Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nuwiq (simoctocog alfa) – Označevanje - B02BD02

Updated on site: 08-Oct-2017

Ime zdravilaNuwiq
ATC kodaB02BD02
Substancasimoctocog alfa
ProizvajalecOctapharma AB

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA

1.IME ZDRAVILA

Nuwiq 250 mednarodnih enot

prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

simoktokog alfa (humani rekombinantni koagulacijski faktor VIII)

2.NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

250 mednarodnih enot/vialo simoktokog alfa (100 i.e./ml po rekonstituciji)

3.SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Pomožne snovi: saharoza, natrijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, argininijev klorid, natrijev citrat dihidrat, poloksamer 188

Vehikel: voda za injekcije

Za nadaljnje informacije glejte navodila za uporabo.

4.FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

1 viala s praškom, 1 napolnjena injekcijska brizga, 1 vmesnik za vialo, 1 igla z držalom v obliki metuljčka, 2 alkoholna zloženca

1 viala s praškom vsebuje 250 mednarodnih enot simoktokog alfa. 1 napolnjena injekcijska brizga vsebuje 2,5 ml vode za injekcije.

5.POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

Za intravensko uporabo po rekonstituciji.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

9.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku. Ne zamrzujte. Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

Zdravilo je lahko shranjeno pri sobni temperaturi (do 25°C) za enkratno obdobje, ki ni daljše od 1 meseca.

Zdravilo je bilo vzeto iz hladilnika: _____________

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Octapharma AB

Lars Forssells gata 23 112 75 Stockholm Švedska

12.ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/14/936/001

13.ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila le na recept.

15.NAVODILA ZA UPORABO

16.PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Nuwiq 250

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

VIALA S PRAŠKOM ZA RAZTOPINO ZA INJICIRANJE

1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

Nuwiq 250 mednarodnih enot, prašek za raztopino za injiciranje simoktokog alfa (humani rekombinantni koagulacijski faktor VIII). Za intravensko uporabo po rekonstituciji.

2.POSTOPEK UPORABE

3.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4.ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

250 i.e./vialo

6.DRUGI PODATKI

Octapharma-Logo

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA

1. IME ZDRAVILA

Nuwiq 500 mednarodnih enot

prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

simoktokog alfa (humani rekombinantni koagulacijski faktor VIII)

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

500 mednarodnih enot/vialo simoktokog alfa (200 i.e./ml po rekonstituciji)

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Pomožne snovi: saharoza, natrijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, argininijev klorid, natrijev citrat dihidrat, poloksamer 188

Vehikel: voda za injekcije

Za nadaljnje informacije glejte navodila za uporabo.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

1 viala s praškom, 1 napolnjena injekcijska brizga, 1 vmesnik za vialo, 1 igla z držalom v obliki metuljčka, 2 alkoholna zloženca

1 viala s praškom vsebuje 500 mednarodnih enot simoktokog alfa. 1 napolnjena injekcijska brizga vsebuje 2,5 ml vode za injekcije.

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

Za intravensko uporabo po rekonstituciji.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku. Ne zamrzujte. Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

Zdravilo je lahko shranjeno pri sobni temperaturi (do 25°C) za enkratno obdobje, ki ni daljše od 1 meseca.

Zdravilo je bilo vzeto iz hladilnika: _____________

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Octapharma AB

Lars Forssells gata 23 112 75 Stockholm Švedska

12. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/14/936/002

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Nuwiq 500

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

VIALA S PRAŠKOM ZA RAZTOPINO ZA INJICIRANJE

1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

Nuwiq 500 mednarodnih enot, prašek za raztopino za injiciranje simoktokog alfa (humani rekombinantni koagulacijski faktor VIII). Za intravensko uporabo po rekonstituciji.

2. POSTOPEK UPORABE

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

500 i.e./vialo

6. DRUGI PODATKI

Octapharma-Logo

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA

1. IME ZDRAVILA

Nuwiq 1000 mednarodnih enot

prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

simoktokog alfa (humani rekombinantni koagulacijski faktor VIII)

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

1000 mednarodnih enot/vialo simoktokog alfa (400 i.e./ml po rekonstituciji)

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Pomožne snovi: saharoza, natrijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, argininijev klorid, natrijev citrat dihidrat, poloksamer 188

Vehikel: voda za injekcije

Za nadaljnje informacije glejte navodila za uporabo.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

1 viala s praškom, 1 napolnjena injekcijska brizga, 1 vmesnik za vialo, 1 igla z držalom v obliki metuljčka, 2 alkoholna zloženca

1 viala s praškom vsebuje 1000 mednarodnih enot simoktokog alfa. 1 napolnjena injekcijska brizga vsebuje 2,5 ml vode za injekcije.

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

Za intravensko uporabo po rekonstituciji.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku. Ne zamrzujte. Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

Zdravilo je lahko shranjeno pri sobni temperaturi (do 25°C) za enkratno obdobje, ki ni daljše od 1 meseca.

Zdravilo je bilo vzeto iz hladilnika: _____________

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Octapharma AB

Lars Forssells gata 23 112 75 Stockholm Švedska

12. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/14/936/003

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Nuwiq 1000

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

VIALA S PRAŠKOM ZA RAZTOPINO ZA INJICIRANJE

1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

Nuwiq 1000 mednarodnih enot, prašek za raztopino za injiciranje simoktokog alfa (humani rekombinantni koagulacijski faktor VIII). Za intravensko uporabo po rekonstituciji.

2. POSTOPEK UPORABE

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

1000 i.e./vialo

6. DRUGI PODATKI

Octapharma-Logo

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA

1. IME ZDRAVILA

Nuwiq 2000 mednarodnih enot

prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

simoktokog alfa (humani rekombinantni koagulacijski faktor VIII)

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

2000 mednarodnih enot/vialo simoktokog alfa (800 i.e./ml po rekonstituciji)

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Pomožne snovi: saharoza, natrijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, argininijev klorid, natrijev citrat dihidrat, poloksamer 188

Vehikel: voda za injekcije

Za nadaljnje informacije glejte navodila za uporabo.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

1 viala s praškom, 1 napolnjena injekcijska brizga, 1 vmesnik za vialo, 1 igla z držalom v obliki metuljčka, 2 alkoholna zloženca

1 viala s praškom vsebuje 2000 mednarodnih enot simoktokog alfa. 1 napolnjena injekcijska brizga vsebuje 2,5 ml vode za injekcije.

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

Za intravensko uporabo po rekonstituciji.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku. Ne zamrzujte. Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

Zdravilo je lahko shranjeno pri sobni temperaturi (do 25°C) za enkratno obdobje, ki ni daljše od 1 meseca.

Zdravilo je bilo vzeto iz hladilnika: _____________

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Octapharma AB

Lars Forssells gata 23 112 75 Stockholm Švedska

12. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/14/936/004

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila le na recept.

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Nuwiq 2000

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

VIALA S PRAŠKOM ZA RAZTOPINO ZA INJICIRANJE

1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

Nuwiq 2000 mednarodnih enot, prašek za raztopino za injiciranje simoktokog alfa (humani rekombinantni koagulacijski faktor VIII). Za intravensko uporabo po rekonstituciji.

2. POSTOPEK UPORABE

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

2000 i.e./vialo

6. DRUGI PODATKI

Octapharma-Logo

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

NAPOLNJENA INJEKCIJSKA BRIZGA Z 2,5 ML VODE ZA INJEKCIJE

1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

Vehikel za Nuwiq

Voda za injekcije

2. POSTOPEK UPORABE

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

2,5 ml

6. DRUGI PODATKI

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept