Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Helicobacter Test INFAI (13C-urea) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - V04CX

Updated on site: 07-Oct-2017

Ime zdravilaHelicobacter Test INFAI
ATC kodaV04CX
Substanca13C-urea
ProizvajalecINFAI, Institut für biomedizinische Analytik

1.IME ZDRAVILA

Test Helicobacter INFAI 75 mg prašek za peroralno raztopino

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

En lonček vsebuje 75 mg praška 13C-sečnine.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Bel, kristalni prašek za peroralno raztopino.

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Terapevtske indikacije

Zdravilo Test Helicobacter INFAI lahko uporabljamo za in vivo diagnosticiranje gastroduodenalne okužbe

Helicobacter pylori pri:

-odraslih,

-mladostnikih, pri katerih obstaja verjetnost peptične razjede.

Zdravilo je le za diagnostično uporabo.

4.2Odmerjanje in način uporabe

Zdravilo sme dajati samo strokovni zdravstveni delavec, sme pa se dajati samo pod ustreznim zdravniškim nadzorom.

Odmerjanje

Zdravilo Test Helicobacter INFAI je dihalni test za enkratno uporabo. Bolniki, stari 12 let ali več, morajo vzeti vsebino enega 75-miligramskega lončka.

Način uporabe

Da bo test učinkovit, morajo bolniki, stari vsaj 12 let, zaužiti 200 ml 100-% pomarančnega soka ali 1 g

citronske kisline v 200 ml vode (obrok, zaužit pred testom) ter navadno vodo, v kateri raztopimo prašek s

13C-sečnino.

Bolnik se mora prej postiti vsaj 6 ur, najbolje čez noč. Postopek testiranja traja približno 40 minut.

V primeru, da je test treba ponoviti, morate počakati do naslednjega dne.

Terapija proti bakteriji Helicobacter pylori lahko povzroči lažno negativen rezultat. Zato morate test opraviti vsaj štiri tedne po zadnji sistemski terapiji z antibiotiki in dva tedna po zadnjem odmerku zaviralcev izločanja želodčne kisline. Obe skupini zdravil lahko vplivata na status Helicobacter pylori. To

je še posebej pomembno po eradikacijski terapiji te bakterije.

Pomembno je, da natančno upoštevate navodila za uporabo (glejte poglavje 6.6), sicer bo veljavnost rezultata vprašljiva.

4.3Kontraindikacije

Testa ne smete uporabiti pri bolnikih, ki imajo ali sumite, da imajo okužbo želodčne sluznice ali atrofični gastritis, ki lahko vplivata na sečninski dihalni test (glejte poglavje 4.2).

4.4Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Samo pozitiven izid testa še ne predstavlja indikacije za eradikacijsko terapijo. Morda bo potrebna diferencialna diagnoza z invazivnimi endoskopskimi metodami, da ugotovite prisotnost drugih bolezenskih stanj, npr. razjede, avtoimunskega gastritisa in malignosti.

O diagnostični zanesljivosti zdravila Test Helicobacter INFAI ni dovolj podatkov, da bi lahko priporočili njegovo uporabo pri bolnikih z gastrektomijo.

Za otroke stare 3 leta ali več, je na voljo zdravilo Test Helicobacter INFAI za otroke, stare od 3 do 11 let.

Pri posameznih bolnikih z A-gastritisom (atrofičnim gastritisom) ima lahko dihalni test lažno pozitiven rezultat; za potrditev statusa Helicobacter pylori bodo morda potrebne še druge preiskave.

Če bolnik med postopkom bruha in je potrebna ponovitev testa, mora biti ta opravljena na tešče in ne pred naslednjim dnem (glejte poglavje 4.2).

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Na zdravilo Test Helicobacter INFAI bo vplivala vsaka terapija, ki vpliva na status Helicobacter pylori ali aktivnost ureaze.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Ne pričakujemo, da bi testni postopek v času nosečnosti in dojenja lahko bil škodljiv. Priporočamo, da si zapišete podatke o učinkovinah, uporabljenih med eradikacijsko terapijo v času nosečnosti in dojenja.

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Zdravilo Test Helicobacter INFAI ne vpliva na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

4.8Neželeni učinki

Niso znani.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9Preveliko odmerjanje

V enem odmerku je le 75 mg 13C-sečnine, zato ne pričakujemo možnosti prevelikega odmerjanja.

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: drugi diagnostiki, oznaka ATC: VO4CX

Za količino 75 mg 13C-sečnine, ki se uporabi za dihalni test, farmakodinamični učinki niso opisani.

Označena sečnina se po zaužitju razširi v želodčno sluznico. V prisotnosti bakterije Helicobacter pylori se 13C-sečnina presnovi z ureazo bakterije Helicobacter pylori.

2H2N(13CO)NH2 + 2H2O

encim ureaza

4NH3 + 213CO2

 

Ogljikov dioksid preide v krvne žile. Od tam se v obliki bikarbonata prenese v pljuča in se sprosti v izdihanem zraku kot 13CO2.

V prisotnosti bakterijske ureaze se razmerje med 13C in 12C-ogljikovimi izotopi znatno spremeni. Delež

13CO2 v izdihanem zraku je določen s spektrometrično metodo določanja razmerja mase izotopov (IRMS, isotope ratio mass spectrometry) in predstavljen kot absolutna razlika (vrednost Δδ) med 00-minutnimi in 30-minutnimi vrednostmi.

Ureazo v želodcu proizvaja samo Helicobacter pylori. V želodčni flori so zelo redko našli druge bakterije, ki proizvajajo ureazo.

Mejna točka za razločevanje na Helicobacter pylori negativne in pozitivne bolnike je določena kot Δδ- vrednost 4 ‰. To pomeni, da povečanje Δδ-vrednosti za več kot 4 ‰ pomeni okužbo. V primerjavi z bioptično diagnostiko okužbe s Helicobacter pylori je dihalni test v kliničnih preskušanjih na 457 bolnikih dosegel obseg občutljivosti 96,5 % do 97,9 % [95 %-interval zaupanja, IZ: 94,05 % - 99,72 %] in obseg specifičnosti od 96,7 % do 100 % [95 %-IZ: 94,17 % - 103,63 %]. V kliničnih preskušanjih na 93 mladostnikih od 12 do 17 let je dosegel občutljivost 97,7 % [90 %-IZ: 91,3 %] in specifičnost

96,0 % [90 %-IZ: 89,7 %].

V odsotnosti bakterijske ureaze se bo vsa količina zaužite sečnine po absorpciji iz prebavil presnovila enako kot endogena sečnina. Amonijak, ki nastane z bakterijsko hidrolizo (kot je opisano zgoraj), se vključi v presnovo v obliki NH4+.

5.2Farmakokinetične lastnosti

Zaužita 13C-sečnina se presnovi v ogljikov dioksid in amonijak ali se vključi v cikel sečnine v telesu. Povečanje količine 13CO2 merimo z izotopno analizo.

Absorpcija in porazdelitev 13CO2 sta hitrejši od reakcije ureaze. Torej je razkroj 13C-sečnine z bakterijsko ureazo tista stopnja, ki omejuje hitrost celotnega postopka.

Samo pri bolnikih, ki so pozitivni na Helicobacter pylori, 75 mg označene sečnine povzroči znatno

povečanje 13CO2 v izdihanem zraku v prvih 30 minutah po zaužitju.

5.3Predklinični podatki o varnosti

Ne zadevajo klinične uporabe izdelka.

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

Ne vsebuje pomožnih snovi.

6.2Inkompatibilnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

6.3Rok uporabnosti

3 leta

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

Testni komplet vsebuje naslednje sestavine:

Št.

Sestavine

Količina

Lonček (prostornina 10 ml, iz polistirena s polietilenskim pokrovčkom), ki

vsebuje 75 mg 13C-sečnine praška za peroralno raztopino

 

Označeni stekleni ali plastični vsebniki (epruvete) za zbiranje, shranjevanje

 

in prenašanje vzorcev za analizo:

 

Čas vzorčenja: 00-minutna vrednost

 

 

Čas vzorčenja: 30-minutna vrednost

Upogljiva slamica za zbiranje vzorcev izdihanega zraka v ustrezne vsebnike

Podatkovni list za dokumentacijo bolnika

Navodilo za uporabo

List z etiketami s črtno kodo in nalepko

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

1.Test morate opraviti v prisotnosti usposobljene osebe.

2.Podatke o vsakem bolniku morate zabeležiti v priložen podatkovni list. Bolnik naj med izvedbo testa počiva oz. miruje.

3.Postopek pričnemo z zbiranjem vzorcev za določitev začetne vrednosti (00-minutne vrednosti):

Iz kompleta vzemite slamico in dve epruveti z napisom: "Čas vzorčenja: 00-minutna vrednost".

Z epruvete odstranite zamašek, odvijte slamico in jo vstavite v epruveto.

Bolnik naj počasi izdihuje skozi slamico, dokler se notranja površina epruvete ne zarosi.

Medtem ko bolnik neprekinjeno izdihuje, izvlecite slamico in takoj zaprite epruveto s priloženim zamaškom.

(Če ostane odprta več kot 30 sekund, bo izid testa morda napačen.)

Epruveto držite pokonci in nanjo prilepite etiketo s črtno kodo z napisom "00-minutna vrednost" tako, da so črte v vodoravnem položaju.

4.Po enakem postopku napolnite z izdihanim zrakom še drugo epruveto (oznaka: "Čas vzorčenja: 00- minutna vrednost").

5.Takoj po tem mora bolnik popiti 200 ml 100-% pomarančnega soka ali 200 ml vode z 1 g citronske kisline.

6.Sledi priprava raztopine:

Iz kompleta vzemite lonček z napisom "13C-sečnina prašek", ga odprite in do 3/4 napolnite z navadno vodo.

Lonček zaprite in ga previdno stresajte, dokler se prašek ne raztopi. Prelijte vsebino v kozarec.

Lonček do roba napolnite z vodo še drugič in tretjič in dodajte to vsebino v kozarec (celotna količina vode mora biti približno 30 ml).

7.Raztopino mora bolnik popiti takoj. Zapišite si točen čas zaužitja.

8.Trideset minut po zaužitju testne raztopine zberite vzorca 30-minutnih vrednosti v preostala lončka (oznaka: "Čas vzorčenja: 30-minutna vrednost”), kot je opisano v korakih 3 in 4. Za ta vzorca uporabite etiketi s črtno kodo z napisom "30-minutna vrednost".

9.Ustrezno etiketo s črtno kodo nalepite tudi na bolnikov podatkovni list. Na koncu zapečatite paket z nalepko.

10.Epruvete morate v originalni ovojnini poslati v usposobljen laboratorij, kjer jih bodo analizirali.

Podrobnosti testiranja in analize vzorcev izdihanega zraka za laboratorije

Vzorce izdihanega zraka, zbrane v 10 ml steklenih ali plastičnih epruvetah, analiziramo s spektrometrično metodo določanja razmerja mase izotopov (IRMS).

Analiza razmerja med 13C in 12C v izdihanem ogljikovem dioksidu je sestavni del diagnostičnega postopka z zdravilom Test Helicobacter INFAI. Natančnost testa je močno odvisna od kakovosti analize izdihanega zraka. Podroben opis parametrov analize zraka – linearnost, stabilnost (natančnost referenčnega plina), ter natančnost meritev – sta bistvena pogoja za točnost testnih rezultatov.

Zagotoviti morate, da bo analizo opravil usposobljen laboratorij. Metoda validirana za opisano rabo je naslednja:

Priprava vzorcev za IRMS

Za določitev razmerja med 13C in 12C v izdihanem ogljikovem dioksidu z masno spektrometrično analizo, moramo ogljikov dioksid ločiti od zraka in ga vnesti v masni spektrometer. Avtomatski sistem priprave vzorcev za masne spektrometre, namenjen analizi izdihanega zraka, je osnovan na plinsko-kromatografski tehniki ločevanja z neprekinjenim pretokom.

Vodo odstranimo iz vzorca z vodno zaporo z nafionom ali s plinsko-kromatografskim sistemom, ki loči posamezne pline v plinsko-kromatografski koloni s helijem kot eluentom. Z ionizacijskim detektorjem določimo vrste posameznih plinov, ko ti prehajajo skozi kolono. V masni spektrometer vnesemo frakcijo ogljikovega dioksida, ki jo določimo z zanj značilnim retencijskim časom.

Masno spektrometrična analiza

Za analizo ločenega ogljikovega dioksida se morajo njegove molekule ionizirati in oblikovati v žarek.

Molekule se nato pospešijo v električnem polju, odklonijo v magnetnem polju in na koncu detektirajo. Teh pet procesov poteka v analizatorju masnega spektrometra, ki je sestavljen iz treh ločenih delov: vira, cevi in detektorja. Ionizacija, tvorba žarka in pospešek potekajo v viru, magnetni odklon poteka v cevi in detekcija v kolektorju.

Dovod vzorca

Za uvajanje ogljikovega dioksida v analizator je na voljo veliko sistemov za dovod vzorcev. Za analizo izdihanega zraka je ključno razmerje ogljikovega dioksida v vzorcu glede na referenčni standardni plin. To zagotavlja visoko natančnost sistema, kajti vsebina izotopa v ogljikovem dioksidu je izračunana glede na neodvisni standard.

Specifikacije za določitev razmerja med 13C in 12C

Koncept testa izdihanega zraka je zasnovan na uporabi s 13C specifično označene sečnine, katere porabo v presnovi nadzorujemo z merjenjem 13CO2 v izdihanem zraku.

Masni spektrometer mora imeti naslednje funkcije:

Večkratna ponovitev analize:

Vsaj tri zaporedne analize istega vzorca.

Zavarovan dostop:

Shranjevanje delovnih parametrov in rezultatov z varovanim

 

dostopom, da se prepreči poznejše spreminjanje podatkov.

Nastavitev:

Razmerje med 13C in 12C glede na standard PDB (Pee Dee

 

Belemnite)

Zanka za vzorec:

< 200 µl

Glavni testi, s katerimi preverimo specifikacije, so linearnost, stabilnost (natančnost referenčnega plina) in natančnost meritev.

Vsi masni spektrometri za analizo izdihanega zraka morajo ustrezati naslednjim specifikacijam:

Linearnost:

≤ 0,5

‰ za vzorce izdihanega zraka v različnih koncentracijah med

Stabilnost:

1 % in 7 % CO2

≤ 0,2

‰ pri 10 zaporednih pulzih

Natančnost meritev:

≤ 0,3

‰ pri običajni naravni prisotnosti 13C, z uporabo 10 ml

 

epruvete s 3 % CO2 v izdihanem zraku

Okužba s Helicobacter pylori je prisotna, če razlika 13C/12C med osnovno vrednostjo in 30-minutno vrednostjo presega 4,0 ‰.

Uporabimo lahko tudi kakšno drugo primerno, validirano metodo, ki jo izvede usposobljen laboratorij.

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D-44799 Bochum

Nemčija

8.ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/97/045/001

9.DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 14. avgust 1997

Datum zadnjega podaljšanja: 14. avgust 2007

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu.

1. IME ZDRAVILA

Test Helicobacter INFAI 75 mg prašek za peroralno raztopino

2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

En lonček vsebuje 75 mg praška 13C-sečnine.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Bel, kristalni prašek za peroralno raztopino.

4. KLINIČNI PODATKI

4.1 Terapevtske indikacije

Zdravilo Test Helicobacter INFAI lahko uporabljamo za in vivo diagnosticiranje gastroduodenalne okužbe s Helicobacter pylori pri:

-odraslih,

-mladostnikih, pri katerih obstaja verjetnost peptične razjede.

Zdravilo je le za diagnostično uporabo.

4.2 Odmerjanje in način uporabe

Zdravilo sme dajati samo strokovni zdravstveni delavec, sme pa se dajati samo pod ustreznim zdravniškim nadzorom.

Odmerjanje

Zdravilo Test Helicobacter INFAI je dihalni test za enkratno uporabo. Bolniki, stari 12 let ali več, morajo vzeti vsebino enega 75-miligramskega lončka.

Način uporabe

Da bo test učinkovit, morajo bolniki, stari vsaj 12 let, zaužiti 200 ml 100-% pomarančnega soka ali 1 g

citronske kisline v 200 ml vode (obrok, zaužit pred testom) ter navadno vodo, v kateri raztopimo prašek s

13C-sečnino.

Bolnik se mora prej postiti vsaj 6 ur, najbolje čez noč. Postopek testiranja traja približno 40 minut.

V primeru, da je test treba ponoviti, morate počakati do naslednjega dne.

Terapija proti bakteriji Helicobacter pylori lahko povzroči lažno negativen rezultat. Zato morate test opraviti vsaj štiri tedne po zadnji sistemski terapiji z antibiotiki in dva tedna po zadnjem odmerku zaviralcev izločanja želodčne kisline. Obe skupini zdravil lahko vplivata na status Helicobacter pylori. To je še posebej pomembno po eradikacijski terapiji te bakterije.

Natančno morate upoštevati navodilo za uporabo v poglavju 6.6, sicer bo veljavnost rezultata vprašljiva.

4.3 Kontraindikacije

Testa ne smete uporabiti pri bolnikih, ki imajo (ali sumite, da imajo) okužbo želodčne sluznice ali atrofični gastritis, ki lahko vplivata na sečninski dihalni test (glejte poglavje 4.2 – Odmerjanje in način uporabe).

4.4 Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Samo pozitiven izid testa še ne predstavlja indikacije za eradikacijsko terapijo. Morda bo potrebna diferencialna diagnoza z invazivnimi endoskopskimi metodami, da ugotovite prisotnost drugih bolezenskih stanj, npr. razjede, avtoimunskega gastritisa in malignosti.

O diagnostični zanesljivosti zdravila Test Helicobacter INFAI ni dovolj podatkov, da bi lahko priporočili njegovo uporabo pri bolnikih z gastrektomijo.

Za otroke stare 3 leta ali več, je na voljo zdravilo Test Helicobacter INFAI za otroke, stare od 3 do 11 let.

Pri posameznih bolnikih z A-gastritisom (atrofičnim gastritisom) ima lahko dihalni test lažno pozitiven rezultat; za potrditev statusa Helicobacter pylori bodo morda potrebne še druge preiskave.

Če bolnik med postopkom bruha in je potrebna ponovitev testa, mora biti ta opravljena na tešče in ne pred naslednjim dnem (glejte poglavje 4.2).

4.5 Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Na zdravilo Test Helicobacter INFAI bo vplivala vsaka terapija, ki vpliva na status Helicobacter pylori ali aktivnost ureaze.

4.6 Plodnost, nosečnost in dojenje

Ne pričakujemo, da bi testni postopek v času nosečnosti in dojenja lahko bil škodljiv. Priporočamo, da si zapišete podatke o učinkovinah, uporabljenih med eradikacijsko terapijo v času nosečnosti in dojenja.

4.7 Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Zdravilo Test Helicobacter INFAI ne vpliva na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

4.8 Neželeni učinki

Niso znani.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno.

Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9 Preveliko odmerjanje

V enem odmerku je le 75 mg praška 13C-sečnine, zato ne pričakujemo možnosti prevelikega odmerjanja.

5. FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1 Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: drugi diagnostiki, oznaka ATC: VO4CX

Za količino 75 mg 13C-sečnine praška, ki se uporabi za dihalni test, farmakodinamični učinki niso opisani. Označena sečnina se po zaužitju razširi v želodčno sluznico. V prisotnosti bakterije Helicobacter pylori se 13C-sečnina presnovi z ureazo bakterije Helicobacter pylori.

2H2N(13CO)NH2 + 2H2O encim ureaza 4NH3 + 213CO2

Ogljikov dioksid preide v krvne žile. Od tam se v obliki bikarbonata prenese v pljuča in se sprosti v izdihanem zraku kot 13CO2.

V prisotnosti bakterijske ureaze se razmerje med 13C in 12C-ogljikovimi izotopi znatno spremeni. Delež

13CO2 v izdihanem zraku je določen z nedisperzivno infrardečo spektrometrijo (NDIR, non-dispersive infrared spectrometry) in predstavljen kot absolutna razlika (vrednost Δδ) med 00-minutnimi in 30- minutnimi vrednostmi.

Ureazo v želodcu proizvaja samo Helicobacter pylori. V želodčni flori so zelo redko našli druge bakterije, ki proizvajajo ureazo.

Mejna točka za razločevanje na Helicobacter pylori negativne in pozitivne bolnike je določena kot Δδ- vrednost 4 ‰. To pomeni, da povečanje Δδ-vrednosti za več kot 4 ‰ pomeni okužbo. V primerjavi z bioptično diagnostiko okužbe s Helicobacter pylori je dihalni test v kliničnih preskušanjih na 457 bolnikih dosegel obseg občutljivosti 96,5 % do 97,9 % [95 %-interval zaupanja, IZ: 94,05 % - 99,72 %] in obseg specifičnosti od 96,7 % do 100 % [95 %-IZ: 94,17 % - 103,63 %].

V odsotnosti bakterijske ureaze se bo vsa količina zaužite sečnine po absorpciji iz prebavil presnovila enako kot endogena sečnina. Amonijak, ki nastane z bakterijsko hidrolizo (kot je opisano zgoraj), se vključi v presnovo v obliki NH4+.

5.2 Farmakokinetične lastnosti

Zaužita 13C-sečnina se presnovi v ogljikov dioksid in amonijak ali se vključi v cikel sečnine v telesu. Povečanje količine 13CO2 merimo z izotopno analizo.

Absorpcija in porazdelitev 13CO2 sta hitrejši od reakcije ureaze. Torej je razkroj 13C-sečnine z bakterijsko ureazo tista stopnja, ki omejuje hitrost celotnega postopka.

Samo pri bolnikih, ki so pozitivni na Helicobacter pylori, 75 mg označene sečnine povzroči znatno povečanje 13CO2 v izdihanem zraku v prvih 30 minutah po zaužitju.

5.3 Predklinični podatki o varnosti

Ne zadevajo klinične uporabe izdelka.

6. FARMACEVTSKI PODATKI

6.1 Seznam pomožnih snovi

Ne vsebuje pomožnih snovi.

6.2 Inkompatibilnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

6.3 Rok uporabnosti

Rok uporabnosti je 3 leta.

6.4 Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

6.5 Vrsta ovojnine in vsebina

Testni komplet vsebuje 1 lonček skupaj z dodatnimi sestavinami:

Št.

Sestavina

Količina

Lonček (prostornina 10 ml, iz polistirena s polietilenskim pokrovčkom), ki

vsebuje 75 mg 13C-sečnine v obliki praška za peroralno raztopino

 

Vrečke za vzorce izdihanega zraka:

 

Čas vzorčenja: 00-minutna vrednost

 

Čas vzorčenja: 30-minutna vrednost

Upogljiva slamica za zbiranje vzorcev izdihanega zraka v ustrezne vrečke

Podatkovni list za dokumentacijo bolnika

Navodilo za uporabo

List z etiketami s črtno kodo in nalepko

Testni komplet vsebuje 50 lončkov skupaj z dodatnimi sestavinami:

Št.

Sestavina

Količina

Lonček (prostornina 10 ml, iz polistirena s polietilenskim pokrovčkom), ki

vsebuje 75 mg 13C-sečnine v obliki praška za peroralno raztopino

 

Vrečke za vzorce izdihanega zraka:

 

Čas vzorčenja: 00-minutna vrednost

 

Čas vzorčenja: 30-minutna vrednost

Upogljiva slamica za zbiranje vzorcev izdihanega zraka v ustrezne vrečke

Podatkovni list za dokumentacijo bolnika

Navodilo za uporabo

List z etiketami s črtno kodo in nalepko

6.6 Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

1.Test morate opraviti v prisotnosti usposobljene osebe.

2.Podatke o vsakem bolniku morate zabeležiti v priložen podatkovni list. Bolnik naj med izvedbo

testa počiva oz. miruje.

3.Postopek pričnemo z zbiranjem vzorcev za določitev začetne vrednosti (00-minutne vrednosti):

Iz kompleta vzemite slamico in vrečko z napisom: "Čas vzorčenja: 00-minutna vrednost".

Z vrečke odstranite zamašek; odvijte slamico in jo vstavite v vrečko.

Bolnik naj počasi izdihuje skozi slamico.

Medtem ko bolnik neprekinjeno izdihuje, izvlecite slamico in takoj zaprite vrečko s priloženim zamaškom (Če ostane odprta več kot 30 sekund, bo izid testa morda napačen.)

Vrečko držite pokonci in nanjo prilepite etiketo s črtno kodo z napisom "00-minutna vrednost".

4.Takoj po tem mora bolnik popiti 200 ml 100-% pomarančnega soka ali 200 ml vode z 1 g citronske kisline.

5.Sledi priprava raztopine:

Iz kompleta vzemite lonček z napisom "13C-sečnina prašek", ga odprite in do 3/4 napolnite z navadno vodo.

Lonček zaprite in ga previdno stresajte, dokler se prašek ne raztopi. Prelijte vsebino v kozarec.

Lonček do roba napolnite z vodo še drugič in tretjič in dodajte to vsebino v kozarec (celotna količina vode mora biti približno 30 ml).

6.Raztopino mora bolnik popiti takoj. Zapišite si točen čas zaužitja.

7.Trideset minut po zaužitju testne raztopine (korak 6) zberite vzorec 30-minutne vrednosti v vrečko, ki je še ostala v kompletu (napis: "Čas vzorčenja: 30-minutna vrednost"), kot je opisano v koraku 3. Za ta vzorec uporabite etiketo s črtno kodo z napisom "30-minutna vrednost".

8.Ustrezno etiketo nalepite tudi na bolnikov podatkovni list. Na koncu zapečatite paket z nalepko.

9.Vrečke z zrakom morate v originalni ovojnini poslati v usposobljen laboratorij, kjer jih bodo analizirali.

Podrobnosti testiranja in analize vzorcev izdihanega zraka za laboratorije

Vzorce izdihanega zraka, zbrane v 100 ml vrečkah, analizirajte z nedisperzivno infrardečo spektrometrijo

(NDIR).

Analiza razmerja med 13C in 12C v izdihanem ogljikovem dioksidu je sestavni del diagnostičnega postopka z zdravilom Test Helicobacter INFAI. Natančnost testa je močno odvisna od kvalitetne analize izdihanega zraka. Podroben opis parametrov analize zraka – linearnost, stabilnost (natančnost referenčnega plina), ter natančnost meritev – sta bistvena pogoja za točnost testnih rezultatov.

Zagotoviti morate, da bodo opravili analizo v usposobljenem laboratoriju. Priporočamo, da opravite meritve čimprej po zbiranju testnih vzorcev in v nobenem primeru pozneje kot po 4 tednih.

Metoda validirana za opisano rabo je naslednja:

Priprava vzorcev za infrardečo spektroskopijo (NDIR)

Razmerje med 13C in 12C v ogljikovem dioksidu se določa neposredno v izdihanem zraku. Zrak boste spustili iz vrečk v spektrometer s pomočjo plinske črpalke. Stalno količino vode v vzorcu boste obdržali z vodno zaporo z nafionom. Zrak brez CO2, potreben za kalibracijo in meritve, pridobimo z vezalcem CO2, vgrajenem v analizatorju.

Infrardeča spektroskopska analiza

Pri analizi ogljikovega dioksida v izdihanem zraku izmenično usmerjamo širokopasovno infrardečo svetlobo skozi merilno komoro ter kontrolno komoro, s pomočjo prekinjevalca svetlobnega žarka. Modulirani infrardeči žarki vstopijo v infrardeče detektorje. To so 2-plastni detektorji s prednjo in zadnjo komoro, ki sta napolnjeni z enim od izotopno čistih plinov (13CO2 ali 12CO2), na katerem opravljamo meritve. Ta plinska komponenta oslabi infrardeče žarčenje v merilni komori. S tem je ravnovesje žarčenja med merilnim in kontrolnim žarkom porušeno. To vodi v nihanje temperature, ki povzroči nihanje pritiska v prednji komori infrardečega detektorja. Membranski kondenzator, ki je povezan s to komoro in izpostavljen neposredni napetosti z visokim uporom, spremeni to nihanje pritiska v izmenično napetost, ki je merilo za izotopno sestavo ogljikovega dioksida v izdihanem zraku.

Dovod vzorca

Polavtomatski sistem odprtine za vzorec vbrizga merjeni plin v določeni količini v referenčni zrak, ki kroži v infrardečem spektrometru. To omogoča meritev razmerja med 13C in 12C v vseh koncentracijah CO2 nad 1 %.

Specifikacije za določitevrazmerja med 13C in 12C

Dihalni test je osnovan na zaužitju sečnine, označene s 13C, katere encimsko hidrolizo nadzorujemo z merjenjem 13CO2 v izdihanem zraku z nedisperzivno infrardečo spektrometrijo.

Infrardeči spektrometri za analizo izdihanega zraka morajo ustrezati naslednjim specifikacijam:

Večkratna ponovitev analize: vsaj tri zaporedne analize istega vzorca.

Zavarovan dostop: shranjevanje merilnih parametrov in rezultatov z varovanim dostopom, da se prepreči poznejše spreminjanje podatkov.

Za potrditev specifikacij moramo preizkusiti linearnost, stabilnost in natančnost meritev.

Nastavitev detektorja na ničlo s pomočjo kontrolnega plina, ki ga proizvaja spektrometer. Nastavitev detektorja na končno točko s pomočjo kalibracijskih plinov v natančnih, znanih koncentracijah. Linearnost: 0,5 ‰ za vzorce izdihanega zraka v različnih koncentracijah med 1 % in 7 % CO2

Stabilnost: 0,3 ‰ pri 10 zaporednih pulzih

Natančnost meritev: 0,5 ‰ pri običajni naravni prisotnosti 13C, z uporabo 100 ml vrečke s 3 % CO2 v izdihanem zraku

Okužba s Helicobacter pylori je prisotna, če razlika 13C/12C med osnovno vrednostjo in 30-minutno vrednostjo presega 4,0 ‰.

Uporabimo lahko tudi kakšno drugo primerno, validirano metodo, ki jo izvede usposobljen laboratorij.

7. IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D-44799 Bochum

Nemčija

8.ŠTEVILKE DOVOLJENJ ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/97/045/002

EU/1/97/045/004

9.DATUM PRIDOBITVE / PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 14. avgust 1997

Datum zadnjega podaljšanja: 14. avgust 2007

10. DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu.

1. IME ZDRAVILA

Test Helicobacter INFAI za otroke v starosti 3 – 11 let, 45 mg prašek za peroralno raztopino

2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

En lonček vsebuje 45 mg praška 13C-sečnine.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Bel, kristalni prašek za peroralno raztopino.

4. KLINIČNI PODATKI

4.1 Terapevtske indikacije

Zdravilo Test Helicobacter INFAI za otroke v starosti 3 – 11 let lahko uporabljamo za in vivo diagnosticiranje gastroduodenalne okužbe Helicobacter pylori:

-za vrednotenje uspešnosti eradikacije bakterije, ali

-kadar invazivnih testov ni mogoče izvesti, ali

-kadar so rezultati invazivnih testov protislovni.

Zdravilo je le za diagnostično uporabo.

4.2 Odmerjanje in način uporabe

Zdravilo sme dajati samo strokovni zdravstveni delavec, sme pa se dajati samo pod ustreznim zdravniškim nadzorom.

Odmerjanje

Zdravilo Test Helicobacter INFAI za otroke v starosti 3 – 11 let je dihalni test za enkratno uporabo. Otroci, stari od 3 - 11 let, vzamejo vsebino 1 lončka s 45 mg.

Način uporabe

Da bo test učinkovit, morajo otroci stari 3 – 11 let zaužiti 100 ml 100-% pomarančnega soka (obrok, zaužit pred testom) ter navadno vodo, v kateri raztopimo prašek s 13C-sečnino.

Bolnik se mora prej postiti vsaj 6 ur, najbolje čez noč. Postopek testiranja traja približno 40 minut.

V primeru, da je test treba ponoviti, morate počakati do naslednjega dne.

Terapija proti bakteriji Helicobacter pylori lahko povzroči lažno negativen rezultat. Zato morate test opraviti vsaj štiri tedne po zadnji sistemski terapiji z antibiotiki in dva tedna po zadnjem odmerku zaviralcev izločanja želodčne kisline. Obe skupini zdravil lahko vplivata na status Helicobacter pylori. To je še posebej pomembno po eradikacijski terapiji te bakterije.

Natančno morate upoštevati navodila za uporabo v poglavju 6.6, sicer bo veljavnost rezultata vprašljiva.

4.3 Kontraindikacije

Testa ne smete uporabiti pri bolnikih, ki imajo (ali sumite, da imajo) okužbo želodčne sluznice ali atrofični gastritis, ki lahko vplivata na sečninski dihalni test (glejte poglavje 4.2 – Odmerjanje in način uporabe).

4.4 Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Samo pozitiven izid testa še ne predstavlja indikacije za eradikacijsko terapijo. Morda bo potrebna diferencialna diagnoza z invazivnimi endoskopskimi metodami, da ugotovite prisotnost drugih bolezenskih stanj, npr. razjede, avtoimunskega gastritisa in malignosti.

O diagnostični zanesljivosti zdravila Test Helicobacter INFAI za otroke stare 3 – 11 let ni dovolj podatkov, da bi lahko priporočili njegovo uporabo pri bolnikih z gastrektomijo in pri otrocih mlajših od treh let.

Pri posameznih bolnikih z A-gastritisom (atrofičnim gastritisom) ima lahko dihalni test lažno pozitiven rezultat; za potrditev statusa Helicobacter pylori bodo morda potrebne še druge preiskave.

Če bolnik med postopkom bruha in je potrebna ponovitev testa, mora biti ta opravljena na tešče in ne pred naslednjim dnem, kot je navedeno v poglavju 4.2.

4.5 Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Na zdravilo Test Helicobacter INFAI za otroke v starosti 3 -11 let bo vplivala vsaka terapija, ki vpliva na status Helicobacter pylori ali aktivnost ureaze.

4.6 Plodnost, nosečnost in dojenje

Navedba smiselno ni potrebna.

4.7 Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Navedba smiselno ni potrebna.

4.8 Neželeni učinki

Niso znani.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno.

Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9 Preveliko odmerjanje

V enem odmerku je le 45 mg 13C-sečnine, zato ne pričakujemo možnosti prevelikega odmerjanja.

5. FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1 Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: drugi diagnostiki, oznaka ATC: VO4CX

Za količino 75 mg 13C-sečnine, ki se uporabi za dihalni test, farmakodinamični učinki niso opisani. Označena sečnina se po zaužitju razširi v želodčno sluznico. V prisotnosti bakterije Helicobacter pylori se

13C-sečnina presnovi z ureazo bakterije Helicobacter pylori.

2H2N(13CO)NH2 + 2H2O encim ureaza

4NH3 + 2 13CO2

Ogljikov dioksid preide v krvne žile. Od tam se v obliki bikarbonata prenese v pljuča in se sprosti v izdihanem zraku kot 13CO2.

V prisotnosti bakterijske ureaze se razmerje med 13C in 12C-ogljikovimi izotopi znatno spremeni. Delež

13CO2 v izdihanem zraku je določen s spektrometrično metodo določanja razmerja mase izotopov (IRMS, isotope ratio mass spectrometry) in predstavljen kot absolutna razlika (vrednost Δδ) med 00-minutnimi in 30-minutnimi vrednostmi.

Ureazo v želodcu proizvaja samo Helicobacter pylori. V želodčni flori so zelo redko našli druge bakterije, ki proizvajajo ureazo.

Mejna točka za razločevanje na Helicobacter pylori negativne in pozitivne bolnike je določena kot Δδ- vrednost 4 ‰. To pomeni, da povečanje Δδ-vrednosti za več kot 4 ‰ pomeni okužbo. V primerjavi z bioptično diagnostiko okužbe s Helicobacter pylori je dihalni test v kliničnih preskušanjih na 168 bolnikih v starosti 3 – 11 let je dosegel občutljivost 98,4 % [90 %-IZ: ≥91,3 %] in specifičnost 98,1 % [90 %-IZ: ≥59,1 %].

V odsotnosti bakterijske ureaze se bo vsa količina zaužite sečnine po absorpciji iz prebavil presnovila enako kot endogena sečnina. Amonijak, ki nastane z bakterijsko hidrolizo (kot je opisano zgoraj), se vključi v presnovo v obliki NH4+.

5.2 Farmakokinetične lastnosti

Zaužita 13C-sečnina se presnovi v ogljikov dioksid in amonijak ali se vključi v cikel sečnine v telesu. Povečanje količine 13CO2 merimo z izotopno analizo.

Absorpcija in porazdelitev 13CO2 sta hitrejši od reakcije ureaze. Torej je razkroj 13C-sečnine z bakterijsko ureazo tista stopnja, ki omejuje hitrost celotnega postopka.

Samo pri bolnikih, ki so pozitivni na Helicobacter pylori, 45 mg označene sečnine povzroči znatno povečanje 13CO2 v izdihanem zraku v prvih 30 minutah po zaužitju.

5.3 Predklinični podatki o varnosti

Ne zadevajo klinične uporabe izdelka.

6. FARMACEVTSKI PODATKI

6.1 Seznam pomožnih snovi

Ne vsebuje pomožnih snovi.

6.2 Inkompatibilnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

6.3 Rok uporabnosti

Rok uporabnosti je 3 leta.

6.4 Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

6.5 Vrsta ovojnine in vsebina

Testni komplet vsebuje naslednje sestavine:

Št.

Sestavina

Količina

Lonček (prostornina 10 ml, iz polistirena s polietilenskim pokrovčkom), ki

vsebuje 45 mg 13C-sečnine v obliki praška za peroralno raztopino

 

Označeni stekleni ali plastični vsebniki (epruvete) za zbiranje, shranjevanje

 

in prenašanje vzorcev za analizo:

 

Čas vzorčenja: 00-minutna vrednost

 

 

Čas vzorčenja: 30-minutna vrednost

Upogljiva slamica za zbiranje vzorcev izdihanega zraka v ustrezne vsebnike

Podatkovni list za dokumentacijo bolnika

Navodilo za uporabo

List z etiketami s črtno kodo in nalepko

6.6 Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

1.Test morate opraviti v prisotnosti usposobljene osebe.

2.Podatke o vsakem bolniku morate zabeležite v priložen podatkovni list. Bolnik naj med izvedbo testa počiva oz. miruje.

3.Postopek pričnemo z zbiranjem vzorcev za določitev začetne vrednosti (00-minutne vrednosti):

Iz kompleta vzemite slamico in dve epruveti z napisom: "Čas vzorčenja: 00-minutna vrednost".

Z epruvete odstranite zamašek, odvijte slamico in jo vstavite v epruveto.

Bolnik naj počasi izdihuje skozi slamico, dokler se notranja površina epruvete ne zarosi.

Medtem ko bolnik neprekinjeno izdihuje, izvlecite slamico in takoj zaprite epruveto s priloženim zamaškom.

(Če ostane odprta več kot 30 sekund, bo izid testa morda napačen.)

Epruveto držite pokonci in nanjo prilepite etiketo s črtno kodo z napisom "00-minutna vrednost" tako, da so črte v vodoravnem položaju.

4.Po enakem postopku napolnite z izdihanim zrakom še drugo epruveto (oznaka: "Čas vzorčenja: 00- minutna vrednost").

5.Takoj po tem mora bolnik popiti 100 ml 100-% pomarančnega soka.

6.Sledi priprava raztopine:

Iz kompleta vzemite lonček z napisom "13C-sečnina prašek", ga odprite in do 3/4 napolnite z navadno vodo.

Lonček zaprite in ga previdno stresajte, dokler se prašek ne raztopi. Prelijte vsebino v kozarec.

Lonček do roba napolnite z vodo še drugič in tretjič in dodajte to vsebino v kozarec (celotna količina vode mora biti približno 30 ml).

7.Raztopino mora bolnik popiti takoj. Zapišite si točen čas zaužitja.

8.Trideset minut po zaužitju testne raztopine zberite vzorca 30-minutnih vrednosti v preostala vsebnika (oznaka: "Čas vzorčenja: 30-minutna vrednost"), kot je opisano v korakih 3 in 4. Za ta vzorca uporabite etiketi s črtno kodo z napisom "30-minutna vrednost".

9.Ustrezno etiketo s črtno kodo nalepite tudi na bolnikov podatkovni list. Na koncu zapečatite paket z nalepko.

10.Epruvete morate v originalni ovojnini poslati v usposobljen laboratorij, kjer jih bodo analizirali.

Podrobnosti testiranja in analize vzorcev izdihanega zraka za laboratorije

Vzorce izdihanega zraka, zbrane v 10 ml steklenih ali plastičnih epruvetah ali, analiziramo s spektrometrično metodo določanja razmerja mase izotopov (IRMS).

Analiza razmerja med 13C in 12C v izdihanem ogljikovem dioksidu je sestavni del diagnostičnega postopka z zdravilom Test Helicobacter INFAI za otroke v starosti 3 – 11 let. Natančnost testa je močno odvisna od kakovosti analize izdihanega zraka. Podroben opis parametrov analize zraka – linearnost, stabilnost

(natančnost referenčnega plina), ter natančnost meritev – sta bistvena pogoja za točnost testnih rezultatov. Zagotoviti morate, da bo analizo opravil usposobljen laboratorij. Metoda validirana za opisano rabo je naslednja:

Priprava vzorcev za IRMS

Za določitev razmerja med 13C in 12C v izdihanem ogljikovem dioksidu z masno spektrometrično analizo, moramo ogljikov dioksid ločiti od zraka in ga vnesti v masni spektrometer. Avtomatski sistem priprave vzorcev za masne spektrometre, namenjen analizi izdihanega zraka, je osnovan na plinsko-kromatografski tehniki ločevanja z neprekinjenim pretokom.

Vodo odstranimo iz vzorca z vodno zaporo z nafionom ali s plinsko-kromatografskim sistemom, ki loči posamezne pline v plinsko-kromatografski koloni s helijem kot eluentom. Z ionizacijskim detektorjem določimo vrste posameznih plinov, ko ti prehajajo skozi kolono. V masni spektrometer vnesemo frakcijo ogljikovega dioksida, ki jo določimo z zanj značilnim retencijskim časom.

Masno spektrometrična analiza

Za analizo ločenega ogljikovega dioksida se morajo njegove molekule ionizirati in oblikovati v žarek. Molekule se nato pospešijo v električnem polju, odklonijo v magnetnem polju in na koncu detektirajo. Teh pet procesov poteka v analizatorju masnega spektrometra, ki je sestavljen iz treh ločenih delov: vira, cevi in detektorja. Ionizacija, tvorba žarka in pospešek potekajo v viru, magnetni odklon poteka v cevi in detekcija v kolektorju.

Dovod vzorca

Za uvajanje ogljikovega dioksida v analizator je na voljo veliko sistemov za dovod vzorcev. Za analizo izdihanega zraka je ključno razmerje ogljikovega dioksida v vzorcu glede na referenčni standardni plin. To zagotavlja visoko natančnost sistema, kajti vsebina izotopa v ogljikovem dioksidu je izračunana glede na neodvisni standard.

Specifikacije za določitev razmerja med 13C in 12C

Koncept testa izdihanega zraka je zasnovan na uporabi s 13C specifično označene sečnine, katere porabo v presnovi nadzorujemo z merjenjem 13CO2 v izdihanem zraku.

Masni spektrometer mora imeti naslednje funkcije:

Večkratna ponovitev analize:

Vsaj tri zaporedne analize istega vzorca.

Zavarovan dostop:

Shranjevanje delovnih parametrov in rezultatov z varovanim

 

dostopom, da se prepreči poznejše spreminjanje podatkov.

Nastavitev:

Razmerje med 13C in 12C glede na standard PDB (Pee Dee

 

Belemnite)

Zanka za vzorec:

< 200 µl

Glavni testi, s katerimi preverimo specifikacije, so linearnost, stabilnost (natančnost referenčnega plina) in natančnost meritev.Vsi masni spektrometri za analizo izdihanega zraka morajo ustrezati naslednjim specifikacijam:

Linearnost:

≤ 0,5

‰ za vzorce izdihanega zraka v različnih koncentracijah med

Stabilnost:

1 % in 7 % CO2

≤ 0,2

‰ pri 10 zaporednih pulzih

Natančnost meritev:

≤ 0,3

‰ pri običajni naravni prisotnosti 13C, z uporabo 10 ml

 

epruvete s 3 % CO2 v izdihanem zraku

Okužba s Helicobacter pylori je prisotna, če razlika 13C/12C med osnovno vrednostjo in 30-minutno vrednostjo presega 4,0 ‰.

Uporabimo lahko tudi kakšno drugo primerno, validirano metodo, ki jo izvede usposobljen laboratorij.

7. IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D-44799 Bochum

Nemčija

8. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/97/045/003

9. DATUM PRIDOBITVE / PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 14. avgust 1997

Datum zadnjega podaljšanja: 14. avgust 2007

10. DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu.

1. IME ZDRAVILA

Test Helicobacter INFAI 75 mg prašek za peroralno raztopino

2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

En lonček vsebuje 75 mg praška 13C-sečnine.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Bel, kristalni prašek za peroralno raztopino.

4. KLINIČNI PODATKI

4.1 Terapevtske indikacije

Zdravilo Test Helicobacter INFAI lahko uporabljamo za in vivo diagnosticiranje gastroduodenalne okužbe s Helicobacter pylori pri:

-odraslih,

-mladostnikih, pri katerih obstaja verjetnost peptične razjede.

Zdravilo je le za diagnostično uporabo.

4.2 Odmerjanje in način uporabe

Zdravilo sme dajati samo strokovni zdravstveni delavec, sme pa se dajati samo pod ustreznim zdravniškim nadzorom.

Odmerjanje

Zdravilo Test Helicobacter INFAI je dihalni test za enkratno uporabo. Bolniki, stari 12 let ali več, morajo vzeti vsebino enega 75-miligramskega lončka.

Način uporabe

Da bo test učinkovit, morajo bolniki, stari vsaj 12 let, zaužiti 200 ml 100-% pomarančnega soka ali 1 g

citronske kisline v 200 ml vode (obrok, zaužit pred testom) ter navadno vodo, v kateri raztopimo prašek s

13C-sečnino.

Bolnik se mora prej postiti vsaj 6 ur, najbolje čez noč. Postopek testiranja traja približno 40 minut.

V primeru, da je test treba ponoviti, morate počakati do naslednjega dne.

Terapija proti bakteriji Helicobacter pylori lahko povzroči lažno negativen rezultat. Zato morate test opraviti vsaj štiri tedne po zadnji sistemski terapiji z antibiotiki in dva tedna po zadnjem odmerku zaviralcev izločanja želodčne kisline. Obe skupini zdravil lahko vplivata na status Helicobacter pylori. To

je še posebej pomembno po eradikacijski terapiji te bakterije.

Natančno morate upoštevati navodilo za uporabo v poglavju 6.6, sicer bo veljavnost rezultata vprašljiva.

4.3 Kontraindikacije

Testa ne smete uporabiti pri bolnikih, ki imajo (ali sumite, da imajo) okužbo želodčne sluznice ali atrofični gastritis, ki lahko vplivata na sečninski dihalni test (glejte poglavje 4.2 – Odmerjanje in način uporabe).

4.4 Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Samo pozitiven izid testa še ne predstavlja indikacije za eradikacijsko terapijo. Morda bo potrebna diferencialna diagnoza z invazivnimi endoskopskimi metodami, da ugotovite prisotnost drugih bolezenskih stanj, npr. razjede, avtoimunskega gastritisa in malignosti.

O diagnostični zanesljivosti zdravila Test Helicobacter INFAI ni dovolj podatkov, da bi lahko priporočili njegovo uporabo pri bolnikih z gastrektomijo in bolnikih.

Za otroke stare 3 leta ali več, je na voljo zdravilo Test Helicobacter INFAI za otroke, stare od 3 do 11 let.

Pri posameznih bolnikih z A-gastritisom (atrofičnim gastritisom) ima lahko dihalni test lažno pozitiven rezultat; za potrditev statusa Helicobacter pylori bodo morda potrebne še druge preiskave.

Če bolnik med postopkom bruha in je potrebna ponovitev testa, mora biti ta opravljena na tešče in ne pred naslednjim dnem, kot je navedeno v poglavju 4.2.

4.5 Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Na zdravilo Test Helicobacter INFAI bo vplivala vsaka terapija, ki vpliva na status Helicobacter pylori ali aktivnost ureaze.

4.6 Plodnost, nosečnost in dojenje

Ne pričakujemo, da bi testni postopek v času nosečnosti in dojenja lahko bil škodljiv. Priporočamo, da si zapišete podatke o učinkovinah, uporabljenih med eradikacijsko terapijo v času nosečnosti in dojenja.

4.7 Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Zdravilo Test Helicobacter INFAI ne vpliva na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

4.8 Neželeni učinki

Niso znani.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9 Preveliko odmerjanje

V enem odmerku je le 75 mg praška 13C-sečnine, zato ne pričakujemo možnosti prevelikega odmerjanja.

5. FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1 Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: drugi diagnostiki, oznaka ATC: VO4CX

Za količino 75 mg 13C-sečnine praška, ki se uporabi za dihalni test, farmakodinamični učinki niso opisani. Označena sečnina se po zaužitju razširi v želodčno sluznico. V prisotnosti bakterije Helicobacter pylori se 13C-sečnina presnovi z ureazo bakterije Helicobacter pylori.

2H2N(13CO)NH2 + 2H2O encim ureaza 4NH3 + 213CO2

Ogljikov dioksid preide v krvne žile. Od tam se v obliki bikarbonata prenese v pljuča in se sprosti v izdihanem zraku kot 13CO2.

V prisotnosti bakterijske ureaze se razmerje med 13C in 12C-ogljikovimi izotopi znatno spremeni. Delež

13CO2 v izdihanem zraku je določen z nedisperzivno infrardečo spektrometrijo (NDIR, non-dispersive infrared spectrometry) in predstavljen kot absolutna razlika (vrednost Δδ) med 00-minutnimi in 30- minutnimi vrednostmi.

Ureazo v želodcu proizvaja samo Helicobacter pylori. V želodčni flori so zelo redko našli druge bakterije, ki proizvajajo ureazo.

Mejna točka za razločevanje na Helicobacter pylori negativne in pozitivne bolnike je določena kot Δδ- vrednost 4 ‰. To pomeni, da povečanje Δδ-vrednosti za več kot 4 ‰ pomeni okužbo. V primerjavi z bioptično diagnostiko okužbe s Helicobacter pylori je dihalni test v kliničnih preskušanjih na 457 bolnikih dosegel obseg občutljivosti 96,5 % do 97,9 % [95 %-interval zaupanja, IZ: 94,05 % - 99,72 %] in obseg specifičnosti od 96,7 % do 100 % [95 %-IZ: 94,17 % - 103,63 %].

V odsotnosti bakterijske ureaze se bo vsa količina zaužite sečnine po absorpciji iz prebavil presnovila enako kot endogena sečnina. Amonijak, ki nastane z bakterijsko hidrolizo (kot je opisano zgoraj), se vključi v presnovo v obliki NH4+.

5.2 Farmakokinetične lastnosti

Zaužita 13C-sečnina se presnovi v ogljikov dioksid in amonijak ali se vključi v cikel sečnine v telesu. Povečanje količine 13CO2 merimo z izotopno analizo.

Absorpcija in porazdelitev 13CO2 sta hitrejši od reakcije ureaze. Torej je razkroj 13C-sečnine z bakterijsko ureazo tista stopnja, ki omejuje hitrost celotnega postopka.

Samo pri bolnikih, ki so pozitivni na Helicobacter pylori, 75 mg označene sečnine povzroči znatno povečanje 13CO2 v izdihanem zraku v prvih 30 minutah po zaužitju.

5.3 Predklinični podatki o varnosti

Ne zadevajo klinične uporabe izdelka.

6. FARMACEVTSKI PODATKI

6.1 Seznam pomožnih snovi

Navedba smiselno ni potrebna.

6.2 Inkompatibilnosti

Ne velja v tem primeru.

6.3 Rok uporabnosti

Rok uporabnosti je 3 leta.

6.4 Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

6.5 Vrsta ovojnine in vsebina

Test vsebuje 50 lončkov z dodatnimi sestavinami:

Št.

Sestavina

Količina

 

Lonček (prostornina 10 ml, iz polistirena s polietilenskim lomljivim

 

pokrovčkom), ki vsebuje 75 mg 13C-sečnine v obliki praška za peroralno

 

raztopino

 

Podatkovni list za dokumentacijo bolnika

Navodilo za uporabo

List z etiketami s črtno kodo in nalepko

6.6 Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

1.Test morate opraviti v prisotnosti usposobljene osebe.

2.Podatke o vsakem bolniku morate zabeležiti v priložen podatkovni list. Bolnik naj med izvedbo testa počiva oz. miruje.

3.Postopek pričnemo z zbiranjem vzorcev za določitev začetne vrednosti (00-minutne vrednosti):

Iz kompleta vzemite vsebnike za vzorce izdihnjenega zraka (epruveto ali vrečko) z napisom: "Čas vzorčenja: 00-minutna vrednost".

Z enega izmed vsebnikov za vzorec izdihnjenega zraka (z epruvete ali vrečke) odstranite zamašek; odvijte slamico in jo vstavite v vsebnik.

Bolnik naj počasi izdihuje skozi slamico v vsebnik za vzorec izdihnjenega zraka.

Medtem ko bolnik neprekinjeno izdihuje, izvlecite slamico in takoj zaprite vsebnik za vzorec izdihnjenega zraka (epruveto ali vrečko) s priloženim zamaškom (Če ostane odprta več kot 30 sekund, bo izid testa morda napačen.)

Epruveto ali vrečko držite pokonci in nanjo prilepite etiketo s črtno kodo z napisom "00- minutna vrednost" na vsebnik.

4.Napolnite drugo epruveto (oznaka "Čas vzorčenja: 00-minutna vrednost") z izdihanim zrakom po enakem postopku. Za analizo z infrardečo spektrometrijo uporabite samo eno vrečko.

5.Takoj po tem mora bolnik popiti 200 ml 100-% pomarančnega soka ali 200 ml vode z 1 g citronske kisline.

6.Sledi priprava raztopine:

Iz kompleta vzemite lonček z napisom "13C-sečnina prašek", ga odprite in do 3/4 napolnite z navadno vodo.

Lonček zaprite in ga previdno stresajte, dokler se prašek ne raztopi. Prelijte vsebino v kozarec.

Lonček do roba napolnite z vodo še drugič in tretjič in dodajte to vsebino v kozarec (celotna količina vode mora biti približno 30 ml).

7.Raztopino mora bolnik popiti takoj. Zapišite si točen čas zaužitja.

8.Trideset minut po zaužitju testnega odmerka (korak 7) zberite vzorce 30-minutnih vrednosti v vsebnik za vzorec z izdihanim zrakom (epruveta ali vrečka) (napis: "Čas vzorčenja: 30-minutna vrednost"), kot je opisano v koraku 3 do 4. Za te vzorce uporabite nalepko z napisom "30-minutna vrednost".

9.Ustrezno etiketo nalepite tudi na bolnikov podatkovni list. Na koncu zapečatite paket z nalepko.

10.Vsebnike z vzorcem izdihanega zraka (epruvete ali vrečke) morate poslati v usposobljen laboratorij, kjer jih bodo analizirali.

Podrobnosti testiranja in analize vzorcev izdihanega zraka za laboratorije za infrardeče analizatorje ali masno spektrometrijo (IRMS)

Infrardeča spektroskopija (NDIR)

Vzorce izdihanega zraka, zbrane v 100 ml vrečkah, analizirajte z nedisperzivno infrardečo spektrometrijo

(NDIR).

Analiza razmerja med 13C in 12C v izdihanem ogljikovem dioksidu je sestavni del diagnostičnega postopka z zdravilom Test Helicobacter INFAI. Natančnost testa je močno odvisna od kvalitetne analize izdihanega zraka. Podroben opis parametrov analize zraka – linearnost, stabilnost (natančnost referenčnega plina), ter natančnost meritev – sta bistvena pogoja za točnost testnih rezultatov.

Zagotoviti morate, da bodo opravili analizo v usposobljenem laboratoriju. Priporočamo, da opravite meritve čimprej po zbiranju testnih vzorcev in v nobenem primeru pozneje kot po 4 tednih.

Metoda validirana za opisano rabo je naslednja:

Priprava vzorcev za infrardečo spektroskopijo (NDIR)

Razmerje med 13C in 12C v ogljikovem dioksidu se določa neposredno v izdihanem zraku. Zrak boste spustili iz vrečk v spektrometer s pomočjo plinske črpalke. Stalno količino vode v vzorcu boste obdržali z vodno zaporo z nafionom. Zrak brez CO2, potreben za kalibracijo in meritve, pridobimo z vezalcem CO2, vgrajenem v analizatorju.

Infrardeča spektroskopska analiza

Pri analizi ogljikovega dioksida v izdihanem zraku izmenično usmerjamo širokopasovno infrardečo svetlobo skozi merilno komoro ter kontrolno komoro, s pomočjo prekinjevalca svetlobnega žarka. Modulirani infrardeči žarki vstopijo v infrardeče detektorje. To so 2-plastni detektorji s prednjo in zadnjo komoro, ki sta napolnjeni z enim od izotopno čistih plinov (13CO2 ali 12CO2), na katerem opravljamo meritve. Ta plinska komponenta oslabi infrardeče žarčenje v merilni komori. S tem je ravnovesje žarčenja med merilnim in kontrolnim žarkom porušeno. To vodi v nihanje temperature, ki povzroči nihanje pritiska v prednji komori infrardečega detektorja. Membranski kondenzator, ki je povezan s to komoro in izpostavljen neposredni napetosti z visokim uporom, spremeni to nihanje pritiska v izmenično napetost, ki

je merilo za izotopno sestavo ogljikovega dioksida v izdihanem zraku.

Dovod vzorca

Polavtomatski sistem odprtine za vzorec vbrizga merjeni plin v določeni količini v referenčni zrak, ki kroži v infrardečem spektrometru. To omogoča meritev razmerja med 13C in 12C v vseh koncentracijah CO2 nad 1 %.

Specifikacije za določitevrazmerja med 13C in 12C

Dihalni test je osnovan na zaužitju sečnine, označene s 13C, katere encimsko hidrolizo nadzorujemo z merjenjem 13CO2 v izdihanem zraku z nedisperzivno infrardečo spektrometrijo.

Infrardeči spektrometri za analizo izdihanega zraka morajo ustrezati naslednjim specifikacijam:

Večkratna ponovitev analize: vsaj tri zaporedne analize istega vzorca.

Zavarovan dostop: shranjevanje merilnih parametrov in rezultatov z varovanim dostopom, da se prepreči poznejše spreminjanje podatkov.

Za potrditev specifikacij moramo preizkusiti linearnost, stabilnost in natančnost meritev.

Nastavitev detektorja na ničlo s pomočjo kontrolnega plina, ki ga proizvaja spektrometer. Nastavitev detektorja na končno točko s pomočjo kalibracijskih plinov v natančnih, znanih koncentracijah. Linearnost: 0,5 ‰ za vzorce izdihanega zraka v različnih koncentracijah med 1 % in 7 % CO2

Stabilnost: 0,3 ‰ pri 10 zaporednih pulzih

Natančnost meritev: 0,5 ‰ pri običajni naravni prisotnosti 13C, z uporabo 100 ml vrečke s 3 % CO2 v izdihanem zraku

Okužba s Helicobacter pylori je prisotna, če razlika 13C/12C med osnovno vrednostjo in 30-minutno vrednostjo presega 4,0 ‰.

Uporabimo lahko tudi kakšno drugo primerno, validirano metodo, ki jo izvede usposobljen laboratorij.

Podrobnosti testiranja in analize vzorcev izdihanega zraka za laboratorije

Vzorce izdihanega zraka, zbrane v 10 ml steklenih ali plastičnih epruvetah ali, analiziramo s spektrometrično metodo določanja razmerja mase izotopov (IRMS).

Analiza razmerja med 13C in 12C v izdihanem ogljikovem dioksidu je sestavni del diagnostičnega postopka z zdravilom Test Helicobacter INFAI za otroke v starosti 3 – 11 let. Natančnost testa je močno odvisna od kakovosti analize izdihanega zraka. Podroben opis parametrov analize zraka – linearnost, stabilnost

(natančnost referenčnega plina), ter natančnost meritev – sta bistvena pogoja za točnost testnih rezultatov. Zagotoviti morate, da bo analizo opravil usposobljen laboratorij. Metoda validirana za opisano rabo je naslednja:

Priprava vzorcev za IRMS

Za določitev razmerja med 13C in 12C v izdihanem ogljikovem dioksidu z masno spektrometrično analizo, moramo ogljikov dioksid ločiti od zraka in ga vnesti v masni spektrometer. Avtomatski sistem priprave vzorcev za masne spektrometre, namenjen analizi izdihanega zraka, je osnovan na plinsko-kromatografski tehniki ločevanja z neprekinjenim pretokom.

Vodo odstranimo iz vzorca z vodno zaporo z nafionom ali s plinsko-kromatografskim sistemom, ki loči

posamezne pline v plinsko-kromatografski koloni s helijem kot eluentom. Z ionizacijskim detektorjem določimo vrste posameznih plinov, ko ti prehajajo skozi kolono. V masni spektrometer vnesemo frakcijo ogljikovega dioksida, ki jo določimo z zanj značilnim retencijskim časom.

Masno spektrometrična analiza

Za analizo ločenega ogljikovega dioksida se morajo njegove molekule ionizirati in oblikovati v žarek. Molekule se nato pospešijo v električnem polju, odklonijo v magnetnem polju in na koncu detektirajo. Teh pet procesov poteka v analizatorju masnega spektrometra, ki je sestavljen iz treh ločenih delov: vira, cevi in detektorja. Ionizacija, tvorba žarka in pospešek potekajo v viru, magnetni odklon poteka v cevi in detekcija v kolektorju.

Dovod vzorca

Za uvajanje ogljikovega dioksida v analizator je na voljo veliko sistemov za dovod vzorcev. Za analizo izdihanega zraka je ključno razmerje ogljikovega dioksida v vzorcu glede na referenčni standardni plin. To zagotavlja visoko natančnost sistema, kajti vsebina izotopa v ogljikovem dioksidu je izračunana glede na neodvisni standard.

Specifikacije za določitev razmerja med 13C in 12C

Koncept testa izdihanega zraka je zasnovan na uporabi s 13C specifično označene sečnine, katere porabo v presnovi nadzorujemo z merjenjem 13CO2 v izdihanem zraku.

Masni spektrometer mora imeti naslednje funkcije:

Večkratna ponovitev analize:

Vsaj tri zaporedne analize istega vzorca.

Zavarovan dostop:

Shranjevanje delovnih parametrov in rezultatov z varovanim

 

dostopom, da se prepreči poznejše spreminjanje podatkov.

Nastavitev:

Razmerje med 13C in 12C glede na standard PDB (Pee Dee

 

Belemnite)

Zanka za vzorec:

< 200 µl

Glavni testi, s katerimi preverimo specifikacije, so linearnost, stabilnost (natančnost referenčnega plina) in natančnost meritev.Vsi masni spektrometri za analizo izdihanega zraka morajo ustrezati naslednjim specifikacijam:

Linearnost:

≤ 0,5

‰ za vzorce izdihanega zraka v različnih koncentracijah med

Stabilnost:

1 % in 7 % CO2

≤ 0,2

‰ pri 10 zaporednih pulzih

Natančnost meritev:

≤ 0,3

‰ pri običajni naravni prisotnosti 13C, z uporabo 10 ml

 

epruvete s 3 % CO2 v izdihanem zraku

Okužba s Helicobacter pylori je prisotna, če razlika 13C/12C med osnovno vrednostjo in 30-minutno vrednostjo presega 4,0 ‰.

Uporabimo lahko tudi kakšno drugo primerno, validirano metodo, ki jo izvede usposobljen laboratorij.

Masna spektrometrija (IRMS)

Vzorce izdihanega zraka, zbrane v 10-ml steklenih ali plastičnih epruvetah, analiziramo s spektrometrično metodo določanja razmerja mase izotopov (IRMS).

Analiza razmerja med 13C in 12C v izdihanem ogljikovem dioksidu je sestavni del diagnostičnega postopka z zdravilom Test Helicobacter INFAI. Natančnost testa je močno odvisna od kakovosti analize izdihanega zraka. Podroben opis parametrov analize zraka – linearnost, stabilnost (natančnost referenčnega plina), ter natančnost meritev – sta bistvena pogoja za točnost sistema.

Zagotoviti morate, da bo analizo opravil usposobljen laboratorij. Metoda validirana za opisano rabo je naslednja:

Priprava vzorcev za IRMS

Za določitev razmerja med 13C in 12C v izdihanem ogljikovem dioksidu z masno spektrometrično analizo, moramo ogljikov dioksid ločiti od zraka in ga vnesti v masni spektrometer. Avtomatski sistem priprave vzorcev za masne spektrometre, namenjen analizi izdihanega zraka, je osnovan na plinsko-kromatografski tehniki ločevanja z neprekinjenim pretokom.

Vodo odstranimo iz vzorca z vodno zaporo z nafionom ali s plinsko-kromatografskim sistemom, ki loči posamezne pline v plinsko-kromatografski koloni s helijem kot eluentom. Z ionizacijskim detektorjem določimo vrste posameznih plinov, ko ti prehajajo skozi kolono. V masni spektrometer vnesemo frakcijo ogljikovega dioksida, ki jo določimo z zanj značilnim retencijskim časom.

Masno spektrometrična analiza

Za analizo ločenega vzorca ogljikovega dioksida je treba njegove molekule ionizirati in oblikovati v žarek. Molekule se nato pospešijo v električnem polju, odklonijo v magnetnem polju in na koncu detektirajo. Teh pet procesov poteka v analizatorju masnega spektrometra, ki je sestavljen iz treh ločenih delov: vira, cevi in detektorja. Ionizacija, tvorba žarka in pospešek potekajo v viru, magnetni odklon poteka v cevi in detekcija v kolektorju.

Dovod vzorca

Za uvajanje ogljikovega dioksida v analizator je na voljo veliko sistemov za dovod vzorcev. Za analizo izdihanega zraka je ključno razmerje ogljikovega dioksida v vzorcu glede na referenčni standardni plin. To zagotavlja visoko natančnost sistema, kajti vsebina izotopa v ogljikovem dioksidu je izračunana glede na neodvisni standard.

Specifikacije za določitev razmerja med 13C in 12C

Koncept testa izdihanega zraka je zasnovan na uporabi s 13C specifično označene sečnine, katere porabo v presnovi nadzorujemo z merjenjem 13CO2 v izdihanem zraku.

Masni spektrometer mora imeti naslednje funkcije:

Večkratna ponovitev analize: Vsaj tri zaporedne analize istega vzorca med delovanjem

Zavarovan dostop:

Shranjevanje delovnih parametrov in rezultatov z varovanim dostopom, da

 

se prepreči poznejše spreminjanje podatkov

Nastavitev:

Razmerje med 13C in 12C glede na standard PDB (Pee Dee Belemnite)

Zanka za vzorec:

< 200 µl

Glavni testi, s katerimi preverimo specifikacije, so linearnost, stabilnost (natančnost referenčnega plina) in natančnost meritev.

Vsi masni spektrometri za analizo izdihanega zraka morajo ustrezati naslednjim specifikacijam:

Linearnost:

≤ 0,5

‰ za vzorce izdihanega zraka v različnih koncentracijah med 1 % in

 

7 % CO2

Stabilnost:

≤ 0,2

‰ pri 10 zaporednih pulzih

Natančnost meritev:

≤ 0,3

‰ pri običajni naravni prisotnosti 13C, z uporabo 10 ml epruvete s

3 % CO2 v izdihanem zraku

Okužba s Helicobacter pylori je prisotna, če razlika 13C/12C med osnovno vrednostjo in 30-minutno vrednostjo presega 4,0 ‰.

Uporabimo lahko tudi kakšno drugo primerno, validirano metodo, ki jo izvede usposobljen laboratorij.

7. IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D-44799 Bochum

Nemčija

8. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/97/045/005

9. DATUM PRIDOBITVE / PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 14. avgust 1997

Datum zadnjega podaljšanja: 14. avgust 2007

10. DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu.

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept