Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Elonva (corifollitropin alfa) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - G03GA09

Updated on site: 06-Oct-2017

Ime zdravilaElonva
ATC kodaG03GA09
Substancacorifollitropin alfa
ProizvajalecMerck Sharp

1.IME ZDRAVILA

Elonva 100 mikrogramov raztopina za injiciranje

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Ena napolnjena injekcijska brizga vsebuje 100 mikrogramov korifolitropina alfa* v 0,5 ml raztopine za injiciranje.

*Korifolitropin alfa je glikoprotein, izdelan v ovarijskih celicah kitajskega hrčka (CHO) z uporabo tehnologije rekombinantne DNA.

Pomožne snovi z znanim učinkom:

To zdravilo vsebuje manj kot 1 mmol (23 mg) natrija na injekcijo, kar v bistvu pomeni 'brez natrija'.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

raztopina za injiciranje (injekcija)

bistra in brezbarvna vodna raztopina

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Terapevtske indikacije

Zdravilo Elonva je indicirano za nadzorovano stimulacijo jajčnikov (COS) v kombinaciji z uporabo antagonista gonadotropin sproščujočega hormona (GnRH) za razvoj več foliklov pri ženskah v programu asistirane reprodukcije (ART).

4.2Odmerjanje in način uporabe

Zdravljenje z zdravilom Elonva je treba uvesti pod nadzorom zdravnika, ki je izkušen v zdravljenju težav s plodnostjo.

Odmerjanje

Za zdravljenje žensk v rodni dobi se odmerek zdravila Elonva določi glede na telesno maso in starost.

-Za ženske, ki tehtajo 60 kilogramov ali manj in so stare 36 let ali manj, je priporočljiv enkraten odmerek 100 mikrogramov.

-Enkraten odmerek 150 mikrogramov je priporočljiv za ženske:

-ki tehtajo več kot 60 kilogramov, ne glede na starost.

-ki tehtajo 50 kilogramov ali več in so starejše od 36 let.

Uporabe pri ženskah, starejših od 36 let in s telesno maso manj kot 50 kilogramov, niso raziskali.

 

 

 

Telesna masa

 

 

 

Manj kot 50 kg

50–60 kg

Več kot 60 kg

Starost

36 let ali manj

100 mikrogramov

100 mikrogramov

150 mikrogramov

 

 

 

 

 

Več kot 36 let

Ni raziskano

150 mikrogramov

150 mikrogramov

 

 

 

 

 

Priporočeni odmerki zdravila Elonva so bili določeni le v ciklusu zdravljenja z antagonistom GnRH, ki so ga uporabili od 5. ali 6. dne stimulacije naprej (glejte tudi poglavja 4.1, 4.4 in 5.1).

1. dan stimulacije:

Zdravilo Elonva dajte bolnici v obliki enkratne subkutane injekcije, najbolje v trebušno steno, in sicer med zgodnjo folikularno fazo menstrualnega ciklusa.

5. ali 6. dan stimulacije:

Zdravljenje z antagonistom GnRH je treba začeti na 5. dan stimulacije oziroma na 6. dan, odvisno od odziva jajčnikov, t.j. od števila in velikosti rastočih foliklov. V pomoč je lahko tudi sočasna določitev serumskih koncentracij estradiola. Antagonist GnRH uporabimo za preprečevanje prezgodnjega zvišanja koncentracije luteinizirajočega hormona (LH).

8. dan stimulacije:

Sedem dni po injiciranju zdravila Elonva na 1. dan stimulacije lahko zdravljenje COS nadaljujete z vsakodnevnimi injekcijami (rekombinantnega) folikle stimulirajočega hormona [(rek)FSH], dokler ne bodo izpolnjeni kriteriji za sprožitev dokončnega zorenja jajčeca (3 folikli ≥ 17 mm). Dnevni odmerek (rek)FSH je lahko odvisen od odziva jajčnikov. Pri ženskah, ki se normalno odzivajo na zdravljenje, svetujemo dnevni odmerek 150 i.e. (rek)FSH. Dajanje (rek)FSH na dan uporabe humanega horionskega gonadotropina (hCG) lahko izpustite, odvisno od odziva jajčnikov. Na splošno velja, da je zadosten razvoj foliklov dosežen v povprečju do devetega dne zdravljenja (razpon: od 6. do 18. dne).

Kakor hitro opazite tri folikle premera 17 mm, dajte bolnici eno injekcijo od 5.000 do 10.000 i.e. hCG isti dan ali naslednji dan, da boste sprožili dokončno zorenje jajčeca. Če je odziv jajčnikov premočan, pa glejte priporočila, ki so podana v poglavju 4.4, da boste zmanjšali tveganje za nastanek sindroma hiperstimulacije jajčnikov (OHSS).

Posebne skupine bolnic

Okvara ledvic

Klinične študije pri bolnicah z ledvično insuficienco niso bile opravljene. Ker je lahko pri teh bolnicah zmanjšana stopnja izločanja korifolitropina alfa, uporaba zdravila Elonva pri njih ni priporočljiva (glejte poglavji 4.4 in 5.2).

Okvara jeter

Čeprav podatki za bolnice z okvaro jeter niso na voljo, je malo verjetno, da bi okvara jeter vplivala na izločanje korifolitropina alfa (glejte poglavje 5.2).

Pediatrična populacija

Glede na odobreno indikacijo uporaba zdravila Elonva pri pediatrični populaciji ne pride v poštev.

Način uporabe

Subkutano injiciranje zdravila Elonva lahko izvede ženska sama ali pa ji zdravilo injicira njen partner, pod pogojem, da sta od zdravnika dobila ustrezna navodila. Zdravilo Elonva si smejo same injicirati samo tiste ženske, ki so motivirane in ustrezno usposobljene za to ter imajo dostop do nasveta strokovnjaka.

4.3Kontraindikacije

Preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1,

tumorji jajčnikov, dojk, maternice, hipofize ali hipotalamusa,

nenormalne (t.j. nemenstrualne) vaginalne krvavitve brez znanega oz. diagnosticiranega vzroka,

primarna odpoved jajčnikov,

ciste na jajčnikih ali povečani jajčniki,

sindrom hiperstimulacije jajčnikov v pretekli anamnezi (OHSS),

če ste pri prejšnjem ciklusu nadzorovane stimulacije jajčnikov (COS) dobili več kot 30 foliklov premera 11 mm, kar je bilo izmerjeno pri ultrazvočnem pregledu,

bazalno število antralnih foliklov > 20,

fibroidni tumorji maternice, ki so nezdružljivi z nosečnostjo,

malformacije reproduktivnih organov, ki so nezdružljive z nosečnostjo,

sindrom policističnih jajčnikov (PCOS).

4.4Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Ocena neplodnosti pred začetkom zdravljenja

Pred začetkom zdravljenja je treba pri paru oceniti, ali je njuna neplodnost sploh primerna za tovrstno zdravljenje. Še posebej je treba te ženske pregledati, da ugotovite, ali imajo hipotireozo, adrenokortikalno insuficienco, hiperprolaktinemijo in tumorje hipofize ali hipotalamusa, ter jim uvesti ustrezno specifično zdravljenje. Prav tako je treba pred začetkom zdravljenja z zdravilom Elonva oceniti bolezenska stanja, pri katerih je nosečnost kontraindicirana.

Odmerjanje med ciklusom stimulacije

Zdravilo Elonva je namenjeno samo za enkratno subkutano injiciranje. V istem ciklusu zdravljenja ženska ne sme prejeti dodatnih injekcij zdravila Elonva. (Glejte tudi poglavje 4.2.)

Po prejemu zdravila Elonva ženski pred 8. dnevom stimulacije ne smete dati dodatnega zdravila, ki vsebuje FSH (glejte tudi poglavje 4.2).

Ledvična insuficienca

Pri bolnicah z blago, zmerno ali hudo ledvično insuficienco je lahko stopnja izločanja korifolitropina alfa zmanjšana (glejte poglavji 4.2 in 5.2), zato uporaba zdravila Elonva pri teh ženskah ni priporočljiva.

Zdravljenje skupaj z agonistom GnRH ni priporočljivo

Podatkov o uporabi zdravila Elonva v kombinaciji z agonistom GnRH je malo. Izsledki majhne nenadzorovane študije pa so pokazali večji odziv jajčnikov kot pri uporabi kombinacije z antagonistom GnRH. Zato uporaba zdravila Elonva ni priporočljiva v kombinaciji z agonistom GnRH (glejte tudi poglavje 4.2).

Sindrom hiperstimulacije jajčnikov (OHSS)

OHSS je medicinski sopojav, ki se razlikuje od preprostega povečanja jajčnikov brez zapletov. Klinični znaki in simptomi blagega in zmernega OHSS so trebušne bolečine, slabost, driska, blago do zmerno povečanje jajčnikov in ciste na jajčnikih. Hud OHSS je lahko življenjsko nevaren. Klinični znaki in simptomi hudega OHSS so velike ciste na jajčnikih, akutne trebušne bolečine, ascites, plevralni izliv, hidrotoraks, dispneja, oligurija, hematološke motnje in povečanje telesne mase. V redkih primerih lahko v povezavi z OHSS nastopijo venski ali arterijski tromboembolizmi. V povezavi z OHSS so prav tako poročali o prehodno nenormalnih

izvidih preiskav delovanja jeter, ki kažejo na motnje delovanja jeter, z ali brez morfoloških sprememb, ugotovljenih pri jetrni biopsiji.

OHSS lahko povzročita uporaba hCG in nosečnost (endogeni hCG). Zgodnji OHSS običajno nastopi v 10 dneh po prejemu hCG in je lahko združen s čezmernim odzivom jajčnikov na spodbujanje z gonadotropini. Pozni OHSS nastopi več kot 10 dni po prejemu hCG kot posledica hormonskih sprememb v nosečnosti. Zaradi tveganja za nastanek OHSS je treba ženske spremljati še najmanj dva tedna po prejemu hCG.

Ženske z znanimi dejavniki tveganja za močan odziv jajčnikov so lahko po zdravljenju z zdravilom Elonva še posebej nagnjene k nastanku OHSS. Pri ženskah, ki imajo prvi ciklus stimulacije jajčnikov in so dejavniki tveganja pri njih le delno znani, pa je priporočljivo pozorno spremljanje glede zgodnjih znakov in simptomov OHSS.

Za zmanjšanje tveganja za nastanek OHSS je treba opraviti ultrazvočno oceno razvoja foliklov pred zdravljenjem in v rednih časovnih razmikih med zdravljenjem. V pomoč je lahko tudi sočasna določitev serumskih koncentracij estradiola. Pri asistirani reprodukciji obstaja povečano tveganje za OHSS pri 18 ali več foliklih premera 11 mm ali več. Če je vidnih skupaj 30 ali več foliklov, svetujemo, da ne uporabite hCG.

Glede na odziv jajčnikov je za zmanjšanje tveganja za nastanek OHSS treba razmisliti o naslednjih ukrepih:

-ustavitev nadaljnjega spodbujanja z gonadotropinom za največ 3 dni (postopno upadanje koncentracije);

-ustavitev dajanja hCG in prekinitev ciklusa zdravljenja;

-dajanje odmerka hCG, ki je manjši od 10.000 i.e., za sprožitev dokončnega zorenja jajčec, npr. 5.000 i.e. hCG ali 250 mikrogramov (rek)hCG (kar ustreza približno 6.500 i.e.);

-opustitev prenosa svežih zarodkov in krioshranjevanja zarodkov;

-izogibanje dajanju hCG za podporo lutealni fazi.

Za zmanjšanje tveganja za nastanek OHSS je pomembno, da upoštevate priporočeni odmerek zdravila Elonva in ciklus zdravljenja ter da skrbno spremljate odziv jajčnikov pri ženski. Če se OHSS pojavi, je treba uvesti in upoštevati standardne in ustrezne ukrepe za obvladanje OHSS.

Torzija jajčnikov

Po zdravljenju z gonadotropini, vključno z zdravilom Elonva, so poročali o torziji jajčnikov. Torzija jajčnikov je lahko povezana z drugimi stanji, kot so OHSS, nosečnost, predhodne operacije trebuha, torzija jajčnikov v preteklosti in v preteklosti ali trenutno prisotne ciste jajčnikov. Poškodba jajčnikov zaradi zmanjšane prekrvavitve se lahko omeji z zgodnjim odkritjem in takojšnjo detorzijo (odvitjem).

Večplodna nosečnost

Pri vseh vrstah zdravljenja z gonadotropini, vključno z zdravilom Elonva, so poročali o večplodnih nosečnostih in rojstvu več otrok. Pred začetkom zdravljenja morate žensko in njenega partnerja torej obvestiti o potencialnih tveganjih za mater (zapleti med nosečnostjo in pri porodu) in novorojenčka (majhna porodna teža). Pri ženskah v programu asistirane reprodukcije je tveganje za večplodno nosečnost povezano predvsem s številom prenesenih zarodkov.

Ektopična nosečnost

Pri neplodnih ženskah v programu asistirane reprodukcije je povečana incidenca ektopičnih nosečnosti. Pomembno je, da zgodaj opravite ultrazvočno preiskavo in potrdite intrauterino nosečnost ter izključite možnost ektopične nosečnosti.

Kongenitalne malformacije

Incidenca kongenitalnih malformacij po asistirani reprodukciji je lahko nekoliko večja kot po spontani zanositvi. Menijo, da je to posledica razlik v značilnostih staršev (npr. starosti matere, značilnostih sperme) in večje incidence večplodnih nosečnosti.

Novotvorbe na jajčnikih in na drugih delih reproduktivnega sistema

Poročali so o nastanku tako benignih kot malignih novotvorb na jajčnikih in na drugih delih reproduktivnega sistema pri ženskah, ki so prejele več shem zdravljenja neplodnosti. Ni bilo ugotovljeno, ali zdravljenje z gonadotropini poveča tveganje za nastanek teh tumorjev pri neplodnih ženskah ali ne.

Zapleti žilnega sistema

Po zdravljenju z gonadotropini, vključno z zdravilom Elonva, so poročali o tromoemboličnih pojavih, tako povezanih, kot tudi nepovezanih z OHSS. Intravaskularna tromboza, ki se lahko začne v venski ali arterijski žili, lahko posledično povzroči zmanjšan krvni obtok v vitalnih organih ali okončinah. Pri ženskah, ki imajo splošno priznane dejavnike tveganja za tromboembolične pojave, na primer pri tistih s tromboembolični pojavi v osebni ali družinski anamnezi, hudo debelostjo ali trombofilijo, lahko zdravljenje z gonadotropini dodatno poveča omenjeno tveganje. Pri teh ženskah je torej treba pretehtati koristi in tveganja uporabe gonadotropinov. Treba pa je upoštevati, da tudi sama nosečnost prinaša povečano tveganje za trombozo.

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Študij medsebojnega delovanja zdravila Elonva z drugimi zdravili niso izvedli. Ker pa korifolitropin alfa ni substrat za encime citokroma P450, ni pričakovati nikakršnih presnovnih interakcij z drugimi zdravili.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

V primeru, da je v času nosečnosti prišlo do nenamerne izpostavljenosti zdravilu Elonva, dosedanji klinični podatki niso zadostni, da bi lahko izključili neželeni izid nosečnosti. V študijah pri živalih so opazili toksičnost oz. vpliv na sposobnost razmnoževanja (glejte predklinične podatke o varnosti v poglavju 5.3). Uporaba zdravila Elonva med nosečnostjo ni indicirana.

Dojenje

Uporaba zdravila Elonva med dojenjem ni indicirana.

Plodnost

Zdravilo Elonva je indicirano za uporabo pri neplodnosti (glejte poglavje 4.1).

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Študij o vplivu na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji niso izvedli.

Zdravilo Elonva lahko povzroči omotico. Ženskam svetujte, naj v primeru omotičnosti ne vozijo in ne upravljajo s stroji.

4.8Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

Najpogosteje poročani neželeni učinki med zdravljenjem z zdravilom Elonva v kliničnih preskušanjih (N=2.397) so bili neugodje v medenici (6,0 %), OHSS (4,3 %, glejte tudi poglavje 4.4), glavobol (4,0 %), bolečine v medenici (2,9 %), slabost (2,3 %), utrujenost (1,5 %) in občutljivost dojk (1,3 %).

Tabelarični seznam neželenih učinkov

V spodnji preglednici so podani glavni neželeni učinki pri ženskah, zdravljenih z zdravilom Elonva v kliničnih preskušanjih in v času trženja zdravila, razvrščeni po organskih sistemih in po pogostnosti; zelo pogosti (≥ 1/10), pogosti (od ≥ 1/100 do < 1/10), občasni (od ≥ 1/1.000 do < 1/100), redki (od

≥ 1/10.000 do < 1/1.000), zelo redki (< 1/10.000) in neznana pogostnost (pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti). V razvrstitvah pogostnosti so neželeni učinki navedeni po padajoči resnosti.

Organski sistem

Pogostnost

Neželeni učinek

Bolezni imunskega sistema

neznana pogostnost

preobčutljivostne reakcije, tako

 

 

lokalne kot generalizirane,

 

 

vključno z izpuščajem*

Psihiatrične motnje

občasni

nihanje razpoloženja

Bolezni živčevja

pogosti

glavobol

 

občasni

omotica

Žilne bolezni

občasni

navali vročine

Bolezni prebavil

pogosti

slabost

 

občasni

napihnjenost trebuha, bruhanje,

 

 

driska, zaprtje

 

 

 

Bolezni mišično-skeletnega

občasni

bolečina v hrbtu

sistema in vezivnega tkiva

 

 

Motnje v času nosečnosti,

občasni

spontani splav

puerperija in perinatalnem

 

 

obdobju

 

 

Motnje reprodukcije in dojk

pogosti

OHSS, bolečine v medenici,

 

 

neugodje v medenici,

 

 

občutljivost dojk

 

občasni

torzija jajčnikov, bolečine v

 

 

materničnih adneksih,

 

 

prezgodnja ovulacija, bolečine v

 

 

dojkah

 

 

 

Splošne težave in spremembe

pogosti

utrujenost

na mestu aplikacije

občasni

hematom na mestu injiciranja,

 

 

 

bolečina na mestu injiciranja,

 

 

razdražljivost

Preiskave

občasni

zvišanje

 

 

alanin-aminotransferaze,

 

 

zvišanje

 

 

aspartat-aminotransferaze

Poškodbe, zastrupitve in

občasni

bolečina ob postopku

zapleti postopkov

 

 

* Neželene učinke so opazili v času trženja zdravila.

Opis izbranih neželenih učinkov

Poleg tega so poročali o ektopični nosečnosti in večplodni nosečnosti, ki naj bi bili povezani z asistirano reprodukcijo ali posledično nosečnostjo.

V redkih primerih je bil z zdravilom Elonva, tako kot z ostalimi gonadotropini, povezan pojav tromboembolizma.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9Preveliko odmerjanje

Dajanje več kot ene injekcije zdravila Elonva v posameznem ciklusu zdravljenja ali uporaba prevelikega odmerka zdravila Elonva in/ali (rek)FSH lahko povečata tveganje za OHSS. Za ukrepe za zmanjšanje tveganja za OHSS glejte poglavje 4.4.

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: Spolni hormoni in modulatorji genitalnega sistema, gonadotropini oznaka ATC: G03GA09

Mehanizem delovanja

Korifolitropin alfa je dolgotrajnejši stimulant rasti foliklov in ima enak farmakodinamični profil kot (rek)FSH, vendar znatno daljše trajanje aktivnosti FSH. Ker je zmožen sprožiti in ohranjati rast več foliklov ves teden, lahko ena subkutana injekcija priporočenega odmerka zdravila Elonva nadomesti prvih sedem injekcij kateregakoli pripravka (rek)FSH za vsakodnevno dajanje pri ciklusu zdravljenja z nadzorovano stimulacijo jajčnikov. Dolgo trajanje aktivnosti FSH je bilo doseženo z dodajanjem karboksi-terminalnega peptida β podenote humanega horionskega gonadotropina (hCG) β verigi humanega FSH. Korifolitropin alfa nima nobene intrinzične aktivnosti LH/hCG.

Klinična učinkovitost in varnost

V treh randomiziranih, dvojno slepih kliničnih preskušanjih so zdravljenje z enkratno subkutano injekcijo zdravila Elonva v odmerku 100 mikrogramov (študija ENSURE) ali v odmerku

150 mikrogramov (študiji ENGAGE in PURSUE) v prvih sedmih dneh nadzorovane stimulacije jajčnikov (COS) primerjali z zdravljenjem z dnevnim odmerkom 150, 200 oziroma 300 i.e. (rek)FSH. V vseh treh kliničnih preskušanjih so zavirali delovanje hipofize z antagonistom GnRH (injekcija ganireliksacetata v dnevnem odmerku 0,25 mg).

V študiji ENSURE so pri 396 zdravih ženskah z normalno ovulacijo, starih od 18 do 36 let in s telesno maso 60 kg ali manj, v okviru programa ART opravili en ciklus zdravljenja s 100 mikrogrami zdravila Elonva in z zaviranjem hipofize z antagonistom GnRH. Primarni opazovani dogodek učinkovitosti je bilo število dobljenih jajčec. Mediana vrednost celotnega trajanja stimulacije je bila v obeh skupinah 9 dni. To kaže, da sta bila za popolno stimulacijo jajčnikov od 8. dne stimulacije naprej potrebna dva dneva uporabe (rek)FSH (v tej študiji sta bila (rek)FSH in hCG prejeta isti dan).

V študiji ENGAGE so pri 1.506 zdravih ženskah z normalno ovulacijo, starih od 18 do 36 let in s telesno maso od 60 kg do vključno 90 kg, v okviru programa ART opravili en ciklus zdravljenja s 150 mikrogrami zdravila Elonva in z zaviranjem hipofize z antagonistom GnRH. Primarna opazovana dogodka učinkovitosti sta bila delež potekajočih nosečnosti in število dobljenih jajčec. Mediana vrednost celotnega trajanja stimulacije je bila v obeh skupinah 9 dni. To kaže, da sta bila za popolno stimulacijo jajčnikov od 8. dne stimulacije naprej potrebna dva dneva uporabe (rek)FSH (v tej študiji sta bila (rek)FSH in hCG prejeta isti dan).

V študiji PURSUE so pri 1.390 zdravih ženskah z normalno ovulacijo, starih od 35 do 42 let in s telesno maso 50 kg ali več, v okviru programa ART opravili en ciklus zdravljenja s 150 mikrogrami zdravila Elonva in z zaviranjem hipofize z antagonistom GnRH. Primarni opazovani dogodek učinkovitosti je bil delež vitalnih nosečnosti. Število dobljenih jajčec je bil ključni sekundarni opazovani dogodek učinkovitosti. Mediana vrednost celotnega trajanja stimulacije je bila v obeh skupinah 9 dni. To kaže, da je bil za popolno stimulacijo jajčnikov od 8. dne stimulacije naprej potreben en dan uporabe (rek)FSH (v tej študiji na dan uporabe hCG ni bil prejet (rek)FSH).

Število dobljenih jajčec

V vseh treh študijah je zdravljenje z eno injekcijo zdravila Elonva (100 ali 150 mikrogramov) v prvih sedmih dneh COS doseglo večje število dobljenih jajčec, kot je bilo doseženo z dnevnim odmerkom (rek)FSH. Toda razlike so bile znotraj vnaprej opredeljenih mej enakovrednosti (študiji ENGAGE in ENSURE) ali neinferiornosti (študija PURSUE). Glejte preglednico 1 spodaj.

Preglednica 1: Povprečno število dobljenih jajčec v študijah ENSURE, ENGAGE in PURSUE Populacija z namenom zdravljenja (ITT – intent-to-treat)

 

ENSURE

ENGAGE

PURSUE

 

(18-36 let starosti)

(35-42 let starosti)

Parameter

(18-36 let starosti)

(telesna masa več kot 60 kg

(telesna masa 50 kg ali

(telesna masa 60 kg ali

 

do vključno 90 kg)

več)

 

manj)

 

 

 

 

Elonva

(rek)FSH

Elonva

(rek)FSH

Elonva

 

(rek)FSH

 

100 µg

150 i.e.

150 µg

200 i.e.

150 µg

 

300 i.e.

 

N = 268

N = 128

N = 756

N = 750

N = 694

N = 696

Povprečno

 

 

 

 

 

 

 

število

13,3

10,6

13,8

12,6

10,7

 

10,3

jajčec

 

 

 

 

 

 

 

Razlika

 

 

 

 

 

 

 

[95 % IZ]

2,5 [1,2; 3,9]

1,2 [0,5, 1,9]

0,5

[-0,2, 1,2]

Nosečnost iz ciklov z uporabo svežih zarodkov v študijah ENGAGE in PURSUE

V študiji ENGAGE so neinferiornost dokazali s primerjavo deležev potekajočih nosečnosti med zdravilom Elonva in (rek)FSH, pri čemer je bil delež potekajočih nosečnosti opredeljen kot prisotnost vsaj enega ploda z delovanjem srca (ocenjeno vsaj 10 tednov po prenosu zarodka).

V študiji PURSUE so neinferiornost dokazali s primerjavo deležev vitalnih nosečnosti med zdravilom Elonva in (rek)FSH, pri čemer je bil delež vitalnih nosečnosti opredeljen kot odstotek žensk z vsaj enim plodom z delujočim srcem (ocenjeno od 5 do 6 tednov po prenosu zarodka).

Rezultati nosečnosti iz ciklov z uporabo svežih zarodkov v študijah ENGAGE in PURSUE so povzeti v preglednici 2 spodaj.

Preglednica 2: Rezultati nosečnosti iz ciklov z uporabo svežih zarodkov v študijah ENGAGE in PURSUE

Populacija z namenom zdravljenja (ITT)

Parameter

Cikli z uporabo svežih zarodkov v

Cikli z upotabo svežih zarodkov v

 

 

študiji ENGAGE

 

 

študiji PURSUE

 

 

(18-36 let starosti)

 

 

(35-42 let starosti)

 

(telesna masa več kot 60 kg do vključno

(telesna masa 50 kg ali več)

 

 

90 kg)

 

 

 

 

 

 

Elonva

(rek)FSH

Razlika

Elonva

(rek)FSH

Razlika

 

150 µg

200 i.e.

[95 % IZ]

150 µg

300 i.e.

[95 % IZ]

 

N = 756

N = 750

 

 

N = 694

N = 696

 

Delež vitalnih

39,9 %

39,1 %

1,1

[-3,8, 5,9]

23,9 %

26,9 %

-3,0 [-7,3,

nosečnosti

 

 

 

 

 

 

1,4]

Delež

39,0 %

38,1 %

1,1

[-3,8, 5,9]

22,2 %

24,0 %

-1,9 [-6,1,

potekajočih

 

 

 

 

 

 

2,3]

nosečnosti

 

 

 

 

 

 

 

Delež

35,6 %

34,4 %

1,3

[-3,5, 6,1]

21,3 %

23,4 %

-2,3 [-6,5,

živorojenih*

 

 

 

 

 

 

1,9]

Primarni opazovani dogodek učinkovitosti v študiji ENGAGE je bila potekajoča nosečnost (ocenjena vsaj 10 tednov po prenosu zarodka).

Primarni opazovani dogodek učinkovitosti v študiji PURSUE je bil delež vitalnih nosečnosti, tj. odstotek žensk z vsaj enim plodom z delujočim srcem, ocenjen od 5 do 6 tednov po prenosu zarodka.

*Delež živorojenih je bil v študijah ENGAGE in PURSUE sekundarni opazovani dogodek.

Profil varnosti ene injekcije zdravila Elonva je bil v teh kliničnih preskušanjih podoben kot pri uporabi vsakodnevnih injekcij (rek)FSH.

Nosečnost iz ciklov s prenosom zamrznjenih-odmrznjenih zarodkov (FTET – Frozen-Thawed Embryo Transfer) v študijah ENGAGE in PURSUE

V nadaljevanje študije ENGAGE s FTET so bile vključene ženske, pri katerih so vsaj en zarodek odmrznili za uporabo do najmanj enega leta po krioprezervaciji. Povprečno število prenešenih zarodkov v FTET ciklih študije ENGAGE je bilo v obeh skupinah 1,7.

V nadaljevanje študije PURSUE s FTET so bile vključene ženske, pri katerih so vsaj en zarodek odmrznili za uporabo v dveh letih od datuma zadnje krioprezervacije za to preskušanje. Povprečno število prenešenih zarodkov v FTET ciklih študije PURSUE je bilo v obeh skupinah 2,4. V tem preskušanju so pridobili tudi podatke o varnosti glede otrok, rojenih iz krioprezerviranih zarodkov.

Maksimalno število ciklov FTET je bilo 5 v nadaljevanju študije ENGAGE s FTET in 4 v navaljevanju študije PURSUE s FTET. Rezultati nosečnosti iz prvih dveh FTET ciklov študij ENGAGE in PURSUE so povzeti v Preglednici 3 spodaj.

Preglednica 3: Rezultati nosečnosti iz FTET ciklov študij ENGAGE in PURSUE Populacija z namenom zdravljenja (ITT)

 

FTET cikli študije ENGAGE

 

FTET cikli študije PURSUE

 

 

 

 

(starost 18-36 let)

 

 

(starost 35-42 let)

 

 

(telesna masa večja od 60 kg in

(telesna masa večja ali enaka 50 kg)

 

 

 

manjša ali enaka 90 kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elonva

 

 

(rek)FSH

 

Elonva

 

 

(rek)FSH

 

 

 

150 µg

 

 

200 i.e.

 

 

150 µg

 

 

 

300 i.e.

 

 

n

N

%

n

N

%

n

N

%

n

 

N

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FTET cikel 1a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potekajoča

 

 

37,2

 

 

30,6

28,3

 

 

29,0

nosečnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Živo rojstvo

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

28,3

 

 

28,3

FTET cikel 2a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potekajoča

 

 

23,7

 

 

29,0

34,8

 

 

42,9

nosečnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Živo rojstvo

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

34,8

 

 

42,9

n = število preiskovank z dogodkom; N = celotno število preiskovank a na prenos zarodka

Prirojene malformacije, o katerih so poročali pri otrocih, rojenih po ciklu FTET

Po uporabi zdravila Elonva se je rodilo 61 otrok po FTET ciklu in 630 otrok po ART ciklu s svežimi zarodki. Delež prirojenih malformacij (manjših in večjih skupaj) pri otrocih, rojenih po FTET ciklu (16,4 %), je bil podoben deležu pri otrocih, rojenih po ART ciklu s svežimi zarodki (19,5 %).

Imunogenost

Od 2.511 žensk, zdravljenih z zdravilom Elonva, pri katerih so opravili preiskave glede nastajanja protiteles po zdravljenju, so nastajanje protiteles ugotovili pri štirih (0,16 %); tri od njih so bile zdravilu Elonva izpostavljene enkrat, ena pa dvakrat. Pri nobeni ženski ta telesa niso bila nevtralizirajoča in niso vplivala na odziv na stimulacijo ali na normalne fiziološke odzive hipotalamo- hipofizno-ovarijske osi. Dve od teh štirih žensk so zanosile med istim ciklusom zdravljenja, med katerim so bila odkrita protitelesa. To kaže, da prisotnost nenevtralizirajočih protiteles po stimulaciji z zdravilom Elonva ni klinično pomembna.

Pediatrična populacija

Evropska agencija za zdravila je začasno odložila zahtevo za predložitev rezultatov študij z zdravilom Elonva za vse skupine pediatrične populacije s hipogonadoptropnim hipogonadizmom (za podatke o uporabi pri pediatrični populaciji glejte poglavje 4.2).

5.2Farmakokinetične lastnosti

Farmakokinetične parametre korifolitropina alfa so ocenili po subkutani uporabi pri ženskah, pri katerih je potekal ciklus zdravljenja COS.

Zaradi dolgega razpolovnega časa izločanja so po uporabi priporočenega odmerka serumske koncentracije korifolitropina alfa zadostne, da ohranjajo rast več foliklov ves teden, kar opraviči zamenjavo prvih sedmih vsakodnevnih injekcij (rek)FSH z eno samo subkutano injekcijo zdravila Elonva pri nadzorovani stimulaciji jajčnikov, da bi dosegli razvoj več foliklov in zanositev v programu asistirane reprodukcije (glejte poglavje 4.2).

Izpostavljenost korifolitropinu alfa je odvisna od telesne mase. Izpostavljenost korifolitropinu alfa po enkratni subkutani injekciji je 665 ur*ng/ml (AUC, 426-1.037 ur*ng/ml1) in je podobna po dajanju

100 mikrogramov korifolitropina alfa ženskam s telesno maso 60 kilogramov ali manj in po dajanju 150 mikrogramov korifolitropina alfa ženskam s telesno maso, večjo od 60 kilogramov.

Absorpcija

Po enkratni subkutani injekciji zdravila Elonva je največja serumska koncentracija korifolitropina alfa 4,24 ng/ml (2,49-7,21 ng/ml1) in je dosežena 44 ur (od 35 do 57 ur1) po odmerku. Njegova absolutna biološka uporabnost je 58 % (od 48 do 70 %1).

Porazdelitev

Po porazdelitvi, presnovi in izločanju je korifolitropin alfa zelo podoben drugim gonadotropinom, kot so FSH, hCG in LH. Po absorpciji v kri se korifolitropin alfa porazdeli predvsem v jajčnike in ledvice. Porazdelitveni volumen v stanju dinamičnega ravnovesja je 9,2 l (od 6,5 do 13,1 l1). Izpostavljenost korifolitropinu alfa se v razponu odmerkov od 60 do 240 mikrogramov povečuje sorazmerno odmerku.

Izločanje

Razpolovna doba izločanja korifolitropina alfa je 70 ur (59 do 82 ur1), očistek znaša 0,13 l/h (od 0,10 do 0,18l/uro1). Korifolitropin alfa se izloča predvsem skozi ledvice, zato je stopnja njegovega izločanja lahko zmanjšana pri bolnicah z ledvično insuficienco (glejte poglavji 4.2 in 4.4). Tudi presnova v jetrih prispeva k izločanju korifolitropina alfa, vendar v majhni meri.

Posebne skupine bolnic

Okvara jeter

Čeprav ni podatkov za bolnice z okvaro jeter, je malo verjetno, da bi okvara jeter vplivala na farmakokinetični profil korifolitropina alfa.

5.3Predklinični podatki o varnosti

Predklinični podatki na osnovi običajnih študij farmakološke varnosti ter toksičnosti pri enkratnih in ponavljajočih se odmerkih ne kažejo posebnega tveganja za človeka.

Toksikološke študije razmnoževanja pri podganah in kuncih so pokazale, da korifolitropin alfa ne vpliva negativno na plodnost. Dajanje korifolitropina alfa podganam in kuncem pred parjenjem in neposredno po parjenju ter v času zgodnje brejosti je vodilo do embriotoksičnosti, pri kuncih pa so opažali teratogenost, ko so jim zdravilo dajali pred parjenjem. Vendar bi tako embriotoksičnost kot teratogenost lahko šteli za posledici superovulatornega stanja živali, katerih telo ni moglo vzdrževati števila zarodkov nad fiziološko zgornjo mejo. Pomembnost teh izsledkov za klinično uporabo zdravila Elonva je omejena.

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

natrijev citrat saharoza polisorbat 20 metionin

natrijev hidroksid (za uravnavanje pH) klorovodikova kislina (za uravnavanje pH)

1 Napovedani razpon za 90 % preiskovank.

voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

Zaradi pomanjkanja študij kompatibilnosti zdravila ne smemo mešati z drugimi zdravili.

6.3Rok uporabnosti

3 leta

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte v hladilniku (2 °C-8 °C). Ne zamrzujte.

Zaradi pripravnosti lahko ženske shranjujejo zdravilo pri temperaturi do 25 C za obdobje največ 1 meseca.

Injekcijsko brizgo shranjujte v zunanji ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

Zdravilo Elonva je na voljo v napolnjenih 1 ml injekcijskih brizgah (iz hidrolitičnega stekla tipa I), zaprtih z bati iz bromobutilnega elastomera in z zaščitno zaporko. Injekcijske brizge so opremljene z avtomatskim varnostnim sistemom, ki preprečuje poškodbe zaradi vboda igle po končani uporabi, in so pakirane skupaj s sterilno injekcijsko iglo. Vsaka napolnjena brizga vsebuje 0,5 ml raztopine za injiciranje.

Zdravilo Elonva je na voljo v pakiranjih s po 1 napolnjeno injekcijsko brizgo.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

Zdravila Elonva ne uporabljajte, če raztopina ni bistra.

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Velika Britanija

8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/09/609/001

9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 25. januar 2010

Datum zadnjega podaljšanja: 22. avgust 2014

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

DD mesec LLLL

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu.

1. IME ZDRAVILA

Elonva 150 mikrogramov raztopina za injiciranje

2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Ena napolnjena injekcijska brizga vsebuje 150 mikrogramov korifolitropina alfa* v 0,5 ml raztopine za injiciranje.

*Korifolitropin alfa je glikoprotein, izdelan v ovarijskih celicah kitajskega hrčka (CHO) z uporabo tehnologije rekombinantne DNA.

Pomožne snovi z znanim učinkom:

To zdravilo vsebuje manj kot 1 mmol (23 mg) natrija na injekcijo, kar v bistvu pomeni 'brez natrija'.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

raztopina za injiciranje (injekcija)

bistra in brezbarvna vodna raztopina

4. KLINIČNI PODATKI

4.1 Terapevtske indikacije

Zdravilo Elonva je indicirano za nadzorovano stimulacijo jajčnikov (COS) v kombinaciji z uporabo antagonista gonadotropin sproščujočega hormona (GnRH) za razvoj več foliklov pri ženskah v programu asistirane reprodukcije (ART).

4.2 Odmerjanje in način uporabe

Zdravljenje z zdravilom Elonva je treba uvesti pod nadzorom zdravnika, ki je izkušen v zdravljenju težav s plodnostjo.

Odmerjanje

Za zdravljenje žensk v rodni dobi se odmerek zdravila Elonva določi glede na telesno maso in starost.

-Za ženske, ki tehtajo 60 kilogramov ali manj in so stare 36 let ali manj, je priporočljiv enkraten odmerek 100 mikrogramov.

-Enkraten odmerek 150 mikrogramov je priporočljiv za ženske:

-ki tehtajo več kot 60 kilogramov, ne glede na starost.

-ki tehtajo 50 kilogramov ali več in so starejše od 36 let.

Uporabe pri ženskah, starejših od 36 let in s telesno maso manj kot 50 kilogramov, niso raziskali.

 

 

 

Telesna masa

 

 

 

Manj kot 50 kg

50–60 kg

Več kot 60 kg

Starost

36 let ali manj

100 mikrogramov

100 mikrogramov

150 mikrogramov

 

 

 

 

 

Več kot 36 let

Ni raziskano

150 mikrogramov

150 mikrogramov

 

 

 

 

 

Priporočeni odmerki zdravila Elonva so bili določeni le v ciklusu zdravljenja z antagonistom GnRH, ki so ga uporabili od 5. ali 6. dne stimulacije naprej (glejte tudi poglavja 4.1, 4.4 in 5.1).

1. dan stimulacije:

Zdravilo Elonva dajte bolnici v obliki enkratne subkutane injekcije, najbolje v trebušno steno, in sicer med zgodnjo folikularno fazo menstrualnega ciklusa.

5. ali 6. dan stimulacije:

Zdravljenje z antagonistom GnRH je treba začeti na 5. dan stimulacije oziroma na 6. dan, odvisno od odziva jajčnikov, t.j. od števila in velikosti rastočih foliklov. V pomoč je lahko tudi sočasna določitev serumskih koncentracij estradiola. Antagonist GnRH uporabimo za preprečevanje prezgodnjega zvišanja koncentracije luteinizirajočega hormona (LH).

8. dan stimulacije:

Sedem dni po injiciranju zdravila Elonva na 1. dan stimulacije lahko zdravljenje COS nadaljujete z vsakodnevnimi injekcijami (rekombinantnega) folikle stimulirajočega hormona [(rek)FSH], dokler ne bodo izpolnjeni kriteriji za sprožitev dokončnega zorenja jajčeca (3 folikli ≥ 17 mm). Dnevni odmerek (rek)FSH je lahko odvisen od odziva jajčnikov. Pri ženskah, ki se normalno odzivajo na zdravljenje, svetujemo dnevni odmerek 150 i.e. (rek)FSH. Dajanje (rek)FSH na dan uporabe humanega horionskega gonadotropina (hCG) lahko izpustite, odvisno od odziva jajčnikov. Na splošno velja, da je zadosten razvoj foliklov dosežen v povprečju do devetega dne zdravljenja (razpon: od 6. do 18. dne).

Kakor hitro opazite tri folikle premera 17 mm, dajte bolnici eno injekcijo od 5.000 do 10.000 i.e. hCG isti dan ali naslednji dan, da boste sprožili dokončno zorenje jajčeca. Če je odziv jajčnikov premočan, pa glejte priporočila, ki so podana v poglavju 4.4, da boste zmanjšali tveganje za nastanek sindroma hiperstimulacije jajčnikov (OHSS).

Posebne skupine bolnic

Okvara ledvic

Klinične študije pri bolnicah z ledvično insuficienco niso bile opravljene. Ker je lahko pri teh bolnicah zmanjšana stopnja izločanja korifolitropina alfa, uporaba zdravila Elonva pri njih ni priporočljiva (glejte poglavji 4.4 in 5.2).

Okvara jeter

Čeprav podatki za bolnice z okvaro jeter niso na voljo, je malo verjetno, da bi okvara jeter vplivala na izločanje korifolitropina alfa (glejte poglavje 5.2).

Pediatrična populacija

Glede na odobreno indikacijo uporaba zdravila Elonva pri pediatrični populaciji ne pride v poštev.

Način uporabe

Subkutano injiciranje zdravila Elonva lahko izvede ženska sama ali pa ji zdravilo injicira njen partner, pod pogojem, da sta od zdravnika dobila ustrezna navodila. Zdravilo Elonva si smejo same injicirati samo tiste ženske, ki so motivirane in ustrezno usposobljene za to ter imajo dostop do nasveta strokovnjaka.

4.3 Kontraindikacije

Preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1,

tumorji jajčnikov, dojk, maternice, hipofize ali hipotalamusa,

nenormalne (t.j. nemenstrualne) vaginalne krvavitve brez znanega oz. diagnosticiranega vzroka,

primarna odpoved jajčnikov,

ciste na jajčnikih ali povečani jajčniki,

sindrom hiperstimulacije jajčnikov v pretekli anamnezi (OHSS),

če ste pri prejšnjem ciklusu nadzorovane stimulacije jajčnikov (COS) dobili več kot 30 foliklov premera 11 mm, kar je bilo izmerjeno pri ultrazvočnem pregledu,

bazalno število antralnih foliklov > 20,

fibroidni tumorji maternice, ki so nezdružljivi z nosečnostjo,

malformacije reproduktivnih organov, ki so nezdružljive z nosečnostjo,

sindrom policističnih jajčnikov (PCOS).

4.4 Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Ocena neplodnosti pred začetkom zdravljenja

Pred začetkom zdravljenja je treba pri paru oceniti, ali je njuna neplodnost sploh primerna za tovrstno zdravljenje. Še posebej je treba te ženske pregledati, da ugotovite, ali imajo hipotireozo, adrenokortikalno insuficienco, hiperprolaktinemijo in tumorje hipofize ali hipotalamusa, ter jim uvesti ustrezno specifično zdravljenje. Prav tako je treba pred začetkom zdravljenja z zdravilom Elonva oceniti bolezenska stanja, pri katerih je nosečnost kontraindicirana.

Odmerjanje med ciklusom stimulacije

Zdravilo Elonva je namenjeno samo za enkratno subkutano injiciranje. V istem ciklusu zdravljenja ženska ne sme prejeti dodatnih injekcij zdravila Elonva. (Glejte tudi poglavje 4.2.)

Po prejemu zdravila Elonva ženski pred 8. dnevom stimulacije ne smete dati dodatnega zdravila, ki vsebuje FSH (glejte tudi poglavje 4.2).

Ledvična insuficienca

Pri bolnicah z blago, zmerno ali hudo ledvično insuficienco je lahko stopnja izločanja korifolitropina alfa zmanjšana (glejte poglavji 4.2 in 5.2), zato uporaba zdravila Elonva pri teh ženskah ni priporočljiva.

Zdravljenje skupaj z agonistom GnRH ni priporočljivo

Podatkov o uporabi zdravila Elonva v kombinaciji z agonistom GnRH je malo. Izsledki majhne nenadzorovane študije pa so pokazali večji odziv jajčnikov kot pri uporabi kombinacije z antagonistom GnRH. Zato uporaba zdravila Elonva ni priporočljiva v kombinaciji z agonistom GnRH (glejte tudi poglavje 4.2).

Sindrom hiperstimulacije jajčnikov (OHSS)

OHSS je medicinski sopojav, ki se razlikuje od preprostega povečanja jajčnikov brez zapletov. Klinični znaki in simptomi blagega in zmernega OHSS so trebušne bolečine, slabost, driska, blago do zmerno povečanje jajčnikov in ciste na jajčnikih. Hud OHSS je lahko življenjsko nevaren. Klinični znaki in simptomi hudega OHSS so velike ciste na jajčnikih, akutne trebušne bolečine, ascites, plevralni izliv, hidrotoraks, dispneja, oligurija, hematološke motnje in povečanje telesne mase. V redkih primerih lahko v povezavi z OHSS nastopijo venski ali arterijski tromboembolizmi. V povezavi z OHSS so prav tako poročali o prehodno nenormalnih

izvidih preiskav delovanja jeter, ki kažejo na motnje delovanja jeter, z ali brez morfoloških sprememb, ugotovljenih pri jetrni biopsiji.

OHSS lahko povzročita uporaba hCG in nosečnost (endogeni hCG). Zgodnji OHSS običajno nastopi v 10 dneh po prejemu hCG in je lahko združen s čezmernim odzivom jajčnikov na spodbujanje z gonadotropini. Pozni OHSS nastopi več kot 10 dni po prejemu hCG kot posledica hormonskih sprememb v nosečnosti. Zaradi tveganja za nastanek OHSS je treba ženske spremljati še najmanj dva tedna po prejemu hCG.

Ženske z znanimi dejavniki tveganja za močan odziv jajčnikov so lahko po zdravljenju z zdravilom Elonva še posebej nagnjene k nastanku OHSS. Pri ženskah, ki imajo prvi ciklus stimulacije jajčnikov in so dejavniki tveganja pri njih le delno znani, pa je priporočljivo pozorno spremljanje glede zgodnjih znakov in simptomov OHSS.

Za zmanjšanje tveganja za nastanek OHSS je treba opraviti ultrazvočno oceno razvoja foliklov pred zdravljenjem in v rednih časovnih razmikih med zdravljenjem. V pomoč je lahko tudi sočasna določitev serumskih koncentracij estradiola. Pri asistirani reprodukciji obstaja povečano tveganje za OHSS pri 18 ali več foliklih premera 11 mm ali več. Če je vidnih skupaj 30 ali več foliklov, svetujemo, da ne uporabite hCG.

Glede na odziv jajčnikov je za zmanjšanje tveganja za nastanek OHSS treba razmisliti o naslednjih ukrepih:

-ustavitev nadaljnjega spodbujanja z gonadotropinom za največ 3 dni (postopno upadanje koncentracije);

-ustavitev dajanja hCG in prekinitev ciklusa zdravljenja;

-dajanje odmerka hCG, ki je manjši od 10.000 i.e., za sprožitev dokončnega zorenja jajčec, npr. 5.000 i.e. hCG ali 250 mikrogramov (rek)hCG (kar ustreza približno 6.500 i.e.);

-opustitev prenosa svežih zarodkov in krioshranjevanja zarodkov;

-izogibanje dajanju hCG za podporo lutealni fazi.

Za zmanjšanje tveganja za nastanek OHSS je pomembno, da upoštevate priporočeni odmerek zdravila Elonva in ciklus zdravljenja ter da skrbno spremljate odziv jajčnikov pri ženski. Če se OHSS pojavi, je treba uvesti in upoštevati standardne in ustrezne ukrepe za obvladanje OHSS.

Torzija jajčnikov

Po zdravljenju z gonadotropini, vključno z zdravilom Elonva, so poročali o torziji jajčnikov. Torzija jajčnikov je lahko povezana z drugimi stanji, kot so OHSS, nosečnost, predhodne operacije trebuha, torzija jajčnikov v preteklosti in v preteklosti ali trenutno prisotne ciste jajčnikov. Poškodba jajčnikov zaradi zmanjšane prekrvavitve se lahko omeji z zgodnjim odkritjem in takojšnjo detorzijo (odvitjem).

Večplodna nosečnost

Pri vseh vrstah zdravljenja z gonadotropini, vključno z zdravilom Elonva, so poročali o večplodnih nosečnostih in rojstvu več otrok. Pred začetkom zdravljenja morate žensko in njenega partnerja torej obvestiti o potencialnih tveganjih za mater (zapleti med nosečnostjo in pri porodu) in novorojenčka (majhna porodna teža). Pri ženskah v programu asistirane reprodukcije je tveganje za večplodno nosečnost povezano predvsem s številom prenesenih zarodkov.

Ektopična nosečnost

Pri neplodnih ženskah v programu asistirane reprodukcije je povečana incidenca ektopičnih nosečnosti. Pomembno je, da zgodaj opravite ultrazvočno preiskavo in potrdite intrauterino nosečnost ter izključite možnost ektopične nosečnosti.

Kongenitalne malformacije

Incidenca kongenitalnih malformacij po asistirani reprodukciji je lahko nekoliko večja kot po spontani zanositvi. Menijo, da je to posledica razlik v značilnostih staršev (npr. starosti matere, značilnostih sperme) in večje incidence večplodnih nosečnosti.

Novotvorbe na jajčnikih in na drugih delih reproduktivnega sistema

Poročali so o nastanku tako benignih kot malignih novotvorb na jajčnikih in na drugih delih reproduktivnega sistema pri ženskah, ki so prejele več shem zdravljenja neplodnosti. Ni bilo ugotovljeno, ali zdravljenje z gonadotropini poveča tveganje za nastanek teh tumorjev pri neplodnih ženskah ali ne.

Zapleti žilnega sistema

Po zdravljenju z gonadotropini, vključno z zdravilom Elonva, so poročali o tromoemboličnih pojavih, tako povezanih, kot tudi nepovezanih z OHSS. Intravaskularna tromboza, ki se lahko začne v venski ali arterijski žili, lahko posledično povzroči zmanjšan krvni obtok v vitalnih organih ali okončinah. Pri ženskah, ki imajo splošno priznane dejavnike tveganja za tromboembolične pojave, na primer pri tistih s tromboembolični pojavi v osebni ali družinski anamnezi, hudo debelostjo ali trombofilijo, lahko zdravljenje z gonadotropini dodatno poveča omenjeno tveganje. Pri teh ženskah je torej treba pretehtati koristi in tveganja uporabe gonadotropinov. Treba pa je upoštevati, da tudi sama nosečnost prinaša povečano tveganje za trombozo.

4.5 Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Študij medsebojnega delovanja zdravila Elonva z drugimi zdravili niso izvedli. Ker pa korifolitropin alfa ni substrat za encime citokroma P450, ni pričakovati nikakršnih presnovnih interakcij z drugimi zdravili.

4.6 Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

V primeru, da je v času nosečnosti prišlo do nenamerne izpostavljenosti zdravilu Elonva, dosedanji klinični podatki niso zadostni, da bi lahko izključili neželeni izid nosečnosti. V študijah pri živalih so opazili toksičnost oz. vpliv na sposobnost razmnoževanja (glejte predklinične podatke o varnosti v poglavju 5.3). Uporaba zdravila Elonva med nosečnostjo ni indicirana.

Dojenje

Uporaba zdravila Elonva med dojenjem ni indicirana.

Plodnost

Zdravilo Elonva je indicirano za uporabo pri neplodnosti (glejte poglavje 4.1).

4.7 Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Študij o vplivu na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji niso izvedli.

Zdravilo Elonva lahko povzroči omotico. Ženskam svetujte, naj v primeru omotičnosti ne vozijo in ne upravljajo s stroji.

4.8 Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

Najpogosteje poročani neželeni učinki med zdravljenjem z zdravilom Elonva v kliničnih preskušanjih (N=2.397) so bili neugodje v medenici (6,0 %), OHSS (4,3 %, glejte tudi poglavje 4.4), glavobol (4,0 %), bolečine v medenici (2,9 %), slabost (2,3 %), utrujenost (1,5 %) in občutljivost dojk (1,3 %).

Tabelarični seznam neželenih učinkov

V spodnji preglednici so podani glavni neželeni učinki pri ženskah, zdravljenih z zdravilom Elonva v kliničnih preskušanjih in v času trženja zdravila, razvrščeni po organskih sistemih in po pogostnosti; zelo pogosti (≥ 1/10), pogosti (od ≥ 1/100 do < 1/10), občasni (od ≥ 1/1.000 do < 1/100), redki (od

≥ 1/10.000 do < 1/1.000), zelo redki (< 1/10.000) in neznana pogostnost (pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti). V razvrstitvah pogostnosti so neželeni učinki navedeni po padajoči resnosti.

Organski sistem

Pogostnost

Neželeni učinek

Bolezni imunskega sistema

neznana pogostnost

preobčutljivostne reakcije, tako

 

 

lokalne kot generalizirane,

 

 

vključno z izpuščajem*

Psihiatrične motnje

občasni

nihanje razpoloženja

Bolezni živčevja

pogosti

glavobol

 

občasni

omotica

Žilne bolezni

občasni

navali vročine

Bolezni prebavil

pogosti

slabost

 

občasni

napihnjenost trebuha, bruhanje,

 

 

driska, zaprtje

 

 

 

Bolezni mišično-skeletnega

občasni

bolečina v hrbtu

sistema in vezivnega tkiva

 

 

Motnje v času nosečnosti,

občasni

spontani splav

puerperija in perinatalnem

 

 

obdobju

 

 

Motnje reprodukcije in dojk

pogosti

OHSS, bolečine v medenici,

 

 

neugodje v medenici,

 

 

občutljivost dojk

 

občasni

torzija jajčnikov, bolečine v

 

 

materničnih adneksih,

 

 

prezgodnja ovulacija, bolečine v

 

 

dojkah

 

 

 

Splošne težave in spremembe

pogosti

utrujenost

na mestu aplikacije

občasni

hematom na mestu injiciranja,

 

 

 

bolečina na mestu injiciranja,

 

 

razdražljivost

Preiskave

občasni

zvišanje

 

 

alanin-aminotransferaze,

 

 

zvišanje

 

 

aspartat-aminotransferaze

Poškodbe, zastrupitve in

občasni

bolečina ob postopku

zapleti postopkov

 

 

* Neželene učinke so opazili v času trženja zdravila.

Opis izbranih neželenih učinkov

Poleg tega so poročali o ektopični nosečnosti in večplodni nosečnosti, ki naj bi bili povezani z asistirano reprodukcijo ali posledično nosečnostjo.

V redkih primerih je bil z zdravilom Elonva, tako kot z ostalimi gonadotropini, povezan pojav tromboembolizma.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9 Preveliko odmerjanje

Dajanje več kot ene injekcije zdravila Elonva v posameznem ciklusu zdravljenja ali uporaba prevelikega odmerka zdravila Elonva in/ali (rek)FSH lahko povečata tveganje za OHSS. Za ukrepe za zmanjšanje tveganja za OHSS glejte poglavje 4.4.

5. FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1 Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: Spolni hormoni in modulatorji genitalnega sistema, gonadotropini oznaka ATC: G03GA09

Mehanizem delovanja

Korifolitropin alfa je dolgotrajnejši stimulant rasti foliklov in ima enak farmakodinamični profil kot (rek)FSH, vendar znatno daljše trajanje aktivnosti FSH. Ker je zmožen sprožiti in ohranjati rast več foliklov ves teden, lahko ena subkutana injekcija priporočenega odmerka zdravila Elonva nadomesti prvih sedem injekcij kateregakoli pripravka (rek)FSH za vsakodnevno dajanje pri ciklusu zdravljenja z nadzorovano stimulacijo jajčnikov. Dolgo trajanje aktivnosti FSH je bilo doseženo z dodajanjem karboksi-terminalnega peptida β podenote humanega horionskega gonadotropina (hCG) β verigi humanega FSH. Korifolitropin alfa nima nobene intrinzične aktivnosti LH/hCG.

Klinična učinkovitost in varnost

V treh randomiziranih, dvojno slepih kliničnih preskušanjih so zdravljenje z enkratno subkutano injekcijo zdravila Elonva v odmerku 100 mikrogramov (študija ENSURE) ali v odmerku

150 mikrogramov (študiji ENGAGE in PURSUE) v prvih sedmih dneh nadzorovane stimulacije jajčnikov (COS) primerjali z zdravljenjem z dnevnim odmerkom 150, 200 oziroma 300 i.e. (rek)FSH. V vseh treh kliničnih preskušanjih so zavirali delovanje hipofize z antagonistom GnRH (injekcija ganireliksacetata v dnevnem odmerku 0,25 mg).

V študiji ENSURE so pri 396 zdravih ženskah z normalno ovulacijo, starih od 18 do 36 let in s telesno maso 60 kg ali manj, v okviru programa ART opravili en ciklus zdravljenja s 100 mikrogrami zdravila Elonva in z zaviranjem hipofize z antagonistom GnRH. Primarni opazovani dogodek učinkovitosti je bilo število dobljenih jajčec. Mediana vrednost celotnega trajanja stimulacije je bila v obeh skupinah 9 dni. To kaže, da sta bila za popolno stimulacijo jajčnikov od 8. dne stimulacije naprej potrebna dva dneva uporabe (rek)FSH (v tej študiji sta bila (rek)FSH in hCG prejeta isti dan).

V študiji ENGAGE so pri 1.506 zdravih ženskah z normalno ovulacijo, starih od 18 do 36 let in s telesno maso od 60 kg do vključno 90 kg, v okviru programa ART opravili en ciklus zdravljenja s 150 mikrogrami zdravila Elonva in z zaviranjem hipofize z antagonistom GnRH. Primarna opazovana dogodka učinkovitosti sta bila delež potekajočih nosečnosti in število dobljenih jajčec. Mediana vrednost celotnega trajanja stimulacije je bila v obeh skupinah 9 dni. To kaže, da sta bila za popolno stimulacijo jajčnikov od 8. dne stimulacije naprej potrebna dva dneva uporabe (rek)FSH (v tej študiji sta bila (rek)FSH in hCG prejeta isti dan).

V študiji PURSUE so pri 1.390 zdravih ženskah z normalno ovulacijo, starih od 35 do 42 let in s telesno maso 50 kg ali več, v okviru programa ART opravili en ciklus zdravljenja s 150 mikrogrami zdravila Elonva in z zaviranjem hipofize z antagonistom GnRH. Primarni opazovani dogodek učinkovitosti je bil delež vitalnih nosečnosti. Število dobljenih jajčec je bil ključni sekundarni opazovani dogodek učinkovitosti. Mediana vrednost celotnega trajanja stimulacije je bila v obeh skupinah 9 dni. To kaže, da je bil za popolno stimulacijo jajčnikov od 8. dne stimulacije naprej potreben en dan uporabe (rek)FSH (v tej študiji na dan uporabe hCG ni bil prejet (rek)FSH).

Število dobljenih jajčec

V vseh treh študijah je zdravljenje z eno injekcijo zdravila Elonva (100 ali 150 mikrogramov) v prvih sedmih dneh COS doseglo večje število dobljenih jajčec, kot je bilo doseženo z dnevnim odmerkom (rek)FSH. Toda razlike so bile znotraj vnaprej opredeljenih mej enakovrednosti (študiji ENGAGE in ENSURE) ali neinferiornosti (študija PURSUE). Glejte preglednico 1 spodaj.

Preglednica 1: Povprečno število dobljenih jajčec v študijah ENSURE, ENGAGE in PURSUE Populacija z namenom zdravljenja (ITT – intent-to-treat)

 

ENSURE

ENGAGE

PURSUE

 

(18-36 let starosti)

(35-42 let starosti)

Parameter

(18-36 let starosti)

(telesna masa več kot 60 kg

(telesna masa 50 kg ali

(telesna masa 60 kg ali

 

do vključno 90 kg)

več)

 

manj)

 

 

 

 

Elonva

(rek)FSH

Elonva

(rek)FSH

Elonva

 

(rek)FSH

 

100 µg

150 i.e.

150 µg

200 i.e.

150 µg

 

300 i.e.

 

N = 268

N = 128

N = 756

N = 750

N = 694

N = 696

Povprečno

 

 

 

 

 

 

 

število

13,3

10,6

13,8

12,6

10,7

 

10,3

jajčec

 

 

 

 

 

 

 

Razlika

 

 

 

 

 

 

 

[95 % IZ]

2,5 [1,2; 3,9]

1,2 [0,5, 1,9]

0,5

[-0,2, 1,2]

Nosečnost iz ciklov z uporabo svežih zarodkov v študijah ENGAGE in PURSUE

V študiji ENGAGE so neinferiornost dokazali s primerjavo deležev potekajočih nosečnosti med zdravilom Elonva in (rek)FSH, pri čemer je bil delež potekajočih nosečnosti opredeljen kot prisotnost vsaj enega ploda z delovanjem srca (ocenjeno vsaj 10 tednov po prenosu zarodka).

V študiji PURSUE so neinferiornost dokazali s primerjavo deležev vitalnih nosečnosti med zdravilom Elonva in (rek)FSH, pri čemer je bil delež vitalnih nosečnosti opredeljen kot odstotek žensk z vsaj enim plodom z delujočim srcem (ocenjeno od 5 do 6 tednov po prenosu zarodka).

Rezultati nosečnosti iz ciklov z uporabo svežih zarodkov v študijah ENGAGE in PURSUE so povzeti v preglednici 2 spodaj.

Preglednica 2: Rezultati nosečnosti iz ciklov z uporabo svežih zarodkov v študijah ENGAGE in PURSUE

Populacija z namenom zdravljenja (ITT)

Parameter

Cikli z uporabo svežih zarodkov v

Cikli z upotabo svežih zarodkov v

 

 

študiji ENGAGE

 

 

študiji PURSUE

 

 

(18-36 let starosti)

 

 

(35-42 let starosti)

 

(telesna masa več kot 60 kg do vključno

(telesna masa 50 kg ali več)

 

 

90 kg)

 

 

 

 

 

 

Elonva

(rek)FSH

Razlika

Elonva

(rek)FSH

Razlika

 

150 µg

200 i.e.

[95 % IZ]

150 µg

300 i.e.

[95 % IZ]

 

N = 756

N = 750

 

 

N = 694

N = 696

 

Delež vitalnih

39,9 %

39,1 %

1,1

[-3,8, 5,9]

23,9 %

26,9 %

-3,0 [-7,3,

nosečnosti

 

 

 

 

 

 

1,4]

Delež

39,0 %

38,1 %

1,1

[-3,8, 5,9]

22,2 %

24,0 %

-1,9 [-6,1,

potekajočih

 

 

 

 

 

 

2,3]

nosečnosti

 

 

 

 

 

 

 

Delež

35,6 %

34,4 %

1,3

[-3,5, 6,1]

21,3 %

23,4 %

-2,3 [-6,5,

živorojenih*

 

 

 

 

 

 

1,9]

Primarni opazovani dogodek učinkovitosti v študiji ENGAGE je bila potekajoča nosečnost (ocenjena vsaj 10 tednov po prenosu zarodka).

Primarni opazovani dogodek učinkovitosti v študiji PURSUE je bil delež vitalnih nosečnosti, tj. odstotek žensk z vsaj enim plodom z delujočim srcem, ocenjen od 5 do 6 tednov po prenosu zarodka.

*Delež živorojenih je bil v študijah ENGAGE in PURSUE sekundarni opazovani dogodek.

Profil varnosti ene injekcije zdravila Elonva je bil v teh kliničnih preskušanjih podoben kot pri uporabi vsakodnevnih injekcij (rek)FSH.

Nosečnost iz ciklov s prenosom zamrznjenih-odmrznjenih zarodkov (FTET – Frozen-Thawed Embryo Transfer) v študijah ENGAGE in PURSUE

V nadaljevanje študije ENGAGE s FTET so bile vključene ženske, pri katerih so vsaj en zarodek odmrznili za uporabo do najmanj enega leta po krioprezervaciji. Povprečno število prenešenih zarodkov v FTET ciklih študije ENGAGE je bilo v obeh skupinah 1,7.

V nadaljevanje študije PURSUE s FTET so bile vključene ženske, pri katerih so vsaj en zarodek odmrznili za uporabo v dveh letih od datuma zadnje krioprezervacije za to preskušanje. Povprečno število prenešenih zarodkov v FTET ciklih študije PURSUE je bilo v obeh skupinah 2,4. V tem preskušanju so pridobili tudi podatke o varnosti glede otrok, rojenih iz krioprezerviranih zarodkov.

Maksimalno število ciklov FTET je bilo 5 v nadaljevanju študije ENGAGE s FTET in 4 v navaljevanju študije PURSUE s FTET. Rezultati nosečnosti iz prvih dveh FTET ciklov študij ENGAGE in PURSUE so povzeti v Preglednici 3 spodaj.

Preglednica 3: Rezultati nosečnosti iz FTET ciklov študij ENGAGE in PURSUE Populacija z namenom zdravljenja (ITT)

 

FTET cikli študije ENGAGE

 

FTET cikli študije PURSUE

 

 

 

 

(starost 18-36 let)

 

 

(starost 35-42 let)

 

 

(telesna masa večja od 60 kg in

(telesna masa večja ali enaka 50 kg)

 

 

 

manjša ali enaka 90 kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elonva

 

 

(rek)FSH

 

Elonva

 

 

(rek)FSH

 

 

 

150 µg

 

 

200 i.e.

 

 

150 µg

 

 

 

300 i.e.

 

 

n

N

%

n

N

%

n

N

%

n

 

N

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FTET cikel 1a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potekajoča

 

 

37,2

 

 

30,6

28,3

 

 

29,0

nosečnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Živo rojstvo

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

28,3

 

 

28,3

FTET cikel 2a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potekajoča

 

 

23,7

 

 

29,0

34,8

 

 

42,9

nosečnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Živo rojstvo

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

34,8

 

 

42,9

n = število preiskovank z dogodkom; N = celotno število preiskovank a na prenos zarodka

Prirojene malformacije, o katerih so poročali pri otrocih, rojenih po ciklu FTET

Po uporabi zdravila Elonva se je rodilo 61 otrok po FTET ciklu in 630 otrok po ART ciklu s svežimi zarodki. Delež prirojenih malformacij (manjših in večjih skupaj) pri otrocih, rojenih po FTET ciklu (16,4 %), je bil podoben deležu pri otrocih, rojenih po ART ciklu s svežimi zarodki (19,5 %).

Imunogenost

Od 2.511 žensk, zdravljenih z zdravilom Elonva, pri katerih so opravili preiskave glede nastajanja protiteles po zdravljenju, so nastajanje protiteles ugotovili pri štirih (0,16 %); tri od njih so bile zdravilu Elonva izpostavljene enkrat, ena pa dvakrat. Pri nobeni ženski ta telesa niso bila nevtralizirajoča in niso vplivala na odziv na stimulacijo ali na normalne fiziološke odzive hipotalamo- hipofizno-ovarijske osi. Dve od teh štirih žensk so zanosile med istim ciklusom zdravljenja, med katerim so bila odkrita protitelesa. To kaže, da prisotnost nenevtralizirajočih protiteles po stimulaciji z zdravilom Elonva ni klinično pomembna.

Pediatrična populacija

Evropska agencija za zdravila je začasno odložila zahtevo za predložitev rezultatov študij z zdravilom Elonva za vse skupine pediatrične populacije s hipogonadoptropnim hipogonadizmom (za podatke o uporabi pri pediatrični populaciji glejte poglavje 4.2).

5.2 Farmakokinetične lastnosti

Farmakokinetične parametre korifolitropina alfa so ocenili po subkutani uporabi pri ženskah, pri katerih je potekal ciklus zdravljenja COS.

Zaradi dolgega razpolovnega časa izločanja so po uporabi priporočenega odmerka serumske koncentracije korifolitropina alfa zadostne, da ohranjajo rast več foliklov ves teden, kar opraviči zamenjavo prvih sedmih vsakodnevnih injekcij (rek)FSH z eno samo subkutano injekcijo zdravila Elonva pri nadzorovani stimulaciji jajčnikov, da bi dosegli razvoj več foliklov in zanositev v programu asistirane reprodukcije (glejte poglavje 4.2).

Izpostavljenost korifolitropinu alfa je odvisna od telesne mase. Izpostavljenost korifolitropinu alfa po enkratni subkutani injekciji je 665 ur*ng/ml (AUC, 426-1.037 ur*ng/ml1) in je podobna po dajanju

100 mikrogramov korifolitropina alfa ženskam s telesno maso 60 kilogramov ali manj in po dajanju 150 mikrogramov korifolitropina alfa ženskam s telesno maso, večjo od 60 kilogramov.

Absorpcija

Po enkratni subkutani injekciji zdravila Elonva je največja serumska koncentracija korifolitropina alfa 4,24 ng/ml (2,49-7,21 ng/ml1) in je dosežena 44 ur (od 35 do 57 ur1) po odmerku. Njegova absolutna biološka uporabnost je 58 % (od 48 do 70 %1).

Porazdelitev

Po porazdelitvi, presnovi in izločanju je korifolitropin alfa zelo podoben drugim gonadotropinom, kot so FSH, hCG in LH. Po absorpciji v kri se korifolitropin alfa porazdeli predvsem v jajčnike in ledvice. Porazdelitveni volumen v stanju dinamičnega ravnovesja je 9,2 l (od 6,5 do 13,1 l1). Izpostavljenost korifolitropinu alfa se v razponu odmerkov od 60 do 240 mikrogramov povečuje sorazmerno odmerku.

Izločanje

Razpolovna doba izločanja korifolitropina alfa je 70 ur (59 do 82 ur1), očistek znaša 0,13 l/h (od 0,10 do 0,18l/uro1). Korifolitropin alfa se izloča predvsem skozi ledvice, zato je stopnja njegovega izločanja lahko zmanjšana pri bolnicah z ledvično insuficienco (glejte poglavji 4.2 in 4.4). Tudi presnova v jetrih prispeva k izločanju korifolitropina alfa, vendar v majhni meri.

Posebne skupine bolnic

Okvara jeter

Čeprav ni podatkov za bolnice z okvaro jeter, je malo verjetno, da bi okvara jeter vplivala na farmakokinetični profil korifolitropina alfa.

5.3 Predklinični podatki o varnosti

Predklinični podatki na osnovi običajnih študij farmakološke varnosti ter toksičnosti pri enkratnih in ponavljajočih se odmerkih ne kažejo posebnega tveganja za človeka.

Toksikološke študije razmnoževanja pri podganah in kuncih so pokazale, da korifolitropin alfa ne vpliva negativno na plodnost. Dajanje korifolitropina alfa podganam in kuncem pred parjenjem in neposredno po parjenju ter v času zgodnje brejosti je vodilo do embriotoksičnosti, pri kuncih pa so opažali teratogenost, ko so jim zdravilo dajali pred parjenjem. Vendar bi tako embriotoksičnost kot teratogenost lahko šteli za posledici superovulatornega stanja živali, katerih telo ni moglo vzdrževati števila zarodkov nad fiziološko zgornjo mejo. Pomembnost teh izsledkov za klinično uporabo zdravila Elonva je omejena.

6. FARMACEVTSKI PODATKI

6.1 Seznam pomožnih snovi

natrijev citrat saharoza polisorbat 20 metionin

natrijev hidroksid (za uravnavanje pH) klorovodikova kislina (za uravnavanje pH)

1 Napovedani razpon za 90 % preiskovank.

voda za injekcije

6.2 Inkompatibilnosti

Zaradi pomanjkanja študij kompatibilnosti zdravila ne smemo mešati z drugimi zdravili.

6.3 Rok uporabnosti

3 leta

6.4 Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte v hladilniku (2 °C-8 °C). Ne zamrzujte.

Zaradi pripravnosti lahko ženske shranjujejo zdravilo pri temperaturi do 25 C za obdobje največ 1 meseca.

Injekcijsko brizgo shranjujte v zunanji ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

6.5 Vrsta ovojnine in vsebina

Zdravilo Elonva je na voljo v napolnjenih 1 ml injekcijskih brizgah (iz hidrolitičnega stekla tipa I), zaprtih z bati iz bromobutilnega elastomera in z zaščitno zaporko. Injekcijske brizge so opremljene z avtomatskim varnostnim sistemom, ki preprečuje poškodbe zaradi vboda igle po končani uporabi, in so pakirane skupaj s sterilno injekcijsko iglo. Vsaka napolnjena brizga vsebuje 0,5 ml raztopine za injiciranje.

Zdravilo Elonva je na voljo v pakiranjih s po 1 napolnjeno injekcijsko brizgo.

6.6 Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

Zdravila Elonva ne uporabljajte, če raztopina ni bistra.

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

7. IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Velika Britanija

8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/09/609/002

9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 25. januar 2010

Datum zadnjega podaljšanja: 22. avgust 2014

10. DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

DD mesec LLLL

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu.

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept