Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ganfort (bimatoprost / timolol) – Označevanje - S01ED51

Updated on site: 07-Oct-2017

Ime zdravilaGanfort
ATC kodaS01ED51
Substancabimatoprost / timolol
ProizvajalecAllergan Pharmaceuticals Ireland

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI ŠKATLA ZA ENO PLASTENKO

1.IME ZDRAVILA

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml kapljice za oko, raztopina bimatoprost/timolol

2.NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN

En ml raztopine vsebuje 0,3 mg bimatoprosta in 5 mg timolola (v obliki 6,8 mg timololijevega maleata).

3.SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Benzalkonijev klorid, natrijev klorid, natrijev dihidrogenfosfat heptahidrat, citronska kislina monohidrat, klorovodikova kislina ali natrijev hidroksid (za uravnavanje pH) in prečiščena voda. Opozorila so navedena v navodilu za uporabo.

4.FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

kapljice za oko, raztopina, 3 ml

5.POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! okularna uporaba

6.POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

Pred uporabo odstranite kontaktne leče.

8.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

Zavrzite štiri tedne po prvem odprtju.

Odprto:

9.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irska

12.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/06/340/001

13.ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15.NAVODILA ZA UPORABO

16.PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

GANFORT

17.EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18. EDINSTVENA OZNAKA - V BERLJIVI OBLIKI

PC:

SN:

NN:

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI ŠKATLA VSEBUJE TRI PLASTENKE

1. IME ZDRAVILA

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml kapljice za oko, raztopina bimatoprost/timolol

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN

1 ml raztopine vsebuje 0,3 mg bimatoprosta in 5 mg timolola (v obliki 6,8 mg timololijevega maleata)

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Benzalkonijev klorid, natrijev klorid, natrijev dihidrogenfosfat heptahidrat, citronska kislina monohidrat, klorovodikova kislina ali natrijev hidroksid (za uravnavanje pH) in prečiščena voda. Opozorila so navedena v navodilu za uporabo.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

kapljice za oko, raztopina, 3 x 3 ml

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! okularna uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

Pred uporabo odstranite kontaktne leče.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

Zavrzite štiri tedne po prvem odprtju.

Odprto (1)

Odprto (2)

Odprto (3)

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irska

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/06/340/002

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

GANFORT

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18. EDINSTVENA OZNAKA - V BERLJIVI OBLIKI

PC:

SN:

NN:

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

PLASTENKA

1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml kapljice za oko, raztopina bimatoprost/timolol

okularna uporaba

2.POSTOPEK UPORABE

Pred uporabo preberite priloženo navodilo.

3.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4.ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

3 ml

6.DRUGI PODATKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

VREČKA S 5 ENOODMERNIMI VSEBNIKI

1. IME ZDRAVILA

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml kapljice za oko, raztopina, v enoodmernem vsebniku bimatoprost/timolol

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN

En ml raztopine vsebuje 0,3 mg bimatoprosta in 5 mg timolola (v obliki 6,8 mg timololijevega maleata).

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Natrijev klorid, natrijev dihidrogenfosfat heptahidrat, citronska kislina monohidrat, klorovodikova kislina ali natrijev hidroksid (za uravnavanje pH) in prečiščena voda.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

kapljice za oko, raztopina 5 x 0,4 ml

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! okularna uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

Ko je vrečka odprta, enoodmerne vsebnike porabite v 7 dneh.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Enoodmerne vsebnike hranite v vrečki, v kateri so zaščiteni pred svetlobo in vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

Odprt enoodmerni vsebnik zavrzite takoj po uporabi.

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road,

Westport,

Co. Mayo,

Irska

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/06/340/003–005

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

Samo za enkratno uporabo.

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18. EDINSTVENA OZNAKA - V BERLJIVI OBLIKI

PC:

SN:

NN:

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA ZA VREČKO S 5 ENOODMERNIMI VSEBNIKI

1. IME ZDRAVILA

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml kapljice za oko, raztopina, v enoodmernem vsebniku bimatoprost/timolol

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN

En ml raztopine vsebuje 0,3 mg bimatoprosta in 5 mg timolola (v obliki 6,8 mg timololijevega maleata).

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Natrijev klorid, natrijev dihidrogenfosfat heptahidrat, citronska kislina monohidrat, klorovodikova kislina ali natrijev hidroksid (za uravnavanje pH) in prečiščena voda.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

kapljice za oko, raztopina 5 x 0,4 ml

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! okularna uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Enoodmerne vsebnike hranite v vrečki, v kateri so zaščiteni pred svetlobo in vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

Odprt enoodmerni vsebnik zavrzite takoj po uporabi.

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road,

Westport,

Co. Mayo,

Irska

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/06/340/003

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

Samo za enkratno uporabo.

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

GANFORT (enoodmerna oblika)

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18. EDINSTVENA OZNAKA - V BERLJIVI OBLIKI

PC:

SN:

NN:

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA S 30 ENOODMERNIMI VSEBNIKI, SHRANJENIMI V 6 VREČKAH S PO 5 ENOODMERNIMI VSEBNIKI

1. IME ZDRAVILA

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml kapljice za oko, raztopina, v enoodmernem vsebniku bimatoprost/timolol

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN

1 ml raztopine vsebuje 0,3 mg bimatoprosta in 5 mg timolola (v obliki 6,8 mg timololijevega maleata).

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Natrijev klorid, natrijev dihidrogenfosfat heptahidrat, citronska kislina monohidrat, klorovodikova kislina ali natrijev hidroksid (za uravnavanje pH) in prečiščena voda.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

kapljice za oko, raztopina 30 x 0,4 ml

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo. okularna uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Enoodmerne vsebnike hranite v vrečki, v kateri so zaščiteni pred svetlobo in vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

Odprt enoodmerni vsebnik zavrzite takoj po uporabi.

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road,

Westport,

Co. Mayo,

Irska

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/06/340/004

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

Samo za enkratno uporabo.

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

GANFORT (enoodmerna oblika)

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18. EDINSTVENA OZNAKA - V BERLJIVI OBLIKI

PC:

SN:

NN:

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA Z 90 ENOODMERNIMI VSEBNIKI, SHRANJENIMI V 18 VREČKAH S PO 5 ENOODMERNIMI VSEBNIKI

1. IME ZDRAVILA

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml kapljice za oko, raztopina, v enoodmernem vsebniku bimatoprost/timolol

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN

En ml raztopine vsebuje 0,3 mg bimatoprosta in 5 mg timolola (v obliki 6,8 mg timololijevega maleata).

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Natrijev klorid, natrijev dihidrogenfosfat heptahidrat, citronska kislina monohidrat, klorovodikova kislina ali natrijev hidroksid (za uravnavanje pH) in prečiščena voda.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

kapljice za oko, raztopina 90 x 0,4 ml

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! okularna uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Enoodmerne vsebnike hranite v vrečki, v kateri so zaščiteni pred svetlobo in vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

Odprt enoodmerni vsebnik zavrzite takoj po uporabi.

11.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road,

Westport,

Co. Mayo,

Irska

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/06/340/005

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

Samo za enkratno uporabo.

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

GANFORT (enoodmerna oblika)

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18. EDINSTVENA OZNAKA - V BERLJIVI OBLIKI

PC:

SN:

NN:

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH ENOODMERNI VSEBNIK

1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

GANFORT bimatoprost/timolol

2. POSTOPEK UPORABE

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

0,4 ml

6. DRUGI PODATKI

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept