Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Enzepi (pancreas powder) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - A09AA02

Updated on site: 06-Oct-2017

Ime zdravilaEnzepi
ATC kodaA09AA02
Substancapancreas powder
ProizvajalecAllergan Pharmaceuticals International Ltd

1. IME ZDRAVILA

Enzepi 5.000 enot gastrorezistentne trde kapsule

Enzepi 10.000 enot gastrorezistentne trde kapsule

Enzepi 25.000 enot gastrorezistentne trde kapsule

Enzepi 40.000 enot gastrorezistentne trde kapsule

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Enzepi 5.000 enot gastrorezistentne trde kapsule

Ena kapsula vsebuje 39,8 mg uprašenega pankreasa prašičjega izvora z naslednjimi stopnjami encimske aktivnosti:

lipolitična aktivnost:

 

5.000 enot*,

promet

amilolitična aktivnost:

ne manj kot

1.600 enot*,

proteolitična aktivnost:

ne manj kot

130 enot*.

Enzepi 10.000 enot gastrorezistentne trde kapsule

 

Ena kapsula vsebuje 83,7 mg uprašenega pankreasa prašičjega izvora z naslednjimi stopnjami encimske

aktivnosti:

dovoljenja

za

aktivnosti:

 

 

 

lipolitična aktivnost:

 

10.000

ot*,

 

amilolitična aktivnost:

ne manj kot

3.200

ot*,

 

proteolitična aktivnost:

ne manj kot

270 enot*.

 

Enzepi 25.000 enot gastrorezistentne trde kapsule

Ena kapsula vsebuje 209,3 mg uprašenega pankreasa prašičjega izvora z naslednjimi stopnjami encimske

lipolitična aktivnost:

č

25.000 enot*,

amilolitična aktivnost:

ne manj kot

4.800 enot*,

 

nima

 

proteolitična aktivnost:

nevemanj kot

410 enot*.

Enzepi 40.000 enot gastrorezistentne trde kapsule

Ena kapsula vsebuje 334,9 mg uprašenega pankreasa prašičjega izvora z naslednjimi stopnjami encimske

aktivnosti:

Zdravilo

 

 

 

 

 

lipolitična aktivnost:

 

40.000 enot*,

amilolitična akti nost:

ne manj kot

7.800 enot*,

proteolitična aktivnost:

ne manj kot

650 enot*.

* Ph. Eur. enota

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

gastrorezistentna trda kapsula

Enzepi 5.000 enot gastrorezistentne trde kapsule

Trda kapsula z belo neprosojno kapico, belim neprosojnim telesom in napisom »Enzepi 5«, ki vsebuje svetlo rjava gastrorezistentna zrnca.

Enzepi 10.000 enot gastrorezistentne trde kapsule

Trda kapsula z rumeno neprosojno kapico, belim neprosojnim telesom in napisom »Enzepi 10«, ki vsebuje svetlo rjava gastrorezistentna zrnca.

Enzepi 25.000 enot gastrorezistentne trde kapsule

Trda kapsula z zeleno neprosojno kapico, belim neprosojnim telesom in napisom »Enzepi 25«, ki vsebuje svetlo rjava gastrorezistentna zrnca.

Enzepi 40.000 enot gastrorezistentne trde kapsule

promet

Trda kapsula z modro neprosojno kapico, belim neprosojnim telesom in napisom »Enzepi 40«, ki vsebuje svetlo rjava gastrorezistentna zrnca.

4. KLINIČNI PODATKI

za

 

4.1 Terapevtske indikacije

Nadomestno zdravljenje z encimi trebušne slinavke pri poman kljivem eksokrinem delovanju trebušne

slinavke zaradi cistične fibroze ali drugih bolezni (npr. kr nični pankreatitis, odstranitev trebušne slinavke

ali rak trebušne slinavke).

 

 

 

Zdravilo Enzepi je indicirano pri dojenčkih, otrocih, mladostnikih in odraslih.

 

 

č

dovoljenja

4.2 Odmerjanje in način uporabe

 

ve

 

Odmerjanje

 

 

 

 

 

Odmerek zdravila Enzepi je treba pr lagoditi posamezniku na podlagi kliničnih simptomov, stopnje

 

nima

 

 

steatoreje, vsebnosti maščob v prehrani ali dejanske telesne mase. Zdravljenje je treba začeti z najmanjšim priporočenim odmerkom,Zdraviloki se postopoma povečuje pod zdravniškim nadzorom ter ob natančnem spremljanju bolnikovega odz va in simptomov. Bolnikom je treba naročiti, naj ne povečujejo odmerka sami. Ob spremembi odmerka bo morda potrebno večdnevno prilagoditveno obdobje.

Največji priporočeni odmerek

Največji priporočeni skupni odmerek je 2.500 enot lipaze/kg telesne mase na obrok (ali 10.000 enot lipaze/kg telesne mase dnevno) ali 4.000 enot lipaze/g zaužite maščobe dnevno. Večje odmerke je treba uporabljati previdno, kadar so res potrebni (glejte poglavji 4.4 in 4.9), in samo, če so dokazano učinkoviti glede na 3-dnevne meritve maščob v blatu, ki kažejo pomembno izboljšan koeficient absorpcije maščob.

Ob vsakem prigrizku je treba vzeti polovico odmerka zdravila Enzepi, predpisanega za poln obrok. Odmerki encimov, izraženi v enotah lipaze/kg telesne mase na obrok, morajo biti manjši pri starejših bolnikih, ker se nagibajo k zaužitju manj maščob na kilogram telesne mase.

Pomembno je zagotoviti zadostno hidracijo bolnikov v celotnem obdobju odmerjanja zdravila Enzepi. Neustrezna hidracija lahko povzroči nagnjenost k zaprtosti ali jo poslabša.

Začetni odmerek

Pediatrična populacija, mlajša od 1 leta

Pri dojenčkih, mlajših od 1 leta starosti, je priporočeni začetni odmerek 5.000 enot lipaze na obrok (običajno 120 ml mleka) (glejte poglavje Način uporabe).

Pediatrična populacija, stara od 1 do manj kot 4 let

Pri otrocih, starih od 1 do manj kot 4 let, je priporočeni začetni odmerek 1.000 enot lipaze/kg telesne mase na obrok.

Pediatrični bolniki, stari 4 leta ali več, in odrasli (vključno s starejšimi bolniki)

Za otroke, stare 4 leta ali več, mladostnike in odrasle je priporočeni začetni odmerek 500 enot lipaze/kg telesne mase na obrok.

Način uporabe

Za peroralno uporabo.

Zdravilo Enzepi je treba jemati med obroki ali prigrizki, s kozarcem vode ali soka.

Kapsule je treba pogoltniti cele. Ne smejo se žvečiti ali drobiti. Drobljenje, žvečenje ali mešanje vsebine

vpliva na zaščitno gastrorezistentno oblogo. To lahko povzroči predčasno sproščanje encimov v ustni votlini, draženje sluznice in izgubo encimske aktivnosti.

kapsule s hrano ali tekočino z vrednostjo pH, višjo od 5, ali shranitev mešanicepromets hrano (glej spodaj) lahko

Bolniki, ki ne morejo pogoltniti cele kapsule

Za bolnike, ki ne morejo pogoltniti cele kapsule, se lahko kapsule previdno od rejo in vsebina zmeša (brez drobljenja) z majhno količino kisle mehke hrane z vrednostjo pH 5 ali nižjoza(npr. sadna kaša

[jabolko/hruška], jogurt, sok [pomaranča/ananas/jabolko]). Ne mešajte vodo, mlekom, materinim mlekom, mlečno formulo, aromatiziranim mlekom ali toplo dovoljenjahrano. Mešanico zdr vila Enzepi z mehko hrano je treba takoj pogoltniti brez žvečenja in popiti vodo ali sok, da se zagotovi popolno zaužitje. Paziti je treba, da se

zdravilo Enzepi ne zadržuje v ustih. Mešanica se ne sme shraniti.

Pediatrična populacija

Pediatričnim bolnikom, mlajšim od 1 leta starosti, treba dati zdravilo Enzepi tik pred vsakim hranjenjem. Kapsulo je treba previdno odpreti in izprazniti vsebino (zrnca). Bolniku lahko daste zrnca z majhno količino ustrezne kisle hrane ali neposredno v usta. Po zdraviluč mora bolnik dobiti materino mleko ali mlečno formulo, da se zagotovi popolno zaužitje. Vsvebina kapsule se ne sme zmešati neposredno v mlečno formulo ali materino mleko, ker bi to lahko zmanjšalo učinkovitost. Zaradi preprečitve draženja ustne sluznice je treba paziti, da se zdravilo Enzepi ne zdrobi ali žveči ali zadržuje v ustih.

4.3 Kontraindikacije

nima

Zdravilo

Preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1.

4.4 Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Fibrozirajoča kolonopatija

Pri bolnikih s cistično fibrozo, ki so jemali velike odmerke zdravil s pankreatinom, so poročali o strikturah ileocekalnega predela in debelega črevesa (fibrozirajoča kolonopatija). Kot previdnostni ukrep mora neobičajne trebušne simptome ali spremembe trebušnih simptomov oceniti zdravnik, da se izključi možnost fibrozirajoče kolonopatije, zlasti če bolnik jemlje več kot 10.000 enot lipaze/kg/dan.

Anafilaktične reakcije

Pri uporabi zdravil z encimi trebušne slinavke v različnih formulacijah iste učinkovine (uprašenega pankreasa) so redko poročali o anafilaktičnih reakcijah. Če nastopi taka reakcija, je treba bolnikom svetovati, naj nemudoma prekinejo zdravljenje in poiščejo nujno zdravniško pomoč.

4.6 Plodnost, nosečnost in dojenje

Možnost hiperurikemije

Pri predpisovanju zdravila Enzepi bolnikom z anamnezo protina, okvare ledvic ali hiperurikemije je potrebna previdnost. Zdravila z encimi trebušne slinavke prašičjega izvora vsebujejo purine, ki lahko zvišajo ravni sečne kisline v krvi.

Možnost draženja ustne sluznice

Treba je paziti, da se nič zdravila ne zadržuje v ustih. Zdravilo Enzepi se ne sme zdrobiti ali žvečiti ali zmešati s hrano z vrednostjo pH, višjo od 5. To bi lahko vplivalo na zaščitno gastrorezistentno oblogo in povzročilo predčasno sproščanje encimov, draženje ustne sluznice in/ali izgubo encimske aktivnosti (glejte poglavje 4.2).

Nenormalne ravni glukoze v krvi

Razmisliti je treba o spremljanju glukoze v krvi pri bolnikih s tveganjem za nenormalne ravni glukoze v krvi, ker lahko nadomestno zdravljenje z encimi trebušne slinavke vpliva na uravnavanje glukoze v krvi (glejte poglavje 4.8).

Natrij

promet

 

 

To zdravilo vsebuje manj kot 1 mmol natrija (23 mg) na odmerek, torej je praktično »brez natrija«.

4.5 Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

 

 

Študij medsebojnega delovanja niso izvedli.

 

 

dovoljenja

 

 

Zdravila z encimi trebušne slinavke ne povzročajo farmakokinetičnih in farmakodinamičnihza

interakcij na

podlagi farmakoloških značilnosti, saj se ne absorbirajo iz prebavil. Klinično pomembnih interakcij ni pričakovati.

Nosečnost

O uporabi tega zdravila pri nosečnicah ni ustreznihčpodatkov. Ni znano, ali lahko zdravilo škoduje plodu, če ga uporablja nosečnica, oziroma ali lahko vpliva na sposobnost razmnoževanja. Z zdravilom Enzepi sicer niso opravili nobenih predkliničnih raziska , endar ni dokazov o absorpciji tega zdravila. Zato ni

ve pričakovati škodljivih vplivov nanimasposobnost razmnoževanja ali razvoj. Ob obravnavanju tveganj in koristi

tega zdravila je treba upoštevati ustrezno prehransko podporo, ki jo potrebuje nosečnica s pomanjkljivim eksokrinim delovanjem trebušne sl navke. Zadosten vnos kalorij med nosečnostjo je pomemben za normalno materino pridobivanje telesne mase in rast ploda. Zmanjšano povečevanje telesne mase matere in podhranjenost staZdravilolahko povezani z neželenimi izidi nosečnosti.

Dojenje

Ni znano, ali se to zd izloča v materino mleko. Kljub temu ni pričakovati neželenih učinkov na dojenega novorojenca/dojenčka, saj pri doječi materi ne bo prišlo do sistemske izpostavljenosti encimom trebušne slinavke, ki jih vsebuje zdravilo Enzepi.

Ker tveganja za dojenega novorojenca/dojenčka ne moremo izključiti, se je treba odločiti med prenehanjem dojenja in prenehanjem/prekinitvijo zdravljenja z zdravilom Enzepi, pri čemer je treba pretehtati prednosti dojenja za otroka in prednosti nadaljevanja zdravljenja z zdravilom Enzepi za doječo mater.

Plodnost

Na voljo ni nobenih podatkov o učinku zdravila Enzepi na plodnost pri ljudeh.

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Zdravilo Enzepi nima vpliva na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

4.8 Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

Najpomembnejši resni neželeni učinki, opaženi pri zdravilih z encimi trebušne slinavke, so anafilaktične reakcije (glejte poglavje 4.4) in fibrozirajoča kolonopatija (glejte poglavje 4.4).

Najpogostejši neželeni učinki, o katerih so poročali pri zdravilu Enzepi, so bile prebavne motnje [bolečina v trebuhu (16 %); flatulenca (12 %); napihnjenost trebuha (7%); driska in bruhanje (6 %); zaprtost (5 %); navzea (3 %)] in glavobol, ki se pojavlja pri približno 6 % bolnikov. V kliničnih preskušanjih so bili neželeni učinki večinoma blagi do zmerni.

Preglednica neželenih učinkov

Neželeni učinki, povezani z uprašenim pankreasom, ugotovljeni v kliničnih študijah in obdobju trženja, ter nekateri dodatni učinki, značilni za to skupino zdravil, so našteti v spodnji preglednici. Razvrščeni so skladno z razvrstitvijo po organskem sistemu MedDRA. Po pogostnosti so razvrščeni v te kategorije: zelo pogosti (≥ 1/10), pogosti (≥ 1/100 do < 1/10), občasni (≥ 1/1.000 do < 1/100), redki (≥ 1/10.000 do

< 1/1.000); zelo redki (< 1/10.000) in neznana (ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov). V vsaki skupini pogostnosti so neželeni učinki našteti po padajoči resnosti.

Organski sistem

Zelo pogosti

 

Pogosti

Neznana ogostnost

 

 

 

 

 

promet

Bolezni imunskega

 

 

 

 

zanafilaktična reakcija**,

sistema

 

 

 

 

preobčutljivost za zdravilo/

 

 

 

 

 

preobčutljivost

 

 

 

 

 

 

Presnovne in

 

 

 

 

hiperurikemija/hiperurikozurija**,

prehranske motnje

 

 

 

 

zmanjšan tek

 

 

 

 

 

 

Bolezni živčevja

 

 

 

glav b

omotica

 

 

 

 

dovoljenja

 

Bolezni dihal, prsnega

 

 

ve

č

dispneja*

koša in

 

 

 

 

 

 

 

mediastinalnega

 

 

 

 

prostora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolezni prebavil

boleči v trebuhu

driska,

fibrozirajoča kolonopatija**,

Zdravilo

nima

 

bruhanje,

otekle ustnice in jezik*,

 

navzea,

stomatitis,

 

 

zaprtost,

bolečina v zgornjem delu trebuha,

 

 

napihnjenost trebuha,

dispepsija,

 

 

flatulenca,

nenormalno blato,

 

 

neprijeten občutek v

sprememba barve blata,

 

 

trebuhu

pogosto odvajanje blata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolezni kože in

 

 

 

 

otekel obraz,

podkožja

 

 

 

 

koprivnica,

 

 

 

 

 

generalizirani izpuščaj,

 

 

 

 

 

izpuščaj,

 

 

 

 

 

eritematozni izpuščaj,

 

 

 

 

 

pruritus

 

 

 

 

 

 

Splošne težave in

 

 

 

 

utrujenost,

spremembe na mestu

 

 

 

 

splošno slabo počutje

aplikacije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preiskave

 

 

znižanje ravni glukoze v krvi,

 

 

 

zvišanje ravni glukoze v krvi,

 

 

 

zmanjšanje telesne mase,

 

 

 

povečanje telesne mase

 

 

 

 

*simptomi alergijskih reakcij

**učinki skupine zdravil

Opis izbranih neželenih učinkov

Pri bolnikih s tveganjem za nenormalne ravni glukoze v krvi lahko nadomestno zdravljenje z encimi trebušne slinavke vpliva na uravnavanje glukoze v krvi (glejte poglavje 4.4). Pri uporabi zdravila Enzepi so poročali o primerih nihanja ravni glukoze v krvi, vendar večinoma niso bila resna in so se popravila po prilagoditvi antidiabetičnega zdravljenja.

Najpomembnejši učinki skupine zdravil, ki vsebujejo encime trebušne slinavke, vključujejo fibrozirajočo

kolonopatijo, hiperurikemijo/hiperurikozurijo in anafilaktične reakcije.

promet

 

Pediatrična populacija

V kliničnih preskušanjih je 110 otrok s cistično fibrozo, starih 1 mesec in starejših, ejemalo zdravilo

Enzepi v odmerku, ki je zagotavljal stabilizacijo simptomov. Varnostni profil zdravila Enzepi pri pediatrični populaciji je bil podoben kot pri odraslih.

Starejši ljudje

za

 

Pri starejši populaciji niso ugotovili nobenih posebnih neželenih uči

kov. Pri starejših ljudeh s

pomanjkljivim eksokrinim delovanjem trebušne slinavke so bile pogostnost, vrsta in resnost neželenih

učinkov podobne kot pri odraslih.

 

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

 

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji

za promet je pomembno. Omogoča

namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva,

 

 

 

 

dovoljenja

da poročajo o katerem koli domnevnem než l nčm učinku zdravila

na nacionalni center za poročanje, ki je

 

naveden v Prilogi V.

ve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9 Preveliko odmerjanje

 

 

 

nima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronični veliki odmerki zdravil z e cimi trebušne slinavke so bili povezani s fibrozirajočo kolonopatijo in

 

Zdravilo

 

 

 

 

posledično v nekaterih pr merih z zoženjem debelega črevesa (glejte poglavji 4.2 in 4.4). Veliki odmerki encimov trebušne slina ke so bili povezani s hiperurikozurijo in hiperurikemijo, zato jih je treba uporabljati previdno pri bolnikih z namnezo protina, okvare ledvic ali hiperurikemije (glejte poglavje 4.4). Priporočajo se podporni ukrepi, vključno s prenehanjem zdravljenja z encimi trebušne slinavke in zagotavljanjem ustrezne rehidracije.

5. FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1 Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: digestivi, vključno z encimi; encimska zdravila; oznaka ATC: A09AA02

Mehanizem delovanja

Zdravilo Enzepi spada v družino zdravil z encimi trebušne slinavke in vsebuje določeno količino lipaze, amilaze in proteaze, pridobljenih iz trebušne slinavke prašičev in prečiščenih s postopkom za inaktivacijo virusov.

Ko se kapsula raztopi v želodcu, se gastrorezistentna zrnca temeljito zmešajo s himusom, ne da bi prišlo do inaktivacije kislinsko občutljivih encimov. Ti prebavni encimi se sprostijo iz granul šele v dvanajstniku, ki ima drugačno okolje in vrednost pH, višjo od 5.

Nato encimi v dvanajstniku in proksimalnem tankem črevesu katalizirajo hidrolizo maščob v monogliceride, glicerol in proste maščobne kisline, beljakovin v peptide in aminokisline ter škroba v dekstrine in kratkoverižne sladkorje, kot sta maltoza in maltotrioza, pri čemer delujejo kot prebavni encimi, ki jih naravno izloča trebušna slinavka.

Klinična učinkovitost

Učinkovitost zdravila Enzepi so ocenili v eni študiji z aktivno primerjalno učinkovino in v eni študiji, nadzorovani s placebom, pri 130 bolnikih s pomanjkljivim eksokrinim delovanjem trebušne slinavke, povezanim s cistično fibrozo. Poleg tega so opravili tri podporne študije pri 34 pediatričnih bolnikih.

Podatki, pridobljeni pri populaciji s cistično fibrozo s pomanjkljivim eksokrinim delovanjem trebušne

Študija PR-005

Ključna študija PR-005 je bila opravljena v Evropi. To je bila randomizirana, dvojno slepa, aktivno

nadzorovana navzkrižna študija z dvema zdraviloma, v kateri so primerjali zdravilo Enzepi s standardnim

slinavke, se lahko upoštevajo tudi pri pomanjkljivem eksokrinem delovanju trebušne slinavke zaradi drugih vzrokov, kot so kronični pankreatitis, odstranitev trebušne slinavke ali rak trebušneprometslinavke.

zdravilom z encimi trebušne slinavke v dveh obdobjih zdravljenja. V prvem obdobju zdravljenja so bolniki

28 dni prejemali zdravilo Enzepi ali primerjalno zdravilo, nato so prešli na nadomestno zdravilo za dodatno

dovoljenja

28-dnevno obdobje. V obeh obdobjih zdravljenja so bolniki prvi dan prejelizaodmerek, čim bolj podoben

ustaljenemu odmerku encimov trebušne slinavke, ki so ga jemali

tedaj. Od drugega dneva se je odmerek

dodeljenega zdravila lahko spremenil (postopoma povečal ali zma

jšal) zaradi stabilizacije simptomov

pomanjkljivega eksokrinega delovanja trebušne slinavke. Stabi izacijo simptomov je bilo treba doseči pred koncem prvih 14 dni vsakega obdobja zdravljenja.

Skupno je bilo v populaciji z namenom zdravljenja ran miziranih 96 bolnikov, starih od 12 do 43 let.

V študiji so bolniki dobili navodila, naj uživajoč100 g (± 15 g) maščob dnevno ter ohranjajo dosleden vnos maščob z obroki in prigrizki. Primarni opazovani dogodek učinkovitosti v študiji je bil koeficient absorpcije

maščob v obdobju 72 ur (CFA–72h), ki je bil izračunan ob koncu vsakega obdobja zdravljenja iz vzorcev

nima

 

blata, odvzetih v zadnjih 3 dneh vsakega obdobjave

zdravljenja. Odvzem vzorcev je bil opravljen v odobrenem,

nadzorovanem okolju, ki je omogočalo nadzorovan vnos s hrano in odvzem kvantitativnih vzorcev blata.

Preskušanci so dosegli povpreč koeficient CFA–72h 84,08 pri zdravilu Enzepi in 85,33 pri primerjalnem zdravilu. RazlikaZdravilosrednjih vrednostih je bila –1,25 (95 % IZ, od –3,62 do 1,12), p = 0,2972. Zdravilo Enzepi je torej izkazalo ne nferiornost in enakovrednost s primerjalnim zdravilom pri nadzoru absorpcije

maščob (izmerjenim kot CFA–72h) pri mladostnikih in odraslih s pomanjkljivim eksokrinim delovanjem trebušne slinavke za adi cistične fibroze.

Preglednica 1 Analiza koeficienta absorpcije maščob v obdobju 72 ur (CFA–72h) – populacija, ki je zaključila obdobje zdravljenja (študija PR-005)

Statistika

Zdravilo Enzepi

Standardno zdravilo

spremenljivk

(N = 83)

(N = 83)

 

 

 

 

 

Povzetek statističnih podatkov

 

 

 

 

Srednja vrednost (SD)

84,11

(11,073)

85,34

(9,099)

Mediana (najmanj – največ)

85,92

(47,4–99,5)

86,49

(53,5–97,3)

Statistika na podlagi modela (Enzepi minus Kreon)

 

 

 

 

Povprečni NK (standardna napaka)

84,08

(1,109)

85,33

(1,109)

Razlika v povprečnih NK (95 % meje zaupanja)

 

 

–1,25 (–3,62; 1,12)

Vrednost p

 

 

promet

 

 

0,2972

 

N: število bolnikov; SD: standardna deviacija; NK: najmanjši kvadrati.

Statistični podatki na podlagi modela izhajajo iz linearnega modela mešanih učinkov, kjer je bil k eficient CFA–72h uporabljen kot spremenljivka odziva, zdravljenje, obdobje in zaporedje zdravljenja kot stalni učinki ter preskušanec v zaporedju zdravljenja kot slučajni učinek.

Študija EUR-1008-Mza

trebušne slinavke zaradi cistične fibroze. Bolniki so bili randomizirani za prejemanje zdravila Enzepi ali ujemajočega se placeba v obdobju zdravljenja od 6 do 7 dni, čemur je sledil prehod na nadomestno zdravilo za dodatnih 6 do 7 dni. Med zdravljenjem so vsi bolniki uži ali hrano z visoko vsebnostjo maščob (najmanj 100 gramov maščobe dnevno).

Podporna študija EUR-1008-M, opravljena v ZDA,dovoljenjaje bila randomizir n , dvojno slepa, s placebom nadzorovana navzkrižna študija s 34 bolniki, starimi od 7 do 23 let, s pomanjkljivim eksokrinim delovanjem

č 72h) med zdravilom Enzepi in placebom. Kovefici nt CFA–72h so pri obeh zdravljenjih določili z

Primarni opazovani dogodek učinkovitosti je bila povprečna razlika koeficientu absorpcije maščob (CFA–

odvzemanjem vzorcev blata v obdobju 72 ur ter z merjenjem izločenih in zaužitih maščob. CFA–72h vsakega bolnika med zdravljenjemnimas pl cebom so uporabili kot vrednost CFA–72h v odsotnosti zdravljenja.

Povprečna vrednost CFA–72h je b la 88 % v skupini z zdravilom Enzepi v primerjavi s 63 % v skupini s

Pediatrična populacija

placebom. Povprečna razlika v koeficientu CFA–72h je bila pri zdravilu Enzepi za 26 odstotnih točk višja pri 95-odstotnem intervaluZdravilozaupanja (19, 32) in vrednosti p < 0,001.

Kratkoročno učinkovitost in varnost zdravila Enzepi so ocenili v kliničnih študijah pri pediatričnih bolnikih, starih od 1 do 17 let, s pomanjkljivim eksokrinim delovanjem trebušne slinavke zaradi cistične fibroze.

Študija EUR-1008-M

Študija EUR-1008-M je bila opravljena pri 34 bolnikih s pomanjkljivim eksokrinim delovanjem trebušne slinavke zaradi cistične fibroze, od katerih je bilo 26 otrok, vključno z 8 otroki, starimi od 7 do 11 let, ter 18 mladostniki, starimi od 12 do 17 let. Rezultati so predstavljeni zgoraj. Varnost in učinkovitost pri pediatričnih bolnikih v tej študiji sta bili podobni kot pri odraslih bolnikih.

Študija EUR-1009-M

Študija EUR-1009-M je bila odprta študija z eno skupino pri 19 bolnikih, starih od 1 do 6 let, s pomanjkljivim eksokrinim delovanjem trebušne slinavke zaradi cistične fibroze. Približno pol bolnikov je bilo starih od 1 do 3 let. Bolniki so prešli na zdravilo Enzepi z običajnega zdravljenja z encimi trebušne slinavke. Po 4- do 14-dnevnem opazovalnem obdobju, v katerem so prejemali običajno zdravljenje z encimi trebušne slinavke, so bolniki 14 dni prejemali zdravilo Enzepi v odmerkih, prilagojenih posamezniku, v razponu od 2.300 do 10.000 enot lipaze na kg telesne mase dnevno, s povprečjem približno 5.000 enot lipaze

na kg telesne mase dnevno (odmerek ni presegel 2.500 enot lipaze na kilogram telesne mase na obrok). Obdobja izplavljanja ni bilo.

Primarni opazovani dogodek učinkovitosti je bil odstotek »odzivnih bolnikov«, opredeljenih kot bolnikov brez steatoreje (< 30 % vsebnosti maščob v blatu) ter brez znakov in simptomov malabsorpcije po enem ali dveh tednih zdravljenja z zdravilom Enzepi. Steatorejo so ocenili po vsebnosti maščob v blatu, izmerjeni z naključnim testiranjem maščob v blatu na 11. in 18. dan v primerjavi z izhodiščem (ko je potekalo običajno zdravljenje z encimi trebušne slinavke).

Število odzivnih bolnikov (bolniki z manj kot 30 % vsebnosti maščob v blatu ter brez znakov in simptomov malabsorpcije) je bilo ob izhodišču 10/19 (52,6 %), po 1 tednu zdravljenja (stabilizacija) 13/19 (68,4 %) in po drugem tednu odprtega zdravljenja z zdravilom Enzepi 11/19 (57,9 %). Povprečna vsebnost maščob v blatu je bila podobna ob izhodišču (24,8 %), po stabilizaciji (27,0 %) in po drugem tednu odprtega zdravljenja (27,3 %).

Študija PR-011

promet

 

Študija PR-011 je bila odprta navzkrižna študija pri 15 bolnikih, starih od 1 do 11 mesec v, s pomanjkljivim eksokrinim delovanjem trebušne slinavke zaradi cistične fibroze. Bolniki so bili rando izirani za 10-dnevno prejemanje zdravila Enzepi iz odprte kapsule, zmešanega z jabolčnim sokom (v b izgi) ali jabolčno čežano (z uporabo žlice), ki mu je sledil prehod na drug način dajanja za dodatnih 10 dni.

Primarni cilj je bil oceniti sprejemljivost 2 načinov dajanja z vprašalnikomzao sprejemljivosti, ki ga je izpolnil negovalec. Dvanajst bolnikov je zaključilo zdravljenje obeh skupin h in so bili ocenjeni. Na splošno so bili negovalci bolj zadovoljni z uporabo jabolčne čežane kot načina odmer nja v primerjavi z jabolčnim sokom.

Študija PR-018

Študija PR-018 je bila 12-mesečno odprto podaljšanje študije PR-011. Bolniki so prejemali zdravilo Enzepi

v enakem odmerku kot ob koncu študije PR-011. Med 12-mesečno študijo so odmerek zdravila Enzepi

prilagajali glede na rast in pridobivanje telesne mase b lnikov.

 

 

dovoljenja

Študijo je zaključilo dvanajst bolnikov. Na splošno je bilo od izhodišča do zaključka študije opaziti

 

 

č

izboljšanje indeksov rasti, vključno s percentili t lesne mase glede na starost, višine glede na starost in

telesne mase glede na višino.

nima

ve

 

Starejši bolniki

 

Klinične študije z zdravilom E zepi niso vključevale dovolj preskušancev, starih 65 let in več, da bi bilo

mogoče ugotoviti, ali se odzivajo drugače kot mlajši. Druge klinične izkušnje, o katerih so poročali, ne kažejo na razlikeZdravilov odzivu med starejšimi in mlajšimi bolniki.

5.2 Farmakokinetične lastnosti

Encimi trebušne slinavke zdravilu Enzepi so gastrorezistentni, kar je namenjeno zmanjšanju njihovega uničevanja ali inaktivacije v želodčni kislini. Zdravilo Enzepi je zasnovano tako, da in vivo sprosti večino encimov pri vrednosti pH, višji od 5,5. Encimi trebušne slinavke se ne absorbirajo iz prebavil.

5.3 Predklinični podatki o varnosti

Z zdravilom Enzepi niso opravili nobenih predkliničnih raziskav. Vendar po peroralnem jemanju uprašenega pankreasa ni pričakovati sistemske toksičnosti, ker se encimi trebušne slinavke ne absorbirajo iz prebavil.

6. FARMACEVTSKI PODATKI

6.1 Seznam pomožnih snovi

Vsebina kapsul (gastrorezistentna zrnca)

premrežen natrijev karmelozat hidrogenirano ricinusovo olje koloidni brezvodni silicijev dioksid mikrokristalna celuloza magnezijev stearat hipromelozaftalat

smukec trietilcitrat

Ovoj kapsul hipromeloza karagenan (E407) kalijev klorid

titanov dioksid (E171) karnauba vosek prečiščena voda

2 leti

Dodatno pri zdravilu Enzepi 10.000 enot gastrorezistentna zrnca

 

promet

rumeni železov oksid (E172)

 

 

 

 

Dodatno pri zdravilu Enzepi 25.000 enot gastrorezistentna zrnca

za

rumeni železov oksid (E172)

 

 

 

 

indigotin (E132)

 

 

 

 

Dodatno pri zdravilu Enzepi 40.000 enot gastrorezistentna zrnca

 

 

indigotin (E132)

 

 

dovoljenja

 

 

Črnilo

 

 

 

 

 

šelak

 

 

č

 

 

propilenglikol

 

 

 

indigotin (E132)

 

 

 

6.2

Inkompatibilnosti

nima

ve

 

 

 

Navedba smiselno ni potrebna.

 

 

 

 

6.3

Rok uporabnosti

 

 

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

Po prvem odprtju: 6 mesecev pri temperaturi do 25 °C. Plastenko shranjujte tesno zaprto in ne odstranite sušilnega sredstva za zagotovitev zaščite pred vlago.

6.4 Posebna navodila za shranjevanje

Za shranjevanje zdravila niso potrebna posebna navodila.

Za pogoje shranjevanja po prvem odprtju zdravila glejte poglavje 6.3.

6.5 Vrsta ovojnine in vsebina

Plastenka iz HDPE z vrečicami sušilnega sredstva, zaprta z obloženo polipropilensko za otroke varno zaporko in odstranljivo tesnilno oblogo.

Velikosti pakiranj: 20, 50, 100 in 200 kapsul.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

6.6 Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

Uporaba pri pediatrični populaciji

Po potrebi previdno odprite kapsulo in dajte vsebino (zrnca) bolniku, kot je opisano v poglavju 4.2.

Kapsule, ki so se po nesreči zdrobile, zavrzite.

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

7. IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Allergan Pharmaceuticals International Limited

 

Clonshaugh Industrial Estate

 

Coolock

 

Dublin 17

 

Irska

 

8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMETprometZ ZDRAVILOM

EU/1/16/1113/001-016

za

9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datum prve odobritve:

 

ve

dovoljenja

 

 

 

 

 

 

10. DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILAč

 

 

nima

 

 

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila

http://www.ema.europa.eu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept