Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Foclivia (influenza virus surface antigens, inactivated:...) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - J07BB02

Updated on site: 07-Oct-2017

Ime zdravilaFoclivia
ATC kodaJ07BB02
Substancainfluenza virus surface antigens, inactivated: A/Viet Nam/1194/2004 (H5N1)
ProizvajalecSeqirus S.r.l.  

1.IME ZDRAVILA

Foclivia suspenzija za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi

Cepivo proti pandemični gripi (H5N1) (površinski antigen, inaktiviran, z adjuvansom)

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Površinski antigeni (hemaglutinin in nevraminidaza)* naslednjega seva virusa influence:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

7,5 mikrogramov**

na odmerek 0,5 ml

 

*razmnoženi v jajcih

**izraženo v mikrogramih hemaglutinina.

Adjuvans MF59C.1 vsebuje:

 

skvalen

9,75 miligramov

polisorbat 80

1,175 miligramov

sorbitantrioleat

1,175 miligramov

Cepivo je skladno s priporočili SZO in odločbo EU za pandemijo.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

suspenzija za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi mlečno bela tekočina

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Terapevtske indikacije

Profilaksa influence pri uradno razglašeni pandemiji.

Zdravilo Foclivia je treba uporabljati v skladu z uradnimi smernicami.

4.2Odmerjanje in način uporabe

Odmerjanje

Odrasli in starejši: 0,5 ml na izbrani datum.

Drugi odmerek cepiva je treba dati po presledku vsaj 3 tednov.

Zdravilo Foclivia je bilo ocenjeno pri odraslih (starih od 18 do 60 let) in starejših bolnikih (starih več kot 60 let) po razporedu primarnega cepljenja 1., 22. dan.

Podatki o tretjem odmerku (obnovitvenem) 6 mesecev po prvem odmerku so omejeni (glejte poglavji 4.8 in 5.1).

Pediatrična populacija:

Varnost in učinkovitost zdravila Foclivia pri preiskovancih, starih do 18 let, še nista bili dokazani. Trenutno razpoložljivi podatki pri preiskovancih, starih od 6 mesecev do 18 let, so opisani v poglavju 5.1, vendar priporočil o odmerjanju ni mogoče dati.

Podatki pri otrocih, starih do 6 mesecev, niso na voljo.

Način uporabe

Imunizacijo je treba opraviti z intramuskularnim injiciranjem v deltoidno mišico ali anterolateralni predel stegna (odvisno od mišične mase).

4.3Kontraindikacije

Anafilatične (tj. smrtno nevarne) reakcije v anamnezi na katero koli sestavino cepiva ali ostanke jajc v sledovih, piščančje beljakovine, kanamicin in neomicinsulfat, barijev sulfat, formaldehid in cetiltrimetilamonijev bromid (CTAB) v cepivu. Vendar je v primeru pandemije lahko cepljenje s tem cepivom primerno, če je takoj na voljo oprema za oživljanje za nujne primere.

Glejte poglavje 4.4.

4.4Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Pri uporabi tega cepiva pri osebah z znano preobčutljivostjo (razen anafilaktičnih reakcij) na zdravilno učinkovino, katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1, in na jajca, piščančje beljakovine, kanamicin in neomicinsulfat, barijev sulfat, formaldehid in cetiltrimetilamonijev bromid (CTAB) je treba biti previden.

Kot pri vseh cepivih, ki se injicirajo, morata biti ustrezno zdravljenje in zdravstveni nadzor vedno na voljo za primer redkih anafilaktičnih dogodkov po uporabi cepiva.

Če stanje pandemije dovoljuje, je treba imunizacijo pri bolnikih s hudo febrilno boleznijo ali akutno okužbo preložiti.

Zdravilo Foclivia se v nobenem primeru ne sme dajati intravaskularno ali subkutano. Zdravnik mora presoditi koristi in možno tveganje uporabe cepiva pri osebah s trombocitopenijo ali katero koli motnjo koagulacije, pri kateri je kontraindicirano intramuskularno injiciranje, razen če pričakovane koristi odtehtajo tveganje krvavitve.

Odziv protiteles pri bolnikih z endogeno ali iatrogeno imunosupresijo morda ne bo zadosten.

Zaščitni odziv morda ne bo sprožen pri vseh cepljenih osebah (glejte poglavje 5.1).

V kliničnih preskušanjih so opazili določeno stopnjo navzkrižne zaščite proti sorodnim različicam virusa H5N1 (glejte poglavje 5.1).

Ker je priporočljivo cepljenje z drugim odmerkom, je treba opozoriti, da ni podatkov o varnosti, imunogenosti ali učinkovitosti, ki podpirajo zamenljivost zdravila Foclivia z drugimi monovalentnimi cepivi H5N1.

Čeprav podatkov o uporabi zdravila Foclivia ni, so pri osebah, ki so prejele zdravilo Focetria (cepivo proti pandemični gripi H1N1, ki vsebuje adjuvans MF59.1 in je podobno zdravilu Focetria), ugotovili primere konvulzij z zvišano telesno temperaturo in brez nje.

Večina febrilnih konvulzij se je pojavila pri otrocih. Nekaj primerov so ugotovili pri osebah z epilepsijo v anamnezi. Posebno pozornost potrebujejo osebe z epilepsijo. Zdravnik mora te osebe (ali starše) obvestiti o možnosti konvulzij (glejte poglavje 4.8).

Po cepljenju ali celo pred cepljenjem se lahko pojavi sinkopa (omedlevica) kot psihogeni odziv na injekcijsko iglo. To lahko spremlja več nevroloških znakov, kot so prehodna motnja vida, parestezija in tonično-klonični gibi udov med okrevanjem. Pomembno je, da so uvedeni postopki, s katerimi se preprečijo telesne poškodbe zaradi omedlevice.

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Zdravilo Foclivia se ne sme dajati sočasno z drugimi cepivi. Vendar, če je sočasno cepljenje z drugim cepivom indicirano, je treba imunizacijo opraviti na ločenih okončinah. Treba je biti pozoren na to, da so lahko neželeni učinki okrepljeni.

Če bolnik prejema imunosupresijsko zdravljenje, se lahko zmanjša imunološki odziv.

Po cepljenju proti gripi se lahko pojavijo lažno pozitivni serološki testi z metodo ELISA za določanje protiteles proti humanemu virusu imunske pomanjkljivosti (HIV-1), virusu hepatitisa C in zlasti virusu HTLV-1. V takšnih primerjih je metoda Western blot negativna. Ti prehodni lažno pozitivni rezultati so lahko posledica nastajanja IgM kot odziv na cepivo.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Podatkov o uporabi zdravila Foclivia pri nosečnicah ni.

Varnostni podatki pa so na voljo za nosečnice, ki so bile izpostavljene zdravilu Focetria (cepivo proti pandemični gripi H1N1, ki vsebuje adjuvans MF59.1 in je podobno zdravilu Focetria). Neželeni učinki, zabeleženi v obdobju trženja zdravila in v intervencijski študiji, ne nakazujejo neposrednih ali posrednih škodljivih učinkov izpostavite zdravilu Focetria na nosečnost. Poleg tega sta bili izvedeni dve veliki opazovalni študiji za oceno varnosti izpostavitve zdravilu Focetria v nosečnosti, v katerih pri skoraj 10.000 cepljenih nosečnicah in njihovih otrocih v primerjavi z necepljenimi kontrolnimi osebami niso dokazali povečanih stopenj gestacijske sladkorne bolezni, preeklampsije, splavov, mrtvorojenosti, nizke porodne mase otrok, prezgodnjih rojstev, smrti novorojencev in prirojenih malformacij.

Zdravnik mora presoditi koristi in možno tveganje uporabe zdravila Foclivia pri nosečnicah, pri čemer mora upoštevati uradna priporočila.

Dojenje

Cepivo se lahko uporablja med dojenjem.

Plodnost

Podatki glede plodnosti niso na voljo.

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroj

Nekateri učinki, navedeni v poglavju 4.8 „Neželeni učinki“, lahko vplivajo na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

4.8Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

Odrasli in starejši (starejši od 18 let)

V kliničnih preskušanjih, opravljenih z demonstracijskim cepivom proti pandemični gripi H5N1 z adjuvansom pri odraslih in starejših (za več informacij glejte poglavje 5.1), je bilo največ neželenih učinkov blage narave s kratkih trajanjem in kvalitativno podobnih neželenim učinkom običajnih cepiv proti sezonski gripi. Splošno sprejeto je, da učinek adjuvansa privede do večje imunogenosti, ki je povezana z rahlo večjo pogostnostjo lokalnih reakcij (večinoma blaga bolečina) kot pri običajnih cepivih proti gripi brez adjuvansa. Po drugem odmerku je bilo manj neželenih učinkov kot po prvem odmerku.

Otroci in mladostniki, stari od 6 mesecev do 17 let:

V kliničnem preskušanju II. faze (študija V87P6) so ocenili varnost demonstracijskega cepiva proti pandemični gripi H5N1 z adjuvansom pri otrocih in mladostnikih (za več informacij glejte poglavje 5.1).

Po prvem odmerku je bila reaktogenost večja kot po drugem odmerku ne glede na starost.

Reaktogenost po tretjem odmerku, ki je bil dan 12 mesecev po drugem odmerku, je bila večja kot po prvem in drugem odmerku. Odstotek oseb, ki so navedle lokalne neželene učinke, je bil večji v starejših skupinah, zlasti zaradi pogostejših navedb o bolečini. Pri malčkih sta bila eritem in občutljivost na dotik najpogostejši izzvani lokalni reakciji, razdražljivost in neobičajno jokanje pa najpogostejši izzvani sistemski reakciji. Pri otrocih in mladostnikih je bila bolečina najpogostejša izzvana lokalna reakcija, utrujenost in glavobol pa najpogostejši izzvani sistemski reakciji. V vseh starostnih skupinah je majhen delež oseb navedel zvišano telesno temperaturo. Varnostni podatki po prvem in drugem odmerku pri otrocih in mladostnikih s podobnim cepivom (Focetria H1N1v) kažejo varnostni profil, ki je primerljiv z varnostnim profilom demonstracijskega cepiva proti

aH5N1 (Foclivia).

V nadaljevanju je prikazana pogostnost neželenih učinkov v kliničnih preskušanjih in pri nadzoru v obdobju trženja zdravila.

Klinična preskušanja

Neželeni učinki iz kliničnih preskušanj pri odraslih in starejših osebah (starih 18 let ali več)

Pojavnost neželenih učinkov so ocenili v štirih kliničnih preskušanjih z različnimi sevi in formulacijami virusa gripe (H5N3, H9N2 in H5N1); cepivu je bilo izpostavljenih 3.696 odraslih in starejših oseb. Med njimi je 3.618 oseb prejelo demonstracijsko cepivo Foclivia (A/H5N1) (glejte poglavje 5.1).

Neželeni učinki v kliničnih preskušanjih z demonstracijskim cepivom Foclivia so navedeni spodaj.

Pogostnost simptomov, ki so jih opazili pri osebah, starih več kot 60 let, je bila manjša kot pri populaciji oseb, starih od 18 do 60 let.

V razvrstitvah pogostnosti so neželeni učinki navedeni po padajoči resnosti.

Bolezni živčevja

Pogosti (>1/100, <1/10): glavobol

Bolezni kože in podkožja

Pogosti (>1/100, <1/10): potenje

Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva

Pogosti (>1/100, <1/10): artralgija in mialgija

Splošne težave in spremembe na mestu aplikacije

Pogosti (>1/100, <1/10): rdečica na mestu injiciranja, otekanje na mestu injiciranja, induracija na mestu injiciranja, ekhimoza na mestu injiciranja in bolečina na mestu injiciranja, zvišana telesna temperatura, slabotnost, utrujenost in tresenje

Večina teh reakcij navadno izgine v 1 do 2 dneh brez zdravljenja.

Neželeni učinki iz kliničnih preskušanj pri otrocih, starih od 6 mesecev do 17 let

V kliničnem preskušanju (študija V87P6) so primerjali cepivo H5N1, kombinirano z adjuvansom

MF59C.1 (n = 334), s sezonskim cepivom proti gripi (n = 137).

 

 

 

Drugi odmerek

Tretji odmerek

 

Prvi odmerek

 

(21 dni po prvem

(12 mesecev po

 

 

 

odmerku)

drugem odmerku)

 

 

Cepivo H5N1 z adjuvansom

Malčki (6-<36 mesecev)

n = 145

 

n = 138

n = 124

vsi

76 %

 

68 %

80 %

lokalni

47 %

 

46 %

60 %

sistemski

59 %

 

51 %

54 %

povišana telesna temperatura

0 %

 

0 %

0 %

≥ 38 °C (≥ 40 °C)

 

 

 

 

vsi drugi neželeni učinki

54 %

 

49 %

35 %

Otroci (3-<9 let)

n = 96

 

n = 93

n = 85

vsi

72 %

 

68 %

79 %

lokalni

66 %

 

58 %

74 %

sistemski

32 %

 

33 %

45 %

povišana telesna temperatura

4 %

 

2 %

6 %

≥ 38 °C (≥ 40 °C)

 

 

 

 

vsi drugi neželeni učinki

36 %

 

31 %

19 %

Mladostniki (9-<18 let)

n = 93

 

n = 91

n = 83

vsi

91 %

 

82 %

89 %

lokalni

81 %

 

70 %

81 %

sistemski

69 %

 

52 %

69 %

povišana telesna temperatura

0 %

 

1 %

2 %

≥ 38 °C (≥ 40 °C)

 

 

 

 

vsi drugi neželeni učinki

30 %

 

27 %

22 %

Zdravilo Focetria (H1N1v)

Neželeni učinki v tednu po cepljenju z zdravilom Focetria H1N1 pri 77 otrocih, starih 3–8 let, in 80 otrocih in mladostnikih, starih 9–17 let, ki so prejeli formulacijo 7,5 µg, so bili, kot sledi:

 

1. injekcija

2. injekcija

Otroci (stari od 3 do 8 let)

n = 77

n = 75

Vsi neželeni učinki

74 %

69 %

Lokalni

62 %

56 %

Sistemski

39 %

35 %

Zvišana telesna temperatura ≥ 38 °C

4 %

1 %

do 38,9 °C

 

 

Zvišana telesna temperatura 39 °C

0 %

1 %

do 39,9 °C

 

 

Zvišana telesna temperatura ≥ 40 °C

0 %

0 %

Vsi drugi neželeni učinki

14 %

17 %

Mladostniki (stari od 9 do 17 let)

n = 80

n = 79

Vsi neželeni učinki

79 %

66 %

Lokalni

70 %

58 %

Sistemski

45 %

30 %

Zvišana telesna temperatura ≥38 °C

3 %

1 %

do 38,9 °C

 

 

Zvišana telesna temperatura 39 °C

0 %

0 %

do 39,9 °C

 

 

Zvišana telesna temperatura ≥40 °C

0 %

0 %

Vsi drugi neželeni učinki

13 %

10 %

 

 

Podatki, pridobljeni pri otrocih in mladostnikih, starih 3–17 let, nakazujejo manjši upad reaktogenosti po drugem odmerku brez povečanja pogostnosti stopenj zvišane telesne temperature.

Zelo pogosti neželeni učinki, ugotovljeni pri otrocih in mladostnikih, starih od 3 do 17 let: bolečina, induracija in eritem, splošno slabo počutje, mialgija, glavobol in utrujenost.

Neželeni učinki v tednu po cepljenju z zdravilom Focetria H1N1v pri 73 dojenčkih, starih 6–

11 mesecev, in 73 malčkih, starih 12–35 mesecev, ki so prejeli formulacijo 7,5 µg, so bili, kot sledi:

 

1. injekcija

2. injekcija

Dojenčki (stari od 6 do 11 mesecev)

n = 73

n = 68

Vsi neželeni učinki

79 %

65 %

Lokalni

44 %

26 %

Sistemski

70 %

56 %

Zvišana telesna temperatura ≥ 38 °C

11 %

9 %

do 38,9 °C

 

 

Zvišana telesna temperatura 39 °C

3 %

4 %

do 39,9 °C

 

 

Zvišana telesna temperatura ≥ 40 °C

0 %

0 %

Vsi drugi neželeni učinki

32 %

31 %

Malčki (stari od 12 do 35 mesecev)

n = 73

n = 71

Vsi neželeni učinki

70 %

71 %

Lokalni

51 %

49 %

Sistemski

60 %

49 %

Zvišana telesna temperatura ≥ 38 °C

10 %

11 %

do 38,9 °C

 

 

Zvišana telesna temperatura 39 °C

4 %

1 %

do 39,9 °C

 

 

Zvišana telesna temperatura ≥ 40 °C

1 %

0 %

Vsi drugi neželeni učinki

21 %

24 %

Podatki, pridobljeni pri dojenčkih in malčkih, starih 6–35 mesecev, nakazujejo manjši upad reaktogenosti po drugem odmerku brez povečanja pogostnosti stopenj zvišane telesne temperature.

Zelo pogosti neželeni učinki, ugotovljeni pri 146 dojenčkih in malčkih, starih od 6 do 35 mesecev: občutljivost na dotik, eritem, razdražljivost, neobičajno jokanje, zaspanost, driska, bruhanje in sprememba prehranjevalnih navad. Induracija in ekhimoza sta bila zelo pogosta neželena učinka pri malčkih, vendar manj pogosta pri dojenčkih.

Nadzor v obdobju trženja

Poleg neželenih učinkov, ugotovljenih v kliničnih preskušanjih, so bili za zdravilo Focetria H1N1v ugotovljeni naslednji neželeni učinki med nadzorom v obdobju trženja:

Bolezni krvi in limfatičnega sistema limfadenopatija

Srčne bolezni palpitacije, tahikardija

Splošne težave in spremembe na mestu aplikacije astenija

Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva mišična šibkost, bolečine v okončinah

Bolezni dihal, prsnega koša in mediastinalnega prostora kašelj

Bolezni kože in podkožja

generalizirane kožne reakcije, vključno s srbenjem, urtikarijo ali nespecifičnim izpuščajem; angioedem

Bolezni prebavil

prebavne bolezni, vključno z navzeo, bruhanjem, trebušnimi bolečinami in drisko

Bolezni živčevja

glavobol, omotica, somnolenca, sinkopa. Nevrološke bolezni, kot so nevralgija, parestezija, konvulzije in nevritis

Bolezni imunskega sistema

alergijske reakcije, anafilaksa, vključno z dispnejo, bronhospazem, laringialni edem, ki v redkih primerih vodijo v šok

V nadzoru v obdobju trženja interpandemičnih trivalentnih cepiv z adjuvansom, katerih sestava je bila podobna zdravilu Foclivia (cepivu proti pandemski gripi H1N1 z adjuvansom MF59C.1), so poročali o naslednjih dodatnih neželenih učinkih:

Redki (> 1/10.000, < 1/1.000):

Trombocitopenija (nekaj zelo redkih primerov s številom trombocitov pod 5.000 na mm3).

Zelo redki (< 1/10.000):

Vaskulitis s prehodno prizadetostjo ledvic in eksudativni multiformni eritem.

Nevrološke motnje, kot so encefalomielitis, nevritis in Guillain-Barréjev sindrom.

Neželeni učinek (učinki) iz postmarketinškega nadzora cepiva proti pandemični gripi: navedba smiselno ni potrebna.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9Preveliko odmerjanje

Ni poročil o primerih prevelikega odmerjanja.

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: Cepiva proti gripi, oznaka ATC: J07BB02

V tem poglavju so opisane klinične izkušnje z demonstracijskimi cepivi proti H5N1 po uporabi dveh odmerkov cepiva 7,5 mikrogramov.

Demonstracijska cepiva vsebujejo antigene gripe, ki so razlikujejo od antigenov trenutno prisotnih virusov gripe. Ti antigeni delujejo kot „novi“ antigeni in posnemajo stanje, pri katerem ciljna populacija še ni bila cepljena. Podatki, pridobljeni z uporabo demonstracijskega cepiva, bodo podprli strategijo cepljenja, ki se bo verjetno uporabila za cepivo proti pandemični gripi: podatki o klinični

učinkovitosti in varnosti, pridobljeni z demonstracijskimi cepivi, veljajo za cepiva proti pandemični gripi.

Odrasli (18–60 let)

Pri 312 zdravih odraslih prostovoljcih so izvedli klinično preskušanje 2. faze (študija V87P1) s kombinacijo cepiva H5N1 in adjuvansa MF59C.1. V 3-tedenskem presledku so 156 preiskovancev cepili s cepivom, ki je vsebovalo H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg hemaglutinina (HA)/odmerek z adjuvansom).

V drugo klinično preskušanje (3. faza) (študija V87P13) so vključili 2.693 zdravih odraslih prostovoljcev, ki je v 3-tedenskem presledku prejelo dva odmerka cepiva, ki vsebuje

H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg HA/odmerek z adjuvansom). Imunogenost so ocenili v podskupini (n = 197) populacije študije.

Stopnja serozaščite*, delež serokonverzije* in faktor serokonverzije** za protitelo proti HA na H5N1 A/Vietnam/1194/2004 pri odraslih, izmerjeni s testom enkratne radialne hemolize (SRH – single radial haemolysis), so bili, kot sledi:

 

Študija V87P1

Študija V87P13

Protitelo proti HA (SRH)

21. dan po 2. odmerku

21. dan po 2. odmerku

 

n = 149

n = 197

Stopnja serozaščite (95-odstotni IZ)*

85 % (79–91)

91 % (87–95)

Delež serokonverzije (95-odstotni IZ)*

85 % (78–90)

78 % (72–84)

Faktor serokonverzije (95-odstotni IZ)**

7,74 (6,6–9,07)

4,03 (3,54–4,59)

 

 

 

 

Študija V87P13

Študija V87P13

Protitelo proti HA (SRH)

21. dan po 2. odmerku

21. dan po 2. odmerku

 

n = 69

n = 128

Serostatus ob izhodišču

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Stopnja serozaščite (95-odstotni IZ)*

87 % (77–94)

94 % (88–97)

Delež serokonverzije (95-odstotni IZ)*

87 % (77–94)

73 % (65–81)

Faktor serokonverzije (95-odstotni IZ)**

8,87 (7,09–11)

2,71 (2,38–3,08)

*izmerjeno s testom SRH ≥ 25 mm2

**razmerja geometričnih povprečij za SRH

Rezultati mikronevtralizacije (MN) za A/Vietnam/1194/2004 kažejo na stopnjo serozaščite v razponu od 67 % (60–74) do 85 % (78–90) in stopnjo serokonverzije v razponu od 65 % (58–72) do 83 % (77– 89). Imunski odziv na cepljenje, ocenjen s testom MN, je v skladu z rezultati, pridobljenimi s testom SRH.

Obstojnost protiteles po primarnem cepljenju v tej populaciji je bila ocenjena s testi zaviranja hemaglutinacije (HI – hemagglutination inhibition), SRH in MN. V primerjavi z ravnmi protiteles, pridobljenimi 43. dan po zaključku primarnega režima cepljenja, so bile ravni protiteles 202. dan zmanjšane za 1/5 do 1/2 glede na predhodne ravni.

Starejši (> 60 let)

Stopnja serozaščite*, delež serokonverzije* in faktor serokonverzije** za protitelo proti HA na

H5N1 A/Vietnam/1194/2004 pri preiskovancih, starejših od 60 let (omejeno število preiskovancev je bilo starejših od 70 let), izmerjeni s testom SRH in ocenjeni v dveh kliničnih študijah, so bili, kot sledi:

 

Študija V87P1

Študija V87P13

Protitelo proti HA (SRH)

21. dan po 2. odmerku

21. dan po 2. odmerku

 

n = 84

n = 210

Stopnja serozaščite (95-odstotni IZ)*

80 % (70–88)

82 % (76–87)

Delež serokonverzije (95-odstotni IZ)*

70 % (59–80)

63 % (56–69)

Faktor serokonverzije (95-odstotni IZ)**

4,96 (3,87–6,37)

2,9 (2,53–3,31)

 

 

 

 

Študija V87P13

Študija V87P13

Protitelo proti HA (SRH)

21. dan po 2. odmerku

21. dan po 2. odmerku

 

n = 66

n = 143

Serostatus ob izhodišču

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Stopnja serozaščite (95-odstotni IZ)*

82 % (70–90)

82 % (75–88)

Delež serokonverzije (95-odstotni IZ)*

82 % (70–90)

54 % (45–62)

Faktor serokonverzije (95-odstotni IZ)**

8,58 (6,57–11)

1,91 (1,72–2,12)

*izmerjeno s testom SRH ≥ 25 mm2

**razmerja geometričnih povprečij za SRH

Rezultati MN za A/Vietnam/1194/2004 kažejo na stopnjo serozaščite v razponu od 57 % (50–64)

do 79 % (68–87) in stopnjo serokonverzije v razponu od 55 % (48–62) do 58 % (47–69). Podobno kot rezultati SRH kažejo tudi rezultati MN močan imunski odgovor po končani seriji primarnega cepljenja v populaciji starejših oseb.

Obstojnost protiteles po primarnem cepljenju v tej populaciji je bila ocenjena s testi HI, SRH in MN. V primerjavi z ravnmi protiteles, pridobljenimi 43. dan po zaključku primarnega režima cepljenja, so bile ravni protiteles 202. dan zmanjšane od 1/5 do 1/2 glede na predhodne ravni, izmerjene s testi HI, SRH in MN. Do 50 % starejših oseb, imuniziranih s cepivom proti H5N1 z dodanim MF59C, je bilo v

šestem mesecu serozaščitenih.

Obnovitveni odmerek

Tretji (obnovitveni) odmerek cepiva proti H5N1 z dodanim MF59C je bil dan po 6 ali več mesecih po primarnem cepljenju. Rezultati so prikazani s pomočjo SRH.

Stopnja serozaščite*, delež serokonverzije* in faktor serokonverzije** za protitelo proti HA na

H5N1 A/Vietnam/1194/2004, izmerjeno s testom SRH, so bili, kot sledi:

 

Študija V87P1 odrasli

Študija V87P1 starejši

 

obnovitveni odmerek

obnovitveni odmerek

 

(6 mesecev po 2. odmerku)

(6 mesecev po 2. odmerku)

SRH

n = 71

n = 38

Stopnja serozaščite (95-odstotni IZ)*

89 % (79–95)

84 % (69–94)

Delež serokonverzije (95-odstotni IZ)*

83 % (72–91)

63 % (46–78)

Faktor serokonverzije (95-odstotni IZ)**

5,96 (4,72–7,53)

5,15 (3,46–7,66)

*izmerjeno s testom SRH ≥ 25 mm2

**razmerja geometričnih povprečij za SRH

Izkušnje za obnovitveni odmerek pri starejši populaciji so omejene.

Podporne študije pri odraslih in starejši populaciji

V dveh študijah za določanje odmerka je 78 odraslih oseb prejelo demonstracijsko cepivo (H5N3 ali H9N2) z dodanim adjuvansom. Dva odmerka cepiva s sevom H5N3 (A/Duck/Singapore/97) so uporabili v presledku treh tednov pri treh različnih odmerkih (7,5; 15 in 30 µg HA/odmerek).

Vzorce seruma so preizkusili proti izvirnemu izolatu H5N3 in proti številnim izolatom H5N1.

Serološki odziv, pridobljen z metodo SRH, je pokazal, da je do serološke zaščite prišlo pri 100 % oseb in da se je po dveh 7,5-mikrogramskih injekcijah pri 100 % pojavila serološka konverzija. Poleg tega so ugotovili, da je cepivo z dodanim adjuvansom aktiviralo tudi protitelesa proti sevom H5N1, izoliranim v letih 2003 in 2004, ki so kazala določen antigenski odmik v primerjavi z izvirnimi sevi.

V presledku 4 tednov so pri 4 različnih odmerkih (3,75; 7,5; 15 in 30 μg HA/odmerek) uporabili dva odmerka cepiva, ki je vsebovalo sev H9N2 (A/Chicken/Hong Kong/G9/97). Serološki odziv, pridobljen z metodo HI, je pokazal, da je do serološke zaščite prišlo pri 92 % oseb in da se je po dveh 7,5-mikrogramskih injekcijah pri 75 % pojavila serološka konverzija.

Navzkrižne reakcije

Odrasli (18–60 let)

Stopnja serozaščite*, delež serokonverzije* in faktor serokonverzije** za protitelesa proti HA na H5N1 A/turkey/Turkey/05 po 2. odmerku pri odraslih, starih 18–60 let, izmerjeni s testi SRH in HI, so bili, kot sledi:

 

 

Študija V87P1

Študija V87P13

 

Protitelo proti HA

21. dan po 2. odmerku

21. dan po 2. odmerku

 

 

n = 70

n = 197

 

Stopnja serozaščite (95-odstotni IZ)*

70 % (58–80)

59 % (52–66)

SRH

Delež serokonverzije (95-odstotni IZ)*

n/s***

49 % (42–56)

 

Faktor serokonverzije (95-odstotni IZ)**

n/s***

2,37 (2,1–2,67)

 

 

n = 69

n = 197

 

Stopnja serozaščite (95-odstotni IZ)°

36 % (25–49)

23 % (18–30)

HI

Delež serokonverzije (95-odstotni IZ)°

n/s***

19 % (14–25)

 

Faktor serokonverzije (95-odstotni IZ)°°

n/s***

1,92 (1,64–2,25)

*izmerjeno s testom SRH ≥ 25 mm2

**razmerja geometričnih povprečij za SRH ° izmerjeno s testom ≥ 40

°° razmerja geometričnih srednjih vrednosti za HI

***v V87P1: izhodišče ni bilo testirano

Rezultati MN za tri klinične študije v zgornji preglednici kažejo stopnjo serozaščite proti sevu

A/turkey/Turkey/05 v razponu od 27 % (17–39) (V87P1) do 39 % (32–46) (V87P13) in stopnjo serokonverzije 36 % (29–43) za študijo V87P13. Rezultati MN v študiji V87P13 so pokazali GMR proti sevu A/turkey/Turkey/05 2,77 (2,4–3,2).

Starejši (> 60 let)

Stopnja serozaščite*, delež serokonverzije* in faktor serokonverzije** za protitelesa proti HA na H5N1 A/turkey/Turkey/05 po 2. odmerku pri starejših, starih > 60 let, izmerjeni s testi SRH in HI, so bili, kot sledi:

 

 

Študija V87P1

Študija V87P13

 

Protitelo proti HA

21. dan po 2. odmerku

21. dan po 2. odmerku

 

 

n = 37

n = 207

 

Stopnja serozaščite (95-odstotni IZ)*

57% (39–73)

20 % (18–23)

SRH

Delež serokonverzije (95-odstotni IZ)*

n/s***

48 % (41–55)

 

Faktor serokonverzije (95-odstotni IZ)**

n/s***

1,74 (1,57–1,94)

 

 

n = 36

n = 208

 

Stopnja serozaščite (95-odstotni IZ)°

36 %(21–54)

25 % (19–32)

HI

Delež serokonverzije (95-odstotni IZ)°

n/s***

19 % (14–25)

 

Faktor serokonverzije (95-odstotni IZ)°°

n/s***

1,79 (1,56–2,06)

*izmerjeno s testom SRH ≥ 25 mm2

**razmerja geometričnih povprečij za SRH ° izmerjeno s testom ≥ 40

°° razmerja geometričnih srednjih vrednosti za HI

***v V87P1: izhodišče ni bilo testirano

Rezultati MN za tri klinične študije v zgornji preglednici kažejo stopnjo serozaščite proti sevu

A/turkey/Turkey/05 v razponu od 11% (3–25) (študija V87P1) do 30% (24–37) (študija V87P13) in stopnjo serokonverzije 25% (19–31) za študijo V87P13. Rezultati MN v študiji V87P13 so pokazali GMR proti sevu A/turkey/Turkey/05 2,01 (1,78–2,26).

Podatki za pediatrično populacijo

Opravili so klinično preskušanje (študija V87P6) za kombinacijo cepiva H5N1 in adjuvansa MF59C.1 pri 471 otrocih, starih od 6 mesecev do 17 let. V presledku treh tednov so dali dva odmerka po 7,5 mikrograma in tretji odmerek 12 mesecev po prvem odmerku. Po 3 tednih od 2. cepljenja (43. dan) so vse starostne skupine (tj. 6–35 mesecev, 3–8 let in 9–17 let) dosegle visoko raven protiteles na sev (A/Vietnam/1194/2004), ocenjeno s testoma SRH in HI, kot je predstavljeno v spodnji preglednici*. V tem preskušanju niso opazili neželenih učinkov, povezanih s cepivom.

 

 

Malčki

Otroci

Mladostniki

 

 

(6-<36 mesecev)

(3-<9 let)

(9-<18 let)

 

 

n = 134

n = 91

n = 89

 

Stopnja serozaščite (95-odstotni IZ)

97 %

97 %

89 %

 

43. dan

(92–99)

(91–99)

(80–94)

HI

Faktor serokonverzije (95-odstotni IZ)

43. dan do 1. dan

(109–151)

(97–142)

(51–88)

 

 

Stopnja serokonverzije (95-odstotni IZ)

97 %

97 %

89 %

 

43. dan

(92–99)

(91–99)

(80–94)

 

 

n = 133

n = 91

n = 90

 

Stopnja serozaščite (95-odstotni IZ)*

100 %

100 %

100 %

 

43. dan

(97–100)

(96–100)

(96–100)

SRH

Faktor serokonverzije (95-odstotni IZ)

 

43. dan do 1. dan

(14–18)

(13–17)

(12–16)

 

Stopnja serokonverzije (95-odstotni IZ)

98 %

100 %

99 %

 

43. dan

(95–100)

(96–100)

(94–100)

*V odsotnosti kriterijev CHMP za imunogenost za otroke so bili za oceno seroloških podatkov po cepljenju otrok uporabljeni kriteriji CHMP za imunogenost za oceno sezonskih cepiv proti gripi za odrasle. Vendar pa pomen za klinično zaščito ni znan.

Rezultati MN za sev A/Vietnam/1194/2004 kažejo na stopnjo serozaščite 99 % (95-odstotni IZ: 94– 100), stopnjo serokonverzije v razponu od 97 % (95-odstotni IZ: 91–99) do 99 % (95-odstotni IZ: 96– 100) in GMR v razponu od 29 (95-odstotni IZ: 25–35) do 50 (95-odstotni IZ: 44–58).

Rezultati imunogenosti z zdravilom Focetria H1N1v (študija V111_03):

Stopnji serozaščite in serokonverzije, izmerjeni z metodo HI, in faktor serokonverzije, izražen kot geometrijska srednja vrednost razmerja HI za protitelo proti HA in H1N1, so po dajanju enega in dveh odmerkov zdravila Focetria po 7,5 µg ocenili pri 70 otrocih in mladostnikih (9–17 let), 60 otrocih (3– 8 let), 58 otrocih (12–35 mesecev) in 49 dojenčkih (6–11 mesecev). V vseh navedenih starostnih skupinah (v celotni populaciji in v podskupini v izhodišču seronegativnih oseb) so bili po prvem in drugem odmerku doseženi kriteriji CHMP za imunogenost za odrasle (18-60 let).

Evropska agencija za zdravila je začasno odložila obvezo za predložitev rezultatov študij z zdravilom Foclivia za eno ali več podskupin pediatrične populacije za aktivno imunizacijo proti podtipu

H5N1 virusa influence A. Za podatke o uporabi pri pediatrični populaciji glejte poglavje 4.2.

Zdravilo Foclivia je pridobilo dovoljenje za promet v „izjemnih okoliščinah“.

To pomeni, da iz znanstvenih razlogov ni bilo mogoče pridobiti vseh podatkov o zdravilu.

Evropska agencija za zdravila (EMA) bo vsako leto pregledala vse nove podatke, ki bodo na voljo. Če bo potrebno, bo posodobljen tudi povzetek glavnih značilnosti zdravila.

5.2Farmakokinetične lastnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

5.3Predklinični podatki o varnosti

Neklinični podatki, pridobljeni z zdravilom Foclivia in cepivom proti sezonski gripi, ki je vsebovalo adjuvans MF59C.1, na osnovi običajnih študij toksičnosti pri ponavljajočih odmerkih, lokalne tolerance, plodnosti pri ženskah ter vpliva na sposobnost razmnoževanja in razvoja (do konca obdobja dojenja) ne kažejo posebnega tveganja za človeka.

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

natrijev klorid kalijev klorid

kalijev dihidrogenfosfat natrijev hidrogenfosfat dihidrat magnezijev klorid heksahidrat kalcijev klorid dihidrat natrijev citrat

citronska kislina voda za injekcije

Za adjuvans glejte poglavje 2.

6.2Inkompatibilnosti

Zaradi pomanjkanja študij kompatibilnosti zdravila ne smemo mešati z drugimi zdravili.

6.3Rok uporabnosti

1 leto.

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte v hladilniku (2 °C–8 °C). Ne zamrzujte. Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

0,5 ml v napolnjeni injekcijski brizgi (steklo vrste I) z batnim zamaškom (iz bromobutilne gume). Pakiranja po 1 in 10.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

Cepivo mora pred uporabo doseči sobno temperaturo. Pred uporabo nežno pretresite.

Suspenzijo pred uporabo preglejte s prostim očesom. Če opazite delce in/ali neobičajen izgled, cepivo zavrzite.

Neuporabljeno cepivo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena

Italija

8.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

9.DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 19. oktober 2009

Datum zadnjega podaljšanja: 19. oktober 2014

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu.

1. IME ZDRAVILA

Foclivia suspenzija za injiciranje

Cepivo proti pandemični gripi (H5N1) (površinski antigen, inaktiviran, z adjuvansom)

2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Površinski antigeni (hemaglutinin in nevraminidaza)* naslednjega seva virusa influence:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

7,5 mikrogramov**

na odmerek 0,5 ml

 

*razmnoženi v jajcih

**izraženo v mikrogramih hemaglutinina.

Adjuvans MF59C.1 vsebuje:

 

skvalen

9,75 miligramov

polisorbat 80

1,175 miligramov

sorbitantrioleat

1,175 miligramov

Cepivo je skladno s priporočili SZO in odločbo EU za pandemijo.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

suspenzija za injiciranje mlečno bela tekočina

4. KLINIČNI PODATKI

4.1 Terapevtske indikacije

Profilaksa influence pri uradno razglašeni pandemiji. Zdravilo Foclivia je treba uporabljati v skladu z uradnimi smernicami.

4.2 Odmerjanje in način uporabe

Odmerjanje

Odrasli in starejši: 0,5 ml na izbrani datum.

Drugi odmerek cepiva je treba dati po presledku vsaj 3 tednov.

Zdravilo Foclivia je bilo ocenjeno pri odraslih (starih od 18 do 60 let) in starejših bolnikih (starih več kot 60 let) po razporedu primarnega cepljenja 1, 22. dan.

Podatki o tretjem (obnovitvenem) odmerku 6 mesecev po prvem odmerku so omejeni (glejte poglavji 4.8 in 5.1).

Pediatrična populacija:

Varnost in učinkovitost zdravila Foclivia pri preiskovancih, starih do 18 let, še nista bili dokazani. Trenutno razpoložljivi podatki pri preiskovancih, starih od 6 mesecev do 18 let, so opisani v poglavju 5.1, vendar priporočil o odmerjanju ni mogoče dati.

Podatki pri otrocih, starih do 6 mesecev, niso na voljo.

Način uporabe

Imunizacijo je treba opraviti z intramuskularnim injiciranjem v deltoidno mišico ali anterolateralni predel stegna (odvisno od mišične mase).

4.3 Kontraindikacije

Anafilatične (tj. smrtno nevarne) reakcije v anamnezi na katero koli sestavino cepiva ali ostanke jajc v sledovih, piščančje beljakovine, kanamicin in neomicinsulfat, barijev sulfat, formaldehid in cetiltrimetilamonijev bromid (CTAB) v cepivu. Vendar je v primeru pandemije lahko cepljenje s tem cepivom primerno, če je takoj na voljo oprema za oživljanje za nujne primere.

Glejte poglavje 4.4.

4.4 Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Pri uporabi tega cepiva pri osebah z znano preobčutljivostjo (razen anafilaktičnih reakcij) na zdravilno učinkovino, katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1, in na jajca, piščančje beljakovine, kanamicin in neomicinsulfat, barijev sulfat, formaldehid in cetiltrimetilamonijev bromid (CTAB) je treba biti previden.

Kot pri vseh cepivih, ki se injicirajo, morata biti ustrezno zdravljenje in zdravstveni nadzor vedno na voljo za primer redkih anafilaktičnih dogodkov po uporabi cepiva.

Če stanje pandemije dovoljuje, je treba imunizacijo pri bolnikih s hudo febrilno boleznijo ali akutno okužbo preložiti.

Zdravilo Foclivia se v nobenem primeru ne sme dajati intravaskularno ali subkutano. Zdravnik mora presoditi koristi in možno tveganje uporabe cepiva pri osebah s trombocitopenijo ali katero koli motnjo koagulacije, pri kateri je intramuskularno injiciranje kontraindicirano, razen če pričakovane koristi odtehtajo tveganje krvavitve.

Odziv protiteles pri bolnikih z endogeno ali iatrogeno imunosupresijo morda ne bo zadosten.

Zaščitni odziv morda ne bo sprožen pri vseh cepljenih osebah (glejte poglavje 5.1).

V kliničnih preskušanjih so opazili določeno stopnjo navzkrižne zaščite proti sorodnim različicam virusa H5N1 in (glejte poglavje 5.1).

Ker je priporočljivo cepljenje z drugim odmerkom, je treba opozoriti, da ni podatkov o varnosti, imunogenosti ali učinkovitosti, ki podpirajo zamenljivost zdravila Foclivia z drugimi monovalentnimi cepivi H5N1.

Čeprav podatkov o uporabi zdravila Foclivia ni, so pri osebah, ki so prejele zdravilo Focetria (cepivo proti pandemični gripi H1N1, ki vsebuje adjuvans MF59.1 in je podobno zdravilu Focetria), ugotovili primere konvulzij z zvišano telesno temperaturo in brez nje.

Večina febrilnih konvulzij se je pojavila pri otrocih. Nekaj primerov so ugotovili pri osebah z epilepsijo v anamnezi. Posebno pozornost potrebujejo osebe z epilepsijo. Zdravnik mora te osebe (ali starše) obvestiti o možnosti konvulzij (glejte poglavje 4.8).

Po cepljenju ali celo pred cepljenjem se lahko pojavi sinkopa (omedlevica) kot psihogeni odziv na injekcijsko iglo. To lahko spremlja več nevroloških znakov, kot so prehodna motnja vida, parestezija in tonično-klonični gibi udov med okrevanjem. Pomembno je, da so uvedeni postopki, s katerimi se preprečijo telesne poškodbe zaradi omedlevice.

4.5 Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Zdravilo Foclivia se ne sme dajati sočasno z drugimi cepivi. Vendar, če je sočasno cepljenje z drugim cepivom indicirano, je treba imunizacijo opraviti na ločenih okončinah. Treba je biti pozoren na to, da so lahko neželeni učinki okrepljeni.

Če bolnik prejema imunosupresijsko zdravljenje, se lahko zmanjša imunološki odziv.

Po cepljenju proti gripi se lahko pojavijo lažno pozitivni serološki testi z metodo ELISA za določanje protiteles proti humanemu virusu imunske pomanjkljivosti (HIV-1), virusu hepatitisa C in zlasti virusi HTLV-1. V takšnih primerjih je metoda Western blot negativna. Ti prehodni lažno pozitivni rezultati so lahko posledica nastajanja IgM kot odziv na cepivo.

4.6 Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Podatkov o uporabi zdravila Foclivia pri nosečnicah ni.

Varnostni podatki pa so na voljo za nosečnice, ki so bile izpostavljene zdravilu Focetria (cepivo proti pandemični gripi H1N1, ki vsebuje adjuvans MF59.1 in je podobno zdravilu Focetria). Neželeni učinki, zabeleženi v obdobju trženja zdravila in v intervencijski študiji, ne nakazujejo neposrednih ali posrednih škodljivih učinkov izpostavite zdravilu Focetria na nosečnost. Poleg tega sta bili izvedeni dve veliki opazovalni študiji za oceno varnosti izpostavitve zdravilu Focetria v nosečnosti, v katerih pri skoraj 10.000 cepljenih nosečnicah in njihovih otrocih v primerjavi z necepljenimi kontrolnimi osebami niso dokazali povečanih stopenj gestacijske sladkorne bolezni, preeklampsije, splavov, mrtvorojenosti, nizke porodne mase otrok, prezgodnjih rojstev, smrti novorojencev in prirojenih malformacij.

Zdravnik mora presoditi koristi in možno tveganje uporabe zdravila Foclivia pri nosečnicah, pri čemer mora upoštevati uradna priporočila.

Dojenje

Cepivo se lahko uporablja med dojenjem.

Plodnost

Podatki glede plodnosti niso na voljo.

4.7 Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroj

Nekateri učinki, navedeni v poglavju 4.8. „Neželeni učinki“, lahko vplivajo na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

4.8 Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

Odrasli in starejši (starejši od 18 let)

V kliničnih preskušanjih, opravljenih z demonstracijskim cepivom proti pandemični gripi H5N1 z adjuvansom pri odraslih in starejših (za več informacij glejte poglavje 5.1), je bilo največ neželenih učinkov blage narave s kratkih trajanjem in kvalitativno podobnih neželenim učinkom običajnih cepiv proti sezonski gripi. Splošno sprejeto je, da učinek adjuvansa privede do večje imunogenosti, ki je povezana z rahlo večjo pogostnostjo lokalnih reakcij (večinoma blaga bolečina) kot pri običajnih cepivih proti gripi brez adjuvansa. Po drugem odmerku je bilo manj neželenih učinkov kot po prvem odmerku.

Otroci in mladostniki, stari od 6 mesecev do 17 let:

V kliničnem preskušanju II. faze (študija V87P6) so ocenili varnost demonstracijskega cepiva proti pandemični gripi H5N1 z adjuvansom pri otrocih in mladostnikih (za več informacij glejte poglavje 5.1).

Po prvem odmerku je bila reaktogenost večja kot po drugem odmerku ne glede na starost.

Reaktogenost po tretjem odmerku, ki je bil dan 12 mesecev po drugem odmerku, je bila večja kot po prvem in drugem odmerku. Odstotek oseb, ki so navedle lokalne neželene učinke, je bil večji v starejših skupinah, zlasti zaradi pogostejših navedb o bolečini. Pri malčkih sta bila eritem in občutljivost na dotik najpogostejši izzvani lokalni reakciji, razdražljivost in neobičajno jokanje pa najpogostejši izzvani sistemski reakciji. Pri otrocih in mladostnikih je bila bolečina in najpogostejša izzvana lokalna reakcija, utrujenost in glavobol pa najpogostejši izzvani sistemski reakciji. V vseh starostnih skupinah je majhen delež oseb navedel zvišano telesno temperaturo. Varnostni podatki po prvem in drugem odmerku pri otrocih in mladostnikih s podobnim cepivom (Focetria H1N1v) kažejo varnostni profil, ki je primerljiv z varnostnim profilom demonstracijskega cepiva proti

aH5N1 (Foclivia).

V nadaljevanju je prikazana pogostnost neželenih učinkov v kliničnih preskušanjih in pri nadzoru v obdobju trženja zdravila.

Klinična preskušanja

Neželeni učinki iz kliničnih preskušanj pri odraslih in starejših osebah (starih 18 let ali več)

Pojavnost neželenih učinkov so ocenili v štirih kliničnih preskušanjih z različnimi sevi in formulacijami virusa gripe (H5N3, H9N2 in H5N1); cepivu je bilo izpostavljenih 3.696 odraslih in starejših oseb. Med njimi je 3.618 oseb prejelo demonstracijsko cepivo Foclivia (A/H5N1) (glejte poglavje 5.1).

Neželeni učinki v kliničnih preskušanjih z demonstracijskim cepivom Foclivia so navedeni spodaj.

Pogostnost simptomov, ki so jih opazili pri osebah, starih več kot 60 let, je bila manjša kot pri populaciji oseb, starih od 18 do 60 let.

V razvrstitvah pogostnosti so neželeni učinki navedeni po padajoči resnosti.

Bolezni živčevja

Pogosti (>1/100, <1/10): glavobol

Bolezni kože in podkožja

Pogosti (>1/100, <1/10): potenje

Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva

Pogosti (>1/100, <1/10): artralgija in mialgija

Splošne težave in spremembe na mestu aplikacije

Pogosti (>1/100, <1/10): rdečica na mestu injiciranja, otekanje na mestu injiciranja, induracija na mestu injiciranja, ekhimoza na mestu injiciranja in bolečina na mestu injiciranja, zvišana telesna temperatura, slabotnost, utrujenost in tresenje

Večina teh reakcij navadno izgine v 1 do 2 dneh brez zdravljenja.

Neželeni učinki iz kliničnih preskušanj pri otrocih, starih od 6 mesecev do 17 let

V kliničnem preskušanju (študija V87P6) so primerjali cepivo H5N1, kombinirano z adjuvansom

MF59C.1 (n = 334), s sezonskim cepivom proti gripi (n = 137).

 

1. injekcija

2. injekcija

3. injekcija

 

Cepivo H5N1 z

Cepivo H5N1 z

Cepivo H5N1 z

 

adjuvansom

adjuvansom

adjuvansom

Malčki (6-<36 mesecev)

n = 145

n = 138

n = 124

vsi

76 %

68 %

80 %

lokalni

47 %

46 %

60 %

sistemski

59 %

51 %

54 %

povišana telesna temperatura

0 %

0 %

0 %

≥ 38 °C (≥ 40 °C)

 

 

 

vsi drugi neželeni učinki

54 %

49 %

35 %

Otroci (3-<9 let)

n = 96

n = 93

n = 85

vsi

72 %

68 %

79 %

lokalni

66 %

58 %

74 %

sistemski

32 %

33 %

45 %

povišana telesna temperatura

4 %

2 %

6 %

≥ 38 °C (≥ 40 °C)

 

 

 

vsi drugi neželeni učinki

36 %

31 %

19 %

Mladostniki (9-<18 let)

n = 93

n = 91

n = 83

vsi

91 %

82 %

89 %

lokalni

81 %

70 %

81 %

sistemski

69 %

52 %

69 %

povišana telesna temperatura

0 %

1 %

2 %

≥ 38 °C (≥ 40 °C)

 

 

 

vsi drugi neželeni učinki

30 %

27 %

22 %

Zdravilo Focetria (H1N1v)

Neželeni učinki v tednu po cepljenju s zdravilom Focetria H1N1 pri 77 otrocih, starih 3–8 let, in 80 otrocih in mladostnikih, starih 9–17 let, ki so prejeli formulacijo 7,5 µg, so bili, kot sledi:

 

1. injekcija

2. injekcija

Otroci (stari od 3 do 8 let)

n = 77

n = 75

Vsi neželeni učinki

74 %

69 %

Lokalni

62 %

56 %

Sistemski

39 %

35 %

Zvišana telesna temperatura ≥ 38 °C

4 %

1 %

do 38,9 °C

 

 

Zvišana telesna temperatura 39 °C

0 %

1 %

do 39,9 °C

 

 

Zvišana telesna temperatura ≥ 40 °C

0 %

0 %

Vsi drugi neželeni učinki

14 %

17 %

Mladostniki (stari od 9 do 17 let)

n = 80

n = 79

Vsi neželeni učinki

79 %

66 %

Lokalni

70 %

58 %

Sistemski

45 %

30 %

Zvišana telesna temperatura ≥ 38 °C

3 %

1 %

do 38,9 °C

 

 

Zvišana telesna temperatura 39 °C

0 %

0 %

do 39,9 °C

 

 

Zvišana telesna temperatura ≥40 °C

0 %

0 %

Vsi drugi neželeni učinki

13 %

10 %

 

 

Podatki, pridobljeni pri otrocih in mladostnikih, starih 3–17 let, nakazujejo manjši upad reaktogenosti po drugem odmerku brez povečanja pogostnosti stopenj zvišane telesne temperature.

Zelo pogosti neželeni učinki, ugotovljene pri otrocih in mladostnikih, starih od 3 do 17 let: bolečina, induracija in eritem, splošno slabo počutje, miaglija, glavobol in utrujenost.

Neželeni učinki v tednu po cepljenju z zdravilom Focetria H1N1v pri 73 dojenčkih, starih 6–

11 mesecev, in 73 malčkih, starih 12–35 mesecev, ki so prejeli formulacijo 7,5 µg, so bili, kot sledi:

 

1. injekcija

2. injekcija

Dojenčki (stari od 6 do 11 mesecev)

n = 73

n = 68

Vsi neželeni učinki

79 %

65 %

Lokalni

44 %

26 %

Sistemski

70 %

56 %

Zvišana telesna temperatura ≥ 38 °C

11 %

9 %

do 38,9 °C

 

 

Zvišana telesna temperatura 39 °C

3 %

4 %

do 39,9 °C

 

 

Zvišana telesna temperatura ≥ 40 °C

0 %

0 %

Vsi drugi neželeni učinki

32 %

31 %

Malčki (stari od 12 do 35 mesecev)

n = 73

n = 71

Vsi neželeni učinki

70 %

71 %

Lokalni

51 %

49 %

Sistemski

60 %

49 %

Zvišana telesna temperatura ≥ 38 °C

10 %

11 %

do 38,9 °C

 

 

Zvišana telesna temperatura 39 °C

4 %

1 %

do 39,9 °C

 

 

Zvišana telesna temperatura ≥ 40 °C

1 %

0 %

Vsi drugi neželeni učinki

21 %

24 %

Podatki, pridobljeni pri dojenčkih in malčkih, starih 6–35 mesecev, nakazujejo manjši upad reaktogenosti po drugem odmerku brez povečanja pogostnosti stopenj zvišane telesne temperature.

Zelo pogosti neželeni učinki, ugotovljeni pri 146 dojenčkih in malčkih, starih od 6 do 35 mesecev: občutljivost na dotik, eritem, razdražljivost, neobičajno jokanje, zaspanost, driska, bruhanje in sprememba prehranjevalnih navad. Induracija in ekhimoza sta bila zelo pogosta neželena učinka pri malčkih, vendar manj pogosta pri dojenčkih.

Nadzor v obdobju trženja

Poleg neželenih učinkov, ugotovljenih v kliničnih preskušanjih, so bili za zdravilo Focetria H1N1v ugotovljeni naslednji neželeni učinki med nadzorom v obdobju trženja:

Bolezni krvi in limfatičnega sistema limfadenopatija

Srčne bolezni palpitacije, tahikardija

Splošne težave in spremembe na mestu aplikacije astenija

Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva mišična šibkost, bolečine v okončinah

Bolezni dihal, prsnega koša in mediastinalnega prostora kašelj

Bolezni kože in podkožja

generalizirane kožne reakcije, vključno s srbenjem, urtikarijo ali nespecifičnim izpuščajem; angioedem

Bolezni prebavil

prebavne bolezni, vključno z navzeo, bruhanjem, trebušne bolečine in driska

Bolezni živčevja

glavobol, omotica, somnolenca, sinkopa. Nevrološke bolezni, kot so nevralgija, parestezija, konvulzije in nevritis

Bolezni imunskega sistema

alergijske reakcije, anafilaksa, vključno z dispnejo, bronhospazem, laringialni edem, ki v redkih primerih vodijo v šok

V nadzoru v obdobju trženja interpandemičnih trivalentnih cepiv z adjuvansom, katerih sestava je bila podobna zdravilu Foclivia (cepivu proti pandemski gripi H1N1 z adjuvansom MF59C.1), so poročali o naslednjih dodatnih neželenih učinkih:

Redki (> 1/10.000, < 1/1.000):

Trombocitopenija (nekaj zelo redkih primerov s številom trombocitov pod 5.000 na mm3).

Zelo redki (< 1/10.000):

Vaskulitis s prehodno prizadetostjo ledvic in eksudativni multiformni eritem.

Nevrološke motnje, kot so encefalomielitis, nevritis in Guillain-Barréjev sindrom.

Neželeni učinek (učinki) iz postmarketinškega nadzora cepiva proti pandemični gripi: navedba smiselno ni potrebna.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9 Preveliko odmerjanje

Ni poročil o primerih prevelikega odmerjanja.

5. FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1 Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: Cepiva proti gripi, oznaka ATC: J07BB02

V tem poglavju so opisane klinične izkušnje z demonstracijskimi cepivi proti H5N1 po uporabi dveh odmerkov cepiva 7,5 mikrogramov.

Demonstracijska cepiva vsebujejo antigene gripe, ki so razlikujejo od antigenov trenutno prisotnih virusov gripe. Ti antigeni delujejo kot „novi“ antigeni in posnemajo stanje, pri katerem ciljna populacija še ni bila cepljena. Podatki, pridobljeni z uporabo demonstracijskega cepiva, bodo podprli strategijo cepljenja, ki se bo verjetno uporabila za cepivo proti pandemični gripi: podatki o klinični

učinkovitosti in varnosti, pridobljeni z demonstracijskimi cepivi veljajo za cepiva proti pandemični gripi.

Odrasli (18–60 let)

Pri 312 zdravih odraslih prostovoljcih so izvedli klinično preskušanje 2. faze (študija V87P1) s kombinacijo cepiva H5N1 in adjuvansa MF59C.1. V 3-tedenskem presledku so 156 preiskovancev cepili s cepivom, ki je vsebovalo H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg hemaglutinina (HA)/odmerek z adjuvansom).

V drugo klinično preskušanje (3. faza) (študija V87P13) so vključili 2.693 zdravih odraslih prostovoljcev, ki je v 3-tedenskem presledku prejelo dva odmerka cepiva, ki vsebuje

H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg HA/odmerek z adjuvansom). Imunogenost so ocenili v podskupini (n = 197) populacije študije.

Stopnja serozaščite*, delež serokonverzije* in faktor serokonverzije** za protitelo proti HA na H5N1 A/Vietnam/1194/2004 pri odraslih, izmerjeni s testom enkratne radialne hemolize (SRH – single radial haemolysis), so bili, kot sledi:

 

Študija V87P1

Študija V87P13

Protitelo proti HA (SRH)

21. dan po 2. odmerku

21. dan po 2. odmerku

 

n = 149

n = 197

Stopnja serozaščite (95-odstotni IZ)*

85 % (79–91)

91 % (87–95)

Delež serokonverzije (95-odstotni IZ)*

85 % (78–90)

78 % (72–84)

Faktor serokonverzije (95-odstotni IZ)**

7,74 (6,6–9,07)

4,03 (3,54–4,59)

 

 

 

 

Študija V87P13

Študija V87P13

Protitelo proti HA (SRH)

21. dan po 2. odmerku

21. dan po 2. odmerku

 

n = 69

n = 128

Serostatus ob izhodišču

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Stopnja serozaščite (95-odstotni IZ)*

87 % (77–94)

94 % (88–97)

Delež serokonverzije (95-odstotni IZ)*

87 % (77–94)

73 % (65–81)

Faktor serokonverzije (95-odstotni IZ)**

8,87 (7,09–11)

2,71 (2,38–3,08)

*izmerjeno s testom SRH ≥ 25 mm2

**razmerja geometričnih povprečij za SRH

Rezultati mikronevtralizacije (MN) za A/Vietnam/1194/2004 kažejo na stopnjo serozaščite v razponu od 67 % (60–74) do 85 % (78–90) in stopnjo serokonverzije v razponu od 65 % (58–72) do 83 % (77– 89). Imunski odziv na cepljenje, ocenjen s testom MN, je v skladu z rezultati, pridobljenimi s testom SRH.

Obstojnost protiteles po primarnem cepljenju v tej populaciji je bila ocenjena s testi zaviranja hemaglutinacije (HI – hemagglutination inhibition), SRH in MN. V primerjavi z ravnmi protiteles, pridobljenimi 43. dan po zaključku primarnega režima cepljenja, so bile ravni protiteles 202. dan zmanjšane za 1/5 do 1/2 glede na predhodne ravni.

Starejši (>60 let)

Stopnja serozaščite*, delež serokonverzije* in faktor serokonverzije** za protitelo proti HA na

H5N1 A/Vietnam/1194/2004 pri preiskovancih, starejših od 60 let (omejeno število preiskovancev je bilo starejših od 70 let), izmerjeni s testom SRH in ocenjeni v dveh kliničnih študijah, so bili, kot sledi:

 

Študija V87P1

Študija V87P13

Protitelo proti HA (SRH)

21. dan po 2. odmerku

21. dan po 2. odmerku

 

n = 84

n = 210

Stopnja serozaščite (95-odstotni IZ)*

80 % (70–88)

82 % (76–87)

Delež serokonverzije (95-odstotni IZ)*

70 % (59–80)

63 % (56–69)

Faktor serokonverzije (95-odstotni IZ)**

4,96 (3,87–6,37)

2,9 (2,53–3,31)

 

 

 

 

Študija V87P13

Študija V87P13

Protitelo proti HA (SRH)

21. dan po 2. odmerku

21. dan po 2. odmerku

 

n = 66

n = 143

Serostatus ob izhodišču

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Stopnja serozaščite (95-odstotni IZ)*

82 % (70–90)

82 % (75–88)

Delež serokonverzije (95-odstotni IZ)*

82 % (70–90)

54 % (45–62)

Faktor serokonverzije (95-odstotni IZ)**

8,58 (6,57–11)

1,91 (1,72–2,12)

*izmerjeno s testom SRH ≥ 25 mm2

**razmerja geometričnih povprečij za SRH

Rezultati MN za A/Vietnam/1194/2004 kažejo na stopnjo serozaščite v razponu od 57 % (50–64)

do 79 % (68–87) in stopnjo serokonverzije v razponu od 55 % (48–62) do 58 % (47–69). Podobno kot rezultati SRH kažejo tudi rezultati MN močan imunski odgovor po končani seriji primarnega cepljenja v populaciji starejših oseb.

Obstojnost protiteles po primarnem cepljenju v tej populaciji je bila ocenjena s testi HI, SRH in MN. V primerjavi z ravnmi protiteles, pridobljenimi 43. dan po zaključku primarnega režima cepljenja, so bile ravni protiteles 202. dan zmanjšane od 1/5 do 1/2 glede na predhodne ravni, izmerjene s testi HI, SRH in MN. Do 50 % starejših oseb, imuniziranih s cepivom proti H5N1 z dodanim MF59C, je bilo v

šestem mesecu serozaščitenih.

Obnovitveni odmerek

Tretji (obnovitveni) odmerek cepiva proti H5N1 z dodanim MF59C je bil dan po 6 ali več mesecih po primarnem cepljenju. Rezultati so prikazani s pomočjo SRH.

Stopnja serozaščite*, delež serokonverzije* in faktor serokonverzije** za protitelo proti HA na

H5N1 A/Vietnam/1194/2004, izmerjeno s testom SRH, so bili, kot sledi:

 

Študija V87P1 odrasli

Študija V87P1 starejši

 

obnovitveni odmerek

obnovitveni odmerek

 

(6 mesecev po 2. odmerku)

(6 mesecev po 2. odmerku)

SRH

n = 71

n = 38

Stopnja serozaščite (95-odstotni IZ)*

89 % (79–95)

84 % (69–94)

Delež serokonverzije (95-odstotni IZ)*

83 % (72–91)

63 % (46–78)

Faktor serokonverzije (95-odstotni IZ)**

5,96 (4,72–7,53)

5,15 (3,46–7,66)

*izmerjeno s testom SRH ≥ 25 mm2

**razmerja geometričnih povprečij za SRH

Izkušnje za obnovitveni odmerek pri starejši populaciji so omejene.

Podporne študije pri odraslih in starejši populaciji

V dveh študijah za določanje odmerka je 78 odraslih oseb prejelo demonstracijsko cepivo (H5N3 ali H9N2) z dodanim adjuvansom. Dva odmerka cepiva s sevom H5N3 (A/Duck/Singapore/97) so uporabili v presledku treh tednov pri treh različnih odmerkih (7,5; 15 in 30 µg HA/odmerek).

Vzorce seruma so preizkusili proti izvirnemu izolatu H5N3 in proti številnim izolatom H5N1.

Serološki odziv, pridobljen z metodo SRH, je pokazal, da je do serološke zaščite prišlo pri 100 % oseb in da se je po dveh 7,5-mikrogramskih injekcijah pri 100 % pojavila serološka konverzija. Poleg tega so ugotovili, da je cepivo z dodanim adjuvansom aktiviralo tudi protitelesa proti sevom H5N1, izoliranim v letih 2003 in 2004, ki so kazala določen antigenski odmik v primerjavi z izvirnimi sevi.

V presledku 4 tednov so pri 4 različnih odmerkih (3,75; 7,5; 15 in 30 μg HA/odmerek) uporabili dva odmerka cepiva, ki je vsebovalo sev H9N2 (A/Chicken/Hong Kong/G9/97). Serološki odziv, pridobljen z metodo HI, je pokazal, da je do serološke zaščite prišlo pri 92 % oseb in da se je po dveh 7,5-mikrogramskih injekcijah pri 75 % pojavila serološka konverzija.

Navzkrižne reakcije

Odrasli (18–60 let)

Stopnja serozaščite*, delež serokonverzije* in faktor serokonverzije** za protitelesa proti HA na H5N1 A/turkey/Turkey/05 po 2. odmerku pri odraslih, starih 18–60 let, izmerjeni s testi SRH in HI, so bili, kot sledi:

 

 

Študija V87P1

Študija V87P13

 

Protitelo proti HA

21. dan po 2. odmerku

21. dan po 2. odmerku

 

 

n = 70

n = 197

 

Stopnja serozaščite (95-odstotni IZ)*

70 % (58–80)

59 % (52–66)

SRH

Delež serokonverzije (95-odstotni IZ)*

n/s***

49 % (42–56)

 

Faktor serokonverzije (95-odstotni IZ)**

n/s***

2,37 (2,1–2,67)

 

 

n = 69

n = 197

 

Stopnja serozaščite (95-odstotni IZ)°

36 % (25–49)

23 % (18–30)

HI

Delež serokonverzije (95-odstotni IZ)°

n/s***

19 % (14–25)

 

Faktor serokonverzije (95-odstotni IZ)°°

n/s***

1,92 (1,64–2,25)

*izmerjeno s testom SRH ≥ 25 mm2

**razmerja geometričnih povprečij za SRH ° izmerjeno s testom ≥ 40

°° razmerja geometričnih srednjih vrednosti za HI

***v V87P1: izhodišče ni bilo testirano

Rezultati MN za tri klinične študije v zgornji preglednici kažejo stopnjo serozaščite proti sevu

A/turkey/Turkey/05 v razponu od 27 % (17–39) (V87P1) do 39 % (32–46) (V87P13) in stopnjo serokonverzije 36 % (29–43) za študijo V87P13. Rezultati MN v študiji V87P13 so pokazali GMR proti sevu A/turkey/Turkey/05 2,77 (2,4–3,2).

Starejši (>60 let)

Stopnja serozaščite*, delež serokonverzije* in faktor serokonverzije** za protitelesa proti HA na H5N1 A/turkey/Turkey/05 po 2. odmerku pri starejših, starih > 60 let, izmerjeni s testi SRH in HI, so bili, kot sledi:

 

 

Študija V87P1

Študija V87P13

 

Protitelo proti HA

21. dan po 2. odmerku

21. dan po 2. odmerku

 

 

n = 37

n = 207

 

Stopnja serozaščite (95-odstotni IZ)*

57% (39–73)

20 % (18–23)

SRH

Delež serokonverzije (95-odstotni IZ)*

n/s***

48 % (41–55)

 

Faktor serokonverzije (95-odstotni IZ)**

n/s***

1,74 (1,57–1,94)

 

 

n = 36

n = 208

 

Stopnja serozaščite (95-odstotni IZ)°

36 %(21–54)

25 % (19–32)

HI

Delež serokonverzije (95-odstotni IZ)°

n/s***

19 % (14–25)

 

Faktor serokonverzije (95-odstotni IZ)°°

n/s***

1,79 (1,56–2,06)

*izmerjeno s testom SRH ≥ 25 mm2

**razmerja geometričnih povprečij za SRH ° izmerjeno s testom ≥ 40

°° razmerja geometričnih srednjih vrednosti za HI

***v V87P1: izhodišče ni bilo testirano

Rezultati MN za tri klinične študije v zgornji preglednici kažejo stopnjo serozaščite proti sevu

A/turkey/Turkey/05 v razponu od 11% (3–25) (študija V87P1) do 30% (24–37) (študija V87P13) in stopnjo serokonverzije v 25% (19–31) za študijo V87P13. Rezultati MN v študiji V87P13 so pokazali GMR proti sevu A/turkey/Turkey/05 2,01 (1,78–2,26).

Podatki za pediatrično populacijo

Opravili so klinično preskušanje (študija V87P6) za kombinacijo cepiva H5N1 in adjuvansa MF59C.1 pri 471 otrocih, starih od 6 mesecev do 17 let. V presledku treh tednov so dali dva odmerka po 7,5 mikrograma in tretji odmerek 12 mesecev po prvem odmerku. Po 3 tednih od 2. cepljenja (43. dan) so vse starostne skupine (tj. 6–35 mesecev, 3–8 let in 9–17 let) dosegle visoko raven protiteles na sev (A/Vietnam/1194/2004), ocenjeno s testoma SRH in HI, kot je predstavljeno v spodnji preglednici*. V tem preskušanju niso opazili neželenih učinkov, povezanih s cepivom.

 

 

Malčki

Otroci

Mladostniki

 

 

(6-<36 mesecev)

(3-<9 let)

(9-<18 let)

 

 

n = 134

n = 91

n = 89

 

Stopnja serozaščite (95-odstotni IZ)

97 %

97 %

89 %

 

43. dan

(92–99)

(91–99)

(80–94)

HI

Faktor serokonverzije (95-odstotni IZ)

43. dan do 1. dan

(109–151)

(97–142)

(51–88)

 

 

Stopnja serokonverzije (95-odstotni IZ)

97 %

97 %

89 %

 

43. dan

(92–99)

(91–99)

(80–94)

 

 

n = 133

n = 91

n = 90

 

Stopnja serozaščite (95-odstotni IZ)*

100 %

100 %

100 %

 

43. dan

(97–100)

(96–100)

(96–100)

SRH

Faktor serokonverzije (95-odstotni IZ)

 

43. dan do 1. dan

(14–18)

(13–17)

(12–16)

 

Stopnja serokonverzije (95-odstotni IZ)

98 %

100 %

99 %

 

43. dan

(95–100)

(96–100)

(94–100)

*V odsotnosti kriterijev CHMP za imunogenost za otroke so bili za oceno seroloških podatkov po cepljenju otrok uporabljeni kriteriji CHMP za imunogenost za oceno sezonskih cepiv proti gripi za odrasle. Vendar pa pomen za klinično zaščito ni znan.

Rezultati MN za sev A/Vietnam/1194/2004 kažejo na stopnjo serozaščite 99 % (95-odstotni IZ: 94– 100), stopnjo serokonverzije v razponu od 97 % (95-odstotni IZ: 91–99) do 99 % (95-odstotni IZ: 96– 100) in GMR v razponu od 29 (95-odstotni IZ: 25–35) do 50 (95-odstotni IZ: 44–58).

Rezultati imunogenosti z zdravilom Focetria H1N1v (Študija V111_03):

Stopnji serozaščite in serokonverzije, izmerjeni z metodo HI, in faktor serokonverzije, izražen kot geometrijska srednja vrednost razmerja HI za protitelo proti HA in H1N1, so po dajanju enega in dveh 7,5 µg odmerkov zdravila Focetria ocenili pri 70 otrocih in mladostnikih (9–17 let), 60 otrocih (3–8 let), 58 otrocih (12–35 mesecev) in 49 dojenčkih (6–11 mesecev). V vseh navedenih starostnih skupinah (v celotni populaciji in v podskupini v izhodišču seronegativnih oseb) so bili po prvem in drugem odmerku doseženi kriteriji CHMP za imunogenost za odrasle (18-60 let).

Evropska agencija za zdravila je začasno odložila obvezo za predložitev rezultatov študij z zdravilom Foclivia za eno ali več podskupin pediatrične populacije za aktivno imunizacijo proti podtipu

H5N1 virusa influence A. Za podatke o uporabi pri pediatrični populaciji glejte poglavje 4.2.

Zdravilo Foclivia je pridobilo dovoljenje za promet v „izjemnih okoliščinah“.

To pomeni, da iz znanstvenih razlogov ni bilo mogoče pridobiti vseh podatkov o zdravilu.

Evropska agencija za zdravila (EMA) bo vsako leto pregledala vse nove podatke, ki bodo na voljo. Če bo potrebno, bo posodobljen tudi povzetek glavnih značilnosti zdravila.

5.2 Farmakokinetične lastnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

5.3 Predklinični podatki o varnosti

Predklinični podatki, pridobljeni z zdravilom Foclivia in cepivom proti sezonski gripi, ki je vsebovalo adjuvans MF59C.1, na osnovi običajnih študij toksičnosti pri ponavljajočih odmerkih, lokalne tolerance, plodnosti pri ženskah ter vpliva na sposobnost razmnoževanja in razvoja (do konca obdobja dojenja) ne kažejo posebnega tveganja za človeka.

6. FARMACEVTSKI PODATKI

6.1 Seznam pomožnih snovi

natrijev klorid kalijev klorid

kalijev dihidrogenfosfat natrijev hidrogenfosfat dihidrat magnezijev klorid heksahidrat kalcijev klorid dihidrat natrijev citrat

citronska kislina voda za injekcije

Za adjuvans glejte poglavje 2.

6.2 Inkompatibilnosti

Zaradi pomanjkanja študij kompatibilnosti zdravila ne smemo mešati z drugimi zdravili.

6.3 Rok uporabnosti

1 leto.

6.4 Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte v hladilniku (2 °C–8 °C). Ne zamrzujte. Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

6.5 Vrsta ovojnine in vsebina

0,5 ml v viali z enkratnim odmerkom (steklo vrste I) z zamaškom (iz halobutilne gume). Pakiranja po 10.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

6.6 Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

Cepivo mora pred uporabo doseči sobno temperaturo. Pred uporabo nežno pretresite.Suspenzijo pred uporabo preglejte s prostim očesom. Če opazite delce in/ali neobičajen izgled, cepivo zavrzite.

Neuporabljeno cepivo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

7. IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena

Italija

8. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/09/577/003

9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 19. oktober 2009

Datum zadnjega podaljšanja: 19. oktober 2014

10. DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu.

1. IME ZDRAVILA

Foclivia suspenzija za injiciranje v vsebniku z več odmerki.

Cepivo proti pandemični gripi (H5N1) (površinski antigen, inaktiviran, z adjuvansom)

2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Površinski antigeni (hemaglutinin in nevraminidaza)* naslednjega seva virusa influence:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

7,5 mikrogramov** na odmerek 0,5 ml

*razmnoženi v jajcih

**izraženo v mikrogramih hemaglutinina.

Adjuvans MF59C.1 vsebuje:

 

skvalen

9,75 miligramov

polisorbat 80

1,175 miligramov

sorbitantrioleat

1,175 miligramov

Pomožne snovi:

 

Tiomersal

0,05 miligramov

To je vsebnik z več odmerki. Glejte poglavje 6.5 za število odmerkov v viali.

Cepivo je skladno s priporočili SZO in odločbo EU za pandemijo.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

suspenzija za injiciranje mlečno bela tekočina

4. KLINIČNI PODATKI

4.1 Terapevtske indikacije

Profilaksa influence pri uradno razglašeni pandemiji.

Zdravilo Foclivia je treba uporabljati v skladu z uradnimi smernicami.

4.2 Odmerjanje in način uporabe

Odmerjanje

Odrasli in starejši: 0,5 ml na izbrani datum.

Drugi odmerek cepiva je treba dati po presledku vsaj 3 tednov.

Zdravilo Foclivia je bilo ocenjeno pri odraslih (starih od 18 do 60 let) in starejših bolnikih (starih več kot 60 let) po razporedu primarnega cepljenja 1, 22. dan.

Podatki o tretjem (obnovitvenem) odmerku 6 mesecev po prvem odmerku so omejeni (glejte poglavji 4.8 in 5.1).

Pediatrična populacija:

Varnost in učinkovitost zdravila Foclivia pri preiskovancih, starih do 18 let, še nista bili dokazani. Trenutno razpoložljivi podatki pri preiskovancih, starih od 6 mesecev do 18 let, so opisani v poglavju 5.1, vendar priporočil o odmerjanju ni mogoče dati.

Podatki pri otrocih, starih do 6 mesecev, niso na voljo.

Način uporabe

Imunizacijo je treba opraviti z intramuskularnim injiciranjem v deltoidno mišico ali anterolateralni predel stegna (odvisno od mišične mase).

4.3 Kontraindikacije

Anafilatične (tj. smrtno nevarne) reakcije v anamnezi na katero koli sestavino cepiva ali ostanke jajc v sledovih, piščančje beljakovine, kanamicin in neomicinsulfat, barijev sulfat, formaldehid in cetiltrimetilamonijev bromid (CTAB) v cepivu. Vendar je v primeru pandemije lahko cepljenje s tem cepivom primerno, če je takoj na voljo oprema za oživljanje za nujne primere.

Glejte poglavje 4.4.

4.4 Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Pri uporabi tega cepiva pri osebah z znano preobčutljivostjo (razen anafilaktičnih reakcij) na zdravilno učinkovino, katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1, na tiomersal in na jajca, piščančje beljakovine, kanamicin in neomicinsulfat, barijev sulfat, formaldehid in cetiltrimetilamonijev bromid (CTAB) je treba biti previden.

Kot pri vseh cepivih, ki se injicirajo, morata biti ustrezno zdravljenje in zdravstveni nadzor vedno na voljo za primer redkih anafilaktičnih dogodkov po uporabi cepiva.

Če stanje pandemije dovoljuje, je treba imunizacijo pri bolnikih s hudo febrilno boleznijo ali akutno okužbo preložiti.

Zdravilo Foclivia se v nobenem primeru ne sme dajati intravaskularno ali subkutano. Zdravnik mora presoditi koristi in možno tveganje uporabe cepiva pri osebah s trombocitopenijo ali katero koli motnjo koagulacije, pri kateri je intramuskularno injiciranje kontraindicirano, razen če pričakovane koristi odtehtajo tveganje krvavitve.

Odziv protiteles pri bolnikih z endogeno ali iatrogeno imunosupresijo morda ne bo zadosten.

Zaščitni odziv morda ne bo sprožen pri vseh cepljenih osebah (glejte poglavje 5.1).

V kliničnih preskušanjih so opazili določeno stopnjo navzkrižne zaščite proti sorodnim različicam virusa H5N1 in (glejte poglavje 5.1).

Ker je priporočljivo cepljenje z drugim odmerkom, je treba opozoriti, da ni podatkov o varnosti, imunogenosti ali učinkovitosti, ki podpirajo zamenljivost zdravila Foclivia z drugimi monovalentnimi cepivi H5N1.

Čeprav podatkov o uporabi zdravila Foclivia ni, so pri osebah, ki so prejele zdravilo Focetria (cepivo proti pandemični gripi H1N1, ki vsebuje adjuvans MF59.1 in je podobno zdravilu Focetria), ugotovili primere konvulzij z zvišano telesno temperaturo in brez nje.

Večina febrilnih konvulzij se je pojavila pri otrocih. Nekaj primerov so ugotovili pri osebah z epilepsijo v anamnezi. Posebno pozornost potrebujejo osebe z epilepsijo. Zdravnik mora te osebe (ali starše) obvestiti o možnosti konvulzij (glejte poglavje 4.8).

Po cepljenju ali celo pred cepljenjem se lahko pojavi sinkopa (omedlevica) kot psihogeni odziv na injekcijsko iglo. To lahko spremlja več nevroloških znakov, kot so prehodna motnja vida, parestezija

in tonično-klonični gibi udov med okrevanjem. Pomembno je, da so uvedeni postopki, s katerimi se preprečijo telesne poškodbe zaradi omedlevice.

4.5 Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Zdravila Foclivia se ne sme dajati sočasno z drugimi cepivi. Vendar, če je sočasno cepljenje z drugim cepivom indicirano, je treba imunizacijo opraviti na ločenih okončinah. Treba je biti pozoren na to, da so lahko neželeni učinki okrepljeni.

Če bolnik prejema imunosupresijsko zdravljenje, se lahko zmanjša imunološki odziv.

Po cepljenju proti gripi se lahko pojavijo lažno pozitivni serološki testi z metodo ELISA za določanje protiteles proti humanemu virusu imunske pomanjkljivosti (HIV-1), virusu hepatitisa C in zlasti virusi HTLV-1. V takšnih primerjih je metoda Western blot negativna. Ti prehodni lažno pozitivni rezultati so lahko posledica nastajanja IgM kot odziv na cepivo.

4.6 Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Podatkov o uporabi zdravila Foclivia pri nosečnicah ni.

Varnostni podatki pa so na voljo za nosečnice, ki so bile izpostavljene zdravilu Focetria (cepivo proti pandemični gripi H1N1, ki vsebuje adjuvans MF59.1 in je podobno zdravilu Focetria). Neželeni učinki, zabeleženi v obdobju trženja zdravila in v intervencijski študiji, ne nakazujejo neposrednih ali posrednih škodljivih učinkov izpostavite zdravilu Focetria na nosečnost. Poleg tega sta bili izvedeni dve veliki opazovalni študiji za oceno varnosti izpostavitve zdravilu Focetria v nosečnosti, v katerih pri skoraj 10.000 cepljenih nosečnicah in njihovih otrocih v primerjavi z necepljenimi kontrolnimi osebami niso dokazali povečanih stopenj gestacijske sladkorne bolezni, preeklampsije, splavov, mrtvorojenosti, nizke porodne mase otrok, prezgodnjih rojstev, smrti novorojencev in prirojenih malformacij.

Zdravnik mora presoditi koristi in možno tveganje uporabe zdravila Foclivia pri nosečnicah, pri čemer mora upoštevati uradna priporočila.

Dojenje

Cepivo se lahko uporablja med dojenjem.

Plodnost

Podatki glede plodnosti niso na voljo.

4.7 Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroj

Nekateri učinki, navedeni v poglavju 4.8. „Neželeni učinki“, lahko vplivajo na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

4.8 Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

Odrasli in starejši (starejši od 18 let)

V kliničnih preskušanjih opravljenih z demonstracijskim cepivom proti pandemični gripi H5N1 z adjuvansom pri odraslih in starejših (za več informacij glejte poglavje 5.1), je bilo največ neželenih učinkov blage narave s kratkih trajanjem in kvalitativno podobnih neželenim učinkom običajnih cepiv proti sezonski gripi. Splošno sprejeto je, da učinek adjuvansa privede do večje imunogenosti, ki je povezana z rahlo večjo pogostnostjo lokalnih reakcij (večinoma blaga bolečina) kot pri običajnih cepivih proti gripi brez adjuvansa. Po drugem odmerku je bilo manj neželenih učinkov kot po prvem odmerku.

Otroci in mladostniki, stari od 6 mesecev do 17 let:

V kliničnem preskušanju II. faze (študija V87P6) so ocenili varnost demonstracijskega cepiva proti pandemični gripi H5N1 z adjuvansom pri otrocih in mladostnikih (za več informacij glejte poglavje 5.1).

Po prvem odmerku je bila reaktogenost večja kot po drugem odmerku ne glede na starost. Reaktogenost po tretjem odmerku, ki je bil dan 12 mesecev po drugem odmerku, je bila večja kot po prvem in drugem odmerku. Odstotek oseb, ki so navedle lokalne neželene učinke, je bil večji v starejših skupinah, zlasti zaradi pogostejših navedb o bolečini. Pri malčkih sta bila eritem in občutljivost na dotik najpogostejši izzvani lokalni reakciji, razdražljivost in neobičajno jokanje pa najpogostejši izzvani sistemski reakciji. Pri otrocih in mladostnikih je bila bolečina in najpogostejša izzvana lokalna reakcija, utrujenost in glavobol pa najpogostejši izzvani sistemski reakciji. V vseh starostnih skupinah je majhen delež oseb navedel zvišano telesno temperaturo. Varnostni podatki po prvem in drugem odmerku pri otrocih in mladostnikih s podobnim cepivom (Focetria H1N1v) kažejo varnostni profil, ki je primerljiv z varnostnim profilom demonstracijskega cepiva proti

aH5N1 (Foclivia).

V nadaljevanju je prikazana pogostnost neželenih učinkov v kliničnih preskušanjih in pri nadzoru v obdobju trženja zdravila.

Klinična preskušanja

Neželeni učinki iz kliničnih preskušanj pri odraslih in starejših osebah (starih 18 let ali več)

Pojavnost neželenih učinkov so ocenili v štirih kliničnih preskušanjih z različnimi sevi in formulacijami virusa gripe (H5N3, H9N2 in H5N1); cepivu je bilo izpostavljenih 3.696 odraslih in starejših oseb. Med njimi je 3.618 oseb prejelo demonstracijsko cepivo Foclivia (A/H5N1) (glejte poglavje 5.1).

Neželeni učinki v kliničnih preskušanjih z demonstracijskim cepivom Foclivia so navedeni spodaj.

Pogostnost simptomov, ki so jih opazili pri osebah, starih več kot 60 let, je bila manjša kot pri populaciji oseb, starih od 18 do 60 let.

V razvrstitvah pogostnosti so neželeni učinki navedeni po padajoči resnosti.

Bolezni živčevja

Pogosti (>1/100, <1/10): glavobol

Bolezni kože in podkožja

Pogosti (>1/100, <1/10): potenje

Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva

Pogosti (>1/100, <1/10): artralgija in mialgija

Splošne težave in spremembe na mestu aplikacije

Pogosti (>1/100, <1/10): rdečica na mestu injiciranja, otekanje na mestu injiciranja, induracija na mestu injiciranja, ekhimoza na mestu injiciranja in bolečina na mestu injiciranja, zvišana telesna temperatura, slabotnost, utrujenost in tresenje

Večina teh reakcij navadno izgine v 1 do 2 dneh brez zdravljenja.

Neželeni učinki iz kliničnih preskušanj pri otrocih, starih od 6 mesecev do 17 let

V kliničnem preskušanju (študija V87P6) so primerjali cepivo H5N1, kombinirano z adjuvansom

MF59C.1 (n = 334), s sezonskim cepivom proti gripi (n = 137).

 

 

 

Drugi odmerek

 

Tretji odmerek

 

Prvi odmerek

 

(21 dni po prvem

 

(12 mesecev po

 

 

 

odmerku)

 

drugem odmerku)

 

 

Cepivo H5N1 z adjuvansom

 

Malčki (6-<36 mesecev)

n = 145

 

n = 138

 

n = 124

vsi

76 %

 

68 %

 

80 %

lokalni

47 %

 

46 %

 

60 %

sistemski

59 %

 

51 %

 

54 %

povišana telesna temperatura

0 %

 

0 %

 

0 %

≥ 38 °C (≥ 40 °C)

 

 

 

 

 

vsi drugi neželeni učinki

54 %

 

49 %

 

35 %

Otroci (3-<9 let)

n = 96

 

n = 93

 

n = 85

vsi

72 %

 

68 %

 

79 %

lokalni

66 %

 

58 %

 

74 %

sistemski

32 %

 

33 %

 

45 %

povišana telesna temperatura

4 %

 

2 %

 

6 %

≥ 38 °C (≥ 40 °C)

 

 

 

 

 

vsi drugi neželeni učinki

36 %

 

31 %

 

19 %

Mladostniki (9-<18 let)

n = 93

 

n = 91

 

n = 83

vsi

91 %

 

82 %

 

89 %

lokalni

81 %

 

70 %

 

81 %

sistemski

69 %

 

52 %

 

69 %

povišana telesna temperatura

0 %

 

1 %

 

2 %

≥ 38 °C (≥ 40 °C)

 

 

 

 

 

vsi drugi neželeni učinki

30 %

 

27 %

 

22 %

Zdravilo Focetria (H1N1v)

Neželeni učinki v tednu po cepljenju z zdravilom Focetria H1N1 pri 77 otrocih, starih 3–8 let, in 80 otrocih in mladostnikih, starih 9–17 let, ki so prejeli formulacijo 7,5 µg, so bili, kot sledi:

 

1. injekcija

2. injekcija

Otroci (stari od 3 do 8 let)

n = 77

n = 75

Vsi neželeni učinki

74 %

69 %

Lokalni

62 %

56 %

Sistemski

39 %

35 %

Zvišana telesna temperatura ≥ 38 °C

4 %

1 %

do 38,9 °C

 

 

Zvišana telesna temperatura 39 °C

0 %

1 %

do 39,9 °C

 

 

Zvišana telesna temperatura ≥ 40 °C

0 %

0 %

Vsi drugi neželeni učinki

14 %

17 %

Mladostniki (stari od 9 do 17 let)

n = 80

n = 79

Vsi neželeni učinki

79 %

66 %

Lokalni

70 %

58 %

Sistemski

45 %

30 %

Zvišana telesna temperatura ≥ 38 °C

3 %

1 %

do 38,9 °C

 

 

Zvišana telesna temperatura 39 °C

0 %

0 %

do 39,9 °C

 

 

Zvišana telesna temperatura ≥ 40 °C

0 %

0 %

Vsi drugi neželeni učinki

13 %

10 %

 

 

Podatki, pridobljeni pri otrocih in mladostnikih, starih 3–17 let, nakazujejo manjši upad reaktogenosti po drugem odmerku brez povečanja pogostnosti stopenj zvišane telesne temperature.

Zelo pogosti neželeni učinki, ugotovljene pri otrocih in mladostnikih, starih od 3 do 17 let: bolečina, induracija in eritem, splošno slabo počutje, miaglija, glavobol in utrujenost.

Neželeni učinki v tednu po cepljenju z zdravilom Focetria H1N1v pri 73 dojenčkih, starih 6–

11 mesecev, in 73 malčkih, starih 12–35 mesecev, ki so prejeli formulacijo 7,5 µg, so bili, kot sledi:

 

1. injekcija

2. injekcija

Dojenčki (stari od 6 do 11 mesecev)

n = 73

n = 68

Vsi neželeni učinki

79 %

65 %

Lokalni

44 %

26 %

Sistemski

70 %

56 %

Zvišana telesna temperatura ≥ 38 °C

11 %

9 %

do 38,9 °C

 

 

Zvišana telesna temperatura 39 °C

3 %

4 %

do 39,9 °C

 

 

Zvišana telesna temperatura ≥ 40 °C

0 %

0 %

Vsi drugi neželeni učinki

32 %

31 %

Malčki (stari od 12 do 35 mesecev)

n = 73

n = 71

Vsi neželeni učinki

70 %

71 %

Lokalni

51 %

49 %

Sistemski

60 %

49 %

Zvišana telesna temperatura ≥ 38 °C

10 %

11 %

do 38,9 °C

 

 

Zvišana telesna temperatura 39 °C

4 %

1 %

do 39,9 °C

 

 

Zvišana telesna temperatura ≥ 40 °C

1 %

0 %

Vsi drugi neželeni učinki

21 %

24 %

Podatki, pridobljeni pri dojenčkih in malčkih, starih 6–35 mesecev, nakazujejo manjši upad reaktogenosti po drugem odmerku brez povečanja pogostnosti stopenj zvišane telesne temperature.

Zelo pogosti neželeni učinki, ugotovljeni pri 146 dojenčkih in malčkih, starih od 6 do 35 mesecev: občutljivost na dotik, eritem, razdražljivost, neobičajno jokanje, zaspanost, driska, bruhanje in sprememba prehranjevalnih navad. Induracija in ekhimoza sta bila zelo pogosta neželena učinka pri malčkih, vendar manj pogosta pri dojenčkih.

Nadzor v obdobju trženja

Poleg neželenih učinkov, ugotovljenih v kliničnih preskušanjih, so bili za zdravilo Focetria H1N1v ugotovljeni naslednji neželeni učinki med nadzorom v obdobju trženja:

Bolezni krvi in limfatičnega sistema limfadenopatija

Srčne bolezni palpitacije, tahikardija

Splošne težave in spremembe na mestu aplikacije astenija

Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva mišična šibkost, bolečine v okončinah

Bolezni dihal, prsnega koša in mediastinalnega prostora kašelj

Bolezni kože in podkožja

generalizirane kožne reakcije, vključno s srbenjem, urtikarijo ali nespecifičnim izpuščajem; angioedem

Bolezni prebavil

prebavne bolezni, vključno z navzeo, bruhanjem, trebušne bolečine in driska

Bolezni živčevja

glavobol, omotica, somnolenca, sinkopa. Nevrološke bolezni, kot so nevralgija, parestezija, konvulzije in nevritis

Bolezni imunskega sistema

alergijske reakcije, anafilaksa, vključno z dispnejo, bronhospazem, laringialni edem, ki v redkih primerih vodijo v šok

V nadzoru v obdobju trženja interpandemičnih trivalentnih cepiv z adjuvansom, katerih sestava je bila podobna zdravilu Foclivia (cepivu proti pandemski gripi H1N1z adjuvansom MF59C.1), so poročali o naslednjih dodatnih neželenih učinkih:

Redki (> 1/10.000, < 1/1.000):

Trombocitopenija (nekaj zelo redkih primerov s številom trombocitov pod 5.000 na mm3).

Zelo redki (< 1/10.000):

Vaskulitis s prehodno prizadetostjo ledvic in eksudativni multiformni eritem.

Nevrološke motnje, kot so encefalomielitis, nevritis in Guillain-Barréjev sindrom.

Neželeni učinek (učinki) iz postmarketinškega nadzora cepiva proti pandemični gripi: navedba smiselno ni potrebna.

To zdravilo vsebuje tiomersal (živosrebrova organska spojina) kot konzervans, zato lahko pride do senzibilizacije (glejte poglavje 4.4).

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno.

Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9 Preveliko odmerjanje

Ni poročil o primerih prevelikega odmerjanja.

5. FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1 Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: cepiva proti gripi, oznaka ATC: J07BB02

V tem poglavju so opisane klinične izkušnje z demonstracijskimi cepivi proti H5N1 po uporabi dveh odmerkov cepiva 7,5 mikrogramov.

Demonstracijska cepiva vsebujejo antigene gripe, ki so razlikujejo od antigenov trenutno prisotnih virusov gripe. Ti antigeni delujejo kot „novi“ antigeni in posnemajo stanje, pri katerem ciljna populacija še ni bila cepljena. Podatki, pridobljeni z uporabo demonstracijskega cepiva, bodo podprli strategijo cepljenja, ki se bo verjetno uporabila za cepivo proti pandemični gripi: podatki o klinični učinkovitosti in varnosti, pridobljeni z demonstracijskimi cepivi veljajo za cepiva proti pandemični gripi.

Odrasli (18–60 let)

Pri 312 zdravih odraslih prostovoljcih so izvedli klinično preskušanje 2. faze (študija V87P1) s kombinacijo cepiva H5N1 in adjuvansa MF59C.1. V 3-tedenskem presledku so 156 preiskovancev cepili s cepivom, ki je vsebovalo H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg hemaglutinina (HA)/odmerek z adjuvansom).

V drugo klinično preskušanje (3. faza) (študija V87P13) so vključili 2.693 zdravih odraslih prostovoljcev, ki je v 3-tedenskem presledku prejelo dva odmerka cepiva, ki vsebuje

H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg HA/odmerek z adjuvansom). Imunogenost so ocenili v podskupini (n = 197) populacije študije.

Stopnja serozaščite*, delež serokonverzije* in faktor serokonverzije** za protitelo proti HA na H5N1 A/Vietnam/1194/2004 pri odraslih, izmerjeni s testom enkratne radialne hemolize (SRH – single radial haemolysis), so bili, kot sledi:

 

Študija V87P1

Študija V87P13

Protitelo proti HA (SRH)

21. dan po 2. odmerku

21. dan po 2. odmerku

 

n = 149

n = 197

Stopnja serozaščite (95-odstotni IZ)*

85 % (79–91)

91 % (87–95)

Delež serokonverzije (95-odstotni IZ)*

85 % (78–90)

78 % (72–84)

Faktor serokonverzije (95-odstotni IZ)**

7,74 (6,6–9,07)

4,03 (3,54–4,59)

 

 

 

 

Študija V87P13

Študija V87P13

Protitelo proti HA (SRH)

21. dan po 2. odmerku

21. dan po 2. odmerku

 

n = 69

n = 128

Serostatus ob izhodišču

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Stopnja serozaščite (95-odstotni IZ)*

87 % (77–94)

94 % (88–97)

Delež serokonverzije (95-odstotni IZ)*

87 % (77–94)

73 % (65–81)

Faktor serokonverzije (95-odstotni IZ)**

8,87 (7,09–11)

2,71 (2,38–3,08)

*izmerjeno s testom SRH ≥ 25 mm2

**razmerja geometričnih povprečij za SRH

Rezultati mikronevtralizacije (MN) za A/Vietnam/1194/2004 kažejo na stopnjo serozaščite v razponu od 67 % (60–74) do 85 % (78–90) in stopnjo serokonverzije v razponu od 65 % (58–72) do 83 % (77– 89). Imunski odziv na cepljenje, ocenjen s testom MN, je v skladu z rezultati, pridobljenimi s testom SRH.

Obstojnost protiteles po primarnem cepljenju v tej populaciji je bila ocenjena s testi zaviranja hemaglutinacije (HI – hemagglutination inhibition), SRH in MN. V primerjavi z ravnmi protiteles, pridobljenimi 43. dan po zaključku primarnega režima cepljenja, so bile ravni protiteles 202. dan zmanjšane za 1/5 do 1/2 glede na predhodne ravni.

Starejši (>60 let)

Stopnja serozaščite*, delež serokonverzije* in faktor serokonverzije** za protitelo proti HA na H5N1 A/Vietnam/1194/2004 pri preiskovancih, starejših od 60 let (omejeno število preiskovancev je bilo starejših od 70 let), izmerjeni s testom SRH in ocenjeni v dveh kliničnih študijah, so bili, kot sledi:

 

Študija V87P1

Študija V87P13

Protitelo proti HA (SRH)

21. dan po 2. odmerku

21. dan po 2. odmerku

 

n = 84

n = 210

Stopnja serozaščite (95-odstotni IZ)*

80 % (70–88)

82 % (76–87)

Delež serokonverzije (95-odstotni IZ)*

70 % (59–80)

63 % (56–69)

Faktor serokonverzije (95-odstotni IZ)**

4,96 (3,87–6,37)

2,9 (2,53–3,31)

 

 

 

 

Študija V87P13

Študija V87P13

Protitelo proti HA (SRH)

21. dan po 2. odmerku

21. dan po 2. odmerku

 

n = 66

n = 143

Serostatus ob izhodišču

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Stopnja serozaščite (95-odstotni IZ)*

82 % (70–90)

82 % (75–88)

Delež serokonverzije (95-odstotni IZ)*

82 % (70–90)

54 % (45–62)

Faktor serokonverzije (95-odstotni IZ)**

8,58 (6,57–11)

1,91 (1,72–2,12)

*izmerjeno s testom SRH ≥ 25 mm2

**razmerja geometričnih povprečij za SRH

Rezultati MN za A/Vietnam/1194/2004 kažejo na stopnjo serozaščite v razponu od 57 % (50–64)

do 79 % (68–87) in stopnjo serokonverzije v razponu od 55 % (48–62) do 58 % (47–69). Podobno kot rezultati SRH kažejo tudi rezultati MN močan imunski odgovor po končani seriji primarnega cepljenja v populaciji starejših oseb.

Obstojnost protiteles po primarnem cepljenju v tej populaciji je bila ocenjena s testi HI, SRH in MN. V primerjavi z ravnmi protiteles, pridobljenimi 43. dan po zaključku primarnega režima cepljenja, so bile ravni protiteles 202. dan zmanjšane od 1/5 do 1/2 glede na predhodne ravni, izmerjene s testi HI, SRH in MN. Do 50 % starejših oseb, imuniziranih s cepivom proti H5N1 z dodanim MF59C, je bilo v

šestem mesecu serozaščitenih.

Obnovitveni odmerek

Tretji (obnovitveni) odmerek cepiva proti H5N1 z dodanim MF59C je bil dan po 6 ali več mesecih po primarnem cepljenju. Rezultati so prikazani s pomočjo SRH.

Stopnja serozaščite*, delež serokonverzije* in faktor serokonverzije** za protitelo proti HA na

H5N1 A/Vietnam/1194/2004, izmerjeno s testom SRH, so bili, kot sledi:

 

Študija V87P1 odrasli

Študija V87P1 starejši

 

obnovitveni odmerek

obnovitveni odmerek

 

(6 mesecev po 2. odmerku)

(6 mesecev po 2. odmerku)

SRH

n = 71

n = 38

Stopnja serozaščite (95-odstotni IZ)*

89 % (79–95)

84 % (69–94)

Delež serokonverzije (95-odstotni IZ)*

83 % (72–91)

63 % (46–78)

Faktor serokonverzije (95-odstotni IZ)**

5,96 (4,72–7,53)

5,15 (3,46–7,66)

*izmerjeno s testom SRH ≥ 25 mm2

**razmerja geometričnih povprečij za SRH

Izkušnje za obnovitveni odmerek pri starejši populaciji so omejene.

Podporne študije pri odraslih in starejši populaciji

V dveh študijah za določanje odmerka je 78 odraslih oseb prejelo demonstracijsko cepivo (H5N3 ali H9N2) z dodanim adjuvansom. Dva odmerka cepiva s sevom H5N3 (A/Duck/Singapore/97) so uporabili v presledku treh tednov pri treh različnih odmerkih (7,5; 15 in 30 µg HA/odmerek).

Vzorce seruma so preizkusili proti izvirnemu izolatu H5N3 in proti številnim izolatom H5N1.

Serološki odziv, pridobljen z metodo SRH, je pokazal, da je do serološke zaščite prišlo pri 100 % oseb in da se je po dveh 7,5-mikrogramskih injekcijah pri 100 % pojavila serološka konverzija. Poleg tega so ugotovili, da je cepivo z dodanim adjuvansom aktiviralo tudi protitelesa proti sevom H5N1, izoliranim v letih 2003 in 2004, ki so kazala določen antigenski odmik v primerjavi z izvirnimi sevi.

V presledku 4 tednov so pri 4 različnih odmerkih (3,75; 7,5; 15 in 30 μg HA/odmerek) uporabili dva odmerka cepiva, ki je vsebovalo sev H9N2 (A/Chicken/Hong Kong/G9/97). Serološki odziv, pridobljen z metodo HI, je pokazal, da je do serološke zaščite prišlo pri 92 % oseb in da se je po dveh 7,5-mikrogramskih injekcijah pri 75 % pojavila serološka konverzija.

Navzkrižne reakcije

Odrasli (18–60 let)

Stopnja serozaščite*, delež serokonverzije* in faktor serokonverzije** za protitelesa proti HA na

H5N1 A/turkey/Turkey/05 po 2. odmerku pri odraslih, starih 18–60 let, izmerjeni s testi SRH in HI, so bili, kot sledi:

 

 

Študija V87P1

Študija V87P13

 

Protitelo proti HA

21. dan po 2. odmerku

21. dan po 2. odmerku

 

 

n = 70

n = 197

 

Stopnja serozaščite (95-odstotni IZ)*

70 % (58–80)

59 % (52–66)

SRH

Delež serokonverzije (95-odstotni IZ)*

n/s***

49 % (42–56)

 

Faktor serokonverzije (95-odstotni IZ)**

n/s***

2,37 (2,1–2,67)

 

 

n = 69

n = 197

 

Stopnja serozaščite (95-odstotni IZ)°

36 % (25–49)

23 % (18–30)

HI

Delež serokonverzije (95-odstotni IZ)°

n/s***

19 % (14–25)

 

Faktor serokonverzije (95-odstotni IZ)°°

n/s***

1,92 (1,64–2,25)

*izmerjeno s testom SRH ≥ 25 mm2

**razmerja geometričnih povprečij za SRH ° izmerjeno s testom ≥ 40

°° razmerja geometričnih srednjih vrednosti za HI

***v V87P1: izhodišče ni bilo testirano

Rezultati MN za tri klinične študije v zgornji preglednici kažejo stopnjo serozaščite proti sevu A/turkey/Turkey/05 v razponu od 27 % (17–39) (V87P1) do 39 % (32–46) (V87P13) in stopnjo serokonverzije 36 % (29–43) za študijo V87P13. Rezultati MN v V87P13 so pokazali GMR proti sevu A/turkey/Turkey/05 2,77 (2,4–3,2).

Starejši (>60 let)

Stopnja serozaščite*, delež serokonverzije* in faktor serokonverzije** za protitelesa proti HA na

H5N1 A/turkey/Turkey/05 po 2. odmerku pri starejših, starih > 60 let, izmerjeni s testi SRH in HI, so bili, kot sledi:

 

 

Študija V87P1

Študija V87P13

 

Protitelo proti HA

21. dan po 2. odmerku

21. dan po 2. odmerku

 

 

n = 37

n = 207

 

Stopnja serozaščite (95-odstotni IZ)*

57% (39–73)

20 % (18–23)

SRH

Delež serokonverzije (95-odstotni IZ)*

n/s***

48 % (41–55)

 

Faktor serokonverzije (95-odstotni IZ)**

n/s***

1,74 (1,57–1,94)

 

 

n = 36

n = 208

 

Stopnja serozaščite (95-odstotni IZ)°

36 %(21–54)

25 % (19–32)

HI

Delež serokonverzije (95-odstotni IZ)°

n/s***

19 % (14–25)

 

Faktor serokonverzije (95-odstotni IZ)°°

n/s***

1,79 (1,56–2,06)

*izmerjeno s testom SRH ≥ 25 mm2

**razmerja geometričnih povprečij za SRH ° izmerjeno s testom ≥ 40

°° razmerja geometričnih srednjih vrednosti za HI

***v V87P1: izhodišče ni bilo testirano

Rezultati MN za tri klinične študije v zgornji preglednici kažejo stopnjo serozaščite proti sevu

A/turkey/Turkey/05 v razponu od 11 % (3–25) (študija V87P1) do 30 % (24–37) (študija V87P13) in stopnjo serokonverzije 25 % (19–31) za študijo V87P13. Rezultati MN v študiji V87P13 so pokazali GMR proti sevu A/turkey/Turkey/05 2,01 (1,78–2,26).

Podatki za pediatrično populacijo

Opravili so klinično preskušanje (študija V87P6) za kombinacijo cepiva H5N1 in adjuvansa MF59C.1 pri 471 otrocih, starih od 6 mesecev do 17 let. V presledku treh tednov so dali dva odmerka po 7,5 mikrograma in tretji odmerek 12 mesecev po prvem odmerku. Po 3 tednih od 2. cepljenja (43. dan) so vse starostne skupine (tj. 6–35 mesecev, 3–8 let in 9–17 let) dosegle visoko raven protiteles na sev (A/Vietnam/1194/2004), ocenjeno s testoma SRH in HI, kot je predstavljeno v spodnji preglednici*. V tem preskušanju niso opazili neželenih učinkov, povezanih s cepivom.

 

 

Malčki

Otroci

Mladostniki

 

 

(6-<36 mesecev)

(3-<9 let)

(9-<18 let)

 

 

n = 134

n = 91

n = 89

 

Stopnja serozaščite (95-odstotni IZ)

97 %

97 %

89 %

 

43. dan

(92–99)

(91–99)

(80–94)

HI

Faktor serokonverzije (95-odstotni IZ)

43. dan do 1. dan

(109–151)

(97–142)

(51–88)

 

 

Stopnja serokonverzije (95-odstotni IZ)

97 %

97 %

89 %

 

43. dan

(92–99)

(91–99)

(80–94)

 

 

n = 133

n = 91

n = 90

 

Stopnja serozaščite (95-odstotni IZ)*

100 %

100 %

100 %

 

43. dan

(97–100)

(96–100)

(96–100)

SRH

Faktor serokonverzije (95-odstotni IZ)

 

43. dan do 1. dan

(14–18)

(13–17)

(12–16)

 

Stopnja serokonverzije (95-odstotni IZ)

98 %

100 %

99 %

 

43. dan

(95–100)

(96–100)

(94–100)

*V odsotnosti kriterijev CHMP za imunogenost za otroke so bili za oceno seroloških podatkov po cepljenju otrok uporabljeni kriteriji CHMP za imunogenost za oceno sezonskih cepiv proti gripi za odrasle. Vendar pa pomen za klinično zaščito ni znan.

Rezultati MN za sev A/Vietnam/1194/2004 kažejo na stopnjo serozaščite 99 % (95-odstotni IZ: 94– 100), stopnjo serokonverzije v razponu od 97 % (95-odstotni IZ: 91–99) do 99 % (95-odstotni IZ: 96– 100) in GMR v razponu od 29 (95-odstotni IZ: 25–35) do 50 (95-odstotni IZ: 44–58).

Rezultati imunogenosti z zdravilom Focetria H1N1v (Študija V111_03):

Stopnji serozaščite in serokonverzije, izmerjeni z metodo HI, in faktor serokonverzije, izražen kot geometrijska srednja vrednost razmerja HI za protitelo proti HA in H1N1, so po dajanju enega in dveh 7,5 µg odmerkov zdravila Focetria ocenili pri 70 otrocih in mladostnikih (9–17 let), 60 otrocih (3–8 let), 58 otrocih (12–35 mesecev) in 49 dojenčkih (6–11 mesecev). V vseh navedenih starostnih skupinah (v celotni populaciji in v podskupini v izhodišču seronegativnih oseb) so bili po prvem in drugem odmerku doseženi kriteriji CHMP za imunogenost za odrasle (18-60 let).

Evropska agencija za zdravila je začasno odložila obvezo za predložitev rezultatov študij z zdravilom Foclivia za eno ali več podskupin pediatrične populacije za aktivno imunizacijo proti podtipu

H5N1 virusa influence A. Za podatke o uporabi pri pediatrični populaciji glejte poglavje 4.2.

Zdravilo Foclivia je pridobilo dovoljenje za promet v „izjemnih okoliščinah“.

To pomeni, da iz znanstvenih razlogov ni bilo mogoče pridobiti vseh podatkov o zdravilu.

Evropska agencija za zdravila (EMA) bo vsako leto pregledala vse nove podatke, ki bodo na voljo. Če bo potrebno, bo posodobljen tudi povzetek glavnih značilnosti zdravila.

5.2 Farmakokinetične lastnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

5.3 Predklinični podatki o varnosti

Predklinični podatki, pridobljeni z zdravilom Foclivia in cepivom proti sezonski gripi, ki je vsebovalo adjuvans MF59C.1, na osnovi običajnih študij toksičnosti pri ponavljajočih odmerkih, lokalne tolerance, plodnosti pri ženskah, vpliva na sposobnost razmnoževanja in razvoja (do konca obdobja dojenja) ne kažejo posebnega tveganja za človeka.

6. FARMACEVTSKI PODATKI

6.1 Seznam pomožnih snovi

natrijev klorid kalijev klorid

kalijev dihidrogenfosfat natrijev hidrogenfosfat dihidrat magnezijev klorid heksahidrat kalcijev klorid dihidrat natrijev citrat

citronska kislina tiomersal

voda za injekcije

Za adjuvans glejte poglavje 2.

6.2 Inkompatibilnosti

Zaradi pomanjkanja študij kompatibilnosti zdravila ne smemo mešati z drugimi zdravili.

6.3 Rok uporabnosti

1 leto.

6.4 Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte v hladilniku (2 °C–8 °C). Ne zamrzujte. Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

6.5 Vrsta ovojnine in vsebina

5,0 ml v viali z desetimi odmerki (steklo vrste I) z zamaškom (iz halobutilne gume). Pakiranja po 10. Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

6.6 Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

Suspenzijo pred uporabo preglejte s prostim očesom. Če opazite delce in/ali neobičajen izgled, cepivo zavrzite.

Pred vsakim odvzemom odmerka (0,5 ml) cepiva v brizgo previdno pretresite večodmerno vialo. S cepivom napolnjeno brizgo pred dajanjem pustite, da se ogreje na sobno temperaturo. Čeprav zdravilo

Foclivia v večodmernih vialah vsebuje konzervans, ki zavira rast mikrobov, je uporabnik odgovoren za zmanjšanje tveganja kontaminacije večodmerne viale med odvzemom vsakega odmerka.

Na nalepko viale zabeležite datum in uro prvega odvzema odmerka.

Večodmerno vialo med uporabami vrnite v priporočene pogoje shranjevanja med 2 °C in 8 °C. Večodmerno vialo po možnosti uporabite v 24 urah po odvzemu prvega odmerka.

Na voljo so podatki, ki nakazujejo, da se večodmerne viale lahko uporabljajo največ 72 ur po odvzemu prvega odmerka, čeprav tako dolgo obdobje shranjevanja ni zaželeno.

Neuporabljeno cepivo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

7. IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Seqirus S.r.l.

S.r.l. - Via Fiorentina, 1

Siena

Italija

8. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/09/577/004

9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 19. oktober 2009

Datum zadnjega podaljšanja: 19. oktober 2014

10. DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu.

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept