Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nimvastid (rivastigmine) – Označevanje - N06DA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Ime zdravilaNimvastid
ATC kodaN06DA03
Substancarivastigmine
ProizvajalecKrka, d.d., Novo mesto

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI IN PRIMARNI OVOJNINI

ŠKATLA ZA PRETISNE OMOTE IN VSEBNIK TER NALEPKA ZA VSEBNIK

1.IME ZDRAVILA

Nimvastid 1,5 mg trde kapsule

rivastigmin

2.NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena trda kapsula vsebuje rivastigminijev hidrogentartrat v količini, ki ustreza 1,5 mg rivastigmina.

3.SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4.FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

trda kapsula

Pretisni omot: 14 trdih kapsul 28 trdih kapsul 30 trdih kapsul 56 trdih kapsul 60 trdih kapsul 112 trdih kapsul

Vsebnik:

200 trdih kapsul

250 trdih kapsul

5.POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

Kapsulo morate pogoltniti celo, ne da bi jo prej zdrobili ali odprli.

8.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

9.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

12.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

14 trdih kapsul: EU/1/09/525/001

28 trdih kapsul: EU/1/09/525/002

30 trdih kapsul: EU/1/09/525/003

56 trdih kapsul: EU/1/09/525/004

60 trdih kapsul: EU/1/09/525/005

112 trdih kapsul: EU/1/09/525/006

200 trdih kapsul: EU/1/09/525/047

250 trdih kapsul: EU/1/09/525/007

13.ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15.NAVODILA ZA UPORABO

16.PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Nimvastid 1,5 mg (le na škatli)

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

PRETISNI OMOT

1. IME ZDRAVILA

Nimvastid 1,5 mg trde kapsule

rivastigmin

2.IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

KRKA

3.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4.ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5.DRUGI PODATKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI IN PRIMARNI OVOJNINI

ŠKATLA ZA PRETISNE OMOTE IN VSEBNIK TER NALEPKA ZA VSEBNIK

1. IME ZDRAVILA

Nimvastid 3 mg trde kapsule

rivastigmin

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena trda kapsula vsebuje rivastigminijev hidrogentartrat v količini, ki ustreza 3 mg rivastigmina.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

trda kapsula

Pretisni omot: 28 trdih kapsul 30 trdih kapsul 56 trdih kapsul 60 trdih kapsul 112 trdih kapsul

Vsebnik:

200 trdih kapsul

250 trdih kapsul

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

Kapsulo morate pogoltniti celo, ne da bi jo prej zdrobili ali odprli.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

28 trdih kapsul: EU/1/09/525/008

30 trdih kapsul: EU/1/09/525/009

56 trdih kapsul: EU/1/09/525/010

60 trdih kapsul: EU/1/09/525/011

112 trdih kapsul: EU/1/09/525/012

200 trdih kapsul: EU/1/09/525/048

250 trdih kapsul: EU/1/09/525/013

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Nimvastid 3 mg (le na škatli)

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

PRETISNI OMOT

1. IME ZDRAVILA

Nimvastid 3 mg trde kapsule

rivastigmin

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

KRKA

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5. DRUGI PODATKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI IN PRIMARNI OVOJNINI

ŠKATLA ZA PRETISNE OMOTE IN VSEBNIK TER NALEPKA ZA VSEBNIK

1. IME ZDRAVILA

Nimvastid 4,5 mg trde kapsule

rivastigmin

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena trda kapsula vsebuje rivastigminijev hidrogentartrat v količini, ki ustreza 4,5 mg rivastigmina.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

trda kapsula

Pretisni omot: 28 trdih kapsul 30 trdih kapsul 56 trdih kapsul 60 trdih kapsul 112 trdih kapsul

Vsebnik:

200 trdih kapsul

250 trdih kapsul

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

Kapsulo morate pogoltniti celo, ne da bi jo prej zdrobili ali odprli.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

28 trdih kapsul: EU/1/09/525/014

30 trdih kapsul: EU/1/09/525/015

56 trdih kapsul: EU/1/09/525/016

60 trdih kapsul: EU/1/09/525/017

112 trdih kapsul: EU/1/09/525/018

200 trdih kapsul: EU/1/09/525/049

250 trdih kapsul: EU/1/09/525/019

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Nimvastid 4,5 mg (le na škatli)

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

PRETISNI OMOT

1. IME ZDRAVILA

Nimvastid 4,5 mg trde kapsule

rivastigmin

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

KRKA

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5. DRUGI PODATKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI IN PRIMARNI OVOJNINI

ŠKATLA ZA PRETISNE OMOTE IN VSEBNIK TER NALEPKA ZA VSEBNIK

1. IME ZDRAVILA

Nimvastid 6 mg trde kapsule

rivastigmin

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena trda kapsula vsebuje rivastigminijev hidrogentartrat v količini, ki ustreza 6 mg rivastigmina.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

trda kapsula

Pretisni omot: 28 trdih kapsul 30 trdih kapsul 56 trdih kapsul 60 trdih kapsul 112 trdih kapsul

Vsebnik:

200 trdih kapsul

250 trdih kapsul

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

Kapsulo morate pogoltniti celo, ne da bi jo prej zdrobili ali odprli.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

28 trdih kapsul: EU/1/09/525/020

30 trdih kapsul: EU/1/09/525/021

56 trdih kapsul: EU/1/09/525/022

60 trdih kapsul: EU/1/09/525/023

112 trdih kapsul: EU/1/09/525/024

200 trdih kapsul: EU/1/09/525/050

250 trdih kapsul: EU/1/09/525/025

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Nimvastid 6 mg (le na škatli)

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

PRETISNI OMOT

1. IME ZDRAVILA

Nimvastid 6 mg trde kapsule

rivastigmin

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

KRKA

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5. DRUGI PODATKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA

1. IME ZDRAVILA

Nimvastid 1,5 mg orodisperzibilne tablete

rivastigmin

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena orodisperzibilna tableta vsebuje rivastigminijev hidrogentartrat v količini, ki ustreza 1,5 mg rivastigmina

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Pomožna snov: sorbitol (E420).

Dodatne informacije so v priloženem navodilu za uporabo.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

orodisperzibilna tableta

14 x 1 orodisperzibilna tableta

28 x 1 orodisperzibilna tableta

30 x 1 orodisperzibilna tableta

56 x 1 orodisperzibilna tableta

60 x 1 orodisperzibilna tableta

112 x 1 orodisperzibilna tableta

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

Tablet ne prijemajte z mokrimi rokami, ker lahko razpadejo.

1.Pretisni omot primite na robovih in vzdolž perforacij nežno odtrgajte en pretisni razdelek.

2.Privzdignite rob folije in jo v celoti odlepite.

3.Tableto zvrnite na dlan.

4.Tableto položite na jezik, takoj ko jo stresete iz ovitka.

Tableto raztopite v ustih in jo pogoltnite z vodo ali brez nje.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

14 x 1 orodisperzibilna tableta: EU/1/09/525/026

28 x 1 orodisperzibilna tableta: EU/1/09/525/027

30 x 1 orodisperzibilna tableta: EU/1/09/525/028

56 x 1 orodisperzibilna tableta: EU/1/09/525/029

60 x 1 orodisperzibilna tableta: EU/1/09/525/030

112 x 1 orodisperzibilna tableta: EU/1/09/525/031

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Nimvastid 1,5 mg

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

PRETISNI OMOT

1. IME ZDRAVILA

Nimvastid 1,5 mg orodisperzibilne tablete

rivastigmin

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

KRKA

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5. DRUGI PODATKI

1.Odtrgati.

2.Odlepiti.

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA

1. IME ZDRAVILA

Nimvastid 3 mg orodisperzibilne tablete

rivastigmin

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena orodisperzibilna tableta vsebuje rivastigminijev hidrogentartrat v količini, ki ustreza 3 mg rivastigmina

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Pomožna snov: sorbitol (E420).

Dodatne informacije so v priloženem navodilu za uporabo.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

orodisperzibilna tableta

28 x 1 orodisperzibilna tableta

30 x 1 orodisperzibilna tableta

56 x 1 orodisperzibilna tableta

60 x 1 orodisperzibilna tableta

112 x 1 orodisperzibilna tableta

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

Tablet ne prijemajte z mokrimi rokami, ker lahko razpadejo.

1.Pretisni omot primite na robovih in vzdolž perforacij nežno odtrgajte en pretisni razdelek.

2.Privzdignite rob folije in jo v celoti odlepite.

3.Tableto zvrnite na dlan.

4.Tableto položite na jezik, takoj ko jo stresete iz ovitka.

Tableto raztopite v ustih in jo pogoltnite z vodo ali brez nje.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

28 x 1 orodisperzibilna tableta: EU/1/09/525/032

30 x 1 orodisperzibilna tableta: EU/1/09/525/033

56 x 1 orodisperzibilna tableta: EU/1/09/525/034

60 x 1 orodisperzibilna tableta: EU/1/09/525/035

112 x 1 orodisperzibilna tableta: EU/1/09/525/036

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Nimvastid 3 mg.

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

PRETISNI OMOT

1. IME ZDRAVILA

Nimvastid 3 mg orodisperzibilne tablete

rivastigmin

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

KRKA

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5. DRUGI PODATKI

1.Odtrgati.

2.Odlepiti.

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA

1. IME ZDRAVILA

Nimvastid 4,5 mg orodisperzibilne tablete

rivastigmin

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena orodisperzibilna tableta vsebuje rivastigminijev hidrogentartrat v količini, ki ustreza 4,5 mg rivastigmina

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Pomožna snov: sorbitol (E420).

Dodatne informacije so v priloženem navodilu za uporabo.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

orodisperzibilna tableta

28 x 1 orodisperzibilna tableta

30 x 1 orodisperzibilna tableta

56 x 1 orodisperzibilna tableta

60 x 1 orodisperzibilna tableta

112 x 1 orodisperzibilna tableta

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

Tablet ne prijemajte z mokrimi rokami, ker lahko razpadejo.

1.Pretisni omot primite na robovih in vzdolž perforacij nežno odtrgajte en pretisni razdelek.

2.Privzdignite rob folije in jo v celoti odlepite.

3.Tableto zvrnite na dlan.

4.Tableto položite na jezik, takoj ko jo stresete iz ovitka.

Tableto raztopite v ustih in jo pogoltnite z vodo ali brez nje.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

28 x 1 orodisperzibilna tableta: EU/1/09/525/037

30 x 1 orodisperzibilna tableta: EU/1/09/525/038

56 x 1 orodisperzibilna tableta: EU/1/09/525/039

60 x 1 orodisperzibilna tableta: EU/1/09/525/040

112 x 1 orodisperzibilna tableta: EU/1/09/525/041

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Nimvastid 4,5 mg.

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

PRETISNI OMOT

1. IME ZDRAVILA

Nimvastid 4,5 mg orodisperzibilne tablete

rivastigmin

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

KRKA

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5. DRUGI PODATKI

1.Odtrgati.

2.Odlepiti.

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA

1. IME ZDRAVILA

Nimvastid 6 mg orodisperzibilne tablete

rivastigmin

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena orodisperzibilna tableta vsebuje rivastigminijev hidrogentartrat v količini, ki ustreza 6 mg rivastigmina

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Pomožna snov: sorbitol (E420).

Dodatne informacije so v priloženem navodilu za uporabo.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

orodisperzibilna tableta

28 x 1 orodisperzibilna tableta

30 x 1 orodisperzibilna tableta

56 x 1 orodisperzibilna tableta

60 x 1 orodisperzibilna tableta

112 x 1 orodisperzibilna tableta

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! peroralna uporaba

Tablet ne prijemajte z mokrimi rokami, ker lahko razpadejo.

1.Pretisni omot primite na robovih in vzdolž perforacij nežno odtrgajte en pretisni razdelek.

2.Privzdignite rob folije in jo v celoti odlepite.

3.Tableto zvrnite na dlan.

4.Tableto položite na jezik, takoj ko jo stresete iz ovitka.

Tableto raztopite v ustih in jo pogoltnite z vodo ali brez nje.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

28 x 1 orodisperzibilna tableta: EU/1/09/525/042

30 x 1 orodisperzibilna tableta: EU/1/09/525/043

56 x 1 orodisperzibilna tableta: EU/1/09/525/045

60 x 1 orodisperzibilna tableta: EU/1/09/525/045

112 x 1 orodisperzibilna tableta: EU/1/09/525/046

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Nimvastid 6 mg.

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

PRETISNI OMOT

1. IME ZDRAVILA

Nimvastid 6 mg orodisperzibilne tablete

rivastigmin

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

KRKA

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5. DRUGI PODATKI

1.Odtrgati.

2.Odlepiti.

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept