Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dafiro HCT (amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) – Označevanje - C09DX01

Updated on site: 06-Oct-2017

Ime zdravilaDafiro HCT
ATC kodaC09DX01
Substancaamlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide
ProizvajalecNovartis Europharm Limited

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA POSAMIČNEGA PAKIRANJA

1.IME ZDRAVILA

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid

2.NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta vsebuje 5 mg amlodipina (v obliki amlodipinijevega besilata), 160 mg valsartana in 12,5 mg hidroklorotiazida.

3.SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4.FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

14 filmsko obloženih tablet

28 filmsko obloženih tablet

30 filmsko obloženih tablet

56 filmsko obloženih tablet

56 x 1 filmsko obložena tableta (za enkratni odmerek)

90 filmsko obloženih tablet

98 filmsko obloženih tablet

98 x 1 filmsko obložena tableta (za enkratni odmerek)

280 filmsko obloženih tablet

280 x 1 filmsko obložena tableta (za enkratni odmerek)

5.POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

6.POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

9.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

10.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/09/574/001

14 filmsko obloženih tablet

 

 

 

EU/1/09/574/002

28 filmsko obloženih tablet

 

 

 

EU/1/09/574/003

30 filmsko obloženih tablet

 

 

 

EU/1/09/574/004

56 filmsko obloženih tablet

 

 

 

EU/1/09/574/005

90 filmsko obloženih tablet

 

 

 

EU/1/09/574/006

98 filmsko obloženih tablet

 

 

 

EU/1/09/574/007

280 filmsko obloženih tablet

 

 

EU/1/09/574/008

56 x 1 filmsko obložena tableta (za enkratni odmerek)

 

EU/1/09/574/009

98 x 1 filmsko obložena tableta (za enkratni odmerek)

 

EU/1/09/574/010

280 x 1 filmsko obložena tableta (za enkratni odmerek)

13.ŠTEVILKA SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15.NAVODILA ZA UPORABO

16.PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

VMESNA ŠKATLA SKUPNEGA PAKIRANJA (BREZ “BLUE BOX” PODATKOV)

1. IME ZDRAVILA

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta vsebuje 5 mg amlodipina (v obliki amlodipinijevega besilata), 160 mg valsartana in 12,5 mg hidroklorotiazida.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

14 filmsko obloženih tablet

Del skupnega pakiranja, ki vsebuje 20 škatel, od katerih vsaka vsebuje po 14 tablet. 70 filmsko obloženih tablet

Del skupnega pakiranja, ki vsebuje 4 škatle, od katerih vsaka vsebuje po 70 tablet.

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12.

ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

 

 

 

 

 

EU/1/09/574/012

280 filmsko obloženih tablet (skupno pakiranje, 20 škatel po 14 tablet)

 

 

 

EU/1/09/574/011

280 filmsko obloženih tablet (skupno pakiranje, 4 škatle po 70 tablet) (za

 

 

 

 

enkratni odmerek)

 

 

 

13.

ŠTEVILKA SERIJE

Serija

 

 

 

 

 

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ZUNANJA ŠKATLA SKUPNEGA PAKIRANJA (VKLJUČNO Z “BLUE BOX” PODATKI)

1. IME ZDRAVILA

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta vsebuje 5 mg amlodipina (v obliki amlodipinijevega besilata), 160 mg valsartana in 12,5 mg hidroklorotiazida.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

280 filmsko obloženih tablet

Skupno pakiranje, ki vsebuje 20 škatel, od katerih vsaka vsebuje po 14 tablet. Skupno pakiranje, ki vsebuje 4 škatle, od katerih vsaka vsebuje po 70 tablet.

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12.

ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

 

 

 

 

 

EU/1/09/574/012

280 filmsko obloženih tablet (skupno pakiranje, 20 škatel po 14 tablet)

 

 

 

EU/1/09/574/011

280 filmsko obloženih tablet (skupno pakiranje, 4 škatle po 70 tablet) (za

 

 

 

 

enkratni odmerek)

 

 

 

13.

ŠTEVILKA SERIJE

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

PRETISNI OMOTI

1. IME ZDRAVILA

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid

2.IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Novartis Europharm Limited

3.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4.ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5.DRUGI PODATKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA POSAMIČNEGA PAKIRANJA

1. IME ZDRAVILA

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta vsebuje 10 mg amlodipina (v obliki amlodipinijevega besilata), 160 mg valsartana in 12,5 mg hidroklorotiazida.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

14 filmsko obloženih tablet

28 filmsko obloženih tablet

30 filmsko obloženih tablet

56 filmsko obloženih tablet

56 x 1 filmsko obložena tableta (za enkratni odmerek)

90 filmsko obloženih tablet

98 filmsko obloženih tablet

98 x 1 filmsko obložena tableta (za enkratni odmerek)

280 filmsko obloženih tablet

280 x 1 filmsko obložena tableta (za enkratni odmerek)

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/09/574/013

14 filmsko obloženih tablet

 

 

 

EU/1/09/574/014

28 filmsko obloženih tablet

 

 

 

EU/1/09/574/015

30 filmsko obloženih tablet

 

 

 

EU/1/09/574/016

56 filmsko obloženih tablet

 

 

 

EU/1/09/574/017

90 filmsko obloženih tablet

 

 

 

EU/1/09/574/018

98 filmsko obloženih tablet

 

 

 

EU/1/09/574/019

280 filmsko obloženih tablet

 

 

EU/1/09/574/020

56 x 1 filmsko obložena tableta (za enkratni odmerek)

 

EU/1/09/574/021

98 x 1 filmsko obložena tableta (za enkratni odmerek)

 

EU/1/09/574/022

280 x 1 filmsko obložena tableta (za enkratni odmerek)

13. ŠTEVILKA SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

VMESNA ŠKATLA SKUPNEGA PAKIRANJA (BREZ “BLUE BOX” PODATKOV)

1. IME ZDRAVILA

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta vsebuje 10 mg amlodipina (v obliki amlodipinijevega besilata), 160 mg valsartana in 12,5 mg hidroklorotiazida.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

14 filmsko obloženih tablet

Del skupnega pakiranja, ki vsebuje 20 škatel, od katerih vsaka vsebuje po 14 tablet. 70 filmsko obloženih tablet

Del skupnega pakiranja, ki vsebuje 4 škatle, od katerih vsaka vsebuje po 70 tablet.

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12.

ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

 

 

 

 

 

EU/1/09/574/024

280 filmsko obloženih tablet (skupno pakiranje, 20 škatel po 14 tablet)

 

 

 

EU/1/09/574/023

280 filmsko obloženih tablet (skupno pakiranje, 4 škatle po 70 tablet) (za

 

 

 

 

enkratni odmerek)

 

 

 

13.

ŠTEVILKA SERIJE

Serija

 

 

 

 

 

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ZUNANJA ŠKATLA SKUPNEGA PAKIRANJA (VKLJUČNO Z “BLUE BOX” PODATKI)

1. IME ZDRAVILA

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta vsebuje 10 mg amlodipina (v obliki amlodipinijevega besilata), 160 mg valsartana in 12,5 mg hidroklorotiazida.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

280 filmsko obloženih tablet

Skupno pakiranje, ki vsebuje 20 škatel, od katerih vsaka vsebuje po 14 tablet. Skupno pakiranje, ki vsebuje 4 škatle, od katerih vsaka vsebuje po 70 tablet.

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12.

ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

 

 

 

 

 

EU/1/09/574/024

280 filmsko obloženih tablet (skupno pakiranje, 20 škatel po 14 tablet)

 

 

 

EU/1/09/574/023

280 filmsko obloženih tablet (skupno pakiranje, 4 škatle po 70 tablet) (za

 

 

 

 

enkratni odmerek)

 

 

 

13.

ŠTEVILKA SERIJE

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

PRETISNI OMOTI

1. IME ZDRAVILA

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Novartis Europharm Limited

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5. DRUGI PODATKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA POSAMIČNEGA PAKIRANJA

1. IME ZDRAVILA

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/25 mg filmsko obložene tablete amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta vsebuje 5 mg amlodipina (v obliki amlodipinijevega besilata), 160 mg valsartana in 25 mg hidroklorotiazida.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

14 filmsko obloženih tablet

28 filmsko obloženih tablet

30 filmsko obloženih tablet

56 filmsko obloženih tablet

56 x 1 filmsko obložena tableta (za enkratni odmerek)

90 filmsko obloženih tablet

98 filmsko obloženih tablet

98 x 1 filmsko obložena tableta (za enkratni odmerek)

280 filmsko obloženih tablet

280 x 1 filmsko obložena tableta (za enkratni odmerek)

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/09/574/025

14 filmsko obloženih tablet

 

 

 

EU/1/09/574/026

28 filmsko obloženih tablet

 

 

 

EU/1/09/574/027

30 filmsko obloženih tablet

 

 

 

EU/1/09/574/028

56 filmsko obloženih tablet

 

 

 

EU/1/09/574/029

90 filmsko obloženih tablet

 

 

 

EU/1/09/574/030

98 filmsko obloženih tablet

 

 

 

EU/1/09/574/031

280 filmsko obloženih tablet

 

 

EU/1/09/574/032

56 x 1 filmsko obložena tableta (za enkratni odmerek)

 

EU/1/09/574/033

98 x 1 filmsko obložena tableta (za enkratni odmerek)

 

EU/1/09/574/034

280 x 1 filmsko obložena tableta (za enkratni odmerek)

13. ŠTEVILKA SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/25 mg

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

VMESNA ŠKATLA SKUPNEGA PAKIRANJA (BREZ “BLUE BOX” PODATKOV)

1. IME ZDRAVILA

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/25 mg filmsko obložene tablete amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta vsebuje 5 mg amlodipina (v obliki amlodipinijevega besilata), 160 mg valsartana in 25 mg hidroklorotiazida.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

14 filmsko obloženih tablet

Del skupnega pakiranja, ki vsebuje 20 škatel, od katerih vsaka vsebuje po 14 tablet. 70 filmsko obloženih tablet

Del skupnega pakiranja, ki vsebuje 4 škatle, od katerih vsaka vsebuje po 70 tablet.

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12.

ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

 

 

 

 

 

EU/1/09/574/036

280 filmsko obloženih tablet (skupno pakiranje, 20 škatel po 14 tablet)

 

 

 

EU/1/09/574/035

280 filmsko obloženih tablet (skupno pakiranje, 4 škatle po 70 tablet) (za

 

 

 

 

enkratni odmerek)

 

 

 

13.

ŠTEVILKA SERIJE

Serija

 

 

 

 

 

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/25 mg

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ZUNANJA ŠKATLA SKUPNEGA PAKIRANJA (VKLJUČNO Z “BLUE BOX” PODATKI)

1. IME ZDRAVILA

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/25 mg filmsko obložene tablete amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta vsebuje 5 mg amlodipina (v obliki amlodipinijevega besilata), 160 mg valsartana in 25 mg hidroklorotiazida.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

280 filmsko obloženih tablet

Skupno pakiranje, ki vsebuje 20 škatel, od katerih vsaka vsebuje po 14 tablet. Skupno pakiranje, ki vsebuje 4 škatle, od katerih vsaka vsebuje po 70 tablet.

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12.

ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

 

 

 

 

 

EU/1/09/574/036

280 filmsko obloženih tablet (skupno pakiranje, 20 škatel po 14 tablet)

 

 

 

EU/1/09/574/035

280 filmsko obloženih tablet (skupno pakiranje, 4 škatle po 70 tablet) (za

 

 

 

 

enkratni odmerek)

 

 

 

13.

ŠTEVILKA SERIJE

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/25 mg

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

PRETISNI OMOTI

1. IME ZDRAVILA

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/25 mg filmsko obložene tablete amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Novartis Europharm Limited

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5. DRUGI PODATKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA POSAMIČNEGA PAKIRANJA

1. IME ZDRAVILA

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/25 mg filmsko obložene tablete amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta vsebuje 10 mg amlodipina (v obliki amlodipinijevega besilata), 160 mg valsartana in 25 mg hidroklorotiazida.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

14 filmsko obloženih tablet

28 filmsko obloženih tablet

30 filmsko obloženih tablet

56 filmsko obloženih tablet

56 x 1 filmsko obložena tableta (za enkratni odmerek)

90 filmsko obloženih tablet

98 filmsko obloženih tablet

98 x 1 filmsko obložena tableta (za enkratni odmerek)

280 filmsko obloženih tablet

280 x 1 filmsko obložena tableta (za enkratni odmerek)

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/09/574/037

14 filmsko obloženih tablet

 

 

 

EU/1/09/574/038

28 filmsko obloženih tablet

 

 

 

EU/1/09/574/039

30 filmsko obloženih tablet

 

 

 

EU/1/09/574/040

56 filmsko obloženih tablet

 

 

 

EU/1/09/574/041

90 filmsko obloženih tablet

 

 

 

EU/1/09/574/042

98 filmsko obloženih tablet

 

 

 

EU/1/09/574/043

280 filmsko obloženih tablet

 

 

EU/1/09/574/044

56 x 1 filmsko obložena tableta (za enkratni odmerek)

 

EU/1/09/574/045

98 x 1 filmsko obložena tableta (za enkratni odmerek)

 

EU/1/09/574/046

280 x 1 filmsko obložena tableta (za enkratni odmerek)

13. ŠTEVILKA SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/25 mg

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

VMESNA ŠKATLA SKUPNEGA PAKIRANJA (BREZ “BLUE BOX” PODATKOV)

1. IME ZDRAVILA

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/25 mg filmsko obložene tablete amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta vsebuje 10 mg amlodipina (v obliki amlodipinijevega besilata), 160 mg valsartana in 25 mg hidroklorotiazida.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

14 filmsko obloženih tablet

Del skupnega pakiranja, ki vsebuje 20 škatel, od katerih vsaka vsebuje po 14 tablet. 70 filmsko obloženih tablet

Del skupnega pakiranja, ki vsebuje 4 škatle, od katerih vsaka vsebuje po 70 tablet.

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12.

ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

 

 

 

 

 

EU/1/09/574/048

280 filmsko obloženih tablet (skupno pakiranje, 20 škatel po 14 tablet)

 

 

 

EU/1/09/574/047

280 filmsko obloženih tablet (skupno pakiranje, 4 škatle po 70 tablet) (za

 

 

 

 

enkratni odmerek)

 

 

 

13.

ŠTEVILKA SERIJE

Serija

 

 

 

 

 

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/25 mg

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ZUNANJA ŠKATLA SKUPNEGA PAKIRANJA (VKLJUČNO Z “BLUE BOX” PODATKI)

1. IME ZDRAVILA

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/25 mg filmsko obložene tablete amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta vsebuje 10 mg amlodipina (v obliki amlodipinijevega besilata), 160 mg valsartana in 25 mg hidroklorotiazida.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

280 filmsko obloženih tablet

Skupno pakiranje, ki vsebuje 20 škatel, od katerih vsaka vsebuje po 14 tablet. Skupno pakiranje, ki vsebuje 4 škatle, od katerih vsaka vsebuje po 70 tablet.

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12.

ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

 

 

 

 

 

EU/1/09/574/048

280 filmsko obloženih tablet (skupno pakiranje, 20 škatel po 14 tablet)

 

 

 

EU/1/09/574/047

280 filmsko obloženih tablet (skupno pakiranje, 4 škatle po 70 tablet) (za

 

 

 

 

enkratni odmerek)

 

 

 

13.

ŠTEVILKA SERIJE

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/25 mg

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

PRETISNI OMOTI

1. IME ZDRAVILA

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/25 mg filmsko obložene tablete amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Novartis Europharm Limited

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5. DRUGI PODATKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA POSAMIČNEGA PAKIRANJA

1. IME ZDRAVILA

Dafiro HCT 10 mg/320 mg/25 mg filmsko obložene tablete amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta vsebuje 10 mg amlodipina (v obliki amlodipinijevega besilata), 320 mg valsartana in 25 mg hidroklorotiazida.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

14 filmsko obloženih tablet

28 filmsko obloženih tablet

30 filmsko obloženih tablet

56 filmsko obloženih tablet

56 x 1 filmsko obložena tableta (za enkratni odmerek)

90 filmsko obloženih tablet

98 filmsko obloženih tablet

98 x 1 filmsko obložena tableta (za enkratni odmerek)

280 filmsko obloženih tablet

280 x 1 filmsko obložena tableta (za enkratni odmerek)

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/09/574/049

14 filmsko obloženih tablet

 

 

 

EU/1/09/574/050

28 filmsko obloženih tablet

 

 

 

EU/1/09/574/051

30 filmsko obloženih tablet

 

 

 

EU/1/09/574/052

56 filmsko obloženih tablet

 

 

 

EU/1/09/574/053

90 filmsko obloženih tablet

 

 

 

EU/1/09/574/054

98 filmsko obloženih tablet

 

 

 

EU/1/09/574/055

280 filmsko obloženih tablet

 

 

EU/1/09/574/056

56 x 1 filmsko obložena tableta (za enkratni odmerek)

 

EU/1/09/574/057

98 x 1 filmsko obložena tableta (za enkratni odmerek)

 

EU/1/09/574/058

280 x 1 filmsko obložena tableta (za enkratni odmerek)

13. ŠTEVILKA SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Dafiro HCT 10 mg/320 mg/25 mg

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

VMESNA ŠKATLA SKUPNEGA PAKIRANJA (BREZ “BLUE BOX” PODATKOV)

1. IME ZDRAVILA

Dafiro HCT 10 mg/320 mg/25 mg filmsko obložene tablete amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta vsebuje 10 mg amlodipina (v obliki amlodipinijevega besilata), 320 mg valsartana in 25 mg hidroklorotiazida.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

14 filmsko obloženih tablet

Del skupnega pakiranja, ki vsebuje 20 škatel, od katerih vsaka vsebuje po 14 tablet. 70 filmsko obloženih tablet

Del skupnega pakiranja, ki vsebuje 4 škatle, od katerih vsaka vsebuje po 70 tablet.

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12.

ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

 

 

 

 

 

EU/1/09/574/060

280 filmsko obloženih tablet (skupno pakiranje, 20 škatel po 14 tablet)

 

 

 

EU/1/09/574/059

280 filmsko obloženih tablet (skupno pakiranje, 4 škatle po 70 tablet) (za

 

 

 

 

enkratni odmerek)

 

 

 

13.

ŠTEVILKA SERIJE

Serija

 

 

 

 

 

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Dafiro HCT 10 mg/320 mg/25 mg

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ZUNANJA ŠKATLA SKUPNEGA PAKIRANJA (VKLJUČNO Z “BLUE BOX” PODATKI)

1. IME ZDRAVILA

Dafiro HCT 10 mg/320 mg/25 mg filmsko obložene tablete amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta vsebuje 10 mg amlodipina (v obliki amlodipinijevega besilata), 320 mg valsartana in 25 mg hidroklorotiazida.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

280 filmsko obloženih tablet

Skupno pakiranje, ki vsebuje 20 škatel, od katerih vsaka vsebuje po 14 tablet. Skupno pakiranje, ki vsebuje 4 škatle, od katerih vsaka vsebuje po 70 tablet.

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12.

ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

 

 

 

 

 

EU/1/09/574/060

280 filmsko obloženih tablet (skupno pakiranje, 20 škatel po 14 tablet)

 

 

 

EU/1/09/574/059

280 filmsko obloženih tablet (skupno pakiranje, 4 škatle po 70 tablet) (za

 

 

 

 

enkratni odmerek)

 

 

 

13.

ŠTEVILKA SERIJE

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Dafiro HCT 10 mg/320 mg/25 mg

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

PRETISNI OMOTI

1. IME ZDRAVILA

Dafiro HCT 10 mg/320 mg/25 mg filmsko obložene tablete amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Novartis Europharm Limited

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5. DRUGI PODATKI

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept