Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Elocta (efmoroctocog alfa) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - B02BD02

Updated on site: 06-Oct-2017

Ime zdravilaElocta
ATC kodaB02BD02
Substancaefmoroctocog alfa
ProizvajalecSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila. Glejte poglavje 4.8, kako poročati o neželenih učinkih.

1.IME ZDRAVILA

ELOCTA 250 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

ELOCTA 500 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

ELOCTA 750 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

ELOCTA 1000 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

ELOCTA 1500 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

ELOCTA 2000 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

ELOCTA 3000 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

ELOCTA 250 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

Ena viala vsebuje nominalno 250 i.e. efmoroktokoga alfa (efmoroctocogum alfa). Po rekonstituciji vsebuje en mililiter raztopine za injiciranje približno 83 i.e. efmoroktokoga alfa.

ELOCTA 500 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

Ena viala vsebuje nominalno 500 i.e. efmoroktokoga alfa (efmoroctocogum alfa). Po rekonstituciji vsebuje en mililiter raztopine za injiciranje približno 167 i.e. efmoroktokoga alfa.

ELOCTA 750 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

Ena viala vsebuje nominalno 750 i.e. efmoroktokoga alfa (efmoroctocogum alfa). Po rekonstituciji vsebuje en mililiter raztopine za injiciranje približno 250 i.e. efmoroktokoga alfa.

ELOCTA 1000 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

Ena viala vsebuje nominalno 1000 i.e. efmoroktokoga alfa (efmoroctocogum alfa). Po rekonstituciji vsebuje en mililiter raztopine za injiciranje približno 333 i.e. efmoroktokoga alfa.

ELOCTA 1500 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

Ena viala vsebuje nominalno 1500 i.e. efmoroktokoga alfa (efmoroctocogum alfa). Po rekonstituciji vsebuje en mililiter raztopine za injiciranje približno 500 i.e. efmoroktokoga alfa.

ELOCTA 2000 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

Ena viala vsebuje nominalno 2000 i.e. efmoroktokoga alfa (efmoroctocogum alfa). Po rekonstituciji vsebuje en mililiter raztopine za injiciranje približno 667 i.e. efmoroktokoga alfa.

ELOCTA 3000 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

Ena viala vsebuje nominalno 3000 i.e. efmoroktokoga alfa (efmoroctocogum alfa). Po rekonstituciji vsebuje en mililiter raztopine za injiciranje približno 1000 i.e. efmoroktokoga alfa.

Jakost (mednarodne enote) je določena s pomočjo kromogenega preskusa po Evropski farmakopeji v primerjavi z internim standardom, ki temelji na standardu WHO za faktor VIII. Specifična aktivnost zdravila ELOCTA je 4.000-10.200 i.e./mg beljakovine.

Efmoroktokog alfa (rekombinantni humani koagulacijski faktor VIII, fuzijska beljakovina Fc (rFVIIIFc)) ima 1.890 aminokislin. Pridobljen je z rekombinantno DNA tehnologijo v celični liniji humanih embrionalnih ledvičnih celic (HEK - human embryonic kidney) brez dodajanja kakršnih koli eksogenih beljakovin humanega ali živalskega izvora pri postopku celične kulture, prečiščevanja ali končne formulacije zdravila.

Pomožna snov z znanim učinkom

0,6 mmol (ali 14 mg) natrija na vialo.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

Prašek: liofiliziran, bel do belkast prašek ali pogača.

Vehikel: voda za injekcije, bistra, brezbarvna raztopina.

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Terapevtske indikacije

Zdravljenje in profilaksa krvavitev pri bolnikih s hemofilijo A (prirojeno pomanjkanje faktorja VIII).

Zdravilo ELOCTA se lahko uporablja za vse starostne skupine.

4.2Odmerjanje in način uporabe

Zdravljenje se mora uvesti pod nadzorom zdravnika z izkušnjami pri zdravljenju hemofilije.

Predhodno nezdravljeni bolniki

Varnost in učinkovitost zdravila ELOCTA pri predhodno nezdravljenih bolnikih še nista bili dokazani.

Podatkov ni na voljo.

Odmerjanje

Odmerjanje zdravila in trajanje nadomestnega zdravljenja sta odvisna od stopnje pomanjkanja faktorja VIII, mesta in obsega krvavitve ter od bolnikovega kliničnega stanja.

Število danih enot rekombinantnega faktorja VIII Fc je izraženo v mednarodnih enotah (i.e.), ki se nanašajo na trenutni standard WHO za zdravila s faktorjem VIII. Aktivnost faktorja VIII v plazmi

izražamo bodisi v odstotkih (glede na normalno humano plazmo) bodisi v mednarodnih enotah (glede na Mednarodni standard za faktor VIII v plazmi).

Ena i.e. aktivnosti rekombinantnega faktorja VIII Fc ustreza količini faktorja VIII v enem mililitru normalne humane plazme.

Zdravljenje na zahtevo

Izračun potrebnega odmerka rekombinantnega faktorja VIII Fc temelji na empirični ugotovitvi, da

1 mednarodna enota (i.e.) faktorja VIII na kilogram telesne mase poveča plazemsko aktivnost faktorja VIII za 2 i.e./dl. Potreben odmerek določimo z uporabo naslednje formule:

Potrebno število enot = telesna masa (kg) x želeni dvig faktorja VIII (%) (i.e./dl) x 0,5 (i.e./kg na i.e./dl)

Količino danega zdravila in pogostnost dajanja vedno določamo glede na klinično učinkovitost pri posameznem bolniku (glejte poglavje 5.2). Ni pričakovati, da bo prišlo do zakasnitve v času do najvišje aktivnosti.

V primeru spodaj navedenih krvavitev aktivnost faktorja VIII ne sme pasti pod navedeno raven aktivnosti v plazmi (v % normalne vrednosti ali i.e./dl) v ustreznem obdobju. Za vodilo pri odmerjanju pri krvavitvah in kirurških posegih lahko uporabimo preglednico 1:

Preglednica 1: Vodilo za odmerjanje zdravila ELOCTA za zdravljenje krvavitev in pri kirurških posegih

Stopnja krvavitve/vrsta

Potrebna raven

Pogostnost odmerkov (ure)/trajanje

kirurškega posega

faktorja VIII (%)

zdravljenja (dnevi)

 

(i.e./dl)

 

Krvavitev

 

 

Začetna hemartroza,

20-40

Injiciranje ponavljajte vsaj 1 dan vsakih 12 do

krvavitev v mišico ali

 

24 ur, dokler krvavitev, sodeč po bolečini, ne

krvavitev v ustni votlini

 

preneha ali dokler se ne zaceli. 1

Obsežnejša hemartroza,

30-60

Injiciranje ponavljajte od 3 do 4 dni vsakih 12

krvavitev v mišico ali

 

do 24 ur ali več, dokler bolečina in akutna

hematom

 

nezmožnost ne izzvenita. 1

Življenjsko nevarne

60-100

Injiciranje ponavljajte vsakih 8 do 24 ur,

krvavitve

 

dokler nevarnost ne preneha.

 

 

 

Kirurški poseg

 

 

Manjši kirurški poseg,

30-60

Injiciranje ponavljajte vsaj 1 dan vsakih 24 ur,

vključno z izruvanjem zoba

 

dokler se ne zaceli.

 

 

 

Večji kirurški poseg

80-100

Injiciranje ponavljajte vsakih 8 do 24 ur, kot je

 

(pred operacijo in po

potrebno, dokler se rana zadovoljivo ne zaceli,

 

njej)

potem nadaljujte zdravljenje še vsaj 7 dni za

 

 

vzdrževanje aktivnosti faktorja VIII 30 % do

 

 

60 % (i.e./dl).

1 Pri nekaterih bolnikih in v nekaterih okoliščinah se lahko interval odmerjanja podaljša za do 36 ur. Glejte poglavje 5.2 za farmakokinetske podatke.

Profilaksa

Priporočeni odmerek za dolgotrajno profilakso je 50 i.e./kg vsakih 3 do 5 dni. Odmerek se lahko prilagodi glede na bolnikov odziv v razponu od 25 do 65 i.e./kg (glejte poglavji 5.1 in 5.2). V nekaterih primerih, zlasti pri mlajših bolnikih, bodo morda potrebni krajši razmiki med odmerki ali višji odmerki.

Spremljanje zdravljenja

Tekom zdravljenja se priporoča ustrezno določanje ravni faktorja VIII (s pomočjo enostopenjskih strjevalnih ali kromogenih preskusov), kar je vodilo za odmerjanje zdravila in pogostnost ponovljenih injiciranj. Posamezni bolniki se lahko med seboj razlikujejo pri svojem odzivu na faktor VIII ter kažejo različne razpolovne čase in okrevanja. Odmerek na osnovi telesne mase bo morda treba prilagoditi pri bolnikih s premajhno ali preveliko telesno maso. Še zlasti pri velikih kirurških posegih je skrbno spremljanje nadomestnega zdravljenja z analizo koagulacije (aktivnosti faktorja VIII v plazmi) nepogrešljivo.

Pri uporabi enofaznih koagulacijskih preiskav in vitro na osnovi tromboplastinskega časa (aPTT) za določanje aktivnosti faktorja VIII v krvnih vzorcih bolnikov, lahko na rezultate aktivnosti faktorja VIII v plazmi bistveno vplivata vrsta uporabljenega reagenta aPTT in referenčni standard. To je pomembno zlasti pri menjavi laboratorija in/ali reagenta, uporabljenega za preiskavo.

Starejša populacija

Izkušnje pri bolnikih, starih ≥ 65 let, so omejene.

Pediatrična populacija

Za otroke, stare manj kot 12 let, bodo morda potrebni pogostejši ali večji odmerki (glejte poglavje 5.1). Za mladostnike, stare 12 let ali več, so priporočila za odmerjanje enaka kot za odrasle.

Način uporabe intravenska uporaba

Zdravilo ELOCTA se injicira intravensko nekaj minut. Hitrost dajanja se določi glede na raven bolnikovega udobja in ne sme preseči 10 ml/min.

Za navodila glede rekonstitucije zdravila pred dajanjem glejte poglavje 6.6.

4.3Kontraindikacije

Preobčutljivost na zdravilno učinkovino (rekombinantni humani koagulacijski faktor VIII in/ali domeno Fc) ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1.

4.4Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Preobčutljivost

Z zdravilom ELOCTA so možne preobčutljivostne reakcije alergijskega tipa. Če se pojavijo simptomi preobčutljivosti, je treba bolnikom svetovati, da nemudoma prenehajo z uporabo zdravila in se posvetujejo z zdravnikom.

Bolnike je treba poučiti o znakih preobčutljivostnih reakcij, ki vključujejo koprivnico, generalizirano urtikarijo, stiskanje v prsnem košu, sopenje, hipotenzijo in anafilakso.

V primeru anafilaktičnega šoka je treba uvesti standardno zdravljenje šoka.

Inhibitorji

Tvorba nevtralizirajočih protiteles (inhibitorjev) proti faktorju VIII je znan zaplet pri zdravljenju posameznikov s hemofilijo A. Ti inhibitorji so običajno IgG imunoglobulini, usmerjeni proti prokoagulacijski aktivnosti faktorja VIII, ki so količinsko opredeljeni v enotah Bethesda (BU - Bethesda Units) na ml plazme z uporabo prilagojene preiskave. Tveganje za nastanek inhibitorjev je sorazmerno izpostavljenosti faktorju VIII in je največje v prvih 20 dneh izpostavljenosti. Po prvih 100 dnevih izpostavljenosti pa se zaviralci pojavijo le redko.

Pri prehodu z zdravila, ki vsebuje en faktor VIII, na zdravilo, ki vsebuje drugega, so pri predhodno zdravljenih bolnikih, ki so bili izpostavljeni več kot 100 dni in so imeli razvoj inhibitorjev v anamnezi, opazili primere ponavljajoče se inhibicije (nizkega titra). Zato se priporoča skrbno spremljanje pojava inhibitorjev pri vseh bolnikih, ki zamenjajo zdravilo.

Na splošno je treba vse bolnike, zdravljene s koagulacijskim faktorjem VIII, skrbno spremljati glede nastanka zaviralcev z ustreznimi kliničnimi opazovanji in laboratorijskimi preiskavami. Če niso dosežene pričakovane ravni aktivnosti faktorja VIII v plazmi ali krvavitev ni obvladana z ustreznim odmerkom, je treba opraviti preiskavo za prisotnost zaviralcev faktorja VIII. Pri bolnikih z visokimi ravnmi zaviralcev morda zdravljenje s faktorjem VIII ne bo učinkovito, zato bodo potrebni drugi načini zdravljenja. Vodenje teh bolnikov mora voditi zdravniki z izkušnjami v zdravljenju bolnikov s hemofilijo in tistih z zaviralci faktorja VIII.

Kardiovaskularni dogodki

Pri bolnikih z obstoječimi kardiovaskularnimi dejavniki tveganja lahko nadomestno zdravljenje s FVIII poveča kardiovaskularno tveganje.

Zapleti, povezani z uporabo katetrov

Če je potreben centralni venski kateter (CVK), je treba upoštevati možnost lokalnih okužb, bakteriemije in tromboze na mestu katetrizacije.

Beleženje številke serije

Močno se priporoča, da se ob vsaki uporabi zdravila ELOCTA pri bolniku zabeleži ime in številka serije zdravila, da se ohranja povezava med bolnikom in serijo zdravila.

Pediatrična populacija

Navedena opozorila in previdnostni ukrepi veljajo za odrasle in otroke.

Podatki glede pomožnih snovi

To zdravilo vsebuje 0,6 mmol (ali 14 mg) natrija na vialo. To morajo upoštevati bolniki, ki so na dieti z nadzorovanim vnosom natrija.

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Študij medsebojnega delovanja med humanim koagulacijskim faktorjem VIII (rDNA) z drugimi zdravili niso izvedli. Študij medsebojnega delovanja z zdravilom ELOCTA niso izvedli.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost in dojenje

Študij o vplivu zdravila ELOCTA na sposobnost razmnoževanja pri živalih niso izvedli. Izvedli so študijo prenosa v posteljico pri miših (glejte poglavje 5.3). Na podlagi redke pojavnosti hemofilije A pri ženskah

podatki o izkušnjah glede uporabe faktorja VIII med nosečnostjo in dojenjem niso na voljo. Zato se lahko faktor VIII uporablja med nosečnostjo in dojenjem le, če je jasno indiciran.

Plodnost

Podatkov o plodnosti ni na voljo. Študij plodnosti pri živalih z zdravilom ELOCTA niso izvedli.

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Zdravilo ELOCTA nima vpliva na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

4.8Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

V redkih primerih so opazili preobčutljivostne ali alergijske reakcije (ki lahko vključujejo oteklost obraza, izpuščaj, koprivnico, stiskanje v prsnem košu in težave z dihanjem, pekoč občutek in zbadanje na mestu infudiranja, mrzlico, zardevanje, generalizirano urtikarijo, glavobol, hipotenzijo, letargijo, navzeo, nemirnost, tahikardijo), ki so v posameznih primerih napredovale v hudo anafilaksijo (vključno s šokom).

Pri bolnikih s hemofilijo A se lahko razvijejo nevtralizirajoča protitelesa (zaviralci) proti faktorju VIII. Če se taki zaviralci pojavijo, se stanje kaže kot nezadosten klinični odziv. V takih primerih je priporočljivo, da se posvetujete s specializiranim centrom za hemofilijo.

Seznam neželenih učinkov v obliki preglednice

Pogostnosti v preglednici 2 so opazili pri skupno 233 bolnikih s hudo hemofilijo A v kliničnih študijah faze III in v podaljšku študije. Skupno število dni izpostavljenosti je bilo 34.746 z mediano 129 (razpon 1-326) dni izpostavljenosti na osebo.

Spodaj predstavljena preglednica 2 je v skladu s klasifikacijo organskih sistemov MedDRA (klasifikacija organskih sistemov in raven prednostnega izraza).

Pogostnosti so bile ocenjene v skladu z naslednjim dogovorom: zelo pogosti (≥ 1/10); pogosti (≥ 1/100 do < 1/10); občasni (≥ 1/1.000 do < 1/100); redki (≥ 1/10.000 do < 1/1.000); zelo redki (< 1/10.000); neznana

(ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov).

Znotraj vsake skupine pogostnosti so neželeni učinki navedeni po padajoči resnosti.

Preglednica 2: Neželeni učinki, o katerih so poročali za zdravilo ELOCTA v kliničnih preskušanjih

Organski sistem po MedDRA

Neželeni učinki

Kategorija

 

 

pogostnosti

Bolezni živčevja

glavobol

občasni

 

omotica

občasni

 

disgevzija

občasni

Srčne bolezni

bradikardija

občasni

Žilne bolezni

hipertenzija

občasni

 

vročinski oblivi

občasni

 

angiopatija1

občasni

Bolezni dihal, prsnega koša in mediastinalnega

kašelj

občasni

prostora

 

 

Bolezni prebavil

bolečina v spodnjem

občasni

 

delu trebuha

 

Bolezni kože in podkožja

izpuščaj

občasni

Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega

artralgija

občasni

tkiva

mialgija

občasni

 

bolečina v hrbtu

občasni

 

oteklost sklepov

občasni

Splošne težave in spremembe na mestu aplikacije

splošno slabo počutje

občasni

 

bolečina v prsnem košu

občasni

 

občutek hladu

občasni

 

občutek vročine

občasni

Preiskave

pozitivna protitelesa

občasni

 

proti faktorju VIII2

 

 

 

 

Poškodbe in zastrupitve in zapleti pri posegih

hipotenzija pri posegu

občasni

1Raziskovalčev izraz: vaskularna bolečina po injiciranju zdravila ELOCTA

2Ena odrasla oseba je imela pozitiven izvid preiskave protiteles proti faktorju VIII, kar je bilo skladno z enim merjenjem nevtralizirajočega titra protiteles 0,73 enot Bethesda/ml v 14. tednu. Nevtralizirajoče protitelo ni bilo potrjeno pri ponovnem testiranju 18 dni pozneje in je bilo negativno pri sledečih obiskih. Očistek se je v 14. tednu povečal, z nadaljevanjem zdravljenja z rFVIIIFc pa je povečanje izzvenelo.

Izkušnje v obdobju trženja

V obdobju trženja so opazili razvoj zaviralca faktorja VIII.

Pediatrična populacija

Starostno specifičnih razlik v neželenih učinkih med pediatričnimi in odraslimi osebami niso opazili.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9Preveliko odmerjanje

Ni poročil o simptomih prevelikega odmerjanja.

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: antihemoragiki, koagulacijski faktor VIII, oznaka ATC: B02BD02

Mehanizem delovanja

Kompleks faktorja VIII/von Willebrandovega faktorja sestavljata 2 molekuli (faktor VIII in

von Willebrandov faktor) z različnim fiziološkim delovanjem. Po aktiviranju kaskade strjevanja se faktor VIII pretvori v aktivirani faktor VIII in sprosti od von Willebrandovega faktorja. Aktivirani faktor VIII deluje kot kofaktor aktiviranega faktorja IX in pospeši pretvorbo faktorja X v aktivirani faktor X na fosfolipidnih površinah. Aktivirani faktor X pretvori protrombin v trombin. Trombin nato pretvori fibrinogen v fibrin in tako nastane krvni strdek.

Hemofilija A je na kromosom X vezana dedna motnja strjevanja krvi zaradi znižanih ravni funkcionalnega faktorja VIII in povzroči krvavitev v sklepe, mišice ali notranje organe, bodisi spontano ali kot posledica nezgode ali kirurške poškodbe. Z nadomestnim zdravljenjem se zveča plazemska raven faktorja VIII in s tem omogoči začasna poprava pomanjkanja faktorja in nagnjenosti h krvavitvam.

Zdravilo ELOCTA (efmoroktokog alfa) je povsem rekombinantna fuzijska beljakovina s podaljšanim razpolovnim časom. Zdravilo ELOCTA je sestavljeno iz rekombinantne B-domene zbrisanega humanega koagulacijskega faktorja VIII, kovalentno vezanega na domeno Fc humanega imunoglobulina G1. Regija Fc humanega imunoglobulina G1 se veže na neonatalni receptor Fc. Ta receptor je izražen vse

življenje in je del naravne poti, ki ščiti imunoglobuline pred lizosomsko razgradnjo z vključitvijo teh beljakovin nazaj v obtok, kar podaljša njihov razpolovni čas v plazmi. Efmoroktokog alfa se veže na neonatalni receptor Fc, za kar uporablja to isto naravno pot, da upočasni lizosomsko razgradnjo in omogoči daljši razpolovni čas v plazmi kot endogeni faktor VIII.

Klinična učinkovitost in varnost

Varnost, učinkovitost in farmakokinetiko zdravila ELOCTA so ocenili v dveh multinacionalnih, odprtih, osrednjih študijah; v študiji faze 3, imenovani študija I, in pediatrični študiji faze 3, imenovani študija II

(glejte Pediatrična populacija).

V študiji I so primerjali učinkovitost obeh profilaktičnih režimov zdravljenja (individualiziranega in tedenskega) z zdravljenjem na zahtevo. V študijo je bilo skupaj vključenih 165 predhodno zdravljenih bolnikov moškega spola (starih 12 do 65 let) s hudo hemofilijo A. Osebe na profilaktičnem režimu so bile pred vstopom v študijo dodeljene v individualiziran profilaktični krak. Osebe, ki so bile pred vstopom v študijo zdravljene na zahtevo, so bile dodeljene bodisi v individualiziran profilaktični krak bodisi randomizirane v krak s tedensko profilakso ali krak z zdravljenjem po potrebi. V individualiziranem profilaktičnem kraku so osebe začele z režimom dvakrat na teden, sestavljenim iz 25 i.e./kg na prvi dan, ki mu je sledilo 50 i.e./kg na četrti dan. Individualizirani profilaktični odmerek in interval sta bila prilagojena v razponu od 25 do 65 i.e./kg vsakih 3 do 5 dni. Tedenski profilaktični odmerek je bil 65 i.e./kg. V študiji I so dodatno ocenili hemostatsko učinkovitost pri zdravljenju epizod krvavitve in določili hemostatsko učinkovitost v predoperativni obravnavi oseb pred večjimi kirurškimi posegi.

Individualizirana profilaksa: Pri 117 osebah , ki jih je bilo možno oceniti, vključenih v individualizirani profilaktični krak študije I, je bila mediana intervala odmerka 3,51 (interkvartilni razpon 3,17 do 4,43) dni in mediana skupnega tedenska odmerka je bila 77,90 (interkvartilni razpon 72,35 do 91,20) i.e./kg.

Mediana letnih stopenj krvavitev oseb, pri katerih je bilo mogoče oceniti učinkovitost, je bila 1,60 (interkvartilni razpon 0,0 do 4,69) za osebe v individualiziranem profilaktičnem kraku, 3,59 (1,86 do 8,36) za osebe v tedenskem profilaktičnem kraku in 33,57 (21,14 do 48,69) za osebe v kraku z zdravljenjem po potrebi. Epizode krvavitve se niso pojavile pri 45,3 % oseb na individualizirani profilaksi in pri 17,4 % oseb na tedenski profilaksi.

Zdravljenje krvavitve: Od 757 dogodkov krvavitve, ki so jih opazili med študijo I, so jih 87,3 % obvladali z 1 injekcijo in celokupno 97,8 % z 2 injekcijama ali manj. Mediana odmerka na injekcijo za zdravljenje epizode krvavitve je bila 27,35 (interkvartilni razpon 22,73 do 32,71) i.e./kg. Mediana celokupnega odmerka za zdravljenje epizode krvavitve je bila 31,32 i.e./kg (23,53; 52,53) v individualiziranem profilaktičnem kraku in v tedenskem profilaktičnem kraku ter 27,35 i.e./kg (22,59; 32,71) v kraku zdravljenja po potrebi.

Perioperativno obvladovanje (kirurška profilaksa): Pri 22 osebah v študiji I in v podaljšku študije so opravili in ocenili skupaj 23 večjih kirurških posegov. Večina oseb (95,7 %) je prejela en sam odmerek pred operacijo za ohranitev hemostaze med kirurškim posegom. Mediana odmerka na injekcijo za ohranitev hemostaze med kirurškim posegom je bila 58,3 (razpon 45 do 102) i.e./kg. Na dan kirurškega posega je večina oseb prejela še drugo injekcijo. Razpon skupnega odmerka na dan kirurškega posega je bil od 50,8 do 126,6 i.e./kg.

Pediatrična populacija starosti < 12 let

V študijo II je bilo skupaj vključenih 71 predhodno zdravljenih pediatričnih bolnikov moškega spola s hudo hemofilijo A. Med 71 vključenimi osebami jih je 69 prejelo vsaj 1 odmerek zdravila ELOCTA in pri njih je bilo mogoče oceniti učinkovitost. Osebe so bile stare manj kot 12 let (35 jih je bilo starih < 6 let in 34 jih je bilo starih 6 do < 12 let). Začetni profilaktični režim je bil sestavljen iz 25 i.e./kg na prvi dan, ki mu je sledilo 50 i.e./kg na četrti dan. Pri omejenem številu bolnikov v študiji je bilo dovoljeno in uporabljeno odmerjanje do 80 i.e./kg in le 2-dnevni intervali odmerjanja.

Individualizirana profilaksa: Pri pediatričnih osebah z individualiziranim profilaktičnim režimom je bila mediana intervala odmerka 3,49 (interkvartilni razpon 3,46 do 3,51) dni in mediana skupnega tedenskega odmerka je bila 91,63 (interkvartilni razpon 84,72 do 104,56) i.e./kg za osebe, stare < 6 let oz. 86,88 (interkvartilni razpon 79,12 do 103,08) i.e./kg za osebe, stare 6 do < 12 let. Večina bolnikov (78,3 %) je ostala na režimu zdravljenja z izmenjajočimi odmerki (mediana 31,73 i.e./kg za manjši odmerek in 55,87 i.u./kg za večji odmerek). Mediana celokupna letna stopnja krvavitev je bila 1,96 (interkvartilni razpon 0,00 do 3,96). Pri 46,4 % pediatričnih oseb ni bilo epizod krvavitev.

Zdravljenje krvavitve: Od 86 dogodkov krvavitve, ki so jih opazili med študijo II, so jih 81,4 % obvladali z 1 injekcijo in celokupno 93,0 % epizod krvavitev so obvladali z 2 injekcijama ali manj. Mediana odmerka na injekcijo za zdravljenje epizode krvavitve je bila 49,69 (interkvartilni razpon 29,41 do 56,82) i.e./kg.

Mediana celokupnega odmerka za zdravljenje epizode krvavitve je bila 54,90 i.e./kg (29,41; 71,09).

Evropska agencija za zdravila je začasno odložila zahtevo za predložitev rezultatov študij z zdravilom ELOCTA za eno ali več podskupin pediatrične populacije za zdravljenje dednega pomanjkanja faktorja VIII (za podatke o uporabi pri pediatrični populaciji glejte poglavje 4.2).

5.2Farmakokinetične lastnosti

Vse farmakokinetične študije z zdravilom ELOCTA so bile izvedene pri predhodno zdravljenih bolnikih s hudo hemofilijo A. Podatki, predstavljeni v tem poglavju, so bili pridobljeni s pomočjo kromogenih in enostopenjskih strjevalnih preskusov. Farmakokinetični parametri iz podatkov kromogenega preskusa so bili podobni tistim, izpeljanim iz enostopenjskega strjevalnega preskusa.

Farmakokinetične lastnosti so ocenili pri 28 osebah (≥ 15 let), ki so dobivale zdravilo ELOCTA (rFVIIIFc). Po vsaj 96-urnem (4-dnevnem) obdobju izpiranja so osebe prejele enkratni odmerek 50 i.e./kg zdravila ELOCTA. Farmakokinetični vzorci so bili odvzeti pred odmerjanjem, nato pa zaporedno v

7 časovnih točkah do 120 ur (5 dni) po odmerjanju. Farmakokinetični parametri po odmerku 50 i.e./kg zdravila ELOCTA so predstavljeni v preglednicah 3 in 4.

Preglednica 3: Farmakokinetični parametri zdravila ELOCTA, pridobljeni z enostopenjskim strjevalnim preskusom

Farmakokinetični parametri1

Zdravilo ELOCTA

(95-odstotni IZ)

 

 

N = 28

Postopno okrevanje (i.e./dl na i.e./kg)

2,24

(2,11-2,38)

 

AUC/odmerek

51,2

(i.e.*h/dl na i.e./kg)

(45,0-58,4)

Cmax (i.e./dl)

(101-115)

 

Očistek (ml/h/kg)

1,95

(1,71-2,22)

 

t½ (h)

19,0

(17,0-21,1)

 

MRT (h)

25,2

(22,7-27,9)

 

Vss (ml/kg)

49,1

(46,6-51,7)

 

1 Farmakokinetični parametri so predstavljeni kot geometrična sredina (95-odstotni IZ)

Okrajšave: IZ =interval zaupanja; Cmax = največja aktivnost; AUC = površina pod krivuljo aktivnosti FVIII v odvisnosti od časa (area under time curve); t½ = končni razpolovni čas; Vss = volumen porazdelitve v stanju dinamičnega ravnovesja (volume of distribution at steady-state); MRT = povprečni čas zadrževanja

(mean residence time).

Preglednica 4: Farmakokinetični parametri zdravila ELOCTA pridobljeni s kromogenim preskusom

Farmakokinetični parametri1

Zdravilo ELOCTA

(95-odstotni IZ)

 

 

N = 27

Postopno okrevanje (i.e./dl na i.e./kg)

2,49

(2,28-2,73)

 

AUC/odmerek

47,5

(i.e.*h/dl na i.e./kg)

(41,6-54,2)

Cmax (i.e./dl)

(104-165)

 

Očistek (ml/h/kg)

2,11

(1,85-2,41)

 

t½ (h)

20,9

(18,2-23,9)

 

MRT (h)

25,0

(22,4-27,8)

 

Vss (ml/kg)

52,6

(47,4-58,3)

 

1 Farmakokinetični parametri so predstavljeni kot geometrična sredina (95-odstotni IZ)

Okrajšave: IZ = interval zaupanja; Cmax = največja aktivnost; AUC = površina pod krivuljo aktivnosti

FVIII v odvisnosti od časa (area under time curve); t½ = končni razpolovni čas; Vss = volumen porazdelitve v stanju dinamičnega ravnovesja (volume of distribution at steady-state); MRT = povprečni čas zadrževanja (mean residence time).

Farmakokinetični podatki kažejo, da ima zdravilo ELOCTA podaljšan cirkulirajoči razpolovni čas.

Pediatrična populacija

Farmakokinetične parametre zdravila ELOCTA so za mladostnike določili v študiji I (farmakokinetični vzorci so bili odvzeti pred odmerjanjem, nato pa ocenjeni v več časovnih točkah do 120 ur (5 dni) po odmerjanju), za otroke pa so jih določili v študiji II (farmakokinetični vzorci so bili odvzeti pred odmerjanjem, nato pa ocenjeni v več časovnih točkah do 72 ur (3 dni) po odmerjanju). V preglednicah 5 in 6 so predstavljeni farmakokinetični parametri, izračunani iz pediatričnih podatkov za osebe, stare manj kot 18 let.

Preglednica 5: Farmakokinetični parametri zdravila ELOCTA za pediatrično populacijo, pridobljeni z enostopenjskim strjevalnim preskusom

Farmakokinetični

 

Študija II

 

Študija I*

 

 

 

 

 

< 6 let

 

6 do < 12 let

 

12 do < 18 let

parametri1

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 23

 

N = 31

 

N = 11

 

 

 

 

 

 

Postopno okrevanje

1,90

 

2,30

 

1,81

(i.e./dl na i.e./kg)

(1,79-2,02)

 

(2,04-2,59)

 

(1,56-2,09)

 

 

 

 

 

 

AUC/odmerek

28,9

 

38,4

 

38,2

(i.e.*h/dl na i.e./kg)

(25,6-32,7)

 

(33,2-44,4)

 

(34,0-42,9)

 

 

 

 

 

 

t½ (h)

12,3

 

13,5

 

16,0

 

(11,0-13,7)

 

(11,4-15,8)

 

(13,9-18,5)

 

 

 

 

 

 

MRT (h)

16,8

 

19,0

 

22,7

 

(15,1-18,6)

 

(16,2-22,3)

 

(19,7-26,1)

 

 

 

 

 

 

Očistek (ml/h/kg)

3,46

 

2,61

 

2,62

 

(3,06-3,91)

 

(2,26-3,01)

 

(2,33-2,95)

 

 

 

 

 

 

Vss (ml/kg)

57,9

 

49,5

 

59,4

 

(54,1-62,0)

 

(44,1-55,6)

 

(52,7-67,0)

 

 

 

 

 

 

1 Farmakokinetični parametri so predstavljeni kot geometrična sredina (95-odstotni IZ)

Okrajšave: IZ = interval zaupanja; AUC = površina pod krivuljo aktivnosti FVIII v odvisnosti od časa

(area under time curve); t½ = končni razpolovni čas; MRT = povprečni čas zadrževanja (mean residence time); Vss = volumen porazdelitve v stanju dinamičnega ravnovesja (volume of distribution at steady- state)

*Farmakokinetični parametri za 12 do < 18 let so vključevali osebe iz vseh krakov v študiji I z različnimi shemami vzorčenja

Preglednica 6: Farmakokinetični parametri zdravila ELOCTA za pediatrično populacijo, pridobljeni s kromogenim preskusom

Farmakokinetični

Študija II

 

 

Študija I*

 

 

 

 

 

< 6 let

 

6 do < 12 let

 

12 do < 18 let

parametri1

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 24

 

N = 27

 

N = 11

 

 

 

 

 

 

Postopno okrevanje (i.e./dl na

1,88

 

2,08

 

1,91

i.e./kg)

(1,73-2,05)

 

(1,91-2,25)

 

(1,61-2,27)

 

 

 

 

 

 

AUC/odmerek

25,9

 

32,8

 

40,8

(i.e.*h/dl na i.e./kg)

(23,4-28,7)

 

(28,2-38,2)

 

(29,3-56,7)

 

 

 

 

 

 

t½ (h)

14,3

 

15,9

 

17,5

 

(12,6-16,2)

 

(13,8-18,2)

 

(12,7-24,0)

 

 

 

 

 

 

MRT (h)

17,2

 

20,7

 

23,5

 

(15,4-19,3)

 

(18,0-23,8)

 

(17,0-32,4)

 

 

 

 

 

 

Očistek (ml/h/kg)

3,86

 

3,05

 

2,45

 

(3,48-4,28)

 

(2,62-3,55)

 

(1,76-3,41)

 

 

 

 

 

 

Vss (ml/kg)

66,5

 

63,1

 

57,6

 

(59,8-73,9)

 

(56,3-70,9)

 

(50,2-65,9)

 

 

 

 

 

 

1 Farmakokinetični parametri so predstavljeni kot geometrična sredina (95-odstotni IZ)

Okrajšave: IZ = interval zaupanja; AUC = površina pod krivuljo aktivnosti FVIII v odvisnosti od časa (area under time curve); t½ = končni razpolovni čas; MRT = povprečni čas zadrževanja (mean residence time); Vss = volumen porazdelitve v stanju dinamičnega ravnovesja (volume of distribution at steady- state)

*Farmakokinetični parametri za 12 do < 18 let so vključevali osebe iz vseh krakov v študiji I z različnimi shemami vzorčenja

V primerjavi z mladostniki in odraslimi je pri otrocih, starih manj kot 12 let, očistek večji in razpolovni čas krajši, kar je v skladu z opažanji pri drugih koagulacijskih faktorjih. Te razlike je treba upoštevati pri odmerjanju.

5.3Predklinični podatki o varnosti

Predklinični podatki na osnovi študij akutne toksičnosti in toksičnosti pri ponavljajočih odmerkih ne kažejo posebnega tveganja za človeka (to vključuje oceno lokalne toksičnosti in farmakološke varnosti). Študij za preučitev genotoksičnost, kancerogenosti, vpliva na sposobnost razmnoževanja in embrio- fetalnega razvoja niso izvedli. V študiji prehajanja skozi posteljico se je pokazalo, da pri miših zdravilo

ELOCTA v majhnih količinah prehaja skozi posteljico.

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

Prašek saharoza natrijev klorid

L-histidin

kalcijev klorid dihidrat polisorbat 20

natrijev hidroksid (za uravnavanje pH) klorovodikova kislina (za uravnavanje pH)

Vehikel

voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

Zaradi pomanjkanja študij kompatibilnosti zdravila ne smemo mešati z drugimi zdravili.

Uporabljati je dovoljeno le priloženi komplet za infundiranje, saj je neuspešnost zdravljenja lahko posledica adsorpcije koagulacijskega faktorja VIII na notranjo površino nekaterih oprem za injiciranje.

6.3Rok uporabnosti

Neodprta viala 3 leta

Zdravilo lahko v roku uporabnosti za eno samo obdobje, ki ne sme biti daljše od 6 mesecev, shranjujete pri sobni temperature (do 30 °C). Datum, ko je bilo zdravilo vzeto iz hladilnika, je treba zabeležiti na škatli. Po shranjevanju pri sobni temperaturi zdravila ne smete shraniti nazaj v hladilnik. Ne uporabljajte po izteku roka uporabnosti, ki je natisnjen na viali, ali šest mesecev po odstranitvi škatle iz hladilnika; kar nastopi prej.

Po rekonstituciji

Po rekonstituciji sta bili kemična in fizikalna stabilnost dokazani za 6 ur za zdravilo, shranjeno pri sobni temperaturi (do 30 °C). Zagotovite zaščito zdravila pred neposredno sončno svetlobo. Če rekonstituiranega zdravila ne uporabite v 6 urah, ga morate zavreči. Z mikrobiološkega vidika je treba zdravilo uporabiti takoj po rekonstituciji. Za shranjevanje neporabljenega zdravila med uporabo in za pogoje pred uporabo je odgovoren uporabnik.

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte v hladilniku (2 °C - 8 °C). Ne zamrzujte. Vialo shranjujte v zunanji ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

Za pogoje shranjevanja po rekonstituciji zdravila glejte poglavje 6.3.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina ter posebna oprema za uporabo, dajanje ali implantacijo

Eno pakiranje vsebuje:

-prašek v viali iz stekla tipa 1 s klorobutilnim gumijastim zamaškom brez lateksa

-3 ml vehikla v napolnjeni injekcijski brizgi iz stekla tipa 1 z zamaškom z batom iz brombutilne gume brez lateksa

-bat

-sterilni nastavek viale za rekonstitucijo

-sterilni infuzijski komplet

-dva alkoholna zloženca

-dva obliža

-eno gazo

Velikost pakiranja je 1.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

Vialo z liofiliziranim zdravilom v obliki praška za injekcijo je treba rekonstituirati s priloženim vehiklom

(voda za injekcije) iz napolnjene injekcijske brizge s pomočjo sterilnega nastavka viale za rekonstitucijo. Vialo je treba nežno obračati, dokler se ne raztopi ves prašek.

Za dodatne informacije o rekonstituciji in dajanju glejte navodilo za uporabo.

Rekonstituirana raztopina mora biti bistra do rahlo motna in brezbarvna. Motnih raztopin ali raztopin z usedlinami se ne sme uporabljati. Rekonstituirano zdravilo je treba pred uporabo pregledati s prostim očesom glede delcev in obarvanja.

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) SE-112 76 Stockholm

Švedska

8.ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/15/1046/001

EU/1/15/1046/002

EU/1/15/1046/003

EU/1/15/1046/004

EU/1/15/1046/005

EU/1/15/1046/006

EU/1/15/1046/007

9.DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 19. november 2015

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu.

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept