Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ebixa (memantine hydrochloride) – Označevanje - N06DX01

Updated on site: 06-Oct-2017

Ime zdravilaEbixa
ATC kodaN06DX01
Substancamemantine hydrochloride
ProizvajalecH. Lundbeck A/S

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA ZA PRETISNI OMOT

1.IME ZDRAVILA

Ebixa 10 mg filmsko obložene tablete memantinijev klorid

2.NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 10 mg memantinijevega klorida, kar ustreza 8,31 mg memantina.

3.SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4.FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

filmsko obložene tablete 14 filmsko obloženih tablet 28 filmsko obloženih tablet 30 filmsko obloženih tablet 42 filmsko obloženih tablet

49 x 1 filmsko obloženih tablet

50 filmsko obloženih tablet

56 filmsko obloženih tablet

56 x 1 filmsko obloženih tablet

70 filmsko obloženih tablet

84 filmsko obloženih tablet

98 filmsko obloženih tablet

98 x 1 filmsko obloženih tablet

100 filmsko obloženih tablet

100 x 1 filmsko obloženih tablet

112 filmsko obloženih tablet

5.POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

6.POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do:{MM.LLLL}

9.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danska

12.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/02/219/016 14 filmsko obloženih tablet

EU/1/02/219/007 28 filmsko obloženih tablet

EU/1/02/219/001 30 filmsko obloženih tablet

EU/1/02/219/017 42 filmsko obloženih tablet

EU/1/02/219/010 49 x 1 filmsko obloženih tablet

EU/1/02/219/002 50 filmsko obloženih tablet

EU/1/02/219/008 56 filmsko obloženih tablet

EU/1/02/219/014 56 x 1 filmsko obloženih tablet

EU/1/02/219/018 70 filmsko obloženih tablet

EU/1/02/219/019 84 filmsko obloženih tablet

EU/1/02/219/020 98 filmsko obloženih tablet

EU/1/02/219/015 98 x 1 filmsko obloženih tablet

EU/1/02/219/003 100 filmsko obloženih tablet

EU/1/02/219/011 100 x 1 filmsko obloženih tablet

EU/1/02/219/009 112 filmsko obloženih tablet

13.ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije{številka}

14.NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15.NAVODILA ZA UPORABO

16.PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Ebixa 10 mg tablete

17.EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18.EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PC:

SN:

NN:

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA KOT PRIMARNA OVOJNINA/ DEL VEČKRATNEGA PAKIRANJA (BREZ t.i. MODREGA OKENCA)

1. IME ZDRAVILA

Ebixa 10 mg filmsko obložene tablete memantinijev klorid

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 10 mg memantinijevega klorida, kar ustreza 8,31 mg memantina.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

filmsko obložene tablete 50 filmsko obloženih tablet 98 filmsko obloženih tablet

Sestavni del večkratnega pakiranja se ne sme prodajati ločeno.

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do:{MM.LLLL}

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danska

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/02/219/021 980 (10 pakiranj po 98) filmsko obloženih tablet

EU/1/02/219/012 1000 (20 pakiranj po 50) filmsko obloženih tablet

13. ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije{številka}

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Ebixa 10 mg tablete

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PC:

SN:

NN:

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ZUNANJA NALEPKA NA VEČKRATNEM PAKIRANJU V FOLIJI (VKLJUČUJE t.i. MODRO OKENCE)

1. IME ZDRAVILA

Ebixa 10 mg filmsko obložene tablete memantinijev klorid

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 10 mg memantinijevega klorida, kar ustreza 8,31 mg memantina.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

filmsko obložene tablete

Večkratno pakiranje: 980 (10 pakiranj po 98) filmsko obloženih tablet.

Večkratno pakiranje: 1000 (20 pakiranj po 50) filmsko obloženih tablet.

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do:{MM.LLLL}

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danska

12.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/02/219/021 980 (10 pakiranj po 98) filmsko obloženih tablet

EU/1/02/219/012 1000 (20 pakiranj po 50) filmsko obloženih tablet

13. ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije{številka}

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Ebixa 10 mg tablete

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PC:

SN:

NN:

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU

PRETISNI OMOT ZA TABLETE

1. IME ZDRAVILA

Ebixa 10 mg filmsko obložene tablete memantinijev klorid

2.IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

H. Lundbeck A/S

3.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do: {MM.LLLL}

Glejte reljefni odtis.

4.ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije {številka} Glejte reljefni odtis.

5.DRUGI PODATKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI IN PRIMARNI OVOJNINI

ŠKATLA IN NALEPKA ZA STEKLENICO

1. IME ZDRAVILA

Ebixa 5 mg/pritisk peroralna raztopina memantinijev klorid

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena aktivacija črpalke (en pritisk navzdol) dovede 0,5 ml raztopine, ki vsebuje 5 mg memantinijevega klorida, kar ustreza 4,16 mg memantina.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Raztopina vsebuje tudi kalijev sorbat in sorbitol E420.

Za podrobnejše informacije glejte navodilo za uporabo.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

peroralna raztopina 50 ml

100 ml

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

enkrat dnevno

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do:{MM.LLLL}

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30°C.

Po odprtju je potrebno vsebino stekleničke porabiti v 3 mesecih.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danska

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/02/219/005 50 ml

EU/1/02/219/006 100 ml

13. ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije{številka}

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Ebixa 5 mg/pritisk raztopina

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PC:

SN:

NN:

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI IN PRIMARNI OVOJNINI

ŠKATLA IN NALEPKA ZA STEKLENICO KOT PRIMARNO OVOJNINO/ SESTAVNI DEL

VEČKRATNEGA PAKIRANJA (BREZ t.i. MODREGA OKENCA)

1. IME ZDRAVILA

Ebixa 5 mg/pritisk peroralna raztopina memantinijev klorid

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena aktivacija črpalke (en pritisk navzdol) dovede 0,5 ml raztopine, ki vsebuje 5 mg memantinijevega klorida, kar ustreza 4,16 mg memantina.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Raztopina vsebuje tudi kalijev sorbat in sorbitol E420.

Za podrobnejše informacije glejte navodilo za uporabo.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

peroralna raztopina 50 ml

Sestavni del večkratnega pakiranja se ne sme prodajati ločeno.

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

enkrat dnevno

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do:{MM.LLLL}

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Po odprtju je potrebno vsebino stekleničke porabiti v 3 mesecih.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danska

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/02/219/013 500 ml (10 stekleničk po 50 ml)

13. ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije{številka}

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Ebixa 5 mg/pritisk raztopina

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PC:

SN:

NN:

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ZUNANJA NALEPKA NA VEČKRATNEM PAKIRANJU V FOLIJI (VKLJUČUJOČ t.i. MODRO OKENCE)

1. IME ZDRAVILA

Ebixa 5 mg/pritisk peroralna raztopina memantinijev klorid

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena aktivacija črpalke (en pritisk navzdol) dovede 0,5 ml raztopine, ki vsebuje 5 mg memantinijevega klorida, kar ustreza 4,16 mg memantina.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Raztopina vsebuje tudi kalijev sorbat in sorbitol E420.

Za podrobnejše informacije glejte navodilo za uporabo.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

peroralna raztopina

Večkratno pakiranje: 500 ml (10 stekleničk po 50 ml) peroralne raztopine.

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

enkrat dnevno

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!. peroralna uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do:{MM.LLLL}

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Po odprtju je potrebno vsebino stekleničke porabiti v 3 mesecih.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danska

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/02/219/013 500 ml (10 stekleničk po 50 ml)

13. ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije{številka}

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Ebixa 5 mg/pritisk raztopina

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PC:

SN:

NN:

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA ZA 28 TABLET – PAKIRANJE ZA UVAJALNO ZDRAVLJENJE – ŠTIRI TEDENSKI PROGRAM ZDRAVLJENJA

1. IME ZDRAVILA

Ebixa 5 mg filmsko obložene tablete Ebixa 10 mg filmsko obložene tablete Ebixa 15 mg filmsko obložene tablete Ebixa 20 mg filmsko obložene tablete memantinijev klorid

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 5 mg memantinijevega klorida, kar ustreza 4,15 mg memantina. Ena filmsko obložena tableta vsebuje 10 mg memantinijevega klorida, kar ustreza 8,31 mg memantina.

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 15 mg memantinijevega klorida, kar ustreza 12,46 mg memantina.

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 20 mg memantinijevega klorida, kar ustreza 16,62 mg memantina.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

Pakiranje za uvajalno zdravljenje.

Eno pakiranje z 28 filmsko obloženimi tabletami za štiri tedenski program zdravljenja vsebuje: 7 filmsko obloženih tablet Ebixa 5 mg

7 filmsko obloženih tablet Ebixa 10 mg

7 filmsko obloženih tablet Ebixa 15 mg

7 filmsko obloženih tablet Ebixa 20 mg

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

enkrat dnevno

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

Vzemite le eno tableto na dan.

Ebixa 5 mg memantinijev klorid

Teden 1, Dan 1 2 3 4 5 6 7

7 filmsko obloženih tablet Ebixa 5 mg

Ebixa 10 mg memantinijev klorid

Teden 2, Dan 8 9 10 11 12 13 14

7 filmsko obloženih tablet Ebixa 10 mg

Ebixa 15 mg memantinijev klorid

Teden 3, Dan 15 16 17 18 19 20 21

7 filmsko obloženih tablet Ebixa 15 mg

Ebixa 20 mg memantinijev klorid

Teden 4, Dan 22 23 24 25 26 27 28

7 filmsko obloženih tablet Ebixa 20 mg

Za nadaljevanje zdravljenja se posvetujte s svojim zdravnikom.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do:{MM.LLLL}

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danska

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/02/219/022 7 x 5 mg + 7 x 10 mg + 7 x 15 mg 7 x 20 mg filmsko obložene tablete EU/1/02/219/036 7 x 5 mg + 7 x 10 mg + 7 x 15 mg 7 x 20 mg filmsko obložene tablete

13. ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije{številka}

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Ebixa 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tablete

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PC:

SN:

NN:

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA ZA PRETISNI OMOT

1. IME ZDRAVILA

Ebixa 20 mg filmsko obložene tablete memantinijev klorid

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 20 mg memantinijevega klorida, kar ustreza 16,62 mg memantina.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

filmsko obložene tablete 14 filmsko obloženih tablet 28 filmsko obloženih tablet 42 filmsko obloženih tablet

49 x 1 filmsko obložena tableta

56 filmsko obloženih tablet

56 x 1 filmsko obložena tableta

70 filmsko obloženih tablet

84 filmsko obloženih tablet

98 filmsko obloženih tablet

98 x 1 filmsko obložena tableta

100 x 1 filmsko obložena tableta

112 filmsko obloženih tablet

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

enkrat dnevno

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do:{MM.LLLL}

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

-2500 Valby

Danska

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/02/219/023 14 filmsko obložene tablete

EU/1/02/219/024 28 filmsko obložene tablete

EU/1/02/219/025 42 filmsko obložene tablete

EU/1/02/219/026 49 x 1 filmsko obložene tablete

EU/1/02/219/027 56 filmsko obložene tablete

EU/1/02/219/028 56 x 1 filmsko obložene tablete

EU/1/02/219/029 70 filmsko obložene tablete

EU/1/02/219/030 84 filmsko obložene tablete

EU/1/02/219/031 98 filmsko obložene tablete

EU/1/02/219/032 98 x 1 filmsko obložene tablete

EU/1/02/219/033 100 x 1 filmsko obložene tablete

EU/1/02/219/034 112 filmsko obložene tablete

EU/1/02/219/037 14 filmsko obložene tablete

EU/1/02/219/038 28 filmsko obložene tablete

EU/1/02/219/039 42 filmsko obložene tablete

EU/1/02/219/040 49 x 1 filmsko obložene tablete

EU/1/02/219/041 56 filmsko obložene tablete

EU/1/02/219/042 56 x 1 filmsko obložene tablete

EU/1/02/219/043 70 filmsko obložene tablete

EU/1/02/219/044 84 filmsko obložene tablete

EU/1/02/219/045 98 filmsko obložene tablete

EU/1/02/219/046 98 x 1 filmsko obložene tablete

EU/1/02/219/047 100 x 1 filmsko obložene tablete

EU/1/02/219/048 112 filmsko obložene tablete

13. ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije{številka}

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Ebixa 20 mg tablete

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PC:

SN:

NN:

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA ZA PRIMARNO OVOJNINO/DEL VEČKRATNEGA PAKIRANJA (BREZ t.i. MODREGA OKENCA)

1. IME ZDRAVILA

Ebixa 20 mg filmsko obložene tablete memantinijev klorid

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 20 mg memantinijevega klorida, kar ustreza 16,62 mg memantina.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

filmsko obložene tablete 42 filmsko obloženih tablet

Sestavni del večkratnega pakiranja se ne sme prodajati ločeno.

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

enkrat dnevno

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do:{MM.LLLL}

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danska

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/02/219/035 840 (20 pakiranj po 42) filmsko obloženih tablet

EU/1/02/219/049 840 (20 pakiranj po 42) filmsko obloženih tablet

13. ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije{številka}

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Ebixa 20 mg tablete

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PC:

SN:

NN:

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

NALEPKA NA ZUNANJEM OVOJU VEČKRATNEGA PAKIRANJA V FOLIJI

(VKLJUČUJE t.i. MODRO OKENCE)

1. IME ZDRAVILA

Ebixa 20 mg filmsko obložene tablete memantinijev klorid

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 20 mg memantinijevega klorida, kar ustreza 16,62 mg memantina.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

filmsko obložene tablete

Večkratno pakiranje: 840 (20 pakiranj po 42) filmsko obloženih tablet.

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

enkrat dnevno

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do:{MM.LLLL}

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danska

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/02/219/035 840 (20 pakiranj po 42) filmsko obloženih tablet

EU/1/02/219/049 840 (20 pakiranj po 42) filmsko obloženih tablet

13. ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije{številka}

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Ebixa 20 mg tablets

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PC:

SN:

NN:

PODATKI NA PRETISNIH OMOTIH ALI TRAKOVIH

PRETISNI OMOT ZA TABLETE

1. IME ZDRAVILA

Ebixa 20 mg filmsko obložene tablete memantinijev klorid

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

H. Lundbeck A/S

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do: {MM.LLLL}

Glejte reljefni odtis.

4. ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije {številka} Glejte reljefni odtis.

5. DRUGI PODATKI

Pon → Tor → Sre → Čet → Pet → Sob → Ned

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept