Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fampyra (fampridine) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - N07XX07

Updated on site: 06-Oct-2017

Ime zdravilaFampyra
ATC kodaN07XX07
Substancafampridine
ProizvajalecBiogen Idec Ltd  

1.IME ZDRAVILA

Fampyra 10 mg tablete s podaljšanim sproščanjem

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Ena tableta s podaljšanim sproščanjem vsebuje 10 mg fampridina.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

tableta s podaljšanim sproščanjem

Belkasta, filmsko obložena, ovalna bikonveksna 13 x 8 mm tableta z ravnim robom in vtisom A10 na eni strani.

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Terapevtske indikacije

Zdravilo Fampyra je indicirano za izboljšanje hoje pri odraslih bolnikih z multiplo sklerozo z nezmožnostjo hoje (EDSS 4–7).

4.2Odmerjanje in način uporabe

Zdravljenje z zdravilom Fampyra, ki se izdaja na zdravniški recept, mora nadzirati zdravnik z izkušnjami v obvladovanju MS.

Odmerjanje

Priporočeni odmerek je ena 10 mg tableta dvakrat dnevno, ki jo je treba vzeti z 12-urnim razmikom

(ena tableta zjutraj in ena tableta zvečer). Zdravila Fampyra se ne sme dajati pogosteje ali v višjih odmerkih od priporočenih (glejte poglavje 4.4). Tablete se morajo jemati brez hrane (glejte poglavje

5.2).

Začetek zdravljenja z zdravilom Fampyra in ovrednotenje

Na začetku je treba zdravljenje omejiti na dva do štiri tedne, saj se klinične koristi praviloma pokažejo v roku dveh do štirih tednov po uvedbi zdravila Fampyra.

Izboljšanje ocene sposobnosti hoje z npr. časovno omejeno hojo na 25 čevljev (= 7,62 m) (T25FW – Timed 25 Foot Walk) ali 12-stopenjsko lestvico hoje za multiplo sklerozo (MSWS-12 - Twelve Item Multiple Sclerosis Walking Scale), je priporočljivo ovrednotiti po dveh do štirih tednih. Če ni opaznega izboljšanja, je treba uporabo zdravila Fampyra prekiniti.

Uporabo zdravila Fampyra je treba prekiniti pri bolnikih, ki ne poročajo o napredku.

Ponovno ovrednotenje zdravljenja z zdravilom Fampyra

Če zdravnik opazi zmanjšanje sposobnosti hoje, mora razmisliti o prekinitvi zdravljenja in ponovnem ovrednotenju koristi zdravljenja z zdravilom Fampyra (glejte zgoraj). Ponovno ovrednotenje mora

zajemati prenehanje jemanja zdravila Fampyra in izvedbo ocene sposobnosti hoje. Jemanje zdravila Fampyra je treba prekiniti pri bolnikih, kjer ni opaznih izboljšav pri hoji.

Izpuščeni odmerek

Vedno je treba upoštevati običajni režim odmerjanja. Če bolnik odmerek izpusti, ne sme uporabiti dvojnega.

Starejši ljudje

Pred začetkom zdravljenja z zdravilom Fampyra je treba pri starejših ljudeh preveriti delovanje ledvic. Pri starejših ljudeh se priporoča nadziranje delovanja ledvic, da se odkrije morebitna okvara ledvic (glejte poglavje 4.4).

Bolniki z okvaro ledvic

Zdravilo Fampyra je kontraindicirano pri bolnikih z blago, zmerno ali hudo okvaro ledvic (očistek kreatinina <80 ml/min) (glejte poglavje 4.3).

Bolniki z okvaro jeter

Pri bolnikih z okvaro jeter ni treba prilagajati odmerka.

Pediatrična populacija

Varnosti in učinkovitosti zdravila Fampyra pri otrocih, starih med 0 in 18 let, niso ugotavljali. Podatki niso na voljo.

Način uporabe

Zdravilo Fampyra se jemlje peroralno.

Tablete je treba pogoltniti cele. Ne smejo se deliti, drobiti, topiti, sesati ali žvečiti.

4.3Kontraindikacije

Preobčutljivost na fampridin ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1.

Sočasno zdravljenje z drugimi zdravili, ki vsebujejo fampridin (4-aminopiridin).

Bolniki z anamnezo ali obstoječimi epileptičnimi napadi.

Bolniki z blago, zmerno ali hudo okvaro ledvic (očistki kreatinina < 80 ml/min).

Sočasna uporaba zdravila Fampyra z zdravili, ki zavirajo organske kationske prenašalce 2 (OCT2 –

Organic Cation Transporter 2), na primer cimetidin.

4.4Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Tveganje epileptičnih napadov

Zdravljenje s fampridinom povečuje tveganje epileptičnih napadov (glejte poglavje 4.8).

Zdravilo Fampyra je treba dajati previdno v prisotnosti vsakršnih dejavnikov, ki bi lahko znižali prag epileptičnih napadov.

Uporabo zdravila Fampyra je treba prekiniti pri bolnikih, ki med zdravljenjem doživijo epileptični napad.

Okvara ledvic

Zdravilo Fampyra se primarno izloča nespremenjeno skozi ledvice. Bolniki z okvaro ledvic imajo višje koncentracije v plazmi, kar je povezano s povečanjem neželenih učinkov, zlasti nevroloških učinkov. Pri vseh bolnikih (zlasti pri starejših, pri katerih je delovanje ledvic lahko zmanjšano), se priporoča ugotavljanje delovanja ledvic pred zdravljenjem in redno nadziranje med zdravljenjem.

Očistek kreatinina se lahko oceni s formulo Cockroft-Gault.

Zdravila Fampyra se ne sme dajati bolnikom z okvaro ledvic (očistek kreatinina < 80 ml/min) (glejte poglavje 4.3).

Pozornost je potrebna, če se zdravilo Fampyra predpiše sočasno z zdravili, ki so substrati OCT2, na primer karvedilol, propanolol in metformin.

Preobčutljivostne reakcije

Iz izkušenj v obdobju trženja zdravila so poročali o resnih preobčutljivostnih reakcijah (vključno z anafilaktično reakcijo), pri čemer se je večina primerov zgodila v prvem tednu zdravljenja. Posebno pozornost je treba nameniti bolnikom z alergijskimi reakcijami v anamnezi. Če se pojavi anafilaktična ali druga resna alergijska reakcija, je treba uporabo zdravila Fampyra prekiniti in z njo ne nadaljevati.

Druga opozorila in previdnostni ukrepi

Zdravilo Fampyra je treba dajati previdno bolnikom s kardiovaskularnimi simptomi motenj ritma in sinoatrijskega ali atrioventrikularnega prevajanja (ti učinki se pojavijo pri prevelikem odmerjanju). Informacij o varnosti za te bolnike je malo.

Pri zdravljenju z zdravilom Fampyra so opazili večjo incidenco omotice in motenj ravnotežja, kar lahko povzroči povečano tveganje za padec. Bolniki naj zato uporabljajo pripomočke za hojo.

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Študije medsebojnega delovanja so izvedli le pri odraslih.

Sočasna uporaba z drugimi zdravili, ki vsebujejo fampridin (4-aminopiridin), je kontraindicirana (glejte poglavje 4.3).

Fampridin se pretežno izloča prek ledvic z aktivnim ledvičnim izločanjem, ki znaša približno 60 % (glejte poglavje 5.2). OCT2 je prenašalec, odgovoren za aktivno izločanje fampridina. Zato je sočasna uporaba fampridina z zdravili, ki so zaviralci OCT2, na primer cimetidin, kontraindicirana (glejte poglavje 4.3), medtem ko je pri sočasni uporabi fampridina z zdravili, ki so substrati OCT2, kot so na primer karvedilol, propanolol in metformin, potrebna previdnost (glejte poglavje 4.4).

Interferon: fampridin so dajali sočasno z interferonom beta, pri čemer niso opazili farmakokinetičnih interakcij med zdravili.

Baklofen: fampridin so dajali sočasno z baklofenom, pri čemer niso opazili farmakokinetičnih interakcij med zdravili.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Podatki o uporabi fampridina pri nosečnicah so omejeni.

Študije na živalih so pokazale vpliv na sposobnost razmnoževanja (glejte poglavje 5.3). Kot previdnostni ukrep se uporaba zdravila Fampyra ne priporoča med nosečnostjo.

Dojenje

Ni znano, ali se fampridin izloča v materino mleko pri človeku ali pri živali. Jemanje zdravila Fampyra med dojenjem ni priporočljivo.

Plodnost

V študijah na živalih niso opazili vpliva na plodnost.

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev

Zdravilo Fampyra ima zmeren vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev, ker lahko zdravilo

Fampyra povzroči omotico.

4.8Neželeni učinki

Varnost zdravila Fampyra so ocenili v randomiziranih kontroliranih kliničnih študijah, v odprtih dolgoročnih študijah in po začetku trženja.

Večina opredeljenih neželenih učinkov je bilo nevroloških in vključujejo epileptične napade, insomnijo, tesnobo, motnje ravnotežja, omotico, parestezijo, tremor, glavobol in astenijo. To je v skladu s farmakološko aktivnostjo fampridina. O največji incidenci neželenih učinkov, opredeljenih v s placebom nadzorovanih preskušanjih, pri bolnikih, ki so bili zdravljeni s priporočenim odmerkom zdravila Fampyra, so poročali pri okužbah sečil (pri približno 12 % bolnikov).

Neželeni učinki so spodaj razvrščeni po organskih sistemih in absolutni pogostnosti. Pogostnosti so opredeljene kot: zelo pogosti (≥1/10); pogosti (≥1/100 do <1/10); občasni (≥1/1.000 do <1/100); redki (≥1/10.000 do <1/1.000); zelo redki (<1/10.000); neznana (ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov).

Znotraj vsake skupine pogostnosti so neželeni učinki na zdravilo navedeni po padajoči resnosti.

Organski sistemi po MedDRA

Neželeni učinek

Kategorija pogostnosti

Infekcijske in parazitske bolezni

infekcija sečnega trakta

zelo pogosti

Bolezni imunskega sistema

anafilaksa

občasni

 

angioedem

občasni

 

preobčutljivost

občasni

Psihiatrične motnje

insomnija

pogosti

 

tesnoba

pogosti

Bolezni živčevja

omotica

pogosti

 

glavobol

pogosti

 

motnje ravnotežja

pogosti

 

parestezija

pogosti

 

tremor

pogosti

 

epileptični napad

občasni

 

poslabšanje nevralgije

občasni

 

trigeminalnega živca

 

Srčne bolezni

palpitacije

pogosti

 

tahikardija

občasni

Žilne bolezni

hipotenzija*

občasni

Bolezni dihal, prsnega koša in

dispneja

pogosti

mediastinalnega prostora

faringolaringealna bolečina

pogosti

Bolezni prebavil

navzea

pogosti

 

bruhanje

pogosti

 

 

 

obstipacija

pogosti

 

dispepsija

pogosti

Bolezni kože in podkožja

izpuščaj

občasni

 

urtikarija

občasni

Bolezni mišično-skeletnega

bolečina v hrbtu

pogosti

sistema in vezivnega tkiva

 

 

Splošne težave in spremembe na

astenija

pogosti

mestu aplikacije

bolečina v prsnem košu*

občasni

* Te simptome so opazili v sklopu preobčutljivosti.

Opis izbranih neželenih učinkov

Epileptični napad

Iz izkušenj po trženju poročajo o epileptičnih napadih z neznano pogostnostjo (ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov). Za več informacij o tveganju epileptičnega napada glejte poglavji 4.3 in 4.4.

Preobčutljivost

Iz izkušenj v obdobju trženja zdravila so poročali o preobčutljivostnih reakcijah (vključno z anafilakso), ki so se izrazile z enim ali več od naslednjega: dispneja, nelagodje v prsih, hipotenzija, angioedem, izpuščaj in urtikarija. Za več informacij o preobčutljivostnih reakcijah glejte poglavji 4.3 in 4.4.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9Preveliko odmerjanje

Simptomi

Akutni simptomi prevelikega odmerjanja zdravila Fampyra so v skladu z vzburjenjem osrednjega

živčnega sistema in vključujejo zmedenost, drhtenje, diaforezo, epileptične napade in amnezijo.

Neželeni učinki na osrednji živčni sistem pri velikih odmerkih 4-aminopiridina vključujejo zmedenost, epileptične napade, status epileptikus, nehotne in horeoatetotične zgibke. Drugi neželeni učinki pri visokih odmerkih vključujejo primere srčnih aritmij (na primer, supraventrikularna tahikardija in bradikardija) in ventrikularna tahikardija kot posledica možnega podaljšanja QT.

Obstajajo tudi poročila o hipertenziji.

Obvladovanje

Bolnike, ki prejmejo preveliki odmerek, je treba oskrbeti s podporno nego. Ponavljajoča se aktivnost epileptičnih napadov se zdravi z benzodiazepinom, fenitoinom ali drugim ustreznim akutnim zdravljenjem proti epileptičnim napadom.

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: druga zdravila za živčevje, oznaka ATC: N07XX07.

Farmakodinamični učinki

Zdravilo Fampyra je zaviralec kalijevih kanalčkov. Z zaviranjem kalijevih kanalčkov zdravilo Fampyra zmanjša pretok ionov skozi te kanalčke, kar podaljša repolarizacijo in s tem poveča nastajanje akcijskega potenciala demieliniziranih aksonov in nevroloških funkcij. Domneva se, da se lahko s povečanim nastajanjem akcijskega potenciala v osrednji živčni sistem prevede več impulzov.

Klinična učinkovitost in varnost

V fazi III kliničnega preizkušanja zdravila so opravili tri randomizirane, dvojno slepe, s placebom kontrolirane potrditvene študije (MS-F203, MS-F204 in 218MS305). Delež bolnikov, ki so se odzivali na zdravljenje, je bil neodvisen od sočasnega imunomodulacijskega zdravljenja (ki je vključevalo interferone, glatiramer acetat, fingolimod in natalizumab). Odmerek zdravila Fampyra je bil 10 mg dvakrat na dan.

Študiji MS-F203 in MS-F204

Primarna končna točka v študijah MS-F203 in MS-F204 je bila stopnja odziva v hitrosti hoje, izmerjena s časovno omejeno hojo na 25 čevljev (= 7,62 m) (T25FW – Timed 25 Foot Walk). Odzivna oseba je bila opredeljena kot bolnik, ki je konsistentno hodil hitreje vsaj v treh od možnih

štirih obiskov v dvojno slepem obdobju preskušanja v primerjavi z največjo hitrostjo, doseženo med petimi obiski, ki niso sodili v obdobje zdravljenja.

Delež odziva je bil značilno višji pri bolnikih, zdravljenih z zdravilom Fampyra, v primerjavi z bolniki, ki so prejemali placebo (MS-F203: 34,8 % v primerjavi z 8,3 %, p < 0,001; MS-F204: 42,9 % v primerjavi z 9,3 %, p < 0,001).

Bolniki, ki so se odzivali na zdravilo Fampyra, so v povprečju povečali hitrost svoje hoje za 26,3 % v primerjavi s 5,3 % pri bolnikih na placebu (p < 0,001) (MS-F203) in 25,3 % v primerjavi s 7,8 %

(p < 0,001) (MS-F204). Izboljšanje se je pojavilo hitro (v nekaj tednih) po začetku jemanja zdravila

Fampyra.

Opazili so statistično in klinično pomembna izboljšanja v hoji, merjeno z 12-stopenjsko lestvico hoje za multiplo sklerozo.

Preglednica 1: Študiji MS-F203 in MS-F204

ŠTUDIJA*

MS-F203

MS-F204

 

Placebo

Zdravilo

Placebo

Zdravilo

 

 

Fampyra

 

Fampyra

 

 

10 mg dvakrat

 

10 mg dvakrat

 

 

na dan

 

na dan

Število oseb (n)

Konsistentno

8,3 %

34,8 %

9,3 %

42,9 %

izboljšanje

 

26,5%

 

33,5 %

Razlika

 

 

95-% IZ

 

17,6 %; 35,4 %

 

23,2 %; 43,9 %

vrednost p

 

< 0,001

 

< 0,001

 

 

 

 

 

≥20 % izboljšanje

11,1 %

31,7 %

15,3 %

34,5 %

Razlika

 

20,6 %

 

19,2 %

95-% IZ

 

11,1 %; 30,1 %

 

8,5 %; 29,9 %

vrednost p

 

<0,001

 

<0,001

Hitrost hoje

Čevljev/sekundo

Čevljev/sekundo

Čevljev/sekundo

Čevljev/sekundo

čevljev/sek

 

 

 

 

Izhodišče

2,04

2,02

2,21

2,12

Končna točka

2,15

2,32

2,39

2,43

Sprememba

0,11

0,30

0,18

0,31

Razlika

0,19

0,12

vrednost p

0,010

0,038

Povprečen %

5,24

13,88

7,74

14,36

spremembe

 

 

 

 

Razlika

8,65

6,62

vrednost p

< 0,001

0,007

Rezultat MSWS-12

 

 

 

 

(povprečje, SNP)

 

 

 

 

Izhodišče

69,27 (2,22)

71,06 (1,34)

67,03 (1,90)

73,81 (1,87)

Povprečna sprememba

-0,01 (1,46)

-2,84 (0,878)

0,87 (1,22)

-2,77 (1,20)

Razlika

2,83

3,65

vrednost p

0,084

0,021

LEMMT

 

 

 

 

(povprečje, SNP)

 

 

 

 

(Lower Extremity

 

 

 

 

Manual Muscle Test)

 

 

 

 

Izhodišče

3,92 (0,070)

4,01 (0,042)

4,01 (0,054)

3,95 (0,053)

Povprečna sprememba

0,05 (0,024)

0,13 (0,014)

0,05 (0,024)

0,10 (0,024)

Razlika

0,08

0,05

vrednost p

0,003

0,106

Lestvica Ashworth

 

 

 

 

(preizkus spastičnosti

 

 

 

 

mišic)

 

 

 

 

Izhodišče

0,98 (0,078)

0,95 (0,047)

0,79 (0,058)

0,87 (0,057)

Povprečna sprememba

-0,09 (0,037)

-0,18 (0,022)

-0,07 (0,033)

-0,17 (0,032)

Razlika

0,10

0,10

vrednost p

0,021

0,015

Študija 218MS305

Študijo 218MS305 so opravili pri 636 bolnikih z multiplo sklerozo in nezmožnostjo hoje. Dvojno slepo zdravljenje je trajalo 24 tednov z 2-tedenskim spremljanjem po zdravljenju. Primarni cilj študije je bil izboljšanje zmožnosti hoje, merjen kot delež bolnikov, ki so dosegli povprečno izboljšanje za

≥ 8 točk od izhodišča na lestvici MSWS-12 v 24 tednih. V tej študiji je bila statistično značilna razlika v zdravljenju. Večji delež bolnikov, ki so bili zdravljeni z zdravilom Fampyra, je pokazal izboljšanje zmožnosti hoje v primerjavi s kontrolnimi bolniki, ki so prejemali placebo (relativno tveganje 1,38 (95-% IZ: [1,06, 1,70]). Izboljšanje se je na splošno pokazalo v 2 do 4 tednih po uvedbi zdravljenja in izzvenelo v 2 tednih po prenehanju zdravljenja.

Pri bolnikih, ki so bili zdravljeni z zdravilom Fampyra, se je pokazalo tudi statistično značilno izboljšanje pri časovno merjenem testu, imenovanem »vstani in pojdi« (Timed Up and Go - TUG), ki je merilo za statično in dinamično ravnotežje in fizično gibljivost. Ta sekundarni cilj študije je dosegel večji delež bolnikov, zdravljenih z zdravilom Fampyra: v primerjavi s skupino, ki je prejemala placebo, je skupina, zdravljena z zdravilom Fampyra, v 24-tedenskem obdobju dosegla

15-odstotno povprečno izboljšanje hitrosti TUG. Medtem ko razlika v rezultatu glede na Bergovo lestvico ravnotežja (Berg Balance Scale - BBS; merilo statičnega ravnotežja) ni bila statistično značilna.

Poleg tega se je pri bolnikih, ki so bili zdravljeni z zdravilom Fampyra, pokazalo statistično značilno povprečno izboljšanje od izhodišča v primerjavi s placebom pri rezultatu po lestvici vpliva posledic multiple skleroze na telesno funkcioniranje (Multiple Sclerosis Impact Scale - MSIS-29) (razlika LSM -3,31, p<0,001).

Preglednica 2: Študija 218MS305

V obdobju 24 tednov

Placebo

Fampyra 10 mg

Razlika (95-% IZ)

 

n = 318*

dvakrat na dan

vrednost p

 

 

n = 315*

 

Delež bolnikov s

34 %

43 %

razlika tveganja: 10,4 %

povprečnim izboljšanjem ≥ 8

 

 

(3 % ; 17,8 %)

točk od izhodišča na lestvici

 

 

0,006

MSWS-12

 

 

 

 

 

 

 

Rezultat lestvice MSWS-12

 

 

LSM: -4,14

izhodišče

65,4

63,6

(-6,22 ; -2,06)

izboljšanje od

-2,59

-6,73

<0,001

izhodišča

 

 

 

TUG

 

 

razlika tveganja: 9,2 %

Delež bolnikov s

35 %

43 %

(0,9 % ; 17,5 %)

povprečnim izboljšanjem

 

 

0,03

≥ 15 % hitrosti pri TUG

 

 

 

 

 

 

 

TUG

 

 

LSM: -1,36

izhodišče

27,1

24,9

(-2,85 ; 0,12)

izboljšanje od

-1,94

-3,3

0,07

izhodišča (s)

 

 

 

Rezultat MSIS-29 telesno

 

 

LSM: -3,31

funkcioniranje

 

 

(-5,13 ; -1,50)

izhodišče

55,3

52,4

<0,001

izboljšanje od

-4,68

-8,00

 

izhodišča

 

 

 

 

 

 

Rezultat BBS

 

 

LSM: 0,41

izhodišče

40,2

40,6

(-0,13 ; 0,95)

izboljšanje od

1,34

1,75

0,141

izhodišča

 

 

 

*Populacija z namenom zdravljenja = 633; LSM = povprečje najmanjših kvadratov (Least Squares Mean)

Evropska agencija za zdravila je odstopila od zahteve za predložitev rezultatov študij z zdravilom

Fampyra za vse podskupine pediatrične populacije za zdravljenje multiple skleroze z nezmožnostjo hoje (za podatke o uporabi pri pediatrični populaciji glejte poglavje 4.2).

5.2Farmakokinetične lastnosti

Absorpcija

Peroralno uporabljen fampridin se hitro in v celoti absorbira iz prebavnega trakta. Fampridin ima ozek terapevtski indeks. Absolutna biološka razpoložljivost zdravila Fampyra tablete s podaljšanim sproščanjem ni bila ocenjena; njegova relativna biološka razpoložljivost (v primerjavi z vodno peroralno raztopino) pa je 95 %. Zdravilo Fampyra tablete s podaljšanim sproščanjem ima zakasnjeno absorpijo fampridina, kar se kaže v počasnejšem naraščanju do nižje najvišje koncentracije, kar pa nima učinka na obseg absorpcije.

Pri uporabi tablet zdravila Fampyra s hrano je zmanjšanje površine pod krivuljo plazemske koncentracije v odvisnosti od časa (AUC0-∞) fampridina približno 2–7 % (10 mg odmerek). Ne pričakuje se, da bi majhno zmanjšanje AUC zmanjšalo terapevtsko učinkovitost. Vendar pa se Cmax poveča za 15–23 %. Ker ni jasnega razmerja med Cmax in neželenimi učinki, odvisnimi od odmerka, se priporoča jemanje zdravila Fampyra brez hrane (glejte poglavje 4.2).

Porazdelitev

Fampridin je v maščobi topno zdravilo, ki hitro prehaja skozi krvno-možgansko pregrado. Fampridin se večinoma ne veže na beljakovine v plazmi (frakcija vezave v človeški plazmi niha med 3–7 %). Volumen porazdelitve fampridina je približno 2,6 l/kg.

Fampridin ni substrat za P-glikoprotein.

Biotransformacija

Fampridin se pri ljudeh presnavlja z oksidacijo v 3-hidroksi-4-aminopiridin in se nato konjugira do 3-hidroksi-4-aminopiridin sulfata. In vitro niso ugotovili farmakološke aktivnosti presnovkov fampridina na izbrane kalijeve kanalčke.

Kaže, da je katalizator 3-hidroksilacije fampridina v 3-hidroksi-4-aminopiridin v mikrosomih

človeških jeter citokrom P450 2E1 (CYP2E1).

Dokazali so, da fampridin neposredno zavira CYP2E1 pri 30 μM (približno 12 % zaviranje), kar je približno 100-krat povprečna koncentracija fampridina v plazmi, izmerjeno za 10 mg tablete.

Zdravljenje gojenih humanih hepatocitov s fampridinom ima majhen ali ničen učinek na indukcijo aktivnosti encimov CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2E1 ali CYP3A4/5.

Izločanje

Fampridin se v glavnem izloča skozi ledvice, približno 90 % odmerka se pojavi v urinu v obliki učinkovine v roku 24 ur. Ledvični očistek (CLR 370 ml/min) je znatno višji kot stopnja glomerularne

filtracije zaradi kombinirane glomerularne filtracije in aktivnega izločanja prek ledvičnega transporterja OCT2. Izločanje z blatom predstavlja manj kot 1 % danega odmerka.

Za zdravilo Fampyra je značilna linearna (z odmerkom sorazmerna) farmakokinetika s končno razpolovno dobo izločanja približno 6 ur. Največja koncentracija v plazmi (Cmax) in, v manjšem obsegu, površina pod krivuljo plazemske koncentracije v odvisnosti od časa (AUC), narašča sorazmerno z odmerkom. Ni dokazov klinično pomembnega kopičenja fampridina pri priporočenih odmerkih za bolnike z neokvarjenim delovanjem ledvic. Pri bolnikih z okvaro ledvic se učinkovina kopiči sorazmerno s stopnjo okvare.

Posebne populacije

Starejši ljudje:

V klinične študije z zdravilom Fampyra ni bilo vključenih dovolj bolnikov, starih 65 let in več, da bi se ugotovilo, ali je njihov odziv drugačen kot pri mlajših bolnikih. Primarna pot izločanja zdravila

Fampyra je v nespremenjeni obliki skozi ledvice; ker je znano, da očistek kreatinina s starostjo upada, je treba pri starejših bolnikih razmisliti o nadziranju delovanja ledvic (glejte poglavje 4.2).

Pediatrična populacija:

Podatki niso na voljo.

Bolniki z okvaro ledvic:

Primarna pot izločanja fampridina je skozi ledvice v obliki nespremenjene učinkovine, zato je treba pri bolnikih, kjer obstaja možnost okvarjenega delovanja ledvic, preveriti ledvično funkcijo. Pri bolnikih z blago okvaro ledvic je možno pričakovati približno 1,7- do 1,9-kratno koncentracijo fampridina v primerjavi z bolniki z normalnim delovanjem ledvic. Zdravila Fampyra se ne sme dajati bolnikom z blago, zmerno ali hudo okvaro ledvic (glejte poglavje 4.3).

5.3Predklinični podatki o varnosti

Zdravilo Fampridine so preučili v študijah toksičnosti pri ponavljajočih se odmerkih s peroralnim dajanjem pri več živalskih vrstah.

Neželeni učinki pri peroralni uporabi fampridina so se pokazali hitro, običajno v prvih 2 urah po odmerku. Klinični znaki, ki so se pokazali po velikih posameznih odmerkih ali po ponavljajočih se manjših odmerkih, so si bili pri vseh preučevanih živalskih vrstah podobni in so vključevali tremorje, konvulzije, ataksijo, dispnejo, razširjene zenice, prostracijo, abnormalno vokalizacijo, hitrejše dihanje in povečano izločanje sline. Opazili so tudi nenormalnosti v hoji in pretirano vzdražljivost. Ti klinični znaki niso bili nepričakovani in predstavljajo pretiran farmakološki odziv na fampridin. Poleg tega so pri podganah opazili tudi posamezne primere fatalne obstrukcije sečil. Klinični pomen teh izsledkov je treba še pojasniti, toda vzročnega razmerja z zdravljenjem s fampridinom ni mogoče izključiti.

V študijah toksičnosti za razmnoževanje pri podganah in kuncih so opazili zmanjšanje telesne mase in manjšo viabilnost zarodkov in potomstva pri odmerkih, ki so bili toksični za mater. Vendar pa niso opazili večjega tveganja za malformacije ali neželene učinke na plodnost.

V nizu raziskav in vitro in in vivo fampridin ni pokazal mutagenega, klastogenega ali karcinogenega potenciala.

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

Jedro tablete:

hipromeloza mikrokristalna celuloza

silicijev dioksid, koloidni, brezvodni magnezijev stearat

Filmska obloga:

hipromeloza

titanov dioksid (E-171) makrogol 400

6.2Inkompatibilnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

6.3Rok uporabnosti

3 leta.

Po prvem odprtju plastenke uporabite v 7 dneh.

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte pri temperaturi do 25°C. Tablete shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo in vlago.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

Zdravilo Fampyra je na voljo v plastenkah ali pretisnih omotih.

Plastenke

Plastenka iz HDPE (polietilen visoke gostote) s polipropilensko zaporko; ena plastenka vsebuje 14 tablet in sušilno sredstvo iz silikagela.

Velikost pakiranja 28 tablet (2 plastenki po 14 tablet). Velikost pakiranja 56 tablet (4 plastenke po 14 tablet).

Pretisni omoti

Pretisni omoti s folijo (aluminij/aluminij), vsak podstavek pretisnega omota vsebuje 14 tablet. Velikost pakiranja 28 tablet (2 pretisna omota po 14 tablet).

Velikost pakiranja 56 tablet (4 pretisni omoti po 14 tablet).

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje

Ni posebnih zahtev.

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Biogen Idec Limited

Innovation House

70 Norden Road

Maidenhead

Berkshire

SL6 4AY

Velika Britanija

8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/11/699/001

EU/1/11/699/002

EU/1/11/699/003

EU/1/11/699/004

9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 20. julij 2011

Datum zadnjega podaljšanja: 18. maj 2017

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu/.

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept