Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Effentora (fentanyl) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - N02AB03

Updated on site: 06-Oct-2017

Ime zdravilaEffentora
ATC kodaN02AB03
Substancafentanyl
ProizvajalecTeva B.V.

1.IME ZDRAVILA

Effentora 100 mikrogramov bukalne tablete

Effentora 200 mikrogramov bukalne tablete

Effentora 400 mikrogramov bukalne tablete

Effentora 600 mikrogramov bukalne tablete

Effentora 800 mikrogramov bukalne tablete

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Effentora 100 mikrogramov bukalne tablete

Ena bukalna tableta vsebuje 100 mikrogramov fentanila (v obliki citrata). Pomožna snov z znanim učinkom: Ena tableta vsebuje 10 mg natrija.

Effentora 200 mikrogramov bukalne tablete

Ena bukalna tableta vsebuje 200 mikrogramov fentanila (v obliki citrata). Pomožna snov z znanim učinkom: Ena tableta vsebuje 20 mg natrija.

Effentora 400 mikrogramov bukalne tablete

Ena bukalna tableta vsebuje 400 mikrogramov fentanila (v obliki citrata). Pomožna snov z znanim učinkom: Ena tableta vsebuje 20 mg natrija.

Effentora 600 mikrogramov bukalne tablete

Ena bukalna tableta vsebuje 600 mikrogramov fentanila v obliki citrata). Pomožna snov z znanim učinkom: Ena tableta vsebuje 20 mg natrija.

Effentora 800 mikrogramov bukalne tablete

Ena bukalna tableta vsebuje 800 mikrogramov fentanila (v obliki citrata). Pomožna snov z znanim učinkom: Ena tableta vsebuje 20 mg natrija.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

bukalna tableta

Effentora 100 mikrogramov bukalne tablete

Ploska, bela, okrogla prirezana tableta z oznako ‘C’ na eni strani in na drugi strani ‘1’.

Effentora 200 mikrogramov bukalne tablete

Ploska, bela, okrogla prirezana tableta z oznako ‘C’ na eni strani in na drugi strani ‘2’.

Effentora 400 mikrogramov bukalne tablete

Ploska, bela, okrogla prirezana tableta z oznako ‘C’ na eni strani in na drugi strani ‘4’.

Effentora 600 mikrogramov bukalne tablete

Ploska, bela, okrogla prirezana tableta z oznako ‘C’ na eni strani in na drugi strani ‘6’.

Effentora 800 mikrogramov bukalne tablete

Ploska, bela, okrogla prirezana tableta z oznako ‘C’ na eni strani in na drugi strani ‘8’.

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Terapevtske indikacije

Zdravilo Effentora je indicirano za zdravljenje prebijajoče bolečine (PBB) pri odraslih s karcinomom, ki že prejemajo vzdrževalno opioidno terapijo za kronično bolečino pri karcinomu.

PBB je prehodno poslabšanje bolečine, ki se pojavi ob prisotnosti stalne bolečine, ki je sicer pod nadzorom.

Bolniki, ki prejemajo vzdrževalno opioidno terapijo so tisti, ki prejemajo vsaj 60 mg morfija peroralno dnevno, vsaj 25 mikrogramov transdermalnega fentanila na uro, vsaj 30 mg oksikodona dnevno, vsaj 8 mg peroralnega hidromorfona dnevno ali ekvivalenten analgetični odmerek drugega opioida en teden ali dlje.

4.2Odmerjanje in način uporabe

Zdravljenje mora uvesti zdravnik z izkušnjami pri ravnanju z opioidno terapijo pri bolnikih s karcinomom, ki mora zdravljenje ves čas tudi voditi. Zdravniki morajo upoštevati možnost zlorabe fentanila. Bolnikom je treba dati navodilo, naj ne uporabljajo dveh različnih formulacij fentanila hkrati za zdravljenje prebijajoče bolečine in da zdravila s fentanilom, predpisana za zdravljenje PBB, ob prehodu na zdravilo Effentora zavržejo. Število jakosti tablet, ki so bolniku vedno na voljo, mora biti čim manjše, da jih bolnik ne zameša in da s tem preprečite morebitno preveliko odmerjanje.

Odmerjanje

Titriranje odmerka

Zdravilo Effentora je treba titrirati individualno do ‘učinkovitega’ odmerka, ki daje ustrezne analgetične rezultate in zmanjšuje neželene reakcije na najmanjšo možno mero. V kliničnih študijah ni bilo možno predvideti učinkovitega odmerka zdravila Effentora za PBB na podlagi dnevnega vzdrževalnega odmerka opioida.

Bolnike je treba skrbno nadzirati, dokler ni dosežen učinkovit odmerek.

Titriranje pri bolnikih, ki niso jemali drugega zdravila s fentanilom

Začetni odmerek zdravila Effentora mora biti 100 mikrogramov. Po potrebi naj se postopoma povišuje glede na razpon jakosti tablet, ki je na voljo (100, 200, 400, 600, 800 mikrogramov).

Titriranje pri bolnikih, ki so jemali drugo zdravilo s fentanilom

Zaradi različnih absorpcijskih profilov zdravila ni dovoljeno menjati v razmerju 1:1. Ob menjavi dosedanjega peroralnega zdravila s fentanilijevim citratom z zdravilom Effentora je potrebno neodvisno titriranje odmerka z zdravilom Effentora, saj se biološka razpoložljivost med zdravili znatno razlikuje. Vendar pa je lahko pri teh bolnikih začetni odmerek višji od 100 mikrogramov.

Način titriranja

Če se med titriranjem ustrezen analgetični učinek ne doseže v 30 minutah po začetku apliciranja ene tablete, se lahko uporabi druga tableta zdravila Effentora enake jakosti.

Če je treba za zdravljenje epizode PBB uporabiti več kot eno tableto, je treba za zdravljenje naslednje epizode PBB razmisliti o uporabi naslednje višje jakosti zdravila.

Med titriranjem je možno uporabiti več tablet: do štiri 100-mikrogramske ali do štiri 200- mikrogramske tablete se lahko uporabijo za zdravljenje ene epizode PBB med titriranjem odmerka po naslednjem režimu:

Če začetna 100-mikrogramska tableta ne učinkuje, dajte bolniku navodila, da za naslednjo epizodo PBB uporabi dve 100-mikrogramski tableti. Priporoča se, da bolnik vstavi po eno tableto na vsako stran ust. Če se oceni, da ta odmerek učinkuje, se lahko zdravljenje naslednjih epizod PBB nadaljuje z eno 200-mikrogramsko tableto zdravila Effentora.

Če se oceni, da ena 200-mikrogramska tableta zdravila Effentora (ali dve 100-mikrogramski tableti) ni dovolj učinkovita, dajte bolniku navodila, da za zdravljenje naslednje epizode PBB

uporabi dve 200-mikrogramski tableti (ali štiri 100-mikrogramske tablete). Priporoča se, da bolnik vstavi ti dve tableti na vsako stran ust. Če se oceni, da ta odmerek učinkuje, se lahko zdravljenje naslednjih epizod PBB nadaljuje z eno 400-mikrogramsko tableto zdravila Effentora.

Za titriranje do 600 mikrogramov in 800 mikrogramov se uporabljajo 200-mikrogramske tablete.

Odmerkov nad 800 mikrogramov v kliničnih študijah niso ocenjevali.

Za zdravljenje posamičnih epizod PBB ne uporabite več kot dve tableti, razen v zgoraj opisanih primerih titriranja z do štirimi tabletami.

Pred zdravljenjem naslednje epizode PBB z zdravilom Effentora mora bolnik med titriranjem počakati vsaj 4 ure.

Vzdrževalna terapija

Bolniki, pri katerih je bil med titriranjem ugotovljen učinkovit odmerek, naj nadaljujejo z jemanjem tega odmerka v obliki ene tablete te jakosti. Intenzivnost epizod prebijajoče bolečine se lahko razlikuje, zato bo morda treba odmerek zdravila Effentora sčasoma povečati zaradi napredovanja osnovnega rakavega obolenja. Če je večkrat zaporedoma potrebna še druga tableta zdravila Effentora, je treba običajni vzdrževalni odmerek prilagoditi (glejte spodaj).

Pred zdravljenjem naslednje epizode PBB z zdravilom Effentora mora bolnik med vzdrževalno terapijo počakati vsaj 4 ure.

Ponovna prilagoditev odmerka

Vzdrževalni odmerek zdravila Effentora je treba dvigovati pri bolnikih, kjer je za več zaporednih epizod PBB potrebna več kot ena tableta na epizodo PBB. Za ponovno prilagoditev odmerka velja enako načelo kot za titriranje odmerka (glejte zgoraj).

Ponovna prilagoditev osnovne opioidne terapije je morda potrebna pri bolnikih, ki doživijo več kot štiri epizode PBB v 24 urah.

Prekinitev terapije

Zdravljenje z zdravilom Effentora je treba prekiniti takoj, ko bolnik nima več epizod prebijajoče bolečine. Zdravljenje trajne bolečine v ozadju naj se nadaljuje kot je predpisano.

Če je treba vsakršno opioidno zdravljenje prekiniti, je treba bolnika skrbno spremljati zaradi obvladovanja tveganja odtegnitvenih učinkov zaradi nenadne prekinitve.

Jetrna ali ledvična okvara

Zdravilo Effentora je treba previdno aplicirati pri bolnikih z zmerno do resno jetrno ali ledvično okvaro (glejte poglavje 4.4).

Bolniki s kserostomijo

Priporoča se, da bolniki s kserostomijo pijejo vodo, da navlažijo ustno votlino pred aplikacijo zdravila Effentora. Če se tableta s tem ne raztopi dovolj, je morda priporočljivo menjati terapijo.

Uporaba pri starejših (starih več kot 65 let)

V kliničnih študijah je bil učinkovit odmerek pri bolnikih, starih več kot 65 let, običajno nižji kot pri mlajših bolnikih. Pri titriranju odmerka zdravila Effentora pri starejših bolnikih se priporoča pazljivost.

Pediatrična populacija

Varnost in učinkovitost zdravila Effentora pri otrocih, starih 0 do 18 let, nista bili dokazani. Podatkov ni na voljo.

Način uporabe

Ko so tablete Effentora izpostavljene vlagi, se razkrojijo in sprostijo zdravilno učinkovino. Zato je treba bolnikom naročiti, da pretisnega omota ne odpirajo, dokler niso pripravljeni za vstavitev tablete v ustno votlino.

Odpiranje pretisnega omota

Bolnike je treba opozoriti, da naj NE poskusijo potisniti tablete skozi pretisni omot, saj bi s tem lahko poškodovali bukalno tableto. Pravilen način odstranitve tablete iz pretisnega omota je:

Eno od enot pretisnega omota strgajte po perforaciji in jo ločite od preostanka pretisnega omota. Enote pretisnega omota nato prepognite po črtkani liniji na hrbtni strani folije, kjer je označeno. Hrbtno folijo nato odluščite, da odkrijete tableto.

Bolnikom je treba naročiti, naj tablete ne drobijo in ne lomijo.

Tablete ni dovoljeno shranjevati zunaj pretisnega omota, saj se lahko razgradi, pojavi pa se lahko tudi tveganje nezgodne izpostavljenosti tableti.

Apliciranje tablete

Bolnik naj vzame tableto iz pretisnega omota in nemudoma celo tableto zdravila Effentora vstavi v ustno votlino (poleg molarja med lice in dlesen).

Tablet zdravila Effentora se ne sme sesati, žvečiti ali pogoltniti, saj to povzroči nižje koncentracije v plazmi, kot so po navodilu.

Zdravilo Effentora se vstavi v ustno votlino, kjer naj ostane dovolj dolgo, da se tableta razkroji. To običajno traja 14–25 minut.

Druga možnost je, da se tableta vstavi pod jezik (glejte poglavje 5.2).

Če so po 30 minutah v ustih še ostanki tablete zdravila Effentora, se jih lahko pogoltne s kozarcem vode.

Ni znakov, da bi se s časom, potrebnim za popoln razkroj tablete po oralni aplikaciji, podaljšal čas do sistemske izpostavljenosti fentanilu.

S tableto v ustni votlini bolniki ne smejo niti jesti niti piti.

Pri draženju ustne sluznice se priporoča sprememba mesta namestitve tablete v ustni votlini.

4.3Kontraindikacije

Preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1.

Bolniki brez vzdrževalne opioidne terapije, saj obstaja povišano tveganje respiratorne depresije.

Resna respiratorna depresija ali huda obstruktivna bolezen pljuč.

Zdravljenje druge akutne bolečine kot prebijajoče.

4.4Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Naključna uporaba pri otrocih

Bolnike in njihove skrbnike je treba opozoriti, da vsebuje zdravilo Effentora zdravilno učinkovino v količini, ki je lahko smrtna, posebej za otroke. Zato je treba vse tablete hraniti nedosegljivo otrokom.

Spremljanje

Za zmanjšanje tveganja neželenih učinkov, povezanih z jemanjem opioidov, in za opredelitev učinkovitega odmerka je nujno, da bolnike med postopkom titriranja skrbno nadzira zdravstveni delavec.

Vzdrževalno opioidno zdravljenje

Pomembno je, da se vzdrževalno opioidno zdravljenje, s katerim se bolnika zdravi zaradi stalne bolečine, stabilizira pred začetkom zdravljenja z zdravilom Effentora in bolnik nadaljuje z vzdrževalnim opioidnim zdravljenjem med jemanjem zdravila Effentora.

Respiratorna depresija

Kot z vsemi opioidi obstaja tveganje klinično pomembne respiratorne depresije, povezane z uporabo fentanila. Neustrezen izbor bolnikov (na primer uporaba pri bolnikih brez vzdrževalne terapije z opioidi) in/ali neprimerno odmerjanje lahko z zdravilom Effentora in drugimi zdravili, ki vsebujejo fentanil povzroči smrten izid.

Zdravilo Effentora naj se uporablja samo za stanja, podana v poglavju 4.1.

Kronična obstruktivna pljučna bolezen

Pri titriranju zdravila Effentora pri bolnikih z manj hudo obstruktivno pljučno boleznijo ali drugimi zdravstvenimi tegobami, zaradi katerih so nagnjenih k respiratorni depresiji, je potrebna posebna previdnost, saj lahko celo običajni terapevtski odmerki zdravila Effentora dodatno znižajo dihalno kapaciteto do take mere, da pride do dihalne odpovedi.

Alkohol

Sočasna uporaba alkohola in fentanila lahko poveča pomirjevalne učinke, kar lahko povzroči smrt (glejte poglavje 4.5).

Povečan intrakranialni tlak, zmanjšana zavest

Zdravilo Effentora je treba bolnikom, ki so posebno občutljivi na intrakranialne učinke zadrževanja CO2, na primer take, pri katerih je dokazan povečan intrakranialni tlak ali zmanjšana zavest, dajati izjemno previdno. Opioidi lahko zakrijejo klinični potek bolnika s poškodbo glave, zato naj se uporabljajo samo, če je to klinično potrebno.

Srčna bolezen

Fentanil lahko povzroči bradikardijo. Pri bolnikih s prejšnjo ali obstoječo bradiaritmijo je treba fentanil dajati previdno.

Jetrna ali ledvična okvara

Poleg tega je treba zdravilo Effentora dajati previdno bolnikom z okvarjenim delovanjem jeter ali ledvic. Vpliv okvarjenega delovanja jeter ali ledvic na farmakokinetiko zdravila ni bil ocenjen, vendar pa se je pri intravenski aplikaciji pokazalo, da je očistek fentanila drugačen pri okvari jeter in ledvic zaradi spremenjenega presnovnega očistka in plazemskih beljakovin. Po apliciranju zdravila Effentora se lahko pri bolnikih z okvarjenim delovanjem jeter in ledvic poviša biološka razpoložljivost zaužitega fentanila in zmanjša njegov sistemski očistek, kar lahko povzroči zvečane in podaljšane opioidne učinke. Zato bodite pri postopku titriranja posebno previdni pri bolnikih z zmerno do resno okvaro delovanja jeter ali ledvic.

Pri bolnikih s hipovolemijo in hipotenzijo je potreben skrben preudarek.

Serotoninski sindrom

Pri sočasni uporabi zdravila Effentora z zdravili, ki vplivajo na sistem serotoninergičnih nevrotransmiterjev, je potrebna previdnost.

Pri sočasni uporabi serotonergičnih zdravil, kot so selektivni zaviralci ponovnega privzema serotonina (SSRI, Selective Serotonin Re-uptake Inhibitors) in zaviralci ponovnega privzema serotonina in noradrenalina (SNRI, Serotonin Norepinephrine Re-uptake Inhibitors) ter zdravili, ki vplivajo na presnovo serotonina (vključno z zaviralci monoaminoksidaze [MAOI, Monoamine Oxidase Inhibitors]), se lahko razvije potencialno življenjsko nevaren serotoninski sindrom. Pojavi se lahko znotraj priporočenega odmerka.

Serotoninski sindrom lahko vključuje spremembe mentalnega statusa (npr. agitacija, halucinacije, koma), avtonomno nestabilnost (npr. tahikardija, nestabilen krvni tlak, hipertermija), nevro-mišične nenormalnosti (npr. hiperrefleksija, nekoordiniranost, okorelost) in/ali gastrointestinalne simptome (npr. navzea, bruhanje, driska).

Pri sumu na serotoninski sindrom je treba zdravljenje z zdravilom Effentora prekiniti.

Toleranca, odvisnost

Po ponavljajočih se apliciranjih opioidov, kot je fentanil, se lahko razvije toleranca in fizična in/ali psihološka odvisnost. Vendar pa je iatrogena zasvojenost po terapevtski uporabi opioidov redka.

Dieta z nadzorovanim vnosom natrija

Zdravilo Effentora 100 mikrogramov bukalne tablete vsebujejo 10 mg natrija na tableto. Zdravilo Effentora 200, 400, 600 in 800 mikrogramov bukalne tablete vsebujejo 20 mg natrija na tableto.

To morajo upoštevati bolniki, ki so na dieti z nadzorovanim vnosom natrija.

Anafilaksa in preobčutljivost

V povezavi z uporabo peroralnih transmukoznih zdravil s fentanilom so poročali o anafilaksi in preobčutljivosti (glejte poglavje 4.8).

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Zdravila, ki vplivajo na dejavnost CYP3A4

Glavna presnovna pot fentanila je preko izoencimskega sistema (CYP3A4) človeškega citokroma P450 3A4, zato se lahko pojavijo interakcije, če se daje zdravilo Effentora hkrati z zdravili, ki vplivajo na dejavnost CYP3A4.

Induktorji CYP3A4

Hkratno dajanje z zdravili, ki inducirajo dejavnost 3A4, lahko zmanjša učinkovitost zdravila Effentora.

Zaviralci CYP3A4

Hkratno jemanje zdravila Effentora z močnimi zaviralci CYP3A4 (npr. ritonavir, ketokonazol, itrakonazol, troleandomicin, klaritromicin in nelfinavir) ali zmernimi zaviralci CYP3A4 (npr. amprenavir, aprepitant, diltiazem, eritromicin, flukonazol, fosamprenavir, sok grenivke in verapamil) lahko vpliva na povišanje koncentracij fentanila v plazmi, kar lahko povzroči resne neželene učinke zdravila, vključno z usodno respiratorno depresijo. Bolnike, ki prejemajo zdravilo Effentora hkrati z zmernimi ali močnimi zaviralci CYP3A4, je treba daljše časovno obdobje skrbno nadzirati. Odmerek je treba povečati previdno.

Zdravila, ki lahko povečajo pomirjevalne učinke na osrednji živčni sistem

Hkratno dajanje fentanila z drugimi zaviralci osrednjega živčnega sistema, vključno z drugimi opioidi, sedativi ali hipnotiki, splošnimi anestetiki, fenotiazini, pomirjevali, relaksanti skeletnih mišic, sedativnimi antihistaminiki in alkoholom, lahko poveča pomirjevalne učinke, kar lahko povzroči smrt (glejte poglavje4.4).

Delni opioidni agonisti/antagonisti

Hkratne uporabe delnih opioidnih agonistov/antagonistov (npr. buprenorfina, nalbufina, pentazocina) ne priporočajo. Slednji imajo veliko afiniteto za vezavo na opioidne receptorje z relativno nizko intrinzično dejavnostjo, zato delno zavrejo analgetični učinek fentanila in lahko inducirajo odtegnitveni simptome pri bolnikih, ki so odvisni od opioidov.

Serotoninergična zdravila

Sočasna uporaba fentanila s serotoninergičnimi zdravili, kot so selektivni zaviralci ponovnega privzema serotonina (SSRI) ali zaviralci ponovnega privzema serotonina in noradrenalina (SNRI) ali zaviralci monoaminoksidaze (MAOI) lahko zviša tveganje serotoninskega sindroma, ki je potencialno

življenjsko nevarno stanje. Uporabe zdravila Effentora se ne priporoča pri bolnikih, ki so v zadnjih 14 dneh dobili MAOI, saj poročajo o resnih in nepredvidljivih povečanjih učinkov MAOI z opioidnimi analgetiki.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Ni ustreznih podatkov za uporabo fentanila pri nosečnicah. Študije na živalih so pokazale vpliv na sposobnost razmnoževanja (glejte poglavje 5.3). Potencialno tveganje za ljudi ni znano. Jemanje zdravila Effentora med nosečnostjo je dovoljeno le, če je to nujno potrebno.

Po dolgotrajni uporabi fentanila med nosečnostjo obstaja tveganje opioidnega odtegnitvenega sindroma pri novorojencih, ki je lahko življenjsko nevaren, če ni prepoznan in zdravljen, in ga je treba ustrezno zdraviti v skladu s protokolom, ki so ga razvili strokovnjaki za neonatalogijo. Če mora nosečnica dlje časa uporabljati opioide, je treba bolnici svetovati o tveganju opioidnega odtegnitvenega sindroma pri novorojencih in zagotoviti, da je na voljo ustrezno zdravljenje (glejte poglavje 4.8).

Svetujemo, da fentanila ne uporabljate med popadki in porodom (vključno s carskim rezom), saj prehaja skozi placento in lahko pri plodu povzroči respiratorno depresijo. Pri apliciranju zdravila Effentora mora biti za otroka na voljo antidot.

Dojenje

Fentanil prehaja v materino mleko in lahko povzroči sediranost in respiratorno depresijo pri dojenih otrocih. Doječe matere naj fentanila ne uporabljajo, z dojenjem pa ne smejo začeti, dokler ne preteče vsaj 5 dni od zadnje uporabe fentanila.

Plodnost

Podatkov o vplivu na plodnost pri ljudeh ni. Študije na živalih so pokazale okvaro plodnosti pri samcih (glejte poglavje 5.3).

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Študij vpliva na sposobnost vožnje in upravljanja strojev niso izvajali. Vendar pa opioidni analgetiki vplivajo na mentalno in/ali fizično sposobnost, potrebno za opravljanje potencialno nevarnih nalog (npr. vožnja avtomobila ali upravljanje strojev). Bolnikom je treba svetovati, naj ne vozijo in ne upravljajo strojev, če čutijo zaspanost, omotičnost ali opazijo motnje vida pri jemanju zdravila Effentora, in da naj ne vozijo ali upravljajo strojev, dokler ne poznajo svojega odziva.

4.8Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

Pri zdravilu Effentora je treba pričakovati tipične neželene reakcije opioidov. Njihova intenzivnost pogosto narašča in pada s trajanjem jemanja zdravila, saj se odmerek prilagodi na najbolj ustreznega za bolnika. Vendar pa so najbolj resni neželeni učinki respiratorna depresija (ki potencialno vodi v apnejo ali respiratorni arest), depresija obtočil, hipotenzija in šok, zato je treba vse bolnike skrbno nadzirati v zvezi s temi pojavi.

Klinične študije zdravila Effentora so bile zasnovane za ocenitev varnosti in učinkovitosti zdravljenja PBB in vsi bolniki so hkrati jemali opioide, kot so morfij z zadržanim sproščanjem ali transdermalni fentanil za stalno bolečino. Zato ni možno natančno opredeliti samo učinkov zdravila Effentora.

Neželeni učinki v obliki preglednice

Z uporabo zdravila Effentora in/ali drugih zdravil, ki vsebujejo fentanil, so poročali o naslednjih neželenih učinkih iz kliničnih študij in obdobja po začetku trženja. Neželeni učinki so našteti spodaj po sistemu MedDRA glede na organske sisteme in pogostnost (pogostnost je opredeljena kot: zelo

pogosti ≥1/10, pogosti ≥1/100 do <1/10, občasni ≥1/1.000 do <1/100, redki ( 1/10.000 do <1/1.000), neznana (ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov); v vsaki skupini pogostnosti so neželeni učinki predstavljeni v padajočem vrstnem redu po resnosti:

 

Zelo pogosti

Pogosti

Občasni

Redki

Neznana

Infekcijske in

 

ustna kandidiaza

faringitis

oralne pustule

 

parazitske

 

 

 

 

 

bolezni

 

 

 

 

 

Bolezni krvi

 

anemija,

trombocito-

 

 

in

 

nevtropenija

penija

 

 

limfatičnega

 

 

 

 

 

sistema

 

 

 

 

 

Bolezni

 

 

 

preobčutljivost

 

imunskega

 

 

 

*

 

sistema

 

 

 

 

 

Bolezni

 

 

 

hipogonadizem

oslabljeno

endokrinega

 

 

 

 

delovanje

sistema

 

 

 

 

nadledvične

 

 

 

 

 

žleze,

 

 

 

 

 

pomanjkanje

 

 

 

 

 

androgena

Presnovne in

 

anoreksija

 

 

 

prehranske

 

 

 

 

 

motnje

 

 

 

 

 

Psihiatrične

 

depresija,

evforično

 

 

motnje

 

tesnoba,

razpoloženje,

 

 

 

 

stanje

živčnost,

 

 

 

 

zmedenosti,

halucinacije,

 

 

 

 

nespečnost

vizualne

 

 

 

 

 

halucinacije,

 

 

 

 

 

spremembe

 

 

 

 

 

mentalnega

 

 

 

 

 

stanja,

 

 

 

 

 

odvisnost od

 

 

 

 

 

zdravila

 

 

 

 

 

(zasvojenost)*

 

 

 

 

 

dezorientacija

 

 

Bolezni

omotičnost,

disgevzija,

zmanjšana

kognitivna

izguba

živčevja

glavobol

somnolenca,

raven

motnja,

zavesti*,

 

 

letargija,

zavedanja,

motorična

konvulzije

 

 

tremor,

motnje

disfunkcija

 

 

 

sedacija,

pozornosti,

 

 

 

 

hipoestezija,

motnje

 

 

 

 

migrena

ravnotežja,

 

 

 

 

 

disartrija

 

 

Očesne

 

 

motnje vida,

nenormalen

 

bolezni

 

 

očesna

občutek v

 

 

 

 

hiperemija,

očesu,

 

 

 

 

zamegljen vid,

fotopsija

 

 

 

 

zmanjšana

 

 

 

 

 

ostrina vida

 

 

Ušesne

 

 

vrtoglavica,

 

 

bolezni,

 

 

tinitus,

 

 

vključno z

 

 

nelagodje v

 

 

motnjami

 

 

ušesu

 

 

labirinta

 

 

 

 

 

 

Zelo pogosti

Pogosti

Občasni

Redki

Neznana

Srčne

 

tahikardija

bradikardija

 

 

bolezni

 

 

 

 

 

Žilne bolezni

 

hipotenzija,

zardevanje,

 

 

 

 

hipertenzija

vročinski

 

 

 

 

 

valovi

 

 

Bolezni

 

dispneja,

respiratorna

 

respiratorni

dihal,

 

faringolaringal-

depresija,

 

arest*

prsnega koša

 

na bolečina

sindrom spalne

 

 

in

 

 

apneje

 

 

mediastinaln

 

 

 

 

 

ega prostora

 

 

 

 

 

Bolezni

navzea,

zaprtje,

ileus,

mehurčki ustne

 

prebavil

bruhanje

stomatitis,

razjede v ustih,

sluznice,

 

 

 

suha usta,

oralna

suhe ustnice

 

 

 

driska,

hipoestezija,

 

 

 

 

bolečine v

nelagodje v

 

 

 

 

trebuhu,

ustih,

 

 

 

 

gastro-

obarvanje

 

 

 

 

ezofagealna

ustne sluznice,

 

 

 

 

refluksna

bolezni

 

 

 

 

bolezen,

mehkih ustnih

 

 

 

 

nelagodje v

tkiv,,

 

 

 

 

trebuhu,

glosodinija,

 

 

 

 

dispepsija,

mehurčki na

 

 

 

 

zobobol

jeziku,

 

 

 

 

 

bolečina

 

 

 

 

 

dlesni,

 

 

 

 

 

razjede jezika,

 

 

 

 

 

bolezni jezika,

 

 

 

 

 

ezofagitis,

 

 

 

 

 

razpokane

 

 

 

 

 

ustnice,

 

 

 

 

 

bolezni zob

 

 

Bolezni jeter,

 

 

dilatacija

 

 

žolčnika in

 

 

žolčnika

 

 

žolčevodov

 

 

 

 

 

Bolezni kože

 

pruritus,

hladen znoj,

onihoreksa

 

in podkožja

 

hiperhidroza,

obrazno

 

 

 

 

izpuščaj

znojenje,

 

 

 

 

 

generalizirani

 

 

 

 

 

pruritus,

 

 

 

 

 

alopecija

 

 

Bolezni

 

mialgija,

trzanje mišic,

 

 

mišično-

 

bolečina v hrbtu

mišična

 

 

skeletnega

 

 

oslabelost

 

 

sistema in

 

 

 

 

 

vezivnega

 

 

 

 

 

tkiva

 

 

 

 

 

Bolezni sečil

 

 

zastajanje

 

 

 

 

 

urina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelo pogosti

Pogosti

Občasni

Redki

Neznana

Splošne

reakcije na

periferni edem,

splošno slabo

 

pireksija,

težave in

mestu

utrujenost,

počutje,

 

odtegnitveni

spremembe na

aplikacije

astenija,

apatija,

 

sindrom pri

mestu

vključno s

odtegnitveni

stiskanje v

 

novorojenčk

aplikacije

krvavitvijo,

sindrom*,

prsih,

 

u (glejte

 

bolečino,

mrzlica

abnormalni

 

poglavje 4.6)

 

razjedo,

 

občutek,

 

 

 

draženjem,

 

občutek

 

 

 

parestezijo,

 

živčnosti,

 

 

 

anesezijo,

 

žeja,

 

 

 

eritemom,

 

občutek hladu,

 

 

 

edemom,

 

občutek

 

 

 

oteklostjo in

 

vročine

 

 

 

mehurčki

 

 

 

 

Preiskave

 

zmanjšanje

zmanjšanje

 

 

 

 

telesne mase

števila

 

 

 

 

 

trombocitov,

 

 

 

 

 

hitro utripanje

 

 

 

 

 

srca,

 

 

 

 

 

zmanjšanje

 

 

 

 

 

hematokrita,

 

 

 

 

 

zmanjšanje

 

 

 

 

 

hemoglobina

 

 

Poškodbe in

 

padec

 

 

 

zastrupitve in

 

 

 

 

 

zapleti pri

 

 

 

 

 

posegih

 

 

 

 

 

* Glejte poglavje Opis izbranih neželenih učinkov

Opis izbranih neželenih učinkov

Po večkratni uporabi opioidov kot je fentanil se lahko razvijejo toleranca, fizična in/ali psihološka odvisnost (glejte poglavje 4.4).

Pri uporabi transmukoznega fentanila so opazili opioidne odtegnitvene sindrome, kot so navzea, bruhanje, driska, ansioznost, mrzlica, tremor in znojenje.

V kontekstu prevelikega odmerjanja so opazili izgubo zavesti in respiratorni arest (glejte poglavje 4.9).

V obdobju trženja zdravila so poročali o preobčutljivostnih reakcijah, vključno z izpuščajem, eritemom, otekanjem ustnic in obraza in urtikarijo (glejte poglavje 4.4).

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9Preveliko odmerjanje

Simptomi

Pričakovani simptomi prevelikega odmerjana fentanila so podobni simptomom intravensko apliciranega fentanila in drugih opioidiov, in so podaljšanje njegovega farmakološkega delovanja, med katerimi so bolj resni značilni učinki spremenjeno mentalno stanje, izguba zavesti, hipotenzija, respiratorna depresija, respiratorna stiska in respiratorna odpoved, ki se je končala s smrtjo.

Ukrepi

Takojšnji ukrepi v zvezi s prevelikim odmerkom opioida vključujejo odstranitev bukalne tablete zdravila Effentora, če je še vedno v ustih, stimulacijo bolnikovih dihalnih poti, njegovo fizično in verbalno spodbujanje, ocenitev stopnje zavestnosti, status predihanosti in obtočil ter po potrebi uvedbo pomoči pri dihanju (ventilacijska podpora).

Preveliko odmerjanje (nezgodno zaužitje) pri osebi brez predhodnega jemanja opioidov

Za zdravljenje prevelikega odmerka (nezgodnega zaužitja) pri osebi brez predhodnega jemanja opioidov, je treba ustvariti intravenski dostop in dovajati nalokson ali druge opioidne antagoniste, kot je klinično indicirano. Trajanje respiratorne depresije po prevelikem odmerku je lahko daljše kot učinek delovanja opioidnega antagonista (npr. razpolovna doba naloksona niha med 30 in

81 minutami), zato ga bo morda treba ponovno aplicirati. V zvezi s posamičnimi opioidnimi antagonisti in podrobnostmi njihove uporabe si oglejte povzetek glavnih značilnosti zdravila.

Preveliko odmerjanje pri bolnikih z vzdrževalnim opioidnim zdravljenjem

Za zdravljenje prevelikega odmerka pri bolnikih z vzdrževalnim opioidnim zdravljenjem je treba ustvariti intravenski dostop. V nekaterih primerih je morda potrebna razsodna uporaba naloksona ali drugih opioidnih antagonistov, vendar je povezana s tveganjem, da povzroči akutni odtegnitveni sindrom.

Čeprav po uporabi zdravila Effentora niso opazili togosti mišic, ki bi ovirala respiracijo, je to pri fentanilu in drugih opioidih možno. V takem primeru je treba uvesti podporno ventilacijo, opioidni antagonist in kot zadnjo možnost zdravilo za živčno-mišično blokado.

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: analgetiki; opioidi; oznaka ATC N02AB03.

Mehanizem delovanja in farmakodinamični učinki

Fentanil je opioidni analgetik, ki pretežno vzajemno deluje z opioidnim µ-receptorjem. Njegova primarna terapevtska učinka sta analgetični in pomirjevalni. Sekundarni farmakološki učinki so respiratorna depresija, bradikardija, hipotermija, zaprtost, mioza, fizična odvisnost in evforija.

Analgetični učinki fentanila so povezani s plazemsko ravnjo. Na splošno učinkovita koncentracija in koncentracija, pri kateri se pojavi toksičnost, narašča z večanjem tolerance na opioide. Stopnja razvoja tolerance se med posamezniki razlikuje. Zato je treba odmerek zdravila Effentora individualno titrirati, da se doseže želen učinek (glejte poglavje 4.2).

Vsi antagonisti µ-opioidnih receptorjev, vključno s fentanilom, povzročajo od odmerka odvisno respiratorno depresijo. Tveganje respiratorne depresije je manjše pri bolnikih, ki prejemajo kronično opioidno terapijo, saj se pri teh bolnikih razvije toleranca na učinke respiratorne depresije.

Opioidi lahko vplivajo na os hipotalamus-hipofiza-nadledvična žleza ali gonadno os. Nekatere spremembe, ki jih je mogoče opaziti, vključujejo povečanje serumskega prolaktina in zmanjšanje kortizola in testosterona v plazmi. Te hormonske spremembe se lahko kažejo kot linični znaki in simptomi (glejte tudi poglavje 4.8).

Klinična učinkovitost in varnost

Varnost in učinkovitost zdravila Effentora je bila ocenjena pri bolnikih, ki zdravilo jemljejo ob pojavu epizode prebijajoče bolečine. Profilaktične uporabe zdravila Effentora za predvidljive epizode bolečin v kliničnih preskušanjih niso raziskali. Na skupno 248 bolnikih s PBB in karcinomom, ki so povprečno imeli 1 do 4 epizode PBB dnevno med jemanjem opioidne terapije, so izvedli dve dvojno

slepi, randomizirani, s placebom kontrolirani križni študiji. V začetni odprti fazi so bili bolniki titrirani na učinkovit odmerek zdravila Effentora. Bolniki, pri katerih je bil učinkovit odmerek ugotovljen, so bili uvrščeni v dvojno slepo fazo študije. Variabla primarne učinkovitosti je bila ocena intenzivnosti bolnikove bolečine. Intenzivnost bolečine pri bolnikih so ocenjevali na 11-točkovni lestvici. Intenzivnost bolečine so za vsako epizodo PBB ocenili pred številnimi časovnimi točkami po zdravljenju in ob njih.

Sedeminšestdeset odstotkov bolnikov je bilo možno titrirati na učinkovit odmerek.

V osrednji klinični študiji (študija 1) je bila primarna končna točka povprečni seštevek razlik v skupnem številu intenzivnosti bolečin od apliciranja do vključno 60 minut (SPID60), kar je bilo statistično značilno v primerjavi s placebom (p < 0,0001).

Slika: popolna analiza

Srednja vrednost (SEM) razlik intenzivnosti

Študija 1: Srednja vrednost (+/- SEM) razlik intenzivnosti bolečine ob vsaki časovni točki (kompletna analiza)

SPID60 srednja vrednost (+/- SD)

EFFENTORA=9,7(5,58) p<0,0001

Placebo=4,9(4,38)

Čas po apliciranju študijskega zdravila (minute)

Skupina zdravljena z EFFENTORA

Placebo

+ p<0,0001 EFFENTORA v primerjavi s placebom, v korist EFFENTORE, z analizo variance PID=razlika v intenzivnosti bolečine; SEM=standardna napaka srednje vrednosti

Srednja vrednost (SEM) razlik intenzivnosti bolečine

Študija 2: Srednja vrednost (+/- SEM) razlik intenzivnosti bolečine ob vsaki časovni točki (kompletna analiza)

SPID30 srednja vrednost (+/- SD)

EFFENTORA=3,2(2,60) p<0,0001

Placebo=2,0(2,21)

Čas od apliciranja študijskega zdravila (minute)

Skupina zdravljena z  EFFENTORA

 Placebo

* p<0,01 EFFENTORA v primerjavi s placebom, v korist EFFENTORE, z Wilcoxonovim preizkusom predznačenih rangov z enim vzorcem

+ p<0,0001 EFFENTORA v primerjavi s placebom, v korist EFFENTORE, z Wilcoxonovim preizkusom predznačenih rangov z enim vzorcem z enim vzorcem

PID=razlika v intenzivnosti bolečine; SEM=standardna napaka srednje vrednosti

V drugi osrednji študiji (študija 2) je bila primarna končna točka SPID30, kar je bilo prav tako statistično značilno v primerjavi s placebom (p < 0,0001).

Statistično pomembno izboljšanje razlike v intenzivnosti bolečine so opazili pri zdravilu Effentora v primerjavi s placebom po 10 minutah v študiji 1 in po 15 minutah (najzgodnejše merjenje) v študiji 2. Te razlike so bile pomembne tudi ob vsakem naslednjem merjenju v vsaki individualni študiji.

5.2Farmakokinetične lastnosti

Splošni uvod

Fentanil je zelo lipofilen in se izjemno hitro absorbira skozi oralno sluznico, nekoliko počasneje pa po običajni prebavni poti. Izpostavljen je predsistemski jetrni in črevesni presnovi. Presnovki ne prispevajo k terapevtičnim učinkom fentanila.

Sproščanje zdravila Effentora poteka na osnovi efervescentne reakcije, ki izboljša stopnjo in količino fentanila, absorbiranega skozi lično sluznico. Prehodne spremembe v pH, ki spremljajo efervescentno reakcijo, lahko optimirajo raztapljanje (ob nižjem pH) in prepustnost membrane (pri višjem pH).

Čas zadrževanja (opredeljen kot dolžina časa, ki jo tableta potrebuje za popolni razkroj po bukalni aplikaciji) ne vpliva na zgodnjo sistemsko izpostavljenost fentanilu. V primerjalni študiji med eno 400-mikrogramsko tableto zdravila Effentora, uporabljeno bodisi bukalno (tj. med lici in dlesnijo) ali pod jezikom so bili izpolnjeni kriteriji bioekvivalence.

Učinkov ledvične ali jetrne okvare na farmakokinetiko zdravila Effentora nisi preučili.

Absorpcija:

Po aplikaciji zdravila Effentora prek ustne sluznice se fentanil absorbira z absolutno biološko razpoložljivostjo 65 %. Absorpcijski profil zdravila Effentora je v veliki meri rezultat začetne hitre absorpcije skozi lično sluznico z najvišjimi koncentracijami v plazmi po venskemu vzorčenju v

približno eni uri po oralni aplikaciji. Približno 50 % celotnega apliciranega odmerka se hitro absorbira transmukozno in postane sistemsko razpoložljivo. Preostala polovica skupnega odmerka se pogoltne in počasi absorbira iz prebavnega trakta. Približno 30 % zaužite količine (50 % skupnega odmerka) se izogne učinku prvega prehoda skozi jetra in črevesje in postane sistemsko razpoložljivo.

Glavni farmakokinetični parametri so prikazani v spodnji tabeli.

Farmakokinetični parametri* pri odraslih, ki so dobivali zdravilo Effentora

Farmakokinetični

Effentora 400 mikrogramov

parametri (srednji)

 

 

 

 

Absolutna

65 % (± 20 %)

biološka razpoložljivost

 

 

 

 

Frakcije,

48 % (± 31,8 %)

absorbirane transmukozno

 

 

 

 

 

Tmax (minuta) **

46,8

(20–240)

 

 

 

Cmax (ng/ml)

1,02

(± 0,42)

 

 

 

AUC0-tmax (ng.hr/ml)

0,40

(± 0,18)

 

 

 

AUC0-inf (ng.hr/ml)

6,48

(± 2,98)

* Na podlagi vzorcev venske krvi (plazma). Koncentracije fentanila v serumu so bile višje kot v plazmi: AUC v serumu je bil približno 20 % višji in Cmax v serumu približno 30 % višji, kot sta AUC in Cmax v plazmi. Vzrok za to razliko ni znan.

** Podatki za Tmax, predstavljeni kot mediana (razpon).

V farmakokinetičnih študijah, v katerih so primerjali absolutno in relativno biološko razpoložljivost zdravila Effentora in peroralnega transmukoznega fentanil citrata (OTFC), je bila prikazana stopnja in količina absorpcije fentanila pri zdravilu Effentora med 30 % in 50 % višja kot pri peroralnem transmukoznem fentanil citratu. Ob menjavi dosedanjega peroralnega zdravila s fentanilijevim citratom z zdravilom Effentora je potrebna neodvisna prilagoditev odmerka zdravila Effentora, saj se biološka razpoložljivost med zdravili znatno razlikuje. Začetni odmerek zdravila pri teh bolnikih je lahko višji od 100 mikrogramov.

Srednja koncentracija v plazmi v primerjavi s časovnimi

profili po enojnem odmerku zdravila EFFENTORA in OTFC pri zdravih osebkih

 

1.0

 

 

 

 

400 mcg EFFENTORA

 

 

 

 

 

 

OTFC (normalizirano na 400 mcg)

 

 

1.0

 

 

 

 

 

 

(ng/ml)

0.8

0.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fentanila

 

0.6

 

 

 

 

 

 

0.6

0.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koncentracija

 

 

 

 

 

 

 

0.4

0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

Plazemska

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čas po apliciranju odmerka (ure)

OTFC podatki so bili prilagojeni (800 mcg do 400 mcg)

Razlike v izpostavljenosti pri zdravilu Effentora so opazili v kliničnih študijah pri bolnikih z

mukozitisom stopnje 1. Cmax je bil za 1 % in AUC0-8 za 25 % višji pri bolnikih z mukozitisom v primerjavi z bolniki brez mukozitisa. Opažene razlike niso bile statistično značilne.

Porazdelitev

Fentanil je izjemno lipofilen in se dobro porazdeli prek vaskularnega sistema z velikim navideznim volumnom porazdelitve. Po bukalni aplikaciji zdravila Effentora se fentanil najprej hitro porazdeli, kar predstavlja ekvilibracijo fentanila med plazmo in izjemno prekrvavljenim tkivom (možgani, srce in pljuča). Posledično se fentanil ponovno porazdeli med ložami globokega tkiva (mišice in maščoba) in plazmo.

Vezava fentanila na plazemske beljakovine je 80 % do 85 %. Glavna vezna beljakovina je alfa-1 kisli glikoprotein, do neke mere pa sodelujeta tudi albumin in lipoproteini. Prosta frakcija fentanila narašča z acidozo.

Biotransformacija

Presnovne poti po bukalni aplikaciji zdravila Effentora v kliničnih študijah niso opredelili. Fentanil se presnavlja v jetrih in v črevesni sluznici v norfentanil s pomočjo izoforme CYP3A4. V študijah na živalih norfentanil ni farmakološko aktiven. Več kot 90 % apliciranega odmerka fentanila se izloči z biološko transformacijo v N-dealkilirane in hidroksilirane neaktivne presnovke.

Izločanje

Po intravenski aplikaciji fentanila se manj kot 7 % apliciranega odmerka nespremenjenega izloči v urinu in samo približno 1 % se izloči nespremenjenega v blatu. Presnovki se po večini izločajo v urinu, medtem ko je izločanje prek blata manj pomembno.

Po apliciranju zdravila Effentora je končna faza izločanja fentanila rezultat ponovne distribucije med plazmo in ložami globokega tkiva. Ta faza izločanja je počasna, kar ima za posledico mediano končno razpolovno dobo izločanja t1/2 približno 22 ur po bukalni aplikaciji efervescentne formulacije in

približno 18 ur po intravenski aplikaciji. Skupni plazemski očistek fentanila po intravenski aplikaciji je približno 42 L/h.

Linearnost/Nelinearnost

Dokazana je bila sorazmernost odmerka od 100 mikrogramov do 1000 mikrogramov.

5.3Predklinični podatki o varnosti

Predklinični podatki na osnovi običajnih študij farmakološke varnosti, toksičnosti pri ponavljajočih odmerkih, genotoksičnosti in kancerogenega potenciala ne kažejo posebnega tveganja za človeka.

Študije razvojne toksičnosti za embrio in zarodek pri podganah in kuncih niso pokazale malformacij ali razvojnih odstopanj, ki bi jih povzročile sestavine, pri dajanju v obdobju organogeneze.

V študiji plodnosti in zgodnjega razvoja zarodka pri podganah so pri visokih odmerkih

(300 mikrogramov/kg/dan s.c.) opazili učinek pri samcih, ki so jih ocenili kot sekundarne sedativnim učinkom fentanila v študijah na živalih.

V študijah razvojne toksičnosti za embrio in zarodek pri podganah je bila stopnja preživetja mladičev značilno manjša pri odmerkih, ki povzročajo hudo toksičnost matere. Nadaljnji izsledki pri odmerkih, toksičnih za mater pri mladičih F1 so bili zapoznel fizični razvoj, senzorične funkcije, refleksi in vedenje. Ti učinki so lahko bodisi posredni zaradi spremenjene materine nege in/ali manjše stopnje laktacije, bodisi neposredni učinek fentanila na mladiče.

Študije kancerogenosti (26-tedenska vsebnost v kožnem nadomestku na Tg.AC transgenih miših; dvoletna študija subkutane kancerogenosti na podganah) s fentanilom niso razkrile izsledkov, ki bi kazali na onkogeni potencial. Ocena posnetkov možganov iz študije karcinogenosti pri podganah je pokazala možganske lezije pri živalih, ki so jim dajali visoke odmerke fentanil citrata. Pomen teh izsledkov za ljudi ni znan.

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

manitol

natrijev karboksimetilškrob (vrsta A) natrijev hidrogenkarbonat brezvodni natrijev karbonat brezvodna citronska kislina magnezijev stearat

6.2Inkompatibilnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

6.3Rok uporabnosti

3 leta

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

Plastificiran aluminijev pretisni omot PVC/Al folija/poliamid/PVC s pokrovom iz papirja/poliestra.

Pretisni omoti so pakirani v škatlah s po 4 ali 28 posamičnimi tabletami. Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje

Bolnike in negovalce je treba poučiti, da vse zaprte tablete, ki jih niso porabili, odstranijo takoj, ko jih več ne potrebujejo.

Vso uporabljeno ali neuporabljeno zdravilo ali odpadni material, ki ga ne uporabljate več, zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

TEVA B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nizozemska

8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Effentora 100 mikrogramov bukalne tablete

EU/1/08/441/001-002

Effentora 200 mikrogramov bukalne tablete

EU/1/08/441/003-004

Effentora 400 mikrogramov bukalne tablete

EU/1/08/441/005-006

Effentora 600 mikrogramov bukalne tablete

EU/1/08/441/007-008

Effentora 800 mikrogramov bukalne tablete

EU/1/08/441/009-010

9.DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 04. april 2008

Datum zadnjega podaljšanja: 20. februar 2013

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu.

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept