Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Invega (paliperidone) – Označevanje - N05AX13

Updated on site: 08-Oct-2017

Ime zdravilaInvega
ATC kodaN05AX13
Substancapaliperidone
ProizvajalecJanssen-Cilag International NV

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA ZA PRETISNE OMOTE IZ PVC-PCTFE/ALU (za bele in prozorne pretisne omote)

1.IME ZDRAVILA

INVEGA 1,5 mg tablete s podaljšanim sproščanjem paliperidon

2.NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta s podaljšanim sproščanjem vsebuje 1,5 mg paliperidona.

3.SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Za dodatne informacije glejte navodilo.

4.FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

14 tablet s podaljšanim sproščanjem

28 tablet s podaljšanim sproščanjem

30 tablet s podaljšanim sproščanjem

49 tablet s podaljšanim sproščanjem

56 tablet s podaljšanim sproščanjem

98 tablet s podaljšanim sproščanjem

5.POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

Tableto pogoltnite celo, ne smete je žvečiti, razdeliti ali drobiti.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {MM/LLLL}

9.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

14 tablet s podaljšanim sproščanjem- EU/1/07/395/077 – PROZOREN PRETISNI OMOT 28 tablet s podaljšanim sproščanjem- EU/1/07/395/078 - PROZOREN PRETISNI OMOT 30 tablet s podaljšanim sproščanjem- EU/1/07/395/079 - PROZOREN PRETISNI OMOT 49 tablet s podaljšanim sproščanjem- EU/1/07/395/080 - PROZOREN PRETISNI OMOT 56 tablet s podaljšanim sproščanjem- EU/1/07/395/081 - PROZOREN PRETISNI OMOT 98 tablet s podaljšanim sproščanjem- EU/1/07/395/082 – PROZOREN PRETISNI OMOT

14 tablet s podaljšanim sproščanjem- EU/1/07/395/083 – BEL PRETISNI OMOT 28 tablet s podaljšanim sproščanjem- EU/1/07/395/084 - BEL PRETISNI OMOT 30 tablet s podaljšanim sproščanjem- EU/1/07/395/085 - BEL PRETISNI OMOT 49 tablet s podaljšanim sproščanjem- EU/1/07/395/086 - BEL PRETISNI OMOT 56 tablet s podaljšanim sproščanjem- EU/1/07/395/087 - BEL PRETISNI OMOT 98 tablet s podaljšanim sproščanjem- EU/1/07/395/088 - BEL PRETISNI OMOT

13.ŠTEVILKA SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15.NAVODILA ZA UPORABO

16.PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

invega 1,5 mg

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

PRETISNI OMOTI IZ PVC-PTFE/ALU S 7 IN 10 TABLETAMI (za bele in prozorne pretisne omote)

1. IME ZDRAVILA

INVEGA 1,5 mg tablete s podaljšanim sproščanjem paliperidon

2.IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Janssen-Cilag International NV

3.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP MM/LLLL

4.ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5.DRUGI PODATKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA ZA PRETISNE OMOTE IZ OPA-ALU-PVC/ALU

1. IME ZDRAVILA

INVEGA 1,5 mg tablete s podaljšanim sproščanjem paliperidon

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta s podaljšanim sproščanjem vsebuje 1,5 mg paliperidona.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Za dodatne informacije glejte navodilo.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

14 tablet s podaljšanim sproščanjem

28 tablet s podaljšanim sproščanjem

49 tablet s podaljšanim sproščanjem

56 tablet s podaljšanim sproščanjem

98 tablet s podaljšanim sproščanjem

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

Tableto pogoltnite celo, ne smete je žvečiti, razdeliti ali drobiti.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {MM/LLLL}

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

14 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/089

28 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/090

49 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/091

56 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/092

98 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/093

13. ŠTEVILKA SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

invega 1,5 mg

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

PRETISNI OMOTI IZ OPA-ALU-PVC/ALU S 7 TABLETAMI

1. IME ZDRAVILA

INVEGA 1,5 mg tablete s podaljšanim sproščanjem paliperidon

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Janssen-Cilag International NV

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP MM/LLLL

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5. DRUGI PODATKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI ŠKATLA ZA VSEBNIK

1. IME ZDRAVILA

INVEGA 1,5 mg tablete s podaljšanim sproščanjem paliperidon

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta s podaljšanim sproščanjem vsebuje 1,5 mg paliperidona.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

laktoza monohidrat

Za dodatne informacije glejte navodilo.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

30 tablet s podaljšanim sproščanjem

350 tablet s podaljšanim sproščanjem

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

Tableto pogoltnite celo, ne smete je žvečiti, razdeliti ali drobiti.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {MM/LLLL}

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 C.

Vsebnik naj bo tesno zaprt za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

30 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/094

350 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/095

13. ŠTEVILKA SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

invega 1,5 mg

PODATKI NA PRIMARNI OVOJNINI

VSEBNIK

1. IME ZDRAVILA

INVEGA 1,5 mg tablete s podaljšanim sproščanjem paliperidon

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta s podaljšanim sproščanjem vsebuje 1,5 mg paliperidona.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Za dodatne informacije glejte navodilo.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

30 tablet s podaljšanim sproščanjem

350 tablet s podaljšanim sproščanjem

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

Tableto pogoltnite celo, ne smete je žvečiti, razdeliti ali drobiti.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {MM/LLLL}

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 C.

Plastenka naj bo tesno zaprta za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

30 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/094

350 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/095

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA ZA PRETISNE OMOTE IZ PVC-PCTFE/ALU (za bele in prozorne pretisne omote)

1. IME ZDRAVILA

INVEGA 3 mg tablete s podaljšanim sproščanjem paliperidon

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta s podaljšanim sproščanjem vsebuje 3 mg paliperidona.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

laktoza monohidrat

Za dodatne informacije glejte navodilo.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

14 tablet s podaljšanim sproščanjem

28 tablet s podaljšanim sproščanjem

30 tablet s podaljšanim sproščanjem

49 tablet s podaljšanim sproščanjem

56 tablet s podaljšanim sproščanjem

98 tablet s podaljšanim sproščanjem

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

Tableto pogoltnite celo, ne smete je žvečiti, razdeliti ali drobiti.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {MM/LLLL}

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

14 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/065 – PROZOREN PRETISNI OMOT 28 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/001 - PROZOREN PRETISNI OMOT 30 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/002 - PROZOREN PRETISNI OMOT 49 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/003 - PROZOREN PRETISNI OMOT 56 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/004 - PROZOREN PRETISNI OMOT 98 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/005 - PROZOREN PRETISNI OMOT

14 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/066 – BEL PRETISNI OMOT 28 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/021 - BEL PRETISNI OMOT 30 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/022 - BEL PRETISNI OMOT 49 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/023 - BEL PRETISNI OMOT 56 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/024 - BEL PRETISNI OMOT 98 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/025 – BEL PRETISNI OMOT

13. ŠTEVILKA SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

invega 3 mg

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

PRETISNI OMOTI IZ PVC-PTFE/ALU S 7 IN 10 TABLETAMI (za bele in prozorne pretisne omote)

1. IME ZDRAVILA

INVEGA 3 mg tablete s podaljšanim sproščanjem paliperidon

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Janssen-Cilag International NV

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP MM/LLLL

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5. DRUGI PODATKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA ZA PRETISNE OMOTE IZ OPA-ALU-PVC/ALU

1. IME ZDRAVILA

INVEGA 3 mg tablete s podaljšanim sproščanjem paliperidon

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta s podaljšanim sproščanjem vsebuje 3 mg paliperidona.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

laktoza monohidrat

Za dodatne informacije glejte navodilo.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

14 tablet s podaljšanim sproščanjem

28 tablet s podaljšanim sproščanjem

49 tablet s podaljšanim sproščanjem

56 tablet s podaljšanim sproščanjem

98 tablet s podaljšanim sproščanjem

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

Tableto pogoltnite celo, ne smete je žvečiti, razdeliti ali drobiti.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {MM/LLLL}

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

14 tablet s podaljšanim sproščanjem EU/1/07/395/067

28 tablet s podaljšanim sproščanjem EU/1/07/395/041

49 tablet s podaljšanim sproščanjem EU/1/07/395/042

56 tablet s podaljšanim sproščanjem EU/1/07/395/043

98 tablet s podaljšanim sproščanjem EU/1/07/395/044

13. ŠTEVILKA SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

invega 3 mg

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

PRETISNI OMOTI IZ OPA-ALU-PVC/ALU S 7 TABLETAMI

1. IME ZDRAVILA

INVEGA 3 mg tablete s podaljšanim sproščanjem paliperidon

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Janssen-Cilag International NV

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP MM/LLLL

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5. DRUGI PODATKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI ŠKATLA ZA VSEBNIK

1. IME ZDRAVILA

INVEGA 3 mg tablete s podaljšanim sproščanjem paliperidon

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta s podaljšanim sproščanjem vsebuje 3 mg paliperidona.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

laktoza monohidrat

Za dodatne informacije glejte navodilo.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

30 tablet s podaljšanim sproščanjem

350 tablet s podaljšanim sproščanjem

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

Tableto pogoltnite celo, ne smete je žvečiti, razdeliti ali drobiti.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {MM/LLLL}

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 C.

Vsebnik naj bo tesno zaprt za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

30 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/057

350 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/058

13. ŠTEVILKA SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

invega 3 mg

PODATKI NA PRIMARNI OVOJNINI

VSEBNIK

1. IME ZDRAVILA

INVEGA 3 mg tablete s podaljšanim sproščanjem paliperidon

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta s podaljšanim sproščanjem vsebuje 3 mg paliperidona.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

laktoza monohidrat

Za dodatne informacije glejte navodilo.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

30 tablet s podaljšanim sproščanjem

350 tablet s podaljšanim sproščanjem

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

Tableto pogoltnite celo, ne smete je žvečiti, razdeliti ali drobiti.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {MM/LLLL}

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 C.

Vsebnik naj bo tesno zaprt za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

30 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/057

350 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/058

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA ZA PRETISNE OMOTE IZ PVC-PCTFE/ALU (za bele in prozorne pretisne omote)

1. IME ZDRAVILA

INVEGA 6 mg tablete s podaljšanim sproščanjem paliperidon

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta s podaljšanim sproščanjem vsebuje 6 mg paliperidona.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

14 tablet s podaljšanim sproščanjem

28 tablet s podaljšanim sproščanjem

30 tablet s podaljšanim sproščanjem

49 tablet s podaljšanim sproščanjem

56 tablet s podaljšanim sproščanjem

98 tablet s podaljšanim sproščanjem

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

Tableto pogoltnite celo, ne smete je žvečiti, razdeliti ali drobiti.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {MM/LLLL}

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

14 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/068 - PROZOREN PRETISNI OMOT 28 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/006 - PROZOREN PRETISNI OMOT 30 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/007- PROZOREN PRETISNI OMOT 49 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/008- PROZOREN PRETISNI OMOT 56 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/009- PROZOREN PRETISNI OMOT 98 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/010- PROZOREN PRETISNI OMOT

14 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/069- BEL PRETISNI OMOT 28 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/026- BEL PRETISNI OMOT 30 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/027 - BEL PRETISNI OMOT 49 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/028- BEL PRETISNI OMOT 56 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/029 - BEL PRETISNI OMOT 98 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/030 - BEL PRETISNI OMOT

13. ŠTEVILKA SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

invega 6 mg

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

PRETISNI OMOTI IZ PVC-PTFE/ALU S 7 IN 10 TABLETAMI

1. IME ZDRAVILA

INVEGA 6 mg tablete s podaljšanim sproščanjem paliperidon

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Janssen-Cilag International NV

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP MM/LLLL

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5. DRUGI PODATKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA ZA PRETISNE OMOTE IZ OPA-ALU-PVC/ALU

1. IME ZDRAVILA

INVEGA 6 mg tablete s podaljšanim sproščanjem paliperidon

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta s podaljšanim sproščanjem vsebuje 6 mg paliperidona.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

14 tablet s podaljšanim sproščanjem

28 tablet s podaljšanim sproščanjem

49 tablet s podaljšanim sproščanjem

56 tablet s podaljšanim sproščanjem

98 tablet s podaljšanim sproščanjem

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

Tableto pogoltnite celo, ne smete je žvečiti, razdeliti ali drobiti.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {MM/LLLL}

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

14 tablet s podaljšanim sproščanjem EU/1/07/395/070

28 tablet s podaljšanim sproščanjem EU/1/07/395/045

49 tablet s podaljšanim sproščanjem EU/1/07/395/046

56 tablet s podaljšanim sproščanjem EU/1/07/395/047

98 tablet s podaljšanim sproščanjem EU/1/07/395/048

13. ŠTEVILKA SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

invega 6 mg

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

PRETISNI OMOTI IZ OPA-ALU-PVC/ALU S 7 TABLETAMI

1. IME ZDRAVILA

INVEGA 6 mg tablete s podaljšanim sproščanjem

Paliperidon

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Janssen-Cilag International NV

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP MM/LLLL

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5. DRUGI PODATKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI ŠKATLA ZA VSEBNIK

1. IME ZDRAVILA

INVEGA 6 mg tablete s podaljšanim sproščanjem paliperidon

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta s podaljšanim sproščanjem vsebuje 6 mg paliperidona.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

30 tablet s podaljšanim sproščanjem

350 tablet s podaljšanim sproščanjem

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

Tableto pogoltnite celo, ne smete je žvečiti, razdeliti ali drobiti.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {MM/LLLL}

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 C.

Vsebnik naj bo tesno zaprt za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

30 tablet s podaljšanim sproščanjem s - EU/1/07/395/059

350 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/060

13. ŠTEVILKA SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

invega 6 mg

PODATKI NA PRIMARNI OVOJNINI

VSEBNIK

1. IME ZDRAVILA

INVEGA 6 mg tablete s podaljšanim sproščanjem paliperidon

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta s podaljšanim sproščanjem vsebuje 6 mg paliperidona.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

30 tablet s podaljšanim sproščanjem

350 tablet s podaljšanim sproščanjem

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

Tableto pogoltnite celo, ne smete je žvečiti, razdeliti ali drobiti.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {MM/LLLL}

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 C.

Vsebnik naj bo tesno zaprt za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

30 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/059

350 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/060

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA ZA PRETISNE OMOTE IZ PVC-PCTFE/ALU (za bele in prozorne pretisne omote)

1. IME ZDRAVILA

INVEGA 9 mg tablete s podaljšanim sproščanjem paliperidon

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta s podaljšanim sproščanjem vsebuje 9 mg paliperidona.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

14 tablet s podaljšanim sproščanjem

28 tablet s podaljšanim sproščanjem

30 tablet s podaljšanim sproščanjem

49 tablet s podaljšanim sproščanjem

56 tablet s podaljšanim sproščanjem

98 tablet s podaljšanim sproščanjem

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

Tableto pogoltnite celo, ne smete je žvečiti, razdeliti ali drobiti.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {MM/LLLL}

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

14 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/071 - PROZOREN PRETISNI OMOT 28 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/011 - PROZOREN PRETISNI OMOT 30 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/012 - PROZOREN PRETISNI OMOT 49 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/013 - PROZOREN PRETISNI OMOT 56 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/014 - PROZOREN PRETISNI OMOT 98 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/015 - PROZOREN PRETISNI OMOT

14 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/072 - BEL PRETISNI OMOT 28 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/031 - BEL PRETISNI OMOT 30 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/032 - BEL PRETISNI OMOT 49 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/033 - BEL PRETISNI OMOT 56 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/034 - BEL PRETISNI OMOT 98 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/035 – BEL PRETISNI OMOT

13. ŠTEVILKA SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

invega 9 mg

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

PRETISNI OMOTI IZ PVC-PTFE/ALU S 7 IN 10 TABLETAMI (za bele in prozorne pretisne omote)

1. IME ZDRAVILA

INVEGA 9 mg tablete s podaljšanim sproščanjem paliperidon

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Janssen-Cilag International NV

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP MM/LLLL

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5. DRUGI PODATKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA ZA PRETISNE OMOTE IZ OPA-ALU-PVC/ALU

1. IME ZDRAVILA

INVEGA 9 mg tablete s podaljšanim sproščanjem paliperidon

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta s podaljšanim sproščanjem vsebuje 9 mg paliperidona.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

14 tablet s podaljšanim sproščanjem

28 tablet s podaljšanim sproščanjem

49 tablet s podaljšanim sproščanjem

56 tablet s podaljšanim sproščanjem

98 tablet s podaljšanim sproščanjem

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

Tableto pogoltnite celo, ne smete je žvečiti, razdeliti ali drobiti.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {MM/LLLL}

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

14 tablet s podaljšanim sproščanjem EU/1/07/395/073

28 tablet s podaljšanim sproščanjem EU/1/07/395/049

49 tablet s podaljšanim sproščanjem EU/1/07/395/050

56 tablet s podaljšanim sproščanjem EU/1/07/395/051

98 tablet s podaljšanim sproščanjem EU/1/07/395/052

13. ŠTEVILKA SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

invega 9 mg

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

PRETISNI OMOTI IZ OPA-ALU-PVC/ALU S 7 TABLETAMI

1. IME ZDRAVILA

INVEGA 9 mg tablete s podaljšanim sproščanjem paliperidon

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Janssen-Cilag International NV

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP MM/LLLL

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5. DRUGI PODATKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI ŠKATLA ZA VSEBNIK

1. IME ZDRAVILA

INVEGA 9 mg tablete s podaljšanim sproščanjem paliperidon

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta s podaljšanim sproščanjem vsebuje 9 mg paliperidona.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

30 tablet s podaljšanim sproščanjem

350 tablet s podaljšanim sproščanjem

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

Tableto pogoltnite celo, ne smete je žvečiti, razdeliti ali drobiti.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {MM/LLLL}

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 C.

Vsebnik naj bo tesno zaprt za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Janssen-Cilag International NV,

Turnhoutseweg 30,

B-2340 Beerse,

Belgija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

30 tablet s podaljšanim sproščanje - EU/1/07/395/061

350 tablet s podaljšanim sproščanje - EU/1/07/395/062

13. ŠTEVILKA SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

invega 9 mg

PODATKI NA PRIMARNI OVOJNINI

VSEBNIK

1. IME ZDRAVILA

INVEGA 9 mg tablete s podaljšanim sproščanjem paliperidon

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta s podaljšanim sproščanjem vsebuje 9 mg paliperidona.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

30 tablet s podaljšanim sproščanjem

350 tablet s podaljšanim sproščanjem

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

Tableto pogoltnite celo, ne smete je žvečiti, razdeliti ali drobiti.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {MM/LLLL}

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 C.

Vsebnik naj bo tesno zaprt za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

30 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/061

350 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/062

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA ZA PRETISNE OMOTE IZ PVC-PCTFE/ALU (za bele in prozorne pretisne omote)

1. IME ZDRAVILA

INVEGA 12 mg tablete s podaljšanim sproščanjem paliperidon

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta s podaljšanim sproščanjem vsebuje 12 mg paliperidona.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

14 tablet s podaljšanim sproščanjem

28 tablet s podaljšanim sproščanjem

30 tablet s podaljšanim sproščanjem

49 tablet s podaljšanim sproščanjem

56 tablet s podaljšanim sproščanjem

98 tablet s podaljšanim sproščanjem

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

Tableto pogoltnite celo, ne smete je žvečiti, razdeliti ali drobiti.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {MM/LLLL}

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

14 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/074 - PROZOREN PRETISNI OMOT 28 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/016 - PROZOREN PRETISNI OMOT 30 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/017 - PROZOREN PRETISNI OMOT 49 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/018 - PROZOREN PRETISNI OMOT 56 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/019 - PROZOREN PRETISNI OMOT 98 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/020 - PROZOREN PRETISNI OMOT

14 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/075 - BEL PRETISNI OMOT 28 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/036 - BEL PRETISNI OMOT 30 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/037 - BEL PRETISNI OMOT 49 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/038 - BEL PRETISNI OMOT 56 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/039 - BEL PRETISNI OMOT 98 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/040 - BEL PRETISNI OMOT

13. ŠTEVILKA SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

invega 12 mg

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

PRETISNI OMOTI IZ PVC-PTFE/ALU S 7 IN 10 TABLETAMI

1. IME ZDRAVILA

INVEGA 12 mg tablete s podaljšanim sproščanjem paliperidon

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Janssen-Cilag International NV

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP MM/LLLL

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5. DRUGI PODATKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA ZA PRETISNE OMOTE IZ OPA-ALU-PVC/ALU (za bele in prozorne pretisne omote)

1. IME ZDRAVILA

INVEGA 12 mg tablete s podaljšanim sproščanjem paliperidon

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta s podaljšanim sproščanjem vsebuje 12 mg paliperidona.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

14 tablet s podaljšanim sproščanjem

28 tablet s podaljšanim sproščanjem

49 tablet s podaljšanim sproščanjem

56 tablet s podaljšanim sproščanjem

98 tablet s podaljšanim sproščanjem

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

Tableto pogoltnite celo, ne smete je žvečiti, razdeliti ali drobiti.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {MM/LLLL}

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

14 tablet s podaljšanim sproščanjem EU/1/07/395/076

28 tablet s podaljšanim sproščanjem EU/1/07/395/053

49 tablet s podaljšanim sproščanjem EU/1/07/395/054

56 tablet s podaljšanim sproščanjem EU/1/07/395/055

98 tablet s podaljšanim sproščanjem EU/1/07/395/056

13. ŠTEVILKA SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

invega 12 mg

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

PRETISNI OMOTI IZ OPA-ALU-PVC/ALU S 7 TABLETAMI

1. IME ZDRAVILA

INVEGA 12 mg tablete s podaljšanim sproščanjem paliperidon

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Janssen-Cilag International NV

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP MM/LLLL

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5. DRUGI PODATKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI ŠKATLA ZA VSEBNIK

1. IME ZDRAVILA

INVEGA 12 mg tablete s podaljšanim sproščanjem paliperidon

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta s podaljšanim sproščanjem vsebuje 12 mg paliperidona.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

30 tablet s podaljšanim sproščanjem

350 tablet s podaljšanim sproščanjem

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

Tableto pogoltnite celo, ne smete je žvečiti, razdeliti ali drobiti.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {MM/LLLL}

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 C.

Vsebnik naj bo tesno zaprt za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

30 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/063

350 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/064

13. ŠTEVILKA SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

invega 12 mg

PODATKI NA PRIMARNI OVOJNINI

VSEBNIK

1. IME ZDRAVILA

INVEGA 12 mg tablete s podaljšanim sproščanjem paliperidon

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta s podaljšanim sproščanjem vsebuje 12 mg paliperidona.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

30 tablet s podaljšanim sproščanjem

350 tablet s podaljšanim sproščanjem

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

Tableto pogoltnite celo, ne smete je žvečiti, razdeliti ali drobiti.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {MM/LLLL}

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 C.

Vsebnik naj bo tesno zaprt za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

30 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/063

350 tablet s podaljšanim sproščanjem - EU/1/07/395/064

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept