Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fareston (toremifene) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - L02BA02

Updated on site: 06-Oct-2017

Ime zdravilaFareston
ATC kodaL02BA02
Substancatoremifene
ProizvajalecOrion Corporation

1.IME ZDRAVILA

Fareston 60 mg tablete

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Ena tableta vsebuje 60 mg toremifena (v obliki citrata).

Pomožne snovi z znanim učinkom:

Ena tableta vsebuje 28,5 mg laktoze. Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

tableta

Bele, okrogle, ravne tablete z zaobljenim robom in napisom TO 60 na eni strani.

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Terapevtske indikacije

Hormonsko zdravljenje prve izbire hormonsko odvisnega metastatskega raka dojk pri bolnicah po menopavzi. Fareston ni priporočljiv za bolnice s tumorji brez estrogenskih receptorjev.

4.2Odmerjanje in način uporabe

Odmerjanje

Priporočeni odmerek je 60 mg na dan.

Ledvična okvara

Pri bolnicah z ledvično insuficienco ni potrebno prilagajanje odmerka.

Jetrna okvara

Toremifen je treba uporabljati previdno pri bolnicah z jetrno okvaro (oglejte poglavje 5.2).

Pediatrična populacija

Zdravilo Fareston ni primerno za uporabo pri pediatrični populaciji.

Način uporabe

Toremifen je treba zaužiti peroralno. Zaužije naj se s hrano ali brez nje.

4.3Kontraindikacije

Obstoječa hiperplazija endometrija in huda jetrna odpoved sta kontraindikaciji za dolgotrajno uporabo toremifena.

Preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1.

Po izpostavljenosti toremifenu so bile tako v predkliničnih raziskavah kot v raziskavah pri ljudeh opažene spremembe v elektrofiziologiji srca, in sicer v obliki podaljšanega intervala QT. Zaradi varne uporabe zdravila morate upoštevati, da je uporaba toremifena kontraindicirana pri bolnikih s:

-prirojenim ali dokumentirano pridobljenim podaljšanjem intervala QT,

-motnjami elektrolitov, še zlasti pri nezdravljeni hipokaliemiji,

-klinično relevantno bradikardijo,

-klinično relevantnim srčnim popuščanjem z zmanjšanim iztisnim delom levega prekata,

-anamnezo simptomatske aritmije.

Toremifena ne smete uporabljati sočasno z drugimi zdravili, ki podaljšujejo interval QT (glejte tudi poglavje 4.5).

4.4Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom zdravljenja mora biti pri bolnici opravljen ginekološki pregled, predvsem glede morebitnih obstoječih motenj endometrija. Kasneje mora imeti bolnica ginekološke preglede najmanj enkrat na leto. Bolnice z dodatnim tveganjem za raka endometrija, npr. tiste s hipertenzijo ali sladkorno boleznijo, velikim indeksom telesne mase (BMI > 30) ali anamnezo hormonske nadomestne terapije, morate skrbno spremljati (glejte tudi poglavje 4.8 ).

Poročali so o anemiji, levkopeniji in trombocitopeniji. Pri uporabi zdravila Fareston je treba spremljati ravni rdečih krvnih celic, levkocitov ali trombocitov.

V povezavi s toremifenom so poročali o primerih okvare jeter, vključno s povišanjem jetrnih encimov (> 10-kratnik zgornje meje normalnih vrednosti), hepatitisu in zlatenici. Večina teh primerov se je pojavila v prvih mesecih zdravljenja. Okvara jeter je bila predvsem hepatocelularna.

Bolnic s hudo trombembolično boleznijo v pretekli anamnezi običajno ne smete zdraviti s toremifenom (glejte tudi poglavje 4.8 ).

Dokazano je, da zdravilo Fareston odvisno od velikosti odmerka pri nekaterih bolnikih podaljšuje interval QTc na elektrokardiogramu. Naslednje informacije o podaljšanju intervala QT so še posebej pomembne (za kontraindikacije glejte poglavje 4.3).

Za opredeljevanje učinkov učinkovine toremifen na trajanje intervala QTc je bila na 250 bolnikih moškega spola izvedena klinična študija intervala QT na petih vzporednih skupinah (placebo, 400 mg moksifloksacina, 20 mg, 80 mg in 300 mg toremifena). Rezultati te študije kažejo jasen pozitivni učinek učinkovine toremifen v skupini, v kateri so bolniki prejemali 80 mg zdravila in pri katerih je znašalo povprečno podaljšanje intervala od 21–26 ms. V skupini, v kateri so bolniki prejemali 20 mg zdravila in z zgornjim intervalom zaupanja 10–12 ms, je glede na smernice Mednarodne konference o usklajevanju (ICH) ta učinek prav tako pomemben. Ti rezultati jasno kažejo na pomemben učinek, povezan z odmerkom. Ker so ženske v primerjavi z moškimi bolj nagnjene k daljšemu osnovnemu intervalu QTc, so lahko tudi bolj občutljive na zdravila, ki podaljšujejo interval QTc. Starejši bolniki so prav tako lahko bolj dovzetni na z odmerkom povezane učinke na interval QT.

Zdravilo Fareston je treba pri bolnikih z dalj časa trajajočo proaritmijo (zlasti pri starejših bolnikih), kot je akutna miokardialna ishemija ali podaljšanje intervala QT, uporabljati previdno, saj lahko vodi v povečano tveganje za vertikularno aritmijo (vključno s pojavom nepravilnega srčnega ritma, imenovanim Torsade de pointes) in srčni zastoj (glejte tudi poglavje 4.3).

Če se znaki ali simptomi, ki bi lahko bili povezani s srčno aritmijo, pojavijo med zdravljenjem z zdravilom Fareston, je treba zdravljenje prekiniti in izvesti EKG.

Če je interval QTc > 500 ms, se zdravilo Fareston ne sme uporabljati.

Bolnice z nekompenzirano srčno insuficienco ali hudo angino pektoris morate skrbno spremljati.

Pri bolnicah s kostnimi metastazami se na začetku zdravljenja s toremifenom lahko pojavi hiperkalciemija, zato morate tudi te bolnice skrbno spremljati.

Ni sistematičnih podatkov za bolnice z nestabilno sladkorno boleznijo, bolnice s slabim zdravstvenim stanjem ali bolnice s srčnim popuščanjem.

Zdravilo Fareston vsebuje laktozo (28,5 mg/tableto). Bolniki z redko dedno intoleranco za galaktozo, laponsko obliko zmanjšane aktivnosti laktaze ali malabsorpcijo glukoze/galaktoze ne smejo jemati tega zdravila.

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Dodatnih učinkov na podaljšanje intervala QT med zdravilom Fareston in zdravili, navedenimi v nadaljevanju ter drugimi zdravili, ki lahko podaljšujejo interval QTc, ni mogoče izključiti. To lahko vodi do povečanega tveganja za vertikularno aritmijo, vključno s tveganjem za Torsade de pointes. Zato je sočasna uporaba zdravila Fareston kontraindicirana s katerim koli od naslednjih zdravil (glejte tudi poglavje 4.3):

-antiaritmiki razreda IA (npr. kinidin, hidrokinidin, disopyramide) ali

-antiaritmiki razreda III (npr. amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid),

-nevroleptiki (npr. fenotiazini, pimozid, sertindol, haloperidol, sultoprid),

-določene protimikrobne snovi (moksifloksacin, eritromicin i.v., pentamidin, antimalariki, predvsem halofantrin),

-določeni antihistaminiki (terfenadin, astemizol, mizolastin),

-druga zdravila (cisaprid, vinkamin i.v., bepridil, difemanil).

Zdravila, ki zmanjšajo ledvično izločanje kalcija, npr. tiazidni diuretiki, lahko povečajo tveganje za pojav hiperkalciemije.

Encimski induktorji, npr. fenobarbital, fenitoin in karbamazepin, lahko povečajo hitrost presnove toremifena in tako zmanjšajo njegovo serumsko koncentracijo v stanju dinamičnega ravnovesja. V tem primeru je lahko potrebna podvojitev dnevnega odmerka.

Obstaja znano medsebojno delovanje med antiestrogenskimi zdravili in antikoagulanti tipa varfarina, ki lahko vodi do močnega podaljšanja časa krvavitve. Sočasni uporabi toremifena s tovrstnimi zdravili se morate torej izogibati.

Teoretično bi lahko presnovo toremifena zavirala zdravila, za katera je znano, da zavirajo encimski sistem CYP 3A, ki je opisan kot odgovoren za glavne presnovne poti toremifena. Primeri takšnih zdravil so imidazolni antimikotiki (ketokonazol); drugi antimikotiki (itrakonazol, vorikonazol, posakonazol); zaviralci proteaz (ritonavir, nelfinavir), makrolidi (klaritromicin, eritromicin, telitromicin). O sočasni uporabi teh zdravil s toremifenom morate skrbno premisliti.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Ustreznih podatkov o uporabi zdravila Fareston pri nosečnicah ni. Študije na živalih so pokazale vpliv na sposobnost razmnoževanja (glejte poglavje 5.3). Možno tveganje za ljudi ni znano. Zdravila Fareston ne smete uporabljati med nosečnostjo.

Dojenje

Pri podganah so opažali zmanjšan prirastek telesne mase mladičev v času laktacije.

Zdravila Fareston ne smete uporabljati med dojenjem.

Plodnost

Toremifen priporočamo za bolnice po menopavzi.

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Toremifen nima vpliva na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

4.8Neželeni učinki

Najpogostejši neželeni učinki so vročinski oblivi, znojenje, krvavitve iz maternice, levkoreja, utrujenost, navzea, izpuščaj, srbenje, omotica in depresija. Ti neželeni učinki so običajno blagi in večinoma nastanejo kot posledica hormonskega delovanja toremifena.

Neželeni učinki so po pogostnosti razvrščeni kot: zelo pogosti (≥1/10)

pogosti (≥1/100 do <1/10) občasni (≥1/1.000 do <1/100) redki (≥1/10.000 do <1/1.000)

zelo redki (<1/10.000), neznana (ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov).

Organski sistem

Zelo pogosti

Pogosti

Občasni

Redki

Zelo redki

Neznana

Benigne,

 

 

 

 

rak

 

maligne in

 

 

 

 

endometrija

 

neopredeljene

 

 

 

 

 

 

novotvorbe

 

 

 

 

 

 

(vključno s

 

 

 

 

 

 

cistami in

 

 

 

 

 

 

polipi)

 

 

 

 

 

 

Bolezni krvi in

 

 

 

 

 

trombocitope

limfatičnega

 

 

 

 

 

nija, anaemija

sistema

 

 

 

 

 

in levkopenija

Presnovne in

 

 

izguba apetita

 

 

 

prehranske

 

 

 

 

 

 

motnje

 

 

 

 

 

 

Psihiatrične

 

depresija

nespečnost

 

 

 

motnje

 

 

 

 

 

 

Bolezni

 

omotica

glavobol

 

 

 

živčevja

 

 

 

 

 

 

Očesne bolezni

 

 

 

 

začasna

 

 

 

 

 

 

motnost

 

 

 

 

 

 

roženice

 

Ušesne

 

 

 

vrtoglavica

 

 

bolezni,

 

 

 

 

 

 

vključno z

 

 

 

 

 

 

motnjami

 

 

 

 

 

 

labirinta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žilne bolezni

vročinski

 

pojav

 

 

 

 

oblivi

 

trombembolij

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

Bolezni dihal,

 

 

dispneja

 

 

 

prsnega koša in

 

 

 

 

 

 

mediastinalne

 

 

 

 

 

 

ga prostora

 

 

 

 

 

 

Bolezni

 

navzea,

zaprtje

 

 

 

prebavil

 

bruhanje

 

 

 

 

Bolezni jeter,

 

 

 

povečana

zlatenica

hepatitis

žolčnika in

 

 

 

transaminaza

 

 

žolčevodov

 

 

 

 

 

 

Bolezni kože in

Potenje

izpuščaji,

 

 

alopecija

 

podkožja

 

srbečica

 

 

 

 

Motnje

 

krvavitve iz

hipertrofija

polipi

hiperplazija

 

reprodukcije in

 

maternice,

endometrija

endometrija

endometrija

 

dojk

 

levkoreja

 

 

 

 

Splošne težave

 

utrujenost,

povečana

 

 

 

in spremembe

 

edem

telesna masa

 

 

 

na mestu

 

 

 

 

 

 

aplikacije

 

 

 

 

 

 

Med trombemboličnimi pojavi so poročali o globoki venski trombozi, tromboflebitisu in pljučni emboliji (glejte tudi poglavje 4.4).

Zdravljenje s toremifenom je bilo povezano s spremembami vrednosti jetrnih encimov (povečanje vrednosti transaminaz) in v zelo redkih primerih s hudimi motnjami delovanja jeter (zlatenica).

Pri bolnicah s kostnimi metastazami so poročali o nekaj primerih hiperkalciemije na začetku zdravljenja s toremifenom.

Med zdravljenjem se lahko razvije hipertrofija endometrija zaradi delnega estrogenskega učinka toremifena. Obstaja tudi tveganje za povečanje pogostnosti sprememb endometrija, vključno s hiperplazijo, polipi in rakom. To je lahko posledica osnovnega mehanizma/estrogenske stimulacije (oglejte si tudi poglavje 4.4 ).

Zdravilo Fareston glede na velikost odmerka povečuje interval QT (glejte tudi poglavje 4.4).

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9Preveliko odmerjanje

V študijah pri zdravih prostovoljcih so opažali vrtoglavico, glavobol in omotico pri dnevnem odmerku 680 mg. V primerih prekomernega odmerjanja zdravila je treba upoštevati možnost podaljšanja intervala QT c glede na velikost odmerka zdravila Fareston. Specifičnega antidota ni in zdravljenje je simptomatsko.

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: antiestrogeni, oznaka ATC: L02BA02.

Toremifen je nesteroidni derivat trifeniletilena. Kot druga zdravila iz te skupine, npr. tamoksifen in klomifen, se tudi toremifen veže na estrogenske receptorje in lahko povzroči estrogenske ali antiestrogenske učinke ali oboje, odvisno od trajanja zdravljenja, živalske vrste, spola, tarčnega organa in izbrane spremenljivke. Na splošno pa imajo nesteroidni derivati trifeniletilena pri podganah in človeku predvsem antiestrogensko delovanje, pri miših pa estrogensko delovanje.

Pri bolnicah z rakom dojk po menopavzi je zdravljenje s toremifenom povezano z majhnim zmanjšanjem tako celotne serumske vrednosti holesterola kot lipoproteinov majhne gostote (LDL).

Toremifen se specifično veže na estrogenske receptorje, kompetitivno z estradiolom, in zavira z estrogeni inducirano stimulacijo sinteze DNA in celično replikacijo. Pri nekaterih oblikah eksperimentalno povzročenega raka in/ali pri uporabi velikih odmerkov ima toremifen protitumorske učinke, ki niso odvisni od estrogena.

Protitumorski učinek toremifena pri raku dojke je predvsem posledica njegovega antiestrogenskega učinka, četudi so lahko pri tem vpleteni tudi drugi mehanizmi (spremembe ekspresije onkogenov, sekrecija rastnega faktorja, sproženje apoptoze in vpliv na kinetiko celičnega ciklusa).

5.2Farmakokinetične lastnosti

Absorpcija

Po peroralni uporabi se toremifen hitro absorbira. Največjo koncentracijo v serumu doseže v 3 urah (razpon od 2 do 5 ur). Vnos hrane ne vpliva na obseg absorpcije, lahko pa zakasni doseganje največje koncentracije za 1,5 do 2 uri. Spremembe zaradi uživanja hrane niso klinično pomembne.

Porazdelitev

Krivuljo serumske koncentracije lahko opišemo z bieksponentno enačbo. Razpolovna doba prve faze (porazdelitve) je 4 ure (razpon od 2 do 12 ur), razpolovna doba druge faze (izločanja) pa 5 dni (razpon od 2 do 10 dni). Osnovnih parametrov porazdelitve (očistek in volumen) ni bilo mogoče oceniti, ker študija intravenske uporabe ni bila opravljena. Toremifen se obsežno veže (> 99,5 %) na serumske proteine, v glavnem na albumin. Kinetika toremifena v serumu je linearna pri peroralnih dnevnih odmerkih od 11 do 680 mg. Srednja koncentracija toremifena v stanju dinamičnega ravnovesja je

0,9 μg/ml (razpon od 0,6 do 1,3 μg /ml) pri priporočenem odmerku 60 mg na dan.

Biotransformacija

Toremifen se obsežno presnovi. V človeškem serumu je poglavitni presnovek N-demetiltoremifen s srednjo razpolovno dobo 11 dni (razpon od 4 do 20 dni). Njegove koncentracije v stanju dinamičnega ravnovesja je približno dvakrat večja od koncentracije matične spojine. Ima podobno antiestrogensko delovanje, a šibkejše protitumorsko delovanje od matične spojine.

N-demetiltoremifen se veže na plazemske beljakovine še bolj obsežno kot toremifen, na beljakovine vezana frakcija pa je > 99,9 %. V človeškem serumu so ugotovili tudi tri manj pomembne presnovke: (deaminohidroksi)toremifen, 4-hidroksitoremifen in N,N-didemetiltoremifen. Četudi imajo ti teoretično zanimive hormonske učinke, pa so njihove koncentracije med zdravljenjem s toremifenom prenizka, da bi lahko imeli kak večji biološki pomen.

Izločanje

Toremifen se izloča z blatom, predvsem v obliki presnovkov. Pričakovati je, da obstaja enterohepatični obtok. Približno 10 % danega odmerka se izloči z urinom v obliki presnovkov. Zaradi počasnega izločanja so koncentracije v serumu v stanju dinamičnega ravnovesja dosežene v 4 do 6 tednih.

Značilnosti pri bolnicah

Pri priporočenem dnevnem odmerku 60 mg ni nobene pozitivne korelacije med klinično protitumorsko učinkovitostjo in serumskimi koncentracijami zdravila.

Ni podatkov glede polimorfne presnove zdravila. Encimski kompleks, ki je poznan kot odgovoren za presnovo toremifena pri človeku, je jetrna oksidaza z mešano funkcijo, ki je odvisna od citokroma P450. Glavno presnovno reakcijo, N-demetilacijo, pa v glavnem povzroči encim CYP 3A.

Farmakokinetiko toremifena so raziskovali v odprti študiji s štirimi paralelnimi skupinami desetih preiskovank: normalne preiskovanke, bolnice z jetrno okvaro (srednja vrednost AST 57 enot/l – srednja vrednost ALT 76 enot/l – srednja vrednost gama-GT 329 enot/l), bolnice z aktiviranim delovanjem jeter (srednja vrednost AST 25 enot/l – srednja vrednost ALT 30 enot/l – srednja vrednost gama-GT

91 enot/l – bolnice zdravljene z antiepileptiki) ter bolnice z ledvično okvaro (vrednost kreatinina: 176 μg/l). V tej študiji kinetika toremifena ni bila bistveno spremenjena pri bolnicah z okvarjenim ledvičnim delovanjem v primerjavi s kinetiko toremifena pri normalnih preiskovankah. Izločanje

toremifena in njegovih presnovkov je bilo bistveno povečano pri bolnicah z aktiviranim delovanjem jeter in zmanjšano pri bolnicah z okvarjenim jetrnim delovanjem.

5.3Predklinični podatki o varnosti

Akutna toksičnost toremifena je majhna in z vrednostjo LD-50 pri podganah in miših večjo od 2.000 mg/kg. V študijah toksičnosti pri ponavljajočih odmerkih so kot vzrok smrti pri podganah

navajali dilatacijo želodca. V študijah akutne in kronične toksičnosti je bila večina izsledkov povezana s hormonskimi učinki toremifena. Drugi izsledki niso toksikološko pomembni. Toremifen ni pokazal nobene genotoksičnosti in se ni pokazal kot kancerogen pri podganah. Pri miših estrogeni povzročajo tumorje jajčnikov in mod, pa tudi hiperostozo in osteosarkome. Toremifen ima za vrsto posebne estrogenom podobne učinke pri miših in povzroča podobne tumorje. Trdijo, da so ti izsledki le malo pomembni za varnost zdravila pri človeku, kjer toremifen deluje v glavnem kot antiestrogen.

V nekliničnah študijah in vitro in in vivo so bili pridobljeni dokazi o morebitnem vplivu učinkovine toremifen in njenih metabolitov na podaljšanje repolarizacije srca, kar lahko pripišemo zapori v kanalih hERG.

In vivo so visoke plazemske koncentracije pri opicah povzročile 24-odstotno podaljšanje intervala QTc, kar je skladno z izsledki o intervalih QTc pri človeku.

Treba je opozoriti, da je pri dnevnem odmerku 60 mg pri opicah opažena vrednost Cmax (1800 ng/ml) dvakrat višja od Cmax , opažene pri ljudeh.

Študije z vzdrževanjem aktivnosti izoliranih kunčjih src kažejo, da učinkovina toremifen povzroča elektrofiziološke spremembe srca, ki se začnejo razvijati pri približno 10-kratnih koncentracijah v primerjavi z izračunano prosto terapevtsko plazemsko koncentracijo pri ljudeh.

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

koruzni škrob laktoza povidon

natrijev karboksimetilškrob magnezijev stearat celuloza, mikrikristalna

silicijev dioksid, koloidni, brezvodni

6.2Inkompatibilnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

6.3Rok uporabnosti

3 let

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Za shranjevanje zdravila niso potrebna posebna navodila.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

Zeleni pretisni omoti iz PVC folije in aluminija v kartonski škatli.

Velikosti pakiranj: 30 in 100 tablet.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje

Ni posebnih zahtev.

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finska

8.ŠTEVILKE DOVOLJENJ ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/96/004/001

EU/1/96/004/002

9.DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 14. februar 1996

Datum zadnjega podaljšanja: 2. februar 2006

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu/

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept