Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ovitrelle (choriogonadotropin alfa) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - G03GA08

Updated on site: 09-Oct-2017

Ime zdravilaOvitrelle
ATC kodaG03GA08
Substancachoriogonadotropin alfa
ProizvajalecMerck Serono Europe Limited

1.IME ZDRAVILA

Ovitrelle 250 mikrogramov/0,5 ml, raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Ena napolnjena injekcijska brizga vsebuje 250 mikrogramov horiogonadotropina alfa* (kar ustreza približno 6.500 i.e.) v 0,5 ml raztopine.

*rekombinanti humani horiogonadotropin, r-hCG, pridobljen iz celic jajčnika kitajskega hrčka

(Chinese hamster ovary – CHO) s tehnologijo rekombinantne DNA.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi.

Bistra in brezbarvna do rahlo rumena raztopina.

pH raztopine je 7,0 ± 0,3 in osmolalnost je 250-400 mOsm/kg.

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Terapevtske indikacije

Zdravilo Ovitrelle je indicirano za zdravljenje:

Odraslih žensk, ki so v postopku sprožitve superovulacije pred postopki asistirane reprodukcije, kot je npr. in vitro oploditev (IVF): zdravilo Ovitrelle se uporablja za sprožitev dokončnega folikelskega dozorevanja in luteinizacije po stimulaciji folikelske rasti.

Odraslih žensk brez ovulacije ali z oligoovulacijo: pri teh ženskah se zdravilo Ovitrelle uporablja za sprožitev ovulacije in luteinizacije po stimulaciji folikelske rasti.

4.2Odmerjanje in način uporabe

Zdravljenje z zdravilom Ovitrelle mora potekati pod nadzorom zdravnika, izkušenega v zdravljenju težav s plodnostjo.

Odmerjanje

Največji odmerek je 250 mikrogramov. Zdravilo se mora uporabljati po naslednji odmerni shemi:

Ženske, v postopku sprožitve superovulacije pred postopki asistirane reprodukcije, kot je npr.

oploditev in vitro (IVF):

Eno napolnjeno injekcijsko brizgo zdravila Ovitrelle (250 mikrogramov) se injicira 24 do 48 ur po zadnji aplikaciji pripravka s folikle stimulirajočim hormonom (FSH) ali humanim menopavznim gonadotropinom (hMG), to je, ko je dosežena optimalna stimulacija folikelske rasti.

Ženske brez ovulacije ali z oligoovulacijo:

Eno napolnjeno injekcijsko brizgo zdravila Ovitrelle (250 mikrogramov) se injicira 24 do 48 ur potem, ko je dosežena optimalna stimulacija folikelske rasti. Bolnici svetujemo, da ima spolni odnos na dan, ko dobi injekcijo zdravila Ovitrelle, in dan potem.

Posebne populacije

Okvarjeno delovanje ledvic ali jeter

Varnosti, učinkovitosti in farmakokinetike zdravila Ovitrelle pri bolnikih z okvarjenim delovanjem ledvic ali jeter niso ugotavljali.

Pediatrična populacija

Zdravilo Ovitrelle ni primerno za uporabo pri pediatrični populaciji.

Način uporabe

Za subkutano uporabo. Samoinjiciranje zdravila Ovitrelle lahko izvajajo samo bolnice, ki so bile ustrezno podučene in imajo možnost nasveta strokovnjaka.

Zdravilo Ovitrelle je samo za enkratno uporabo.

4.3Kontraindikacije

preobčutljivost na učinkovino ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1

tumorji hipotalamusa ali hipofizne žleze

povečanje ali cista jajčnika, ki ni posledica policistične bolezni jajčnikov

ginekološke krvavitve neznane etiologije

karcinom jajčnika, maternice ali dojke

zunajmaternična nosečnost v zadnjih 3 mesecih

aktivne trombembolične motnje

primarna insuficienca jajčnikov,

malformacije spolnih organov, ki niso združljive z nosečnostjo,

maternični miomi, ki niso združljivi z nosečnostjo,

ženske po menopavzi

4.4Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom zdravljenja je treba oceniti neplodnost para kot primerno, ter ugotoviti morebitne kontraindikacije za nosečnost. Bolnice moramo zlasti pregledati glede hipotiroidizma, adrenokortikalne insuficience, hiperprolaktinemije in hipofiznih ali hipotalamičnih tumorjev in jih ustrezno specifično zdraviti.

Kliničnih izkušenj z zdravilom Ovitrelle pri zdravljenju drugih stanj (kot je insuficienca rumenega telesca ali stanja pri moškem) ni, zato zdravilo Ovitrelle ni indicirano za ta stanja.

Sindrom hiperstimulacije jajčnikov (Ovarian Hyperstimulation Syndrome - OHSS)

Pri bolnicah, ki so v postopku stimulacije jajčnikov, je povečano tveganje za razvoj OHSS zaradi razvoja več foliklov.

Sindrom hiperstimulacije jajčnikov se lahko razvije v resen zaplet, za katerega so značilne velike ciste na jajčnikih, nagnjene k rupturi, povečanje telesne mase, dispneja, oligurija ali pojav ascitesa v klinični sliki disfunkcije obtočil. Pri hudem sindromu hiperstimulacije jajčnikov je lahko v redkih primerih zaplet hemoperitonej, respiratorna stiska, zasuk jajčnika in trombembolija.

Za zmanjšanje tveganja OHSS je treba pred zdravljenjem in nato v rednih časovnih presledkih opraviti ultrazvočni pregled folikularnega razvoja in/ali določiti koncentracije estradiola v serumu. Pri ženskah brez ovulacije je tveganje za sindrom hiperstimulacije jajčnikov povečano, če imajo serumsko koncentracijo estradiola >1.500 pg/ml (5.400 pmol/l) in več kot 3 folikle s premerom 14 mm ali več. Pri postopkih asistirane reprodukcije je tveganje za OHSS povečano pri serumski koncentraciji estradiola >3.000 pg/ml (11.000 pmol/l) in 18 ali več foliklih s premerom 11 mm ali več.

OHSS zaradi čezmernega odziva jajčnikov se je mogoče izogniti z opustitvijo dajanja hCG. Zato se pri pojavu znakov hiperstimulacije jajčnikov, kot je koncentracija estradiola >5.500 pg/ml (20.000 pmol/l) in/ali je vseh foliklov 30 ali več, priporoča opustitev dajanja hCG, bolnici pa naj se svetuje vzdržnost od spolnih odnosov ali uporaba mehanskih kontracepcijskih metod vsaj 4 dni.

Večplodna nosečnost

Incidenca večplodne nosečnosti in rojstev (povečini dvojčkov) je pri bolnicah, zdravljenih z indukcijo ovulacije, večja kot pri tistih, ki naravno zanosijo. Tveganje za večplodno nosečnost po postopkih asistirane reprodukcije je povezano s številom prenesenih embrijev.

Strogo upoštevanje predpisanega odmerjanja zdravila Ovitrelle, režima dajanja in skrbno nadzorovanje zdravljenja, zmanjšajo pogostnost tveganja OHSS in večplodnih nosečnosti.

Spontani splav

Delež spontanih splavov je tako pri bolnicah brez ovulacije in ženskah v postopku asistirane reprodukcije, večji kot pri zdravi populaciji, vendar primerljiv z deležem spontanih splavov pri ženskah, ki imajo druge težave s plodnostjo.

Zunajmaternična nosečnost

Ker imajo neplodne ženske, ki se zdravijo s postopki asistirane reprodukcije, zlasti oploditve in vitro, pogosto abnormalnosti jajcevodov, je lahko incidenca zunajmaterničnih nosečnosti večja. Pomembno je, da se z zgodnjim ultrazvokom potrdi, da je nosečnost maternična in izključi možnost zunajmaternične nosečnosti.

Kongenitalne malformacije

Incidenca kongenitalnih malformacij po postopkih asistirane reprodukcije je lahko neznatno višja kot pri spontani zanositvi. Menijo, da je vzrok v razlikah v značilnostih staršev (npr. starost matere, značilnosti sperme) in višji incidenci večplodnih nosečnosti.

Trombembolični dogodki

Pri ženskah z nedavno ali obstoječo trombembolično boleznijo ali pri ženskah s splošno znanimi dejavniki tveganja za trombembolične dogodke, kot so osebna ali družinska anamneza, zdravljenje z gonadotropini lahko še bolj povečajo tveganje za poslabšanje ali pojav teh dogodkov. Pri teh ženskah je treba prednosti dajanja gonadotropina pretehtati glede na tveganja. Vendar pa je treba opomniti, da nosečnost sama po sebi in OHSS zvečujeta tveganje za trombembolične dogodke kot so pljučna embolija, ishemična kap ali miokardni infarkt.

Vpliv na rezultate testiranja v serumu ali urinu

Po dajanju lahko zdravilo Ovitrelle do deset dni vpliva na imunološko določanje serumskega/urinskega hCG, kar lahko povzroči lažno pozitiven nosečnostni test.

Bolnice je treba na to opozoriti.

Drugi podatki

Med zdravljenjem z zdravilom Ovitrelle je možna manjša stimulacija ščitnice, katere klinični pomen ni znan.

To zdravilo vsebuje manj kot 1 mmol (23 mg) natrija na odmerek, kar v bistvu pomeni "brez natrija".

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Specifičnih študij medsebojnega delovanja zdravila Ovitrelle z drugimi zdravili niso izvedli, vendar pa ni poročil o klinično pomembnih interakcijah z drugimi zdravili med zdravljenjem s hCG.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Za uporabo zdravila Ovitrelle med nosečnostjo ni indikacij. Ni na voljo kliničnih podatkov o izpostavljenosti zdravilu med nosečnostjo. Študij o vplivu horiogonadotropina alfa na sposobnost razmnoževanja pri živalih niso izvedli (glejte poglavje 5.3). Potencialno tveganje za človeka ni znano.

Dojenje

Zdravilo Ovitrelle ni indicirano med dojenjem. Podatkov o izločanju horiogonadotropina alfa v mleko ni.

Plodnost

Zdravilo Ovitrelle je indicirano za uporabo ob neplodnosti (glejte poglavje 4.1).

4.7.Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev

Pričakuje se, da zdravilo Ovitrelle nima vpliva ali ima zanemarljiv vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev.

4.8Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

V primerjalnih študijah z različnimi odmerki zdravila Ovitrelle, so ugotovili, da so naslednje neželene reakcije povezane z velikostjo odmerka zdravila Ovitrelle: OHSS, bruhanje in slabost. OHSS so opazili pri približno 4 % bolnic, zdravljenih z zdravilom Ovitrelle. O hudem OHSS so poročali pri manj kot 0,5 % bolnic (glejte poglavje 4.4).

Seznam neželenih učinkov

V nadaljevanju se uporabljajo naslednje definicije navedbe pogostnosti: zelo pogosti (≥1/10), pogosti (≥1/100 do <1/10), občasni (>1/1.000 do <1/100), redki (≥1/10.000 do <1/1.000), zelo redki (<1/10.000), neznana (ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov).

Bolezni imunskega sistema

Zelo redki: blaga do huda preobčutljivostna reakcija, vključno z anafilaktičnimi reakcijami in šokom

Psihiatrične motnje

Občasni: depresija, razdražljivost, nemir

Bolezni živčevja

Pogosti: glavobol

Žilne bolezni

 

Zelo redki:

trombembolizem, običajno povezan s hudim OHSS

Bolezni prebavil

Pogosti: bruhanje, slabost, bolečine v trebuhu

Občasni: driska

Bolezni kože in podkožja

Zelo redki:

blaga prehodna kožna reakcija v obliki izpuščaja

Motnje reprodukcije in dojk

Pogosti:

blag do zmeren OHSS

Občasni:

hud OHSS, boleče dojke

Splošne težave in spremembe na mestu aplikacije

Pogosti:

utrujenost, reakcije na mestu injiciranja

Po dajanju hCG bolnicam so poročali o zunajmaternični nosečnosti, torziji jajčnikov in drugih zapletih. Te smatrajo za spremljajoči učinek, povezan s postopki asistirane reprodukcije.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9Preveliko odmerjanje

Učinki prevelikega odmerka zdravila Ovitrelle niso znani. Kljub temu obstaja možnost, da se zaradi prevelikega odmerka zdravila Ovitrelle pojavi OHSS (glejte poglavje 4.4).

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: spolni hormoni in zdravila za uravnavanje delovanja spolovil, gonadotropini, oznaka ATC: G03GA08

Mehanizem delovanja

Zdravilo Ovitrelle je zdravilo s horiogonadotropinom alfa, pridobljenim s tehnologijo rekombinantne DNA. Ima enako zaporedje aminokislin kot iz urina pridobljeni hCG. Horionski gonadotropin se na celicah teke (in granuloze) jajčnikov veže na transmembranski receptor LH/CG, ki je skupen luteinizirajočemu hormonu in hCG.

Farmakodinamični učinki

Glavno farmakodinamično delovanje pri ženskah je ponoven pojav meioze oocitov, ruptura folikla (ovulacija), tvorba rumenega telesca in izločanje progesterona in estradiola iz rumenega telesca.

Pri ženskah, deluje horionski gonadotropin kot nadomestek za porast luteinizirajočega hormona, ki sproži ovulacijo.

Zdravilo Ovitrelle se uporablja za sprožitev dokončnega folikelskega dozorevanja in zgodnje luteinizacije po uporabi zdravil za stimulacijo folikelske rasti.

Klinična učinkovitost in varnost

V primerjalnih kliničnih raziskavah je bil 250 mikrogramski odmerek zdravila Ovitrelle enako učinkovit pri indukciji dokončnega folikelskega dozorevanja in zgodnje luteinizacije v postopkih asistirane reprodukcije kot 5.000 i.e. in 10.000 i.e. urinskega hCG, ovulacijo pa je induciral enako učinkovito kot 5.000 i.e. urinskega hCG.

Do sedaj ni znakov razvoja protiteles za zdravilo Ovitrelle pri človeku. Večkratno izpostavljanje zdravilu Ovitrelle so proučevali samo pri moških bolnikih. Klinične raziskave pri ženskah za indikacijo ART in anovulacijo so omejene na en ciklus zdravljenja.

5.2Farmakokinetične lastnosti

Po intravenski uporabi se horiogonadotropin alfa porazdeli v zunajceličnem prostoru s porazdelitvenim razpolovnim časom približno 4,5 ure. Volumen porazdelitve v stanju dinamičnega ravnotežja in celokupni očistek sta 6 l oziroma 0,2 l/uro. Ni znakov, da bi se horiogonadotropin alfa presnavljal in izločal drugače kot endogeni hCG.

Po subkutani uporabi se horiogonadotropin alfa izloča iz telesa s končnim razpolovnim časom približno 30 ur, absolutna biološka razpoložljivost pa je približno 40 %.

Primerjalna študija zmrzovalno sušene oblike zdravila in tekoče oblike je pokazala bioekvivalenco obeh oblik zdravila.

5.3Predklinični podatki o varnosti

Predklinični podatki na osnovi običajnih študij farmakološke varnosti, toksičnosti pri ponavljajočih odmerkih in genotoksičnosti ne kažejo posebnega tveganja za človeka. Študij o kancerogenem potencialu niso izvedli. To je upravičeno glede na beljakovinsko naravo zdravilne učinkovine in negativen izid testiranja genotoksičnosti.

Študij o vplivu na sposobnost razmnoževanja pri živalih niso izvedli.

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

manitol metionin poloksamer 188

fosforjeva kislina (za uravnavanje pH) natrijev hidroksid (za uravnavanje pH) voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

Zaradi pomanjkanja študij kompatibilnosti zdravila ne smemo mešati z drugimi zdravili.

6.3Rok uporabnosti

2 leti.

Po odprtju morate zdravilo takoj uporabiti. Vendar pa je bila dokazana stabilnost pripravljene raztopine 24 ur pri +2 °C do 8 °C.

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte v hladilniku (2 °C - 8 °C). Shranjujte v originalni ovojnini. V času roka uporabnosti lahko raztopino shranjujete pri temperaturi do 25 °C do 30 dni, brez ponovnega shranjevanja v hladilniku v tem času. Raztopino morate zavreči, če je ne uporabite v teh 30 dneh.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

0,5 ml raztopine v napolnjeni injekcijski brizgi (steklo tip I) z batnim zamaškom (halobutilna guma) in batom (plastičnim) ter injekcijsko iglo (nerjavečo) - pakiranje po 1.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

Uporabljati smete samo bistro raztopino brez delcev.

Samo za enkratno uporabo.

Samoinjiciranje zdravila Ovitrelle lahko izvajajo samo bolnice, ki so bile ustrezno podučene in imajo možnost nasveta strokovnjaka.

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Merck Serono Europe Limited

56, Marsh Wall

London E14 9TP

Velika Britanija

8.ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/00/165/007

9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 02. februar 2001

Datum zadnjega podaljšanja: 02. februar 2006

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu.

1. IME ZDRAVILA

Ovitrelle 250 mikrogramov, raztopina za injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku

2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

En napolnjen injekcijski peresnik vsebuje 250 mikrogramov horiogonadotropina alfa* (kar ustreza približno 6.500 i.e.).

*rekombinanti humani horiogonadotropin, r-hCG, pridobljen iz celic jajčnika kitajskega hrčka

(Chinese hamster ovary – CHO) s tehnologijo rekombinantne DNA.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku.

Bistra in brezbarvna do rahlo rumena raztopina.

pH raztopine je 7,0 ±0,3 in osmolalnost je 250-400 mOsm/kg.

4. KLINIČNI PODATKI

4.1 Terapevtske indikacije

Zdravilo Ovitrelle je indicirano za zdravljenje:

Odraslih žensk, ki so v postopku sprožitve superovulacije pred postopki asistirane reprodukcije, kot je npr. in vitro oploditev (IVF): zdravilo Ovitrelle se uporablja za sprožitev dokončnega folikelskega dozorevanja in luteinizacije po stimulaciji folikelske rasti.

Žensk brez ovulacije ali z oligoovulacijo: pri teh ženskah se zdravilo Ovitrelle uporablja za sprožitev ovulacije in luteinizacije po stimulaciji folikelske rasti.

4.2 Odmerjanje in način uporabe

Zdravljenje z zdravilom Ovitrelle mora potekati pod nadzorom zdravnika, izkušenega v zdravljenju težav s plodnostjo.

Odmerjanje

Največji odmerek je 250 mikrogramov. Zdravilo se mora uporabljati po naslednji shemi odmerjanja:

Ženske, v postopku sprožitve superovulacije pred postopki asistirane reprodukcije, kot je npr. oploditev in vitro (IVF):

En napolnjen injekcijski peresnik zdravila Ovitrelle (250 mikrogramov) se injicira 24 do 48 ur po zadnji aplikaciji pripravka s folikle stimulirajočim hormonom (FSH) ali humanim menopavznim gonadotropinom (hMG), to je, ko je dosežena optimalna stimulacija folikelske rasti.

Ženske brez ovulacije ali z oligoovulacijo:

En napolnjen injekcijski peresnik zdravila Ovitrelle (250 mikrogramov) se injicira 24 do 48 ur potem, ko je dosežena optimalna stimulacija folikelske rasti. Bolnici svetujemo, da ima spolni odnos na dan, ko dobi injekcijo zdravila Ovitrelle, in dan potem.

Posebne populacije

Okvarjeno delovanje ledvic ali jeter

Varnosti, učinkovitosti in farmakokinetike zdravila Ovitrelle pri bolnikih z okvarjenim delovanjem ledvic ali jeter niso ugotavljali.

Pediatrična populacija

Zdravilo Ovitrelle ni primerno za uporabo pri pediatrični populaciji.

Način uporabe

Za subkutano uporabo. Samoinjiciranje zdravila Ovitrelle lahko izvajajo samo bolnice, ki so bile ustrezno podučene in imajo možnost nasveta strokovnjaka.

Zdravilo Ovitrelle je samo za enkratno uporabo.

Za navodila o dajanju zdravila z napolnjenim injekcijskim peresnikom glejte poglavje 6.6 in „Navodila za uporabo“, priložena v škatli.

4.3 Kontraindikacije

preobčutljivost na učinkovino ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1

tumorji hipotalamusa ali hipofizne žleze

povečanje ali cista jajčnika, ki ni posledica policistične bolezni jajčnikov

ginekološke krvavitve neznane etiologije

karcinom jajčnika, maternice ali dojke

zunajmaternična nosečnost v zadnjih 3 mesecih

aktivne trombembolične motnje

primarna insuficienca jajčnikov,

malformacije spolnih organov, ki niso združljive z nosečnostjo,

maternični miomi, ki niso združljivi z nosečnostjo,

ženske po menopavzi

4.4 Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom zdravljenja je treba oceniti neplodnost para kot primerno, ter ugotoviti morebitne kontraindikacije za nosečnost. Bolnice moramo zlasti pregledati glede hipotiroidizma, adrenokortikalne insuficience, hiperprolaktinemije in hipofiznih ali hipotalamičnih tumorjev in jih ustrezno specifično zdraviti.

Kliničnih izkušenj z zdravilom Ovitrelle pri zdravljenju drugih stanj (kot je insuficienca rumenega telesca ali stanja pri moškem) ni, zato zdravilo Ovitrelle ni indicirano za ta stanja.

Sindrom hiperstimulacije jajčnikov (Ovarian Hyperstimulation Syndrome - OHSS)

Pri bolnicah, ki so v postopku stimulacije jajčnikov, je povečano tveganje za razvoj OHSS zaradi razvoja več foliklov.

OHSS se lahko razvije v resen zaplet, za katerega so značilne velike ciste na jajčnikih, nagnjene k rupturi, povečanje telesne mase, dispneja, oligurija ali pojav ascitesa v klinični sliki disfunkcije obtočil. Pri hudem sindromu hiperstimulacije jajčnikov je lahko v redkih primerih zaplet hemoperitonej, respiratorna stiska, zasuk jajčnika in trombembolija.

Za zmanjšanje tveganja OHSS je treba pred zdravljenjem in nato v rednih časovnih presledkih opraviti ultrazvočni pregled folikularnega razvoja in/ali določiti koncentracije estradiola v serumu. Pri ženskah brez ovulacije je tveganje za sindrom hiperstimulacije jajčnikov povečano, če imajo serumsko koncentracijo estradiola >1.500 pg/ml (5.400 pmol/l) in več kot 3 folikle s premerom 14 mm ali več. Pri postopkih asistirane reprodukcije je tveganje za OHSS povečano pri serumski koncentraciji estradiola >3.000 pg/ml (11.000 pmol/l) in 18 ali več foliklih s premerom 11 mm ali več.

OHSS zaradi čezmernega odziva jajčnikov se je mogoče izogniti z opustitvijo dajanja hCG. Zato se pri pojavu znakov hiperstimulacije jajčnikov, kot je koncentracija estradiola >5.500 pg/ml (20.000 pmol/l) in/ali je vseh foliklov 30 ali več, priporoča opustitev dajanja hCG, bolnici pa naj se svetuje vzdržnost od spolnih odnosov ali uporaba mehanskih kontracepcijskih metod vsaj 4 dni.

Večplodna nosečnost

Incidenca večplodne nosečnosti in rojstev (povečini dvojčkov) je pri bolnicah, zdravljenih z indukcijo ovulacije, večja kot pri tistih, ki naravno zanosijo. Tveganje za večplodno nosečnost po postopkih asistirane reprodukcije je povezano s številom prenesenih embrijev.

Strogo upoštevanje predpisanega odmerjanja zdravila Ovitrelle, režima dajanja in skrbno nadzorovanje zdravljenja, zmanjšajo pogostnost tveganja OHSS in večplodnih nosečnosti.

Spontani splav

Delež spontanih splavov je tako pri bolnicah brez ovulacije in ženskah v postopku asistirane reprodukcije, večji kot pri zdravi populaciji, vendar primerljiv z deležem spontanih splavov pri ženskah, ki imajo druge težave s plodnostjo.

Zunajmaternična nosečnost

Ker imajo neplodne ženske, ki se zdravijo s postopki asistirane reprodukcije, zlasti oploditve in vitro, pogosto abnormalnosti jajcevodov, je lahko incidenca zunajmaterničnih nosečnosti večja. Pomembno je, da se z zgodnjim ultrazvokom potrdi, da je nosečnost maternična in izključi možnost zunajmaternične nosečnosti.

Kongenitalne malformacije

Incidenca kongenitalnih malformacij po postopkih asistirane reprodukcije je lahko neznatno višja kot pri spontani zanositvi. Menijo, da je vzrok v razlikah v značilnostih staršev (npr. starost matere, značilnosti sperme) in višji incidenci večplodnih nosečnosti.

Trombembolični dogodki

Pri ženskah z nedavno ali obstoječo trombembolično boleznijo ali pri ženskah s splošno znanimi dejavniki tveganja za trombembolične dogodke, kot so osebna ali družinska anamneza, zdravljenje z gonadotropini lahko še bolj povečajo tveganje za poslabšanje ali pojav teh dogodkov. Pri teh ženskah je treba prednosti dajanja gonadotropina pretehtati glede na tveganja. Vendar pa je treba opomniti, da nosečnost sama po sebi in OHSS zvečujeta tveganje za trombembolične dogodke kot so pljučna embolija, ishemična kap ali miokardni infarkt.

Vpliv na rezultate testiranja v serumu ali urinu

Po dajanju lahko zdravilo Ovitrelle do deset dni vpliva na imunološko določanje serumskega/urinskega hCG, kar lahko povzroči lažno pozitiven nosečnostni test.

Bolnice je treba na to opozoriti.

Drugi podatki

Med zdravljenjem z zdravilom Ovitrelle je možna manjša stimulacija ščitnice, katere klinični pomen ni znan.

To zdravilo vsebuje manj kot 1 mmol (23 mg) natrija na odmerek, kar v bistvu pomeni "brez natrija".

4.5 Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Specifičnih študij medsebojnega delovanja zdravila Ovitrelle z drugimi zdravili niso izvedli, vendar pa ni poročil o klinično pomembnih interakcijah z drugimi zdravili med zdravljenjem s hCG.

4.6 Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Za uporabo zdravila Ovitrelle med nosečnostjo ni indikacij. Ni na voljo kliničnih podatkov o izpostavljenosti zdravilu med nosečnostjo. Študij o vplivu horiogonadotropina alfa na sposobnost razmnoževanja pri živalih niso izvedli (glejte poglavje 5.3). Potencialno tveganje za človeka ni znano.

Dojenje

Zdravilo Ovitrelle ni indicirano med dojenjem. Podatkov o izločanju horiogonadotropina alfa v mleko ni.

Plodnost

Zdravilo Ovitrelle je indicirano za uporabo ob neplodnosti (glejte poglavje 4.1).

4.7. Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev

Pričakuje se, da zdravilo Ovitrelle nima vpliva ali ima zanemarljiv vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev.

4.8 Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

V primerjalnih študijah z različnimi odmerki zdravila Ovitrelle, so ugotovili, da so naslednje neželene reakcije povezane z velikostjo odmerka zdravila Ovitrelle: OHSS, bruhanje in slabost. OHSS so opazili pri približno 4 % bolnic, zdravljenih z zdravilom Ovitrelle. O hudem OHSS so poročali pri manj kot 0,5 % bolnic (glejte poglavje 4.4).

Seznam neželenih učinkov

V nadaljevanju se uporabljajo naslednje definicije navedbe pogostnosti: zelo pogosti (≥1/10), pogosti (≥1/100 do <1/10), občasni (>1/1.000 do <1/100), redki (≥1/10.000 do <1/1.000), zelo redki (<1/10.000), neznana (ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov).

Bolezni imunskega sistema

Zelo redki: blaga do huda preobčutljivostna reakcija, vključno z anafilaktičnimi reakcijami in šokom

Psihiatrične motnje

Občasni: depresija, razdražljivost, nemir

Bolezni živčevja

Pogosti: glavobol

Žilne bolezni

 

Zelo redki:

trombembolizem, običajno povezan s hudim OHSS

Bolezni prebavil

Pogosti: bruhanje, slabost, bolečine v trebuhu

Občasni: driska

Bolezni kože in podkožja

Zelo redki: blaga prehodna kožna reakcija v obliki izpuščaja

Motnje reprodukcije in dojk

Pogosti:

blag do zmeren OHSS

Občasni:

hud OHSS, boleče dojke

Splošne težave in spremembe na mestu aplikacije

Pogosti: utrujenost, reakcije na mestu injiciranja

Po dajanju hCG bolnicam so poročali o zunajmaternični nosečnosti, torziji jajčnikov in drugih zapletih. Te smatrajo za spremljajoči učinek, povezan s postopki asistirane reprodukcije.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9 Preveliko odmerjanje

Učinki prevelikega odmerka zdravila Ovitrelle niso znani. Kljub temu obstaja možnost, da se zaradi prevelikega odmerka zdravila Ovitrelle pojavi OHSS (glejte poglavje 4.4).

5. FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1 Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: spolni hormoni in zdravila za uravnavanje delovanja spolovil, gonadotropini, oznaka ATC: G03GA08

Mehanizem delovanja

Zdravilo Ovitrelle je zdravilo s horiogonadotropinom alfa, pridobljenim s tehnologijo rekombinantne DNA. Ima enako zaporedje aminokislin kot iz urina pridobljeni hCG. Horionski gonadotropin se na celicah teke (in granuloze) jajčnikov veže na transmembranski receptor LH/CG, ki je skupen luteinizirajočemu hormonu in hCG.

Farmakodinamični učinki

Glavno farmakodinamično delovanje pri ženskah je ponoven pojav meioze oocitov, ruptura folikla (ovulacija), tvorba rumenega telesca in izločanje progesterona in estradiola iz rumenega telesca.

Pri ženskah, deluje horionski gonadotropin kot nadomestek za porast luteinizirajočega hormona, ki sproži ovulacijo.

Zdravilo Ovitrelle se uporablja za sprožitev dokončnega folikelskega dozorevanja in zgodnje luteinizacije po uporabi zdravil za stimulacijo folikelske rasti.

Klinična učinkovitost in varnost

V primerjalnih kliničnih raziskavah je bil 250 mikrogramski odmerek zdravila Ovitrelle enako učinkovit pri indukciji dokončnega folikelskega dozorevanja in zgodnje luteinizacije v postopkih asistirane reprodukcije kot 5.000 i.e. in 10.000 i.e. urinskega hCG, ovulacijo pa je induciral enako učinkovito kot 5.000 i.e. urinskega hCG.

Do sedaj ni znakov razvoja protiteles za zdravilo Ovitrelle pri človeku. Večkratno izpostavljanje zdravilu Ovitrelle so proučevali samo pri moških bolnikih. Klinične raziskave pri ženskah za indikacijo ART in anovulacijo so omejene na en ciklus zdravljenja.

5.2 Farmakokinetične lastnosti

Po intravenski uporabi se horiogonadotropin alfa porazdeli v zunajceličnem prostoru s porazdelitvenim razpolovnim časom približno 4,5 ure. Volumen porazdelitve v stanju dinamičnega ravnotežja in celokupni očistek sta 6 l oziroma 0,2 l/uro. Ni znakov, da bi se horiogonadotropin alfa presnavljal in izločal drugače kot endogeni hCG.

Po subkutani uporabi se horiogonadotropin alfa izloča iz telesa s končnim razpolovnim časom približno 30 ur, absolutna biološka razpoložljivost pa je približno 40 %.

Primerjalna študija zmrzovalno sušene oblike zdravila in tekoče oblike je pokazala bioekvivalenco obeh oblik zdravila.

5.3 Predklinični podatki o varnosti

Predklinični podatki na osnovi običajnih študij farmakološke varnosti, toksičnosti pri ponavljajočih odmerkih in genotoksičnosti ne kažejo posebnega tveganja za človeka. Študij o kancerogenem potencialu niso izvedli. To je upravičeno glede na beljakovinsko naravo zdravilne učinkovine in negativen izid testiranja genotoksičnosti.

Študij o vplivu na sposobnost razmnoževanja pri živalih niso izvedli.

6. FARMACEVTSKI PODATKI

6.1 Seznam pomožnih snovi

manitol metionin

dinatrijev fosfat dihidrat

natrijev dihidrogenfosfat monohidrat poloksamer 188

fosforjeva kislina (za uravnavanje pH) natrijev hidroksid (za uravnavanje pH) voda za injekcije

6.2 Inkompatibilnosti

Zaradi pomanjkanja študij kompatibilnosti zdravila ne smemo mešati z drugimi zdravili.

6.3 Rok uporabnosti

2 leti.

Po odprtju morate zdravilo takoj uporabiti.

6.4 Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte v hladilniku (2 °C - 8 °C). Ne zamrzujte.

6.5 Vrsta ovojnine in vsebina

3 ml vložek (steklo tip I z bromobutilnim batnim zamaškom in aluminijasto zaporko z bromobutilno gumo), sestavljeno v napolnjenem injekcijskem peresniku. En napolnjeni injekcijski peresnik vsebuje 0,5 ml raztopine za injiciranje.

Pakiranje z enim napolnjenim injekcijskim peresnikom in 1injekcijsko iglo.

6.6 Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

Glejte „Navodila za uporabo“, priložena v škatli.

Uporabljati smete samo bistro raztopino brez delcev. Vsako iglo in peresnik uporabite samo enkrat.

Samoinjiciranje zdravila Ovitrelle lahko izvajajo samo bolnice, ki so bile ustrezno podučene in imajo možnost nasveta strokovnjaka.

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

7. IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Merck Serono Europe Limited

56, Marsh Wall

London E14 9TP

Velika Britanija

8. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/00/165/008

9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 02. februar 2001

Datum zadnjega podaljšanja: 02. februar 2006

10. DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu.

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept