Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fablyn (lasofoxifene tartrate) – Označevanje - G03

Updated on site: 06-Oct-2017

Ime zdravilaFablyn
ATC kodaG03
Substancalasofoxifene tartrate
ProizvajalecDr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH
PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI
ŠKATLA ZA PRETISNE OMOTE (30 filmsko obloženih tablet)

1. IME ZDRAVILA

FABLYN 500 mikrogramov filmsko obložene tablete lasofoksifen

2.NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

promet

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

 

za

 

Vsebuje laktozo.

 

 

 

 

 

 

 

Za dodatne informacije glejte navodilo za uporabo.

 

 

 

 

 

 

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

 

 

30 filmsko obloženih tablet

 

dovoljenja

 

 

 

 

 

 

 

5.

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

 

 

 

 

ā

 

 

 

peroralna uporaba

ve

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred uporabo preberite priloženo n vodilo.

 

 

 

 

 

6.

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

 

POGLEDA OTROKnima

 

 

 

 

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

 

 

 

 

 

 

 

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

 

 

Zalepljeno pakiranje.

 

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

Ena filmsko obložena tableta vsebuje lasofoksifenijev tartrat, ki ustreza 500 mikrog am m lasofoksifena.

Če so vidni znaki odprtja, zdravila ne smete uporabiti.

8.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do:

9.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

Am Bahnhof 2

92289 Ursensollen

Nemčija

12. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

EU/1/08/500/001

EU/1/08/500/002

 

dovoljenja

EU/1/08/500/003

 

 

 

EU/1/08/500/004

 

 

13.

ŠTEVILKA SERIJE

 

 

Serija:

 

 

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

 

 

 

ā

 

Izdaja zdravila je le na recept.

ve

 

 

 

 

15.

NAVODILA ZA UPORABO

 

 

 

nima

 

 

16.

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

 

FABLYN

 

 

PODATKIZdraviloNA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA ZA PRETISNE OMOTE (7 filmsko obloženih tablet)

1.IME ZDRAVILA

za

promet

 

FABLYN 500 mikrogramov filmsko obložene tablete

lasofoksifen

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena filmsko obložena tableta vsebuje lasofoksifenijev tartrat, ki ustreza 500 mikrogramom lasofoksifena.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Vsebuje laktozo.

Za dodatne informacije glejte navodilo za uporabo.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

7 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

za

promet

5.

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

 

 

peroralna uporaba

 

 

dovoljenja

 

 

Pred uporabo preberite priloženo navodilo.

 

 

 

 

 

 

 

6.

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

 

POGLEDA OTROK

 

 

 

 

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

ve

 

 

 

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

 

 

Zalepljeno pakiranje.

nima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Če so vidni znaki odprtja, zdr vila ne smete uporabiti.

 

 

 

 

 

 

8.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

Uporabno do:

 

 

 

 

 

9.

POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

 

 

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

Am Bahnhof 2

92289 Ursensollen

Nemčija

12. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

EU/1/08/500/001

EU/1/08/500/002

EU/1/08/500/003

 

 

EU/1/08/500/004

 

 

 

 

 

promet

 

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

 

 

 

 

13.

ŠTEVILKA SERIJE

 

 

 

 

 

 

 

Serija:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdaja zdravila je le na recept.

 

 

dovoljenja

za

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

 

 

 

 

 

15.

NAVODILA ZA UPORABO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

 

 

 

 

 

FABLYN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

ve

 

 

 

 

 

ŠKATLA ZA PLASTENKO (90 filmsko obloženih tablet)

 

 

 

 

 

 

nima

 

 

 

 

 

 

 

1.

IME ZDRAVILA

 

 

 

 

 

 

 

FABLYN 500 mikrogramov filmsko obložene tablete

 

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

 

 

 

lasofoksifen

 

 

 

 

 

 

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena filmsko obložena tableta vsebuje lasofoksifenijev tartrat, ki ustreza 500 mikrogramom lasofoksifena.

3.SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Vsebuje laktozo.

Za dodatne informacije glejte navodilo za uporabo.

4.FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

90 filmsko obloženih tablet

5.POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

peroralna uporaba

Pred uporabo preberite priloženo navodilo.

6.

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

 

POGLEDA OTROK

 

 

 

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

 

 

promet

 

 

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

 

Zalepljeno pakiranje.

 

 

dovoljenja

za

 

 

 

 

 

 

 

 

Če so vidni znaki odprtja, zdravila ne smete uporabiti.

 

 

 

 

8.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

 

Uporabno do:

ā

 

 

 

 

 

 

9.

POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

 

 

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

 

 

nima

 

 

 

 

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIHve

ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

 

 

11.

IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Zdravilo

 

 

 

 

Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

Am Bahnhof 2

92289 Ursensollen

Nemčija

12. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

EU/1/08/500/001

EU/1/08/500/002

EU/1/08/500/003

EU/1/08/500/004

13. ŠTEVILKA SERIJE

Serija:

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Izdaja zdravila je le na recept.

15.

NAVODILA ZA UPORABO

 

 

 

 

 

 

 

 

promet

16.

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

 

 

FABLYN

 

 

 

 

 

 

 

ādovoljenja

za

 

 

 

 

 

 

 

 

nima

ve

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

 

 

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI
ŠKATLA ZA PRETISNE OMOTE (28 filmsko obloženih tablet)
1. IME ZDRAVILA
FABLYN 500 mikrogramov filmsko obložene tablete lasofoksifen

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

promet

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

 

za

 

Vsebuje laktozo.

 

 

 

 

 

 

 

Za dodatne informacije glejte navodilo za uporabo.

 

 

 

 

 

 

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

 

 

28 filmsko obloženih tablet

 

dovoljenja

 

 

 

 

 

 

 

5.

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

 

 

 

 

ā

 

 

 

peroralna uporaba

ve

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred uporabo preberite priloženo n vodilo.

 

 

 

 

 

6.

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

 

POGLEDA OTROKnima

 

 

 

 

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

 

 

 

 

 

 

 

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

 

 

Zalepljeno pakiranje.

 

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

Ena filmsko obložena tableta vsebuje lasofoksifenijev tartrat, ki ustreza 500 mikrog am m lasofoksifena.

Če so vidni znaki odprtja, zdravila ne smete uporabiti.

8.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do:

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

Am Bahnhof 2

92289 Ursensollen

Nemčija

12. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

EU/1/08/500/001

EU/1/08/500/002

 

 

dovoljenja

EU/1/08/500/003

 

 

 

 

 

EU/1/08/500/004

 

 

 

13.

ŠTEVILKA SERIJE

 

 

Serija:

 

 

 

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

 

 

 

 

ā

 

Izdaja zdravila je le na recept.

ve

 

 

 

 

 

15.

NAVODILA ZA UPORABO

 

 

16.

 

nima

 

 

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

 

FABLYN

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

za

promet

 

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Nalepka za plastenko

1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

FABLYN 500 mikrogramov filmsko obložene tablete lasofoksifen

peroralna uporaba

2. POSTOPEK UPORABE

Pred uporabo preberite priloženo navodilo.

dovoljenja

za

promet

 

3.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

 

 

Uporabno do:

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ŠTEVILKA SERIJE

 

 

 

Serija:

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

5.

ve

 

 

 

VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

90 filmsko obloženih tablet

6.DRUGI PODATKI

 

 

Zdravilo

nima

 

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

PRETISNI OMOT - 7 tablet

1. IME ZDRAVILA

FABLYN 500 mikrogramov filmsko obložene tablete

lasofoksifen

2.IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Eberth

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

za

 

Upor. do

 

 

dovoljenja

 

 

 

 

 

4.

ŠTEVILKA SERIJE

 

 

 

Serija

 

 

 

 

5.

DRUGI PODATKI

ā

 

 

 

 

 

 

 

Pon

 

 

ve

 

 

 

 

 

 

 

Tor

 

nima

 

 

 

Čet

 

 

 

 

Sre

 

 

 

 

 

Čet

 

 

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

Sob

 

 

 

 

 

Ned

promet

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

PRETISNI OMOT - 30 tablet

1. IME ZDRAVILA

FABLYN 500 mikrogramov filmsko obložene tablete

lasofoksifen

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Eberth

3.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

za

 

Upor. do

 

ādovoljenja

 

 

 

 

4.

ŠTEVILKA SERIJE

 

 

Serija

 

 

 

5.

DRUGI PODATKI

 

 

 

 

nima

ve

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

promet

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

PRETISNI OMOT - 28 tablet

1. IME ZDRAVILA

FABLYN 500 mikrogramov filmsko obložene tablete

lasofoksifen

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Eberth

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

za

 

Upor. do

 

 

dovoljenja

 

 

 

 

 

4.

ŠTEVILKA SERIJE

 

 

 

Serija

 

 

 

 

5.

DRUGI PODATKI

ā

 

 

 

 

 

 

 

Pon

 

 

ve

 

 

 

 

 

 

 

Tor

 

nima

 

 

 

Čet

 

 

 

 

Sre

 

 

 

 

 

Čet

 

 

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

Sob

 

 

 

 

 

Ned

promet

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept