Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eperzan (albiglutide) – Označevanje - A10BJ04

Updated on site: 06-Oct-2017

Ime zdravilaEperzan
ATC kodaA10BJ04
Substancaalbiglutide
ProizvajalecGlaxoSmithKline Trading Services Limited

Vsebina članka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA – pakiranje s 4 peresniki

1.IME ZDRAVILA

Eperzan 30 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje. albiglutid

2.NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Po pripravi en odmerek vsebuje 30 mg na 0,5 ml.

3.SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Vsebuje tudi: natrijev dihidrogenfosfat monohidrat, brezvodni natrijev hidrogenfosfat, trehaloza dihidrat, manitol (E421), polisorbat 80, voda za injekcije

4.FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

Prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

4peresniki

4igle za peresnik

5.POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Preberite navodilo za uporabo.

Subkutana uporaba

Enkrat na teden.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

Samo za enkratno uporabo.

Peresnik po uporabi zavrzite.

Preberite navodilo za uporabo.

Po premešanju morate počakati 15 minut, preden zdravilo injicirate.

8.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do:

9.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku pri temperaturi od 2 °C do 8 °C.

Ne zamrzujte.

Peresniki so lahko shranjeni na sobni temperaturi, ki ne presega 30 °C, vendar ne več kot skupaj 4 tedne pred uporabo.

Uporabite v 8 urah po pripravi.

Uporabite takoj po namestitvi igle.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

GlaxoSmithKline Trading Services Limited

Currabinny,

Carrigaline,

County Cork,

Irska

12.ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/13/908/001

13.ŠTEVILKA SERIJE

Serija:

14.NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15.NAVODILA ZA UPORABO

16.PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

eperzan 30

17.EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18.EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PC:

SN:

NN:

PODATKI NA VMESNI OVOJNINI

ŠKATLA – Skupno pakiranje vsebuje 12 peresnikov z enkratnim odmerkom in 12 igel za peresnike (3 pakiranja s 4 peresniki in 4 iglami) – brez modre škatle

1.IME ZDRAVILA

Eperzan 30 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje. albiglutid

2.NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

En odmerek po pripravi vsebuje 30 mg na 0,5 ml.

3.SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Vsebuje tudi: natrijev dihidrogenfosfat monohidrat, brezvodni natrijev hidrogenfosfat, trehaloza dihidrat, manitol (E421), polisorbat 80, voda za injekcije

4.FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

Prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

Element skupnega pakiranja, ki vsebuje 3 pakiranja, vsako s 4 peresniki in 4 iglami za peresnike. Ni za ločeno prodajo.

5.POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Preberite navodilo za uporabo.

Subkutana uporaba

Enkrat na teden.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

Samo za enkratno uporabo.

Peresnik po uporabi zavrzite.

Preberite navodilo za uporabo.

Po mešanju počakajte 15 minut, preden injicirate.

8.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

9.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku pri temperaturi od 2 °C do 8 °C.

Ne zamrzujte.

Posamezno škatlo s 4 peresniki in 4 iglami se lahko shranjuje pri sobni temperaturi, ki ne presega 30 °C, vendar ne več kot skupaj 4 tedne pred uporabo. Preostale škatle je treba shranjevati pri temperaturi 2 °C do 8 °C do uporabe.

Uporabite v 8 urah po pripravi.

Uporabite takoj po namestitvi igle.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

GlaxoSmithKline Trading Services Limited

Currabinny

Carrigaline

County Cork

Irska

12.ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/13/908/003

13.ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15.NAVODILA ZA UPORABO

16.PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

eperzan 30

17.EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

18.EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ZUNANJA NALEPKA – Skupno pakiranje vsebuje 12 peresnikov z enkratnim odmerkom in 12 igel za peresnike (3 pakiranja s 4 peresniki in 4 iglami) – z modro škatlo

1.IME ZDRAVILA

Eperzan 30 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje. albiglutid

2.NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

En odmerek po pripravi vsebuje 30 mg na 0,5 ml.

3.SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Vsebuje tudi: natrijev dihidrogenfosfat monohidrat, brezvodni natrijev hidrogenfosfat, trehaloza dihidrat, manitol (E421), polisorbat 80, voda za injekcije

4.FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

Prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

Skupno pakiranje: 12 peresnikov (3 škatle s 4 peresniki/4 iglami)

Ni za ločeno prodajo.

5.POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Preberite navodilo za uporabo.

Subkutana uporaba

Enkrat na teden.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

Samo za enkratno uporabo.

Peresnik po uporabi zavrzite.

Preberite navodilo za uporabo.

Po mešanju počakajte 15 minut, preden injicirate.

8.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

9.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku pri temperaturi od 2 °C do 8 °C.

Ne zamrzujte.

Posamezno škatlo s 4 peresniki in 4 iglami se lahko shranjuje pri sobni temperaturi, ki ne presega 30 °C, vendar ne več kot skupaj 4 tedne pred uporabo. Preostale škatle je treba shranjevati pri temperaturi 2 °C do 8 °C do uporabe.

Uporabite v 8 urah po pripravi.

Uporabite takoj po namestitvi igle.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

GlaxoSmithKline Trading Services Limited

Currabinny

Carrigaline

County Cork

Irska

12.ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/13/908/003

13.ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15.NAVODILA ZA UPORABO

16.PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

eperzan 30

17.EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18.EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PC:

SN:

NN:

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA – pakiranje s 4 peresniki

1.IME ZDRAVILA

Eperzan 50 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje. albiglutid

2.NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Po pripravi en odmerek vsebuje 50 mg na 0,5 ml.

3.SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Vsebuje tudi: natrijev dihidrogenfosfat monohidrat, brezvodni natrijev hidrogenfosfat, trehaloza dihidrat, manitol (E421), polisorbat 80, voda za injekcije

4.FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

Prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

4peresniki

4igle za peresnik

5.POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Preberite navodilo za uporabo.

Subkutana uporaba

Enkrat na teden.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

Samo za enkratno uporabo. Peresnik po uporabi zavrzite. Preberite navodilo za uporabo. Čas priprave.

Po premešanju morate počakati 30 minut, preden zdravilo injicirate.

8.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do:

9.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku pri temperaturi od 2 °C do 8 °C. Ne zamrzujte.

Peresniki so lahko shranjeni na sobni temperaturi, ki ne presega 30 °C, vendar ne več kot skupaj 4 tedne pred uporabo.

Uporabite v 8 urah po pripravi.

Uporabite takoj po namestitvi igle.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

GlaxoSmithKline Trading Services Limited

Currabinny,

Carrigaline,

County Cork,

Irska

12.ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/13/908/002

13.ŠTEVILKA SERIJE

Serija:

14.NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15.NAVODILA ZA UPORABO

16.PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

eperzan 50

17.EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18.EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PC:

SN:

NN:

PODATKI NA VMESNI OVOJNINI

ŠKATLA – Skupno pakiranje vsebuje 12 peresnikov z enkratnim odmerkom in 12 igel za peresnike (3 pakiranja s 4 peresniki in 4 iglami) – brez modre škatle

1.IME ZDRAVILA

Eperzan 50 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje. albiglutid

2.NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

En odmerek po pripravi vsebuje 50 mg na 0,5 ml.

3.SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Vsebuje tudi: natrijev dihidrogenfosfat monohidrat, brezvodni natrijev hidrogenfosfat, trehaloza dihidrat, manitol (E421), polisorbat 80, voda za injekcije

4.FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

Prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

Element skupnega pakiranja, ki vsebuje 3 pakiranja, vsako s 4 peresniki in 4 iglami za peresnike. Ni za ločeno prodajo.

5.POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Preberite navodilo za uporabo.

Subkutana uporaba

Enkrat na teden.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

Samo za enkratno uporabo. Peresnik po uporabi zavrzite. Preberite navodilo za uporabo. Čas priprave.

Po mešanju počakajte 30 minut, preden injicirate.

8.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

9.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku pri temperaturi od 2 °C do 8 °C.

Ne zamrzujte.

Posamezno škatlo s 4 peresniki in 4 iglami lahko shranjujete pri sobni temperaturi, ki ne presega 30° C, vendar ne več kot skupaj 4 tedne pred uporabo. Preostale škatle je treba shranjevati pri temperaturi 2 °C do 8 °C do uporabe.

Uporabite v 8 urah po pripravi.

Uporabite takoj po namestitvi igle.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

GlaxoSmithKline Trading Services Limited

Currabinny

Carrigaline

County Cork

Irska

12.ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/13/908/004

13.ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15.NAVODILA ZA UPORABO

16.PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

eperzan 50

17.EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

18.EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ZUNANJA NALEPKA – Skupno pakiranje vsebuje 12 peresnikov z enkratnim odmerkom in 12 igel za peresnike (3 pakiranja s 4 peresniki in 4 iglami) – z modro škatlo

1.IME ZDRAVILA

Eperzan 50 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje. albiglutid

2.NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

En odmerek po pripravi vsebuje 50 mg na 0,5 ml.

3.SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Vsebuje tudi: natrijev dihidrogenfosfat monohidrat, brezvodni natrijev hidrogenfosfat, trehaloza dihidrat, manitol (E421), polisorbat 80, voda za injekcije

4.FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

Prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

Skupno pakiranje: 12 peresnikov (3 škatle s 4 peresniki/4 iglami)

Ni za ločeno prodajo.

5.POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Preberite navodilo za uporabo.

Subkutana uporaba

Enkrat na teden.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

Samo za enkratno uporabo. Peresnik po uporabi zavrzite. Preberite navodilo za uporabo. Čas priprave.

Po mešanju počakajte 30 minut, preden injicirate.

8.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

9.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku pri temperaturi od 2 °C do 8 °C.

Ne zamrzujte.

Posamezno škatlo s 4 peresniki in 4 iglami lahko shranjujete pri sobni temperaturi, ki ne presega 30 °C, vendar ne več kot skupaj 4 tedne pred uporabo. Preostale škatle je treba shranjevati pri temperaturi 2 °C do 8 °C do uporabe.

Uporabite v 8 urah po pripravi.

Uporabite takoj po namestitvi igle.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

GlaxoSmithKline Trading Services Limited

Currabinny

Carrigaline

County Cork

Irska

12.ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/13/908/004

13.ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15.NAVODILA ZA UPORABO

16.PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

eperzan 50

17.EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18.EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PC:

SN:

NN:

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH NALEPKA NAPOLNJENEGA INJEKCIJSKEGA PERESNIKA

1.IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

Eperzan 30 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje albiglutid

Subkutana uporaba Enkrat na teden

2.POSTOPEK UPORABE

3.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4.ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

30 mg

6.DRUGI PODATKI

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH NALEPKA NAPOLNJENEGA INJEKCIJSKEGA PERESNIKA

1.IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

Eperzan 50 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje albiglutid

Subkutana uporaba Enkrat na teden

2.POSTOPEK UPORABE

3.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4.ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

50 mg

6.DRUGI PODATKI

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept