Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cerezyme (imiglucerase) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - A16AB02

Updated on site: 05-Oct-2017

Ime zdravilaCerezyme
ATC kodaA16AB02
Substancaimiglucerase
ProizvajalecGenzyme Europe B.V.

1.IME ZDRAVILA

Cerezyme 200 enot prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje

Cerezyme 400 enot prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Cerezyme 200 enot prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje

Ena viala vsebuje 200 enot* imigluceraze**.

Po rekonstituciji vsebuje raztopina 40 enot (približno 1,0 mg) imigluceraze na ml (200 e/5 ml).

Cerezyme 400 enot prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje

Ena viala vsebuje 400 enot* imigluceraze**.

Po rekonstituciji vsebuje raztopina 40 enot (približno 1,0 mg) imigluceraze na ml (400 e/10 ml).

*1 enota encima (e.) je količina encima, ki v 1 minuti katalizira hidrolizo 1 mikromola sintetičnega substrata para-nitrofenil -D-glukopiranozida (pNP-Glc) pri temperaturi 37 C.

** Imigluceraza je modificirana oblika humanega encima kisla -glukozidaza in je proizvedena s tehnologijo rekombinantne DNK iz celične kulture jajčnika kitajskega hrčka (Chinese Hamster Ovary, CHO) z modifikacijo manoze za ciljanje makrofagov.

Pomožne snovi:

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

Cerezyme 200 enot prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje

To zdravilo vsebuje natrij in se aplicira v intravenski 0,9 % raztopini natrijevega klorida (glejte poglavje 6.6). Po rekonstituciji vsebuje raztopina 0,62 mmol natrija (200 e/5 mL). To je pomembno pri bolnikih, ki so na dieti z nadzorovanim vnosom natrija.

Cerezyme 400 enot prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje

To zdravilo vsebuje natrij in se aplicira v intravenski 0,9 % raztopini natrijevega klorida (glejte poglavje 6.6). Po rekonstituciji vsebuje raztopina 1,24 mmol natrija (400 e/10 mL). To je pomembno pri bolnikih, ki so na dieti z nadzorovanim vnosom natrija.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje Zdravilo Cerezyme je prašek bele oz. umazano bele barve.

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Terapevtske indikacije

Zdravilo Cerezyme (imigluceraza) je indicirano za dolgotrajno encimsko nadomestno zdravljenje bolnikov s potrjeno diagnozo ne-nevronopatske (tip 1) ali kronično nevronopatske (tip 3) Gaucherjeve bolezni, ki kažejo klinično pomembne ne-nevrološke manifestacije te bolezni.

Pri ne-nevroloških manifestacijah Gaucherjeve bolezni se pojavlja eden ali več naslednjih simptomov:

anemija, ko smo izključili druge vzroke zanjo, kot npr. pomanjkanje železa,

trombocitopenija,

bolezen kosti, ko smo izključili druge vzroke zanjo, kot npr. pomanjkanje vitamina D,

hepatomegalija ali splenomegalija.

4.2Odmerjanje in način uporabe

Nadzor in zdravljenje bolezni mora voditi zdravnik, ki ima izkušnje z zdravljenjem Gaucherjeve bolezni.

Odmerjanje

Zaradi genske raznolikosti Gaucherjeve bolezni in obolelosti več telesnih sistemov moramo odmerjanje individualno prilagajati za vsakega bolnika glede na celovito oceno vseh kliničnih simptomov bolezni. Ko se odziv posameznega bolnika na vse poglavitne bolezenske znake ustali, se lahko odmerke in pogostost dajanja zdravila prilagodi z namenom, da se vzdržujejo že doseženi optimalni parametri za vse bolezenske znake ali pa da se izboljšajo klinični parametri, ki se še niso normalizirali.

Vrsta odmernih režimov se je izkazala za učinkovito zoper nekatere ali vse izmed ne-nevroloških manifestacij bolezni. Pri zdravljenju z začetnimi odmerki po 60 enot/kg telesne mase enkrat vsaka 2 tedna so se hematološki in visceralni parametri zboljšali v 6 mesecih, nadaljnje zdravljenje pa je bodisi zaustavilo napredovanje bolezni kosti ali zboljšalo njeno bolezensko stanje.

Zdravljenje z zelo majhnimi odmerki, po 15 enot/kg telesne mase enkrat vsaka 2 tedna, je zboljšalo hematološke parametre in organomegalijo, ne pa tudi kostnih parametrov. Običajna pogostost infundiranja je enkrat na vsaka 2 tedna; večina podatkov, ki so na voljo, se nanašajo na navedeno pogostost odmerjanja.

Pediatrična populacija

Za pediatrično populacijo ni potrebno prilagajanje odmerka

Učinkovitosti zdravila Cerezyme pri nevroloških simptomih pri bolnikih s kronično nevronopatsko Gaucherjevo boleznijo niso ugotovili. Za to manifestacijo ne moremo priporočiti posebnega režima odmerjanja (glejte poglavje 5.1).

Način uporabe

Po rekonstituciji in razredčitvi (se pripravek aplicira z intravenskim infundiranjem. Pri začetnih infuzijah zdravila Cerezyme naj hitrost ne presega 0,5 enot na kg telesne mase na minuto. Pri nadaljnjih infuzijah zdravila Cerezyme se lahko hitrost zviša, vendar naj ne preseže 1 enote na kg telesne mase na minuto. Zviševanje hitrosti infundiranja naj nadzoruje strokovni zdravstveni delavec.

Infuzijo zdravila Cerezyme doma lahko dobivajo bolniki, ki infuzije več mesecev dobro prenašajo. Odločitev, da bolnik začne dobivati infuzije doma, se lahko sprejme po ovrednotenju in priporočilu s strani lečečega zdravnika. Bolnika ali njegovega negovalca morajo pred dajanjem infuzije zdravila Cerezyme doma za to usposobiti zdravstveni strokovnjaki v kliničnem okolju. Bolnik ali njegov negovalec se bosta poučila o tehniki infuzije, vodila pa bosta tudi dnevnik zdravljenja. Bolniki, ki doživijo neželene dogodke med infuzijo, naj takoj prekinejo z infundiranjem ter poiščejo pomoč zdravstvenega osebja. Nadaljnje infuzije bodo morda morali prejemati v kliničnem okolju. Odmerek in hitrost infuzije naj doma ostaneta enaka, spreminjata se lahko le pod nadzorom zdravstvenega osebja.

Za navodila glede rekonstitucije in raztapljanja zdravila pred dajanjem, glejte poglavje 6.6.

Zdravstvene strokovnjake spodbujamo k temu, da vpišejo vse paciente z Gaucherjevo boleznijo, vključno s tistimi s kroničnimi nevronopatskimi manifestacijami bolezni, v register 'ICGG Gaucher Registry' (glejte poglavje 5.1).

4.3Kontraindikacije

Preobčutljivost za zdravilno učinkovino ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1.

4.4Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Preobčutljivost

Po sedanjih podatkih, na osnovi presejalnega preizkusa ELISA, kateremu je sledil potrdilni preizkus radioimunskega obarjanja, se pri približno 15 % bolnikov prvo leto zdravljenja razvijejo protitelesa IgG za imiglucerazo. Kaže, da se pri bolnikih, pri katerih se protitelesa IgG razvijejo, le-ta zelo verjetno razvijejo v 6 mesecih in le redko po 12 mesecih zdravljenja. Priporočamo, da pri bolnikih, pri katerih sumite na slabši odziv na zdravljenje, občasno preverjate nastajanje protiteles IgG proti imiglucerazi.

Pri bolnikih s protitelesi za imiglucerazo se poveča tveganje za preobčutljivostne reakcije (glejte poglavje 4.8). Če doživi bolnik reakcijo, ki opozarja na preobčutljivost, je priporočljivo izvesti test za odkrivanje protiteles za imiglucerazo. Kot z vsemi intravenskimi proteinskimi proizvodi so možne resne preobčutljivostne reakcije alergijske vrste, vendar se pojavijo samo občasno. Če se reakcije pojavijo, se priporoča takojšnja ustavitev infuzije zdravila Cerezyme in uvedba ustreznega zdravljenja. Upoštevati je treba najnovejše zdravstvene standarde za urgentno zdravljenje.

Pri bolnikih, pri katerih so se v preteklosti razvila protitelesa za zdravilo Ceredase (alglucerazo) ali preobčutljivost zanj, je potrebna previdnost, kadar jim predpišemo zdravljenje z zdravilom Cerezyme (imiglucerazo).

Natrij

To zdravilo vsebuje natrij in se aplicira v 0,9 % intravenski raztopini natrijevega klorida (glejte poglavje 6.6). To je pomembno upoštevati pri bolnikih, ki so na dieti z nadziranim vnosom natrija.

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Študij medsebojnega delovanja niso izvedli.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Na voljo so omejene izkušnje, pridobljene na podlagi izidov 150 nosečnosti (osnovane prvenstveno na spontanih poročanjih in pregledu literature), ki nakazujejo, da je uporaba zdravila Cerezyme med nosečnostjo koristna za nadzorovanje osnovne Gaucherjeve bolezni. Ti podatki kažejo, da Cerezyme ne povzroča toksičnih deformacij plodu, čeprav je statističnih dokazov malo. Redko poročajo o smrti plodu, vendar ni jasno ali v povezavi z uporabo zdravila Cerezyme ali z osnovno Gaucherjevo boleznijo.

Študije na živalih, za oceno učinkov zdravila Cerezyme na nosečnost, razvoj zarodka/plodu, porod in postnatalni razvoj, niso bile izvedene. Ni znano, ali zdravilo Cerezyme prehaja preko placente do razvijajočega plodu.

Pri nosečnicah z Gaucherjevo boleznijo in tistih, ki nameravajo zanositi, je treba oceniti tveganje in koristi zdravljenja za vsako nosečnost. Bolnice, ki imajo Gaucherjevo bolezen in zanosijo, lahko med nosečnostjo in v poporodnem obdobju doživijo obdobje povečanega delovanja bolezni. To vključuje povečano tveganje za skeletne manifestacije, poslabšanje citopenije, krvavitve in večje potrebe po transfuziji. Tako za nosečnost kot za dojenje je znano, da povzročata motnje v homeostazi kalcija pri materah in pospešujeta spremembe v kosteh. To lahko prispeva k obremenitvi bolezni skeleta pri Gaucherjevi bolezni.

Nezdravljenim ženskam je treba svetovati, da razmislijo o pričetku zdravljenja pred zanositvijo, da bi dosegle optimalno zdravje. Pri ženskah, ki prejemajo zdravilo Cerezyme, bi morali premisliti o nadaljevanju zdravljenja v času nosečnosti. Za individualizacijo odmerkov glede na bolnikove potrebe in odziv na zdravljenje je treba skrbno nadzirati nosečnost in klinične manifestacije Gaucherjeve bolezni.

Dojenje

Ni znano, ali se ta zdravilna učinkovina izloča v materino mleko, vendar se bo encim verjetno presnovil v otrokovih prebavilih.

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Zdravilo Cerezyme nima ali ima zanemarljiv vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

4.8Neželeni učinki

Tabelarični seznam neželenih učinkov

V spodnji preglednici so neželeni učinki navedeni po organskih sistemih in pogostosti (pogosti

( 1/100 do <1/10), občasni ( 1/1.000 do <1/100) in redki ( 1/10.000 to <1/1.000)). Znotraj vsake skupine pogostnosti so neželeni učinki na zdravilo navedeni po padajoči resnosti.

Organski sistem po

Pogosti

Občasni

Redki

MedDRA

 

 

 

Bolezni živčevja

 

Omotica, glavobol,

 

 

 

parestezija*

 

Srčne bolezni

 

Tahikardija*,

 

 

 

cianoza*

 

Žilne bolezni

 

Navali vročine*,

 

 

 

hipotenzija*

 

Bolezni dihal, prsnega

Dispneja*, kašljanje*

 

 

koša in mediastinalnega

 

 

 

prostora

 

 

 

Bolezni prebavil

 

Bruhanje, navzea,

 

 

 

krči v trebuhu,

 

 

 

diareja

 

Bolezni imunskega

Preobčutljivostne

 

Anafilaktoidne reakcije

sistema

reakcije

 

 

Bolezni kože in podkožja

Urtikarija/angioedem*,

 

 

 

pruritus*, izpuščaj*

 

 

Bolezni mišično-

 

Artralgija, bolečine

 

skeletnega sistema in

 

v hrbtu*

 

vezivnega tkiva

 

 

 

Splošne težave in

 

Občutek neugodja

 

spremembe na mestu

 

na mestu aplikacije,

 

aplikacije

 

pekoča bolečina na

 

 

 

mestu aplikacije,

 

 

 

otekanje na mestu

 

 

 

aplikacije, sterilni

 

 

 

absces na mestu

 

 

 

aplikacije, neugodje

 

 

 

v prsih*, zvišana

 

 

 

telesna temperatura,

 

 

 

okorelost, utrujenost

 

O simptomih, ki kažejo na preobčutljivostno reakcijo (v zgornji preglednici so označeni z znakom *), poročajo pri vsega skupaj približno 3 % bolnikov. Takšni simptomi so se začeli med infundiranjem ali kmalu po njem. Ti simptomi se običajno odzovejo na zdravljenje z antihistaminiki in/ali kortikosteroidi. Če se našteti simptomi pojavijo, moramo infundiranje prekiniti, bolnik pa naj se posvetuje z zdravnikom.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9Preveliko odmerjanje

Ni poročil o primerih prevelikega odmerjanja. Bolniki so prejemali odmerke do 240 enot/kg telesne mase enkrat na vsaka dva tedna.

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: Encimi – imigluceraza (rekombinantna, na makrofage usmerjena - glukocerebrozidaza), ATC koda A16AB02.

Mehanizem delovanja

Gaucherjeva bolezen je redka, recesivno podedovana presnovna motnja, ki je posledica pomanjkanja

lizosomskega encima kisla -glukozidaza. Navedeni encim razgradi glukozilceramid, ki je ključna sestavina lipidne strukture celičnih membran, v glukozo in ceramid. Pri osebah z Gaucherjevo boleznijo je razgradnja glukozilceramida nezadostna, kar povzroči kopičenje velikih količin tega substrata v lizosomih makrofagov (imenovanih „Gaucherjeve celice“), kar pripelje do razširjene sekundarne patologije.

Gaucherjeve celice so značilno prisotne v jetrih, vranici in kostnem mozgu ter občasno tudi v pljučih, ledvicah in črevesju. Klinično je Gaucherjeva bolezen heterogeni fenotipski spekter. Najbolj pogosti bolezenski znaki so hepatosplenomegalija, trombocitopenija, anemija in patologija skeleta. Bolezenske spremembe okostja so pogosto najbolj izčrpavajoče in onesposabljajoče posledice Gaucherjeve bolezni. Le-te vključujejo infiltracijo kostnega mozga, osteonekrozo, bolečine v kosteh in kostne krize, osteopenijo in osteoporozo, patološke zlome in motnje rasti. Gaucherjeva bolezen je povezana z zvišano tvorbo glukoze in zvišano stopnjo porabe energije v mirovanju, kar lahko prispeva k utrujenosti in kaheksiji. Pri bolnikih z Gaucherjevo boleznijo lahko opazimo tudi nizko stopnjo vnetja. Poleg tega je Gaucherjeva bolezen povezana s povišanim tveganjem za imunoglobulinske nepravilnosti, kot so hiperimunoglobulinemija, poliklonska gamopatija, monoklonska gamopatija nedoločenega pomena (monoclonal gammopathy of undetermined significance, MGUS) in multipli mielom. Anamneza Gaucherjeve bolezni navadno kaže napredovanje, tekom časa pa se lahko v različnih organih pojavi tveganje nepopravljivih zapletov. Bolezenski znaki Gaucherjeve bolezni lahko negativno vplivajo na kakovost življenja. Gaucherjeva bolezen je povezana z zvišano stopnjo pojavnosti bolezni in zgodnjo umrljivostjo.

Znaki in simptomi, ki se pojavijo v otroštvu, navadno kažejo na bolj resno obliko Gaucherjeve bolezni. Pri otrocih lahko Gaucherjeva bolezen vodi do upočasnjene rasti in zapoznele pubertete.

Pljučna hipertenzija je znan zaplet pri Gaucherjevi bolezni. Pri bolnikih z izvedeno splenektomijo je prisotno povišano tveganje za pljučno hipertenzijo. Zdravljenje z zdravilom Cerezyme zniža potrebo po izvajanju splenektomije v večini primerov, zgodnje zdravljenje z zdravilom Cerezyme pa povezujejo z znižanim tveganjem za pljučno hipertenzijo. Priporočajo se redni pregledi za ugotovitev prisotnosti pljučne hipertenzije takoj po diagnozi Gaucherjeve bolezni in pozneje. Za bolnike z diagnozo pljučne hipertenzije še posebno velja, da morajo prejemati ustrezne odmerke zdravila Cerezyme za zagotovitev nadzora Gaucherjeve bolezni, hkrati pa se morajo izvajati pregledi, da se ugotovi, če so potrebna dodatna, posebna zdravljenja za pljučno hipertenzijo.

Farmakodinamični učinki

Imigluceraza (rekombinantna, na makrofage usmerjena kisla β-glukozidaza) nadomesti nezadostno encimsko aktivnost tako, da hidrolizira glukozilceramid ter s tem popravi prvotno patološko fiziologijo in prepreči sekundarno patologijo. Zdravilo Cerezyme zmanjša velikost vranice in jeter, izboljša ali normalizira trombocitopenijo in anemijo, izboljša ali normalizira mineralno gostoto kosti in obremenitev kostnega mozga ter zniža ali odstrani bolečine v kosteh in kostne krize. Zdravilo Cerezyme zniža stopnjo porabe energije v mirovanju. Izkazalo se je, da zdravilo Cerezyme izboljša duševne in fizične vidike kakovosti življenja bolnikov z Gaucherjevo boleznijo. Zdravilo Cerezyme zniža vrednosti hitotriozidaze, ki je biološki označevalec za kopičenje glukozilceramida v makrofagih in za odziv na zdravljenje. Izkazalo se je, da zdravilo Cerezyme pri otrocih omogoča normalni razvoj v

puberteti in povzroči dohitevanje rasti, kar vodi do normalne višine in mineralne gostote kosti pri odraslih.

Klinična učinkovitost in varnost

Stopnja in obseg odziva na zdravilo Cerezyme sta odvisna od velikosti odmerka. Na splošno se izboljšave opazijo veliko hitreje v organskih sistemih s hitrim obnavljanjem, kot je hematološki, kot pri organskih sistemih s počasnim obnavljanjem, kot je skelet.

Pri analizi Gaucherjevega registra Mednarodne sodelovalne skupine za Gaucherjevo bolezen (International Collaborative Gaucher Group (ICGG) Gaucher Registry) velike skupine bolnikov (n=528) z Gaucherjevo boleznijo tipa 1, so pri hematoloških in visceralnih parametrih (število trombocitov, koncentracija hemoglobina, volumen vranice in jeter) v razponu odmerkov 15, 30 in 60 enot/kg telesne mase enkrat na vsaka 2 tedna opazili učinek zdravila Cerezyme, odvisen od velikosti in časa odmerjanja,. Pri bolnikih, ki so prejemali 60 enot/kg telesne mase na vsaka 2 tedna, je prišlo do hitrejšega izboljšanja in večjega največjega učinka zdravljenja v primerjavi z bolniki, ki so prejemali nižje odmerke.

Podobno je analiza Gaucherjevega registra ICGG za mineralno gostoto kosti, z uporabo dvo- energetske rentgenske absorpciometrije (dual-energy X-ray absorptiometry, DXA) pri 342 bolnikih, pokazala, da je bila po 8-ih letih zdravljenja dosežena normalna mineralna gostota kosti z odmerkom zdravila Cerezyme v višini 60 enot/kg telesne mase enkrat na vsaka 2 tedna, vendar pa ne pri nižjih odmerkih v višini 15 in 30 enot/kg telesne mase na vsaka 2 tedna (Wenstrup et al, 2007).

V študiji z 2 skupinama bolnikov, ki so jih zdravili s povprečnim odmerkom v višini 80 enot/kg telesne mase na vsake 4 tedne in povprečnim odmerkom v višini 30 enot/kg telesne mase na vsake 4

tedne, je pri bolnikih z vrednostjo obremenitve kostnega mozga 6 več bolnikov doseglo znižanje vrednosti za 2 točki po 24-mesečnem zdravljenju z zdravilom Cerezyme v skupini z višjim odmerkom (33 %; n=22) v primerjavi z bolniki v skupini z nižjim odmerkom (10 %; n=13) (de Fost et al, 2006).

Zdravljenje z zdravilom Cerezyme pri odmerku v višini 60 enot/kg telesne mase enkrat na vsaka 2 tedna je privedlo do zmanjšanja bolečin v kosteh že v 3 mesecih, znižanja števila kostnih kriz v 12 mesecih in izboljšanja mineralne gostote kosti po 24 mesecih zdravljenja (Sims et al, 2008).

Običajna pogostost infundiranja je enkrat na vsaka 2 tedna (glejte poglavje 4.2). Vzdrževalno zdravljenje na vsake 4 tedne (Q4) z enakim kumulativnim odmerkom kot pri dvotedenskem odmerku (Q2) so proučevali pri odraslih bolnikih s stabilno rezidualno Gaucherjevo boleznijo tipa 1. Sestavljena končna točka je zajemala spremembe osnovnih vrednosti hemoglobina, trombocitov, volumnov jeter in vranice, kostnih kriz in kostne bolezni; dodatna končna točka je zajemala doseganje ali vzdrževanje ciljev zdravljenja ustaljene Gaucherjeve bolezni v hematoloških in visceralnih parametrih. Triinšestdeset odstotkov Q4- in 81 % od Q2-zdravljenih bolnikov je doseglo sestavljeno končno točko v 24. mesecu; razlika na osnovi 95 % IZ (-0.357, 0.958) ni bila statistično značilna. Devetinosemdeset odstotkov od Q4- in 100 % od Q2-zdravljenih bolnikov je doseglo na ciljih zdravljenja temelječo končno točko; razlika na osnovi 95 % IZ (-0.231, 0.060) ni bila statistično značilna. Q4 režim infundiranja lahko predstavlja možnost zdravljenja za nekatere odrasle bolnike s stabilno rezidualno Gaucherjevo boleznijo tipa 1, vendar so klinični podatki omejeni.

Učinkovitost zdravila Cerezyme pri nevroloških manifestacijah bolezni ni bila raziskana, zato ne moremo sklepati o učinku encimsko nadomestnega zdravljenja pri nevroloških manifestacijah bolezni.

Zdravstvene strokovnjake spodbujamo k temu, da vpišejo vse paciente z Gaucherjevo boleznijo, vključno s tistimi s kroničnimi nevronopatskimi manifestacijami bolezni, v register 'ICGG Gaucher Registry'. V registru bodo podatke o pacientih zbirali anonimno. Cilj registra je izboljšanje razumevanja Gaucherjeve bolezni in ocenitev učinkovitosti encimsko nadomestnega zdravljenja, in posledično izboljšanje varne in učinkovite uporabe zdravila Cerezyme.

5.2Farmakokinetične lastnosti

Med enournim intravenskim infundiranjem 4 odmerkov (7,5, 15, 30 in 60 enot/kg) imigluceraze se je pojavila ravnotežna encimska aktivnost po 30 minutah. Po infundiranju se je encimska aktivnost v

plazmi hitro zmanjšala z razpolovno dobo od 3,6 do 10,4 minute. Plazemski očistek je znašal 9,8 do 20,3 ml/min/kg (srednja vrednost SD 14,5 4,0 ml/min/kg). Telesni masi prilagojen volumen

porazdelitve je bil v območju 0,09 do 0,15 l/kg (srednja vrednost SD 0,12 0,02 l/kg). Kaže, da na te spremenljivke velikost odmerka ali trajanje infundiranja ne vplivata, vendar pa sta doslej v študiji o posameznih odmerkih in hitrosti infundiranja sodelovala samo 1 ali 2 bolnika.

5.3Predklinični podatki o varnosti

Predklinični podatki na osnovi običajnih študij farmakološke varnosti, toksičnosti pri enkratnem in ponavljajočih se odmerkih in genotoksičnosti ne kažejo posebnega tveganja za človeka.

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

Manitol,

natrijev citrat (za uravnavanje pH),

citronska kislina monohidrat (za uravnavanje pH), polisorbat 80.

6.2Inkompatibilnosti

Zaradi pomanjkanja študij kompatibilnosti zdravila ne smemo mešati z drugimi zdravili.

6.3Rok uporabnosti

Neodprte viale: 2 leti.

Razredčena raztopina:

Z vidika mikrobiološke varnosti je priporočeno, da zdravilo uporabite takoj. V nasprotnem primeru uporabnik sam prevzame odgovornost za hranjenje med uporabo in pogoje pred uporabo – čas

hranjenja naj ne bo daljši od 24 ur pri temperaturi 2 C - 8 C zaščiteno pred svetlobo.

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte v hladilniku (2 C – 8 C).

Za pogoje shranjevanja raztopljenega zdravila glejte poglavje 6.3.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

Zdravilo Cerezyme je pakirano v steklene (prozorne) viale borosilikata vrste I po 20 ml, ki so zaprte z zamaškom iz silikoniziranega butila in opremljene z varnostnim pokrovčkom za dokaz intaktnosti.

Cerezyme 200 enot prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje

Zaradi zagotovitve zadostnega volumna za natančno odvzemanje imajo viale presežek, ki znaša 0,3 ml.

Velikosti pakiranja: 1 ali 25 vial v škatli iz kartona.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

Cerezyme 400 enot prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje

Zaradi zagotovitve zadostnega volumna za natančno odvzemanje imajo viale presežek, ki znaša 0,6 ml.

Velikosti pakiranja: 1, 5 ali 25 vial v škatli iz kartona.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

Ena viala zdravila Cerezyme je namenjena samo enkratni uporabi. Po pripravi raztopine vsebuje Ena viala zdravila Cerezyme 200 enot imigluceraze v 5,0 ml (40 enot na ml).

Prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje raztopimo z vodo za injekcije in raztopino razredčimo z 0,9 % raztopino natrijevega klorida za intravensko uporabo. Razredčeno raztopino dajemo z intravenskim infundiranjem.

Iz hladilnika vzemite ustrezno število vial. Število vial se določi na podlagi bolnikove individualne sheme odmerjanja.

Občasno lahko odmerek nekoliko spremenite, da ne bi bilo potrebno zavreči delno izpraznjenih vial. Odmerke lahko zaokrožite na najbližjo vsebnost polne viale, kadar sprememba bistveno ne vpliva na odmerek, ki ga bolnik prejme v enem mesecu.

Uporabljajte aseptično tehniko

Priprava raztopine

Cerezyme 200 enot prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje

Prašek v eni viali raztopite s 5,1 ml vode za injekcije. Pazite, da vode za injekcije na prašek ne bi vbrizgali v premočnem curku. Narahlo premešajte, da se raztopina ne bi začela peniti. Volumen pripravljene raztopine je 5,3 ml. Njen pH je približno 6,1.

Cerezyme 400 enot prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje

Prašek v eni viali raztopite s 10,2 ml vode za injekcije. Pazite, da vode za injekcije na prašek ne bi vbrizgali v premočnem curku. Narahlo premešajte, da se raztopina ne bi začela peniti. Volumen pripravljene raztopine je 10,6 ml. Njen pH je približno 6,1.

Po rekonstituciji je tekočina čista in brezbarvna, brez primesi. Rekonstituirano raztopino je treba razredčiti. Preden raztopino nadalje razredčite, preverite vsako vialo, ali raztopina ne vsebuje delcev in ali ni obarvana. Vial, v katerih opazite delce, in tistih, v katerih se je raztopina obarvala, ne smete uporabiti. Raztopino, pripravljeno z vodo za injekcije, takoj razredčite in je ne shranite za naslednjo uporabo.

Redčenje

Cerezyme 200 enot prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje

Pripravljena raztopina vsebuje 40 enot imigluceraze/ml. Volumen pripravljene raztopine v eni viali zadošča za natančni odvzem nominalnega volumna, ki je 5,0 ml (ustreza 200 enotam). Odvzemite 5,0 ml pripravljene raztopine iz ene viale in skupno odvzeto količino razredčite z 0,9 % raztopino natrijevega klorida za intravensko uporabo do volumna 100 do 200 ml. Raztopino za infundiranje rahlo premešajte.

Cerezyme 400 enot prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje

Pripravljena raztopina vsebuje 40 enot imigluceraze/ml. Volumen pripravljene raztopine v eni viali zadošča za natančni odvzem nominalnega volumna, ki je 10,0 ml (ustreza 400 enotam). Odvzemite 10,0 ml pripravljene raztopine iz ene viale in skupno odvzeto količino razredčite z 0,9 % raztopino natrijevega klorida za intravensko uporabo do volumna 100 do 200 ml. Raztopino za infundiranje rahlo premešajte.

Dajanje

Priporočljivo je, da razredčeno raztopino dajete skozi 0,2 µm filter v cevni liniji za vezanje proteinov z nizko molekulsko maso, s katerim odstranite vse proteinske delce. To ne povzroči zmanjšanja aktivnosti imigluceraze. Razredčeno raztopino je priporočljivo uporabiti v 3 urah. Z 0,9 % raztopino natrijevega klorida za intravensko uporabo razredčeno zdravilo je kemično stabilno 24 ur pri

temperaturi od 2 do 8 ºC in zaščiteno pred svetlobo; mikrobiološka neoporečnost zdravila pa zavisi od uporabe aseptične tehnike pri pripravi in redčenju raztopine.

Zdravilo Cerezyme ne vsebuje konzervansov. Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Genzyme Europe B.V., Gooimeer 10, 1411 DD Naarden, Nizozemska

8.ŠTEVILKE DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/97/053/001 Cerezyme 200 enot 1 viala praška za koncentrat za raztopino za infundiranje EU/1/97/053/002 Cerezyme 200 enot 25 vial praška za koncentrat za raztopino za infundiranje EU/1/97/053/003 Cerezyme 400 enot 1 viala praška za koncentrat za raztopino za infundiranje EU/1/97/053/004 Cerezyme 400 enot 5 vial praška za koncentrat za raztopino za infundiranje EU/1/97/053/005 Cerezyme 400 enot 25 vial praška za koncentrat za raztopino za infundiranje

9.DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datum pridobitve dovoljenja za promet: 17. november 1997

Datum zadnjega podaljšanja: 17/09/2007

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu.

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept