Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Helicobacter Test INFAI (13C-urea) – Označevanje - V04CX

Updated on site: 07-Oct-2017

Ime zdravilaHelicobacter Test INFAI
ATC kodaV04CX
Substanca13C-urea
ProizvajalecINFAI, Institut für biomedizinische Analytik

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ZUNANJA KARTONSKA ŠKATLA, PAKIRANJI PO 1 LONČEK IN 50 LONČKOV

1.IME ZDRAVILA

Test Helicobacter INFAI 75 mg prašek za peroralno raztopino

13C-sečnina

2.NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

En lonček vsebuje 75 mg 13C-sečnina

3.SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Ni pomožnih snovi.

4.FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

prašek za peroralno raztopino

1 diagnostični komplet vsebuje:

1 lonček, ki vsebuje 75 mg 13C-sečnine v obliki praška za peroralno raztopino, 4 epruvete za vzorce izdihanega zraka,

1 upogljivo slamico,

podatkovni list za dokumentacijo bolnika, navodilo za uporabo,

list z etiketami in nalepko.

1 diagnostični komplet vsebuje:

1 lonček, ki vsebuje 75 mg 13C-sečnine v obliki praška za peroralno raztopino,

2 vrečki za vzorce izdihanega zraka,

1 upogljivo slamico,

podatkovni list za dokumentacijo bolnika, navodilo za uporabo,

list z etiketami in nalepko.

1 diagnostični komplet vsebuje:

50 lončkov, ki vsebujejo 75 mg 13C-sečnine v obliki praška za peroralno raztopino,

100 vrečk za vzorce izdihanega zraka,

50 upogljivih slamic,

50 podatkovnih listov za dokumentacijo bolnika,

50 navodil za uporabo,

50 listov z etiketami s črtno kodo in nalepko za zapiranje škatle.

5.POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

za peroralno uporabo

Za masno spektrometrijo.

Za infrardečo spektrometrijo.

Preberite priložena navodila za uporabo.

6.POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do:

9.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

10.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstr. 142

D – 44799 Bochum

Nemčija

12.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/97/045/001

EU/1/97/045/002

EU/1/97/045/004

13.ŠTEVILKA SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15.NAVODILA ZA UPORABO

16.PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Test Helicobacter INFAI 75 mg

PODATKI NA PRIMARNI OVOJNINI

NOTRANJA KARTONSKA ŠKATLA, PAKIRANJE 50 LONČKOV

1. IME ZDRAVILA

Test Helicobacter INFAI 75 mg prašek za peroralno raztopino

13C-sečnina

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

En lonček vsebuje 75 mg 13C -sečnine

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Ni pomožnih snovi.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

prašek za peroralno raztopino

CLINIPAC 50

50 lončkov, ki vsebujejo po 75 mg 13C-sečnine v obliki praška za peroralno raztopino.

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

za peroralno uporabo

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do:

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstr. 142

D – 44799 Bochum

Nemčija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/97/045/004

13. ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Test Helicobacter INFAI 75 mg

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

NALEPKA NA LONČKU

1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

Test Helicobacter INFAI 75 mg prašek za peroralno raztopino

13C-sečnina

za peroralno uporabo

2.POSTOPEK UPORABE

3.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

4.ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

5.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

En lonček vsebuje 75 mg 13C-sečnine

6.DRUGI PODATKI

Enkratni test.

prašek za peroralno raztopino

Preberite priložena navodila za uporabo. Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! Shranjujte pri temperaturi do 25 °C. Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept. Številka(e) dovoljenja (dovoljenj) za promet EU/1/97/045/001

EU/1/97/045/002

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstr. 142

D – 44799 Bochum

Nemčija

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ZUNANJA KARTONSKA ŠKATLA

1. IME ZDRAVILA

Test Helicobacter INFAI za otroke v starosti 3 – 11 let, 45 mg prašek za peroralno raztopino

13C-sečnina

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

En lonček vsebuje 45 mg 13C-sečnine

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Ni pomožnih snovi.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

prašek za peroralno raztopino

1 diagnostični komplet vsebuje:

1 lonček, ki vsebuje 45 mg 13C-sečnine v obliki praška za peroralno raztopino, 4 epruvete za vzorce izdihanega zraka,

1 upogljivo slamico,

podatkovni list za dokumentacijo bolnika, navodilo za uporabo,

list z etiketami s črtno kodo in nalepko za zapiranje škatle.

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

za peroralno uporabo

Pred uporabo preberite priloženo navodilo za uporabo.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

Ni posebnih opozoril.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do:

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstr. 142

D – 44799 Bochum

Nemčija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/97/045/003

13. ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Test Helicobacter INFAI 45 mg

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

NALEPKA NA LONČKU

1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

Test Helicobacter INFAI za otroke v starosti 3 – 11 let, 45 mg prašek za peroralno raztopino

13C-sečnina

za peroralno uporabo

2. POSTOPEK UPORABE

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

4. ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

5. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

En lonček vsebuje 45 mg 13C-sečnine

6. DRUGI PODATKI

Enkratni test.

prašek za peroralno raztopino

Preberite priložena navodila za uporabo. Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! Shranjujte pri temperaturi do 25 °C. Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept. Številka dovoljenja za promet EU/1/97/045/003

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstr. 142

D – 44799 Bochum

Nemčija

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

EPRUVETE ZA VZORCE IZDIHANEGA ZRAKA: STEKLENE ALI PLASTIČNE

1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

Test Helicobacter INFAI

2.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR Imaging GmbH Universitätsstr. 142

D – 44799 Bochum

Nemčija

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

4. ŠTEVILKA SERIJE

5. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

Epruvete za vzorce izdihanega zraka

00-minutna vrednost

30-minutna vrednost

Nalepite okroglo nalepko s črtno kodo

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

STRAN Z ETIKETAMI IN NALEPKO

1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

Test Helicobacter INFAI

2.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstr. 142

D – 44799 Bochum

Nemčija

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

4. ŠTEVILKA SERIJE

5. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

List z etiketami in nalepko

Črtna koda za podatkovni list za dokumentacijo bolnika

Pečatna nalepka

Črtne kode za 00-minutno vrednost Črtne kode za 30-minutno vrednost

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ZUNANJA KARTONSKA ŠKATLA, VELIKOST PAKIRANJA 50

1. IME ZDRAVILA

Test Helicobacter INFAI 75 mg prašek za peroralno raztopino

13C-sečnine

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

En lonček vsebuje 75 mg 13C-sečnine

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Ni pomožnih snovi.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

prašek za peroralno raztopino

CLINIPAC BASIC

50 lončkov, ki vsebujejo po 75 mg 13C-sečnine praška za peroralno raztopino.

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

za peroralno uporabo

Preberite priložena navodila za uporabo.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do:

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstr. 142

D – 44799 Bochum

Nemčija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/97/045/005

13. ŠTEVILKA SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Test Helicobacter INFAI 75 mg

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI ALI STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI, KADAR

ZUNANJE NI

NOTRANJA KARTONSKA ŠKATLA, PAKIRANJE 50 LONČKOV

1. IME ZDRAVILA

Test Helicobacter INFAI 75 mg prašek za peroralno raztopino

13C-sečnina

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

En lonček vsebuje 75 mg 13C -sečnine

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Ni pomožnih snovi.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

prašek za peroralno raztopino CLINIPAC BASIC

50 lončkov, ki vsebujejo po 75 mg 13C-sečnine praška za peroralno raztopino.

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

za peroralno uporabo

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do:

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR Imaging GmbH

Universitätsstr. 142

D – 44799 Bochum

Nemčija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/97/045/005

13. ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Test Helicobacter INFAI 75 mg

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

NALEPKA NA LONČKU

1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

Test Helicobacter INFAI 75 mg prašek za peroralno raztopino

13C-sečnina

za peroralno uporabo

2. POSTOPEK UPORABE

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

4. ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

5. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

En lonček vsebuje 75 mg 13C-sečnine

6. DRUGI PODATKI

Enkratni test.

prašek za peroralno raztopino

Preberite priložena navodila za uporabo. Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! Shranjujte pri temperaturi do 25 °C. Izdaja zdravila je le na recept

Številka(e) dovoljenja (dovoljenj) za promet EU/1/97/045/005

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR Imaging GmbH Universitätsstr. 142

D – 44799 Bochum

Nemčija

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept