Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ebilfumin (oseltamivir) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - J05AH02

Updated on site: 06-Oct-2017

Ime zdravilaEbilfumin
ATC kodaJ05AH02
Substancaoseltamivir
ProizvajalecActavis Group PTC ehf

1.IME ZDRAVILA

Ebilfumin 30 mg trde kapsule

Ebilfumin 45 mg trde kapsule

Ebilfumin 75 mg trde kapsule

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Ebilfumin 30 mg trde kapsule

Ena trda kapsula vsebuje 30 mg oseltamivirja v obliki oseltamivirjevega fosfata. Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

Ebilfumin 45 mg trde kapsule

Ena trda kapsula vsebuje 45 mg oseltamivirja v obliki oseltamivirjevega fosfata. Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

Ebilfumin 75 mg trde kapsule

Ena trda kapsula vsebuje 75 mg oseltamivirja v obliki oseltamivirjevega fosfata. Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Ebilfumin 30 mg trde kapsule

Trda kapsula ima rumeno neprozorno telo in pokrov s črnim napisom “OS 30”. Velikost kapsule: 4 Kapsule vsebujejo bel zrnat prah.

Ebilfumin 45 mg trde kapsule

Trda kapsula ima motno belo telo in pokrov s črnim napisom “OS 45”. Velikost kapsule: 4 Kapsule vsebujejo bel zrnat prah.

Ebilfumin 75 mg trde kapsule

Trda kapsula ima motno belo telo in rumen neprozorni pokrov s črnim napisom “OS 75”. Velikost kapsule: 2

Kapsule vsebujejo bel zrnat prah.

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Terapevtske indikacije

Zdravljenje gripe

Zdravilo Ebilfumin je indicirano pri odraslih in otrocih, vključno z donošenimi novorojenčki,ki imajo simptome, značilne za gripo, ko je virus influence prisoten v okolici. Učinkovitost so dokazali pri zdravljenju, ki se je pričelo v dveh dneh po prvem nastopu simptomov.

Preprečevanje gripe

-Preventiva po predhodni izpostavljenosti virusu pri posameznikih, starih 1 leto ali več, ki so bili v stiku s klinično diagnosticirano gripo, ko je virus influence razširjen v okolici.

-Primernost uporabe zdravila Ebilfumin za preprečevanje gripe moramo določiti za vsak posamezen primer posebej, odvisno od okoliščin in skupine ljudi, ki potrebuje zaščito. V izjemnih primerih (npr. pojav virusa, proti kateremu cepivo ne učinkuje, ali pri pandemiji) ga lahko pri posameznikih, starih eno leto ali več, uporabimo kot sezonsko preventivo.

-Zdravilo Ebilfumin je indicirano za preprečevanje gripe po izpostavljenosti virusu pri dojenčkih, mlajših od 1 leta, med izbruhom pandemije gripe (glejte poglavje 5.2).

Zdravilo Ebilfumin ni nadomestilo cepljenja proti gripi.

Uporabo protivirusnih zdravil za zdravljenje in preprečevanje gripe moramo določiti na osnovi uradnih priporočil. Pri odločitvi glede uporabe oseltamivirja za zdravljenje in preprečevanje gripe je treba upoštevati vse, kar je znanega o značilnostih krožečih virusov gripe, razpoložljive informacije za vsako sezono o občutljivosti vzorcev na zdravilo proti gripi in vpliv bolezni na različnih geografskih območjih in na različne skupine bolnikov (glejte poglavje 5.1).

4.2Odmerjanje in način uporabe

Odmerjanje

Trde kapsule zdravila Ebilfumin so bioekvivalentne oblike. 75 mg odmerek lahko damo kot:

-eno 75 mg kapsulo ali

-eno 30 mg kapsulo in eno 45 mg kapsulo.

Komercialno izdelano zdravilo Ebilfumin prašek za peroralno suspenzijo (6 mg/ml) je najbolj primerna oblika za pediatrične in odrasle bolnike, ki imajo težave pri požiranju kapsul ali kjer so potrebni manjši odmerki.

Odrasli in mladostniki stari 13 let in več

Zdravljenje: priporočeni peroralni odmerek za mladostnike (stare od 13 do 17 let) in odrasle je 75 mg oseltamivirja dvakrat na dan, 5 dni.

Telesna masa

Priporočeni odmerki za 5 dni

> 40 kg

75 mg dvakrat na dan

Zdravljenje je treba začeti čim prej v prvih dveh dneh po nastopu simptomov gripe.

Preprečevanje po izpostavljenosti virusu: priporočeni odmerek za preprečevanje gripe po neposrednem stiku z okuženim posameznikom je za mladostnike (stare od 13 do 17 let) in odrasle 75 mg oseltamivirja enkrat na dan, 10 dni.

Telesna masa

Priporočeni odmerki za 10 dni

> 40 kg

75 mg enkrat na dan

Zdravljenje je treba začeti čim prej v dveh dneh po stiku z okuženim posameznikom.

Preprečevanje gripe med epidemijo v okolici: priporočeni odmerek za preprečevanje gripe med izbruhom epidemije v okolici je 75 mg oseltamivirja enkrat na dan, do 6 tednov.

Pediatrična populacija

Otroci od 1 do 12 let

Kapsule zdravila Ebilfumin 30 mg, 45 mg in 75 mg so na voljo za dojenčke in otroke stare 1 leto ali več.

Zdravljenje: priporočeni odmerki glede na telesno maso za dojenčke in otroke, stare 1 leto ali več, so:

Telesna masa

Priporočeni odmerki za 5 dni

10 kg do 15 kg

30 mg dvakrat na dan

 

> 15 kg do 23 kg

45 mg dvakrat na dan

> 23 kg do 40 kg

60 mg dvakrat na dan

> 40 kg

75 mg dvakrat na dan

Zdravljenje je treba začeti čim prej v prvih dveh dneh po nastopu simptomov gripe.

Preprečevanje po izpostavljenosti virusu: priporočeni odmerki zdravila Ebilfumin za preprečevanje bolezni po izpostavljenosti virusu so:

Telesna masa

Priporočeni odmerki za 10 dni

10 kg do 15 kg

30 mg enkrat na dan

> 15 kg do 23 kg

45 mg enkrat na dan

> 23 kg do 40 kg

60 mg enkrat na dan

> 40 kg

75 mg enkrat na dan

Preprečevanje gripe med epidemijo v okolici: Preprečevanje gripe med epidemijo v okolici ni bilo preučevano pri otrocih, mlajših od 12 let.

Dojenčki, stari od 0 do 12 mesecev

Zdravljenje: priporočeni odmerek za zdravljenje dojenčkov, starih od 0 do 12 mesecev, je 3 mg/kg dvakrat na dan. To temelji na farmakokinetičnih in varnostnih podatkih, ki kažejo, da ta odmerek pri dojenčkih, starih od 0 do 12 mesecev, zagotavlja plazemske koncentracije predzdravila in aktivnega presnovka, za katere se pričakuje, da so klinično učinkovite, z varnostnim profilom, primerljivim s tistim pri starejših otrocih in odraslih (glejte poglavje 5.2). Priporočena shema za zdravljenje dojenčkov, starih od 0 do 12 mesecev, je:

Telesna masa*

Priporočeni odmerek za 5 dni

3 kg

9 mg dvakrat na dan

4 kg

12 mg dvakrat na dan

5 kg

15 mg dvakrat na dan

6 kg

18 mg dvakrat na dan

7 kg

21 mg dvakrat na dan

8 kg

24 mg dvakrat na dan

9 kg

27 mg dvakrat na dan

10 kg

30 mg dvakrat na dan

*Preglednica ne predvideva vseh možnih telesnih mas te populacije. Za vse bolnike, mlajše od 1 leta, je pri določitvi odmerka treba upoštevati odmerek 3 mg/kg ne glede na maso bolnika.

Zdravljenje je treba začeti čim prej v prvih dveh dneh po nastopu simptomov gripe.

Priporočilo za odmerjanje ni namenjeno nedonošenčkom, to je mlajšim od 36 tednov postkoncepcijske starosti. Za te bolnike, pri katerih je lahko zaradi nerazvitih fizioloških funkcij potrebno drugačno odmerjanje, ni na voljo zadostnih podatkov.

Preprečevanje po izpostavljenosti virusu: priporočeni odmerek za preprečevanje gripe pri dojenčkih, mlajših od 1 leta, je polovica dnevnega odmerka za zdravljenje, med izbruhom pandemije gripe. To temelji na kliničnih podatkih pri dojenčkih in otrocih, starih 1 leto ali več, in odraslih, ki kažejo, da je odmerek, ki je ekvivalenten polovici dnevnega odmerka za zdravljenje pri preprečevanju gripe klinično učinkovit. Priporočena shema za preprečevanje bolezni, glede na starost za dojenčke, stare od 0 do 12 mesecev (za simulacijo izpostavljenosti glejte poglavje 5.2), je:

Starost

Priporočeni odmerek za 10 dni

0 do12 mesecev

3 mg/kg enkrat na dan

 

Priporočila za odmerjanje niso namenjena nedonošenčkom, to je mlajšim od 36 tednov postkoncepcijske starosti. Za te bolnike, pri katerih je lahko zaradi nerazvitih fizioloških funkcij potrebno drugačno odmerjanje, ni na voljo zadostnih podatkov.

Preprečevanje gripe med epidemijo v okolici: Preprečevanje gripe med epidemijo v okolici ni bilo preučevano pri otrocih, starih od 0 do 12 mesecev.

Navodila za sprotno (ex-tempore) izdelavo so v poglavju 6.6.

Posebne populacije

Jetrna okvara

Pri bolnikih z motenim jetrnim delovanjem prilagajanje odmerkov za zdravljenje ali preprečevanje gripe ni potrebno. Študij pri otrocih z jetrno boleznijo niso izvajali.

Ledvična okvara

Zdravljenje gripe: prilagajanje odmerkov je priporočljivo za odrasle in mladostnike (stare od 13 do 17 let) z zmerno ali hudo ledvično okvaro. Priporočeni odmerki so opisani v spodnji preglednici.

Očistek kreatinina

Priporočeni odmerek za zdravljenje

> 60

(ml/min)

75 mg dvakrat na dan

> 30 do

60 (ml/min)

30 mg dvakrat na dan

> 10 do

30 (ml/min)

30 mg enkrat na dan

10

(ml/min)

ni priporočljivo (podatki niso na voljo)

hemodializni bolniki

30 mg po vsaki hemodializi

bolniki na peritonealni

30 mg v enkratnem odmerku

dializi*

 

*Podatki so iz študij pri bolnikih na kontinuirani ambulantni peritonealni dializi (CAPD); kadar se uporablja avtomatska peritonealna dializa (APD), lahko pričakujemo večji očistek oseltamivir karboksilata. Metoda zdravljenja se lahko zamenja iz APD v CAPD, če nefrolog presodi, da je to potrebno.

Preprečevanje gripe: prilagajanje odmerkov je priporočljivo za odrasle in mladostnike (stare od 13 do 17 let) z zmerno ali hudo ledvično okvaro. Priporočeni odmerki so opisani v spodnji preglednici.

Očistek kreatinina

Priporočeni odmerek za preprečevanje

> 60

(ml/min)

75 mg enkrat na dan

> 30 do

60 (ml/min)

30 mg enkrat na dan

> 10 do

30 (ml/min)

30 mg vsak drugi dan

10

(ml/min)

ni priporočljivo (podatki niso na voljo)

hemodializni bolniki

30 mg po vsaki drugi hemodializi

bolniki na peritonealni

30 mg enkrat na teden

dializi*

 

*Podatki so iz študij pri bolnikih na kontinuirani ambulantni peritonealni dializi (CAPD); kadar se uporablja avtomatska peritonealna dializa (APD), lahko pričakujemo večji očistek oseltamivir karboksilata. Metoda zdravljenja se lahko zamenja iz APD v CAPD, če nefrolog presodi, da je to potrebno.

Zadostnih kliničnih podatkov za pripravo priporočil o odmerjanju pri dojenčkih in otrocih (starih 12 let ali manj) z ledvično okvaro ni na voljo.

Starejši bolniki

Prilagajanje odmerkov ni potrebno, razen če ima bolnik zmerno ali hudo ledvično okvaro.

Imunsko ogroženi bolniki

Pri imunsko ogroženih bolnikih so proučevali preprečevanje sezonske gripe, ki je trajalo dlje časa, do 12 tednov (glejte poglavja 4.4, 4.8 in 5.1).

Način uporabe

Za peroralno uporabo.

Bolniki, ki ne morejo pogoltniti kapsul, lahko dobijo ustrezno sprotno (ex-tempore) izdelano obliko, za pripravo glejte poglavje 6.6.

4.3Kontraindikacije

Preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1.

4.4Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Oseltamivir je učinkovit le proti okužbi, ki jo povzročajo virusi influence. O učinkovitosti oseltamivirja pri okužbah, ki jih ne povzročajo virusi influence, ni dokazov (glejte poglavje 5.1).

Zdravilo Ebilfumin ni nadomestilo cepljenja proti gripi.

Uporaba zdravila Ebilfumin ne sme vplivati na evaluacijo posameznikov za letno cepljenje proti gripi. Zaščita proti gripi traja samo, dokler jemljemo zdravilo Ebilfumin. Zdravilo Ebilfumin uporabimo za zdravljenje ali preprečevanje gripe le, kadar zanesljivi epidemiološki podatki kažejo na prisotnost virusa influence v okolici.

Občutljivost krožečih sevov virusa gripe na oseltamivir je zelo spremenljiva (glejte poglavje 5.1). Zato morajo zdravniki pri predpisovanju zdravila Ebilfumin upoštevati najnovejše razpoložljive informacije o občutljivosti vzorcev trenutno krožečega virusa na oseltamivir.

Resna spremljajoča stanja

Podatki o varnosti in učinkovitosti oseltamivirja pri bolnikih z resnim ali nestabilnim zdravstvenim stanjem, ki lahko potrebujejo hospitalizacijo, niso na voljo.

Imunsko ogroženi bolniki

Učinkovitost oseltamivirja pri zdravljenju ali pri preprečevanju gripe pri imunsko ogroženih bolnikih ni zanesljivo dokazana (glejte poglavje 5.1).

Bolezni srca/dihal

Učinkovitost oseltamivirja pri bolnikih s kronično boleznijo srca ali boleznijo dihal ali obojim ni znana. Med pogostnostjo zapletov, ki so jih opazili pri teh bolnikih v skupini, ki je prejemala zdravilo, in v skupini, ki je prejemala placebo, ni bilo razlik (glejte poglavje 5.1).

Pediatrična populacija

Podatki, ki bi omogočili pripravo priporočila za odmerjanje, za nedonošene otroke (< 36 tednov postkoncepcijske starosti) trenutno niso na voljo.

Huda ledvična okvara

Pri hudi ledvični okvari pri mladostnikih (starih od 13 do 17 let) in odraslih je priporočljivo prilagoditi odmerek za zdravljenje in preprečevanje gripe. Zadostnih kliničnih podatkov za pripravo priporočil o odmerjanju pri dojenčkih in otrocih (starih 1 leto ali več) z ledvično okvaro ni na voljo (glejte poglavji 4.2 in 5.2).

Nevropsihiatrični dogodki

Pri bolnikih z gripo so med jemanjem zdravila Ebilfumin poročali o nevropsihiatričnih dogodkih, še posebej pri otrocih in mladostnikih. Ti dogodki so se pojavili tudi pri bolnikih z gripo, ki niso jemali

oseltamivirja. Bolnike je treba skrbno spremljati glede sprememb vedenja ter pri vsakem bolniku ovrednotiti koristi in tveganja nadaljnjega zdravljenja (glejte poglavje 4.8).

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Farmakokinetične lastnosti oseltamivirja, kot sta majhna vezava na beljakovine in presnova, ki je neodvisna od sistema CYP450 in glukoronidaznih sistemov (glejte poglavje 5.2), nakazujejo, da klinično pomembna medsebojna delovanja z drugimi zdravili na osnovi omenjenih mehanizmov, niso verjetna.

Probenecid

Pri sočasnem jemanju oseltamivirja in probenecida pri bolnikih z normalnim delovanjem ledvic prilagajanje odmerkov ni potrebno. Sočasno jemanje probenecida, močnega zaviralca anionske poti renalne tubularne sekrecije, povzroči približno dvakratno povečanje koncentracije aktivnega presnovka oseltamivirja.

Amoksicilin

Med oseltamivirjem in amoksicilinom, ki se izloča enako kot oseltamivir, ni kinetičnih interakcij, kar kaže na šibko izločanje oseltamivirja po tej poti.

Izločanje preko ledvic

Klinično pomembna medsebojna delovanja med zdravili, ki vključujejo kompeticijo za renalno tubularno sekrecijo, niso verjetna zaradi znane varnostne širine večine teh substanc, eliminacijskih lastnosti aktivnega presnovka (glomerulna filtracija in anionska tubularna sekrecija) in eliminacijske kapacitete teh poti. Pri predpisovanju oseltamivirja bolnikom, ki sočasno jemljejo zdravila, ki se izločajo enako kot oseltamivir in imajo ozko terapevtsko okno (npr. klorpropamid, metotreksat, fenilbutazon), je potrebna previdnost.

Dodatne informacije

Med sočasnim jemanjem oseltamivirja in paracetamola, acetilsalicilne kisline, cimetidina, antacidov (magnezijevi in aluminijevi hidroksidi ter kalcijevi karbonati), rimantadina ali varfarina (pri osebah, ki so bile z jemanjem varfarina stabilne in brez gripe) niso opazili farmakokinetičnih interakcij med oseltamivirjem ali njegovim glavnim presnovkom.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Čeprav kontrolirane klinične študije o uporabi oseltamivirja pri nosečnicah niso bile izvedene, so zbrani podatki o uporabi med nosečnostjo iz obdobja po prihodu zdravila na trg in opazovalnih študij (prosimo, glejte poglavje 5.1 “Zdravljenje gripe pri nosečnicah”, za podatke o izpostavljenosti pri nosečnicah pa poglavje 5.2).

Ti podatki skupaj s študijami na živalih ne kažejo na neposredne ali posredne škodljive vplive na nosečnost, razvoj zarodka/plodu ali postnatalni razvoj (glejte poglavje 5.3). Nosečnice lahko prejmejo zdravilo Ebilfumin upoštevajoč razpoložljive varnostne informacije, patogenost krožečega seva virusa gripe in osnovno zdravstveno stanje nosečnice.

Dojenje

Pri podganah so med laktacijo opazili izločanje oseltamivirja in aktivnega presnovka v mleko. Na voljo so zelo omejene informacije o dojenih otrocih katerih matere jemljejo oseltamivir in o izločanju oseltamivirja v materino mleko. Omejeni podatki kažejo, da so oseltamivir in aktivni presnovek odkrili v materinem mleku, vendar so bile ravni zelo nizke, kar bi imelo za posledico

subterapevtski odmerek za dojenčka. Upoštevajoč to informacijo, patogenost krožečega seva virusa gripe in osnovno zdravstveno stanje doječe ženske, lahko o uporabi oseltamivirja razmislimo, kadar obstajajo jasne pričakovane koristi za doječe matere.

Plodnost

Glede na predklinične podatke ni dokazov, da bi zdravilo Ebilfumin vplivalo na plodnost moških ali žensk (glejte poglavje 5.3).

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev

Oseltamivir nima vpliva na sposobnost vožnje in upravljanja strojev.

4.8Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

Splošni varnostni profil zdravila Ebilfumin je osnovan na podatkih 6.049 odraslih/mladostnikov in 1.473 pediatričnih bolnikov, ki so se zdravili za gripo z zdravilom Ebilfumin ali placebom, in na podatkih 3.990 odraslih/mladostnikov in 253 pediatričnih bolnikov, ki so v kliničnih študijah za profilakso gripe prejemali zdravilo Ebilfumin ali placebo/niso prejemali zdravljenja. Poleg tega je 475 imunsko ogroženih bolnikov (vključno z 18 otroki, od tega jih je 10 prejelo zdravilo Ebilfumin in 8 placebo) prejelo zdravilo Ebilfumin ali placebo za preprečevanje gripe.

Pri odraslih/mladostnikih so bili najpogosteje poročani neželeni učinki v študijah zdravljenja navzea in bruhanje, v študijah preprečevanja pa navzea. Večina teh neželenih učinkov se je pojavila le enkrat, bodisi prvi ali drugi dan zdravljenja in je spontano prenehala v enem do dveh dneh. Pri otrocih je bil najpogosteje poročani neželeni učinek bruhanje. Pri večini bolnikov zaradi teh neželenih učinkov ni prišlo do prekinitve zdravljenja z zdravilom Ebilfumin.

Odkar je oseltamivir na tržišču so o naslednjih resnih neželenih učinkih poročali redko: anafilaktične in anafilaktoidne reakcije, bolezni jeter (fulminantni hepatitis, moteno delovanje jeter in zlatenica), angionevrotični edem, Stevens-Johnson sindrom in toksična epidermalna nekroliza, krvavitve v prebavilih in nevropsihiatrične bolezni.

(Glede nevropsihiatričnih bolezni glejte poglavje 4.4.)

Tabelarni pregled neželenih učinkov

Neželeni učinki, ki so našteti v spodnjih preglednicah, so razvrščeni v poglavja glede na pogostnost: zelo pogosti (≥ 1/10), pogosti (≥ 1/100 do < 1/10), občasni (≥ 1/1.000 do < 1/100), redki (≥ 1/10.000 do < 1/1.000) in zelo redki (< 1/10.000). V določeno kategorijo so neželeni učinki v preglednici dodani glede na skupno analizo kliničnih študij.

Zdravljenje in preprečevanje gripe pri odraslih in mladostnikih:

V preglednici 1 so prikazani neželeni učinki zdravila pri odraslih/mladostnikih iz študij zdravljenja in preprečevanja gripe, ki so se pojavili najpogosteje pri priporočenem odmerku (75 mg dvakrat na dan 5 dni za zdravljenje in 75 mg enkrat na dan do 6 tednov za preprečevanje).

Varnostni profil, katerega so poročali pri osebah, ki so prejele priporočeni odmerek zdravila Ebilfumin za preprečevanje (75 mg enkrat na dan do 6 tednov) je kakovostno podoben tistemu, ki so ga opazili v študijah zdravljenja, kljub dolgotrajnemu odmerjanju v študijah preprečevanja.

Preglednica 1 Neželeni učinki v študijah, ki so proučevale zdravilo Ebilfumin za zdravljenje in preprečevanje gripe pri odraslih in mladostnikih ali pri spremljanju zdravila po prihodu na trg

Organski sistem

 

Neželeni učinki glede na pogostnost

 

 

Zelo pogosti

Pogosti

Občasni

Redki

Infekcijske in

 

bronhitis, herpes

 

 

parazitske

 

simpleks,

 

 

bolezni

 

nazofaringitis,

 

 

 

 

okužbe zgornjih

 

 

 

 

dihal,

 

 

 

 

sinusitis

 

 

Bolezni krvi in

 

 

 

trombocitopenija

limfatičnega

 

 

 

 

sistema

 

 

 

 

Bolezni

 

 

preobčutljivostna

anafilaktične

imunskega

 

 

reakcija

reakcije,

sistema

 

 

 

anafilaktoidne

 

 

 

 

reakcije

Psihiatrične

 

 

 

agitacija,

motnje

 

 

 

nenavadno vedenje,

 

 

 

 

anksioznost,

 

 

 

 

zmedenost,

 

 

 

 

prividi,

 

 

 

 

delirij,

 

 

 

 

halucinacije,

 

 

 

 

nočne more,

Bolezni živčevja

glavobol

nespečnost

spremenjena

 

 

 

 

raven zavesti,

 

 

 

 

konvulzije

 

Očesne bolezni

 

 

 

motnje vida

Srčne bolezni

 

 

srčna aritmija

 

 

 

 

 

 

Bolezni dihal,

 

kašelj,

 

 

prsnega koša in

 

boleče grlo,

 

 

mediastinalnega

 

rinoreja

 

 

prostora

 

 

 

 

Bolezni prebavil

navzea

bruhanje,

 

krvavitve v

 

 

bolečina v

 

prebavilih,

 

 

trebuhu

 

hemoragični kolitis

 

 

(vključno z

 

 

 

 

bolečino v

 

 

 

 

zgornjem delu

 

 

 

 

trebuha),

 

 

 

 

dispepsija

 

 

 

 

 

 

 

Bolezni jeter,

 

 

zvišane vrednosti

fulminantni

žolčnika in

 

 

jetrnih encimov

hepatitis,

žolčevodov

 

 

 

odpoved jeter,

 

 

 

 

hepatitis

 

 

 

 

 

Bolezni kože in

 

 

ekcem, dermatitis,

angionevrotični

podkožja

 

 

izpuščaj,

edem,

 

 

 

koprivnica

multiformni eritem,

 

 

 

 

Stevens-Johnson

 

 

 

 

sindrom,

 

 

 

 

toksična

 

 

 

 

epidermalna

 

 

 

 

nekroliza

 

 

 

 

Splošne težave in

 

bolečina,

 

 

spremembe na

 

omotica

 

 

mestu aplikacije

 

(vključno z

 

 

 

 

vrtoglavico),

 

 

 

 

utrujenost,

 

 

 

 

pireksija,

 

 

 

 

bolečina v

 

 

 

 

okončinah

 

 

 

 

 

 

 

Zdravljenje in preprečevanje gripe pri otrocih:

Skupno 1.473 otrok (vključujoč drugače zdrave otroke, stare 1 – 12 let in otroke z astmo stare 6 – 12 let) je sodelovalo v kliničnih študijah, kjer je bil oseltamivir dan za zdravljenje gripe. Od teh je 851 otrok prejelo zdravljenje z oseltamivir suspenzijo. Skupno 158 otrok je prejelo priporočeni odmerek zdravila Ebilfumin enkrat na dan v študiji preprečevanja po izpostavitvi v gospodinjstvu (n = 99), v 6 tedenski pediatrični študiji preprečevanja sezonske gripe (n = 49) in v 12 tedenski pediatrični študiji preprečevanja sezonske gripe pri imunsko ogroženih bolnikih (n = 10).

Preglednica 2 kaže najpogosteje poročane neželene učinke iz pediatričnih kliničnih študij.

Preglednica 2

Neželeni učinki v študijah, ki so preučevale zdravljenje in preprečevanje

 

 

gripe pri otrocih z zdravilom Ebilfumin (odmerjanje glede na

 

 

 

starost/telesno maso

 

 

 

 

 

 

[30 mg do 75 mg enkrat na dan)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organski sistem

 

 

Neželeni učinki glede na pogostnost

 

 

 

 

Zelo pogosti

 

Pogosti

Občasni

Redki

 

Infekcijske in

 

 

 

vnetje srednjega

 

 

 

parazitske bolezni

 

 

ušesa

 

 

 

Bolezni živčevja

 

 

 

glavobol

 

 

 

Očesne bolezni

 

 

 

konjunktivitis

 

 

 

 

 

 

 

(vključno z rdečimi

 

 

 

 

 

 

 

očmi, izcedkom iz

 

 

 

 

 

 

 

oči in bolečimi

 

 

 

 

 

 

 

očmi)

 

 

 

Ušesne bolezni,

 

 

 

bolečina v ušesu

okvara bobniča

 

 

vključno z

 

 

 

 

 

 

 

motnjami labirinta

 

 

 

 

 

 

Bolezni dihal,

 

kašelj,

 

rinoreja

 

 

 

prsnega koša in

 

zamašenost nosu

 

 

 

 

 

mediastinalnega

 

 

 

 

 

 

 

prostora

 

 

 

 

 

 

 

Bolezni prebavil

 

bruhanje

 

bolečina v trebuhu

 

 

 

 

 

 

 

(vključno z

 

 

 

 

 

 

 

bolečino v

 

 

 

 

 

 

 

zgornjem delu

 

 

 

 

 

 

 

trebuha),

 

 

 

 

 

 

 

dispepsija,

 

 

 

 

 

 

 

navzea

 

 

 

Bolezni kože in

 

 

 

 

dermatitis

 

 

podkožja

 

 

 

 

(vključno z

 

 

 

 

 

 

 

alergijskim in

 

 

 

 

 

 

 

atopičnim

 

 

 

 

 

 

 

dermatitisom)

 

Opisi izbranih neželenih učinkov

 

 

 

 

Psihiatrične motnje in bolezni živčevja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gripa je lahko povezana s številnimi nevrološkimi in vedenjskimi simptomi, ki lahko vključujejo dogodke kot so halucinacije, delirij, nenavadno vedenje, in so v nekaterih primerih lahko tudi smrtni. Ti dogodki se lahko pojavijo pri razvoju encefalitisa ali encefalopatije, lahko pa se pojavijo brez očitne hude bolezni.

Pri bolnikih z gripo, ki so prejemali zdravilo Ebilfumin, so po prihodu zdravila na trg poročali o konvulzijah in deliriju (vključno s simptomi kot so spremenjena raven zavesti, zmedenost, nenavadno vedenje, prividi, halucinacije, agitacija, aksioznost, more), ki je v zelo redkih primerih vodil do samopoškodbe ali smrti. O teh dogodkih so poročali predvsem pri pediatričnih bolnikih in mladostnikih. Pogosto so dogodki imeli nenaden začetek in so hitro izzveneli. Prispevek zdravila Ebilfumin k pojavu teh dogodkov ni znan. O takih nevropsihiatričnih dogodkih so poročali tudi pri bolnikih z gripo, ki niso jemali zdravila Ebilfumin.

Bolezni jeter, žolčnika in žolčevodov

Bolezni jeter, žolčnika in žolčevodov, vključno s hepatitisom in zvišanimi vrednostmi jetrnih encimov pri bolnikih z boleznijo, podobno gripi. Ti primeri vključujejo fulminantni hepatitis s smrtnim izidom/odpoved jeter.

Posebne skupine bolnikov

Pediatrična populacija (dojenčki, mlajši od enega leta)

V dveh študijah, v katerih so opredelili farmakokinetiko, farmakodinamiko in varnostni profil oseltamivirja pri 135 z gripo okuženih otrocih, mlajših od 1 leta, je bil varnostni profil med vsemi starostnimi skupinami podoben, z bruhanjem, drisko in pleničnim izpuščajem kot najbolj pogosto poročanimi neželenimi učinki (glejte poglavje 5.2). Na voljo ni dovolj podatkov za dojenčke s postkoncepcijsko starostjo manj kot 36 tednov.

Razpoložljive informacije o varnosti oseltamivirja za zdravljenje gripe pri dojenčkih, mlajših od enega leta, iz prospektivnih in retrospektivnih opazovalnih študij (ki vključujejo skupaj več kot 2.400 dojenčkov tega starostnega razreda), podatkovne baze epidemioloških raziskav in poročil pridobljenih v obdobju trženja kažejo, da je varnostni profil pri dojenčkih mlajših od enega leta podoben znanemu varnostnemu profilu pri otrocih starih eno leto in več.

Starejši ljudje in bolniki s kroničnimi srčnimi boleznimi in/ali boleznimi dihal

Populacijo, vključeno v študije zdravljenja gripe, sestavljajo drugače zdravi odrasli/mladostniki in “ogroženi’’ bolniki (bolniki z večjim tveganjem za razvoj zapletov, povezanih z gripo, npr. starejši ljudje in bolniki s kronično srčno ali respiratorno boleznijo). V splošnem je bil varnostni profil pri “ogroženih’’ bolnikih kakovostno podoben tistemu pri drugače zdravih odraslih /mladostnikih.

Imunsko ogroženi bolniki

V 12-tedenski študiji preprečevanja gripe pri 475 imunsko ogroženih bolnikih, vključno z 18 otroki, starimi od 1 do 12 let in več, je bil varnostni profil pri 238 bolnikih, ki so prejemali oseltamivir, v skladu s tistim, ki so ga predhodno ugotovili v kliničnih študijah preprečevanja gripe z zdravilom Ebilfumin.

Otroci s predhodno bronhialno astmo

V splošnem je bil profil neželenih učinkov pri otrocih s predhodno bronhialno astmo kakovostno podoben tistemu pri drugače zdravih otrocih.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9Preveliko odmerjanje

Poročila o prevelikem odmerjanju z zdravilom Ebilfumin so bila prejeta iz kliničnih preskušanj in po prihodu zdravila na trg. V večini primerov, kjer so poročali o prevelikem odmerjanju, niso poročali o neželenih dogodkih.

Neželeni dogodki, o katerih so poročali po prevelikem odmerjanju, so bili po naravi in pogostnosti podobni tistim, ki so jih opazili pri terapevtskih odmerkih zdravila Ebilfumin, opisanih v poglavju 4.8 Neželeni učinki.

Specifični antidot ni znan.

Pediatrična populacija

O prevelikem odmerjanju so poročali pogosteje pri otrocih kot pri odraslih in mladostnikih. Pri pripravi peroralne suspenzije Ebilfumin in pri dajanju zdravila Ebilfumin otrokom je potrebna previdnost.

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: Zdravila za sistemsko zdravljenje virusnih infekcij, zaviralci nevraminidaze, oznaka ATC: J05AH02.

Oseltamivirjev fosfat je predzdravilo aktivnega presnovka (oseltamivir karboksilat). Aktivni presnovek je selektivni zaviralec nevraminidaznih encimov virusa influence, glikoproteinov, ki so na površini viriona. Encimska aktivnost virusne nevraminidaze je pomembna tako za vstop virusa v neokuženo celico kot za sproščanje novonastalih virusnih delcev iz okuženih celic in za nadaljnjo širitev virusne okužbe po telesu.

Oseltamivirjev karboksilat zavira nevraminidazo virusa influence A in B in vitro. Oseltamivirjev fosfat zavira okužbo z virusom gripe in replikacijo in vitro. Peroralno zaužiti oseltamivir zavira razmnoževanje virusa influence A in B ter patogenezo v živalskih modelih okužbe z gripo in vivo pri izpostavljenosti protivirusnemu zdravilu, ki je podobna tisti, ki jo dosežemo pri ljudeh z odmerkom 75 mg dvakrat na dan.

Aktivnost oseltamivirja proti virusu influence A in B so dokazali v študijah na zdravih prostovoljcih.

IC50-vrednosti oseltamivirja za encim nevraminidazo so znašale pri klinično izoliranem virusu influence A od 0,1 nM do 1,3 nM, za virus influence B pa 2,6 nM. V objavljenih študijah so za virus influence B poročali tudi o višjih vrednostih IC50, do mediane 8,5 nM.

Klinične študije

Zdravljenje okužbe z virusom influence

Indikacija temelji na kliničnih študijah gripe, ki se pojavlja naravno, in pri kateri je bila glavna okužba z virusom influence tipa A.

Oseltamivir učinkuje le proti okužbi, ki jo povzroča virus influence. Statistične analize so tako na voljo le za bolnike, ki so bili okuženi z virusom influence. V združeni populaciji zdravljenih preskušancev, ki je zajemala bolnike, okužene z virusom influence in bolnike, ki niso bili okuženi z virusom influence (z namenom zdraviti), je bila primarna učinkovitost zmanjšana sorazmerno s številom bolnikov, ki niso bili okuženi z virusom influence. Med vso zdravljeno populacijo je bila okužba gripe potrjena pri 67 % (razpon od 46 % do 74 %) vključenih bolnikov. Med starejšimi bolniki je bilo z virusom influence okuženih 64 %, med bolniki s kronično boleznijo srca ali boleznijo dihal

ali obojim, pa jih je bilo z virusom influence okuženih 62 %. V vse študije faze III so bili bolniki vključeni le v obdobju, ko je bila gripa prisotna v okolici.

Odrasli in mladostniki, stari 13 let ali več: bolniki so bili primerni, če so se javili v 36 urah po nastopu simptomov, če so imeli telesno temperaturo ≥ 37,8 °C, vsaj en spremljajoči respiratorni simptom (kašelj, nosne simptome ali vneto grlo) in vsaj en sistemski simptom (mialgijo, mrzlico, potenje, slabo počutje, utrujenost ali glavobol). V skupni analizi vseh odraslih bolnikov in mladostnikov, ki so bili okuženi z virusom influence (n = 2.413) vključenih v študije zdravljenja z oseltamivirjem v odmerku 75 mg dvakrat na dan 5 dni, je bila mediana trajanja okužbe z virusom influence zmanjšana za približno en dan – s 5,2 dneva (95-% interval zaupanja 4,9 – 5,5 dni) v placebo skupini na 4,2 dni (95- % interval zaupanja 4,0 – 4,4 dni; p ≤ 0,0001).

Odstotek bolnikov, pri katerih so se pojavili opisani zapleti v spodnjem delu respiratornega trakta (v glavnem bronhitis) in so se zdravili z antibiotiki, je bil v placebo skupini 12,7 % (135/1.063), v skupini, ki se je zdravila z oseltamivirjem, pa 8,6 % (116/1.350; p = 0,0012).

Zdravljenje gripe pri bolnikih z visokim tveganjem: mediana časa trajanja gripe pri starejših bolnikih (starih 65 let ali več) in pri bolnikih s kronično boleznijo srca ali dihal ali obojim, ki so prejemali odmerek 75 mg oseltamivirja dvakrat na dan 5 dni, ni bila pomembno znižana. Čas trajanja zvišane telesne temperature se je v skupini, ki je prejemala oseltamivir, skrajšal za en dan. Pri starejših bolnikih, okuženih z virusom influence, je bila pogostnost specifičnih zapletov spodnjega respiratornega trakta (v glavnem bronhitisa), zdravljenih z antibiotiki, v skupini, ki je prejemala oseltamivir, pomembno zmanjšana v primerjavi s skupino, ki je jemala placebo (12 % (29/250) proti 19 % (52/268); p = 0,0156).

Pri bolnikih s kronično boleznijo srca ali boleznijo dihal ali obojim, okuženih z virusom influence, je bila skupna pogostnost zapletov v respiratornem traktu (v glavnem bronhitis), zdravljenih z antibiotiki, 17 % (22/133) v placebo skupini in 14 % (16/118) v skupini, zdravljeni z oseltamivirjem (p = 0,5976).

Zdravljenje gripe pri nosečnicah: Kontroliranih kliničnih študij o uporabi oseltamivirja pri nosečnicah niso izvedli, vendar so iz obdobja po prihodu zdravila na trg in opazovalnih študij na voljo dokazi o koristi veljavnega režima odmerjanja pri tej populaciji bolnic v smislu manjše obolevnosti/smrtnosti. Rezultati farmakokinetične analize kažejo na manjšo izpostavljenost aktivnemu presnovku, vseeno pa pri nosečnicah za zdravljenje ali preprečevanje gripe prilagajanje odmerkov ni priporočljivo (glejte poglavje 5.2, Farmakokinetične lastnosti, Posebne populacije).

Zdravljenje gripe pri otrocih: v študiji sicer zdravih otrok (65 % okuženih z gripo), starih od 1 do 12 let (srednja starost 5,3 let), ki so imeli zvišano telesno temperaturo (≥ 37,8 °C) ter kašelj ali nahod, je bilo 67 % bolnikov okuženih z virusom influence tipa A, 33 % pa z virusom influence tipa B.

Zdravljenje z oseltamivirjem, ki so ga začeli v 48 urah po nastopu simptomov, je pomembno skrajšalo čas do obdobja brez bolezni (definirano kot sočasna vrnitev normalnega zdravja in aktivnosti ter znižanje zvišane telesne temperature, ublažitev kašlja in nahoda) za 1,5 dni (95-% interval zaupanja 0,6 – 2,2 dni; p < 0,0001) v primerjavi s placebom. Pogostnost akutnega vnetja srednjega ušesa je bila v skupini otrok, ki je jemala oseltamivir, manjša (16 % (29/183)) v primerjavi s skupino, ki je jemala placebo (26,5 % (53/200)) (p = 0,013).

Drugo študijo so opravili pri 334 astmatičnih otrocih, starih od 6 do 12 let, od tega jih je 53,6 % imelo gripo. V skupini, ki je prejemala oseltamivir, mediana časa trajanja bolezni ni bila pomembno zmanjšana. Do šestega, zadnjega dneva zdravljenja je bil FEV1 povečan za 10,8 % v skupini, ki je prejemala oseltamivir, v skupini, ki je prejemala placebo, pa za 4,7 % (p = 0,0148).

Evropska agencija za zdravila je začasno odložila obvezo za predložitev rezultatov študij z zdravilom Ebilfumin za eno ali več skupin pediatrične populacije pri gripi (za podatke o uporabi pri pediatrični populaciji glejte poglavje 4.2).

Indikacija pri dojenčkih, mlajših od 1 leta, temelji na ekstrapolaciji podatkov o učinkovitosti pri starejših otrocih. Priporočeno odmerjanje temelji na podatkih, pridobljenih s farmakokinetičnim modeliranjem (glejte poglavje 5.2).

Zdravljenje okužbe z virusom influence tipa B: od vseh bolnikov, ki so bili okuženi z virusom influence, jih je bilo 15 % okuženih z virusom influence tipa B. V posameznih študijah so bili ti odstotki od 1 do 33. Mediana časa trajanja bolezni pri bolnikih, okuženih z virusom influence tipa B, se med posameznimi skupinami v študijah ni pomembno razlikovala. Podatke 504 bolnikov, okuženih

z virusom influence tipa B, so združili v analizo iz vseh študij. Oseltamivir je zmanjšal čas izboljšanja vseh simptomov za 0,7 dni (95-% interval zaupanja 0,1 – 1,6 dni; p = 0,022), trajanje zvišane telesne temperature (≥ 37,8 °C), kašelj in nahod pa za en dan (95-% interval zaupanja 0,4 – 1,7 dni; p < 0,001) v primerjavi s placebom.

Preprečevanje gripe

Učinkovitost oseltamivirja v preprečevanju naravno pojavljajoče se gripe so dokazali v študiji preprečevanja okužbe po predhodni izpostavljenosti v gospodinjstvih in v dveh študijah preprečevanja sezonske okužbe. Primarni parameter učinkovitosti vseh študij je bila incidenca laboratorijsko potrjene gripe. Virulenca epidemije gripe ni predvidljiva in se razlikuje glede na regijo in od sezone do sezone. Zato se število bolnikov, ki jih je treba zdraviti (NNT – “number needed to treat”), da bi preprečili en primer gripe, razlikuje.

Preprečevanje po predhodni izpostavljenosti virusu: v študiji so posameznikom (12,6 % cepljenih proti gripi), ki so prišli v stik z osebo, okuženo z virusom influence, začeli dajati oseltamivir v odmerku 75 mg enkrat na dan v dveh dneh po nastopu simptomov. Zdravilo so jemali 7 dni. Gripo so potrdili pri 163 od 377 posameznikov. V skupini, ki je jemala oseltamivir, je bila pogostnost pojava klinične gripe, ki se je pojavila po stiku z bolniki, okuženimi z virusom influence, pomembno zmanjšana (2/205 (1 %) v primerjavi s placebo skupino (24/200 (12 %)) (92-% zmanjšanje [95-% interval zaupanja 6 – 16; p ≤ 0,0001]). Število bolnikov, ki jih je treba zdraviti (NNT – “number needed to treat”) pri stikih z virusom influence okuženimi bolniki je bilo 10 (95-% interval zaupanja 9

– 12) in 16 (95-% interval zaupanja 15 – 19) med vso populacijo (z namenom zdraviti) ne glede na okužbo.

Učinkovitost oseltamivirja pri preprečevanju naravno pridobljene okužbe gripe je bila dokazana v študiji preprečevanja po predhodni izpostavljenosti v gospodinjstvih, ki je vključevala odrasle, mladostnike in otroke, stare od 1 do 12 let, in sicer tiste, ki so že imeli klinične simptome gripe, in tiste, ki so bili v stiku z družinskimi člani. Osnovni parameter učinkovitosti za to študijo je bila incidenca klinične laboratorijsko potrjene influence v gospodinjstvu. Zaščita z oseltamivirjem je trajala 10 dni. V celotni populaciji je bilo zmanjšanje v pojavnosti klinične laboratorijsko potrjene influence v gospodinjstvu iz 20 % (27/136) v skupini, ki ni prejemala zdravila za preprečevanje na 7 % (10/135) v skupini, ki je prejemala zdravilo za preprečevanje (62,7-% znižanje [95-% interval zaupanja 26,0 – 81,21; p = 0,0042]). V gospodinjstvu s kliničnimi simptomi gripe je bilo znižanje pojavnosti influence iz 26 % (23/89) v skupini, ki ni prejemala zdravila za preprečevanje na 11 % (9/84) v skupini, ki je prejemala zdravilo za preprečevanje (58,5-% znižanje [95-% interval zaupanja 15,6 – 79,6; p = 0,0114]).

Glede na analizo podskupin pri otrocih, starih od 1 do 12 let, je bila pojavnost klinične laboratorijsko potrjene influence med otroci značilno zmanjšana iz 19 % (21/111) v skupini, ki ni prejemala zdravila za preprečevanje na 7 % (7/104) v skupini, ki je prejemala zdravilo za preprečevanje gripe (64,4-% znižanje [95-% interval zaupanja 15,8 – 85,0; p = 0,0188]). V študiji se je incidenca klinične laboratorijsko potrjene influence pri otrocih, ki še niso imeli virusa na začetku, zmanjšala iz 21 %

(15/70) v skupini, ki ni prejemala zdravila za preprečevanje, na 4 % (2/47) v skupini, ki je prejemala zdravilo za preprečevanje gripe (80,1-% zmanjšanje [95-% interval zaupanja 22,0 – 94,9; p=0,0206]). NNT za celotno populacijo otrok (vseh z namenom zdraviti) je bilo 9 (95-% interval zaupanja 7 – 24) in 8 (95-% interval zaupanja 6, zgornja meja ni ocenjena) za populacijo otrok, ki je bila v stiku z okuženimi (z namenom zdraviti tiste, ki so bili okuženi).

Preprečevanje gripe po predhodni izpostavljenosti virusu pri dojenčkih, mlajših od 1 leta, med pandemijo:

Preprečevanja gripe med pandemijo v nadzorovanih kliničnih študijah pri otrocih v starosti 0–12 mesecev niso proučevali. Za podrobnosti glede simulacije izpostavljenosti glejte poglavje 5.2.

Preprečevanje gripe med epidemijo v okolici: skupna analiza dveh drugih študij, ki so ju opravili pri necepljenih, sicer zdravih odraslih, ki so prejemali 75 mg oseltamivirja enkrat na dan 6 tednov, je pokazala pomembno zmanjšanje pogostnosti klinične oblike gripe v skupini, ki je jemala oseltamivir med izbruhom gripe v okolici (6/520 (1,2 %)) v primerjavi s placebo skupino (25/519, (4,8 %)) (76 % zmanjšanje [95-% interval zaupanja 1,6 – 5,7; p = 0,0006]). NNT v tej študiji je bil 28 (95-% interval zaupanja 24 – 50).

Študija med starejšimi ljudmi v domovih za ostarele, kjer je 80 % udeležencev prejelo cepivo v sezoni, ko je potekala študija, je pri jemanju oseltamivirja v odmerku 75 mg enkrat na dan 6 tednov, pokazala pomembno zmanjšanje pogostnosti klinične oblike gripe (1/276 (0,4 %)) v primerjavi s placebo skupino (12/272 (4,4 %)) (92-% zmanjšanje [95-% interval zaupanja 1,5 – 6,6; p = 0,0015]).

NNT v tej študiji je bil 25 (95-% interval zaupanja 23 – 62).

Preprečevanje gripe pri imunsko ogroženih bolnikih: pri 475 imunsko ogroženih bolnikih (388 bolnikov s presajenimi parenhimskimi organi [195 bolnikov je prejemalo placebo, 193 pa oseltamivir], 87 bolnikov s presajenimi krvotvornimi matičnimi celicami [43 bolnikov je prejemalo placebo, 44 pa oseltamivir], bolnikov z drugimi stanji, ki bi zmanjšale imunski odziv ni bilo) vključno z 18 otroki, starimi od 1 do 12 let, so opravili dvojno slepo, s placebom nadzorovano, randomizirano študijo za sezonsko preprečevanje gripe. Primarni cilj študije je bil določiti incidenco klinične laboratorijsko potrjene gripe, določene na osnovi virusne kulture in/ali štiri-kratnega povečanja HAI protiteles. Incidenca klinične laboratorijsko potrjene gripe je bila 2,9 % (7/238) v skupini, ki je prejemala placebo in 2,1 % (5/237) v skupini, ki je prejemala oseltamivir (95-% interval zaupanja -2,3 % –

4,1 %; p = 0,772).

Specifičnih študij za oceno zmanjšanja tveganja zapletov niso opravili.

Odpornost na oseltamivir

Klinične študije: tveganje za pojav virusov gripe z zmanjšano občutljivostjo ali odkrito odpornostjo na oseltamivir so proučevali v kliničnih študijah, ki jih je sponzorirala družba Roche. Pri otrocih je bil med zdravljenjem razvoj virusnih sevov, odpornih na oseltamivir, pogostejši kot pri odraslih v razponu od manj kot 1 % pri odraslih do 18 % pri dojenčkih, mlajših od 1 leta. Otroci, pri katerih so odkrili virusne seve, odporne na oseltamivir, so v primerjavi z osebami z virusnimi sevi, občutljivimi na oseltamivir, na splošno izločali virus daljše obdobje. Vendar odpornost na oseltamivir, ki se je razvila med zdravljenjem, ni vplivala na odziv na zdravljenje in ni povzročila podaljšanja simptomov gripe.

Populacija bolnikov

Bolniki z virusnimi sevi, odpornimi na oseltamivir (%)

Fenotipizacija*

Genotipizacija in fenotipizacija*

odrasli in mladostniki

0,62 % (14/2253)

0,67 % (15/2253)

 

 

 

otroci (1–12 let)

3,89 % (66/1698)

4,24 % (72/1698)

 

 

 

dojenčki (< 1 leto)

18,31 % (13/71)

18,31 % (13/71)

* Popolne genotipizacije v vseh študijah niso izvedli.

Dokazov za pojav odpornosti na zdravilo zaradi uporabe zdravila Ebilfumin v do sedaj izvedenih kliničnih študijah preprečevanja gripe po predhodni izpostavljenosti virusu (7 dni), po predhodni izpostavljenosti virusu med skupino v gospodinjstvu (10 dni) in pri sezonskih študijah (42 dni), pri bolnikih, katerih imunski odziv je normalen, ni bilo. Med 12 tednov trajajočo študijo preprečevanja pri imunsko ogroženih bolnikih odpornosti niso opazili.

Klinični podatki in podatki, pridobljeni s spremljanjem zdravila po prihodu na trg: pri virusih gripe A in B, izoliranih iz bolnikov, ki niso bili izpostavljeni oseltamivirju, so in vitro odkrili naravne mutacije, povezane z zmanjšano občutljivostjo za oseltamivir. Odporne seve, izbrane med zdravljenjem z oseltamivirjem, so izolirali iz bolnikov, ki so imeli normalen imunski odziv in iz imunsko ogroženih bolnikov. Imunsko ogroženi bolniki in mlajši otroci imajo med zdravljenjem veliko tveganje za razvoj virusov, odpornih na oseltamivir.

Virusi, odporni na oseltamivir, ki so jih izolirali iz bolnikov, zdravljenih z oseltamivirjem in laboratorijski sevi virusa gripe, odporni na oseltamivir, so imeli mutacije v N1 in N2 nevraminidazah. Take mutacije so ponavadi specifične za virusni podtip. Od leta 2007 so v sezonskih sevih H1N1 sporadično zaznali pojav naravno nastale odpornosti, povezane z mutacijo H275Y. Občutljivost na

oseltamivir in razširjenost teh virusov se pojavlja različno glede na sezono in geografska območja. V Evropi je bila leta 2008 H275Y najdena v >99 % krožečih H1N1 izolatov gripe. Leta 2009 je bila gripa H1N1 (''prašičja gripa'') skoraj konstantno občutljiva na oseltamivir, poročali so samo o posameznih primerih odpornosti v povezavi s terapevtskim in profilaktičnim režimom.

5.2Farmakokinetične lastnosti

Splošne informacije

Absorpcija

Oseltamivir se po peroralnem zaužitju oseltamivirjevega fosfata (predzdravila) hitro absorbira iz gastrointestinalnega trakta in se znatno večinoma z jetrnimi esterazami pretvori v aktivni presnovek (oseltamivir karboksilat). Vsaj 75 % peroralnega odmerka doseže sistemski obtok v obliki aktivnega presnovka. Izpostavljenost predzdravilu je manj kot 5 % glede na aktivni presnovek. Koncentracija predzdravila in aktivnega presnovka v plazmi je sorazmerna odmerku, sočasno uživanje hrane pa nanjo ne vpliva.

Porazdelitev

Srednji volumen porazdelitve oseltamivir karboksilata v stanju dinamičnega ravnovesja je pri ljudeh približno 23 litrov, kar je enako volumnu ekstracelularne telesne tekočine. Ker je nevraminidaza aktivna v ekstracelularni tekočini, se oseltamivir karboksilat porazdeljuje na ista mesta kakor virus.

Vezava oseltamivir karboksilata na plazemske beljakovine pri ljudeh je zanemarljiva (približno 3 %).

Biotransformacija

Oseltamivir se v glavnem presnavlja v oseltamivir karboksilat z esterazami, ki se večinoma nahajajo v jetrih. Študije in vitro so pokazale, da niti oseltamivir niti aktivni presnovek nista substrat ali zaviralec izooblik citokroma P450. Konjugatov faze II oseltamivirja ali njegovih presnovkov in vivo niso odkrili.

Izločanje

Večina absorbiranega oseltamivirja (> 90 %) se izloči s pretvorbo v oseltamivir karboksilat. Naprej se ne presnavlja in se v tej obliki izloči z urinom. Največje koncentracije oseltamivir karboksilata v plazmi se pri večini ljudi zmanjšajo z razpolovno dobo od 6 do 10 ur. Aktivni presnovek se izloči v celoti z renalno ekskrecijo. Renalni očistek (18,8 l/h) presega hitrost glomerulne filtracije (7,5 l/h). To kaže, da se poleg glomerulne filtracije pojavlja tudi tubularna sekrecija. Z blatom se izloči manj kot 20 % radioaktivno označenega peroralnega odmerka.

Druge posebne skupine bolnikov

Pediatrična populacija

Dojenčki stari manj kot 1 leto: farmakokinetika, farmakodinamika in varnost oseltamivirja je bila ovrednotena v dveh odprtih kliničnih študijah brez kontrolne skupine, ki sta vključevali z gripo okužene otroke, mlajše od 1 leta (n = 135). Stopnja očistka aktivnega presnovka, korigiranega za telesno maso, se zmanjšuje s starostjo pod 1 letom. Izpostavljenost presnovku je prav tako bolj spremenljiva pri najmlajših dojenčkih. Razpoložljivi podatki nakazujejo, da izpostavljenost po odmerku 3 mg/kg pri dojenčkih, starih od 0 do 12 mesecev, zagotavlja izpostavljenost predzdravilu in presnovku, za katero se pričakuje, da bo učinkovita, z varnostnim profilom, primerljivim s tistim pri starejših otrocih in odraslih pri uporabi priporočenega odmerka (glejte poglavji 4.1 in 4.2). Neželeni učinki, o katerih so poročali, so sovpadali z uveljavljenim varnostnim profilom pri starejših otrocih.

Na voljo ni podatkov za preprečevanje gripe po predhodni izpostavljenosti virusu pri dojenčkih, mlajših od 1 leta. Preprečevanje gripe med epidemijo v okolici ni bilo preučevano pri otrocih, mlajših od 12 let.

Preprečevanje gripe po predhodni izpostavljenosti virusu pri dojenčkih, mlajših od 1 leta, med pandemijo:

Simulacija enkrat dnevnega odmerjanja 3 mg/kg pri dojenčkih, mlajših od 1 leta, kaže na izpostavljenost v enakem ali večjem obsegu kot pri enkrat dnevnem odmerjanju 75 mg pri odraslih. Izpostavljenost ne presega izpostavljenosti, dosežene pri zdravljenju dojenčkov, mlajših od 1 leta (3 mg/kg dvakrat dnevno), in pričakujemo lahko primerljiv varnostni profil (glejte poglavje 4.8). Kliničnih študij glede preprečevanja gripe pri dojenčkih, mlajših od enega leta, niso izvedli.

Dojenčki in otroci starejši od 1 leta: farmakokinetiko oseltamivirja pri dojenčkih, otrocih in mladostnikih, starih od 1 do 16 let, so raziskovali v študiji farmakokinetike enkratnih odmerkov. Farmakokinetične študije večkratnega odmerjanja so opravili pri majhnem številu otrok, ki so bili vključeni v klinično študijo učinkovitosti. Pri mlajših otrocih sta se predzdravilo in njegov aktivni presnovek izločala hitreje kot pri odraslih, česar rezultat je bila manjša izpostavljenost danemu odmerku v mg/kg telesne mase. Pri odmerku 2 mg/kg je izpostavljenost oseltamivir karboksilatu primerljiva z izpostavljenostjo, ki jo dosežemo pri odraslih, ki prejmejo enkratni odmerek 75 mg (približno 1 mg/kg). Farmakokinetične značilnosti oseltamivirja pri otrocih in mladostnikih, starih 12 let ali več, so podobne kakor pri odraslih.

Starejši ljudje

Izpostavljenost aktivnemu presnovku v stanju dinamičnega ravnovesja je bila pri dajanju primerljivih odmerkov oseltamivirja od 25 do 35 % večja pri starejših ljudeh (starih od 65 do 78 let) kakor pri odraslih ljudeh, mlajših od 65 let. Razpolovni časi so bili pri starejših ljudeh podobni razpolovnim časom mlajših odraslih ljudi. Na podlagi izpostavljenosti zdravilu in prenosljivosti prilagajanje odmerkov pri starejših ljudeh ni potrebno, razen v primerih zmerne ali hude ledvične okvare (kreatininski očistek pod 60 ml/min) (glejte poglavje 4.2).

Ledvična okvara

Jemanje 100 mg oseltamivirjevega fosfata dvakrat na dan 5 dni pri bolnikih, ki so imeli ledvično okvaro različnih stopenj, je pokazalo, da je izpostavljenost oseltamivir karboksilatu obratno sorazmerna zmanjšanju ledvičnega delovanja. Za odmerjanje glejte poglavje 4.2.

Jetrna okvara

Študije in vitro so pokazale, da se pri bolnikih, ki so imeli jetrno okvaro, izpostavljenost oseltamivirju naj ne bi pomembno povečala. Prav tako naj se izpostavljenost aktivnemu presnovku ne bi značilno zmanjšala (glejte poglavje 4.2).

Nosečnice

Populacijska farmakokinetična analiza združenih podatkov kaže, da režim odmerjanja zdravila Ebilfumin, opisan v poglavju 4.2 Odmerjanje in način uporabe, vodi v manjšo izpostavljenost aktivnemu presnovku (30 % v povprečju v vseh trimesečjih) pri nosečnicah v primerjavi z ženskami, ki niso noseče. Manjša predvidena izpostavljenost pa je še vedno nad inhibitornimi koncentracijami (vrednosti IC 95) in v terapevtskem nivoju za vrsto sevov virusa gripe. Poleg tega dokazi iz opazovalnih študij kažejo na koristi veljavnega režima odmerjanja pri tej populaciji bolnic. Zato pri nosečnicah za zdravljenje ali preprečevanje gripe prilagajanje odmerkov ni priporočljivo (glejte poglavje 4.6 Plodnost, nosečnost in dojenje).

5.3Predklinični podatki o varnosti

Predklinični podatki na osnovi običajnih študij farmakološke varnosti, toksičnosti pri ponavljajočih se odmerkih in genotoksičnosti ne kažejo posebnega tveganja za človeka. Podatki običajnih študij kancerogenega potenciala pri podganah so pokazali tendenco za od odmerka odvisno povečanje incidence nekaterih tumorjev, ki so značilni za uporabljene vrste glodavcev. Če primerjamo meje izpostavljenosti s pričakovanimi mejami izpostavljenosti pri ljudeh, te ugotovitve ne spremenijo razmerja med koristjo in tveganjem zdravila Ebilfumin pri odobrenih terapevtskih indikacijah.

Študije teratogenosti pri podganah, ki so prejemale odmerke do 1.500 mg/kg/dan, in pri kuncih, ki so prejemali odmerke do 500 mg/kg/dan, niso pokazale vplivov na razvoj zarodka. Študija plodnosti pri podganah, ki so prejemale odmerke do 1.500 mg/kg/dan, ni pokazala neželenih učinkov pri nobenem spolu. V pre- in postnatalnih študijah pri podganah so pri odmerku 1.500 mg/kg/dan opazili podaljšan porod: varnostno razmerje med izpostavljenostjo pri ljudeh in največjim odmerkom, ki ni povzročil omenjenega neželenega učinka (500 mg/kg/dan) pri podganah, je 480-krat večje za oseltamivir in 44- krat večje za aktivni presnovek. Izpostavljenost zarodka pri podganah in kuncih je bila približno 15 do 20 % materine izpostavljenosti.

Pri podganah sta se v mleko med laktacijo izločala oseltamivir in aktivni presnovek. Omejeni podatki kažejo, da se oseltamivir in aktivni presnovek izločata v mleko tudi pri ljudeh. Ekstrapolacija podatkov pri živalih daje oceno 0,01 mg/dan za oseltamivir in 0,3 mg/dan za aktivni presnovek.

Pri “testih maksimizacije” so na morskih prašičkih opazili potencial za preobčutljivost kože za oseltamivir. Pri približno 50 % živali, ki so jim dajali neformulirano zdravilno učinkovino, se je po dajanju odmerka pojavil eritem. Pri kuncih so opazili reverzibilno vzdraženost oči.

Medtem ko zelo veliki peroralni enkratni odmerki soli oseltamivirjevega fosfata, do najvišjega preizkušenega odmerka (1.310 mg/kg), nimajo neželenih učinkov pri odraslih podganah, so taki odmerki povzročili zastrupitve pri mladih 7 dni starih podganah, vključno s smrtjo. Ti učinki so bili opaženi pri odmerkih, enakih ali večjih od 657 mg/kg. Pri odmerkih 500 mg/kg, danih tudi pri kroničnem zdravljenju (500 mg/kg/dan danih od 7 do 21 dni po skotitvi), niso opazili neželenih učinkov.

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

Ebilfumin 30 mg trde kapsule

Jedro kapsule

predgelirani škrob (pridobljen iz koruznega škroba) smukec

povidon (K-29/32)

natrijev premrežen karmelozat natrijev stearilfumarat

Ovojnica kapsule

želatina

rumeni železov oksid (E172) titanov dioksid (E171)

tiskarsko črnilo

šelak-45% (20% zaestreno) črni železov oksid (E172) propilenglikol (E1520) amonijev hidroksid 28% (E527)

Ebilfumin 45 mg trde kapsule

Jedro kapsule

predgelirani škrob (pridobljen iz koruznega škroba) smukec

povidon (K-29/32)

natrijev premrežen karmelozat natrijev stearilfumarat

Ovojnica kapsule

želatina

titanov dioksid (E171)

tiskarsko črnilo

šelak-45% (20% zaestreno) črni železov oksid (E172) propilenglikol (E1520) amonijev hidroksid 28% (E527)

Ebilfumin 75 mg trde kapsule

Jedro kapsule

predgelirani škrob (pridobljen iz koruznega škroba) smukec

povidon (K-29/32)

natrijev premrežen karmelozat natrijev stearilfumarat

Ovojnica kapsule

Pokrovček:

želatina

rumeni železov oksid (E172) titanov dioksid (E171)

telo:

želatina

titanov dioksid (E171)

tiskarsko črnilo

šelak-45% (20% zaestreno) črni železov oksid (E172) propilenglikol (E1520) amonijev hidroksid 28% (E527)

6.2Inkompatibilnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

6.3Rok uporabnosti

5 leta

Shranjevanje suspenzije, pripravljene v lekarni:

Rok uporabe je 3 tedne, če se zdravilo shranjuje pri temperaturi do 25 °C. Rok uporabe je 6 tednov pri temperaturi 2 °C – 8 °C.

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Za pogoje shranjevanja suspenzije pripravljene v lekarni, glejte poglavje 6.3.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

Pretisni omoti PVC/PE/PVdC/Al ali HDPE vsebniki z LDPE pokrovom (in sušilo). V pakiranju po 10 kapsul.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

Sprotna (ex-tempore) izdelava

Kadar zdravila Ebilfumin prašek za peroralno suspenzijo ni na voljo

Komercialno izdelan oseltamivir prašek za peroralno suspenzijo (6 mg/ml) je najbolj primernaen izdelekoblika za pediatrične in odrasle bolnike, ki imajo težave pri požiranju kapsul ali kjer so potrebni manjši odmerki. V primeru, da komercialno izdelanega oseltamivir praška za peroralno suspenzijo ni na voljo, lahko farmacevt pripravi suspenzijo (6 mg/ml) iz zdravila Ebilfumin kapsule ali bolnik pripravi suspenzijo iz kapsul doma..

Priprava v lekarni ima prednost pred pripravo doma. Podrobne informacije glede priprave doma lahko najdete v Navodilu za uporabo zdravila Ebilfumin kapsule pod naslovom ''Priprava tekočega zdravila Ebilfumin doma''.

Brizge ustreznega volumna in z ustreznimi oznakami za odmerjanje morajo biti na voljo za pripravo suspenzije v lekarni, kot tudi za postopke pri pripravi doma. V obeh primerih mora biti po možnosti pravilen volumen označen na brizgi.

Priprava v lekarni

6 mg/ml suspenzija pripravljena v lekarni iz kapsul

Odrasli, mladostniki in dojenčki ter otroci, stari 1 leto ali več, ki cele kapsule ne morejo pogoltniti

Postopek opisuje pripravo 6 mg/ml suspenzije, ki bo enemu bolniku zadoščala za 5 dnevni potek zdravljenja ali 10 dnevni potek preprečevanja bolezni.

Farmacevt lahko pripravi 6 mg/ml suspenzijo iz Ebilfumin 30 mg, 45 mg ali 75 mg kapsul s pomočjo vode, ki vsebuje 0,05 % m/v natrijevega benzoata kot konzervans.

Najprej za vsakega bolnika izračunajte celokupni volumen susupenzije, ki jo je potrebno pripraviti in izdati za 5 dnevni potek zdravljenja ali 10 dnevni potek preprečevanja bolezni. Celokupni volumen, ki je potreben, je določen s telesno maso bolnika, v skladu s priporočili v spodnji preglednici.

Za zagotovitev zadostnega volumna kljub izgubam za 10 odmerkov (2 krat dnevno jemanje z izgubami pri 5 dnevnem zdravljenju), je v zadnjem stolpcu prikazano kolikšen volume je potrebno pripraviti upoštevaje izgube.

Volumen 6 mg/ml suspenzije pripravljene v lekarni, na osnovi bolnikove telesne mase

Telesna

Celokupni volumen, ki ga je

Celokupni volumen, ki ga je

masa (kg)

potrebno pripraviti glede na

potrebno pripraviti glede na

 

bolnikovo telesno maso

bolnikovo telesno maso

 

(ml)

(ml)

 

Meritvene izgube niso upoštevane

Meritvene izgube so upoštevane

10 do 15 kg

50 ml

60 ml ali 75 ml*

> 15 do 23 kg

75 ml

90 ml ali 100 ml*

> 23 do 40 kg

100 ml

125 ml

> 40 kg

125 ml

137.5 ml (ali 150 ml)*

* Odvisno katero jakost kapsule se uporabi.

Nato določite število kapsul in količino vehikla (voda, ki vsebuje 0,05% m/v natrijevega benzoata kot konzervans), ki so potrebni za pripravo celokupnega volumna (izračunanega iz zgornje preglednice) 6 mg/ml suspenzije pripravljene v lekarni, kot je prikazano v spodnji preglednici.

Število kapsul in količina vehikla, potrebna za pripravo celokupnega volumna 6 mg/ml suspenzije pripravljene v lekarni

Celokupen

Potrebno število kapsul zdravila Ebilfumin

 

volumen

 

(mg oseltamivirja)

 

 

suspenzije, ki jo

 

 

 

 

je potrebno

 

 

 

Potreben volumen

pripraviti

75 mg

45 mg

30 mg

vehikla

60 ml

Prosimo,

8 kapsul

12 kapsul

59.5 ml

 

uporabite drugo

(360 mg)

(360 mg)

 

 

jakost kapsul*

 

 

 

75 ml

6 kapsul

10 kapsul

15 kapsul

74 ml

 

(450 mg)

(450 mg)

(450 mg)

 

90 ml

Prosimo,

12 kapsul

18 kapsul

89 ml

 

uporabite drugo

(540 mg)

(540 mg)

 

 

jakost kapsul*

 

 

 

100 ml

8 kapsul

Prosimo,

20 kapsul

98.5 ml

 

(600 mg)

uporabite drugo

(600 mg)

 

 

 

jakost kapsul*

 

 

125 ml

10 kapsul

Prosimo,

 

123.5 ml

 

(750 mg)

uporabite drugo

25 kapsul

 

 

 

jakost kapsul*

(750 mg)

 

137.5 ml

11 kapsul

Prosimo,

Prosimo,

136 ml

 

(825 mg)

uporabite drugo

uporabite drugo

 

 

 

jakost kapsul*

jakost kapsul*

 

* Ciljne koncentracije ni mogoče doseči z uporabo celega števila kapsul, zato prosimo, da uporabite drugo jakost kapsul.

Nazadnje za pripravo 6 mg/ml suspenzije iz kapsul zdravila Ebilfumin sledite spodnjemu postopku:

1.V temno obarvano stekleno čašo ustrezne velikosti dajte navedeno količino vode, ki vsebuje 0,05% m/v natrijevega benzoata dodanega kot konzervans.

2.Odprite ustrezno količino kapsul zdravila Ebilfumin in dajte vsebino vsake kapsule direktno v čašo z vodo in konzervansom.

3.S primerno mešalno napravo mešamo 2 minuti.

(Opomba: Zdravilna učinkovina, oseltamivir fosfat,se zlahka raztopi v vodi. Suspenzija je posledica nekaterih pomožnih snovi zdravila Ebilfumin kapsule, katere so netopne.)

4.Prenesite suspenzijo v temno obarvano stekleno ali temno obarvano polietilen tereftalat (PET) steklenico. Za preprečitev morebitnega razlitja lahko uporabite lij.

5.Steklenico zaprite z za otroke varno zaporko.

6.Na steklenico nalepite pomožno nalepko z napisom “Pred uporabo nežno pretresite”. (Opomba: Suspenzijo je potrebno pred uporabo nežno pretresti, da se izločijo zračni mehurčki.)

7.Poučite starše ali skrbnike, da je po končani terapiji potrebno vso preostalo raztopino zavreči. Priporočljivo je, da se ta informacija doda na pomožno nalepko na steklenici ali pa se doda izjava k navodilom farmacevta.

8.V skladu s pogoji shranjevanja dodajte primerno nalepko z datumom izteka roka uporabnosti (glejte poglavje 6.3).

Na steklenico nalepite nalepko, ki vključuje bolnikovo ime, navodila za odmerjanje, rok uporabnosti zdravila, ime zdravila in katerokoli drugo potrebno informacijo, ki je v skladu z lokalnimi predpisi v lekarni. Za ustrezna navodila za odmerjanje glejte spodnjo preglednico.

Preglednica za odmerjanje 6 mg/ml suspenzije, pripravljene v lekarni iz kapsul zdravila Ebilfumin, za dojenčke in otroke stare 1 leto ali več

 

 

Volumen na

Odmerek za

Odmerek za

Telesna masa

Odmerek

odmerek

zdravljenje

preprečevanje

(kg)

(mg)

6 mg/ml

(za 5 dni)

(za 10 dni)

10 kg do 15 kg

30 mg

5 ml

5 ml dvakrat na dan

5 ml enkrat na dan

> 15 kg do 23

45 mg

7.5 ml

7,5 ml dvakrat na dan

7,5 ml enkrat na dan

kg

 

 

 

 

> 23 kg do 40

60 mg

10 ml

10 ml dvakrat na dan

10 ml enkrat na dan

kg

 

 

 

 

> 40 kg

75 mg

12.5 ml

12,5 ml dvakrat na dan

12,5 ml enkrat na dan

Suspenzijo, pripravljeno v lekarni, opremite z graduirano brizgo za peroralno dajanje, namenjeno za merjenje majhnih količin suspenzije.Če je mogoče, označite za vsakega bolnika posebej volumen na brizgi za peroralno dajanje, ki ustreza določenemu odmerku (glede na zgornjo preglednico za odmerjanje).

Skrbnik mora zmešati primeren odmerek z enako količino sladke tekoče hrane, kot je sladkana voda, čokoladni sirup, češnjev sirup, prelivi za sladice (kot je karamelni ali čokoladni preliv), da se zakrije grenak okus.

Dojenčki, mlajši od 1 leta

Postopek opisuje pripravo 6 mg/ml suspenzije, ki enemu bolniku zadošča za 5 dnevni potek zdravljenja ali 10 dnevni potek preprečevanja bolezni.

Farmacevt lahko pripravi 6 mg/ml suspenzijo iz 30 mg, 45 mg ali 75 mg kapsul zdravila Ebilfumin in vode, ki vsebuje 0,05 % m/v natrijevega benzoata kot konzervans.

Najprej izračunajte celokupen volumen susupenzije, ki jo je potrebno pripraviti in izdati za vsakega bolnika. Celokupen volumen, ki je potreben, je določen s telesno maso bolnika, v skladu s priporočili v spodnji preglednici. Za zagotovitev zadostnega volumna kljub izgubam za 10 odmerkov (2 krat dnevno jemanje z izgubami pri 5 dnevnem zdravljenju), je v zadnjem stolpcu prikazano kolikšen volume je potrebno pripraviti upoštevaje izgube.

Volumen 6 mg/ml suspenzije pripravljene v lekarni na osnovi bolnikove telesne mase

Telesna masa

Celokupni volumen, ki ga je

Celokupni volumen, ki ga je

(kg)

potrebno pripraviti glede na

potrebno pripraviti glede na

 

bolnikovo telesno maso

bolnikovo telesno maso

 

(ml)

(ml)

 

Meritvene izgube niso upoštevane

Meritvene izgube so upoštevane

7 kg

do 40 ml

50 ml

> 7 kg do 10 kg

50 ml

60 ml ali 75 ml*

* Glede na uporabljeno jakost kapsul.

Nato določite število kapsul in količino vehikla (voda, ki vsebuje 0,05 % m/v natrijevega benzoata kot konzervans), ki so potrebni za pripravo celokupnega volumna (izračunanega iz zgornje preglednice) 6 mg/ml suspenzije pripravljene v lekarni, kot je prikazano v spodnji preglednici:

Število kapsul in količina vehikla, potrebna za pripravo celokupnega volumna 6 mg/ml suspenzije pripravljene v lekarni

Celokupen

Potrebno število kapsul zdravila Ebilfumin

 

volumen

 

(mg oseltamivirja)

 

 

suspenzije, ki jo

 

 

 

 

 

je potrebno

 

 

 

 

Potreben volumen

pripraviti

75 mg

45 mg

 

30 mg

vehikla

50 ml

4 kapsule

Prosimo,

 

10 kapsul

49.5 ml

 

(300 mg)

uporabite drugo

 

(300 mg)

 

 

 

 

 

 

Celokupen

Potrebno število kapsul zdravila Ebilfumin

 

volumen

 

(mg oseltamivirja)

 

 

suspenzije, ki jo

 

 

 

 

je potrebno

 

 

 

Potreben volumen

pripraviti

75 mg

45 mg

30 mg

vehikla

 

 

jakost kapsul*

 

 

60 ml

Prosimo,

8 kapsul

12 kapsul

59.5 ml

 

uporabite drugo

(360 mg)

(360 mg)

 

 

jakost kapsul*

 

 

 

75 ml

6 kapsul

10 kapsul

15 kapsul

74 ml

 

(450 mg)

(450 mg)

(450 mg)

 

* Ciljne koncentracije ni mogoče doseči z uporabo celega števila kapsul, zato prosimo, da uporabite drugo jakost kapsul.

Nazadnje za pripravo 6 mg/ml suspenzije iz kapsul zdravila Ebilfumin sledite spodnjemu postopku:

1.V temno obarvano stekleno čašo ustrezne velikosti dajte navedeno količino vode, ki vsebuje 0,05% m/v natrijevega benzoata dod anega kot konzervans.

2.Odprite ustrezno količino kapsul zdravila Ebilfumin in dajte vsebino vsake kapsule direktno v čašo z vodo in konzervansom.

3.S primerno mešalno napravo mešamo 2 minuti.

(Opomba: Zdravilna učinkovina, oseltamivir fosfat,se zlahka raztopi v vodi. Suspenzija je posledica nekaterih pomožnih snovi zdravila Ebilfumin kapsule, katere so netopne.)

4.Prenesite suspenzijo v temno obarvano stekleno ali temno obarvano polietilen tereftalat (PET) steklenico. Za preprečitev morebitnega razlitja lahko uporabite lij.

5.Steklenico zaprite z za otroke varno zaporko.

6.Na steklenico nalepite pomožno nalepko z napisom “Pred uporabo nežno pretresite”. (Opomba: Suspenzijo je potrebno pred uporabo nežno pretresti, da se izločijo zračni mehurčki.)

7.Poučite starše ali skrbnike, da je po končani terapiji potrebno vso preostalo raztopino zavreči. Priporočljivo je, da se ta informacija doda na pomožno nalepko na steklenici ali pa se doda izjava k navodilom farmacevta.

8.V skladu s pogoji shranjevanja dodajte primerno nalepko z datumom izteka roka uporabnosti (glejte poglavje 6.3).

Na steklenico nalepite nalepko, ki vključuje bolnikovo ime, navodila za odmerjanje, rok uporabnosti zdravila, ime zdravila in katerokoli drugo potrebno informacijo, ki je v skladu z lokalnimi predpisi v lekarni. Za ustrezna navodila za odmerjanje glejte spodnjo preglednico.

Preglednica za odmerjanje 6 mg/ml suspenzije, pripravljene v lekarni, iz kapsul zdravila Ebilfumin, za dojenčke, mlajše od 1 leta

Telesna

 

 

 

 

Velikost

masa

 

Volumen

 

 

peroralnega

(zaokrožena

 

na

Odmerek za

Odmerek za

odmernika

na najbližjih

Odmerek

odmerek

zdravljenje

preprečevanje

(z oznakami po

0,5 kg)

(mg)

(6 mg/ml)

(za 5 dni)

(za 10 dni)

0,1 ml)

3 kg

9 mg

1,5 ml

1,5 ml dvakrat na

1,5 ml enkrat na

2,0 ml ali 3,0 ml

 

 

 

dan

dan

 

3,5 kg

10,5 mg

1,8 ml

1,8 ml dvakrat na

1,8 ml enkrat na

2,0 ml ali 3,0 ml

 

 

 

dan

dan

 

4 kg

12 mg

2,0 ml

2,0 ml dvakrat na

2,0 ml enkrat na

3,0 ml

 

 

 

dan

dan

 

4,5 kg

13,5 mg

2,3 ml

2,3 ml dvakrat na

2,3 ml enkrat na

3,0 ml

 

 

 

dan

dan

 

5 kg

15 mg

2,5 ml

2,5 ml dvakrat na

2,5 ml enkrat na

3,0 ml

 

 

 

dan

dan

 

5,5 kg

16,5 mg

2,8 ml

2,8 ml dvakrat na

2,8 ml enkrat na

3,0 ml

 

 

 

 

 

Telesna

 

 

 

 

Velikost

masa

 

Volumen

 

 

peroralnega

(zaokrožena

 

na

Odmerek za

Odmerek za

odmernika

na najbližjih

Odmerek

odmerek

zdravljenje

preprečevanje

(z oznakami po

0,5 kg)

(mg)

(6 mg/ml)

(za 5 dni)

(za 10 dni)

0,1 ml)

 

 

 

dan

dan

 

6 kg

18 mg

3,0 ml

3,0 ml dvakrat na

3,0 ml enkrat na

3,0 ml (ali 5,0

 

 

 

dan

dan

ml)

6,5 kg

19,5 mg

3,3 ml

3,3 ml dvakrat na

3,3 ml enkrat na

5,0 ml

 

 

 

dan

dan

 

7 kg

21 mg

3,5 ml

3,5 ml dvakrat na

3,5 ml enkrat na

5,0 ml

 

 

 

dan

dan

 

7,5 kg

22,5 mg

3,8 ml

3,8 ml dvakrat na

3,8 ml enkrat na

5,0 ml

 

 

 

dan

dan

 

8 kg

24 mg

4,0 ml

4,0 ml dvakrat na

4,0 ml enkrat na

5,0 ml

 

 

 

dan

dan

 

8,5 kg

25,5 mg

4,3 ml

4,3 ml dvakrat na

4,3 ml enkrat na

5,0 ml

 

 

 

dan

dan

 

9 kg

27 mg

4,5 ml

4,5 ml dvakrat na

4,5 ml enkrat na

5,0 ml

 

 

 

dan

dan

 

9,5 kg

28,5 mg

4,8 ml

4,8 ml dvakrat na

4,8 ml enkrat na

5,0 ml

 

 

 

dan

dan

 

10 kg

30 mg

5,0 ml

5,0 ml dvakrat na

5,0 ml enkrat na

5,0 ml

 

 

 

dan

dan

 

Suspenzijo, pripravljeno v lekarni, opremite z graduirano brizgo za peroralno dajanje, namenjeno za merjenje majhnih količin suspenzije. Če je mogoče, označite za vsakega bolnika posebej volumen na brizgi za peroralno dajanje, ki ustreza določenemu odmerku.

Skrbnik mora zmešati ustrezen odmerek z enako količino sladke tekoče hrane, kot je sladkana voda, čokoladni sirup, češnjev sirup, prelivi za sladice (kot je karamelni ali čokoladni preliv), da se zakrije grenak okus.

Priprava doma

Kadar komercialno izdelane peroralne suspenzije zdravila Ebilfumin ni na voljo, je treba uporabiti suspenzijo pripravljeno v lekarni iz Ebilfumin kapsul (glejte podrobna navodila zgoraj). Če komercialno izdelanega oseltamivir praška za peroralno suspenzijo in tudi suspenzije pripravljene v lekarni ni na voljo, se lahko suspenzija zdravila Ebilfumin pripravi doma.

Kadar so za odmerek, ki ga potrebujemo, na voljo kapsule ustrezne jakosti, se da odmerek tako, da kapsulo odpremo in vsebino zmešamo z ne več kot eno čajno žličko primerne sladke hrane. Grenak okus lahko zakrijemo z izdelki, kot so sladkana voda, čokoladni sirup, češnjev sirup, prelivi za sladice (kot je karamelni ali čokoladni preliv). Mešanico je treba premešati in bolniku dati celotno vsebino. Mešanico mora bolnik zaužiti takoj po pripravi.

Kadar so na voljo le 75 mg kapsule in potrebujemo 30 mg ali 45 mg odmerek, so v postopku priprave suspenzije zdravila Ebilfumin potrebni dodatni koraki. Podrobna navodila lahko najdete v Navodilu za uporabo Ebilfumin kapsul pod naslovom ''Priprava tekočega zdravila Ebilfumin doma''.

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegi 76-78

220 Hafnarfjörður

Islandija

8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/14/915/001 (10 trdih kapsul v pretisnem omotu)

EU/1/14/915/002 (10 trdih kapsul v HDPE vsebniku)

EU/1/14/915/003 (10 trdih kapsul v HDPE vsebniku)

EU/1/14/915/004 (10 trdih kapsul v pretisnem omotu)

EU/1/14/915/005 (10 trdih kapsul v pretisnem omotu)

EU/1/14/915/006 (10 trdih kapsul v HDPE vsebniku)

9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 22. maj 2014

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu.

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept