Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Diacomit (stiripentol) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - N03AX17

Updated on site: 06-Oct-2017

Ime zdravilaDiacomit
ATC kodaN03AX17
Substancastiripentol
ProizvajalecBiocodex

1.IME ZDRAVILA

Diacomit 250 mg trde kapsule

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Ena kapsula vsebuje 250 mg stiripentola.

Pomožna snov z znanim učinkom: 0,16 mg natrija v vsaki kapsuli.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

trde kapsule

rožnate kapsule velikosti 2

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Terapevtske indikacije

Zdravilo Diacomit se uporablja skupaj s klobazamom in valproatom kot dodatno zdravljenje neodzivnih generaliziranih tonično-kloničnih napadov pri bolnikih s hudo mioklonično epilepsijo v otroštvu (SMEI - severe myoclonic epilepsy in infancy, Dravetov sindrom), kadar krčev ne moremo zadostno nadzorovati s klobazamom in valproatom.

4.2Odmerjanje in način uporabe

Dajanje zdravila Diacomit mora potekati pod nadzorom pediatra/pediatričnega nevrologa, ki ima izkušnje z diagnostiko in obravnavo epilepsije pri dojenčkih in otrocih.

Odmerjanje

Kapsule je treba pogoltniti cele z vodo, med obrokom.

Odmerek stiripentola se izračuna na osnovi mg/kg telesne mase.

Dnevni odmerek se lahko razdeli v 2 ali 3 odmerke.

Dopolnilno zdravljenje s stiripentolom uvajate postopno tako, da odmerke počasi večate do priporočene vrednosti, tj. 50 mg/kg/dan, skupaj z klobazamom in valproatom.

Odmerjanje stiripentola mora biti potopno, tj. začnite z odmerkom 20 mg/kg/dan 1 teden, nato 30 mg/kg/dan naslednji teden. Večanje odmerka v nadaljevanju je odvisno od starosti bolnika:

-otroci, mlajši od 6 let, tretji teden prejmejo dodatnih 20 mg/kg/dan, tako da začnejo prejemati priporočen odmerek 50 mg/kg/dan v treh tednih;

-otroci, stari 6 do 12 let, vsak teden prejmejo dodatnih 10 mg/kg/dan, tako da začnejo prejemati priporočen odmerek 50 mg/kg/dan v štirih tednih;

-otroci in mladostniki, stari 12 let in več, vsak teden prejmejo dodatnih 5 mg/kg/dan, dokler ne dosežejo odmerka, najprimernejšega po klinični presoji.

Priporočen odmerek 50 mg/kg/dan temelji na rezultatih in ugotovitvah klinične študije in je edini odmerek zdravila Diacomit, ki so ga ovrednotili v študijah, ki podpirajo vlogo za pridobitev dovoljenja za promet (glej poglavje 5.1).

Podatkov iz kliničnih študij, ki bi podprli klinično varnost stiripentola v dnevnih odmerkih več kot

50 mg/kg/dan, ni.

Ni podatkov iz kliničnih študij, ki bi podprli uporabo stiripentola kot monoterapijo pri Dravetovem sindromu.

Otroci, mlajši od 3 let

Ključne raziskave uporabe zdravila stiripentola so bile opravljene pri otrocih starih 3 leta in več, ki so imeli SMEI. Klinična odločitev za uporabo zdravila stiripentola pri otrocih s SMEI, ki so mlajši od

3 let, mora biti sprejeta glede na posameznega bolnika ob upoštevanju potencialnih koristnih učinkov in tveganj. V tej skupini mlajših bolnikov se lahko dodatno zdravljenje z zdravilom stiripentola začne šele, ko je diagnoza SMEI klinično potrjena (glejte poglavje 5.1). Podatki o uporabi zdravila stiripentola pri otrocih, mlajših od 12 mesecev, so omejeni. Uporaba stiripentola pri teh otrocih poteka pod skrbnim zdravnikovim nadzorom.

Bolniki, stari ≥ 18 let

Podatki daljšega časovnega obdobja niso bili zbrani pri zadostnem številu odraslih, da bi lahko potrdili vzdrževanje učinka pri tej populaciji. Z zdravljenjem nadaljujte, dokler opažate učinke.

Prilagoditev odmerkov drugih zdravil proti epilepsiji, ki se uporabljajo sočasno s stiripentolom

Čeprav ni obsežnih farmakoloških podatkov o možnih interakcijah zdravila, so na osnovi kliničnih izkušenj predlagani naslednji ukrepi za spremembo odmerkov in načrtov odmerjanja drugih zdravil proti epilepsiji, ki se uporabljajo sočasno s stiripentolom.

- Klobazam

V ključnih študijah je bil ob uvedbi stiripentola dnevni odmerek klobazama 0,5 mg/kg/dan, običajno razdeljen v odmerka dvakrat dnevno. V primeru kliničnih znakov neželenih učinkov ali prekomernega odmerjanja klobazama (tj. zaspanost, hipotonija in razdražljivost pri majhnih otrocih) so dnevni odmerek zmanjšali za 25 % tedensko. Pri sočasnem dajanju stiripentola otrokom z Dravetovim sindromov so opazili približno dva- do trikratno zvišanje plazemskih koncentracij klobazama in petkratno zvišanje plazemskih koncentracij norklobazama.

- Valproat

Možnost presnovne interakcije med stiripentolom in valproatom se šteje za majhno, zato sprememba odmerjanja valproata po dodatku stiripentola ni potrebna razen zaradi klinične varnosti. V ključnih študijah so ob pojavu gastrointestinalnih neželenih učinkov, kot na primer izguba apetita, izguba telesne mase, dnevni odmerek valproata znižali za približno 30 % tedensko.

Neobičajni rezultati laboratorijskih preiskav

Če je rezultat krvne slike ali preiskave jetrne funkcije nenormalen, mora biti klinična odločitev o nadaljevanju uporabe oz. prilagoditvi odmerka stiripentola in odmerkov klobazama ter valproata sprejeta glede na posameznega bolnika ob upoštevanju potencialnih koristnih učinkov in tveganj

(glejte poglavje 4.4).

Učinki farmacevtske oblike

Prašek za peroralno suspenzijo v vrečkah ima nekoliko višji Cmax kot kapsule, zato farmacevtski obliki nista bioekvivalentni. Če je treba farmacevtski obliki zamenjati, je priporočeno, da se to stori pod zdravniškim nadzorom zaradi morebitnih težav s toleranco (glejte poglavje 5.2).

Bolniki z okvarjenim delovanjem ledvic in jeter

Uporaba stiripentola ni priporočljiva pri bolnikih z okvarjenim delovanjem jeter ali ledvic ali obojim (glejte poglavje 4.4).

Način uporabe

Kapsule je treba pogoltniti cele z vodo, med obrokom.

Stiripentol je treba vedno vzeti s hrano, saj v kislem okolju hitro razpade (npr. izpostavitev želodčni kislini v praznem želodcu).

Stiripentol se ne sme jemati z mlekom ali mlečnimi izdelki (jogurt, sir za mazanje, itn.), gaziranimi pijačami, sadnim sokom ali živili in pijačami, ki vsebujejo kofein ali teofilin.

4.3Kontraindikacije

Preobčutljivost za zdravilno učinkovino ali katerokoli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1. Psihoza v obliki epizod delirija v anamnezi.

4.4Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Karbamazepin, fenitoin in fenobarbital

Teh snovi se pri obravnavi Dravetovega sindroma ne sme uporabiti pri sočasno s stiripentolom. Dnevno odmerjanje klobazama ali valproata ali obojega je treba znižati, če se pojavijo neželeni učinki med zdravljenjem s stiripentolom (glejte poglavje 4.2).

Hitrost rasti otroka

Glede na pogostnost gastrointestinalnih neželenih učinkov pri zdravljenju s stiripentolom in valproatom (anoreksija, izguba apetita, navzea, bruhanje) je treba ob uporabi omenjene kombinacije zdravljenja skrbno spremljati hitrost rasti otroka.

Krvna slika

Z dajanjem stiripentola, klobazama in valproata je lahko povezana nevtropenija. Pred zdravljenjem s stiripentolom je treba pregledati krvno sliko. Če ni drugih kliničnih indikacij, je treba krvno sliko preveriti vsakih 6 mesecev.

Jetrna funkcija

Pred zdravljenjem s stiripentolom je treba pregledati jetrno funkcijo. Če ni drugih kliničnih indikacij, je treba jetrno funkcijo preveriti vsakih 6 mesecev.

Okvara jeter ali ledvic

Zaradi pomanjkanja specifičnih kliničnih podatkov o bolnikih z okvarjenim delovanjem jeter ali ledvic uporaba stiripentola pri teh bolnikih ni priporočljiva.

Snovi, ki ovirajo delovanje encimov CYP

Stiripentol je zaviralec encimov CYP2C19 in CYP3A4 in CYP2D6 ter lahko bistveno zviša plazemske koncentracije zdravil, ki se presnavljajo preko teh dveh encimov lahko poveča tveganje neželenih učinkov (glejte poglavje 4.5). In vitro študije so nakazale, da so pri 1. fazi stiripentol metabolizma katalizatorji CYP1A2, CYP2C19, CYP3A4 in verjetno drugi encimi. Svetujemo previdnost pri kombinaciji stiripentola z drugimi zdravili, ki zavirajo ali sprožajo enega ali več teh encimov.

V ključne klinične študije zdravila Diacomit niso bili vključeni otroci, mlajši od 3 let. Zato je priporočljivo natančno spremljanje otrok, starih od 6 mesecev do 3 let, ki se zdravijo stiripentolom.

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Možne interakcije, ki vplivajo na stiripentol

Vpliv drugih zdravil proti epilepsiji na farmakokinetiko stiripentola ni dobro raziskan.

Vpliv makrolidov in azolnih učinkovin proti mikozam, ki so znani zaviralci CYP3A4 in substrati tega encima, na presnovo stiripentola ni znan. Podobno tudi ni poznan vpliv stiripentola na njihovo presnovo.

In vitro študije so nakazale, da so pri 1 fazi stiripentol metabolizma katalizatorji CYP1A2, CYP2C19, CYP3A4 in verjetno drugi encimi. Svetujemo previdnost pri kombinaciji stiripentola z drugimi snovmi, ki zavirajo ali sprožajo enega ali več teh encimov.

Vpliv stiripentola na encime citokroma P450

Veliko navedenih interakcij je bilo delno potrjenih v študijah in vitro ter v kliničnih preskušanjih. Zvišanje koncentracij v stanju dinamičnega ravnovesja pri kombiniranju stiripentola, valproata in klobazama je podobno pri odraslih in otrocih, čeprav je variabilnost med preiskovanci velika.

V terapevtskih koncentracijah stiripentol znatno zavira več izoencimov CYP450: na primer CYP2C19, CYP2D6 in CYP3A4. Posledično lahko pričakujemo farmakokinetične interakcije presnovnega izvora z drugimi zdravili. Te interakcije lahko povzročijo zvišane sistemske koncentracije teh zdravilnih učinkovin, kar lahko privede do povečanja farmakoloških učinkov ter pogostnosti neželenih učinkov in reakcij.

Če klinične okoliščine zahtevajo kombiniranje stiripentola s snovmi, ki se presnavljajo s CYP2C19 (npr. citalopram, omeprazol) ali CYP3A4 (npr. več zaviralcev proteaze HIV, antihistaminiki, kot je astemizol, klorfeniramin, zaviralci kalcijevih kanalčkov, statini, peroralni kontraceptivi, kodein), je potrebna previdnost zaradi povečanja tveganja neželenih učinkov (za zdravila proti epilepsiji poglejte nadaljevanje poglavja). Priporočljivo je spremljanje plazemskih koncentracij ali neželenih učinkov.

Morda bo potrebno prilagoditi odmerek.

Sočasnemu dajanju substratov CYP3A4 z ozkim terapevtskim indeksom se je treba izogibati zaradi zelo povečanega tveganja za hude neželene učinke.

Podatki o možnosti zaviranja CYP1A2 so omejeni - interakcij s teofilinom in kofeinom torej ne moremo izključiti, saj se lahko zaradi ovirane presnove teofilina in kofeina v jetrih poveča njihova plazemska koncentracija kar lahko povzroči toksičnost. Uporaba v kombinaciji s stiripentolom ni priporočljiva. To opozorilo se ne nanaša le na zdravila, ampak tudi na veliko živil in prehranskih izdelkov za otroke, npr. kola pijače, ki vsebujejo znatne količine kofeina ali čokolada, ki vsebuje sledove teofilina.

Ker stiripentol zavira CYP2D6 in vitro pri koncentracijah, ki so enake kliničnim koncentracijam v plazmi, imajo lahko snovi, ki se presnavljajo preko tega izoencima (npr. zaviralci adrenergičnih receptorjev beta (propranolol, karvedilol, timolol), antidepresivi (fluoksetin, paroksetin, sertralin, imipramin, klomipramin), antipsihotiki (haloperidol), analgetiki (kodein, dekstrometorfan, tramadol)), presnovne interakcije s stiripentolom. Pri dajanju snovi, ki se presnavljajo s CYP2D6 in kjer se odmerek določa posebej za vsakega bolnika, bo morda potrebno prilagoditi odmerek.

Potencial stiripentola za interakcije z drugimi zdravili

Ker ni kliničnih podatkov je potrebna previdnost pri naslednjih klinično pomembnih interakcijah s stiripentolom:

Neželene kombinacije (kombinacije, ki se jim je treba izogniti, če ni absolutno nujno) - Alkaloidi rženega rožička (ergotamin, dihidroergotamin)

Ergotizem z možno nekrozo okončin (zaviranje izločanja alkaloidov rženega rožička preko jeter).

- Cisaprid, halofantrin, pimozid, kinidin, bepridil

Povečano tveganje srčnih aritmij in zlasti pojava torsades de pointes/aritmije s porušitvijo valov.

Zdravila za zaviranje imunske odzivnosti (takrolimus, ciklosporin, sirolimus)

Zvišane koncentracije zdravil za zaviranje imunske odzivnosti v krvi (zmanjšana presnova v jetrih).

- Statini (atorvastatin, simvastatin idr.)

Povečano tveganje neželenih učinkov, ki so odvisni od odmerka, npr. rabdomioliza (zmanjšana jetrna presnova zdravil za znižanje ravni holesterola).

Kombinacije, ki zahtevajo previdnostne ukrepe - Midazolam, triazolam, alprazolam

Zaradi zmanjšane presnove v jetrih lahko pride do zvišanih plazemskih koncentracij benzodiazepina, kar povzroči prekomerno sedacijo.

- Klorpromazin

Stiripentol poveča učinek klorpromazina na osrednje živčevje.

- Učinki na druga zdravila proti epilepsiji

Zaviranje CYP450 izoencimov CYP2C19 in CYP3A4 lahko povzroči farmakokinetične interakcije

(zaviranje njihove presnove v jetrih) s fenobarbitalom, primidonom, fenitoinom, karbamazepinom, klobazamom (glejte poglavje 4.2), valproatom (glejte poglavje 4.2), diazepamom (povečana miorelaksacija), etosuksimidom in tiagabinom. Posledice so zvišanje plazemskih koncentracij teh antikonvulzivov z možnim tveganjem prevelikega odmerjanja. Priporočeno je klinično spremljanje plazemskih ravni drugih antikonvulzivov, če se dajejo sočasno s stiripentolom, z možnostjo prilagoditve odmerkov.

- Topiramat

V francoskem programu sočutne uporabe stiripentola so kombinaciji stiripentola, klobazama in valproata v 41 % primerov od 230 dodali topiramat. Pri kliničnem opazovanju v tej skupini bolnikov niso našli dokazov za spremembo odmerka topamirata oz. načrta odmerjanja pri sočasnem dajanju s stiripentolom.

Predvideva se, da se pri topiramatu ne pojavlja potencialno tekmovanje za zaviranje CYP2C19, ker so za to verjetno potrebne 5-15-krat višje plazemske koncentracije od koncentracij, ki so v plazmi pri standardnem priporočenem odmerku topiramata ter načrtu odmerjanja.

- Levetiracetam

Levetiracetam se večinoma ne presnavlja v jetrih. Posledično ne pričakujemo farmakokinetične presnovne interakcije med stiripentolom in levetiracetamom.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Splošna tveganja, ki so povezana z epilepsijo in zdravili proti epilepsiji

Dokazano je, da je pogostnost malformacij pri otrocih žensk z epilepsijo dva do trikrat večja od pogostnosti približno 3 % v splošni populaciji. Čeprav lahko k temu prispevajo drugi dejavniki (npr. epilepsija), dokazi, ki so na voljo, kažejo, da to povečanje v veliki meri povzročijo zdravila. V populaciji, ki se zdravi, so povečanje pogostnosti malformacij opazili pri politerapiji.

Vendar učinkovitega zdravljenja proti epilepsiji med nosečnostjo ne smemo prekiniti, saj je lahko poslabšanje bolezni škodljivo tako za nosečnico kot za plod.

Tveganja, ki so povezana s stiripentolom

Ni na voljo podatkov od nosečnic, ki so bile izpostavljene zdravilu. Študije na živalih za odmerke, ki niso toksični za brejo samico, ne kažejo neposrednih ali posrednih škodljivih vplivov na nosečnost, razvoj plodu, porod ali postnatalni razvoj (glejte poglavje 5.3). Upoštevaje indikacije se ne pričakuje uporaba stiripentola med nosečnostjo ali pri ženskah v rodni dobi. Klinična odločitev za uporabo stiripentola med nosečnostjo mora biti sprejeta glede na posamezno bolnico ob upoštevanju potencialnih koristnih učinkov in tveganj. Pri predpisovanju zdravila nosečnicam je potrebna previdnost. Priporočljiva je uporaba učinkovite kontracepcije.

Med nosečnostjo

Učinkovitega antikonvulzivnega zdravljenja s stiripentolom med nosečnostjo ne smemo prekiniti, saj je lahko poslabšanje bolezni potencialno škodljivo tako za nosečnico kot za plod.

Dojenje

Študije o izločanju v materino mleko pri ljudeh niso bile opravljene, vendar stiripentol prosto prehaja iz plazme v mleko pri kozah, zato dojenje med zdravljenjem ni priporočljivo. V primeru nadaljevanja zdravljenja s stiripentolom med dojenjem je treba dojenčka natančno spremljati za možne neželene učinke.

Plodnost

V študijah pri živalih ni bilo opaženih nikakršnih vplivov na plodnost (glejte poglavje 5.3). Klinični podatki niso na voljo, možno tveganje za ljudi ni znano.

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Za bolnike s SMEI se zaradi narave obstoječe bolezni in učinkov dolgoročnega dajanja antikonvulzivnih zdravil vožnja oz. upravljanje s stroji ne pričakuje.

Stiripentol lahko povzroči omotico in ataksijo, ki lahko vplivata na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji, zato bolniki, ki se zdravijo s stiripentolom, ne smejo voziti ali upravljati s stroji.

4.8Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

Najpogostejši neželeniučinki zdravila Diacomit (opaženi pri 1 od 10 bolnikov) so anoreksija, zmanjšanje telesne mase, nespečnost, zaspanost, ataksija, hipotonija in distonija.

Seznam neželenih učinkov

Neželeni učinki so razvrščeni kot: zelo pogosti (≥ 1/10), pogosti (≥ 1/100 do < 1/10), občasni

(≥ 1/1.000 do < 1/100), redki (≥ 1/10.000 do < 1/1.000), zelo redki (< 1/10.000), neznani (ni jih mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov). V razvrstitvah pogostnosti so neželeni učinki navedeni po padajoči resnosti.

Organski sistem

Zelo pogosti

Pogosti

Občasni

Redki

(izrazoslovje

 

 

 

 

MedDRA)

 

 

 

 

Bolezni krvi in

 

nevtropenija

 

Trombocitopenija

limfatičnega

 

perzistentna huda

 

*

sistema

 

nevropenija ponavadi

 

 

 

 

izzveni spontano, ko

 

 

 

 

se prekine zdravljenje

 

 

 

 

z zdravilom Diacomit

 

 

Presnovne in

anoreksija,

 

 

 

prehranske

izguba apetita,

 

 

 

motnje

zmanjšanje

 

 

 

 

telesne mase

 

 

 

 

(zlasti pri

 

 

 

 

kombiniranju z

 

 

 

 

natrijevim

 

 

 

 

valproatom)

 

 

 

Psihiatrične

nespečnost

agresivnost,

 

 

motnje

 

razdražljivost,

 

 

 

 

vedenjske motnje,

 

 

 

 

nasprotujoče

 

 

 

 

obnašanje,

 

 

 

 

hiperekscitabilnost,

 

 

 

 

motnje spanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organski sistem

Zelo pogosti

Pogosti

Občasni

Redki

(izrazoslovje

 

 

 

 

MedDRA)

 

 

 

 

Bolezni živčevja

zaspanost,

hiperkinezija

 

 

 

ataksija,

 

 

 

 

hipotonija,

 

 

 

 

distonija

 

 

 

Očesne bolezni

 

 

diplopija (če se

 

 

 

 

uporabi v

 

 

 

 

kombinaciji s

 

 

 

 

karbamazepinom)

 

Bolezni prebavil

 

navzea, bruhanje

 

 

Bolezni kože in

 

 

fotosenzitivnost,

 

podkožja

 

 

izpuščaj, kožna

 

 

 

 

alergija,

 

 

 

 

urtikarija

 

Splošne težave

 

 

utrujenost

 

in spremembe

 

 

 

 

na mestu

 

 

 

 

aplikacije

 

 

 

 

Preiskave

 

zvišane ravni γGT

 

nenormalni testi

 

 

(izrazitejše pri

 

jetrne funkcije

 

 

kombiniranju s

 

 

 

 

karbamazepinom in

 

 

 

 

valproatom)

 

 

Opis izbranih neželenih učinkov

Veliko zgoraj navedenih neželenih učinkov je posledica zvišanih plazemskih koncentracij drugih antikonvulzivnih zdravil (glejte poglavji 4.4 in 4.5), ki lahko izzvenijo po znižanju odmerka teh zdravil.

*Podatki o trombocitopeniji izhajajo iz kliničnih poskusov in izkušenj na podlagi trženja.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V*.

4.9Preveliko odmerjanje

Ni podatkov o primerih prevelikega odmerjanja. Zdravljenje je podporno (simptomatski ukrepi v enotah intenzivne nege).

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: antiepileptiki, drugi antiepileptiki, oznaka ATC: N03AX17

Mehanizem delovanja

V živalskih modelih je stiripentol antagonist napadov, ki jih sprožijo udar električnega toka, pentetrazol in bikukulin. Pri podganah stiripentol zviša ravni gama-aminomaslene kisline (GABA) v možganih, ki je poglavitni inhibitorni nevrotransmiter v možganih sesalcev. To je lahko posledica zaviranja privzema GABA v sinapsah ali zaviranja GABA-transaminaze ali obojega. Dokazano je

tudi, da stiripentol pospeši prenos, ki ga posredujejo GABAA receptorji v nezrelem hipokampusu podgan, in poveča povprečno trajanje odprtosti (vendar ne frekvence) kloridnih kanalčkov GABAA receptorjev z mehanizmom, ki je podoben kot pri barbituratih. Stiripentol zveča učinkovitost ostalih antikonvulzivov (npr. karbamazepina, natrijevega valproata, fenitoina, fenobarbitala in številnih benzodiazepinov) kot posledica farmakokinetičnih interakcij. Drugi učinek stiripentola temelji predvsem na presnovnem zaviranju več izoencimov, zlasti CYP450 3A4 in 2C19, ki sodelujeta pri presnovi drugih zdravil proti epilepsiji v jetrih.

Klinična učinkovitost in varnost

Ključne raziskave uporabe zdravila Diacomit so bile opravljene pri otrocih starih 3 leta in več, ki so imeli SMEI.

V francoski program sočutne uporabe so vključili otroke starejše od 6 mesecev, ker lahko diagnozo Dravetovega sindroma pri nekaterih bolnikih z gotovostjo postavimo šele pri tej starosti. Klinična odločitev za uporabo zdravila Diacomit pri otrocih s SMEI, ki so mlajši od 3 let, mora biti sprejeta glede na posameznega bolnika ob upoštevanju potencialnih koristnih učinkov in tveganj (glejte poglavje 4.2).

V randomizirano, s placebom nadzorovano preskušanje z dodatkom zdravila k obstoječemu zdravljenju so vključili 41 otrok s SMEI. Po izhodiščnem obdobju 1 meseca so kombinaciji valproata in klobazama v dvojno slepem obdobju 2 mesecev dodali placebo (n=20) ali stiriopentol (n=21). Nato so bolniki prejemali stiripentol v odprti fazi. Kot odziv so šteli najmanj 50 % znižanje pogostnosti kloničnih (ali tonično-kloničnih) napadov v drugem mesecu dvojno slepega dela raziskave v primerjavi z izhodiščnim obdobjem. Odziv so zabeležili pri 15 (71 %) bolnikih, ki so jemali stiripentol (vključno z 9 bolniki brez kloničnih ali tonično-kloničnih napadov), in pri enem bolniku

(5 %), ki je jemal placebo (noben bolnik brez napadov; 95 % IZ: stiripentol 52,1-90,7 v primerjavi s placebom 0-14,6). 95 % IZ razlike je bil 42,2-85,7. Odstotek razlike od izhodiščnega obdobja je bila višja pri stiripentolu (-69 %) kot pri placebu (+7 %), p<0,0001. Enaindvajset bolnikov, ki so jemali stiripentol, je imelo zmerne neželene učinke (zaspanost, izguba apetita) v primerjavi z osmimi bolniki, ki so jemali placebo, vendar so neželeni učinki izzveneli, ko so odmerke sočasno uporabljenih zdravil zmanjšali pri 12 od 21 bolnikov (Chiron et al, Lancet, 2000).

5.2Farmakokinetične lastnosti

Spodaj opisane farmakokinetične lastnosti stiripentola so bile ugotovljene v študijah pri zdravih odraslih prostovoljcih in odraslih bolnikih.

Absorpcija

Stiripentol se hitro absorbira s časom do najvišje koncentracije v plazmi 1,5 ure. Absolutna biološka razpoložljivost stiripentola ni znana, saj intravenska oblika ni na voljo za preskušanje. Peroralno se dobro absorbira, ker se večina peroralnega odmerka izloči z urinom.

Relativna biološka uporabnost kapsul v primerjavi s praškom za peroralno suspenzijo v vrečkah je bila predmet študije pri zdravih prostovoljcih moškega spola, ki so prejeli enkraten peroralni odmerek 1000 mg. Obe farmacevtski obliki sta bili bioekvivalentni v smislu AUC, vendar ne tudi v smislu največje plazemske koncentracije Cmax. Cmax praška za peroralno suspenzijo v vrečkah je bila nekoliko večja (23 %) v primerjavi s kapsulo in ni izpolnjevala bioekvivalenčnih kriterijev. Čas do dosega največje plazemske koncentracije. Tmax je bil pri obeh farmacevtskih oblikah podoben. V primeru zamenjave kapsul s praškom za peroralno suspenzijo v vrečkah se priporoča zdravniški nadzor

Porazdelitev

Stiripentol se veliki meri veže na krožeče plazemske beljakovine (približno 99 %).

Izločanje

Sistemska izpostavljenost stiripentolu se povečuje veliko hitreje kot sorazmerno z odmerkom. Pri velikih odmerkih se plazemski očistek zelo zmanjša; pade iz približno 40 l/kg/dan pri odmerku

600 mg/dan na približno 8 l/kg/dan pri odmerku 2.400 mg. Očistek se zmanjša po ponavljajočem dajanju stiripentola, verjetno zaradi zaviranja izoencimov citokroma P450, ki so odgovorni za presnovo stiripentola. Razpolovna doba izločanja je bila v razponu od 4,5 ure do 13 ur in se je podaljševala z odmerkom.

Biotransformacija

Stiripentol se obsežno presnavlja; v urinu so odkrili 13 različnih presnovkov. Glavni presnovni proces je demetilacija in glukuronidacija, vendar encimov, ki sodelujejo pri presnovi, še niso natančno določili.

Na osnovi in vitro študij je ugotovljeno, da so izoencimi glavnega jetrnega citokroma P450, vključeni v metabolizem v prvi fazi, CYP1A2, CYP2C19 in CYP3A4.

Izločanje

Večina stiripentola se izloči preko ledvic.

Presnovki stiripentola v urinu so skupaj predstavljali večino (73 %) peroralnega akutnega odmerka, v blatu pa so odkrili še dodatnih 13-24 % odmerka v nespremenjeni obliki.

Farmakokinetična študija na pediatrični populaciji

Populacijska farmakokinetična študija je bila opravljena pri 35 otrocih z Dravetovim sindromom, ki se zdravijo s stiripentolom ter valproatom in klobazamom, pri katerih pa vpliv na farmakokinetiko stiripentola ni znan. Povprečna starost otrok je bila 7,3 leta (razpon: 1 do 17,6 let) povprečni dnevni odmerek stiripentola pa 45,4 mg/kg/dan (razpon: 27,1 do 89,3 mg/kg/dan), prejet v dveh ali treh razdeljenih odmerkih.

Podatke je najbolje opisal enoprostorni model prvega reda absorpcije in izločanja. Populacijska ocena za konstanto hitrosti absorpcije Ka je bila 2,08 ur -1 (standardna deviacija naključnega učinka = 122 %). Očistek in volumen porazdelitve sta bila povezana s telesno maso z alometričnim modelom z eksponentoma 0,433 oziroma 1: ko se je telesna masa večala od 10 do 60 kg, se je navidezni peroralni očistek povečal z 2,60 na 5,65 l/uro, navidezni volumen porazdelitve pa se je povečal z 32,0 na 191,8 l. Zato se je razpolovna doba izločanja povečala z 8,5 ur (za 10 kg) na 23,5 ur (za 60 kg).

5.3Predklinični podatki o varnosti

V študijah toksičnosti pri živalih (podgane, opice, miši) niso odkrili enotnega vzorca toksičnosti razen povečanja jeter, ki je bila povezana s hepatocelularno hipertrofijo. Ta se je pojavila pri velikih odmerkih stiripentola pri glodalcih in neglodalcih. To odkritje se šteje kot adaptivni proces na veliko presnovno breme jeter.

Raziskave teratogenih učinkov pri podganah in kuncih so pokazale, da stiripentol ni teratogen. V eni

študiji na miših so ugotovili nizko pojavnost palatoshize, ko so breje samice prejemale toksične odmerke (800 mg/kg/dan), vendar tega odkritja niso potrdili v več drugih podobnih študijah. Te

študije pri miših in kuncih so bile opravljene pred uvedbo skladnosti z zahtevami dobre laboratorijske prakse. Pri podganah študije plodnosti, splošne sposobnosti razmnoževanja ter prenatalnega in postnatalnega razvoja niso pokazale učinkov, razen manjšega zmanjšanja preživetja mladičev, ki so jih dojile samice s toksičnim odzivom na stiripentol v odmerku 800 mg/kg/dan (glejte poglavje 4.6). V genotoksičnih študijah niso odkrili mutagenih ali klastogenih aktivnosti.

Študije karcinogenosti pri podganah so dale negativne rezultate. Pri miših je prišlo do majhnega zvečanja pojavnosti jetrnih adenomov in karcinomov, če so živali prejemale 200 ali 600 mg/kg/dan 78 tednov. Tega pojava niso opazili, če so živali prejemale 60 mg/kg/dan. Glede na odsotnost genotoksičnosti stiripentola in dobro poznane, posebne občutljivosti jeter miši za nastanek tumorjev pri indukciji jetrnih encimov se ta rezultat ne predstavlja povečanega tveganja za pojav tumorjev pri bolnikih.

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

Notranjost kapsul

Povidon K29/32

Natrijev karboksimetilškrob (tip A)

Magnezijev stearat

Ovojnica kapsul

Želatina

Titanov dioksid (E 171) Eritrozin (E127) Indigotin (E132)

6.2Inkompatibilnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

6.3Rok uporabnosti

3 leta

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

Polipropilenska plastenka s pečatom proti nedovoljenemu odpiranju in navojnim pokrovčkom iz polietilena.

Plastenke s 30, 60 in 90 kapsulami. Plastenka je vložena v kartonsko škatlo. Na trgu ni vseh navedenih pakiranj.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje

Ni posebnih zahtev.

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET

Biocodex, 7 Avenue Gallieni, 94250 Gentilly, Francija.

8.ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/06/367/001-003

9.DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET

Datum prve odobritve: 4. januar 2007

Datum zadnje spremembe: 08/01/2014

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu/.

1. IME ZDRAVILA

Diacomit 500 mg trde kapsule

2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Ena kapsula vsebuje 500 mg stiripentola.

Pomožna snov z znanim učinkom: 0,32 mg natrija v vsaki kapsuli.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

trde kapsule

bele kapsule velikosti 0

4. KLINIČNI PODATKI

4.1 Terapevtske indikacije

Zdravilo Diacomit se uporablja skupaj s klobazamom in valproatom kot dodatno zdravljenje neodzivnih generaliziranih tonično-kloničnih napadov pri bolnikih s hudo mioklonično epilepsijo v otroštvu (SMEI - severe myoclonic epilepsy in infancy, Dravetov sindrom), kadar krčev ne moremo zadostno nadzorovati s klobazamom in valproatom.

4.2 Odmerjanje in način uporabe

Dajanje zdravila Diacomit mora potekati pod nadzorom pediatra/pediatričnega nevrologa, ki ima izkušnje z diagnostiko in obravnavo epilepsije pri dojenčkih in otrocih.

Odmerjanje

Odmerek stiripentola se izračuna na osnovi mg/kg telesne mase.

Dnevni odmerek se lahko razdeli v 2 ali 3 odmerke.

Dopolnilno zdravljenje s stiripentolom uvajate postopno tako, da odmerke počasi večate do priporočene vrednosti, tj. 50 mg/kg/dan, skupaj z klobazamom in valproatom.

Odmerjanje stiripentola mora biti potopno, tj. začnite z odmerkom 20 mg/kg/dan 1 teden, nato 30 mg/kg/dan naslednji teden. Večanje odmerka v nadaljevanju je odvisno od starosti bolnika:

-otroci, mlajši od 6 let, tretji teden prejmejo dodatnih 20 mg/kg/dan, tako da začnejo prejemati priporočen odmerek 50 mg/kg/dan v treh tednih;

-otroci, stari 6 do 12 let, vsak teden prejmejo dodatnih 10 mg/kg/dan, tako da začnejo prejemati priporočen odmerek 50 mg/kg/dan v štirih tednih;

-otroci in mladostniki, stari 12 let in več, vsak teden prejmejo dodatnih 5 mg/kg/dan, dokler ne dosežejo odmerka, najprimernejšega po klinični presoji.

Priporočen odmerek 50 mg/kg/dan temelji na rezultatih in ugotovitvah klinične študije in je edini odmerek Diacomita, ki so ga ovrednotili v študijah, ki podpirajo vlogo za pridobitev dovoljenja za promet (glej poglavje 5.1).

Podatkov iz kliničnih študij, ki bi podprli klinično stiripentola v dnevnih odmerkih več kot

50 mg/kg/dan, ni.

Ni podatkov iz kliničnih študij, ki bi podprli uporabo stiripentola kot monoterapijo pri Dravetovem sindromu.

Otroci, mlajši od 3 let

Ključne raziskave uporabe zdravila stiripentola so bile opravljene pri otrocih starih 3 leta in več, ki so imeli SMEI. Klinična odločitev za uporabo zdravila iripentola pri otrocih s SMEI, ki so mlajši od

3 let, mora biti sprejeta glede na posameznega bolnika ob upoštevanju potencialnih koristnih učinkov in tveganj. V tej skupini mlajših bolnikov se lahko dodatno zdravljenje z zdravilom stiripentola začne šele, ko je diagnoza SMEI klinično potrjena (glejte poglavje 5.1). Podatki o uporabi zdravila stiripentola pri otrocih, mlajših od 12 mesecev, so omejeni. Uporaba stiripentola pri teh otrocih poteka pod skrbnim zdravnikovim nadzorom.

Bolniki, stari ≥ 18 let

Podatki daljšega časovnega obdobja niso bili zbrani pri zadostnem številu odraslih, da bi lahko potrdili vzdrževanje učinka pri tej populaciji. Z zdravljenjem nadaljujte, dokler opažate učinke.

Prilagoditev odmerkov drugih zdravil proti epilepsiji, ki se uporabljajo sočasno s stiripentolom

Čeprav ni obsežnih farmakoloških podatkov o možnih interakcijah zdravila, so na osnovi kliničnih izkušenj predlagani naslednji ukrepi za spremembo odmerkov in načrtov odmerjanja drugih zdravil proti epilepsiji, ki se uporabljajo sočasno s stiripentolom.

- Klobazam

V ključnih študijah je bil ob uvedbi stiripentola dnevni odmerek klobazama 0,5 mg/kg/dan, običajno razdeljen v odmerka dvakrat dnevno. V primeru kliničnih znakov neželenih učinkov ali prekomernega odmerjanja klobazama (tj. zaspanost, hipotonija in razdražljivost pri majhnih otrocih) so dnevni odmerek zmanjšali za 25 % tedensko. Pri sočasnem dajanju stiripentola otrokom z Dravetovim sindromov so opazili približno dva- do trikratno zvišanje plazemskih koncentracij klobazama in petkratno zvišanje plazemskih koncentracij norklobazama.

- Valproat

Možnost presnovne interakcije med stiripentolom in valproatom se šteje za majhno, zato sprememba odmerjanja valproata po dodatku stiripentola ni potrebna razen zaradi klinične varnosti. V ključnih študijah so ob pojavu gastrointestinalnih neželenih učinkov, kot na primer izguba apetita, izguba telesne mase, dnevni odmerek valproata znižali za približno 30 % tedensko.

Neobičajni rezultati laboratorijskih preiskav

Če je rezultat krvne slike ali preiskave jetrne funkcije nenormalen, mora biti klinična odločitev o nadaljevanju uporabe oz. prilagoditvi odmerka stiripentola in odmerkov klobazama ter valproata sprejeta glede na posameznega bolnika ob upoštevanju potencialnih koristnih učinkov in tveganj

(glejte poglavje 4.4).

Učinki farmacevtske oblike

Prašek za peroralno suspenzijo v vrečkah ima nekoliko višji Cmax kot kapsule, zato farmacevtski obliki nista bioekvivalentni. Če je treba farmacevtski obliki zamenjati, je priporočeno, da se to stori pod zdravniškim nadzorom zaradi morebitnih težav s toleranco (glejte poglavje 5.2).

Bolniki z okvarjenim delovanjem ledvic in jeter

Uporaba stiripentola ni priporočljiva pri bolnikih z okvarjenim delovanjem jeter ali ledvic ali obojim

(glejte poglavje 4.4).

Način uporabe

Kapsule je treba pogoltniti cele z vodo, med obrokom.

Stiripentol je treba vedno vzeti s hrano, saj v kislem okolju hitro razpade (npr. izpostavitev želodčni kislini v praznem želodcu).

Stiripentol se ne sme jemati z mlekom ali mlečnimi izdelki (jogurt, sir za mazanje, itn.), gaziranimi pijačami, sadnim sokom ali živili in pijačami, ki vsebujejo kofein ali teofilin.

4.3 Kontraindikacije

Preobčutljivost za zdravilno učinkovino ali katerokoli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1. Psihoza v obliki epizod delirija v anamnezi.

4.4 Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Karbamazepin, fenitoin in fenobarbital

Teh snovi se pri obravnavi Dravetovega sindroma ne sme uporabiti sočasno s stiripentolom. Dnevno odmerjanje klobazama ali valproata ali obojega je treba znižati, če se pojavijo neželeni učinki med zdravljenjem z Diacomit. (glejte poglavje 4.2).

Hitrost rasti otroka

Glede na pogostnost gastrointestinalnih neželenih učinkov pri zdravljenju s stiripentolom in valproatom (anoreksija, izguba apetita, navzea, bruhanje) je treba, ob uporabi omenjene kombinacije, zdravljenja skrbno spremljati hitrost rasti otroka.

Krvna slika

Z dajanjem stiripentola, klobazama in valproata je lahko povezana nevtropenija. Pred zdravljenjem s stiripentolom je potrebno pregledati krvno sliko. Če ni drugih kliničnih indikacij, je treba krvno sliko preveriti vsakih 6 mesecev.

Jetrna funkcija

Pred zdravljenjem s stiripentolom je potrebno pregledati jetrno funkcijo. Če ni drugih kliničnih indikacij, je treba jetrno funkcijo preveriti vsakih 6 mesecev.

Okvara jeter ali ledvic

Zaradi pomanjkanja specifičnih kliničnih podatkov o bolnikih z okvarjenim delovanjem jeter ali ledvic uporaba stiripentola pri teh bolnikih ni priporočljiva.

Snovi, ki ovirajo delovanje encimov CYP

Stiripentol je zaviralec encimov CYP2C19 in CYP3A4 in CYP2D6 ter lahko bistveno zviša plazemske koncentracije zdravil, ki se presnavljajo preko teh dveh encimov lahko poveča tveganje neželenih učinkov (glejte poglavje 4.5). In vitro študije so nakazale, da so pri 1. fazi stiripentol metabolizma katalizatorji CYP1A2, CYP2C19, CYP3A4 in verjetno drugi encimi. Svetujemo previdnost pri kombinaciji stiripentola z drugimi zdravili, ki zavirajo ali sprožajo enega ali več teh encimov.

V ključne klinične študije zdravila Diacomit niso bili vključeni otroci, mlajši od 3 let. Zato je priporočljivo natančno spremljanje otrok, starih od 6 mesecev do 3 let, ki se zdravijo s stiripentolom.

4.5 Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Možne interakcije, ki vplivajo na stiripentol

Vpliv drugih zdravil proti epilepsiji na farmakokinetiko stiripentola ni dobro raziskan.

Vpliv makrolidov in azolnih učinkovin proti mikozam, ki so znani zaviralci CYP3A4 in substrati tega encima, na presnovo stiripentola ni znan. Podobno tudi ni poznan vpliv stiripentola na njihovo presnovo.

In vitro študije so nakazale, da so pri 1 fazi stiripentol metabolizma katalizatorji CYP1A2, CYP2C19, CYP3A4 in verjetno drugi encimi. Svetujemo previdnost pri kombinaciji stiripentola z drugimi snovmi, ki zavirajo ali sprožajo enega ali več teh encimov.

Vpliv stiripentola na encime citokroma P450

Veliko navedenih interakcij je bilo delno potrjenih v študijah in vitro ter v kliničnih preskušanjih. Zvišanje koncentracij v stanju dinamičnega ravnovesja pri kombiniranju stiripentola, valproata in klobazama je podobno pri odraslih in otrocih, čeprav je variabilnost med preiskovanci velika.

V terapevtskih koncentracijah stiripentol znatno zavira več izoencimov CYP450: na primer CYP2C19, CYP2D6 in CYP3A4. Posledično lahko pričakujemo farmakokinetične interakcije presnovnega izvora z drugimi zdravili. Te interakcije lahko povzročijo zvišane sistemske koncentracije teh zdravilnih učinkovin, kar lahko privede do povečanja farmakoloških učinkov ter pogostnosti neželenih učinkov in reakcij.

Če klinične okoliščine zahtevajo kombiniranje stiripentola s snovmi, ki se presnavljajo s CYP2C19 (npr. citalopram, omeprazol) ali CYP3A4 (npr. več zaviralcev proteaze HIV, antihistaminiki, kot je astemizol, klorfeniramin, zaviralci kalcijevih kanalčkov, statini, peroralni kontraceptivi, kodein), je potrebna previdnost zaradi povečanja tveganja neželenih učinkov (za zdravila proti epilepsiji poglejte nadaljevanje poglavja). Priporočljivo je spremljanje plazemskih koncentracij ali neželenih učinkov.

Morda bo potrebno prilagoditi odmerek.

Sočasnemu dajanju substratov CYP3A4 z ozkim terapevtskim indeksom se je treba izogibati zaradi zelo povečanega tveganja za hude neželene učinke.

Podatki o možnosti zaviranja CYP1A2 so omejeni - interakcij s teofilinom in kofeinom torej ne moremo izključiti,saj se lahko zaradi ovirane presnove teofilina in kofeina v jetrih poveča njihova plazemska koncentracija kar lahko povzroči toksičnost. Uporaba v kombinaciji s stiripentolom ni priporočljiva. To opozorilo se ne nanaša le na zdravila, ampak tudi na veliko živil in prehranskih izdelkov za otroke, npr. kola pijače, ki vsebujejo znatne količine kofeina ali čokolada, ki vsebuje sledove teofilina.

Ker stiripentol zavira CYP2D6 in vitro pri koncentracijah, ki so enake kliničnim koncentracijam v plazmi, imajo lahko snovi, ki se presnavljajo preko tega izoencima (npr. zaviralci adrenergičnih receptorjev beta (propranolol, karvedilol, timolol), antidepresivi (fluoksetin, paroksetin, sertralin, imipramin, klomipramin), antipsihotiki (haloperidol), analgetiki (kodein, dekstrometorfan, tramadol)), presnovne interakcije s stiripentolom. Pri dajanju snovi, ki se presnavljajo s CYP2D6 in kjer se odmerek določa posebej za vsakega bolnika, bo morda potrebno prilagoditi odmerek.

Potencial stiripentola za interakcije z drugimi zdravili

Ker ni kliničnih podatkov je potrebna previdnost pri naslednjih klinično pomembnih interakcijah s stiripentolom:

Neželene kombinacije (kombinacije, ki se jim je treba izogniti, če ni absolutno nujno) - Alkaloidi rženega rožička (ergotamin, dihidroergotamin)

Ergotizem z možno nekrozo okončin (zaviranje izločanja alkaloidov rženega rožička preko jeter).

- Cisaprid, halofantrin, pimozid, kinidin, bepridil

Povečano tveganje srčnih aritmij in zlasti pojava torsades de pointes/aritmije s porušitvijo valov.

Zdravila za zaviranje imunske odzivnosti (takrolimus, ciklosporin, sirolimus)

Zvišane koncentracije zdravil za zaviranje imunske odzivnosti v krvi (zmanjšana presnova v jetrih).

- Statini (atorvastatin, simvastatin idr.)

Povečano tveganje neželenih učinkov, ki so odvisni od odmerka, npr. rabdomioliza (zmanjšana jetrna presnova zdravil za znižanje ravni holesterola).

Kombinacije, ki zahtevajo previdnostne ukrepe - Midazolam, triazolam, alprazolam

Zaradi zmanjšane presnove v jetrih lahko pride do zvišanih plazemskih koncentracij benzodiazepina, kar povzroči prekomerno sedacijo.

- Klorpromazin

Stiripentol poveča učinek klorpromazina na osrednje živčevje.

- Učinki na druga zdravila proti epilepsiji

Zaviranje CYP450 izoencimov CYP2C19 in CYP3A4 lahko povzroči farmakokinetične interakcije

(zaviranje njihove presnove v jetrih) s fenobarbitalom, primidonom, fenitoinom, karbamazepinom, klobazamom (glejte poglavje 4.2), valproatom (glejte poglavje 4.2), diazepamom (povečana miorelaksacija), etosuksimidom in tiagabinom. Posledice so zvišanje plazemskih koncentracij teh antikonvulzivov z možnim tveganjem prevelikega odmerjanja. Priporočeno je klinično spremljanje plazemskih ravni drugih antikonvulzivov, če se dajejo sočasno s stiripentolom, z možnostjo prilagoditve odmerkov.

- Topiramat

V francoskem programu sočutne uporabe stiripentola so kombinaciji stiripentola, klobazama in valproata v 41 % primerov od 230 dodali topiramat. Pri kliničnem opazovanju v tej skupini bolnikov niso našli dokazov za spremembo odmerka topamirata oz. načrta odmerjanja pri sočasnem dajanju s stiripentolom.

Predvideva se, da se pri topiramatu ne pojavlja potencialno tekmovanje za zaviranje CYP2C19, ker so za to verjetno potrebne 5-15-krat višje plazemske koncentracije od koncentracij, ki so v plazmi pri standardnem priporočenem odmerku topiramata ter načrtu odmerjanja.

- Levetiracetam

Levetiracetam se večinoma ne presnavlja v jetrih. Posledično ne pričakujemo farmakokinetične presnovne interakcije med stiripentolom in levetiracetamom.

4.6 Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Splošna tveganja, ki so povezana z epilepsijo in zdravili proti epilepsiji

Dokazano je, da je pogostnost malformacij pri otrocih žensk z epilepsijo dva do trikrat večja od pogostnosti približno 3 % v splošni populaciji. Čeprav lahko k temu prispevajo drugi dejavniki (npr. epilepsija), dokazi, ki so na voljo, kažejo, da to povečanje v veliki meri povzročijo zdravila. V populaciji, ki se zdravi, so povečanje pogostnosti malformacij opazili pri politerapiji.

Vendar učinkovitega zdravljenja proti epilepsiji med nosečnostjo ne smemo prekiniti, saj je lahko poslabšanje bolezni škodljivo tako za nosečnico kot za plod.

Tveganja, ki so povezana s stiripentolom

Ni na voljo podatkov od nosečnic, ki so bile izpostavljene zdravilu. Študije na živalih za odmerke, ki niso toksični za brejo samico, ne kažejo neposrednih ali posrednih škodljivih vplivov na nosečnost, razvoj plodu, porod ali postnatalni razvoj (glejte poglavje 5.3). Upoštevaje indikacije se ne pričakuje uporaba stiripentola med nosečnostjo ali pri ženskah v rodni dobi. Klinična odločitev za uporabo stiripentola med nosečnostjo mora biti sprejeta glede na posamezno bolnico ob upoštevanju potencialnih koristnih učinkov in tveganj. Pri predpisovanju zdravila nosečnicam je potrebna previdnost. Priporočljiva je uporaba učinkovite kontracepcije.

Med nosečnostjo

Učinkovitega antikonvulzivnega zdravljenja s stiripentolom med nosečnostjo ne smemo prekiniti, saj je lahko poslabšanje bolezni potencialno škodljivo tako za nosečnico kot za plod.

Dojenje

Študije o izločanju v materino mleko pri ljudeh niso bile opravljene, vendar stiripentol prosto prehaja iz plazme v mleko pri kozah, zato dojenje med zdravljenjem ni priporočljivo. V primeru nadaljevanja zdravljenja s stiripentolom med dojenjem je treba dojenčka natančno spremljati za možne neželene učinke.

Plodnost

V študijah pri živalih ni bilo opaženih nikakršnih vplivov na plodnost (glejte poglavje 5.3). Klinični podatki niso na voljo, možno tveganje za ljudi ni znano.

4.7 Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Za bolnike s SMEI se zaradi narave obstoječe bolezni in učinkov dolgoročnega dajanja antikonvulzivnih zdravil vožnja oz. upravljanje s stroji ne pričakuje.

Stiripentol lahko povzroči omotico in ataksijo, ki lahko vplivata na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji, zato bolniki, ki se zdravijo s stiripentolom, ne smejo voziti ali upravljati s stroji.

4.8 Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

Najpogostejši neželeniučinki zdravila Diacomit (opaženi pri 1 od 10 bolnikov) so anoreksija, zmanjšanje telesne mase, nespečnost, zaspanost, ataksija, hipotonija in distonija.

Seznam neželenih učinkov

Neželeni učinki so razvrščeni kot: zelo pogosti (≥ 1/10), pogosti (≥ 1/100 do < 1/10), občasni

(≥ 1/1.000 do < 1/100), redki (≥ 1/10.000 do < 1/1.000), zelo redki (< 1/10.000), neznani (ni jih mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov). V razvrstitvah pogostnosti so neželeni učinki navedeni po padajoči resnosti.

Organski

Zelo pogosti

Pogosti

Občasni

Redki

sistem

 

 

 

 

(izrazoslovje

 

 

 

 

MedDRA)

 

 

 

 

Bolezni krvi in

 

nevtropenija

 

Trombocitopenija

limfatičnega

 

perzistentna huda

 

*

sistema

 

nevropenija ponavadi

 

 

 

 

izzveni spontano, ko

 

 

 

 

se prekine zdravljenje

 

 

 

 

z zdravilom Diacomit

 

 

Presnovne in

anoreksija,

 

 

 

prehranske

izguba apetita,

 

 

 

motnje

zmanjšanje

 

 

 

 

telesne mase

 

 

 

 

(zlasti pri

 

 

 

 

kombiniranju z

 

 

 

 

natrijevim

 

 

 

 

valproatom)

 

 

 

Psihiatrične

nespečnost

agresivnost,

 

 

motnje

 

razdražljivost,

 

 

 

 

vedenjske motnje,

 

 

 

 

nasprotujoče

 

 

 

 

obnašanje,

 

 

 

 

hiperekscitabilnost,

 

 

 

 

motnje spanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organski

Zelo pogosti

Pogosti

Občasni

Redki

sistem

 

 

 

 

(izrazoslovje

 

 

 

 

MedDRA)

 

 

 

 

Bolezni

zaspanost,

hiperkinezija

 

 

živčevja

ataksija,

 

 

 

 

hipotonija,

 

 

 

 

distonija

 

 

 

Očesne bolezni

 

 

diplopija (če se

 

 

 

 

uporabi v

 

 

 

 

kombinaciji s

 

 

 

 

karbamazepinom)

 

Bolezni

 

navzea, bruhanje

 

 

prebavil

 

 

 

 

Bolezni kože

 

 

fotosenzitivnost,

 

in podkožja

 

 

izpuščaj, kožna

 

 

 

 

alergija,

 

 

 

 

urtikarija

 

Splošne težave

 

 

utrujenost

 

in spremembe

 

 

 

 

na mestu

 

 

 

 

aplikacije

 

 

 

 

Preiskave

 

zvišane ravni γGT

 

nenormalni testi

 

 

(izrazitejše pri

 

jetrne funkcije

 

 

kombiniranju s

 

 

 

 

karbamazepinom in

 

 

 

 

valproatom)

 

 

Opis izbranih neželenih učinkov

Veliko zgoraj navedenih neželenih učinkov je posledica zvišanih plazemskih koncentracij drugih antikonvulzivnih zdravil (glejte poglavji 4.4 in 4.5), ki lahko izzvenijo po znižanju odmerka teh zdravil.

*Podatki o trombocitopeniji izhajajo iz kliničnih poskusov in izkušenj na podlagi trženja.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V*.

4.9 Preveliko odmerjanje

Ni podatkov o primerih prevelikega odmerjanja. Zdravljenje je podporno (simptomatski ukrepi v enotah intenzivne nege).

5. FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1 Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: antiepileptiki, drugi antiepileptiki, oznaka ATC: N03AX17

Mehanizmi delovanja

V živalskih modelih je stiripentol antagonist napadov, ki jih sprožijo udar električnega toka, pentetrazol in bikukulin. Pri podganah stiripentol zviša ravni gama-aminomaslene kisline (GABA) v

možganih, ki je poglavitni inhibitorni nevrotransmiter v možganih sesalcev. To je lahko posledica zaviranja privzema GABA v sinapsah ali zaviranja GABA-transaminaze ali obojega. Dokazano je tudi, da stiripentol pospeši prenos, ki ga posredujejo GABAA receptorji v nezrelem hipokampusu podgan, in poveča povprečno trajanje odprtosti (vendar ne frekvence) kloridnih kanalčkov GABAA receptorjev z mehanizmom, ki je podoben kot pri barbituratih. Stiripentol zveča učinkovitost ostalih antikonvulzivov (npr. karbamazepina, natrijevega valproata, fenitoina, fenobarbitala in številnih benzodiazepinov) kot posledica farmakokinetičnih interakcij. Drugi učinek stiripentola temelji predvsem na presnovnem zaviranju več izoencimov, zlasti CYP450 3A4 in 2C19, ki sodelujeta pri presnovi drugih zdravil proti epilepsiji v jetrih.

Klinična učinkovitost in varnost

Ključne raziskave uporabe zdravila Diacomit so bile opravljene pri otrocih starih 3 leta in več, ki so imeli SMEI.

V francoski program sočutne uporabe so vključili otroke starejše od 6 mesecev, ker lahko diagnozo Dravetovega sindroma pri nekaterih bolnikih z gotovostjo postavimo šele pri tej starosti. Klinična odločitev za uporabo zdravila Diacomit pri otrocih s SMEI, ki so mlajši od 3 let, mora biti sprejeta glede na posameznega bolnika ob upoštevanju potencialnih koristnih učinkov in tveganj (glejte poglavje 4.2).

V randomizirano, s placebom nadzorovano preskušanje z dodatkom zdravila k obstoječemu zdravljenju so vključili 41 otrok s SMEI. Po izhodiščnem obdobju 1 meseca so kombinaciji valproata in klobazama v dvojno slepem obdobju 2 mesecev dodali placebo (n=20) ali stiriopentol (n=21). Nato so bolniki prejemali stiripentol v odprti fazi.Kot odziv so šteli najmanj 50 % znižanje pogostnosti kloničnih (ali tonično-kloničnih) napadov v drugem mesecu dvojno slepega dela raziskave v primerjavi z izhodiščnim obdobjem. Odziv so zabeležili pri 15 (71 %) bolnikih, ki so jemali stiripentol (vključno z 9 bolniki brez kloničnih ali tonično-kloničnih napadov), in pri enem bolniku

(5 %), ki je jemal placebo (noben bolnik brez napadov; 95 % IZ: stiripentol 52,1-90,7 v primerjavi s placebom 0-14,6). 95 % IZ razlike je bil 42,2-85,7. Odstotek razlike od izhodiščnega obdobja je bila višja pri stiripentolu (-69 %) kot pri placebu (+7 %), p<0,0001. Enaindvajset bolnikov, ki so jemali stiripentol, je imelo zmerne neželene učinke (zaspanost, izguba apetita) v primerjavi z osmimi bolniki, ki so jemali placebo, vendar so neželeni učinki izzveneli, ko so odmerke sočasno uporabljenih zdravil zmanjšali pri 12 od 21 bolnikov (Chiron et al, Lancet, 2000).

5.2 Farmakokinetične lastnosti

Spodaj opisane farmakokinetične lastnosti stiripentola so bile ugotovljene v študijah pri zdravih odraslih prostovoljcih in odraslih bolnikih.

Absorpcija

Stiripentol se hitro absorbira s časom do najvišje koncentracije v plazmi 1,5 ure. Absolutna biološka razpoložljivost stiripentola ni znana, saj intravenska oblika ni na voljo za preskušanje. Peroralno se dobro absorbira, ker se večina peroralnega odmerka izloči z urinom.

Relativna biološka uporabnost kapsul v primerjavi s praškom za peroralno suspenzijo v vrečkah je bila predmet študije pri zdravih prostovoljcih moškega spola, ki so prejeli enkraten peroralni odmerek 1000 mg. Obe farmacevtski obliki sta bili bioekvivalentni v smislu AUC, vendar ne tudi v smislu največje plazemske koncentracije Cmax. Cmax praška za peroralno suspenzijo v vrečkah je bila nekoliko večja (23 %) v primerjavi s kapsulo in ni izpolnjevala bioekvivalenčnih kriterijev. Čas do dosega največje plazemske koncentracije. Tmax je bil pri obeh farmacevtskih oblikah podoben. V primeru zamenjave kapsul s praškom za peroralno suspenzijo v vrečkah se priporoča zdravniški nadzor. Porazdelitev

Stiripentol se veliki meri veže na krožeče plazemske beljakovine (približno 99 %).

Izločanje

Sistemska izpostavljenost stiripentolu se povečuje veliko hitreje kot sorazmerno z odmerkom. Pri velikih odmerkih se plazemski očistek zelo zmanjša; pade iz približno 40 l/kg/dan pri odmerku 600 mg/dan na približno 8 l/kg/dan pri odmerku 2.400 mg. Očistek se zmanjša po ponavljajočem dajanju stiripentola, verjetno zaradi zaviranja izoencimov citokroma P450, ki so odgovorni za presnovo stiripentola. Razpolovna doba izločanja je bila v razponu od 4,5 ure do 13 ur in se je podaljševala z odmerkom.

Biotransformacija

Stiripentol se obsežno presnavlja; v urinu so odkrili 13 različnih presnovkov. Glavni presnovni proces je demetilacija in glukuronidacija, vendar encimov, ki sodelujejo pri presnovi, še niso natančno določili.

Na osnovi in vitro študij je ugotovljeno, da so izoencimi glavnega jetrnega citokroma P450, vključeni v metabolizem v prvi fazi, CYP1A2, CYP2C19 in CYP3A4.

Izločanje

Večina stiripentola se izloči preko ledvic.

Presnovki stiripentola v urinu so skupaj predstavljali večino (73 %) peroralnega akutnega odmerka, v blatu pa so odkrili še dodatnih 13-24 % odmerka v nespremenjeni obliki.

Farmakokinetična študija na pediatrični populaciji

Populacijska farmakokinetična študija je bila opravljena pri 35 otrocih z Dravetovim sindromom, ki se zdravijo s stiripentolom ter valproatom in klobazamom, pri katerih pa vpliv na farmakokinetiko stiripentola ni znan. Povprečna starost otrok je bila 7,3 leta (razpon: 1 do 17,6 let) povprečni dnevni odmerek stiripentola pa 45,4 mg/kg/dan (razpon: 27,1 do 89,3 mg/kg/dan), prejet v dveh ali treh razdeljenih odmerkih.

Podatke je najbolje opisal enoprostorni model prvega reda absorpcije in izločanja. Populacijska ocena za konstanto hitrosti absorpcije Ka je bila 2,08 ur -1 (standardna deviacija naključnega učinka = 122 %). Očistek in volumen porazdelitve sta bila povezana s telesno maso z alometričnim modelom z eksponentoma 0,433 oziroma 1: ko se je telesna masa večala od 10 do 60 kg, se je navidezni peroralni očistek povečal z 2,60 na 5,65 l/uro, navidezni volumen porazdelitve pa se je povečal z 32,0 na 191,8 l. Zato se je razpolovna doba izločanja povečala z 8,5 ur (za 10 kg) na 23,5 ur (za 60 kg).

5.3 Predklinični podatki o varnosti

V študijah toksičnosti pri živalih (podgane, opice, miši) niso odkrili enotnega vzorca toksičnosti razen povečanja jeter, ki je bila povezana s hepatocelularno hipertrofijo. Ta se je pojavila pri velikih odmerkih stiripentola pri glodalcih in neglodalcih. To odkritje se šteje kot adaptivni proces na veliko presnovno breme jeter.

Raziskave teratogenih učinkov pri podganah in kuncih so pokazale, da stiripentol ni teratogen. V eni študiji na miših so ugotovili nizko pojavnost palatoshize, ko so breje samice prejemale toksične odmerke (800 mg/kg/dan), vendar tega odkritja niso potrdili v več drugih podobnih študijah. Te študije pri miših in kuncih so bile opravljene pred uvedbo skladnosti z zahtevami dobre laboratorijske prakse. Pri podganah študije plodnosti, splošne sposobnosti razmnoževanja ter prenatalnega in postnatalnega razvoja niso pokazale učinkov, razen manjšega zmanjšanja preživetja mladičev, ki so jih dojile samice s toksičnim odzivom na stiripentol v odmerku 800 mg/kg/dan. (glejte poglavje 4.6) V genotoksičnih študijah niso odkrili mutagenih ali klastogenih aktivnosti.

Študije karcinogenosti pri podganah so dale negativne rezultate. Pri miših je prišlo do majhnega zvečanja pojavnosti jetrnih adenomov in karcinomov, če so živali prejemale 200 ali 600 mg/kg/dan 78 tednov. Tega pojava niso opazili, če so živali prejemale 60 mg/kg/dan. Glede na odsotnost genotoksičnosti stiripentola in dobro poznane, posebne občutljivosti jeter miši za nastanek tumorjev pri indukciji jetrnih encimov se ta rezultat ne predstavlja povečanega tveganja za pojav tumorjev pri bolnikih.

6. FARMACEVTSKI PODATKI

6.1 Seznam pomožnih snovi

Notranjost kapsul

Povidon K29/32

Natrijev karboksimetilškrob (tip A)

Magnezijev stearat

Ovojnica kapsul

Želatina

Titanov dioksid (E 171)

6.2 Inkompatibilnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

6.3 Rok uporabnosti

3 leta

6.4 Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

6.5 Vrsta ovojnine in vsebina

Polipropilenska plastenka s pečatom proti nedovoljenemu odpiranju in navojnim pokrovčkom iz polietilena.

Plastenke s 30, 60 in 90 kapsulami. Plastenka je vložena v kartonsko škatlo. Na trgu ni vseh navedenih pakiranj.

6.6 Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje

Ni posebnih zahtev.

7. IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET

Biocodex, 7 Avenue Gallieni, 94250 Gentilly, Francija.

8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/06/367/004-006

9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET

Datum prve odobritve: 4. januar 2007

Datum zadnje spremembe: 08/01/2014

10. DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu/.

1. IME ZDRAVILA

Diacomit 250 mg prašek za peroralno suspenzijo v vrečkah

2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Ena vrečka vsebuje 250 mg stiripentola.

Pomožna snov z znanim učinkom: 0,11 mg natrija v vsaki vrečki.

Vsaka vrečka vsebuje 2,5 mg aspartama, 500 mg glukoze, pripravljena z razprševalnim sušenjem, in 2,4 mg sorbitola.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Prašek za peroralno suspenzijo

Bledo rožnat kristaličen prašek

4. KLINIČNI PODATKI

4.1 Terapevtske indikacije

Zdravilo Diacomit se uporablja skupaj s klobazamom in valproatom kot dodatno zdravljenje neodzivnih generaliziranih tonično-kloničnih napadov pri bolnikih s hudo mioklonično epilepsijo v otroštvu (SMEI, severe myoclonic epilepsy in infancy, Dravetov sindrom), kadar krčev ne moremo zadostno nadzorovati s klobazamom in valproatom.

4.2 Odmerjanje in način uporabe

Dajanje zdravila Diacomit mora potekati pod nadzorom pediatra/pediatričnega nevrologa, ki ima izkušnje z diagnostiko in obravnavo epilepsije pri dojenčkih in otrocih.

Odmerjanje

Odmerek stiripentola se izračuna na osnovi mg/kg telesne mase.

Dnevni odmerek se lahko razdeli v 2 ali 3 odmerke.

Dopolnilno zdravljenje s stiripentolom uvajate postopno tako, da odmerke počasi večate do priporočene vrednosti, tj. 50 mg/kg/dan, skupaj z klobazamom in valproatom.

Odmerjanje stiripentola mora biti potopno, tj. začnite z odmerkom 20 mg/kg/dan 1 teden, nato 30 mg/kg/dan naslednji teden. Večanje odmerka v nadaljevanju je odvisno od starosti bolnika:

-otroci, mlajši od 6 let, tretji teden prejmejo dodatnih 20 mg/kg/dan, tako da začnejo prejemati priporočen odmerek 50 mg/kg/dan v treh tednih;

-otroci, stari 6 do 12 let, vsak teden prejmejo dodatnih 10 mg/kg/dan, tako da začnejo prejemati priporočen odmerek 50 mg/kg/dan v štirih tednih;

-otroci in mladostniki, stari 12 let in več, vsak teden prejmejo dodatnih 5 mg/kg/dan, dokler ne dosežejo odmerka, najprimernejšega po klinični presoji.

Priporočen odmerek 50 mg/kg/dan temelji na rezultatih in ugotovitvah klinične študije in je edini odmerek Diacomita, ki so ga ovrednotili v študijah, ki podpirajo vlogo za pridobitev dovoljenja za promet (glej poglavje 5.1).

Podatkov iz kliničnih študij, ki bi podprli klinično varnost stiripentola v dnevnih odmerkih več kot

50 mg/kg/dan, ni.

Ni podatkov iz kliničnih študij, ki bi podprli uporabo stiripentola kot monoterapijo pri Dravetovem sindromu.

Otroci, mlajši od 3 let

Ključne raziskave uporabe zdravila stiripentola so bile opravljene pri otrocih starih 3 leta in več, ki so imeli SMEI. Klinična odločitev za uporabo zdravila stiripentola pri otrocih s SMEI, ki so mlajši od

3 let, mora biti sprejeta glede na posameznega bolnika ob upoštevanju potencialnih koristnih učinkov in tveganj. V tej skupini mlajših bolnikov se lahko dodatno zdravljenje z zdravilom stiripentola začne šele, ko je diagnoza SMEI klinično potrjena (glejte poglavje 5.1). Podatki o uporabi zdravila stiripentola pri otrocih, mlajših od 12 mesecev, so omejeni. Uporaba stiripentola pri teh otrocih poteka pod skrbnim zdravnikovim nadzorom.

Bolniki, stari ≥ 18 let

Podatki daljšega časovnega obdobja niso bili zbrani pri zadostnem številu odraslih, da bi lahko potrdili vzdrževanje učinka pri tej populaciji. Z zdravljenjem nadaljujte, dokler opažate učinke.

Prilagoditev odmerkov drugih zdravil proti epilepsiji, ki se uporabljajo sočasno s stiripentolom

Čeprav ni obsežnih farmakoloških podatkov o možnih interakcijah zdravila, so na osnovi kliničnih izkušenj predlagani naslednji ukrepi za spremembo odmerkov in načrtov odmerjanja drugih zdravil proti epilepsiji, ki se uporabljajo sočasno s stiripentolom.

- Klobazam

V ključnih študijah je bil ob uvedbi stiripentola dnevni odmerek klobazama 0,5 mg/kg/dan, običajno razdeljen v odmerka dvakrat dnevno. V primeru kliničnih znakov neželenih učinkov ali prekomernega odmerjanja klobazama (tj. zaspanost, hipotonija in razdražljivost pri majhnih otrocih) so dnevni odmerek zmanjšali za 25 % tedensko. Pri sočasnem dajanju stiripentola otrokom z Dravetovim sindromov so opazili približno dva- do trikratno zvišanje plazemskih koncentracij klobazama in petkratno zvišanje plazemskih koncentracij norklobazama.

- Valproat

Možnost presnovne interakcije med stiripentolom in valproatom se šteje za majhno, zato sprememba odmerjanja valproata po dodatku stiripentola ni potrebna razen zaradi klinične varnosti. V ključnih študijah so ob pojavu gastrointestinalnih neželenih učinkov, kot na primer izguba apetita, izguba telesne mase, dnevni odmerek valproata znižali za približno 30 % tedensko.

Neobičajni rezultati laboratorijskih preiskav

Če je rezultat krvne slike ali preiskave jetrne funkcije nenormalen, mora biti klinična odločitev o nadaljevanju uporabe oz. prilagoditvi odmerka stiripentola in odmerkov klobazama ter valproata sprejeta glede na posameznega bolnika ob upoštevanju potencialnih koristnih učinkov in tveganj (glejte poglavje 4.4).

Učinki farmacevtske oblike

Prašek za peroralno suspenzijo v vrečkah ima nekoliko višji Cmax kot kapsule, zato farmacevtski obliki nista bioekvivalentni. Če je treba farmacevtski obliki zamenjati, je priporočeno, da se to stori pod zdravniškim nadzorom zaradi morebitnih težav s toleranco (glejte poglavje 5.2).

Bolniki z okvarjenim delovanjem ledvic in jeter

Uporaba stiripentola ni priporočljiva pri bolnikih z okvarjenim delovanjem jeter ali ledvic ali obojim (glejte poglavje 4.4).

Način uporabe

Prašek zmešajte v kozarcu vode in vsebino popijte takoj po pripravi, med obrokom.

Stiripentol je treba vedno vzeti s hrano, saj v kislem okolju hitro razpade (npr. izpostavitev želodčni kislini v praznem želodcu).

Stiripentol se ne sme jemati z mlekom ali mlečnimi izdelki (jogurt, sir za mazanje, itn.), gaziranimi pijačami, sadnim sokom ali živili in pijačami, ki vsebujejo kofein ali teofilin.

4.3 Kontraindikacije

Preobčutljivost za zdravilno učinkovino ali katerokoli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1. Psihoza v obliki epizod delirija v anamnezi.

4.4 Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Karbamazepin, fenitoin in fenobarbital

Teh snovi se pri obravnavi Dravetovega sindroma ne sme uporabiti sočasno s stiripentolom. Dnevno odmerjanje klobazama ali valproata ali obojega je treba znižati, če se pojavijo neželeni učinki med zdravljenjem z Diacomit. (glejte poglavje 4.2).

Hitrost rasti otroka

Glede na pogostnost gastrointestinalnih neželenih učinkov pri zdravljenju s stiripentolom in valproatom (anoreksija, izguba apetita, navzea, bruhanje) je treba, ob uporabi omenjene kombinacije, zdravljenja skrbno spremljati hitrost rasti otroka.

Krvna slika

Z dajanjem stiripentola, klobazama in valproata je lahko povezana nevtropenija. Pred zdravljenjem s stiripentolom je potrebno pregledati krvno sliko. Če ni drugih kliničnih indikacij, je treba krvno sliko preveriti vsakih 6 mesecev.

Jetrna funkcija

Pred zdravljenjem s stiripentolom je potrebno pregledati jetrno funkcijo. Če ni drugih kliničnih indikacij, je treba jetrno funkcijo preveriti vsakih 6 mesecev.

Okvara jeter ali ledvic

Zaradi pomanjkanja specifičnih kliničnih podatkov o bolnikih z okvarjenim delovanjem jeter ali ledvic uporaba stiripentola pri teh bolnikih ni priporočljiva.

Snovi, ki ovirajo delovanje encimov CYP

Stiripentol je zaviralec encimov CYP2C19 in CYP3A4 in CYP2D6 ter lahko bistveno zviša plazemske koncentracije zdravil, ki se presnavljajo preko teh dveh encimov lahko poveča tveganje neželenih učinkov (glejte poglavje 4.5). In vitro študije so nakazale, da so pri 1. fazi stiripentol metabolizma katalizatorji CYP1A2, CYP2C19, CYP3A4 in verjetno drugi encimi. Svetujemo previdnost pri kombinaciji stiripentola z drugimi zdravili, ki zavirajo ali sprožajo enega ali več teh encimov.

V ključne klinične študije zdravila Diacomit niso bili vključeni otroci, mlajši od 3 let. Zato je priporočljivo natančno spremljanje otrok, starih od 6 mesecev do 3 let, ki se zdravijo s stiripentolom.

Stiripentol v obliki praška za peroralno suspenzijo v vrečkah vsebuje aspartam, ki je vir fenilalanina.

Zato je lahko škodljiv osebam, ki imajo fenilketonurijo. Bolniki z redko malabsorpcijo glukoze/galaktoze ne smejo jemati tega zdravila, saj vsebuje glukozo. Ker zdravilo kot aromo vsebuje majhno količino sorbitola, ga bolniki z redko dedno intoleranco za fruktozo ne smejo jemati.

4.5 Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Možne interakcije, ki vplivajo na stiripentol

Vpliv drugih zdravil proti epilepsiji na farmakokinetiko stiripentola ni dobro raziskan.

Vpliv makrolidov in azolnih učinkovin proti mikozam, ki so znani zaviralci CYP3A4 in substrati tega encima, na presnovo stiripentola ni znan. Podobno tudi ni poznan vpliv stiripentola na njihovo presnovo.

In vitro študije so nakazale, da so pri 1 fazi stiripentol metabolizma katalizatorji CYP1A2, CYP2C19, CYP3A4 in verjetno drugi encimi. Svetujemo previdnost pri kombinaciji stiripentola z drugimi snovmi, ki zavirajo ali sprožajo enega ali več teh encimov.

Vpliv stiripentola na encime citokroma P450

Veliko navedenih interakcij je bilo delno potrjenih v študijah in vitro ter v kliničnih preskušanjih. Zvišanje koncentracij v stanju dinamičnega ravnovesja pri kombiniranju stiripentola, valproata in klobazama je podobno pri odraslih in otrocih, čeprav je variabilnost med preiskovanci velika.

V terapevtskih koncentracijah stiripentol znatno zavira več izoencimov CYP450: na primer CYP2C19, CYP2D6 in CYP3A4. Posledično lahko pričakujemo farmakokinetične interakcije presnovnega izvora z drugimi zdravili. Te interakcije lahko povzročijo zvišane sistemske koncentracije teh zdravilnih učinkovin, kar lahko privede do povečanja farmakoloških učinkov ter pogostnosti neželenih učinkov in reakcij.

Če klinične okoliščine zahtevajo kombiniranje stiripentola s snovmi, ki se presnavljajo s CYP2C19

(npr. citalopram, omeprazol) ali CYP3A4 (npr. več zaviralcev proteaze HIV, antihistaminiki, astemizol, klorfeniramin, zaviralci kalcijevih kanalčkov, statini, peroralni kontraceptivi, kodein), je potrebna previdnost zaradi povečanja tveganja neželenih učinkov (za zdravila proti epilepsiji poglejte nadaljevanje poglavja). Priporočljivo je spremljanje plazemskih koncentracij ali neželenih učinkov.

Morda bo potrebno prilagoditi odmerek.

Sočasnemu dajanju substratov CYP3A4 z ozkim terapevtskim indeksom se je treba izogibati zaradi zelo povečanega tveganja za hude neželene učinke.

Podatki o možnosti zaviranja CYP1A2 so omejeni - interakcij s teofilinom in kofeinom torej ne moremo izključiti, saj se lahko zaradi ovirane presnove teofilina in kofeina v jetrih poveča plazemska koncentracija kar lahko povzroči toksičnost. Uporaba v kombinaciji s stiripentolom ni priporočljiva.

To opozorilo se ne nanaša le na zdravila, ampak tudi na veliko živil in prehranskih izdelkov za otroke, npr. kola pijače, ki vsebujejo znatne količine kofeina ali čokolada, ki vsebuje sledove teofilina.

Ker stiripentol zavira CYP2D6 in vitro pri koncentracijah, ki so enake kliničnim koncentracijam v plazmi, imajo lahko snovi, ki se presnavljajo preko tega izoencima (npr. zaviralci adrenergičnih receptorjev beta (propranolol, karvedilol, timolol), antidepresivi (fluoksetin, paroksetin, sertralin, imipramin, klomipramin), antipsihotiki (haloperidol), analgetiki (kodein, dekstrometorfan, tramadol)), presnovne interakcije s stiripentolom. Pri dajanju snovi, ki se presnavljajo s CYP2D6 in kjer se odmerek določa posebej za vsakega bolnika, bo morda potrebno prilagoditi odmerek.

Potencial stiripentola za interakcije z drugimi zdravili

Ker ni kliničnih podatkov je potrebna previdnost pri naslednjih klinično pomembnih interakcijah s stiripentolom:

Neželene kombinacije (kombinacije, ki se jim je treba izogniti, če ni absolutno nujno) - Alkaloidi rženega rožička (ergotamin, dihidroergotamin)

Ergotizem z možno nekrozo okončin (zaviranje izločanja alkaloidov rženega rožička preko jeter).

- Cisaprid, halofantrin, pimozid, kinidin, bepridil

Povečano tveganje srčnih aritmij in zlasti pojava torsades de pointes/aritmije s porušitvijo valov.

Zdravila za zaviranje imunske odzivnosti (takrolimus, ciklosporin, sirolimus)

Zvišane koncentracije zdravil za zaviranje imunske odzivnosti v krvi (zmanjšana presnova v jetrih).

- Statini (atorvastatin, simvastatin idr.)

Povečano tveganje neželenih učinkov, ki so odvisni od odmerka, npr. rabdomioliza (zmanjšana jetrna presnova zdravil za znižanje ravni holesterola).

Kombinacije, ki zahtevajo previdnostne ukrepe - Midazolam, triazolam, alprazolam

Zaradi zmanjšane presnove v jetrih lahko pride do zvišanih plazemskih koncentracij benzodiazepina, kar povzroči prekomerno sedacijo.

- Klorpromazin

Stiripentol poveča učinek klorpromazina na osrednje živčevje.

- Učinki na druga zdravila proti epilepsiji

Zaviranje CYP450 izoencimov CYP2C19 in CYP3A4 lahko povzroči farmakokinetične interakcije (zaviranje njihove presnove v jetrih) s fenobarbitalom, primidonom, fenitoinom, karbamazepinom, klobazamom (glejte poglavje 4.2), valproatom (glejte poglavje 4.2), diazepamom (povečana miorelaksacija), etosuksimidom in tiagabinom. Posledice so zvišanje plazemskih koncentracij teh antikonvulzivov z možnim tveganjem prevelikega odmerjanja. Priporočeno je klinično spremljanje plazemskih ravni drugih antikonvulzivov, če se dajejo sočasno s stiripentolom, z možnostjo prilagoditve odmerkov.

- Topiramat

V francoskem programu sočutne uporabe stiripentola so kombinaciji stiripentola, klobazama in valproata v 41 % primerov od 230 dodali topiramat. Pri kliničnem opazovanju v tej skupini bolnikov niso našli dokazov za spremembo odmerka topamirata oz. načrta odmerjanja pri sočasnem dajanju s stiripentolom.

Predvideva se, da se pri topiramatu ne pojavlja potencialno tekmovanje za zaviranje CYP2C19, ker so za to verjetno potrebne 5-15-krat višje plazemske koncentracije od koncentracij, ki so v plazmi pri standardnem priporočenem odmerku topiramata ter načrtu odmerjanja.

- Levetiracetam

Levetiracetam se večinoma ne presnavlja v jetrih. Posledično ne pričakujemo farmakokinetične presnovne interakcije med stiripentolom in levetiracetamom.

4.6 Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Splošna tveganja, ki so povezana z epilepsijo in zdravili proti epilepsiji

Dokazano je, da je pogostnost malformacij pri otrocih žensk z epilepsijo dva do trikrat večja od pogostnosti približno 3 % v splošni populaciji. Čeprav lahko k temu prispevajo drugi dejavniki (npr. epilepsija), dokazi, ki so na voljo, kažejo, da to povečanje v veliki meri povzročijo zdravila. V populaciji, ki se zdravi, so povečanje pogostnosti malformacij opazili pri politerapiji.

Vendar učinkovitega zdravljenja proti epilepsiji med nosečnostjo ne smemo prekiniti, saj je lahko poslabšanje bolezni škodljivo tako za nosečnico kot za plod.

Tveganja, ki so povezana s stiripentolom

Ni na voljo podatkov od nosečnic, ki so bile izpostavljene zdravilu. Študije na živalih za odmerke, ki niso toksični za brejo samico, ne kažejo neposrednih ali posrednih škodljivih vplivov na nosečnost, razvoj plodu, porod ali postnatalni razvoj (glejte poglavje 5.3). Upoštevaje indikacije se ne pričakuje uporaba stiripentola med nosečnostjo ali pri ženskah v rodni dobi. Klinična odločitev za uporabo stiripentola med nosečnostjo mora biti sprejeta glede na posamezno bolnico ob upoštevanju potencialnih koristnih učinkov in tveganj. Pri predpisovanju zdravila nosečnicam je potrebna previdnost. Priporočljiva je uporaba učinkovite kontracepcije.

Med nosečnostjo

Učinkovitega antikonvulzivnega zdravljenja s stiripentolom med nosečnostjo ne smemo prekiniti, saj je lahko poslabšanje bolezni potencialno škodljivo tako za nosečnico kot za plod.

Dojenje

Študije o izločanju v materino mleko pri ljudeh niso bile opravljene, vendar stiripentol prosto prehaja iz plazme v mleko pri kozah, zato dojenje med zdravljenjem ni priporočljivo. V primeru nadaljevanja zdravljenja s stiripentolom med dojenjem je treba dojenčka natančno spremljati za možne neželene učinke.

Plodnost

V študijah pri živalih ni bilo opaženih nikakršnih vplivov na plodnost (glejte poglavje 5.3). Klinični podatki niso na voljo, možno tveganje za ljudi ni znano.

4.7 Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Za bolnike s SMEI se zaradi narave obstoječe bolezni in učinkov dolgoročnega dajanja antikonvulzivnih zdravil vožnja oz. upravljanje s stroji ne pričakuje.

Stiripentol lahko povzroči omotico in ataksijo, ki lahko vplivata na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji, zato bolniki, ki se zdravijo s stiripentolom, ne smejo voziti ali upravljati s stroji.

4.8 Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

Najpogostejši neželeniučinki zdravila Diacomit (opaženi pri 1 od 10 bolnikov) so anoreksija, zmanjšanje telesne mase, nespečnost, zaspanost, ataksija, hipotonija in distonija.

Seznam neželenih učinkov

Neželeni učinki so razvrščeni kot: zelo pogosti (≥ 1/10), pogosti (≥ 1/100 do < 1/10), občasni

(≥ 1/1.000 do < 1/100), redki (≥ 1/10.000 do < 1/1.000), zelo redki (< 1/10.000), neznani (ni jih mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov). V razvrstitvah pogostnosti so neželeni učinki navedeni po padajoči resnosti.

Organski

Zelo pogosti

Pogosti

Občasni

Redki

sistem

 

 

 

 

(izrazoslovje

 

 

 

 

MedDRA)

 

 

 

 

Bolezni krvi in

 

nevtropenija

 

Trombocitopenija

limfatičnega

 

perzistentna huda

 

*

sistema

 

nevropenija

 

 

 

 

ponavadi izzveni

 

 

 

 

spontano, ko se

 

 

 

 

prekine zdravljenje z

 

 

 

 

zdravilom Diacomit

 

 

Presnovne in

anoreksija,

 

 

 

prehranske

izguba apetita,

 

 

 

motnje

zmanjšanje

 

 

 

 

telesne mase

 

 

 

 

(zlasti pri

 

 

 

 

kombiniranju z

 

 

 

 

natrijevim

 

 

 

 

valproatom)

 

 

 

 

 

 

 

Organski

Zelo pogosti

Pogosti

Občasni

Redki

sistem

 

 

 

 

(izrazoslovje

 

 

 

 

MedDRA)

 

 

 

 

Psihiatrične

nespečnost

agresivnost,

 

 

motnje

 

razdražljivost,

 

 

 

 

vedenjske motnje,

 

 

 

 

nasprotujoče

 

 

 

 

obnašanje,

 

 

 

 

hiperekscitabilnost,

 

 

 

 

motnje spanja

 

 

 

 

 

 

 

Bolezni

zaspanost,

hiperkinezija

 

 

živčevja

ataksija,

 

 

 

 

hipotonija,

 

 

 

 

distonija

 

 

 

Očesne bolezni

 

 

diplopija (če se

 

 

 

 

uporabi v

 

 

 

 

kombinaciji s

 

 

 

 

karbamazepinom)

 

Bolezni

 

navzea, bruhanje

 

 

prebavil

 

 

 

 

Bolezni kože in

 

 

fotosenzitivnost,

 

podkožja

 

 

izpuščaj, kožna

 

 

 

 

alergija,

 

 

 

 

urtikarija

 

Splošne težave

 

 

utrujenost

 

in spremembe

 

 

 

 

na mestu

 

 

 

 

aplikacije

 

 

 

 

Preiskave

 

zvišane ravni γGT

 

nenormalni testi

 

 

(izrazitejše pri

 

jetrne funkcije

 

 

kombiniranju s

 

 

 

 

karbamazepinom in

 

 

 

 

valproatom)

 

 

Opis izbranih neželenih učinkov

Veliko zgoraj navedenih neželenih učinkov je posledica zvišanih plazemskih koncentracij drugih antikonvulzivnih zdravil (glejte poglavji 4.4 in 4.5), ki lahko izzvenijo po znižanju odmerka teh zdravil.

*Podatki o trombocitopeniji izhajajo iz kliničnih poskusov in izkušenj na podlagi trženja.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V*.

4.9 Preveliko odmerjanje

Ni podatkov o primerih prevelikega odmerjanja. Zdravljenje je podporno (simptomatski ukrepi v enotah intenzivne nege).

5. FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1 Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: antiepileptiki, drugi antiepileptiki, oznaka ATC: N03AX17

Mehanizem delovanja

V živalskih modelih je stiripentol antagonist napadov, ki jih sprožijo udar električnega toka, pentetrazol in bikukulin. Pri podganah stiripentol zviša ravni gama-aminomaslene kisline (GABA) v možganih, ki je poglavitni inhibitorni nevrotransmiter v možganih sesalcev. To je lahko posledica zaviranja privzema GABA v sinapsah ali zaviranja GABA-transaminaze ali obojega. Dokazano je tudi, da stiripentol pospeši prenos, ki ga posredujejo GABAA receptorji v nezrelem hipokampusu podgan, in poveča povprečno trajanje odprtosti (vendar ne frekvence) kloridnih kanalčkov GABAA receptorjev z mehanizmom, ki je podoben kot pri barbituratih. Stiripentol zveča učinkovitost ostalih antikonvulzivov (npr. karbamazepina, natrijevega valproata, fenitoina, fenobarbitala in številnih benzodiazepinov) kot posledica farmakokinetičnih interakcij. Drugi učinek stiripentola temelji predvsem na presnovnem zaviranju več izoencimov, zlasti CYP450 3A4 in 2C19, ki sodelujeta pri presnovi drugih zdravil proti epilepsiji v jetrih.

Klinična učinkovitost in varnost

Ključne raziskave uporabe zdravila Diacomit so bile opravljene pri otrocih starih 3 leta in več, ki so imeli SMEI.

V francoski program sočutne uporabe so vključili otroke starejše od 6 mesecev, ker lahko diagnozo Dravetovega sindroma pri nekaterih bolnikih z gotovostjo postavimo šele pri tej starosti. Klinična odločitev za uporabo zdravila Diacomit pri otrocih s SMEI, ki so mlajši od 3 let, mora biti sprejeta glede na posameznega bolnika ob upoštevanju potencialnih koristnih učinkov in tveganj (glejte poglavje 4.2).

V randomizirano, s placebom nadzorovano preskušanje z dodatkom zdravila k obstoječemu zdravljenju so vključili 41 otrok s SMEI. Po izhodiščnem obdobju 1 meseca so kombinaciji valproata in klobazama v dvojno slepem obdobju 2 mesecev dodali placebo (n=20) ali stiriopentol (n=21). Nato so bolniki prejemali stiripentol v odprti fazi. Kot odziv so šteli najmanj 50 % znižanje pogostnosti kloničnih (ali tonično-kloničnih) napadov v drugem mesecu dvojno slepega dela raziskave v primerjavi z izhodiščnim obdobjem. Odziv so zabeležili pri 15 (71 %) bolnikih, ki so jemali stiripentol (vključno z 9 bolniki brez kloničnih ali tonično-kloničnih napadov), in pri enem bolniku

(5 %), ki je jemal placebo (noben bolnik brez napadov; 95 % IZ: stiripentol 52,1-90,7 v primerjavi s placebom 0-14,6). 95 % IZ razlike je bil 42,2-85,7. Odstotek razlike od izhodiščnega obdobja je bila višja pri stiripentolu (-69 %) kot pri placebu (+7 %), p<0,0001. Enaindvajset bolnikov, ki so jemali stiripentol, je imelo zmerne neželene učinke (zaspanost, izguba apetita) v primerjavi z osmimi bolniki, ki so jemali placebo, vendar so neželeni učinki izzveneli, ko so odmerke sočasno uporabljenih zdravil zmanjšali pri 12 od 21 bolnikov (Chiron et al, Lancet, 2000).

5.2 Farmakokinetične lastnosti

Spodaj opisane farmakokinetične lastnosti stiripentola so bile ugotovljene v študijah pri zdravih odraslih prostovoljcih in odraslih bolnikih.

Absorpcija

Stiripentol se hitro absorbira s časom do najvišje koncentracije v plazmi 1,5 ure. Absolutna biološka razpoložljivost stiripentola ni znana, saj intravenska oblika ni na voljo za preskušanje. Peroralno se dobro absorbira, ker se večina peroralnega odmerka izloči z urinom.

Relativna biološka uporabnost kapsul v primerjavi s praškom za peroralno suspenzijo v vrečkah je bila predmet študije pri zdravih prostovoljcih moškega spola, ki so prejeli enkraten peroralni odmerek 1000 mg. Obe farmacevtski obliki sta bili bioekvivalentni v smislu AUC, vendar ne tudi v smislu

največje plazemske koncentracije Cmax. Cmax praška za peroralno suspenzijo v vrečkah je bila nekoliko večja (23 %) v primerjavi s kapsulo in ni izpolnjevala bioekvivalenčnih kriterijev. Čas do dosega največje plazemske koncentracije. Tmax je bil pri obeh farmacevtskih oblikah podoben. V primeru zamenjave kapsul s praškom za peroralno suspenzijo v vrečkah se priporoča zdravniški nadzor

Porazdelitev

Stiripentol se veliki meri veže na krožeče plazemske beljakovine (približno 99 %).

Izločanje

Sistemska izpostavljenost stiripentolu se povečuje veliko hitreje kot sorazmerno z odmerkom. Pri velikih odmerkih se plazemski očistek zelo zmanjša; pade iz približno 40 l/kg/dan pri odmerku 600 mg/dan na približno 8 l/kg/dan pri odmerku 2.400 mg. Očistek se zmanjša po ponavljajočem dajanju stiripentola, verjetno zaradi zaviranja izoencimov citokroma P450, ki so odgovorni za presnovo stiripentola. Razpolovna doba izločanja je bila v razponu od 4,5 ure do 13 ur in se je podaljševala z odmerkom.

Biotransformacija

Stiripentol se obsežno presnavlja; v urinu so odkrili 13 različnih presnovkov. Glavni presnovni proces je demetilacija in glukuronidacija, vendar encimov, ki sodelujejo pri presnovi, še niso natančno določili.

Na osnovi in vitro študij je ugotovljeno, da so izoencimi glavnega jetrnega citokroma P450, vključeni v metabolizem v prvi fazi, CYP1A2, CYP2C19 in CYP3A4.

Izločanje

Večina stiripentola se izloči preko ledvic.

Presnovki stiripentola v urinu so skupaj predstavljali večino (73 %) peroralnega akutnega odmerka, v blatu pa so odkrili še dodatnih 13-24 % odmerka v nespremenjeni obliki.

Farmakokinetična študija na pediatrični populaciji

Populacijska farmakokinetična študija je bila opravljena pri 35 otrocih z Dravetovim sindromom, ki se zdravijo s stiripentolom ter valproatom in klobazamom, pri katerih pa vpliv na farmakokinetiko stiripentola ni znan. Povprečna starost otrok je bila 7,3 leta (razpon: 1 do 17,6 let) povprečni dnevni odmerek stiripentola pa 45,4 mg/kg/dan (razpon: 27,1 do 89,3 mg/kg/dan), prejet v dveh ali treh razdeljenih odmerkih.

Podatke je najbolje opisal enoprostorni model prvega reda absorpcije in izločanja. Populacijska ocena za konstanto hitrosti absorpcije Ka je bila 2,08 ur -1 (standardna deviacija naključnega učinka = 122 %). Očistek in volumen porazdelitve sta bila povezana s telesno maso z alometričnim modelom z eksponentoma 0,433 oziroma 1: ko se je telesna masa večala od 10 do 60 kg, se je navidezni peroralni očistek povečal z 2,60 na 5,65 l/uro, navidezni volumen porazdelitve pa se je povečal z 32,0 na 191,8 l. Zato se je razpolovna doba izločanja povečala z 8,5 ur (za 10 kg) na 23,5 ur (za 60 kg).

5.3 Predklinični podatki o varnosti

V študijah toksičnosti pri živalih (podgane, opice, miši) niso odkrili enotnega vzorca toksičnosti razen povečanja jeter, ki je bila povezana s hepatocelularno hipertrofijo. Ta se je pojavila pri velikih odmerkih stiripentola pri glodalcih in neglodalcih. To odkritje se šteje kot adaptivni proces na veliko presnovno breme jeter.

Raziskave teratogenih učinkov pri podganah in kuncih so pokazale, da stiripentol ni teratogen. V eni študiji na miših so ugotovili nizko pojavnost palatoshize, ko so breje samice prejemale toksične odmerke (800 mg/kg/dan), vendar tega odkritja niso potrdili v več drugih podobnih študijah. Te

študije pri miših in kuncih so bile opravljene pred uvedbo skladnosti z zahtevami dobre laboratorijske prakse. Pri podganah študije plodnosti, splošne sposobnosti razmnoževanja ter prenatalnega in postnatalnega razvoja niso pokazale učinkov, razen manjšega zmanjšanja preživetja mladičev, ki so jih dojile samice s toksičnim odzivom na stiripentol v odmerku 800 mg/kg/dan (glejte poglavje 4.6). V genotoksičnih študijah niso odkrili mutagenih ali klastogenih aktivnosti.

Študije karcinogenosti pri podganah so dale negativne rezultate. Pri miših je prišlo do majhnega zvečanja pojavnosti jetrnih adenomov in karcinomov, če so živali prejemale 200 ali 600 mg/kg/dan 78 tednov. Tega pojava niso opazili, če so živali prejemale 60 mg/kg/dan. Glede na odsotnost genotoksičnosti stiripentola in dobro poznane, posebne občutljivosti jeter miši za nastanek tumorjev pri indukciji jetrnih encimov se ta rezultat ne predstavlja povečanega tveganja za pojav tumorjev pri bolnikih.

6. FARMACEVTSKI PODATKI

6.1 Seznam pomožnih snovi

Povidon K29/32

Natrijev karboksimetilškrob tip A

Tekoča glukoza, pripravljena z razprševalnim sušenjem

Eritrozin (E127)

Titanov dioksid (E 171)

Aspartam (E951)

Aroma tutti frutti (vsebuje sorbitol)

Natrijev karmelozat

Hidroksietilceluloza

6.2 Inkompatibilnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

6.3 Rok uporabnosti

3 leta

6.4 Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

6.5 Vrsta ovojnine in vsebina

Vrečke so izdelane iz kompozita papir/aluminij/polietilenski film. Škatle s 30, 60 in 90 vrečkami.

Na trgu ni vseh navedenih pakiranj.

6.6 Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje

Ni posebnih zahtev.

7. IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET

Biocodex, 7 Avenue Gallieni, 94250 Gentilly, Francija.

8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/06/367/007-009

9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET

Datum prve odobritve: 4. januar 2007

Datum zadnje spremembe: 08/01/2014

10. DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu/.

1. IME ZDRAVILA

Diacomit 500 mg prašek za peroralno suspenzijo v vrečkah

2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Ena vrečka vsebuje 500 mg stiripentola.

Pomožna snov z znanim učinkom: 0,22 mg natrija v vsaki vrečki.

Vsaka vrečka vsebuje 5 mg aspartama, 1000 mg glukoze, pripravljena z razprševalnim sušenjem, in 4,8 mg sorbitola.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Prašek za peroralno suspenzijo

Bledo rožnat kristaličen prašek

4. KLINIČNI PODATKI

4.1 Terapevtske indikacije

Zdravilo Diacomit se uporablja skupaj s klobazamom in valproatom kot dodatno zdravljenje neodzivnih generaliziranih tonično-kloničnih napadov pri bolnikih s hudo mioklonično epilepsijo v otroštvu (SMEI - severe myoclonic epilepsy in infancy, Dravetov sindrom), kadar krčev ne moremo zadostno nadzorovati s klobazamom in valproatom.

4.2 Odmerjanje in način uporabe

Dajanje zdravila Diacomit mora potekati pod nadzorom pediatra/pediatričnega nevrologa, ki ima izkušnje z diagnostiko in obravnavo epilepsije pri dojenčkih in otrocih.

Odmerjanje

Odmerek stiripentola se izračuna na osnovi mg/kg telesne mase.

Dnevni odmerek se lahko razdeli v 2 ali 3 odmerke.

Dopolnilno zdravljenje s stiripentolom uvajate postopno tako, da odmerke počasi večate do priporočene vrednosti, tj. 50 mg/kg/dan, skupaj z klobazamom in valproatom.

Odmerjanje stiripentola mora biti potopno, tj. začnite z odmerkom 20 mg/kg/dan 1 teden, nato 30 mg/kg/dan naslednji teden. Večanje odmerka v nadaljevanju je odvisno od starosti bolnika:

-otroci, mlajši od 6 let, tretji teden prejmejo dodatnih 20 mg/kg/dan, tako da začnejo prejemati priporočen odmerek 50 mg/kg/dan v treh tednih;

-otroci, stari 6 do 12 let, vsak teden prejmejo dodatnih 10 mg/kg/dan, tako da začnejo prejemati priporočen odmerek 50 mg/kg/dan v štirih tednih;

-otroci in mladostniki, stari 12 let in več, vsak teden prejmejo dodatnih 5 mg/kg/dan, dokler ne dosežejo odmerka, najprimernejšega po klinični presoji.

Priporočen odmerek 50 mg/kg/dan temelji na rezultatih in ugotovitvah klinične študije in je edini odmerek Diacomita, ki so ga ovrednotili v študijah, ki podpirajo vlogo za pridobitev dovoljenja za promet (glej poglavje 5.1).

Podatkov iz kliničnih študij, ki bi podprli klinično varnost stiripentola v dnevnih odmerkih več kot

50 mg/kg/dan, ni.

Ni podatkov iz kliničnih študij, ki bi podprli uporabo stiripentola kot monoterapijo pri Dravetovem sindromu.

Otroci, mlajši od 3 let

Ključne raziskave uporabe zdravila stiripentola so bile opravljene pri otrocih starih 3 leta in več, ki so imeli SMEI. Klinična odločitev za uporabo zdravila stiripentola pri otrocih s SMEI, ki so mlajši od

3 let, mora biti sprejeta glede na posameznega bolnika ob upoštevanju potencialnih koristnih učinkov in tveganj. V tej skupini mlajših bolnikov se lahko dodatno zdravljenje z zdravilom stiripentola začne šele, ko je diagnoza SMEI klinično potrjena (glejte poglavje 5.1). Podatki o uporabi zdravila stiripentola pri otrocih, mlajših od 12 mesecev, so omejeni. Uporaba stiripentola pri teh otrocih poteka pod skrbnim zdravnikovim nadzorom.

Bolniki, stari ≥ 18 let

Podatki daljšega časovnega obdobja niso bili zbrani pri zadostnem številu odraslih, da bi lahko potrdili vzdrževanje učinka pri tej populaciji. Z zdravljenjem nadaljujte, dokler opažate učinke.

Prilagoditev odmerkov drugih zdravil proti epilepsiji, ki se uporabljajo sočasno s stiripentolom

Čeprav ni obsežnih farmakoloških podatkov o možnih interakcijah zdravila, so na osnovi kliničnih izkušenj predlagani naslednji ukrepi za spremembo odmerkov in načrtov odmerjanja drugih zdravil proti epilepsiji, ki se uporabljajo sočasno s stiripentolom.

- Klobazam

V ključnih študijah je bil ob uvedbi stiripentola dnevni odmerek klobazama 0,5 mg/kg/dan, običajno razdeljen v odmerka dvakrat dnevno. V primeru kliničnih znakov neželenih učinkov ali prekomernega odmerjanja klobazama (tj. zaspanost, hipotonija in razdražljivost pri majhnih otrocih) so dnevni odmerek zmanjšali za 25 % tedensko. Pri sočasnem dajanju stiripentola otrokom z Dravetovim sindromov so opazili približno dva- do trikratno zvišanje plazemskih koncentracij klobazama in petkratno zvišanje plazemskih koncentracij norklobazama.

- Valproat

Možnost presnovne interakcije med stiripentolom in valproatom se šteje za majhno, zato sprememba odmerjanja valproata po dodatku stiripentola ni potrebna razen zaradi klinične varnosti. V ključnih študijah so ob pojavu gastrointestinalnih neželenih učinkov, kot na primer izguba apetita, izguba telesne mase, dnevni odmerek valproata znižali za približno 30 % tedensko.

Neobičajni rezultati laboratorijskih preiskav

Če je rezultat krvne slike ali preiskave jetrne funkcije nenormalen, mora biti klinična odločitev o nadaljevanju uporabe oz. prilagoditvi odmerka stiripentola in odmerkov klobazama ter valproata sprejeta glede na posameznega bolnika ob upoštevanju potencialnih koristnih učinkov in tveganj

(glejte poglavje 4.4).

Učinki farmacevtske oblike

Prašek za peroralno suspenzijo v vrečkah ima nekoliko višji Cmax kot kapsule, zato farmacevtski obliki nista bioekvivalentni. Če je treba farmacevtski obliki zamenjati, je priporočeno, da se to stori pod zdravniškim nadzorom zaradi morebitnih težav s toleranco (glejte poglavje 5.2).

Bolniki z okvarjenim delovanjem ledvic in jeter

Uporaba stiripentola ni priporočljiva pri bolnikih z okvarjenim delovanjem jeter ali ledvic ali obojim (glejte poglavje 4.4).

Način uporabe

Prašek zmešajte v kozarcu vode in vsebino popijte takoj po pripravi, med obrokom.

Stiripentol je treba vedno vzeti s hrano, saj v kislem okolju hitro razpade (npr. izpostavitev želodčni kislini v praznem želodcu).

Stiripentol se ne sme jemati z mlekom ali mlečnimi izdelki (jogurt, sir za mazanje, itn.), gaziranimi pijačami, sadnim sokom ali živili in pijačami, ki vsebujejo kofein ali teofilin.

4.3 Kontraindikacije

Preobčutljivost za zdravilno učinkovino ali katerokoli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1. Psihoza v obliki epizod delirija v anamnezi.

4.4 Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Karbamazepin, fenitoin in fenobarbital

Teh snovi se pri obravnavi Dravetovega sindroma ne sme uporabiti sočasno s stiripentolom. Dnevno odmerjanje klobazama ali valproata ali obojega je treba znižati, če se pojavijo neželeni učinki med zdravljenjem z Diacomit. (glejte poglavje 4.2).

Hitrost rasti otroka

Glede na pogostnost gastrointestinalnih neželenih učinkov pri zdravljenju s stiripentolom in valproatom (anoreksija, izguba apetita, navzea, bruhanje) je treba, ob uporabi omenjene kombinacije, zdravljenja skrbno spremljati hitrost rasti otroka.

Krvna slika

Z dajanjem stiripentola, klobazama in valproata je lahko povezana nevtropenija. Pred zdravljenjem s stiripentolom je potrebno pregledati krvno sliko. Če ni drugih kliničnih indikacij, je treba krvno sliko preveriti vsakih 6 mesecev.

Jetrna funkcija

Pred zdravljenjem s stiripentolom je potrebno pregledati jetrno funkcijo. Če ni drugih kliničnih indikacij, je treba jetrno funkcijo preveriti vsakih 6 mesecev.

Okvara jeter ali ledvic

Zaradi pomanjkanja specifičnih kliničnih podatkov o bolnikih z okvarjenim delovanjem jeter ali ledvic uporaba stiripentola pri teh bolnikih ni priporočljiva.

Snovi, ki ovirajo delovanje encimov CYP

Stiripentol je zaviralec encimov CYP2C19 in CYP3A4 in CYP2D6 ter lahko bistveno zviša plazemske koncentracije zdravil, ki se presnavljajo preko teh dveh encimov lahko poveča tveganje neželenih učinkov (glejte poglavje 4.5). In vitro študije so nakazale, da so pri 1. fazi stiripentol metabolizma katalizatorji CYP1A2, CYP2C19, CYP3A4 in verjetno drugi encimi. Svetujemo previdnost pri kombinaciji stiripentola z drugimi zdravili, ki zavirajo ali sprožajo enega ali več teh encimov.

V ključne klinične študije zdravila Diacomit niso bili vključeni otroci, mlajši od 3 let. Zato je priporočljivo natančno spremljanje otrok, starih od 6 mesecev do 3 let, ki se zdravijo z zdravilom Diacomit.

Zdravilo Diacomit prašek za peroralno suspenzijo v vrečkah vsebuje aspartam, ki je vir fenilalanina.

Zato je lahko škodljiv osebam, ki imajo fenilketonurijo. Bolniki z redko malabsorpcijo glukoze/galaktoze ne smejo jemati tega zdravila, saj vsebuje glukozo. Ker zdravilo kot aromo vsebuje majhno količino sorbitola, ga bolniki z redko dedno intoleranco za fruktozo ne smejo jemati.

4.5 Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Možne interakcije, ki vplivajo na stiripentol

Vpliv drugih zdravil proti epilepsiji na farmakokinetiko stiripentola ni dobro raziskan.

Vpliv makrolidov in azolnih učinkovin proti mikozam, ki so znani zaviralci CYP3A4 in substrati tega encima, na presnovo stiripentola ni znan. Podobno tudi ni poznan vpliv stiripentola na njihovo presnovo.

In vitro študije so nakazale, da so pri 1 fazi stiripentol metabolizma katalizatorji CYP1A2, CYP2C19, CYP3A4 in verjetno drugi encimi. Svetujemo previdnost pri kombinaciji stiripentola z drugimi snovmi, ki zavirajo ali sprožajo enega ali več teh encimov.

Vpliv stiripentola na encime citokroma P450

Veliko navedenih interakcij je bilo delno potrjenih v študijah in vitro ter v kliničnih preskušanjih. Zvišanje koncentracij v stanju dinamičnega ravnovesja pri kombiniranju stiripentola, valproata in klobazama je podobno pri odraslih in otrocih, čeprav je variabilnost med preiskovanci velika.

V terapevtskih koncentracijah stiripentol znatno zavira več izoencimov CYP450: na primer CYP2C19, CYP2D6 in CYP3A4. Posledično lahko pričakujemo farmakokinetične interakcije presnovnega izvora z drugimi zdravili. Te interakcije lahko povzročijo zvišane sistemske koncentracije teh zdravilnih učinkovin, kar lahko privede do povečanja farmakoloških učinkov ter pogostnosti neželenih učinkov in reakcij.

Če klinične okoliščine zahtevajo kombiniranje stiripentola s snovmi, ki se presnavljajo s CYP2C19 (npr. citalopram, omeprazol) ali CYP3A4 (npr. več zaviralcev proteaze HIV, antihistaminiki, astemizol, klorfeniramin, zaviralci kalcijevih kanalčkov, statini, peroralni kontraceptivi, kodein), je potrebna previdnost zaradi povečanja tveganja neželenih učinkov (za zdravila proti epilepsiji poglejte nadaljevanje poglavja). Priporočljivo je spremljanje plazemskih koncentracij ali neželenih učinkov.

Morda bo potrebno prilagoditi odmerek.

Sočasnemu dajanju substratov CYP3A4 z ozkim terapevtskim indeksom se je treba izogibati zaradi zelo povečanega tveganja za hude neželene učinke.

Podatki o možnosti zaviranja CYP1A2 so omejeni - interakcij s teofilinom in kofeinom torej ne moremo izključiti, saj se lahko zaradi ovirane presnove teofilina in kofeina v jetrih poveča plazemska koncentracija kar lahko povzroči toksičnost. Uporaba v kombinaciji s stiripentolom ni priporočljiva.

To opozorilo se ne nanaša le na zdravila, ampak tudi na veliko živil in prehranskih izdelkov za otroke, npr. kola pijače, ki vsebujejo znatne količine kofeina ali čokolada, ki vsebuje sledove teofilina.

Ker stiripentol zavira CYP2D6 in vitro pri koncentracijah, ki so enake kliničnim koncentracijam v plazmi, imajo lahko snovi, ki se presnavljajo preko tega izoencima (npr. zaviralci adrenergičnih receptorjev beta (propranolol, karvedilol, timolol), antidepresivi (fluoksetin, paroksetin, sertralin, imipramin, klomipramin), antipsihotiki (haloperidol), analgetiki (kodein, dekstrometorfan, tramadol)), presnovne interakcije s stiripentolom. Pri dajanju zdravil, ki se presnavljajo s CYP2D6 in kjer se odmerek določa posebej za vsakega bolnika, bo morda potrebno prilagoditi odmerek.

Potencial stiripentola za interakcije z drugimi zdravili

Ker ni kliničnih podatkov je potrebna previdnost pri naslednjih klinično pomembnih interakcijah s stiripentolom:

Neželene kombinacije (kombinacije, ki se jim je treba izogniti, če ni absolutno nujno) - Alkaloidi rženega rožička (ergotamin, dihidroergotamin)

Ergotizem z možno nekrozo okončin (zaviranje izločanja alkaloidov rženega rožička preko jeter).

- Cisaprid, halofantrin, pimozid, kinidin, bepridil

Povečano tveganje srčnih aritmij in zlasti pojava torsades de pointes/aritmije s porušitvijo valov.

Zdravila za zaviranje imunske odzivnosti (takrolimus, ciklosporin, sirolimus)

Zvišane koncentracije zdravil za zaviranje imunske odzivnosti v krvi (zmanjšana presnova v jetrih).

- Statini (atorvastatin, simvastatin idr.)

Povečano tveganje neželenih učinkov, ki so odvisni od odmerka, npr. rabdomioliza (zmanjšana jetrna presnova zdravil za znižanje ravni holesterola).

Kombinacije, ki zahtevajo previdnostne ukrepe - Midazolam, triazolam, alprazolam

Zaradi zmanjšane presnove v jetrih lahko pride do zvišanih plazemskih koncentracij benzodiazepina, kar povzroči prekomerno sedacijo.

- Klorpromazin

Stiripentol poveča učinek klorpromazina na osrednje živčevje.

- Učinki na druga zdravila proti epilepsiji

Zaviranje CYP450 izoencimov CYP2C19 in CYP3A4 lahko povzroči farmakokinetične interakcije

(zaviranje njihove presnove v jetrih) s fenobarbitalom, primidonom, fenitoinom, karbamazepinom, klobazamom (glejte poglavje 4.2), valproatom (glejte poglavje 4.2), diazepamom (povečana miorelaksacija), etosuksimidom in tiagabinom. Posledice so zvišanje plazemskih koncentracij teh antikonvulzivov z možnim tveganjem prevelikega odmerjanja. Priporočeno je klinično spremljanje plazemskih ravni drugih antikonvulzivov, če se dajejo sočasno s stiripentolom, z možnostjo prilagoditve odmerkov.

- Topiramat

V francoskem programu sočutne uporabe stiripentola so kombinaciji stiripentola, klobazama in valproata v 41 % primerov od 230 dodali topiramat. Pri kliničnem opazovanju v tej skupini bolnikov niso našli dokazov za spremembo odmerka topamirata oz. načrta odmerjanja pri sočasnem dajanju s stiripentolom.

Predvideva se, da se pri topiramatu ne pojavlja potencialno tekmovanje za zaviranje CYP2C19, ker so za to verjetno potrebne 5-15-krat višje plazemske koncentracije od koncentracij, ki so v plazmi pri standardnem priporočenem odmerku topiramata ter načrtu odmerjanja.

- Levetiracetam

Levetiracetam se večinoma ne presnavlja v jetrih. Posledično ne pričakujemo farmakokinetične presnovne interakcije med stiripentolom in levetiracetamom.

4.6 Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Splošna tveganja, ki so povezana z epilepsijo in zdravili proti epilepsiji

Dokazano je, da je pogostnost malformacij pri otrocih žensk z epilepsijo dva do trikrat večja od pogostnosti približno 3 % v splošni populaciji. Čeprav lahko k temu prispevajo drugi dejavniki (npr. epilepsija), dokazi, ki so na voljo, kažejo, da to povečanje v veliki meri povzročijo zdravila. V populaciji, ki se zdravi, so povečanje pogostnosti malformacij opazili pri politerapiji.

Vendar učinkovitega zdravljenja proti epilepsiji med nosečnostjo ne smemo prekiniti, saj je lahko poslabšanje bolezni škodljivo tako za nosečnico kot za plod.

Tveganja, ki so povezana s stiripentolom

Ni na voljo podatkov od nosečnic, ki so bile izpostavljene zdravilu. Študije na živalih za odmerke, ki niso toksični za brejo samico, ne kažejo neposrednih ali posrednih škodljivih vplivov na nosečnost, razvoj plodu, porod ali postnatalni razvoj (glejte poglavje 5.3). Upoštevaje indikacije se ne pričakuje uporaba stiripentola med nosečnostjo ali pri ženskah v rodni dobi. Klinična odločitev za uporabo stiripentola med nosečnostjo mora biti sprejeta glede na posamezno bolnico ob upoštevanju potencialnih koristnih učinkov in tveganj. Pri predpisovanju zdravila nosečnicam je potrebna previdnost. Priporočljiva je uporaba učinkovite kontracepcije.

Med nosečnostjo

Učinkovitega antikonvulzivnega zdravljenja s stiripentolom med nosečnostjo ne smemo prekiniti, saj je lahko poslabšanje bolezni potencialno škodljivo tako za nosečnico kot za plod.

Dojenje

Študije o izločanju v materino mleko pri ljudeh niso bile opravljene, vendar stiripentol prosto prehaja iz plazme v mleko pri kozah, zato dojenje med zdravljenjem ni priporočljivo. V primeru nadaljevanja zdravljenja s stiripentolom med dojenjem je treba dojenčka natančno spremljati za možne neželene učinke.

Plodnost

V študijah pri živalih ni bilo opaženih nikakršnih vplivov na plodnost (glejte poglavje 5.3). Klinični podatki niso na voljo, možno tveganje za ljudi ni znano.

4.7 Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Za bolnike s SMEI se zaradi narave obstoječe bolezni in učinkov dolgoročnega dajanja antikonvulzivnih zdravil vožnja oz. upravljanje s stroji ne pričakuje.

Stiripentol lahko povzroči omotico in ataksijo, ki lahko vplivata na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji, zato bolniki, ki se zdravijo s stiripentolom, ne smejo voziti ali upravljati s stroji.

4.8 Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

Najpogostejši neželeniučinki zdravila Diacomit (opaženi pri 1 od 10 bolnikov) so anoreksija, zmanjšanje telesne mase, nespečnost, zaspanost, ataksija, hipotonija in distonija.

Seznam neželenih učinkov

Neželeni učinki so razvrščeni kot: zelo pogosti (≥ 1/10), pogosti (≥ 1/100 do < 1/10), občasni

(≥ 1/1.000 do < 1/100), redki (≥ 1/10.000 do < 1/1.000), zelo redki (< 1/10.000), neznani (ni jih mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov). V razvrstitvah pogostnosti so neželeni učinki navedeni po padajoči resnosti.

Organski

Zelo pogosti

Pogosti

Občasni

Redki

sistem

 

 

 

 

(izrazoslovje

 

 

 

 

MedDRA)

 

 

 

 

Bolezni krvi in

 

nevtropenija

 

Trombocitopenija

limfatičnega

 

perzistentna huda

 

*

sistema

 

nevropenija ponavadi

 

 

 

 

izzveni spontano, ko

 

 

 

 

se prekine zdravljenje

 

 

 

 

z zdravilom Diacomit

 

 

Presnovne in

anoreksija,

 

 

 

prehranske

izguba apetita,

 

 

 

motnje

zmanjšanje

 

 

 

 

telesne mase

 

 

 

 

(zlasti pri

 

 

 

 

kombiniranju z

 

 

 

 

natrijevim

 

 

 

 

valproatom)

 

 

 

Organski

Zelo pogosti

Pogosti

Občasni

Redki

sistem

 

 

 

 

(izrazoslovje

 

 

 

 

MedDRA)

 

 

 

 

Psihiatrične

nespečnost

agresivnost,

 

 

motnje

 

razdražljivost,

 

 

 

 

vedenjske motnje,

 

 

 

 

nasprotujoče

 

 

 

 

obnašanje,

 

 

 

 

hiperekscitabilnost,

 

 

 

 

motnje spanja

 

 

 

 

 

 

 

Bolezni

zaspanost,

hiperkinezija

 

 

živčevja

ataksija,

 

 

 

 

hipotonija,

 

 

 

 

distonija

 

 

 

Očesne bolezni

 

 

diplopija (če se

 

 

 

 

uporabi v

 

 

 

 

kombinaciji s

 

 

 

 

karbamazepinom)

 

Bolezni

 

navzea, bruhanje

 

 

prebavil

 

 

 

 

Bolezni kože in

 

 

fotosenzitivnost,

 

podkožja

 

 

izpuščaj, kožna

 

 

 

 

alergija,

 

 

 

 

urtikarija

 

Splošne težave

 

 

utrujenost

 

in spremembe

 

 

 

 

na mestu

 

 

 

 

aplikacije

 

 

 

 

Preiskave

 

zvišane ravni γGT

 

nenormalni testi

 

 

(izrazitejše pri

 

jetrne funkcije

 

 

kombiniranju s

 

 

 

 

karbamazepinom in

 

 

 

 

valproatom)

 

 

Opis izbranih neželenih učinkov

Veliko zgoraj navedenih neželenih učinkov je posledica zvišanih plazemskih koncentracij drugih antikonvulzivnih zdravil (glejte poglavji 4.4 in 4.5), ki lahko izzvenijo po znižanju odmerka teh zdravil.

*Podatki o trombocitopeniji izhajajo iz kliničnih poskusov in izkušenj na podlagi trženja.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V*.

4.9 Preveliko odmerjanje

Ni podatkov o primerih prevelikega odmerjanja. Zdravljenje je podporno (simptomatski ukrepi v enoti intenzivne nege).

5. FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1 Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: antiepileptiki, drugi antiepileptiki, oznaka ATC: N03AX17

Mehanizem delovanja

V živalskih modelih je stiripentol antagonist napadov, ki jih sprožijo udar električnega toka, pentetrazol in bikukulin. Pri podganah stiripentol zviša ravni gama-aminomaslene kisline (GABA) v možganih, ki je poglavitni inhibitorni nevrotransmiter v možganih sesalcev. To je lahko posledica zaviranja privzema GABA v sinapsah ali zaviranja GABA-transaminaze ali obojega. Dokazano je tudi, da stiripentol pospeši prenos, ki ga posredujejo GABAA receptorji v nezrelem hipokampusu podgan, in poveča povprečno trajanje odprtosti (vendar ne frekvence) kloridnih kanalčkov GABAA receptorjev z mehanizmom, ki je podoben kot pri barbituratih. Stiripentol zveča učinkovitost ostalih antikonvulzivov (npr. karbamazepina, natrijevega valproata, fenitoina, fenobarbitala in številnih benzodiazepinov) kot posledica farmakokinetičnih interakcij. Drugi učinek stiripentola temelji predvsem na presnovnem zaviranju več izoencimov, zlasti CYP450 3A4 in 2C19, ki sodelujeta pri presnovi drugih zdravil proti epilepsiji v jetrih.

Klinična učinkovitost in varnost

Ključne raziskave uporabe zdravila Diacomit so bile opravljene pri otrocih starih 3 leta in več, ki so imeli SMEI.

V francoski program sočutne uporabe so vključili otroke starejše od 6 mesecev, ker lahko diagnozo Dravetovega sindroma pri nekaterih bolnikih z gotovostjo postavimo šele pri tej starosti. Klinična odločitev za uporabo zdravila Diacomit pri otrocih s SMEI, ki so mlajši od 3 let, mora biti sprejeta glede na posameznega bolnika ob upoštevanju potencialnih koristnih učinkov in tveganj (glejte poglavje 4.2).

V randomizirano, s placebom nadzorovano preskušanje z dodatkom zdravila k obstoječemu zdravljenju so vključili 41 otrok s SMEI. Po izhodiščnem obdobju 1 meseca so kombinaciji valproata in klobazama v dvojno slepem obdobju 2 mesecev dodali placebo (n=20) ali stiriopentol (n=21). Nato so bolniki prejemali stiripentol v odprti fazi. Kot odziv so šteli najmanj 50 % znižanje pogostnosti kloničnih (ali tonično-kloničnih) napadov v drugem mesecu dvojno slepega dela raziskave v primerjavi z izhodiščnim obdobjem. Odziv so zabeležili pri 15 (71 %) bolnikih, ki so jemali stiripentol (vključno z 9 bolniki brez kloničnih ali tonično-kloničnih napadov), in pri enem bolniku

(5 %), ki je jemal placebo (noben bolnik brez napadov; 95 % IZ: stiripentol 52,1-90,7 v primerjavi s placebom 0-14,6). 95 % IZ razlike je bil 42,2-85,7. Odstotek razlike od izhodiščnega obdobja je bila višja pri stiripentolu (-69 %) kot pri placebu (+7 %), p<0,0001. Enaindvajset bolnikov, ki so jemali stiripentol, je imelo zmerne neželene učinke (zaspanost, izguba apetita) v primerjavi z osmimi bolniki, ki so jemali placebo, vendar so neželeni učinki izzveneli, ko so odmerke sočasno uporabljenih zdravil zmanjšali pri 12 od 21 bolnikov (Chiron et al, Lancet, 2000).

5.2 Farmakokinetične lastnosti

Spodaj opisane farmakokinetične lastnosti stiripentola so bile ugotovljene v študijah pri zdravih odraslih prostovoljcih in odraslih bolnikih.

Absorpcija

Stiripentol se hitro absorbira s časom do najvišje koncentracije v plazmi 1,5 ure. Absolutna biološka razpoložljivost stiripentola ni znana, saj intravenska oblika ni na voljo za preskušanje. Peroralno se dobro absorbira, ker se večina peroralnega odmerka izloči z urinom.

Relativna biološka uporabnost kapsul v primerjavi s praškom za peroralno suspenzijo v vrečkah je bila predmet študije pri zdravih prostovoljcih moškega spola, ki so prejeli enkraten peroralni odmerek 1000 mg. Obe farmacevtski obliki sta bili bioekvivalentni v smislu AUC, vendar ne tudi v smislu

največje plazemske koncentracije Cmax. Cmax praška za peroralno suspenzijo v vrečkah je bila nekoliko večja (23 %) v primerjavi s kapsulo in ni izpolnjevala bioekvivalenčnih kriterijev. Čas do dosega največje plazemske koncentracije. Tmax je bil pri obeh farmacevtskih oblikah podoben. V primeru zamenjave kapsul s praškom za peroralno suspenzijo v vrečkah se priporoča zdravniški nadzor.

Porazdelitev

Stiripentol se veliki meri veže na krožeče plazemske beljakovine (približno 99 %).

Izločanje

Sistemska izpostavljenost stiripentolu se povečuje veliko hitreje kot sorazmerno z odmerkom. Pri velikih odmerkih se plazemski očistek zelo zmanjša; pade iz približno 40 l/kg/dan pri odmerku 600 mg/dan na približno 8 l/kg/dan pri odmerku 2.400 mg. Očistek se zmanjša po ponavljajočem dajanju stiripentola, verjetno zaradi zaviranja izoencimov citokroma P450, ki so odgovorni za presnovo stiripentola. Razpolovna doba izločanja je bila v razponu od 4,5 ure do 13 ur in se je podaljševala z odmerkom.

Biotransformacija

Stiripentol se obsežno presnavlja; v urinu so odkrili 13 različnih presnovkov. Glavni presnovni proces je demetilacija in glukuronidacija, vendar encimov, ki sodelujejo pri presnovi, še niso natančno določili.

Na osnovi in vitro študij je ugotovljeno, da so izoencimi glavnega jetrnega citokroma P450, vključeni v metabolizem v prvi fazi, CYP1A2, CYP2C19 in CYP3A4.

Izločanje

Večina stiripentola se izloči preko ledvic.

Presnovki stiripentola v urinu so skupaj predstavljali večino (73 %) peroralnega akutnega odmerka, v blatu pa so odkrili še dodatnih 13-24 % odmerka v nespremenjeni obliki.

Farmakokinetična študija na pediatrični populaciji

Populacijska farmakokinetična študija je bila opravljena pri 35 otrocih z Dravetovim sindromom, ki se zdravijo s stiripentolom ter valproatom in klobazamom, pri katerih pa vpliv na farmakokinetiko stiripentola ni znan. Povprečna starost otrok je bila 7,3 leta (razpon: 1 do 17,6 let) povprečni dnevni odmerek stiripentola pa 45,4 mg/kg/dan (razpon: 27,1 do 89,3 mg/kg/dan), prejet v dveh ali treh razdeljenih odmerkih.

Podatke je najbolje opisal enoprostorni model prvega reda absorpcije in izločanja. Populacijska ocena za konstanto hitrosti absorpcije Ka je bila 2,08 ur -1 (standardna deviacija naključnega učinka = 122 %). Očistek in volumen porazdelitve sta bila povezana s telesno maso z alometričnim modelom z eksponentoma 0,433 oziroma 1: ko se je telesna masa večala od 10 do 60 kg, se je navidezni peroralni očistek povečal z 2,60 na 5,65 l/uro, navidezni volumen porazdelitve pa se je povečal z 32,0 na 191,8 l. Zato se je razpolovna doba izločanja povečala z 8,5 ur (za 10 kg) na 23,5 ur (za 60 kg).

5.3 Predklinični podatki o varnosti

V študijah toksičnosti pri živalih (podgane, opice, miši) niso odkrili enotnega vzorca toksičnosti razen povečanja jeter, ki je bila povezana s hepatocelularno hipertrofijo. Ta se je pojavila pri velikih odmerkih stiripentola pri glodalcih in neglodalcih. To odkritje se šteje kot adaptivni proces na veliko presnovno breme jeter.

Raziskave teratogenih učinkov pri podganah in kuncih so pokazale, da stiripentol ni teratogen. V eni študiji na miših so ugotovili nizko pojavnost palatoshize, ko so breje samice prejemale toksične odmerke (800 mg/kg/dan), vendar tega odkritja niso potrdili v več drugih podobnih študijah. Te študije pri miših in kuncih so bile opravljene pred uvedbo skladnosti z zahtevami dobre laboratorijske prakse. Pri podganah študije plodnosti, splošne sposobnosti razmnoževanja ter prenatalnega in postnatalnega razvoja niso pokazale učinkov, razen manjšega zmanjšanja preživetja mladičev, ki so jih dojile samice s toksičnim odzivom na stiripentol v odmerku 800 mg/kg/dan (glejte poglavje 4.6). V genotoksičnih študijah niso odkrili mutagenih ali klastogenih aktivnosti.

Študije karcinogenosti pri podganah so dale negativne rezultate. Pri miših je prišlo do majhnega zvečanja pojavnosti jetrnih adenomov in karcinomov, če so živali prejemale 200 ali 600 mg/kg/dan 78 tednov. Tega pojava niso opazili, če so živali prejemale 60 mg/kg/dan. Glede na odsotnost genotoksičnosti stiripentola in dobro poznane, posebne občutljivosti jeter miši za nastanek tumorjev pri indukciji jetrnih encimov se ta rezultat ne predstavlja povečanega tveganja za pojav tumorjev pri bolnikih.

6. FARMACEVTSKI PODATKI

6.1 Seznam pomožnih snovi

Povidon K29/32

Natrijev karboksimetilškrob tip A

Tekoča pripravljena z razprševalnim sušenjem

Eeritrozin (E127)

Titanov dioksid (E 171)

Aspartam (E951)

Aroma tutti frutti (vsebuje sorbitol)

Natrijev karmelozat

Hidroksietilceluloza

6.2 Inkompatibilnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

6.3 Rok uporabnosti

3 leta

6.4 Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

6.5 Vrsta ovojnine in vsebina

Vrečke so izdelane iz kompozita papir/aluminij/polietilenski film. Škatle s 30, 60 in 90 vrečkami.

Na trgu ni vseh navedenih pakiranj.

6.6 Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje

Ni posebnih zahtev.

7. IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET

Biocodex, 7 Avenue Gallieni, 94250 Gentilly, Francija.

8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/06/367/010-12

9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET

Datum prve odobritve: 4. januar 2007

Datum zadnje spremembe: 08/01/2014

10. DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu/.

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept