorja Genuair ne morete več uporabljati, zato začnite uporabljati nov inhalator Genuair.

Zaklenjeno

SLIKA B

4.3Kontraindikacije

Preobčutljivost na aklidinijev bromid ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1.

4.4Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Paradoksni bronhospazem:

Dajanje zdravila Bretaris Genuair lahko povzroči paradoksni bronhospazem. Če pride do tega, je treba zdravljenje z zdravilom Bretaris Genuair prekiniti in razmisliti o drugih terapijah.

Poslabšanje bolezni:

Aklidinijev bromid je vzdrževalni bronhodilatator in ga ne smete uporabljati za lajšanje akutnih epizod bronhospazmov, tj. kot reševalno terapijo. Če je sprememba intenzivnosti KOPB med zdravljenjem bolnika z aklidinijevim bromidom tolikšna, da bolnik razmišlja o dodatnem reševalnem zdravilu, je treba ponovno ovrednotiti režim zdravljenja bolnika.

Kardiovaskularni učinki:

Za kardiovaskularni profil varnosti je značilen antiholinergični učinek.

Zdravilo Bretaris Genuair morate pri bolnikih, ki so imeli v zadnjih 6 mesecih miokardialni infarkt, nestabilno angino pektoris, na novo diagnosticirano aritmijo v zadnjih 3 mesecih ali so bili v zadnjih 12 mesecih hospitalizirani zaradi odpovedi srca funkcijskega razreda III in IV po razvrstitvi NYHA (New York Heart Association), uporabljati previdno. Ti bolniki so bili izključeni iz kliničnih preskušanj, ker lahko na ta stanja vpliva antiholinergični mehanizem delovanja.

Antiholinergični učinek:

Suha usta, učinek, ki ga opažajo pri zdravljenju z antiholinergiki, je lahko dolgoročno povezan z zobnim kariesom.

Skladno z antiholinergičnim učinkom je treba aklidinijev bromid uporabljati previdno pri bolnikih s simptomatično hiperplazijo prostate ali obstrukcijo vratu mehurja ali glavkomom zaprtega zakotja (čeprav neposreden stik zdravila z očmi ni zelo verjeten).

Pomožne snovi:

To zdravilo vsebuje laktozo. Bolniki z redko dedno intoleranco za galaktozo, laponsko obliko zmanjšane aktivnosti laktaze ali malabsorpcijo glukoze/galaktoze ne smejo jemati tega zdravila.

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Sočasno dajanje aklidinijevega bromida z drugimi zdravili, ki vsebujejo antiholinergike, ni bilo raziskano, zato ni priporočeno.

Čeprav formalnih raziskav o medsebojnem delovanju in vivo niso izvedli, so pri sočasni uporabi aklidinijevega bromida in drugih zdravil za KOPB, vključno s simpatomimetičnimi bronhodilatatorji, metilksantini in steroidi za peroralno inhalacijo, niso zasledili kliničnih znakov medsebojnega delovanja zdravil.

V študijah in vitro so pokazali, da se za aklidinijev bromid ali presnovek aklidinijevega bromida v terapevtskem odmerku ne pričakuje medsebojnega delovanja z učinkovinami, ki so substrati P-glikoproteina (P-gp), ali učinkovinami, ki jih presnavljajo encimi citokroma P450 (CYP450) in esteraze (glejte poglavje 5.2).

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Podatkov o uporabi aklidinijevega bromida pri nosečnicah ni.

Študije na živalih so pokazale fetotoksičnost samo pri odmerkih, ki so bili veliko večji od največje izpostavljenosti človeka aklidinijevemu bromidu (glejte poglavje 5.3). Aklidinijev bromid se lahko uporablja med nosečnostjo samo, če se pričakuje, da koristi odtehtajo morebitna tveganja.

Dojenje

Ni znano, ali se presnovki aklidinijevega bromida izločajo v materino mleko. Študije na živalih so pokazale izločanje majhne količine presnovkov aklidinijevega bromida v materino mleko. Tveganja za novorojenčke/dojenčke ni možno izključiti. Odločiti se je treba bodisi za prenehanje dojenja bodisi za prekinitev/prenehanje zdravljenja z zdravilom Bretaris Genuair, pri čemer je treba pretehtati prednosti dojenja za otroka in prednosti zdravljenja za mater.

Plodnost

Študije na podganah so pokazale rahlo zmanjšanje plodnosti samo pri odmerkih, ki so bili veliko večji od največje izpostavljenosti človeka aklidinijevemu bromidu (glejte poglavje 5.3). Ni verjetno, da bi dajanje priporočenih odmerkov aklidinijevega bromida vplivalo na plodnost pri ljudeh.

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev

Aklidinijev bromid lahko ima blag vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev. Pojav glavobola, omotice ali zamegljenega vida po dajanju aklidinijevega bromida (glejte poglavje 4.8) lahko vpliva na sposobnost vožnje ali upravljanja strojev.

4.8Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

Najpogosteje poročana neželena učinka zdravila Bretaris Genuair sta bila glavobol (6,6 %) in nazofaringitis (5,5 %).

Povzetek neželenih učinkov v preglednici

Pogostnosti spodaj navedenih neželenih učinkov temeljijo na grobih stopnjah pojavnosti neželenih učinkov (npr. učinki, pripisani zdravilu Bretaris Genuair), ki so jih opazili pri zdravilu Bretaris Genuair 322 µg (636 bolnikov) v zbirni analizi enega 6-mesečnega in dveh 3-mesečnih randomiziranih, s placebom nadzorovanih kliničnih preskušanj.

Pogostnost neželenih učinkov je opredeljena po naslednjem dogovoru: zelo pogosti ( 1/10), pogosti ( 1/100 do <1/10), občasni ( 1/1.000 do <1/100), redki ( 1/10.000 do <1/1.000), zelo redki (<1/10.000) in neznana (ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov).

Organski sistem

Izbrani izraz

Pogostnost

Infekcijske in parazitske bolezni

sinusitis

pogosti

 

nazofaringitis

pogosti

Bolezni imunskega sistema

preobčutljivost

redki

 

angioedem

neznana

 

anafilaktična reakcija

neznana

Bolezni živčevja

glavobol

pogosti

 

omotica

občasni

Očesne bolezni

zamegljen vid

občasni

Srčne bolezni

tahikardija

občasni

 

palpitacije

občasni

Bolezni dihal, prsnega koša in

kašelj

pogosti

mediastinalnega prostora

disfonija

občasni

Bolezni prebavil

diareja

pogosti

 

siljenje na bruhanje*

pogosti

 

suha usta

občasni

 

stomatitis

občasni

Bolezni kože in podkožja

izpuščaj

občasni

 

pruritus

občasni

Bolezni sečil

zastajanje urina

občasni

*Pojavnost siljenja na bruhanje v kliničnih preizkušanjih je bila nižja pri aklidinijevem bromidu kot pri placebu (43,9 v primerjavi s 48,3 na 1.000 bolnik-let)

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9Preveliko odmerjanje

Veliki odmerki aklidinijevega bromida lahko povzročijo antiholinergične znake in simptome. Vendar enkratni inhalacijski odmerek do 6.000 µg aklidinijevega bromida pri zdravih prostovoljcih, ni imel neželenih sistemskih antiholinergičnih učinkov. Poleg tega v naslednjih 7 dneh pri zdravih osebah, ki so dvakrat na dan prejele odmerek do 800 µg aklidinijevega bromida, niso opazili nobenih klinično pomembnih neželenih učinkov.

Akutna zastrupitev zaradi neželenega zaužitja aklidinijevega bromida ni verjetna zaradi njegove majhne biološke uporabnosti po peroralnem dajanju in z vdihom sproženega mehanizma odmerjanja inhalatorja Genuair.

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: zdravila za obstruktivne pljučne bolezni, antiholinergiki; oznaka ATC: R03BB05.

Mehanizem delovanja

Aklidinijev bromid je kompetitiven, selektivni antagonist muskarinskih receptorjev (znan tudi kot antiholinergik) z daljšim časom zadrževanja na receptorjih M3 kot receptorjih M2. Receptorji M3 posredujejo krčenje gladkih mišic dihalnih poti. Vdihani aklidinijev bromid deluje lokalno v pljučih kot antagonist receptorjev M3 gladkih mišic dihalnih poti in sproži bronhodilatacijo. V nekliničnih študijah in vitro in in vivo so dokazali, da aklidinij hitro, od odmerka odvisno in dolgotrajno zavira z acetilholinom inducirano bronhokonstrikcijo. Aklidinijev bromid se hitro razgrajuje v plazmi, zato je raven sistemskih antiholinergičnih neželenih učinkov nizka.

Farmakodinamični učinki

V študiji klinične učinkovitosti so dokazali, da povzroči zdravilo Bretaris Genuair klinično pomembno izboljšanje delovanja pljuč (kot je bilo izmerjeno s forsiranim izdihanim volumnom v 1 sekundi [FEV1]) v času 12 ur po jutranjem in večernem dajanju, ki je bilo očitno v 30 minutah od prvega odmerka (povečanje od izhodiščne vrednosti 124-133 ml). Največja bronhodilatacija je bila

dosežena v 1-3 urah po odmerjanju s povprečnim najboljšim izboljšanjem FEV1 glede na izhodiščno vrednost 227-268 ml v stanju dinamičnega ravnovesja.

Elektrofiziologija srca

Pri dajanju aklidinijevega bromida (200 µg ali 800 µg) enkrat na dan 3 dni zdravim osebam niso opazili nobenih učinkov na interval QT (korigirano po metodi Fridericia ali Bazett ali korigirano individualno) v trajanju celotne študije QT.

Poleg tega niso opazili nobenih klinično pomembnih učinkov zdravila Bretaris Genuair na srčni ritem v 24-urnem spremljanju s Holter napravo po 3 mesecih zdravljenja 336 bolnikov (od katerih jih je 164 prejemalo zdravilo Bretaris Genuair 322 µg dvakrat na dan).

Klinična učinkovitost in varnost

V III. fazo kliničnega razvojnega programa zdravila Bretaris Genuair so v 6-mesečno, randomizirano, s placebom nadzorovano študijo vključili 269 bolnikov, ki so jih zdravili z zdravilom Bretaris Genuair 322 µg dvakrat na dan, v 3-mesečno randomizirano, s placebom nadzorovano študijo pa so vključili 190 bolnikov, ki so jih zdravili z zdravilom Bretaris Genuair 322 µg dvakrat na dan. Učinkovitost so ocenjevali z merjenjem pljučne funkcije in simptomov, kot so zadihanost, zdravstveno stanje glede na bolezen, uporaba reševalnega zdravila in pojav poslabšanj. V dolgotrajnih študijah varnosti je bilo zdravilo Bretaris Genuair povezano z učinkom bronhodilatacije, tudi če so bolnike z njim zdravili

1 leto.

Bronhodilatacija

V 6-mesečni študiji je prišlo pri bolnikih, ki so prejemali Bretaris Genuair 322 µg dvakrat na dan, do klinično pomembnega izboljšanja pljučne funkcije (merjena z vrednostjo FEV1). Maksimalni učinki bronhodilatacije so bili očitni od prvega dne in so ostali prisotni celotno 6-mesečno obdobje zdravljenja. Po 6 mesecih zdravljenja je bilo povprečno izboljšanje jutranjega FEV1 (pred odmerkom) v primerjavi s placebom 128 ml (95-% IZ = 85-170; p<0,0001).

Podobno so za zdravilo Bretaris Genuair opažali tudi v 3-mesečni študiji.

Od bolezni odvisno zdravstveno stanje in simptomatične koristi

Zdravilo Bretaris Genuair je povzročilo klinično pomembno izboljšanje zadihanosti (ocenjeno s pomočjo indeksa ocene dispneje skozi čas [TDI – Transition Dyspnoea Index]) in od bolezni odvisnega zdravstvenega stanja (ocenjeno s pomočjo dihalnega vprašalnika ustanove St. George [SGRQ – St. George’s Respiratory Questionnaire]). V spodnji preglednici so prikazani simptomi olajšanja po 6 mesecih zdravljenja z zdravilom Bretaris Genuair.

 

Spremenljivo

Zdravljenje

Izboljšanje glede

Vrednost

 

Bretaris Genuair

Placebo

na placebo

p

 

 

 

TDI

 

 

 

 

 

Odstotek bolnikov, ki so

 

 

1,68-kratnoc

 

 

56,9

45,5

povečanje

0,004

 

dosegli MCIDa

 

 

 

 

verjetnosti

 

 

Povprečna sprememba od

1,9

0,9

1,0 enota

<0,001

 

izhodiščne vrednosti

 

 

 

 

 

 

SGRQ

 

 

 

 

 

Odstotek bolnikov, ki so

 

 

1,87-kratnoc

 

 

57,3

41,0

povečanje

<0,001

 

dosegli MCIDb

 

 

 

 

verjetnosti

 

 

Povprečna sprememba od

-7,4

-2,8

-4,6 enot

<0,0001

 

izhodiščne vrednosti

 

 

 

 

 

aMinimalna klinično pomembna razlika (MCID - Minimum clinically important difference) vsaj 1 enote spremembe v vrednosti TDI.

bMCID, ki znaša vsaj -4 enote spremembe vrednosti SGRQ.

cRazmerje verjetnosti, povečanje verjetnosti za MCID v primerjavi s placebom.

Bolniki, zdravljeni z zdravilom Bretaris Genuair, potrebujejo manj reševalnega zdravila kot bolniki, zdravljeni s placebom (zmanjšanje za 0,95 vdihov na dan v 6. mesecu [p = 0,005]). Zdravilo Bretaris Genuair je izboljšalo tudi dnevne simptome KOPB (dispneja, kašelj in nastajanje izpljuvka) ter nočne in zgodnje jutranje simptome.

Zbrana analiza učinkovitosti v 6-mesečni in 3-mesečni študiji, nadzorovani s placebom, je prikazala statistično značilno zmanjšanje v razmerju zmernih do hudih poslabšanj (ki ga je bilo treba zdraviti z antibiotiki ali kortikosteroidi ali zaradi katerega je bila potrebna hospitalizacija) z aklinidijem 322 µg dvakrat na dan v primerjavi s placebom (razmerje na bolnika na leto: 0,31 v primerjavi z 0,44;

p = 0,0149).

Toleranca na telesno vadbo

V tritedenski navzkrižni, randomizirani, s placebom nadzorovani klinični študiji je zdravilo Bretaris Genuair v primerjavi s placebom izkazalo občutno statistično podaljšanje časa vzdržljivosti med telesno vadbo, in sicer za 58 sekund (95 % IZ = 9–108; p = 0,021; vrednost pred zdravljenjem:

486 sekund). Zdravilo Bretaris Genuair je statistično pomembno zmanjšalo prenapihnjenost (hiperinflacijo) pljuč v mirovanju (funkcionalna rezidualna kapaciteta [FRK] = 0,197 l [95 %

IZ = 0,321, 0,072; p = 0,002]; rezidualni volumen [RV]=0,238 l [95 % IZ = 0,396, 0,079; p = 0,004]) in prav tako so se izboljšave pokazale v inspiratorni kapaciteti (za 0,078 l; 95 % IZ = 0,01, 0,145;

p = 0,025) in zmanjšani dispneji med telesno vadbo (Borgova lestvica) (za 0,63 enot Borg; 95 % IZ = 1,11, 0,14; p = 0,012).

Pediatrična populacija

Evropska agencija za zdravila je odstopila od obveze za predložitev rezultatov študij z zdravilom Bretaris Genuair za vse podskupine pediatrične populacije s KOPB (za podatke o uporabi pri pediatrični populaciji glejte poglavje 4.2).

5.2Farmakokinetične lastnosti

Absorpcija

Aklidinijev bromid se hitro absorbira iz pljuč in doseže največjo koncentracijo v plazmi v 5 minutah po inhalaciji pri zdravih ljudeh in običajno v prvih 15 minutah pri bolnikih s KOPB. Delež vdihanega odmerka, ki doseže sistemski krvni obtok kot nespremenjeni aklidinij, je zelo nizek in manjši od 5 %.

Največje plazemske koncentracije v stanju dinamičnega ravnovesja pri bolnikih s KOPB po inhalaciji suhega praška v obliki enega odmerka 400 µg aklidinijevega bromida so bile približno 224 pg/ml. Stanje dinamičnega ravnovesja plazemskih koncentracij je bilo doseženo v sedmih dneh od začetka odmerjanja dvakrat na dan.

Porazdelitev

Odlaganje inhaliranega aklidinijevega bromida s pomočjo inhalatorja Genuair v celih pljučih je znašalo približno 30 % izmerjenega odmerka.

Vezava aklidinijevega bromida na plazemske proteine, ki je bilo ugotovljeno in vitro, je najverjetneje ustrezalo vezavi presnovkov na proteine zaradi hitre hidrolize aklidinijevega bromida v plazmi; vezanje na plazemske proteine je znašalo 87 % za karboksikislinski presnovek in 15 % za alkoholni presnovek. Glavni plazemski protein, ki veže aklidinijev bromid, je albumin.

Biotransformacija

Aklidinijev bromid se hitro in znatno hidrolizira v farmakološko neaktivne derivate alkohola in karboksilne kisline. Do hidrolize pride tako kemično (neencimsko) kot tudi encimsko z esterazami, kjer je butirilholinesteraza glavna esteraza pri človeku, vpletena v hidrolizo. Koncentracije kislinskega presnovka v plazmi so približno 100-krat večje kot koncentracije alkoholnega presnovka in koncentracije nespremenjene zdravilne učinkovine po inhalaciji.

Majhna absolutna biološka uporabnost inhaliranega aklidinijevega bromida (< 5 %) je posledica obširne sistemske in predsistemske hidrolize aklidinijevega bromida, odloženega v pljuča ali zaužitega.

Biološka transformacija prek encimov CYP450 igra manjšo vlogo pri skupnem presnovnem očistku aklidinijevega bromida.

V študijah in vitro so pokazali, da aklidinijev bromid pri terapevtskem odmerku ali njegovi presnovki, ne zavirajo ali inducirajo nobenega od encimov citokroma P450 (CYP450) kot tudi ne zavirajo esteraz (karboksilesteraza, acetilholinesteraza in butirilholinesteraza). V študijah in vitro so dokazali, da aklinidijev bromid ali presnovki aklinidijevega bromida niso substrati ali zaviralci glikoproteina P.

Izločanje

Končni razpolovni čas in efektivni razpolovni čas izločanja aklidinijevega bromida sta približno 14 ur in 10 ur po inhalaciji 400 µg odmerkov dvakrat dnevno pri bolnikih s KOPB.

Po intravenskem dajanju 400 µg radiološko označenega aklidinijevega bromida zdravim osebam se je približno 1 % odmerka izločilo v nespremenjeni obliki z urinom. Do 65 % odmerka se je izločilo v obliki presnovkov z urinom, do 33 % pa v obliki presnovkov v blatu.

Ko so zdrave osebe ali bolniki s KOPB inhalirali 200 µg in 400 µg aklidinijevega bromida, je bila mera aklidinija, izločenega z urinom, zelo nizka, približno 0,1 % danega odmerka, kar kaže, da ima ledvični očistek majhno vlogo pri celotnem očistku aklidinija iz plazme.

Linearnost/nelinearnost

Aklidinijev bromid je pokazal kinetično linearnost in časovno neodvisno farmakokinetično obnašanje v terapevtskem razponu.

Posebne populacije

Starejši bolniki

Farmakokinetične lastnosti aklidinijevega bromida pri bolnikih z zmerno do hudo boleznijo KOPB so podobne pri bolnikih v starostni skupini od 40 do 59 let in pri bolnikih, starih ≥70 let. Zaradi tega prilagajanje odmerka pri starejših bolnikih s KOPB ni potrebno.

Bolniki z jetrno okvaro

Študij pri bolnikih z jetrnimi okvarami niso izvedli. Ker se aklidinijev bromid pretežno presnovi s kemičnim in encimskim cepljenjem v plazmi, je malo verjetno, da bi slabo delovanje jeter spremenilo njegovo sistemsko izpostavljenost. Za bolnike s KOPB z okvarami jeter ni potrebno prilagajanje odmerka.

Bolniki z ledvično okvaro

Med osebami z normalno delujočimi ledvicami in osebami z ledvično okvaro niso opazili znatnih farmakokinetičnih razlik. Zaradi tega za bolnike s KOPB in ledvično okvaro ni potrebno prilagajanje odmerka.

Rasa

Po ponavljajočih inhalacijah je bila opažena podobna sistemska izpostavljenost aklidinijevega bromida pri japonskih in belopoltih bolnikih.

Farmakokinetično/farmakodinamično razmerje

Ker aklidinijev bromid deluje lokalno v pljučih in se hitro razgrajuje v plazmi, ni neposredne povezave med farmakokinetiko in farmakodinamiko.

5.3Predklinični podatki o varnosti

Predklinični podatki na osnovi običajnih študij farmakološke varnosti, toksičnosti pri ponavljajočih odmerkih, genotoksičnosti, kancerogenega potenciala, vpliva na sposobnost razmnoževanja in razvoja ne kažejo posebnega tveganja za človeka.

V predkliničnih študijah so učinke, povezane s kardiovaskularnimi parametri (pospešen srčni utrip pri psih), reprodukcijsko toksičnostjo (fetotoksični učinki) in plodnostjo (rahlo zmanjšanje v stopnji spočetij, število rumenih teles ter pred- in poimplantacijskih izgub), opazili samo pri izpostavljenostih, ki presegajo največjo izpostavljenost za ljudi, kar je za klinično uporabo majhnega pomena.

Nizka toksičnost, ki so jo opazili v predkliničnih študijah toksičnosti, je deloma posledica hitrega presnavljanja aklidinijevega bromida v plazmi in pomanjkanja pomembne farmakološke dejavnosti glavnih presnovkov. Varnostna rezerva za človeško sistemsko izpostavljenost z odmerkom 400 µg dvakrat na dan nad mero brez opaženih neželenih učinkov v teh študijah je bila od 7- do 73-kratna.

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

laktoza monohidrat

6.2Inkompatibilnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

6.3Rok uporabnosti

3 leta.

Uporabite v 90 dneh od odprtja vrečke.

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Inhalator hranite do uporabe v vrečki.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

Inhalacijski pripomoček sestavlja več kosov iz polikarbonata, akrilonitril-butadien-stirena, polioksimetilena, poliester-butilen-tereftalata, polipropilena, polistirena in nerjavnega jekla. Je bele barve z vgrajenim indikatorjem odmerka ter zelenim gumbom za odmerjanje. Ustnik je prekrit z odstranljivim zelenim zaščitnim pokrovčkom. Inhalator je pakiran v vrečki iz plastičnega laminata ter v kartonski škatli.

Škatla, ki vsebuje 1 inhalator s 30 odmerki. Škatla, ki vsebuje 1 inhalator s 60 odmerki. Škatla, ki vsebuje 3 inhalatorje s po 60 odmerki. Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

Za navodila za uporabo glejte poglavje 4.2.

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje Švedska

8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/12/781/001

EU/1/12/781/002

EU/1/12/781/003

9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 20. julija 2012

Datum zadnjega podaljšanja: 20. aprila 2017

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu/.

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept