Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Izberi jezik

Olanzapine Cipla (Olanzapine Neopharma) (olanzapine) – Označevanje - N05AH03

Updated on site: 08-Oct-2017

Ime zdravilaOlanzapine Cipla (Olanzapine Neopharma)
ATC kodaN05AH03
Substancaolanzapine
ProizvajalecCipla (EU) Limited

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA Z OBLOŽENIMI TABLETAMI V PRETISNIH OMOTIH

1. IME ZDRAVILA

Olanzapin Cipla 2,5 mg obložene tablete olanzapin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

promet

2.

NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

 

 

Ena obložena tableta vsebuje 2,5 mg olanzapina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

 

Vsebuje laktozo monohidrat. Za nadaljnje informacije glejte navodilo za uporabo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dovoljenja

 

 

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

 

 

28 obloženih tablet

 

 

 

 

 

56 obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

Za peroralno uporabo.

ve

 

 

 

 

 

 

 

Pred uporabo preberite priloženo navodilo.

6. POSEBNO OPOZORILO

POGLEDA INO SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ

 

 

nima

 

DOSEGA OTROK

Zdravilo

 

 

shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

 

 

8.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

 

 

9.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v originalni ovojnini.

Shranjujte pri temperaturi do 30°C.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Cipla (EU) Limited, Hillbrow House, Hillbrow Road, Esher, Surrey, KT10 9NW, Velika Britanija Tel: +44 (0)1372 461407

 

Faks: +44 (0)1372 461401

 

 

 

 

 

promet

 

12.

ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET.

 

 

 

EU/1/07/426/001

 

 

 

 

 

 

 

28 obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/426/002

56 obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

13.

ŠTEVILKA SERIJE

 

 

 

 

za

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

dovoljenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

 

 

 

 

Izdaja zdravila je le na recept.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

15.

NAVODILA ZA UPORABO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ve

 

 

 

 

16.

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

 

 

 

 

 

 

 

 

nima

 

 

 

 

 

 

 

OlanzapinCipla 2,5 mg

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

 

 

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNIH OMOTIH ALI

DVOJNI TRAKOVIH

MRZLO OBLIKOVANI ALUMINISKI PRETISNI OMOTI

1. IME ZDRAVILA

Olanzapin Cipla 2,5 mg obložene tablete olanzapin

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Cipla (EU) Ltd

3.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

za

 

EXP

 

 

ādovoljenja

 

4.

ŠTEVILKA SERIJE

 

 

 

Lot

 

 

 

 

5.

DRUGI PODATKI

 

 

 

 

nima

ve

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

promet

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA Z OBLOŽENIMI TABLETAMI V PRETISNIH OMOTIH

1. IME ZDRAVILA

Olanzapin Cipla 5 mg obložene tablete olanzapin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

promet

2.

NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

 

 

Ena obložena tableta vsebuje 5 mg olanzapina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

 

Vsebuje laktozo monohidrat. Za nadaljnje informacije glejte navodilo za uporabo.

 

 

 

 

 

 

 

dovoljenja

 

 

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

 

 

28 obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

56 obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

5.

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

 

 

Za peroralno uporabo.

nima

ve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred uporabo preberite priloženo navodilo.

 

 

 

 

 

6.

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ POGLEDA IN

Zdravilo

 

 

 

 

 

 

 

DOSEGA OTROK

 

 

 

 

 

 

shranjujte nedosegljivo otrokom!

 

 

 

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

 

 

 

 

 

 

8.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

9.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v originalni ovojnini.

Shranjujte pri temperaturi do 30°C.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE

NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Cipla (EU) Limited, Hillbrow House, Hillbrow Road, Esher, Surrey, KT10 9NW, Velika Britanija

Tel: +44 (0)1372 461407

promet

 

Faks: +44 (0)1372 461401

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET.

EU/1/07/426/003

 

 

 

 

 

28 obloženih tablet

 

 

za

 

EU/1/07/426/004

56 obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

ŠTEVILKA SERIJE

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

 

 

Izdaja zdravila je le na recept.

 

 

ā

dovoljenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NAVODILA ZA UPORABO

 

 

 

 

 

 

 

ve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

 

 

Olanzapin Cipla 5 mg

 

 

 

 

 

 

Zdravilo

nima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNIH OMOTIH ALI

DVOJNI TRAKOVIH

MRZLO OBLIKOVANI ALUMINISKI PRETISNI OMOTI

1. IME ZDRAVILA

Olanzapin Cipla 5 mg obložene tablete olanzapin

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Cipla (EU) Ltd

3.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

za

 

EXP

 

 

ādovoljenja

 

4.

ŠTEVILKA SERIJE

 

 

 

Lot

 

 

 

 

5.

DRUGI PODATKI

 

 

 

 

nima

ve

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

promet

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA Z OBLOŽENIMI TABLETAMI V PRETISNIH OMOTIH

1. IME ZDRAVILA

Olanzapin Cipla 7,5 mg obložene tablete olanzapin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

promet

2.

NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

 

 

Ena obložena tableta vsebuje 7,5 mg olanzapina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

 

Vsebuje laktozo monohidrat. Za nadaljnje informacije glejte navodilo za uporabo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dovoljenja

 

 

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

 

 

28 obloženih tablet

 

 

 

 

 

56 obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

Za peroralno uporabo.

ve

 

 

 

 

 

 

 

Pred uporabo preberite priloženo navodilo.

6. POSEBNO OPOZORILOPOGLEDA INO SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ

 

 

nima

 

DOSEGA OTROK

Zdravilo

 

 

shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

 

 

8.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

 

 

9.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v originalni ovojnini.

Shranjujte pri temperaturi do 30°C.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Cipla (EU) Limited, Hillbrow House, Hillbrow Road, Esher, Surrey, KT10 9NW, Velika Britanija Tel: +44 (0)1372 461407

Faks: +44 (0)1372 461401

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET.

EU/1/07/426/005 28 obloženih tablet

EU/1/07/426/006 56 obloženih tablet

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Izdaja zdravila je le na recept.

15.

NAVODILA ZA UPORABO

ā

 

 

 

 

16.

 

 

ve

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

 

 

nima

 

 

Olanzapin Cipla 7,5 mg

 

 

Zdravilo

 

 

 

dovoljenja

za

 

promet

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNIH OMOTIH ALI

DVOJNI TRAKOVIH

MRZLO OBLIKOVANI ALUMINISKI PRETISNI OMOTI

1. IME ZDRAVILA

Olanzapin Cipla 7,5 mg obložene tablete olanzapin

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Cipla (EU) Ltd

3.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

za

 

EXP

 

 

ādovoljenja

 

4.

ŠTEVILKA SERIJE

 

 

 

Lot

 

 

 

 

5.

DRUGI PODATKI

 

 

 

 

nima

ve

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

promet

Ena obložena tableta vsebuje 10
PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI
ŠKATLA Z OBLOŽENIMI TABLETAMI V PRETISNIH OMOTIH
1. IME ZDRAVILA
Olanzapin Cipla 10 mg obložene tablete olanzapin

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

mg olanzapina. Za nadaljnje informacije glejte navodiloprometza uporabo.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Vsebuje laktozo monohidrat.

 

 

za

 

 

 

 

 

 

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

 

7 obloženih tablet

 

 

 

 

28 obloženih tablet

 

 

 

 

 

56 obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

5.

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

 

 

 

 

 

 

dovoljenja

 

Za peroralno uporabo.

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ve

 

 

Pred uporabo preberite priloženo navodilo.

6. POSEBNO OPOZORILOPOGLEDA INO SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ

 

 

nima

 

DOSEGA OTROK

Zdravilo

 

 

shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

 

 

8.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

 

 

9.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v originalni ovojnini.

Shranjujte pri temperaturi do 30°C.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE

NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Cipla (EU) Limited, Hillbrow House, Hillbrow Road, Esher, Surrey, KT10 9NW, Velika Britanija

Tel: +44 (0)1372 461407

 

 

 

 

 

promet

Faks: +44 (0)1372 461401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET.

 

EU/1/07/426/007

 

 

 

 

 

 

 

 

7 obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/426/008

28 obloženih tablet

 

 

 

 

za

 

 

EU/1/07/426/009 56 obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dovoljenja

 

 

13.

ŠTEVILKA SERIJE

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

 

 

 

Izdaja zdravila je le na recept.

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

ve

 

 

 

NAVODILA ZA UPORABO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nima

 

 

 

 

 

 

16.

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

 

 

 

Olanzapin Cipla 10 mg

 

 

 

 

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

 

 

 

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNIH OMOTIH ALI

DVOJNI TRAKOVIH

MRZLO OBLIKOVANI ALUMINISKI PRETISNI OMOTI

1. IME ZDRAVILA

Olanzapin Cipla 10 mg obložene tablete olanzapin

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Cipla (EU) Ltd

3.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

za

 

EXP

 

 

ādovoljenja

 

4.

13. ŠTEVILKA SERIJE

 

 

 

Lot

 

 

 

 

5.

DRUGI PODATKI

 

 

 

 

nima

ve

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

promet

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI
ŠKATLA Z OBLOŽENIMI TABLETAMI V PRETISNIH OMOTIH
1. IME ZDRAVILA
Olanzapin Cipla 15 mg obložene tablete olanzapin

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena obložena tableta vsebuje 15

mg olanzapina. Za nadaljnje informacije glejte navodilo za uporabo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

promet

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

 

 

 

Vsebuje laktozo monohidrat.

 

 

 

za

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

 

 

28 obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

56 obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dovoljenja

 

 

Za peroralno uporabo.

 

 

ā

 

 

 

Pred uporabo preberite priloženo navodilo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ve

 

 

 

6.

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ POGLEDA IN

 

 

DOSEGA OTROK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nima

 

 

 

 

 

 

shranjujte nedosegljivo otrokom!

 

 

 

 

 

 

 

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

 

 

 

 

 

 

8.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

 

EXP

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v originalni ovojnini.

Shranjujte pri temperaturi do 30°C.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE

NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Cipla (EU) Limited, Hillbrow House, Hillbrow Road, Esher, Surrey, KT10 9NW, Velika Britanija

 

Tel: +44 (0)1372 461407

 

 

 

promet

 

Faks: +44 (0)1372 461401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

ŠTEVILKA (E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET.

 

 

EU/1/07/426/010

 

 

 

 

 

 

 

28 obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/426/011

56 obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dovoljenja

za

 

 

13.

ŠTEVILKA SERIJE

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

 

 

 

 

Izdaja zdravila je le na recept.

 

 

 

 

 

15.

NAVODILA ZA UPORABO

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nima

 

 

 

 

 

 

ve

 

 

 

 

16.

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

 

 

 

 

Olanzapin Cipla 15 mg

 

 

 

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

 

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNIH OMOTIH ALI

DVOJNI TRAKOVI

MRZLO OBLIKOVANI ALUMINISKI PRETISNI OMOTI

1. IME ZDRAVILA

Olanzapin Cipla 15 mg obložene tablete olanzapin

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Cipla (EU) Ltd

3.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

za

 

EXP

 

 

ādovoljenja

 

 

 

 

 

4.

13. ŠTEVILKA SERIJE

 

 

Lot

 

 

 

 

5.

DRUGI PODATKI

 

 

 

 

nima

ve

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

promet

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept