Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

M-M-RVaxPro (measles virus Enders Edmonston strain...) – Označevanje - J07BD52

Updated on site: 08-Oct-2017

Ime zdravilaM-M-RVaxPro
ATC kodaJ07BD52
Substancameasles virus Enders Edmonston strain (live, attenuated) / mumps virus Jeryl Lynn (level B) strain (live, attenuated) / rubella virus Wistar RA 27/3 strain (live, attenuated)
ProizvajalecMSD VACCINS

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

M-M-RVAXPRO – prašek v viali in vehikel v viali – pakiranje po 1, 10

1.IME ZDRAVILA

M-M-RVAXPRO prašek in vehikel za suspenzijo za injiciranje cepivo proti ošpicam, mumpsu in rdečkam (živo)

2.NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Po pripravi cepiva 1 odmerek (0,5 ml) vsebuje:

najmanj 1 x 103

 

Virus ošpic, sev Enders’ Edmonston (živ, oslabljen)

CCID50*

Virus mumpsa, sev Jeryl Lynn™ [nivo B] (živ, oslabljen)

najmanj 12,5 x 103 CCID50*

Virus rdečk, sev Wistar RA 27/3 (živ, oslabljen)

najmanj 1 x 103

CCID50*

* 50-odstotni infektivni odmerek na celični kulturi

3.SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

sorbitol, natrijev fosfat, kalijev fosfat, saharoza, hidrolizirana želatina, medij 199 s Hanksovimi solmi, MEM, natrijev L-glutamat, neomicin, fenol rdeče, natrijev hidrogenkarbonat, klorovodikova kislina, natrijev hidroksid in voda za injekcije

4.FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

prašek in vehikel za suspenzijo za injiciranje

1 enoodmerna viala (prašek) + 1 viala (vehikel)

10 enoodmernih vial (prašek) + 10 vial (vehikel)

5.POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

intramuskularna ali subkutana uporaba Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Cepivo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

9.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte in prevažajte na hladnem ( 2 °C – 8 °C).

Ne zamrzujte.

Vialo shranjujte v zunanji ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

Po pripravi uporabite takoj ali v 8 urah, če ste shranjevali v hladilniku.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Francija

12.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/06/337/001 - pakiranje po 1

EU/1/06/337/002 - pakiranje po 10

13.ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15.NAVODILA ZA UPORABO

16.PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Sprejeta je utemeljitev, da Braillova pisava ni potrebna.

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

VIALA S PRAŠKOM

1. IME ZDRAVILA

M-M-RVAXPRO prašek za suspenzijo za injiciranje

2.IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

i.m. ali s.c. uporaba

3.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

4.ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

1 odmerek

6.DRUGI PODATKI

MSD VACCINS

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

VIALA Z VEHIKLOM

1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

Vehikel za M-M-RVAXPRO

2.POSTOPEK UPORABE

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

1 odmerek

6. DRUGI PODATKI

MSD VACCINS

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

M-M-RVAXPRO – prašek v viali in vehikel v napolnjeni injekcijski brizgi s pritrjeno iglo – pakiranje po 1, 10

1. IME ZDRAVILA

M-M-RVAXPRO prašek in vehikel za suspenzijo za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi cepivo proti ošpicam, mumpsu in rdečkam (živo)

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Po pripravi cepiva 1 odmerek (0,5 ml) vsebuje:

najmanj 1 x 103

 

Virus ošpic, sev Enders’ Edmonston (živ, oslabljen)

CCID50*

Virus mumpsa, sev Jeryl Lynn™ [nivo B] (živ, oslabljen)

najmanj 12,5 x 103 CCID50*

Virus rdečk, sev Wistar RA 27/3 (živ, oslabljen)

najmanj 1 x 103

CCID50*

* 50-odstotni infektivni odmerek na celični kulturi

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

sorbitol, natrijev fosfat, kalijev fosfat, saharoza, hidrolizirana želatina, medij 199 s Hanksovimi solmi, MEM, natrijev L-glutamat, neomicin, fenol rdeče, natrijev hidrogenkarbonat, klorovodikova kislina, natrijev hidroksid in voda za injekcije

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

prašek in vehikel za suspenzijo za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi

1 enoodmerna viala (prašek) + 1 napolnjena injekcijska brizga (vehikel) z iglo

10 enoodmernih vial (prašek) +10 napolnjenih injekcijskih brizg (vehikel) z iglami

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

intramuskularna ali subkutana uporaba Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Cepivo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte in prevažajte na hladnem ( 2 °C – 8 °C).

Ne zamrzujte.

Vialo shranjujte v zunanji ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

Po pripravi uporabite takoj ali v 8 urah, če ste shranjevali v hladilniku.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Francija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/06/337/003 - pakiranje po 1

EU/1/06/337/004 - pakiranje po 10

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Sprejeta je utemeljitev, da Braillova pisava ni potrebna.

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

M-M-RVAXPRO – prašek v viali in vehikel v napolnjeni injekcijski brizgi brez igle – pakiranje po 1, 10, 20

1. IME ZDRAVILA

M-M-RVAXPRO prašek in vehikel za suspenzijo za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi cepivo proti ošpicam, mumpsu in rdečkam (živo)

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Po pripravi cepiva 1 odmerek (0,5 ml) vsebuje:

najmanj 1 x 103

 

Virus ošpic, sev Enders’ Edmonston (živ, oslabljen)

CCID50*

Virus mumpsa, sev Jeryl Lynn™ [nivo B] (živ, oslabljen)

najmanj 12,5 x 103 CCID50*

Virus rdečk, sev Wistar RA 27/3 (živ, oslabljen)

najmanj 1 x 103

CCID50*

* 50-odstotni infektivni odmerek na tkivni kulturi

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

sorbitol, natrijev fosfat, kalijev fosfat, saharoza, hidrolizirana želatina, medij 199 s Hanksovimi solmi, MEM, natrijev L-glutamat, neomicin, fenol rdeče, natrijev hidrogenkarbonat, klorovodikova kislina, natrijev hidroksid in voda za injekcije

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

prašek in vehikel za suspenzijo za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi

1 enoodmerna viala (prašek) + 1 napolnjena injekcijska brizga (vehikel) brez igle 10 enoodmernih vial (prašek) + 10 napolnjenih injekcijskih brizg (vehikel) brez igel 20 enoodmernih vial (prašek) + 20 napolnjenih injekcijskih brizg (vehikel) brez igel

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

intramuskularna ali subkutana uporaba Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Cepivo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte in prevažajte na hladnem ( 2 °C – 8 °C).

Ne zamrzujte.

Vialo shranjujte v zunanji ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

Po pripravi uporabite takoj ali v 8 urah, če ste shranjevali v hladilniku.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Francija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/06/337/005 - pakiranje po 1

EU/1/06/337/006 - pakiranje po 10

EU/1/06/337/007 - pakiranje po 20

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Sprejeta je utemeljitev, da Braillova pisava ni potrebna.

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

M-M-RVAXPRO – prašek v viali in vehikel v napolnjeni injekcijski brizgi z eno nepritrjeno iglo – pakiranje po 1, 10, 20

1. IME ZDRAVILA

M-M-RVAXPRO prašek in vehikel za suspenzijo za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi cepivo proti ošpicam, mumpsu in rdečkam (živo)

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Po pripravi cepiva 1 odmerek (0,5 ml) vsebuje:

najmanj 1 x 103

 

Virus ošpic, sev Enders’ Edmonston (živ, oslabljen)

CCID50*

Virus mumpsa, sev Jeryl Lynn™ [nivo B] (živ, oslabljen)

najmanj 12,5 x 103 CCID50*

Virus rdečk, sev Wistar RA 27/3 (živ, oslabljen)

najmanj 1 x 103

CCID50*

* 50-odstotni infektivni odmerek na celični kulturi

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

sorbitol, natrijev fosfat, kalijev fosfat, saharoza, hidrolizirana želatina, medij 199 s Hanksovimi solmi, MEM, natrijev L-glutamat, neomicin, fenol rdeče, natrijev hidrogenkarbonat, klorovodikova kislina, natrijev hidroksid in voda za injekcije

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

prašek in vehikel za suspenzijo za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi

1 enoodmerna viala (prašek) + 1 napolnjena injekcijska brizga (vehikel) + 1 igla

10 enoodmernih vial (prašek) + 10 napolnjenih injekcijskih brizg (vehikel) + 10 igel 20 enoodmernih vial (prašek) + 20 napolnjenih injekcijskih brizg (vehikel) + 20 igel

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

intramuskularna ali subkutana uporaba Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Cepivo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte in prevažajte na hladnem ( 2 °C – 8 °C).

Ne zamrzujte.

Vialo shranjujte v zunanji ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

Po pripravi uporabite takoj ali v 8 urah, če ste shranjevali v hladilniku.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Francija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/06/337/008 - pakiranje po 1

EU/1/06/337/009 - pakiranje po 10

EU/1/06/337/010 - pakiranje po 20

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Sprejeta je utemeljitev, da Braillova pisava ni potrebna.

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

M-M-RVAXPRO – prašek v viali in vehikel v napolnjeni injekcijski brizgi z dvema nepritrjenima iglama – pakiranje po 1, 10, 20

1. IME ZDRAVILA

M-M-RVAXPRO prašek in vehikel za suspenzijo za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi cepivo proti ošpicam, mumpsu in rdečkam (živo)

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Po pripravi cepiva 1 odmerek (0,5 ml) vsebuje:

najmanj 1 x 103

 

Virus ošpic, sev Enders’ Edmonston (živ, oslabljen)

CCID50*

Virus mumpsa, sev Jeryl Lynn™ [nivo B] (živ, oslabljen)

najmanj 12,5 x 103 CCID50*

Virus rdečk, sev Wistar RA 27/3 (živ, oslabljen)

najmanj 1 x 103

CCID50*

* 50-odstotni infektivni odmerek na celični kulturi

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

sorbitol, natrijev fosfat, kalijev fosfat, saharoza, hidrolizirana želatina, medij 199 s Hanksovimi solmi, MEM, natrijev L-glutamat, neomicin, fenol rdeče, natrijev hidrogenkarbonat, klorovodikova kislina, natrijev hidroksid in voda za injekcije

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

prašek in vehikel za suspenzijo za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi

1 enoodmerna viala (prašek) + 1 napolnjena injekcijska brizga (vehikel) + 2 igli

10 enoodmernih vial (prašek) + 10 napolnjenih injekcijskih brizg (vehikel) + 20 igel 20 enoodmernih vial (prašek) + 20 napolnjenih injekcijskih brizg (vehikel) + 40 igel

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

intramuskularna ali subkutana uporaba Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Cepivo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte in prevažajte na hladnem ( 2 °C – 8 °C).

Ne zamrzujte.

Vialo shranjujte v zunanji ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

Po pripravi uporabite takoj ali v 8 urah, če ste shranjevali v hladilniku.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Francija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/06/337/011 - pakiranje po 1

EU/1/06/337/012 - pakiranje po 10

EU/1/06/337/013 - pakiranje po 20

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Sprejeta je utemeljitev, da Braillova pisava ni potrebna.

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

VIALA S PRAŠKOM

1. IME ZDRAVILA

M-M-RVAXPRO prašek za suspenzijo za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

i.m. ali s.c. uporaba

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

1 odmerek

6. DRUGI PODATKI

MSD VACCINS

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

NAPOLNJENA INJEKCIJSKA BRIZGA Z VEHIKLOM

1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

Vehikel za M-M-RVAXPRO

2. POSTOPEK UPORABE

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

1 odmerek

6. DRUGI PODATKI

MSD VACCINS

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept