Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

HBVaxPro (hepatitis B, recombinant surface antigen) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - J07BC01

Updated on site: 07-Oct-2017

Ime zdravilaHBVaxPro
ATC kodaJ07BC01
Substancahepatitis B, recombinant surface antigen
ProizvajalecMSD VACCINS

1.

IME ZDRAVILA

 

HBVAXPRO 5 mikrogramov suspenzija za injiciranje

 

cepivo proti hepatitisu B (rDNA)

 

2.

KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

 

En 0,5 ml odmerek vsebuje:

 

rekombinantni površinski antigen virusa hepatitisa B (HBsAg)* .............

5 mikrogramov

adsorbiran na amorfni aluminijev hidroksifosfat sulfat (0,25 miligrama Al+)

* izdelan v kvasovki Saccharomyces cerevisiae (sev 2150-2-3) s tehnologijo rekombinantne DNK

To cepivo lahko v sledeh vsebuje formaldehid in kalijev tiocianat, ki se uporabljata med postopkom izdelave. Glejte poglavja 4.3, 4.4 in 4.8.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

suspenzija za injiciranje rahlo motna bela suspenzija

4.KLINIČNI PODATKI

4.1 Terapevtske indikacije

Cepivo HBVAXPRO je indicirano za aktivno imunizacijo proti okužbi z vsemi znanimi podtipi virusa hepatitisa B pri posameznikih od rojstva do 15. leta starosti, pri katerih obstaja tveganje za izpostavljenost virusu hepatitisa B.

Specifične ogrožene skupine, ki jih je treba cepiti, je treba določiti na podlagi uradnih priporočil.

Pričakujemo lahko, da cepljenje s HBVAXPRO prepreči tudi hepatitis D, ker se hepatitis D (ki ga povzroča agens delta) pojavi le sočasno z okužbo z virusom hepatitisa B.

4.2 Odmerjanje in način uporabe

Odmerjanje

Posamezniki od rojstva do 15. leta starosti: 1 odmerek (0,5 ml) pri vsaki injekciji

Primarno cepljenje:

Ciklus cepljenja mora obsegati vsaj tri injekcije.

Priporočimo lahko dve shemi primarnega cepljenja:

0, 1 in 6 mesecev: dve injekciji v presledku enega meseca, tretja injekcija 6 mesecev po prvi injekciji.

0, 1, 2 in 12 mesecev: tri injekcije v presledku enega meseca, četrti odmerek je treba dati po 12 mesecih.

Priporočamo, da se cepivo aplicira po navedeni shemi. Dojenčki, ki so cepljeni po skrajšani shemi (shema cepljenja 0, 1, 2 meseca), morajo po 12 mesecih dobiti še obnovitveni odmerek, ki izzove višji titer protiteles.

Obnovitveni odmerek:

Imunsko kompetentne cepljene osebe

Za zdaj niso ugotovili, ali zdrave osebe, ki so opravile celotno primarno cepljenje, potrebujejo obnovitveni odmerek. Vendar nekatere lokalne sheme cepljenja obnovitveni odmerek trenutno priporočajo in ta priporočila je treba upoštevati.

Imunsko kompromitirane cepljene osebe (npr. bolniki na dializi, bolniki po presaditvi, bolniki z AIDS- om)

Pri cepljenih osebah z okvarjenim imunskim sistemom je treba pretehtati uporabo dodatnih odmerkov cepiva, če je raven protiteles proti površinskemu antigenu virusa hepatitisa B (anti-HBsAg) pod

10 i.e./l.

Ponovno cepljenje neodzivnih oseb

Po vnovičnem cepljenju oseb, ki se ne odzovejo na primarno cepljenje, se ustrezen odziv protiteles po enem dodatnem odmerku razvije pri 15 – 25 % oseb, po treh dodatnih odmerkih pa pri 30 – 50 % oseb. Vendar rutinska revakcinacija po koncu primarnega cepljenja ni priporočljiva, ker ni dovolj podatkov o varnosti cepiva proti hepatitisu B, uporabljenega v več odmerkih, kot jih obsega priporočeni niz. O revakcinaciji je treba razmisliti pri zelo ogroženih osebah in po pretehtanju koristi cepljenja v primerjavi z možnim večjim tveganjem za lokalne ali sistemske neželene reakcije.

Posebna priporočila za odmerjanje:

Priporočila za odmerjanje pri novorojenčkih mater, ki so nosilke virusa hepatitisa B

-Takoj po rojstvu (v 24 urah) en odmerek imunoglobulina proti hepatitisu B.

-Prvi odmerek cepiva je treba dati v 7 dneh po rojstvu; dati ga je mogoče hkrati z imunoglobulinom proti hepatitisu B, vendar na drugo vbodno mesto.

-Nadaljnje odmerke cepiva je treba dati skladno s priporočeno shemo cepljenja.

Priporočila za odmerjanje po znani ali domnevni izpostavljenosti virusu hepatitisa B (npr. vbod z okuženo iglo):

-Čim prej po izpostavljenosti (v 24 urah) je treba uporabiti imunoglobulin proti hepatitisu B.

-Prvi odmerek cepiva je treba dati v 7 dneh po izpostavljenosti; dati ga je mogoče hkrati z imunoglobulinom proti hepatitisu B, vendar na drugo vbodno mesto.

-Priporočamo tudi serološko testiranje in, če je potrebno, nadaljnje odmerke cepiva (t.j. glede na serološko stanje bolnika) za kratkotrajno in dolgotrajno zaščito.

-Necepljene ali nepopolno cepljene osebe morajo dobiti dodatne odmerke po priporočeni imunizacijski shemi. Uporabiti je mogoče pospešeno shemo z 12 mesečnim obnovitvenim odmerkom.

Način uporabe

Cepivo je za intramuskularno uporabo.

Pri novorojenčkih in dojenčkih je najprimernejše mesto za injiciranje anterolateralni del stegna. Pri otrocih in mladostnikih je najprimernejše mesto za injiciranje deltoidna mišica.

Ne injicirajte v žilo.

Izjemoma je cepivo mogoče dati subkutano pri bolnikih s trombocitopenijo ali z motnjami hemostaze. Previdnostni ukrepi, potrebni pred ravnanjem s cepivom ali dajanjem cepiva: glejte poglavje 6.6.

4.3

Kontraindikacije

-

anamneza preobčutljivosti za zdravilno učinkovino ali katerokoli pomožno snov ali ostanke,

 

prisotne v sledeh (npr. formaldehid in kalijev tiocianat), glejte poglavji 6.1 in 2

-

pri posameznikih s hudo vročinsko boleznijo ali akutno okužbo je treba cepljenje odložiti

4.4

Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Kot pri vseh cepivih, ki se injicirajo, morajo biti vedno na voljo ustrezni terapevtski ukrepi za redke primere anafilaktičnih reakcij po uporabi cepiva (glejte poglavje 4.8).

To cepivo lahko vsebuje sledove formaldehida in kalijevega tiocianata, ki se uporabljata med postopkom izdelave. Zato se lahko pojavijo preobčutljivostne reakcije (glejte poglavji 2 in 4.8).

Pri cepljenju posameznikov, občutljivih na lateks, je potrebna previdnost, ker pokrovček viale vsebuje suho gumo iz naravnega lateksa, ki lahko povzroči alergijske reakcije.

Za klinično ali laboratorijsko spremljanje imunsko oslabelih posameznikov ali posameznikov, za katere veste ali sumite, da so bili izpostavljeni virusu hepatitisa B, glejte poglavje 4.2.

Pri aplikaciji odmerkov za primarno imunizacijo veliko prezgodaj rojenih nedonošenčkov (rojenih v 28. tednu nosečnosti ali prej), še posebno tistih z respiratorno nezrelostjo v anamnezi, je treba upoštevati možno tveganje za apnejo in potrebo po 48- do 72-urnem spremljanju dihanja (glejte poglavje 4.8). Ker je korist cepljenja v tej skupini otrok velika, se cepljenja ne sme opustiti ali odložiti.

Zaradi dolge inkubacijske dobe hepatitisa B je mogoče, da v času cepljenja že obstaja neprepoznana okužba z virusom hepatitisa B. V takšnih primerih se lahko zgodi, da cepivo ne prepreči hepatitisa B.

Cepivo ne prepreči okužbe z drugimi povzročitelji, kot so virusi hepatitisa A, hepatitisa C in hepatitisa E, in z drugimi patogeni, ki okužijo jetra.

Pri predpisovanju cepiva nosečnicam ali doječim materam, je potrebna previdnost (glejte poglavje 4.6).

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Cepivo je mogoče uporabiti:

-z imunoglobulinom proti hepatitisu B, a na drugem vbodnem mestu,

-za dokončanje primarnega niza cepljenja ali kot obnovitveni odmerek pri osebah, ki so prej dobile drugo cepivo proti hepatitisu B,

-hkrati z drugimi cepivi, vendar v drugi brizgi in na drugem vbodnem mestu.

Sočasna uporaba konjugiranega cepiva proti pneumokokom (PREVENAR) in cepiva proti hepatitisu B po shemah 0, 1 in 6 ter 0, 1, 2 in 12 mesecev ni bila dovolj raziskana.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Plodnost:

Cepiva HBVAXPRO niso ocenili v študijah plodnosti.

Nosečnost:

Kliničnih podatkov o uporabi cepiva HBVAXPRO med nosečnostjo ni.

Med nosečnostjo se sme cepivo uporabiti le, če možna korist upravičuje možno tveganje za plod.

Dojenje:

Kliničnih podatkov o uporabi cepiva HBVAXPRO med dojenjem ni.

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Študij o vplivu na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji niso izvedli. Vendar pa se pri cepivu HBVAXPRO pričakuje, da nima vpliva ali ima zanemarljiv vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

4.8Neželeni učinki

a. Povzetek varnostnega profila cepiva

Najpogostejši neželeni učinki so učinki na mestu injiciranja: prehodna občutljivost, eritem, zatrdlina.

b. Tabelarični pregled neželenih učinkov

Po široki uporabi cepiva so poročali o naslednjih neželenih učinkih.

Tako kot pri drugih cepivih proti hepatitisu B v številnih primerih ni bilo mogoče ugotoviti vzročne povezanosti s cepivom.

 

Neželeni učinki

Pogostnost

 

Splošne težave in spremembe na mestu aplikacije

 

 

lokalne reakcije (na mestu injiciranja): prehodna občutljivost, eritem,

pogosti (≥1/100 do

 

zatrdlina

<1/10)

 

utrujenost, zvišana telesna temperatura, splošno slabo počutje, gripi podobni

zelo redki (< 1/10.000)

 

simptomi

 

 

 

Bolezni krvi in limfatičnega sistema

 

 

trombocitopenija, limfadenopatija

zelo redki (< 1/10.000)

 

Bolezni imunskega sistema

 

 

serumska bolezen, anafilaksija, nodozni poliarteritis

zelo redki (< 1/10.000)

 

Bolezni živčevja

 

 

parestezije, paraliza (vključno z Bellovo paralizo, paralizo obraza),

 

 

periferne nevropatije (poliradikulonevritis, Guillain-Barrejev sindrom),

 

 

nevritis (vključno z optičnim nevritisom), mielitis (vključno s transverznim

zelo redki (< 1/10.000)

 

mielitisom), encefalitis, demielinizirajoča bolezen osrednjega živčevja,

 

 

 

poslabšanje multiple skleroze, multipla skleroza, konvulzije, glavobol,

 

 

omotica, sinkopa

 

 

Očesne bolezni

 

 

uveitis

zelo redki (< 1/10.000)

 

Žilne bolezni

 

 

hipotenzija, vaskulitis

zelo redki (< 1/10.000)

 

Bolezni dihal, prsnega koša in mediastinalnega prostora

 

 

bronhospazmu podobni simptomi

zelo redki (< 1/10.000)

 

Bolezni prebavil

 

 

bruhanje, navzea, driska, bolečine v trebuhu

zelo redki (< 1/10.000)

 

Bolezni kože in podkožja

 

 

izpuščaj, alopecija, srbenje, urtikarija, multiformni eritem, angioedem,

zelo redki (< 1/10.000)

 

ekcem

 

 

 

Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva

 

Neželeni učinki

Pogostnost

artralgija, artritis, mialgija, bolečina v okončini

zelo redki (< 1/10.000)

Preiskave

 

zvišanje jetrnih encimov

zelo redki (< 1/10.000)

c. Druge posebne populacije

Apneja pri veliko prezgodaj rojenih nedonošenčkih (rojenih v 28. tednu nosečnosti ali prej) (glejte poglavje 4.4)

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9Preveliko odmerjanje

Poročali so o primerih uporabe večjih odmerkov cepiva HBVAXPRO od priporočenih.

Na splošno je bil profil neželenih dogodkov pri prevelikem odmerjanju podoben kot med uporabo priporočenih odmerkov cepiva HBVAXPRO.

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1 Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: virusna cepiva, oznaka ATC: J07BC01

Cepivo sproži nastanek specifičnih humoralnih protiteles proti površinskemu antigenu virusa hepatitisa B (anti-HBsAg). Titer protiteles proti površinskemu antigenu virusa hepatitisa B (anti- HBsAg), ki, izmerjen 1 do 2 meseca po zadnji injekciji, znaša vsaj 10 i.e./l, korelira z zaščito pred okužbo z virusom hepatitisa B.

V kliničnih raziskavah se je zaščitna raven protiteles proti površinskemu antigenu virusa hepatitisa B (≥ 10 i.e./l) pojavila pri 96 % od 1497 zdravih dojenčkov, otrok, mladostnikov in odraslih, ki so dobili ciklus treh odmerkov prejšnjega pripravka Merckovega rekombinantnega cepiva proti hepatitisu B. V dveh preskušanjih pri dojenčkih, kjer so uporabili različne sheme odmerjanja in različna sočasna cepiva, je bil delež dojenčkov z zaščitno ravnjo protiteles 97,5 % in 97,2 %, geometrično povprečje titra pa 214 in 297 i.e./l.

Zaščitni učinek enega odmerka imunoglobulina proti hepatitisu B ob rojstvu, ki so mu sledili 3 odmerki prejšnjega pripravka Merckovega rekombinantnega cepiva proti hepatitisu B, je dokazan pri novorojenčkih mater, pozitivnih tako za površinski antigen (HBsAg) kot antigen e (HBeAg) virusa hepatitisa B. V primerjavi z deležem okužb v historični kontrolni skupini, ki ni prejela cepiva, je bila ocenjena učinkovitost za zaščito pred kroničnim hepatitisom B med 130 cepljenimi dojenčki 95 %.

Trajanje zaščitnega učinka prejšnjega pripravka Merckovega rekombinantnega cepiva proti hepatitisu B pri zdravih cepljenih osebah sicer ni znano, toda med 5- do 9-letnim spremljanjem približno 3000 zelo ogroženih preiskovancev, ki so dobili podobno, iz plazme pridobljeno cepivo, niso odkrili primerov klinično očitnega hepatitisa B.

Poleg tega so dokazali obstoj s cepivom sproženega imunskega spomina za površinski antigen virusa hepatitisa B (HBsAg) z anamnestičnim odzivom protiteles na obnovitveni odmerek prejšnjega pripravka Merckovega rekombinantnega cepiva proti hepatitisu B. Tako kot pri drugih cepivih proti hepatitisu B trajanje zaščitnega učinka pri zdravih cepljenih osebah trenutno ni znano. Potreba po obnovitvenem odmerku cepiva HBVAXPRO še ni določena, razen 12 mesečnega obnovitvenega odmerka, ki je potreben po skrajšani shemi 0, 1, 2.

Zmanjšanje tveganja za karcinom jetrnih celic

Karcinom jetrnih celic je resen zaplet okužbe z virusom hepatitisa B. Raziskave so pokazale povezavo med kroničnim hepatitisom B in karcinomom jetrnih celic; 80 % primerov tega karcinoma povzroči okužba z virusom hepatitisa B. Tako je cepivo proti hepatitisu B prvo cepivo proti raku, ker lahko prepreči primarnega raka na jetrih.

5.2 Farmakokinetične lastnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

5.3Predklinični podatki o varnosti

Raziskave reprodukcije na živalih niso bile narejene.

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1 Seznam pomožnih snovi

natrijev klorid boraks

voda za injekcije

6.2 Inkompatibilnosti

Zaradi pomanjkanja študij kompatibilnosti cepiva ne smemo mešati z drugimi zdravili.

6.3Rok uporabnosti

3 leta

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte v hladilniku (2° C - 8° C).

Ne zamrzujte.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

0,5 ml suspenzije v viali (steklo) z zamaškom (siva butilna guma) in aluminijastim obročkom s plastično dvižno zaporko. Velikost pakiranja: 1, 10.

0,5 ml suspenzije v viali (steklo) z zamaškom (siva butilna guma) in aluminijastim obročkom s plastično dvižno zaporko in s prazno sterilno injekcijsko brizgo z iglo. Velikost pakiranja: 1. Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje s cepivom

Cepivo je treba pred uporabo pregledati zaradi morebitne nastale oborine ali spremembe barve vsebine. V tem primeru cepiva ne smete uporabiti.

Pred uporabo je treba vialo dobro pretresti.

Po odprtju viale je treba cepivo uporabiti takoj in vialo zavreči.

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Francija

8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/01/183/001

EU/1/01/183/018

EU/1/01/183/019

9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datum prveodobritve: 27. april 2001

Datum zadnjega podaljšanja: 27. april 2011

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu

1. IME ZDRAVILA

HBVAXPRO 5 mikrogramov suspenzija za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi

cepivo proti hepatitisu B (rDNA)

2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

 

En 0,5 ml odmerek vsebuje:

 

rekombinantni površinski antigen virusa hepatitisa B (HBsAg)* .............

5 mikrogramov

adsorbiran na amorfni aluminijev hidroksifosfat sulfat (0,25 miligrama Al+)

* izdelan v kvasovki Saccharomyces cerevisiae (sev 2150-2-3) s tehnologijo rekombinantne DNK

To cepivo lahko v sledeh vsebuje formaldehid in kalijev tiocianat, ki se uporabljata med postopkom izdelave. Glejte poglavja 4.3, 4.4 in 4.8.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

suspenzija za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi rahlo motna bela suspenzija

4. KLINIČNI PODATKI

4.1 Terapevtske indikacije

Cepivo HBVAXPRO je indicirano za aktivno imunizacijo proti okužbi z vsemi znanimi podtipi virusa hepatitisa B pri posameznikih od rojstva do 15. leta starosti, pri katerih obstaja tveganje za izpostavljenost virusu hepatitisa B.

Specifične ogrožene skupine, ki jih je treba cepiti, je treba določiti na podlagi uradnih priporočil.

Pričakujemo lahko, da cepljenje s HBVAXPRO prepreči tudi hepatitis D, ker se hepatitis D (ki ga povzroča agens delta) pojavi le sočasno z okužbo z virusom hepatitisa B.

4.2 Odmerjanje in način uporabe

Odmerjanje

Posamezniki od rojstva do 15. leta starosti: 1 odmerek (0,5 ml) pri vsaki injekciji

Primarno cepljenje:

Ciklus cepljenja mora obsegati vsaj tri injekcije.

Priporočimo lahko dve shemi primarnega cepljenja:

0, 1 in 6 mesecev: dve injekciji v presledku enega meseca, tretja injekcija 6 mesecev po prvi injekciji.

0, 1, 2 in 12 mesecev: tri injekcije v presledku enega meseca, četrti odmerek je treba dati po 12 mesecih.

Priporočamo, da se cepivo aplicira po navedeni shemi. Dojenčki, ki so cepljeni po skrajšani shemi (shema cepljenja 0, 1, 2 meseca), morajo po 12 mesecih dobiti še obnovitveni odmerek, ki izzove višji titer protiteles.

Obnovitveni odmerek:

Imunsko kompetentne cepljene osebe

Za zdaj niso ugotovili, ali zdrave osebe, ki so opravile celotno primarno cepljenje, potrebujejo obnovitveni odmerek. Vendar nekatere lokalne sheme cepljenja obnovitveni odmerek trenutno priporočajo in ta priporočila je treba upoštevati.

Imunsko kompromitirane cepljene osebe (npr. bolniki na dializi, bolniki po presaditvi, bolniki z AIDS- om)

Pri cepljenih osebah z okvarjenim imunskim sistemom je treba pretehtati uporabo dodatnih odmerkov cepiva, če je raven protiteles proti površinskemu antigenu virusa hepatitisa B (anti-HBsAg) pod

10 i.e./l.

Ponovno cepljenje neodzivnih oseb

Po vnovičnem cepljenju oseb, ki se ne odzovejo na primarno cepljenje, se ustrezen odziv protiteles po enem dodatnem odmerku razvije pri 15 – 25 % oseb, po treh dodatnih odmerkih pa pri 30 – 50 % oseb. Vendar rutinska revakcinacija po koncu primarnega cepljenja ni priporočljiva, ker ni dovolj podatkov o varnosti cepiva proti hepatitisu B, uporabljenega v več odmerkih, kot jih obsega priporočeni niz. O revakcinaciji je treba razmisliti pri zelo ogroženih osebah in po pretehtanju koristi cepljenja v primerjavi z možnim večjim tveganjem za lokalne ali sistemske neželene reakcije.

Posebna priporočila za odmerjanje:

Priporočila za odmerjanje pri novorojenčkih mater, ki so nosilke virusa hepatitisa B

-Takoj po rojstvu (v 24 urah) en odmerek imunoglobulina proti hepatitisu B.

-Prvi odmerek cepiva je treba dati v 7 dneh po rojstvu; dati ga je mogoče hkrati z imunoglobulinom proti hepatitisu B, vendar na drugo vbodno mesto.

-Nadaljnje odmerke cepiva je treba dati skladno s priporočeno shemo cepljenja.

Priporočila za odmerjanje po znani ali domnevni izpostavljenosti virusu hepatitisa B (npr. vbod z okuženo iglo):

-Čim prej po izpostavljenosti (v 24 urah) je treba uporabiti imunoglobulin proti hepatitisu B.

-Prvi odmerek cepiva je treba dati v 7 dneh po izpostavljenosti; dati ga je mogoče hkrati z imunoglobulinom proti hepatitisu B, vendar na drugo vbodno mesto.

-Priporočamo tudi serološko testiranje in, če je potrebno, nadaljnje odmerke cepiva (t.j. glede na serološko stanje bolnika) za kratkotrajno in dolgotrajno zaščito.

-Necepljene ali nepopolno cepljene osebe morajo dobiti dodatne odmerke po priporočeni imunizacijski shemi. Uporabiti je mogoče pospešeno shemo z 12 mesečnim obnovitvenim odmerkom.

Način uporabe

Cepivo je za intramuskularno uporabo.

Pri novorojenčkih in dojenčkih je najprimernejše mesto za injiciranje anterolateralni del stegna. Pri otrocih in mladostnikih je najprimernejše mesto za injiciranje deltoidna mišica.

Ne injicirajte v žilo.

Izjemoma je cepivo mogoče dati subkutano pri bolnikih s trombocitopenijo ali z motnjami hemostaze. Previdnostni ukrepi, potrebni pred ravnanjem s cepivom ali dajanjem cepiva: glejte poglavje 6.6.

4.3

Kontraindikacije

-

anamneza preobčutljivosti za zdravilno učinkovino ali katerokoli pomožno snov ali ostanke,

 

prisotne v sledeh (npr. formaldehid in kalijev tiocianat), glejte poglavji 6.1 in 2

-

pri posameznikih s hudo vročinsko boleznijo ali akutno okužbo je treba cepljenje odložiti

4.4

Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Kot pri vseh cepivih, ki se injicirajo, morajo biti vedno na voljo ustrezni terapevtski ukrepi za redke primere anafilaktičnih reakcij po uporabi cepiva (glejte poglavje 4.8).

To cepivo lahko vsebuje sledove formaldehida in kalijevega tiocianata, ki se uporabljata med postopkom izdelave. Zato se lahko pojavijo preobčutljivostne reakcije (glejte poglavji 2 in 4.8).

Pri cepljenju posameznikov, občutljivih na lateks, je potrebna previdnost, ker batni zamašek in pokrovček injekcijske brizge vsebujeta suho gumo iz naravnega lateksa, ki lahko povzroči alergijske reakcije.

Za klinično ali laboratorijsko spremljanje imunsko oslabelih posameznikov ali posameznikov, za katere veste ali sumite, da so bili izpostavljeni virusu hepatitisa B, glejte poglavje 4.2.

Pri aplikaciji odmerkov za primarno imunizacijo veliko prezgodaj rojenih nedonošenčkov (rojenih v 28. tednu nosečnosti ali prej), še posebno tistih z respiratorno nezrelostjo v anamnezi, je treba upoštevati možno tveganje za apnejo in potrebo po 48- do 72-urnem spremljanju dihanja (glejte poglavje 4.8). Ker je korist cepljenja v tej skupini otrok velika, se cepljenja ne sme opustiti ali odložiti.

Zaradi dolge inkubacijske dobe hepatitisa B je mogoče, da v času cepljenja že obstaja neprepoznana okužba z virusom hepatitisa B. V takšnih primerih se lahko zgodi, da cepivo ne prepreči hepatitisa B.

Cepivo ne prepreči okužbe z drugimi povzročitelji, kot so virusi hepatitisa A, hepatitisa C in hepatitisa E, in z drugimi patogeni, ki okužijo jetra.

Pri predpisovanju cepiva nosečnicam ali doječim materam, je potrebna previdnost (glejte poglavje 4.6).

4.5 Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Cepivo je mogoče uporabiti:

-z imunoglobulinom proti hepatitisu B, a na drugem vbodnem mestu,

-za dokončanje primarnega niza cepljenja ali kot obnovitveni odmerek pri osebah, ki so prej dobile drugo cepivo proti hepatitisu B,

-hkrati z drugimi cepivi, vendar v drugi brizgi in na drugem vbodnem mestu.

Sočasna uporaba konjugiranega cepiva proti pneumokokom (PREVENAR) in cepiva proti hepatitisu B po shemah 0, 1 in 6 ter 0, 1, 2 in 12 mesecev ni bila dovolj raziskana.

4.6 Plodnost, nosečnost in dojenje

Plodnost:

Cepiva HBVAXPRO niso ocenili v študijah plodnosti.

Nosečnost:

Kliničnih podatkov o uporabi cepiva HBVAXPRO med nosečnostjo ni.

Med nosečnostjo se sme cepivo uporabiti le, če možna korist upravičuje možno tveganje za plod.

Dojenje:

Kliničnih podatkov o uporabi cepiva HBVAXPRO med dojenjem ni.

4.7 Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Študij o vplivu na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji niso izvedli. Vendar pa se pri cepivu HBVAXPRO pričakuje, da nima vpliva ali ima zanemarljiv vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

4.8 Neželeni učinki

a. Povzetek varnostnega profila cepiva

Najpogostejši neželeni učinki so učinki na mestu injiciranja: prehodna občutljivost, eritem, zatrdlina.

b. Tabelarični pregled neželenih učinkov

Po široki uporabi cepiva so poročali o naslednjih neželenih učinkih.

Tako kot pri drugih cepivih proti hepatitisu B v številnih primerih ni bilo mogoče ugotoviti vzročne povezanosti s cepivom.

 

Neželeni učinki

Pogostnost

 

Splošne težave in spremembe na mestu aplikacije

 

 

lokalne reakcije (na mestu injiciranja): prehodna občutljivost, eritem,

pogosti (≥1/100 do

 

zatrdlina

<1/10)

 

utrujenost, zvišana telesna temperatura, splošno slabo počutje, gripi podobni

zelo redki (< 1/10.000)

 

simptomi

 

 

 

Bolezni krvi in limfatičnega sistema

 

 

trombocitopenija, limfadenopatija

zelo redki (< 1/10.000)

 

Bolezni imunskega sistema

 

 

serumska bolezen, anafilaksija, nodozni poliarteritis

zelo redki (< 1/10.000)

 

Bolezni živčevja

 

 

parestezije, paraliza (vključno z Bellovo paralizo, paralizo obraza),

 

 

periferne nevropatije (poliradikulonevritis, Guillain-Barrejev sindrom),

 

 

nevritis (vključno z optičnim nevritisom), mielitis (vključno s transverznim

zelo redki (< 1/10.000)

 

mielitisom), encefalitis, demielinizirajoča bolezen osrednjega živčevja,

 

 

 

poslabšanje multiple skleroze, multipla skleroza, konvulzije, glavobol,

 

 

omotica, sinkopa

 

 

Očesne bolezni

 

 

uveitis

zelo redki (< 1/10.000)

 

Žilne bolezni

 

 

hipotenzija, vaskulitis

zelo redki (< 1/10.000)

 

Bolezni dihal, prsnega koša in mediastinalnega prostora

 

 

bronhospazmu podobni simptomi

zelo redki (< 1/10.000)

 

Bolezni prebavil

 

 

bruhanje, navzea, driska, bolečine v trebuhu

zelo redki (< 1/10.000)

 

Bolezni kože in podkožja

 

 

izpuščaj, alopecija, srbenje, urtikarija, multiformni eritem, angioedem,

zelo redki (< 1/10.000)

 

ekcem

 

 

Neželeni učinki

Pogostnost

Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva

 

artralgija, artritis, mialgija, bolečina v okončini

zelo redki (< 1/10.000)

Preiskave

 

zvišanje jetrnih encimov

zelo redki (< 1/10.000)

c. Druge posebne populacije

Apneja pri veliko prezgodaj rojenih nedonošenčkih (rojenih v 28. tednu nosečnosti ali prej) (glejte poglavje 4.4)

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9 Preveliko odmerjanje

Poročali so o primerih uporabe večjih odmerkov cepiva HBVAXPRO od priporočenih.

Na splošno je bil profil neželenih učinkov pri prevelikem odmerjanju podoben kot med uporabo priporočenih odmerkov cepiva HBVAXPRO.

5. FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1 Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: virusna cepiva, oznaka ATC: J07BC01

Cepivo sproži nastanek specifičnih humoralnih protiteles proti površinskemu antigenu virusa hepatitisa B (anti-HBsAg). Titer protiteles proti površinskemu antigenu virusa hepatitisa B (anti- HBsAg), ki, izmerjen 1 do 2 meseca po zadnji injekciji, znaša vsaj 10 i.e./l, korelira z zaščito pred okužbo z virusom hepatitisa B.

V kliničnih raziskavah se je zaščitna raven protiteles proti površinskemu antigenu virusa hepatitisa B (≥ 10 i.e./l) pojavila pri 96 % od 1497 zdravih dojenčkov, otrok, mladostnikov in odraslih, ki so dobili ciklus treh odmerkov prejšnjega pripravka Merckovega rekombinantnega cepiva proti hepatitisu B. V dveh preskušanjih pri dojenčkih, kjer so uporabili različne sheme odmerjanja in različna sočasna cepiva, je bil delež dojenčkov z zaščitno ravnjo protiteles 97,5 % in 97,2 %, geometrično povprečje titra pa 214 in 297 i.e./l.

Zaščitni učinek enega odmerka imunoglobulina proti hepatitisu B ob rojstvu, ki so mu sledili 3 odmerki prejšnjega pripravka Merckovega rekombinantnega cepiva proti hepatitisu B, je dokazan pri novorojenčkih mater, pozitivnih tako za površinski antigen (HBsAg) kot antigen e (HBeAg) virusa hepatitisa B. V primerjavi z deležem okužb v historični kontrolni skupini, ki ni prejela cepiva, je bila ocenjena učinkovitost za zaščito pred kroničnim hepatitisom B med 130 cepljenimi dojenčki 95 %.

Trajanje zaščitnega učinka prejšnjega pripravka Merckovega rekombinantnega cepiva proti hepatitisu B pri zdravih cepljenih osebah sicer ni znano, toda med 5- do 9-letnim spremljanjem približno 3000 zelo ogroženih preiskovancev, ki so dobili podobno, iz plazme pridobljeno cepivo, niso odkrili primerov klinično očitnega hepatitisa B.

Poleg tega so dokazali obstoj s cepivom sproženega imunskega spomina za površinski antigen virusa hepatitisa B (HBsAg) z anamnestičnim odzivom protiteles na obnovitveni odmerek prejšnjega pripravka Merckovega rekombinantnega cepiva proti hepatitisu B. Tako kot pri drugih cepivih proti hepatitisu B trajanje zaščitnega učinka pri zdravih cepljenih osebah trenutno ni znano. Potreba po

obnovitvenem odmerku cepiva HBVAXPRO še ni določena, razen 12 mesečnega obnovitvenega odmerka, ki je potreben po skrajšani shemi 0, 1, 2.

Zmanjšanje tveganja za karcinom jetrnih celic

Karcinom jetrnih celic je resen zaplet okužbe z virusom hepatitisa B. Raziskave so pokazale povezavo med kroničnim hepatitisom B in karcinomom jetrnih celic; 80 % primerov tega karcinoma povzroči okužba z virusom hepatitisa B. Tako je cepivo proti hepatitisu B prvo cepivo proti raku, ker lahko prepreči primarnega raka na jetrih.

5.2 Farmakokinetične lastnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

5.3 Predklinični podatki o varnosti

Raziskave reprodukcije na živalih niso bile narejene.

6. FARMACEVTSKI PODATKI

6.1 Seznam pomožnih snovi

natrijev klorid boraks

voda za injekcije

6.2 Inkompatibilnosti

Zaradi pomanjkanja študij kompatibilnosti cepiva ne smemo mešati z drugimi zdravili.

6.3 Rok uporabnosti

3 leta

6.4 Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte v hladilniku (2° C - 8° C).

Ne zamrzujte.

6.5 Vrsta ovojnine in vsebina

0,5 ml suspenzije v napolnjeni injekcijski brizgi (steklo) brez igle z batnim zamaškom (sivi klorbutil). Velikost pakiranja: 1, 10, 20, 50.

0,5 ml suspenzije v napolnjeni injekcijski brizgi (steklo) z 1 priloženo iglo z batnim zamaškom (sivi klorbutil). Velikost pakiranja: 1, 10.

0,5 ml suspenzije v napolnjeni injekcijski brizgi (steklo) z 2 priloženima iglama z batnim zamaškom (sivi klorbutil). Velikost pakiranja: 1, 10, 20, 50.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

6.6 Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje s cepivom

Cepivo je treba pred uporabo pregledati zaradi morebitne nastale oborine ali spremembe barve vsebine. V tem primeru cepiva ne smete uporabiti.

Pred uporabo je treba injekcijsko brizgo dobro pretresti.

Primite injekcijsko brizgo in pritrdite iglo tako, da jo zavrtite v smeri urinega kazalca, dokler se igla čvrsto ne prileže injekcijski brizgi.

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

7. IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Francija

8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/01/183/004

EU/1/01/183/005

EU/1/01/183/020

EU/1/01/183/021

EU/1/01/183/022

EU/1/01/183/023

EU/1/01/183/024

EU/1/01/183/025

EU/1/01/183/030

EU/1/01/183/031

9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 27. april 2001

Datum zadnjega podaljšanja: 27. april 2011

10. DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu

1. IME ZDRAVILA

HBVAXPRO 10 mikrogramov suspenzija za injiciranje cepivo proti hepatitisu B (rDNA)

2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

 

En 1 ml odmerek vsebuje:

 

rekombinantni površinski antigen virusa hepatitisa B (HbsAg)*..............

10 mikrogramov

adsorbiran na amorfni aluminijev hidroksifosfat sulfat (0,50 miligrama Al+)

* izdelan v kvasovki Saccharomyces cerevisiae (sev 2150-2-3) s tehnologijo rekombinantne DNK

To cepivo lahko v sledeh vsebuje formaldehid in kalijev tiocianat, ki se uporabljata med postopkom izdelave. Glejte poglavja 4.3, 4.4 in 4.8.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

suspenzija za injiciranje rahlo motna bela suspenzija

4. KLINIČNI PODATKI

4.1 Terapevtske indikacije

Cepivo HBVAXPRO je indicirano za aktivno imunizacijo proti okužbi z vsemi znanimi podtipi virusa hepatitisa B pri posameznikih, starih 16 let ali več, pri katerih obstaja tveganje za izpostavljenost virusu hepatitisa B.

Specifične ogrožene skupine, ki jih je treba cepiti, je treba določiti na podlagi uradnih priporočil.

Pričakujemo lahko, da cepljenje s HBVAXPRO prepreči tudi hepatitis D, ker se hepatitis D (ki ga povzroča agens delta) pojavi le sočasno z okužbo z virusom hepatitisa B.

4.2 Odmerjanje in način uporabe

Odmerjanje

Posamezniki, stari 16 let ali več: 1 odmerek (1 ml) pri vsaki injekciji

Primarno cepljenje:

Ciklus cepljenja mora obsegati vsaj tri injekcije.

Priporočimo lahko dve shemi primarnega cepljenja:

0, 1 in 6 mesecev: dve injekciji v presledku enega meseca, tretja injekcija 6 mesecev po prvi injekciji.

0, 1, 2 in 12 mesecev: tri injekcije v presledku enega meseca, četrti odmerek je treba dati po 12 mesecih.

Priporočamo, da se cepivo aplicira po navedeni shemi. Dojenčki, ki so cepljeni po skrajšani shemi (shema cepljenja 0, 1, 2 meseca), morajo po 12 mesecih dobiti še obnovitveni odmerek, ki izzove višji titer protiteles.

Obnovitveni odmerek:

Imunsko kompetentne cepljene osebe

Za zdaj niso ugotovili, ali zdrave osebe, ki so opravile celotno primarno cepljenje, potrebujejo obnovitveni odmerek. Vendar nekatere lokalne sheme cepljenja obnovitveni odmerek trenutno priporočajo in ta priporočila je treba upoštevati.

Imunsko kompromitirane cepljene osebe (npr. Bolniki na dializi, bolniki po presaditvi, bolniki z AIDS-om)

Pri cepljenih osebah z okvarjenim imunskim sistemom je treba pretehtati uporabo dodatnih odmerkov cepiva, če je raven protiteles proti površinskemu antigenu virusa hepatitisa B (anti-HBsAg) pod

10 i.e./l.

Ponovno cepljenje neodzivnih oseb

Po vnovičnem cepljenju oseb, ki se ne odzovejo na primarno cepljenje, se ustrezen odziv protiteles po enem dodatnem odmerku razvije pri 15 – 25 % oseb, po treh dodatnih odmerkih pa pri 30 – 50 % oseb. Vendar rutinska revakcinacija po koncu primarnega cepljenja ni priporočljiva, ker ni dovolj podatkov o varnosti cepiva proti hepatitisu B, uporabljenega v več odmerkih, kot jih obsega priporočeni niz. O revakcinaciji je treba razmisliti pri zelo ogroženih osebah in po pretehtanju koristi cepljenja v primerjavi z možnim večjim tveganjem za lokalne ali sistemske neželene reakcije.

Posebna priporočila za odmerjanje po znani ali domnevni izpostavljenosti virusu hepatitisa B (npr. Vbod z okuženo iglo):

-Čim prej po izpostavljenosti (v 24 urah) je treba uporabiti imunoglobulin proti hepatitisu B.

-Prvi odmerek cepiva je treba dati v 7 dneh po izpostavljenosti; dati ga je mogoče hkrati z imunoglobulinom proti hepatitisu B, vendar na drugo vbodno mesto.

-Priporočamo tudi serološko testiranje in, če je potrebno, nadaljnje odmerke cepiva (t.j. glede na serološko stanje bolnika) za kratkotrajno in dolgotrajno zaščito.

-Necepljene ali nepopolno cepljene osebe morajo dobiti dodatne odmerke po priporočeni imunizacijski shemi. Uporabiti je mogoče pospešeno shemo z 12 mesečnim obnovitvenim odmerkom.

Odmerjanje pri posameznikih, starih manj kot 16 let

Cepivo HBVAXPRO 10 mikrogramov ni indicirano za to podskupino pediatričnih bolnikov.

Primerna jakost za cepljenje posameznikov od rojstva do 15. leta starosti je cepivo HBVAXPRO 5 mikrogramov.

Način uporabe

Cepivo je za intramuskularno uporabo.

Pri odraslih in mladostnikih je najprimernejše mesto za injiciranje deltoidna mišica. Ne injicirajte v žilo.

Izjemoma je cepivo mogoče dati subkutano pri bolnikih s trombocitopenijo ali z motnjami hemostaze. Previdnostni ukrepi, potrebni pred ravnanjem s cepivom ali dajanjem cepiva: glejte poglavje 6.6.

4.3

Kontraindikacije

-

anamneza preobčutljivosti za zdravilno učinkovino ali katerokoli pomožno snov ali ostanke,

 

prisotne v sledeh (npr. formaldehid in kalijev tiocianat), glejte poglavji 6.1 in 2

-

pri posameznikih s hudo vročinsko boleznijo ali akutno okužbo je treba cepljenje odložiti

4.4

Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Kot pri vseh cepivih, ki se injicirajo, morajo biti vedno na voljo ustrezni terapevtski ukrepi za redke primere anafilaktičnih reakcij po uporabi cepiva (glejte poglavje 4.8).

To cepivo lahko vsebuje sledove formaldehida in kalijevega tiocianata, ki se uporabljata med postopkom izdelave. Zato se lahko pojavijo preobčutljivostne reakcije (glejte poglavji 2 in 4.8).

Pri cepljenju posameznikov, občutljivih na lateks, je potrebna previdnost, ker pokrovček viale vsebuje suho gumo iz naravnega lateksa, ki lahko povzroči alergijske reakcije.

Za klinično ali laboratorijsko spremljanje imunsko oslabelih posameznikov ali posameznikov, za katere veste ali sumite, da so bili izpostavljeni virusu hepatitisa B, glejte poglavje 4.2.

Opazili so več dejavnikov, ki zmanjšujejo imunski odziv na cepivo proti hepatitisu B. Ti dejavniki vključujejo starost, moški spol, debelost, kajenje, način uporabe in nekatere obstoječe kronične bolezni. Po potrebi je treba pri osebah, pri katerih obstaja tveganje, da ne bi dosegle ustrezne serološke zaščite po končanem popolnem cepljenju s cepivom HBVAXPRO, opraviti serološko testiranje. Pri tistih osebah, ki se ne odzivajo ali imajo nepopoln odziv na cepljenje, je morda treba razmisliti o dodatnih odmerkih.

Zaradi dolge inkubacijske dobe hepatitisa B je mogoče, da v času cepljenja že obstaja neprepoznana okužba z virusom hepatitisa B. V takšnih primerih se lahko zgodi, da cepivo ne prepreči hepatitisa B.

Cepivo ne prepreči okužbe z drugimi povzročitelji, kot so virusi hepatitisa A, hepatitisa C in hepatitisa E, in z drugimi patogeni, ki okužijo jetra.

Pri predpisovanju cepiva nosečnicam ali doječim materam, je potrebna previdnost (glejte poglavje 4.6).

4.5 Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Cepivo je mogoče uporabiti:

-z imunoglobulinom proti hepatitisu B, a na drugem vbodnem mestu,

-za dokončanje primarnega niza cepljenja ali kot obnovitveni odmerek pri osebah, ki so prej dobile drugo cepivo proti hepatitisu B,

-hkrati z drugimi cepivi, vendar v drugi brizgi in na drugem vbodnem mestu.

4.6 Plodnost, nosečnost in dojenje

Plodnost:

Cepiva HBVAXPRO niso ocenili v študijah plodnosti.

Nosečnost:

Kliničnih podatkov o uporabi cepiva HBVAXPRO med nosečnostjo ni.

Med nosečnostjo se sme cepivo uporabiti le, če možna korist upravičuje možno tveganje za plod.

Dojenje:

Kliničnih podatkov o uporabi cepiva HBVAXPRO med dojenjem ni.

4.7 Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Študij o vplivu na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji niso izvedli. Vendar pa se pri cepivu HBVAXPRO pričakuje, da nima vpliva ali ima zanemarljiv vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

4.8 Neželeni učinki

a. Povzetek varnostnega profila cepiva

Najpogostejši neželeni učinki so učinki na mestu injiciranja: prehodna občutljivost, eritem, zatrdlina.

b. Tabelarični pregled neželenih učinkov

Po široki uporabi cepiva so poročali o naslednjih neželenih učinkih.

Tako kot pri drugih cepivih proti hepatitisu B v številnih primerih ni bilo mogoče ugotoviti vzročne povezanosti s cepivom.

 

Neželeni učinki

Pogostnost

 

Splošne težave in spremembe na mestu aplikacije

 

 

lokalne reakcije (na mestu injiciranja): prehodna občutljivost, eritem,

pogosti (≥1/100 do

 

zatrdlina

<1/10)

 

utrujenost, zvišana telesna temperatura, splošno slabo počutje, gripi podobni

zelo redki (< 1/10.000)

 

simptomi

 

 

 

Bolezni krvi in limfatičnega sistema

 

 

trombocitopenija, limfadenopatija

zelo redki (< 1/10.000)

 

Bolezni imunskega sistema

 

 

serumska bolezen, anafilaksija, nodozni poliarteritis

zelo redki (< 1/10.000)

 

Bolezni živčevja

 

 

parestezije, paraliza (vključno z Bellovo paralizo, paralizo obraza),

 

 

periferne nevropatije (poliradikulonevritis, Guillain-Barrejev sindrom),

 

 

nevritis (vključno z optičnim nevritisom), mielitis (vključno s transverznim

zelo redki (< 1/10.000)

 

mielitisom), encefalitis, demielinizirajoča bolezen osrednjega živčevja,

 

 

 

poslabšanje multiple skleroze, multipla skleroza, konvulzije, glavobol,

 

 

omotica, sinkopa

 

 

Očesne bolezni

 

 

uveitis

zelo redki (< 1/10.000)

 

Žilne bolezni

 

 

hipotenzija, vaskulitis

zelo redki (< 1/10.000)

 

Bolezni dihal, prsnega koša in mediastinalnega prostora

 

 

bronhospazmu podobni simptomi

zelo redki (< 1/10.000)

 

Bolezni prebavil

 

 

bruhanje, navzea, driska, bolečine v trebuhu

zelo redki (< 1/10.000)

 

Bolezni kože in podkožja

 

 

izpuščaj, alopecija, srbenje, urtikarija, multiformni eritem, angioedem,

zelo redki (< 1/10.000)

 

ekcem

 

 

 

Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva

 

 

artralgija, artritis, mialgija, bolečina v okončini

zelo redki (< 1/10.000)

 

Preiskave

 

 

zvišanje jetrnih encimov

zelo redki (< 1/10.000)

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9 Preveliko odmerjanje

Poročali so o primerih uporabe večjih odmerkov cepiva HBVAXPRO od priporočenih.

Na splošno je bil profil neželenih učinkov pri prevelikem odmerjanju podoben kot med uporabo priporočenih odmerkov cepiva HBVAXPRO.

5. FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1 Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: virusna cepiva, oznaka ATC: J07BC01

Cepivo sproži nastanek specifičnih humoralnih protiteles proti površinskemu antigenu virusa hepatitisa B (anti-HBsAg). Titer protiteles proti površinskemu antigenu virusa hepatitisa B (anti- HBsAg), ki, izmerjen 1 do 2 meseca po zadnji injekciji, znaša vsaj 10 i.e./l, korelira z zaščito pred okužbo z virusom hepatitisa B.

V kliničnih raziskavah se je zaščitna raven protiteles proti površinskemu antigenu virusa hepatitisa B (≥ 10 i.e./l) pojavila pri 96% od 1497 zdravih dojenčkov, otrok, mladostnikov in odraslih, ki so dobili ciklus treh odmerkov prejšnjega pripravka Merckovega rekombinantnega cepiva proti hepatitisu B. V dveh preskušanjih pri starejših mladostnikih in odraslih se je pri 95,6-97,5 % cepljenih osebah razvila zaščitna raven protiteles z geometričnim povprečjem titra 535-793 i.e./l.

Trajanje zaščitnega učinka prejšnjega pripravka Merckovega rekombinantnega cepiva proti hepatitisu B pri zdravih cepljenih osebah sicer ni znano, toda med 5- do 9-letnim spremljanjem približno 3000 zelo ogroženih preiskovancev, ki so dobili podobno, iz plazme pridobljeno cepivo, niso odkrili primerov klinično očitnega hepatitisa B.

Poleg tega so pri zdravih odraslih dokazali obstoj s cepivom sproženega imunskega spomina za površinski antigen virusa hepatitisa B (HBsAg) z anamnestičnim odzivom protiteles na obnovitveni odmerek prejšnjega pripravka Merckovega rekombinantnega cepiva proti hepatitisu B. Tako kot pri drugih cepivih proti hepatitisu B trajanje zaščitnega učinka pri zdravih cepljenih osebah trenutno ni znano. Potreba po obnovitvenem odmerku cepiva HBVAXPRO še ni določena, razen 12 mesečnega obnovitvenega odmerka, ki je potreben po skrčeni shemi 0, 1, 2.

Zmanjšanje tveganja za karcinom jetrnih celic

Karcinom jetrnih celic je resen zaplet okužbe z virusom hepatitisa B. Raziskave so pokazale povezavo med kroničnim hepatitisom B in karcinomom jetrnih celic; 80 % primerov tega karcinoma povzroči okužba z virusom hepatitisa B. Tako je cepivo proti hepatitisu B prvo cepivo proti raku, ker lahko prepreči primarnega raka na jetrih.

5.2 Farmakokinetične lastnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

5.3 Predklinični podatki o varnosti

Raziskave reprodukcije na živalih niso bile narejene.

6. FARMACEVTSKI PODATKI

6.1 Seznam pomožnih snovi

natrijev klorid boraks

voda za injekcije

6.2 Inkompatibilnosti

Zaradi pomanjkanja študij kompatibilnosti cepiva ne smemo mešati z drugimi zdravili.

6.3 Rok uporabnosti

3 leta

6.4 Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte v hladilniku (2° C - 8° C).

Ne zamrzujte.

6.5 Vrsta ovojnine in vsebina

1 ml suspenzije v viali (steklo) z zamaškom (siva butilna guma) in aluminijastim obročkom s plastično dvižno zaporko. Velikost pakiranja: 1, 10.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

6.6 Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje s cepivom

Cepivo je treba pred uporabo pregledati zaradi morebitne nastale oborine ali spremembe barve vsebine. V tem primeru cepiva ne smete uporabiti.

Pred uporabo je treba vialo dobro pretresti.

Po odprtju viale je treba cepivo uporabiti takoj in vialo zavreči.

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

7. IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Francija

8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/01/183/007

EU/1/01/183/008

9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datum prveodobritve: 27. april 2001

Datum zadnjega podaljšanja: 27. april 2011

10. DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu

1. IME ZDRAVILA

HBVAXPRO 10 mikrogramov suspenzija za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi cepivo proti hepatitisu B (rDNA)

2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

 

En 1 ml odmerek vsebuje:

 

rekombinantni površinski antigen virusa hepatitisa B (HBsAg)* .............

10 mikrogramov

adsorbiran na amorfni aluminijev hidroksifosfat sulfat (0,50 miligrama Al+)

* izdelan v kvasovki Saccharomyces cerevisiae (sev 2150-2-3) s tehnologijo rekombinantne DNK

To cepivo lahko v sledeh vsebuje formaldehid in kalijev tiocianat, ki se uporabljata med postopkom izdelave. Glejte poglavja 4.3, 4.4 in 4.8.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

suspenzija za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi rahlo motna bela suspenzija

4. KLINIČNI PODATKI

4.1 Terapevtske indikacije

Cepivo HBVAXPRO je indicirano za aktivno imunizacijo proti okužbi z vsemi znanimi podtipi virusa hepatitisa B pri posameznikih, starih 16 let ali več, pri katerih obstaja tveganje za izpostavljenost virusu hepatitisa B.

Specifične ogrožene skupine, ki jih je treba cepiti, je treba določiti na podlagi uradnih priporočil.

Pričakujemo lahko, da cepljenje s HBVAXPRO prepreči tudi hepatitis D, ker se hepatitis D (ki ga povzroča agens delta) pojavi le sočasno z okužbo z virusom hepatitisa B.

4.2 Odmerjanje in način uporabe

Odmerjanje

Posamezniki, stari 16 let ali več: 1 odmerek (1 ml) pri vsaki injekciji

Primarno cepljenje:

Ciklus cepljenja mora obsegati vsaj tri injekcije.

Priporočimo lahko dve shemi primarnega cepljenja:

0, 1 in 6 mesecev: dve injekciji v presledku enega meseca, tretja injekcija 6 mesecev po prvi injekciji.

0, 1, 2 in 12 mesecev: tri injekcije v presledku enega meseca, četrti odmerek je treba dati po 12 mesecih.

Priporočamo, da se cepivo aplicira po navedeni shemi. Dojenčki, ki so cepljeni po skrajšani shemi (shema cepljenja 0, 1, 2 meseca), morajo po 12 mesecih dobiti še obnovitveni odmerek, ki izzove višji titer protiteles.

Obnovitveni odmerek:

Imunsko kompetentne cepljene osebe

Za zdaj niso ugotovili, ali zdrave osebe, ki so opravile celotno primarno cepljenje, potrebujejo obnovitveni odmerek. Vendar nekatere lokalne sheme cepljenja obnovitveni odmerek trenutno priporočajo in ta priporočila je treba upoštevati.

Imunsko kompromitirane cepljene osebe (npr. bolniki na dializi, bolniki po presaditvi, bolniki z AIDS- om)

Pri cepljenih osebah z okvarjenim imunskim sistemom je treba pretehtati uporabo dodatnih odmerkov cepiva, če je raven protiteles proti površinskemu antigenu virusa hepatitisa B (anti-HBsAg) pod

10 i.e./l.

Ponovno cepljenje neodzivnih oseb

Po vnovičnem cepljenju oseb, ki se ne odzovejo na primarno cepljenje, se ustrezen odziv protiteles po enem dodatnem odmerku razvije pri 15 – 25 % oseb, po treh dodatnih odmerkih pa pri 30 – 50 % oseb. Vendar rutinska revakcinacija po koncu primarnega cepljenja ni priporočljiva, ker ni dovolj podatkov o varnosti cepiva proti hepatitisu B, uporabljenega v več odmerkih, kot jih obsega priporočeni niz. O revakcinaciji je treba razmisliti pri zelo ogroženih osebah in po pretehtanju koristi cepljenja v primerjavi z možnim večjim tveganjem za lokalne ali sistemske neželene reakcije.

Posebna priporočila za odmerjanje po znani ali domnevni izpostavljenosti virusu hepatitisa B (npr. vbod z okuženo iglo):

-Čim prej po izpostavljenosti (v 24 urah) je treba uporabiti imunoglobulin proti hepatitisu B.

-Prvi odmerek cepiva je treba dati v 7 dneh po izpostavljenosti; dati ga je mogoče hkrati z imunoglobulinom proti hepatitisu B, vendar na drugo vbodno mesto.

-Priporočamo tudi serološko testiranje in, če je potrebno, nadaljnje odmerke cepiva (t.j. glede na serološko stanje bolnika) za kratkotrajno in dolgotrajno zaščito.

-Necepljene ali nepopolno cepljene osebe morajo dobiti dodatne odmerke po priporočeni imunizacijski shemi. Uporabiti je mogoče pospešeno shemo z 12 mesečnim obnovitvenim odmerkom.

Odmerjanje pri posameznikih, starih manj kot 16 let

Cepivo HBVAXPRO 10 mikrogramov ni indicirano za to podskupino pediatričnih bolnikov.

Primerna jakost za cepljenje posameznikov od rojstva do 15. leta starosti je HBVAXPRO 5 mikrogramov.

Način uporabe

Cepivo je za intramuskularno uporabo.

Pri odraslih in mladostnikih je najprimernejše mesto za injiciranje deltoidna mišica. Ne injicirajte v žilo.

Izjemoma je cepivo mogoče dati subkutano pri bolnikih s trombocitopenijo ali z motnjami hemostaze.

Previdnostni ukrepi, potrebni pred ravnanjem s cepivom ali dajanjem cepiva: glejte poglavje 6.6.

4.3

Kontraindikacije

-

anamneza preobčutljivosti za zdravilno učinkovino ali katerokoli pomožno snov ali ostanke,

 

prisotne v sledeh (npr. formaldehid in kalijev tiocianat), glejte poglavji 6.1 in 2

-

pri posameznikih s hudo vročinsko boleznijo ali akutno okužbo je treba cepljenje odložiti

4.4

Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Kot pri vseh cepivih, ki se injicirajo, morajo biti vedno na voljo ustrezni terapevtski ukrepi za redke primere anafilaktičnih reakcij po uporabi cepiva (glejte poglavje 4.8).

To cepivo lahko vsebuje sledove formaldehida in kalijevega tiocianata, ki se uporabljata med postopkom izdelave. Zato se lahko pojavijo preobčutljivostne reakcije (glejte poglavji 2 in 4.8).

Pri cepljenju posameznikov, občutljivih na lateks, je potrebna previdnost, ker batni zamašek in pokrovček injekcijske brizge vsebujeta suho gumo iz naravnega lateksa, ki lahko povzroči alergijske reakcije.

Za klinično ali laboratorijsko spremljanje imunsko oslabelih posameznikov ali posameznikov, za katere veste ali sumite, da so bili izpostavljeni virusu hepatitisa B, glejte poglavje 4.2.

Opazili so več dejavnikov, ki zmanjšujejo imunski odziv na cepivo proti hepatitisu B. Ti dejavniki vključujejo starost, moški spol, debelost, kajenje, način uporabe in nekatere obstoječe kronične bolezni. Po potrebi je treba pri osebah, pri katerih obstaja tveganje, da ne bi dosegle ustrezne serološke zaščite po končanem popolnem cepljenju s cepivom HBVAXPRO, opraviti serološko testiranje. Pri tistih osebah, ki se ne odzivajo ali imajo nepopoln odziv na cepljenje, je morda treba razmisliti o dodatnih odmerkih.

Zaradi dolge inkubacijske dobe hepatitisa B je mogoče, da v času cepljenja že obstaja neprepoznana okužba z virusom hepatitisa B. V takšnih primerih se lahko zgodi, da cepivo ne prepreči hepatitisa B.

Cepivo ne prepreči okužbe z drugimi povzročitelji, kot so virusi hepatitisa A, hepatitisa C in hepatitisa E, in z drugimi patogeni, ki okužijo jetra.

Pri predpisovanju cepiva nosečnicam ali doječim materam, je potrebna previdnost (glejte poglavje 4.6).

4.5 Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Cepivo je mogoče uporabiti:

-z imunoglobulinom proti hepatitisu B, a na drugem vbodnem mestu,

-za dokončanje primarnega niza cepljenja ali kot obnovitveni odmerek pri osebah, ki so prej dobile drugo cepivo proti hepatitisu B,

-hkrati z drugimi cepivi, vendar v drugi brizgi in na drugem vbodnem mestu.

4.6 Plodnost, nosečnost in dojenje

Plodnost:

Cepiva HBVAXPRO niso ocenili v študijah plodnosti.

Nosečnost:

Kliničnih podatkov o uporabi cepiva HBVAXPRO med nosečnostjo ni.

Med nosečnostjo se sme cepivo uporabiti le, če možna korist upravičuje možno tveganje za plod.

Dojenje:

Kliničnih podatkov o uporabi cepiva HBVAXPRO med dojenjem ni.

4.7 Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Študij o vplivu na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji niso izvedli. Vendar pa se pri cepivu HBVAXPRO pričakuje, da nima vpliva ali ima zanemarljiv vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

4.8 Neželeni učinki

a. Povzetek varnostnega profila cepiva

Najpogostejši neželeni učinki so učinki na mestu injiciranja: prehodna občutljivost, eritem, zatrdlina.

b. Tabelarični pregled neželenih učinkov

Po široki uporabi cepiva so poročali o naslednjih neželenih učinkih.

Tako kot pri drugih cepivih proti hepatitisu B v številnih primerih ni bilo mogoče ugotoviti vzročne povezanosti s cepivom.

 

Neželeni učinki

Pogostnost

 

Splošne težave in spremembe na mestu aplikacije

 

 

lokalne reakcije (na mestu injiciranja): prehodna občutljivost, eritem,

pogosti (≥1/100 do

 

zatrdlina

<1/10)

 

utrujenost, zvišana telesna temperatura, splošno slabo počutje, gripi podobni

zelo redki (< 1/10.000)

 

simptomi

 

 

 

Bolezni krvi in limfatičnega sistema

 

 

trombocitopenija, limfadenopatija

zelo redki (< 1/10.000)

 

Bolezni imunskega sistema

 

 

serumska bolezen, anafilaksija, nodozni poliarteritis

zelo redki (< 1/10.000)

 

Bolezni živčevja

 

 

parestezije, paraliza (vključno z Bellovo paralizo, paralizo obraza),

 

 

periferne nevropatije (poliradikulonevritis, Guillain-Barrejev sindrom),

 

 

nevritis (vključno z optičnim nevritisom), mielitis (vključno s transverznim

zelo redki (< 1/10.000)

 

mielitisom), encefalitis, demielinizirajoča bolezen osrednjega živčevja,

 

 

 

poslabšanje multiple skleroze, multipla skleroza, konvulzije, glavobol,

 

 

omotica, sinkopa

 

 

Očesne bolezni

 

 

uveitis

zelo redki (< 1/10.000)

 

Žilne bolezni

 

 

hipotenzija, vaskulitis

zelo redki (< 1/10.000)

 

Bolezni dihal, prsnega koša in mediastinalnega prostora

 

 

bronhospazmu podobni simptomi

zelo redki (< 1/10.000)

 

Bolezni prebavil

 

 

bruhanje, navzea, driska, bolečine v trebuhu

zelo redki (< 1/10.000)

 

Bolezni kože in podkožja

 

 

izpuščaj, alopecija, srbenje, urtikarija, multiformni eritem, angioedem,

zelo redki (< 1/10.000)

 

ekcem

 

 

 

Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva

 

 

artralgija, artritis, mialgija, bolečina v okončini

zelo redki (< 1/10.000)

 

Preiskave

 

 

zvišanje jetrnih encimov

zelo redki (< 1/10.000)

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9 Preveliko odmerjanje

Poročali so o primerih uporabe večjih odmerkov cepiva HBVAXPRO od priporočenih.

Na splošno je bil profil neželenih učinkov pri prevelikem odmerjanju podoben kot med uporabo priporočenih odmerkov cepiva HBVAXPRO.

5. FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1 Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: virusna cepiva, oznaka ATC: J07BC01

Cepivo sproži nastanek specifičnih humoralnih protiteles proti površinskemu antigenu virusa hepatitisa B (anti-HBsAg). Titer protiteles proti površinskemu antigenu virusa hepatitisa B (anti- HBsAg), ki, izmerjen 1 do 2 meseca po zadnji injekciji, znaša vsaj 10 i.e./l, korelira z zaščito pred okužbo z virusom hepatitisa B.

V kliničnih raziskavah se je zaščitna raven protiteles proti površinskemu antigenu virusa hepatitisa B (≥ 10 i.e./l) pojavila pri 96 % od 1497 zdravih dojenčkov, otrok, mladostnikov in odraslih, ki so dobili ciklus treh odmerkov prejšnjega pripravka Merckovega rekombinantnega cepiva proti hepatitisu B. V dveh preskušanjih pri starejših mladostnikih in odraslih se je pri 95,6-97,5 % cepljenih osebah razvila zaščitna raven protiteles z geometričnim povprečjem titra 535-793 i.e./l.

Trajanje zaščitnega učinka prejšnjega pripravka Merckovega rekombinantnega cepiva proti hepatitisu B pri zdravih cepljenih osebah sicer ni znano, toda med 5- do 9-letnim spremljanjem približno 3000 zelo ogroženih preiskovancev, ki so dobili podobno iz plazme pridobljeno cepivo, niso odkrili primerov klinično očitnega hepatitisa B.

Poleg tega so pri zdravih odraslih dokazali obstoj s cepivom sproženega imunskega spomina za površinski antigen virusa hepatitisa B (HBsAg) z anamnestičnim odzivom protiteles na obnovitveni odmerek prejšnjega pripravka Merckovega rekombinantnega cepiva proti hepatitisu B. Tako kot pri drugih cepivih proti hepatitisu B trajanje zaščitnega učinka pri zdravih cepljenih osebah trenutno ni znano. Potreba po obnovitvenem odmerku cepiva HBVAXPRO še ni določena, razen 12 mesečnega obnovitvenega odmerka, ki je potreben po skrčeni shemi 0, 1, 2.

Zmanjšanje tveganja za karcinom jetrnih celic

Karcinom jetrnih celic je resen zaplet okužbe z virusom hepatitisa B. Raziskave so pokazale povezavo med kroničnim hepatitisom B in karcinomom jetrnih celic; 80 % primerov tega karcinoma povzroči okužba z virusom hepatitisa B. Tako je cepivo proti hepatitisu B prvo cepivo proti raku, ker lahko prepreči primarnega raka na jetrih.

5.2 Farmakokinetične lastnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

5.3 Predklinični podatki o varnosti

Raziskave reprodukcije na živalih niso bile narejene.

6. FARMACEVTSKI PODATKI

6.1 Seznam pomožnih snovi

natrijev klorid boraks

voda za injekcije

6.2 Inkompatibilnosti

Zaradi pomanjkanja študij kompatibilnosti cepiva ne smemo mešati z drugimi zdravili.

6.3 Rok uporabnosti

3 leta

6.4 Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte v hladilniku (2° C - 8° C).

Ne zamrzujte.

6.5 Vrsta ovojnine in vsebina

1 ml suspenzije v napolnjeni injekcijski brizgi (steklo) brez igle z batnim zamaškom (sivi klorbutil). Velikost pakiranja: 1, 10.

1 ml suspenzije v napolnjeni injekcijski brizgi (steklo) z 1 priloženo iglo z gumijastim batnim zamaškom (sivi klorbutil). Velikost pakiranja: 1, 10.

1 ml suspenzije v napolnjeni injekcijski brizgi (steklo) z 2 priloženima iglama z gumijastim batnim zamaškom (sivi klorbutil). Velikost pakiranja: 1, 10, 20.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

6.6 Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje s cepivom

Cepivo je treba pred uporabo pregledati zaradi morebitne nastale oborine ali spremembe barve vsebine. V tem primeru cepiva ne smete uporabiti.

Pred uporabo je treba injekcijsko brizgo dobro pretresti.

Primite injekcijsko brizgo in pritrdite iglo tako, da jo zavrtite v smeri urinega kazalca, dokler se igla čvrsto ne prileže injekcijski brizgi.

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

7. IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Francija

8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/01/183/011

EU/1/01/183/013

EU/1/01/183/026

EU/1/01/183/027

EU/1/01/183/028

EU/1/01/183/029

EU/1/01/183/032

9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datum prveodobritve: 27. april 2001

Datum zadnjega podaljšanja: 27. april 2011

10. DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu

1. IME ZDRAVILA

HBVAXPRO 40 mikrogramov suspenzija za injiciranje cepivo proti hepatitisu B (rDNA)

2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

 

En 1 ml odmerek vsebuje:

 

rekombinantni površinski antigen virusa hepatitisa B (HbsAg)*..............

40 mikrogramov

adsorbiran na amorfni aluminijev hidroksifosfat sulfat (0,50 miligrama Al+)

* izdelan v kvasovki Saccharomyces cerevisiae (sev 2150-2-3) s tehnologijo rekombinantne DNK

To cepivo lahko v sledeh vsebuje formaldehid in kalijev tiocianat, ki se uporabljata med postopkom izdelave. Glejte poglavja 4.3, 4.4 in 4.8.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

suspenzija za injiciranje rahlo motna bela suspenzija

4. KLINIČNI PODATKI

4.1 Terapevtske indikacije

Cepivo HBVAXPRO je indicirano za aktivno imunizacijo proti okužbi z vsemi znanimi podtipi virusa hepatitisa B pri odraslih bolnikih, ki so pred dializo ali na dializi.

Pričakujemo lahko, da cepljenje s HBVAXPRO prepreči tudi hepatitis D, ker se hepatitis D (ki ga povzroča agens delta) pojavi le sočasno z okužbo z virusom hepatitisa B.

4.2 Odmerjanje in način uporabe

Odmerjanje

Odrasli bolniki pred ali na dializi: 1 odmerek (1 ml) pri vsaki injekciji

Primarno cepljenje:

Ciklus cepljenja mora obsegati tri injekcije:

shema 0, 1 in 6 mesecev: dve injekciji v presledku enega meseca, tretja injekcija 6 mesecev po prvi injekciji.

Obnovitveni odmerek:

O obnovitvenem odmerku je treba razmisliti pri tistih cepljenih osebah, pri katerih je raven protiteles proti površinskemu antigenu virusa hepatitisa B (anti-HBsAg) po začetnih serijah pod 10 i.e./l.

V skladu s standardno zdravniško prakso za cepljenje proti hepatitisu B je pri bolnikih na hemodializi potrebno redno testiranje protiteles. Obnovitveni odmerek je potreben, če raven protiteles pade pod 10 i.e./l.

Posebna priporočila za odmerjanje po znani ali domnevni izpostavljenosti virusu hepatitisa B (npr. Vbod z okuženo iglo):

-Čim prej po izpostavljenosti (v 24 urah) je treba uporabiti imunoglobulin proti hepatitisu B.

-Prvi odmerek cepiva je treba dati v 7 dneh po izpostavljenosti; dati ga je mogoče hkrati z imunoglobulinom proti hepatitisu B, vendar na drugo vbodno mesto.

-Priporočamo tudi serološko testiranje in, če je potrebno, nadaljnje odmerke cepiva (t.j. glede na serološko stanje bolnika) za kratkotrajno in dolgotrajno zaščito.

-Necepljene ali nepopolno cepljene osebe morajo dobiti dodatne odmerke po priporočeni imunizacijski shemi.

Način uporabe

Cepivo je za intramuskularno uporabo.

Pri odraslih je najprimernejše mesto za injiciranje deltoidna mišica.

Ne injicirajte v žilo.

Izjemoma je cepivo mogoče dati subkutano pri bolnikih s trombocitopenijo ali z motnjami hemostaze. Previdnostni ukrepi, potrebni pred ravnanjem s cepivom ali dajanjem cepiva: glejte poglavje 6.6.

4.3

Kontraindikacije

-

anamneza preobčutljivosti za zdravilno učinkovino ali katerokoli pomožno snov ali ostanke,

 

prisotne v sledeh (npr. formaldehid in kalijev tiocianat), glejte poglavji 6.1 in 2

-

pri posameznikih s hudo vročinsko boleznijo ali akutno okužbo je treba cepljenje odložiti

4.4

Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Kot pri vseh cepivih, ki se injicirajo, morajo biti vedno na voljo ustrezni terapevtski ukrepi za redke primere anafilaktičnih reakcij po uporabi cepiva (glejte poglavje 4.8).

To cepivo lahko vsebuje sledove formaldehida in kalijevega tiocianata, ki se uporabljata med postopkom izdelave. Zato se lahko pojavijo preobčutljivostne reakcije (glejte poglavji 2 in 4.8).

Pri cepljenju posameznikov, občutljivih na lateks, je potrebna previdnost, ker pokrovček viale vsebuje suho gumo iz naravnega lateksa, ki lahko povzroči alergijske reakcije.

Opazili so več dejavnikov, ki zmanjšujejo imunski odziv na cepivo proti hepatitisu B. Ti dejavniki vključujejo starost, moški spol, debelost, kajenje, način uporabe in nekatere obstoječe kronične bolezni. Po potrebi je treba pri osebah, pri katerih obstaja tveganje, da ne bi dosegle ustrezne serološke zaščite po končanem popolnem cepljenju s cepivom HBVAXPRO, opraviti serološko testiranje. Pri tistih osebah, ki se ne odzivajo ali imajo nepopoln odziv na cepljenje, je treba razmisliti o dodatnih odmerkih.

Zaradi dolge inkubacijske dobe hepatitisa B je mogoče, da v času cepljenja že obstaja neprepoznana okužba z virusom hepatitisa B. V takšnih primerih se lahko zgodi, da cepivo ne prepreči hepatitisa B.

Cepivo ne prepreči okužbe z drugimi povzročitelji, kot so virusi hepatitisa A, hepatitisa C in hepatitisa E, in z drugimi patogeni, ki okužijo jetra.

Pri predpisovanju cepiva nosečnicam ali doječim materam, je potrebna previdnost (glejte poglavje 4.6).

4.5 Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Cepivo je mogoče uporabiti:

-z imunoglobulinom proti hepatitisu B, a na drugem vbodnem mestu,

-za dokončanje primarnega niza cepljenja ali kot obnovitveni odmerek pri osebah, ki so prej dobile drugo cepivo proti hepatitisu B,

-hkrati z drugimi cepivi, vendar v drugi brizgi in na drugem vbodnem mestu.

4.6 Plodnost, nosečnost in dojenje

Plodnost:

Cepiva HBVAXPRO niso ocenili v študijah plodnosti.

Nosečnost:

Kliničnih podatkov o uporabi cepiva HBVAXPRO med nosečnostjo ni.

Med nosečnostjo se sme cepivo uporabiti le, če možna korist upravičuje možno tveganje za plod.

Dojenje:

Kliničnih podatkov o uporabi cepiva HBVAXPRO med dojenjem ni.

4.7 Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Študij o vplivu na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji niso izvedli. Vendar pa se pri cepivu HBVAXPRO pričakuje, da nima vpliva ali ima zanemarljiv vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

4.8 Neželeni učinki

a. Povzetek varnostnega profila cepiva

Najpogostejši neželeni učinki so učinki na mestu injiciranja: prehodna občutljivost, eritem, zatrdlina.

b. Tabelarični pregled neželenih učinkov

Po široki uporabi cepiva so poročali o naslednjih neželenih učinkih.

Tako kot pri drugih cepivih proti hepatitisu B v številnih primerih ni bilo mogoče ugotoviti vzročne povezanosti s cepivom.

Neželeni učinki

Pogostnost

Splošne težave in spremembe na mestu aplikacije

 

lokalne reakcije (na mestu injiciranja): prehodna občutljivost, eritem,

pogosti (≥1/100 do

zatrdlina

<1/10)

utrujenost, zvišana telesna temperatura, splošno slabo počutje, gripi podobni

zelo redki (< 1/10.000)

simptomi

 

Bolezni krvi in limfatičnega sistema

 

trombocitopenija, limfadenopatija

zelo redki (< 1/10.000)

Bolezni imunskega sistema

 

serumska bolezen, anafilaksija, nodozni poliarteritis

zelo redki (< 1/10.000)

 

Neželeni učinki

Pogostnost

 

Bolezni živčevja

 

 

parestezije, paraliza (vključno z Bellovo paralizo, paralizo obraza),

 

 

periferne nevropatije (poliradikulonevritis, Guillain-Barrejev sindrom),

 

 

nevritis (vključno z optičnim nevritisom), mielitis (vključno s transverznim

zelo redki (< 1/10.000)

 

mielitisom), encefalitis, demielinizirajoča bolezen osrednjega živčevja,

 

 

 

poslabšanje multiple skleroze, multipla skleroza, konvulzije, glavobol,

 

 

omotica, sinkopa

 

 

Očesne bolezni

 

 

uveitis

zelo redki (< 1/10.000)

 

Žilne bolezni

 

 

hipotenzija, vaskulitis

zelo redki (< 1/10.000)

 

Bolezni dihal, prsnega koša in mediastinalnega prostora

 

 

bronhospazmu podobni simptomi

zelo redki (< 1/10.000)

 

Bolezni prebavil

 

 

bruhanje, navzea, driska, bolečine v trebuhu

zelo redki (< 1/10.000)

 

Bolezni kože in podkožja

 

 

izpuščaj, alopecija, srbenje, urtikarija, multiformni eritem, angioedem,

zelo redki (< 1/10.000)

 

ekcem

 

 

 

Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva

 

 

artralgija, artritis, mialgija, bolečina v okončini

zelo redki (< 1/10.000)

 

Preiskave

 

 

zvišanje jetrnih encimov

zelo redki (< 1/10.000)

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9 Preveliko odmerjanje

Poročali so o primerih uporabe večjih odmerkov cepiva HBVAXPRO od priporočenih.

Na splošno je bil profil neželenih učinkov pri prevelikem odmerjanju podoben kot med uporabo priporočenih odmerkov cepiva HBVAXPRO.

5. FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1 Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: virusna cepiva, oznaka ATC: J07BC01

Cepivo sproži nastanek specifičnih humoralnih protiteles proti površinskemu antigenu virusa hepatitisa B (anti-HBsAg). Titer protiteles proti površinskemu antigenu virusa hepatitisa B (anti- HBsAg), ki, izmerjen 1 do 2 meseca po zadnji injekciji, znaša vsaj 10 i.e./l, korelira z zaščito pred okužbo z virusom hepatitisa B.

V kliničnih raziskavah se je zaščitna raven protiteles proti površinskemu antigenu virusa hepatitisa B (≥ 10 i.e./l) pojavila pri 96 % od 1497 zdravih dojenčkov, otrok, mladostnikov in odraslih, ki so dobili ciklus treh odmerkov prejšnjega pripravka Merckovega rekombinantnega cepiva proti hepatitisu B.

Trajanje zaščitnega učinka prejšnjega pripravka Merckovega rekombinantnega cepiva proti hepatitisu B pri zdravih cepljenih osebah sicer ni znano, toda med 5- do 9-letnim spremljanjem približno 3000 zelo ogroženih preiskovancev, ki so dobili podobno, iz plazme pridobljeno cepivo, niso odkrili primerov klinično očitnega hepatitisa B.

Poleg tega so pri zdravih odraslih dokazali obstoj s cepivom sproženega imunskega spomina za površinski antigen virusa hepatitisa B (HBsAg) z anamnestičnim odzivom protiteles na obnovitveni odmerek prejšnjega pripravka Merckovega rekombinantnega cepiva proti hepatitisu B.

V skladu s standardno zdravniško prakso za cepljenje proti hepatitisu B, je pri bolnikih na hemodializi potrebno redno testiranje protiteles. Obnovitveni odmerek je potreben, če raven protiteles pade pod 10 i.e./l. Pri osebah, pri katerih po obnovitvenem odmerku zadosten titer protiteles ni dosežen, lahko razmislimo o uporabi nadomestnih cepiv proti hepatitisu B.

Zmanjšanje tveganja za karcinom jetrnih celic

Karcinom jetrnih celic je resen zaplet okužbe z virusom hepatitisa B. Raziskave so pokazale povezavo med kroničnim hepatitisom B in karcinomom jetrnih celic; 80 % primerov tega karcinoma povzroči okužba z virusom hepatitisa B. Tako je cepivo proti hepatitisu B prvo cepivo proti raku, ker lahko prepreči primarnega raka na jetrih.

5.2 Farmakokinetične lastnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

5.3 Predklinični podatki o varnosti

Raziskave reprodukcije na živalih niso bile narejene.

6. FARMACEVTSKI PODATKI

6.1 Seznam pomožnih snovi

natrijev klorid boraks

voda za injekcije

6.2 Inkompatibilnosti

Zaradi pomanjkanja študij kompatibilnosti cepiva ne smemo mešati z drugimi zdravili.

6.3 Rok uporabnosti

3 leta

6.4 Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte v hladilniku (2° C - 8° C).

Ne zamrzujte.

6.5 Vrsta ovojnine in vsebina

1 ml suspenzije v viali (steklo) z zamaškom (siva butilna guma) in aluminijastim obročkom s plastično dvižno zaporko. Velikost pakiranja: 1.

6.6 Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje s cepivom

Cepivo je treba pred uporabo pregledati zaradi morebitne nastale oborine ali spremembe barve vsebine. V tem primeru cepiva ne smete uporabiti.

Pred uporabo je treba vialo dobro pretresti.

Po odprtju viale je treba cepivo uporabiti takoj in vialo zavreči.

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

7. IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Francija

8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/01/183/015

9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datum prveodobritve: 27. april 2001

Datum zadnjega podaljšanja: 27. april 2011

10. DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept