Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Izberi jezik

Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca (Pandemic influenza vaccine H5N1 Medimmune) (reassortant influenza virus (live attenuated)...) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - J07BB03

Updated on site: 09-Oct-2017

Ime zdravilaPandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca (Pandemic influenza vaccine H5N1 Medimmune)
ATC kodaJ07BB03
Substancareassortant influenza virus (live attenuated) of the following strain: A/Vietnam/1203/2004 (H5N1) strain
ProizvajalecAstraZeneca AB

Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila. Glejte poglavje 4.8, kako poročati o neželenih učinkih.

1.IME ZDRAVILA

Cepivo proti pandemski gripi H5N1 AstraZeneca pršilo za nos, suspenzija cepivo proti pandemski gripi (H5N1) (živo, oslabljeno, nazalno)

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

1 odmerek (0,2 ml) vsebuje:

 

Reasortirani virus gripe* (živ, oslabljen) seva**:

 

A/Vietnam/1203/2004 (H5N1)

107.0±0.5 FFU***

(A/Vietnam/1203/2004, MEDI 0141000136)

*Namnožen v oplojenih kokošjih jajcih iz jat zdravih piščancev.

**Pridobljen v celicah VERO s tehnologijo reverzne genetike. To cepivo vsebuje gensko spremenjene organizme (GSO).

***Fluorescentna fokusna enota (FFU- fluorescent focus units)

Cepivo ustreza priporočilu Svetovne zdravstvene organizacije in odločbi EU za pandemijo.

Cepivo lahko vsebuje ostanke naslednjih snovi: jajčne beljakovine (npr. ovalbumin) in gentamicin. Največja količina ovalbumina je manjša od 0,024 mikrograma na 0,2-ml odmerek (0,12 mikrograma na ml).

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

pršilo za nos, suspenzija

Suspenzija je brezbarvna do bledorumena in bistra do rahlo motna. Vsebuje lahko majhne bele delce.

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Terapevtske indikacije

Preprečevanje gripe v primeru uradno razglašene pandemije pri otrocih in mladostnikih v starosti od 12 mesecev do manj kot 18 let.

Cepivo proti pandemski gripi H5N1 AstraZeneca je treba uporabljati v skladu z uradnimi smernicami.

4.2Odmerjanje in način uporabe

Odmerjanje

Otroci in mladostniki, stari od 12 mesecev do manj kot 18 let

0,2 ml (uporabljeno kot 0,1 ml na nosnico).

Za vse otroke in mladostnike sta priporočena dva odmerka. Drugi odmerek je treba dati po presledku vsaj 4 tednov.

Otroci, mlajši od 12 mesecev

Cepiva proti pandemski gripi H5N1 AstraZeneca se ne sme uporabljati pri dojenčkih, mlajših od 12 mesecev zaradi pomislekov glede varnosti zaradi večjega deleža sprejemov v bolnišnico in piskajočega dihanja pri tej populaciji (glejte poglavje 4.8).

Način uporabe

Cepljenje je treba opraviti z nazalno uporabo.

Cepiva proti pandemski gripi H5N1 AstraZeneca ne smete injicirati.

Cepivo proti pandemski gripi H5N1 AstraZeneca se daje kot razdeljen odmerek v obe nosnici. Kmalu ali takoj po aplikaciji polovice odmerka v eno nosnico, dajte drugo polovico v drugo nosnico. Oseba lahko med dajanjem cepiva normalno diha – ni potrebe za aktivno inhaliranje ali vdihavanje skozi nosnici.

Glejte poglavje 6.6 za navodila o uporabi zdravila.

4.3Kontraindikacije

Anamneza anafilaktične (tj. smrtno nevarne) reakcije na zdravilno učinkovino ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1 (npr. želatino), ali na gentamicin (možna je njegova prisotnost v sledeh), na jajca ali jajčne beljakovine (npr. ovalbumin). Toda v primeru pandemije je lahko uporaba tega cepiva vseeno primerna pod pogojem, da je nemudoma na voljo vse, kar je potrebno za reanimacijo, če bi bila potrebna.

4.4Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Previdnost je potrebna pri uporabi tega cepiva pri osebah z znano preobčutljivostjo (razen anafilaktične reakcije) na zdravilno učinkovino ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1, ali ostanke v sledeh (gentamicin, jajca ali jajčne beljakovine, ovalbumin). Vedno morata biti na voljo ustrezna medicinska oskrba in nadzor za primer, da se po dajanju cepiva pojavi anafilaktična ali preobčutljivostna reakcija.

O Cepivu proti pandemski gripi H5N1 AstraZeneca ni podatkov pri otrocih in mladostnikih, mlajših od 18 let, ki prejemajo zdravljenje s salicilati. Zaradi povezanosti Reyevega sindroma s salicilati in okužbo z divjim tipom gripe morajo zdravniki pretehtati možna tveganja uporabe cepiva v primerjavi z možnimi koristmi v primeru pandemije (glejte poglavje 4.5).

Imunski odziv je lahko nezadosten pri bolnikih z endogeno ali iatrogeno imunosupresijo.

Podatkov o osebah s pomembno klinično imunsko pomanjkljivostjo ni. V primeru pandemije mora zdravnik oceniti morebitne koristi, alternative in tveganja uporabe cepiva za otroke in mladostnike, ki imajo pomembno klinično imunsko pomanjkljivost zaradi bolezni ali imunosupresivnega zdravljenja, na primer zaradi akutne ali kronične levkemije, limfoma, simptomatske okužbe s HIV, pomanjkljivosti celične imunosti ali visokih odmerkov kortikosteroidov.

Varnost sezonskega cepiva z živim oslabljenim virusom gripe (LAIV – Live Attenuated Influenza Vaccine) pri otrocih s hudo astmo in aktivnim piskajočim dihanjem ni dovolj raziskana. Zdravniki

morajo oceniti koristi in možna tveganja uporabe Cepiva proti pandemski gripi H5N1 AstraZeneca pri takšnih bolnikih.

V študiji s sezonskim trivalentnim cepivom z živim oslabljenim virusom gripe (T/LAIV) so pri otrocih v starosti 12 do 23 mesecev opažali povečano pogostnost zdravstveno pomembnega piskajočega dihanja (glejte poglavje 4.8).

Prejemnikom Cepiva proti pandemski gripi H5N1 AstraZeneca je treba povedati, da je to cepivo z oslabljenim živim virusom, ki se lahko prenese na imunsko oslabele osebe, s katerimi ima prejemnik stik. Če je le mogoče, naj se prejemniki cepiva 1 do 2 tedna po cepljenju izogibajo bližnjim stikom z imunsko zelo oslabelimi osebami (npr. prejemniki presajenega kostnega mozga, ki potrebujejo izolacijo). Izločanje virusa H5N1, ki je v cepivu, je bilo pri odraslih zelo majhno. Največjo pojavnost virusa iz cepiva so v kliničnih študijah s Cepivom proti pandemski gripi H5N1 AstraZeneca ugotovili 1 do 2 dneva po cepljenju. Če se stiku z imunsko zelo oslabelimi osebami ni mogoče izogniti, je treba možno tveganje za prenos virusa gripe iz cepiva pretehtati v primerjavi s tveganjem za okužbo z divjim tipom virusa gripe in njegovim prenosom.

Prejemniki cepiva, ki trenutno prejemajo zdravljenje s protivirusnimi zdravili proti gripi, smejo Cepivo proti pandemski gripi H5N1 AstraZeneca dobiti šele 48 ur po prenehanju protivirusnega zdravljenja proti gripi.

Podatkov o varnosti intranazalne uporabe Cepiva proti pandemski gripi H5N1 AstraZeneca pri otrocih z nepopravljenimi kraniofacialnimi malformacijami ni.

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Otroci in mladostniki, mlajši od 18 let, ki prejemajo zdravljenje s salicilati, ne smejo biti cepljeni s Cepivom proti pandemski gripi H5N1 AstraZeneca (glejte poglavje 4.4). Pri otrocih in mladostnikih se 4 tedne po cepljenju ne sme uporabljati salicilatov (razen če so medicinsko indicirani), ker je bil po uporabi salicilatov med okužbo z divjim tipom gripe opisan Reyev sindrom.

Sočasna uporaba Cepiva proti pandemski gripi H5N1 AstraZeneca z inaktiviranimi cepivi ali s sezonskim cepivom Fluenz Tetra ni raziskana.

Na voljo so podatki o sočasni uporabi sezonskega trivalentnega živega cepiva proti gripi intranazalno (T/LAIV) z živimi oslabljenimi cepivi (proti ošpicam, mumpsu in rdečkam (MMR), cepivom proti noricam in peroralnim s poliovirusom). Ti podatki kažejo, da je sočasna uporaba Cepiva proti pandemski gripi H5N1 AstraZeneca s temi živimi cepivi lahko sprejemljiva.

Protivirusna zdravila proti gripi lahko zmanjšajo učinkovitosti Cepiva proti pandemski gripi H5N1 AstraZeneca. Zato je priporočljivo, da to cepivo ni uporabljeno prej kot 48 ur po prenehanju uporabe protivirusnega zdravila proti gripi. Uporaba protivirusnih zdravil proti gripi v dveh tednih po cepljenju lahko poslabša odziv na cepivo.

Če so protivirusna zdravila proti gripi in Cepivo proti pandemski gripi H5N1 AstraZeneca uporabljeni sočasno, je treba na podlagi klinične presoje razmisliti o potrebi po ponovnem cepljenju.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Podatkov o uporabi Cepiva proti pandemski gripi H5N1 AstraZeneca pri nosečnicah ni.

Podatkov o uporabi T/LAIV in sezonskega cepiva Fluenz Tetra pri nosečnicah je malo. Evidentirani podatki o 138 nosečnicah, ki so (po podatkovni bazi zdravstvenih zavarovalniških zahtevkov v ZDA) prejele sezonsko cepivo T/LAIV, niso pokazali znakov pomembnih neželenih izidov pri materah. V 27 poročilih o uporabi T/LAIV pri nosečnicah na podlagi VAERS (US Vaccine Adverse Event Reporting System) niso ugotovili neobičajnih vzorcev zapletov med nosečnostjo ali izidov pri plodu. Prav tako na podlagi VAERS niso ugotovili neobičajnih vzorcev zapletov med nosečnostjo ali izidov pri plodu v 113 poročilih o nosečnicah, ki so prejele AstraZenecino (H1N1) 2009 monovalentno živo cepivo intranazalno.

Razvojne študije na živalih, opravljene s T/LAIV in cepivom Fluenz Tetra, ne kažejo neposrednih ali posrednih škodljivih učinkov, kar zadeva toksične vplive na sposobnost razmnoževanja. Podatki v obdobju trženja cepiva o občasni naključni uporabi sezonskih cepiv med nosečnostjo, dajejo določeno zagotovilo.

Zdravniki morajo oceniti koristi in možna tveganja uporabe Cepiva proti pandemski gripi H5N1 AstraZeneca pri nosečnicah.

Dojenje

Ni znano, ali se Cepivo proti pandemski gripi H5N1 AstraZeneca pri človeku izloča v materino mleko. Ker se nekateri virusi pri človeku izločajo v materino mleko, se tega cepiva med nosečnostjo ne sme uporabljati.

Plodnost

O možnih vplivih Cepiva proti pandemski gripi H5N1 AstraZeneca na plodnost moških in žensk ni podatkov.

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev

Cepivo proti pandemski gripi H5N1 AstraZeneca nima vpliva ali ima zanemarljiv vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev.

4.8Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

Ocena varnostnega profila Cepiva proti pandemski gripi H5N1 AstraZeneca temelji na majhnem številu odraslih oseb.

V kliničnih študijah je bil varnostni profil Cepiva proti pandemski gripi H5N1 AstraZeneca primerljive z varnostnim profilom sezonskih cepiv T/LAIV in Fluenz Tetra (za več informacij glejte poglavje 5.1).

V kliničnih študijah so ocenili pojavnost neželenih učinkov pri 59 odraslih, starih od 18 do 49 let, ki so prejeli vsaj en odmerek Cepiva proti pandemski gripi H5N1 AstraZeneca. Dodatni podatki izvirajo od 289 odraslih, vključenih v študije kandidatov za cepiva za dodatnih 7 podtipov gripe in od 240 odraslih in 259 otrok, vključenih v študije monovalentnega pandemskega cepiva 2009 H1N1.

Najpogostejša neželena učinka v kliničnih študijah z Cepivom proti pandemski gripi H5N1 AstraZeneca pri zdravih odraslih sta bila glavobol (25,4 %) in okužba zgornjih dihal (10,2 %).

Pediatrična populacija

Seznam neželenih učinkov

V kliničnih študijah in med spremljanjem po prihodu cepiva na trg so za T/LAIV in Fluenz Tetra pri več kot 110.000 otrocih in mladostnikih v starosti od 2 do 17 let poročali o naslednjih pogostnostih neželenih učinkov:

Zelo pogosti (≥ 1/10) Pogosti (≥ 1/100 do < 1/10)

Občasni (≥ 1/1.000 do < 1/100) Redki (≥ 1/10.000 do < 1/1.000) Zelo redki (< 1/10.000)

Bolezni imunskega sistema

Občasni: preobčutljivostne reakcije (vključno z edemom obraza, urtikarijo in zelo redkimi anafilaktičnimi reakcijami)

Presnovne in prehranske motnje

Zelo pogosti: zmanjšanje apetita

Bolezni živčevja

Zelo pogosti: glavobol

Bolezni dihal, prsnega koša in mediastinalnega prostora

Zelo pogosti: zamašenost nosu/rinoreja

Občasni: epistaksa

Bolezni kože in podkožja

Občasni: izpuščaj

Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva

Pogosti: mialgija

Splošne težave in spremembe na mestu aplikacije

Zelo pogosti: splošno slabo počutje

Pogosti: zvišana telesna temperatura

Opis izbranih neželenih učinkov

Otroci, mlajši od 12 mesecev

Cepivo proti pandemski gripi H5N1 AstraZeneca ni indicirano za uporabo pri otrocih, mlajših od

12 mesecev (glejte poglavje 4.2). Varnost in učinkovitost tega cepiva v tej populaciji nista ugotovljeni. Podatkov ni na voljo.

Opravljena je bila klinična študija (MI-CP111), kontrolirana z aktivno učinkovino, v kateri so T/LAIV primerjali s trivalentnim cepivom proti gripi za injiciranje. V tej klinični študiji so pri dojenčkih v starosti od 6 do 11 mesecev v obdobju 180 dni po zadnjem odmerku cepiva opažali večji delež sprejemov v bolnišnico (zaradi katerega koli vzroka) (T/LAIV 6,1 %, cepivo proti gripi za injiciranje 2,6 %). Vzrok večine sprejemov v bolnišnico so bile okužbe prebavil in dihal; pojavile so se več kot

6 tednov po cepljenju. Delež sprejemov v bolnišnico ni bil večji pri prejemnikih T/LAIV, starih 12 mesecev ali več; deleža med dojenčki in malčki v starosti od 12 do 23 mesecev sta bila 3,2 % s T/LAIV in 3,5 % s cepivom proti gripi za injiciranje.

Piskajoče dihanje pri otrocih, mlajših od 24 mesecev

V isti študiji so v obdobju 42 dni opažali večji delež piskajočega dihanja pri dojenčkih in malčkih v starosti od 6 do 23 mesecev (T/LAIV 5,9 % in cepivo proti gripi za injiciranje 3,8 %). Ustrezna deleža pri dojenčkih in malčkih v starosti od 12 do 23 mesecev sta bila 5,4 % s T/LAIV in 3,6 % s cepivom proti gripi za injiciranje. V celoti je bilo zaradi zdravstveno pomembnega piskajočega dihanja v bolnišnico sprejetih 20 preiskovancev (12 (0,3 %) v skupini s T/LAIV in 8 (0,2 %) v skupini s cepivom proti gripi za injiciranje). Smrti zaradi teh dogodkov ni bilo in noben otrok, sprejet v

bolnišnico, ni potreboval mehanične ventilacije ali sprejema na oddelek za intenzivno nego. Delež piskajočega dihanja ni bil večji med prejemniki T/LAIV, starimi 24 mesecev ali več.

Kronične bolezni

Varnost in učinkovitost T/LAIV sta sicer ugotovljeni pri mladostnikih z blago do zmerno astmo, a podatkov o otrocih z drugimi boleznimi pljuč ali s kroničnimi srčno-žilnimi, presnovnimi ali ledvičnimi boleznimi je malo.

V študiji (D153-P515), ki je zajela otroke z astmo, stare od 6 do 12 let, (sezonsko cepivo T/LAIV: n = 1.114, sezonsko cepivo proti gripi za injiciranje: n = 1.115), med skupinama niso ugotovili značilnih razlik v pojavnosti poslabšanj astme, povprečnem največjem ekspiracijskem pretoku zraka, ocenah simptomov astme in ocenah prebujanja ponoči. Pojavnost piskajočega dihanja v 15 dneh po cepljenju je bila manjša med prejemniki T/LAIV kot med prejemniki sezonskega inaktiviranega cepiva (19,5 % v primerjavi s 23,8 %, p = 0,02).

V študiji (AV010) otrok in mladostnikov, starih od 9 do 17 let, z zmerno do hudo astmo (sezonsko cepivo T/LAIV: n = 24, placebo: n = 24) se primarno merilo varnosti – odstotna sprememba predvidenega največjega ekspiracijskega volumna v 1 sekundi (FEV1) – izmerjeno pred cepljenjem in po njem med terapevtskima skupinama ni razlikovalo.

Druge posebne skupine bolnikov:

Imunsko oslabeli

Pri majhnem številu preiskovancev, ki so imeli blago do zmerno oslabelo imunsko delovanje (nepovezano s HIV), asimptomatsko ali blago simptomatsko okužbo s HIV ali raka (parenhimske tumorje in hematološke malignome) so bile varnostne značilnosti T/LAIV v celoti podobne kot pri zdravih osebah in ne kažejo nobenih neugodnih učinkov. Podatkov za osebe s hudo imunosupresijo ni na voljo (glejte poglavje 4.4). V primeru pandemije pride uporaba Cepiva proti pandemski gripi H5N1 AstraZeneca pri blago do zmerno imunosuprimiranih osebah v poštev po pretehtanju predvidenih koristi v primerjavi z možnimi tveganji za posameznika.

Izkušnje s sezonskim cepivom T/LAIV iz obdobja po prihodu cepiva na trg

Zabeležili so zelo redke primere Guillain-Barréjevega sindroma in poslabšanja simptomov Leighovega sindroma (mitohondrijska encefalomiopatija).

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9Preveliko odmerjanje

Med obdobjem trženja so poročali o uporabi dvakratnega priporočenega odmerka sezonskega cepiva Fluenz Tetra in sezonskega intranazalnega trivalentnega cepiva proti gripi (T/LAIV). Zabeleženi neželeni učinki so bili podobni tistim, ki so jih opažali s priporočenim enkratnim odmerkom T/LAIV in cepivom Fluenz Tetra.

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: virusna cepiva, cepivo proti gripi z oslabljenimi virusi. Oznaka ATC: J07BB03

Sev virusa gripe v Cepivu proti pandemski gripi H5N1 AstraZeneca je (a) prilagojen hladu (cold- adapted – ca), (b) občutljiv na temperaturo (temperature-sensitive – ts) in (c) oslabljen (attenuated – att). Za nastanek zaščitne imunosti mora virus pri prejemniku cepiva okužiti celice sluznice nazofarinksa in se v njih razmnoževati.

Klinične študije

To poglavje opisuje klinične izkušnje v treh ključnih študijah s Cepivom proti pandemski gripi H5N1 AstraZeneca pri odraslih. Poleg tega veljajo kot podpora tudi študije z AstraZeneca cepivoma (pandemskim cepivom LAIV 2009 H1N1 in sezonskim cepivom T/LAIV), ker so vsa tri cepiva izdelana po enakem postopku, je pot uporabe enaka in so v prvi vrsti raziskana pri predhodno neizpostavljenih osebah.

Pediatrične študije

Pandemsko cepivo LAIV H1N1 pri otrocih v starosti od 2 do 17 let

V klinični študiji MI-CP217 so varnost in opisno imunogenost živega oslabljenega monovalentnega cepiva proti virusu gripe (pridobljenem iz A/California/7/2009), razvitega za pandemijo H1N1 2009, ocenili pri skupaj 326 randomiziranih preiskovancih (259 jih je prejelo monovalentno cepivo, 65 placebo) in 324 preiskovancev je prejelo en odmerek raziskovanega cepiva. Od teh preiskovancev jih je 319 prejelo drugi odmerek (256 monovalentno cepivo, 63 placebo).

Pri otrocih (ne glede na izhodiščni serološki status), ki so prejeli monovalentno cepivo, je bil delež serološkega odziva 15. dan 7,8 %, 29. dan 11,1 % in 57. dan 32,0 %. Med prejemniki placeba (ne glede na izhodiščni serološki status) je bil delež serološkega odziva 15. in 29. dan 6,3 % in 57. dan 14,5 %. Deleži seropozitivnosti so bili nekoliko večji med preiskovanci, ki so bili izhodiščno seronegativni. V spremljevalni študiji, ki so jo izvedli CDC ZDA (Griffin, et al. 2011), je bila ocenjena učinkovitost pandemskega cepiva LAIV H1N1 pri otrocih od 2. do 9. leta 81,9 % (95 % IZ: 13,6, 96,2).

Učinkovitost T/LAIV

Podatki o učinkovitosti T/LAIV v pediatrični populaciji izvirajo iz 9 kontroliranih študij, ki so skupaj zajele več kot 20.000 dojenčkov, malčkov, otrok in mladostnikov in so bile izvedene v 7 sezonah gripe. Štiri s placebom kontrolirane študije so vključevale ponovno cepljenje drugo sezono. V 3 študijah, kontroliranih z aktivno učinkovino, se je T/LAIV izkazalo za superiorno glede na cepivo proti gripi za injiciranje. Glejte preglednici 1 in 2 za povzetek rezultatov učinkovitosti v pediatrični populaciji.

Preglednica 1 Učinkovitost T/LAIV v pediatričnih študijah, kontroliranih s placebom

 

 

 

 

Število

 

Učinkovitost

Učinkovitost

Številka

Regija

Razpon

Sezona

(95 % IZ)c

(95 % IZ)c

študije

starosti

a

udeležencev

gripe

ujemajoči se

vsi sevi, ne glede na

 

 

v študijib

 

 

 

 

 

 

sevi

ujemanje

 

 

 

 

1.616

2000-2001

85,4 %

85,9 %

D153-P502

Evropa

6 do 35 m

(74,3, 92,2)

(76,3, 92,0)

 

 

1.090

2001-2002

88,7 %

85,8 %

 

 

 

 

 

 

 

 

(82,0, 93,2)

(78,6, 90,9)

 

 

 

 

 

 

 

Afrika,

 

 

1.886

73,5 %

72,0 %

 

 

 

(63,6, 81,0)d

(61,9, 79,8)d

D153-P504

Latinska

6 do 35 m

 

 

 

 

 

 

73,6 %

46,6 %

 

Amerika

 

 

 

 

 

(33,3, 91,2)

(14,9, 67,2)

 

 

 

 

 

 

D153-P513

Azija/

6 do 35 m

1.041

62,2 %

48,6 %

Oceanija

(43,6, 75,2)

(28,8, 63,3)

 

 

 

 

 

 

Evropa,

 

 

 

 

 

 

Azija/

 

 

 

78,4 %

63,8 %

D153-P522

Oceanija,

11 do 24 m

1.150

2002-2003

(50,9, 91,3)

(36,2, 79,8)

 

Latinska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amerika

 

 

 

 

 

 

 

 

2.764

2000-2001

72,9 %

70,1 %

D153-P501

Azija/

12 do 35 m

(62,8, 80,5)

(60,9, 77,3)

 

 

Oceanija

1.265

2001-2002

84,3 %

64,2 %

 

 

 

 

 

(70,1, 92,4)e

(44,2, 77,3)e

 

 

 

1.259

1996-1997

93,4 %

93,4 %

AV006

ZDA

15 do 71 m

(87,5, 96,5)

(87,5, 96,5)

 

 

1.358

1997-1998

100 %

87,1 %

 

 

 

 

 

 

(63,1, 100)

(77,7, 92,6)f

am = mesecev

bŠtevilo preiskovancev v študiji za 1. ali 2. leto primarne analize učinkovitosti. cZmanjšanje s kulturo potrjene gripe v primerjavi s placebom.

dPodatki, prikazani za klinično preskušanje D153-P504, so podatki za tiste udeležence študije, ki so prejeli dva odmerka raziskovanega cepiva ali placeba. Pri prej še necepljenih preiskovancih v študiji, ki so dobili en odmerek 1. leto, je bila učinkovitost 57,7 % (95 % IZ: 44,7, 67,9) proti ujemajočim se sevom in 56,3 % (95 % IZ: 43,1, 66,7) proti vsem sevom, ne glede na ujemanje. To potrjuje, da prej še necepljeni otroci potrebujejo dva odmerka cepiva.

ePri preiskovancih v študiji, ki so dobili 2 odmerka 1. leto ter placebo 2. leto, je bila učinkovitost 2. leto 56,2 % (95 % IZ: 30,5, 72,7) proti ujemajočim se sevom in 44,8 % (95 % IZ: 18,2, 62,9) proti vsem sevom, ne glede na ujemanje (v D153-P501). To potrjuje potrebo po ponovnem cepljenju v drugi sezoni.

fPrimarni sev v obtoku se je antigensko razlikoval od seva H3N2 v cepivu; učinkovitost proti neujemajočemu se sevu A/H3N2 je bila 85,9 % (95 % IZ: 75,3, 91,9).

Preglednica 2 Relativna učinkovitost T/LAIV pediatričnih študijah s sezonskim cepivom proti gripi za injiciranje, kontroliranih z aktivno učinkovino

 

 

 

 

 

Izboljšana

Izboljšana

 

 

 

Število

 

učinkovitost

Številka

 

Razpon

Sezona

učinkovitost

Regija

udeležencev

(95 % IZ)

b

študije

starostia

gripe

(95 % IZ)b

 

 

 

 

v študiji

 

ujemajoči se sevi

vsi sevi, ne glede

 

 

 

 

 

na ujemanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44,5 %

54,9 %

 

MI-CP111

ZDA, Evropa,

6 do 59 m

7.852

2004-2005

(22,4, 60,6)

(45,4, 62,9)c

Azija/Oceanija

manj primerov kot

manj primerov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z injiciranim

kot z injiciranim

 

 

 

 

 

52,7 %

52,4 %

 

D153-

Evropa

6 do 71 m

2.085

2002-2003

(21,6, 72,2)

(24,6, 70,5)d

P514

manj primerov kot

manj primerov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z injiciranim

kot z injiciranim

 

 

 

 

 

34,7 %

31,9 %

 

D153-

Evropa

6 do 17 l

2.211

2002-2003

(3,9, 56,0)

(1,1, 53,5)

P515

manj primerov kot

manj primerov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z injiciranim

kot z injiciranim

am = mesecev. l = let. Razpon starosti, kot je opisan v protokolu študije. bZmanjšanje s kulturo potrjene gripe v primerjavi s cepivom proti gripi za injiciranje.

cS T/LAIV je bilo pri 3.686 dojenčkih in malčkih v starosti od 6 do 23 mesecev 55,7 % (39,9, 67,6) manj primerov kot s cepivom proti gripi za injiciranje, pri 4.166 otrocih v starosti od 24 do 59 mesecev pa 54,4 % (41,8, 64,5) manj primerov.

dS T/LAIV je bilo pri 476 dojenčkih in malčkih v starosti od 6 do 23 mesecev 64,4 % (1,4, 88,8) manj primerov kot s cepivom proti gripi za injiciranje, pri 1.609 otrocih v starosti od 24 do 71 mesecev pa 48,2 % (12,7, 70,0) manj primerov.

Cepivo P/LAIV H5N1

Evropska agencija za zdravila je začasno odložila zahtevo za predložitev rezultatov študij s Cepivom proti pandemski gripi H5N1 AstraZeneca za eno ali več podskupin pediatrične populacije za preprečevanje okužbe z gripo. Za podatke o uporabi pri pediatrični populaciji glejte poglavje 4.2.

Cepivo je pridobilo t. i. "pogojno dovoljenje za promet". To pomeni, da se pričakujejo dodatni dokazi o cepivu. Evropska agencija za zdravila bo vsaj enkrat letno ponovno pregledala nove podatke o cepivu. Če bo potrebno, bo posodobljen tudi ta povzetek glavnih značilnosti zdravila.

Študije pri odraslih

Odrasli v starosti od 18 do 49 let

V klinični študiji CIR 217 so varnost, infektivnost in imunogenost živega oslabljenega cepiva, pridobljenega iz izolata gripe A/Vietnam/1203/2004 (H5N1), ocenili pri 21 preiskovancih, ki so prejeli en 106,7 median infektivni odmerek tkivne kulture (TCID50); 18 od teh preiskovancev je od 4 do

8 tednov pozneje prejelo drugi odmerek. Dodatnih 21 preiskovancev je prejelo en odmerek virusa v cepivu v 107,5 TCID50; 19 od teh preiskovancev je od 4 do 8 tednov pozneje prejelo drugi odmerek. Po 1 ali 2 odmerkih 106,7 TCID50 cepiva so vsakega od seroloških odzivov (inhibicijo hemaglutinacije [HAI] in IgA odziv) ugotovili pri 10 % preiskovancev, IgA odziv v nosnem izpirku pa pri 24 % preiskovancev. Po 1 ali 2 odmerkih 107,5 TCID50 cepiva so serološka odziva HAI in IgA ugotovili pri 10 % in 52 % preiskovancev, IgA odziv v nosnem izpirku pa pri 19 % preiskovancev.

V klinični študiji CIR 239 so varnost, infektivnost in imunogenost živega oslabljenega cepiva, pridobljenega iz izolata gripe A/Hong Kong/213/2003 (H5N1), ocenili pri 17 preiskovancih, ki so prejeli en odmerek 107,5 TCID50 cepiva intranazalno izolirano; 16 od teh preiskovancev je od 4 do

8 tednov pozneje prejelo drugi odmerek. Ne po prvem ne po drugem odmerku cepiva niso pri nobenem preiskovancu ugotovili odziva HAI. Serološki odziv IgA in odziv v nosnem izpirku so vsakega ugotovili pri 18 % preiskovancev.

Odrasli v starosti od 22 do 54 let

Klinična študija CIR 277 je ocenila, ali so predhodni prejemniki pandemskih živih oslabljenih cepiv proti gripi H5N1 dosegli osnovni odziv (priming) oz. dolgotrajno imunost, ki bi jo bilo mogoče zaznati po nadaljnji uporabi inaktiviranega cepiva H5N1. Študija je zajela 69 oseb v 5 skupinah: 1. skupina je vključila 11 preiskovancev, ki so predhodno dobili 2 odmerka pandemskega oslabljenega cepiva proti gripi A/Vietnam/1203/2004 H5N1 (P/LAIV) v letih 2006-2007, 2. skupina je vključila 10 preiskovancev, ki so predhodno dobili 2 odmerka A/Hong Kong/213/2003 H5N1 P/LAIV leta 2007, 3. skupina je vključila 8 preiskovancev, ki so predhodno dobili 2 odmerka A/British Columbia/CN- 6/2004 H7N3 P/LAIV leta 2010 (kot kontrolno skupino P/LAIV), 4. in 5. skupina pa sta vsaka vključili 20 preiskovancev, ki predhodno niso bili cepljeni z LAIV in so bili naivni za gripo H5. Preiskovanci od 1. do 4. skupine so dobili en 45-µg odmerek pandemskega inaktiviranega cepiva proti gripi A/Vietnam/1203/2004 (P/IIV), preiskovanci v 5. skupini pa so prejeli 2 odmerka v presledku približno 28 dni.

Pri preiskovancih, ki so primarno prejeli P/LAIV H5N1, se je po nadaljnji izpostavljenosti inaktiviranemu cepivu H5N1 razvil intenziven odziv protiteles proti divjemu tipu virusa H5N1, čeprav takšen odziv po primarnih 2 odmerkih pri večini preiskovancev ni bil zaznaven. Preiskovanci, ki so primarno prejeli ali P/LAIV A/Vietnam/1203/2004 ali P/LAIV A/Hong Kong/213/2003, so imeli na enkraten odmerek inaktiviranega cepiva H1N1 značilno boljši odziv kot preiskovanci, ki prej niso dobili P/LAIV. Pri preiskovancih, ki so primarno prejeli P/LAIV A/Vietnam/1203/2004, je odziv protiteles presegel tudi odziv, opažen po 2 odmerkih inaktiviranega cepiva pri preiskovancih, ki prej niso dobili P/LAIV (glejte preglednico 3).

Preglednica 3 Serumski protitelesni odzivi mikronevtralizacije (MN) in preskus inhibicije hemaglutinacije (HAI) 28. in 56. dan po uporabi inaktiviranega cepiva H5N1

 

 

 

 

28 dni po inaktiviranem

56 dni po inaktiviranem

 

 

Število

 

 

cepivua

 

 

cepivua

 

 

 

 

 

 

Preiskovanci

 

 

Preiskovanci

 

Primarni

odmerkov

 

 

 

 

 

Študijska

Število

 

 

s 4-kratnim

 

 

s 4-kratnim

odmerek

inaktiviranega

Geometrična

Geometrična

skupina

preiskovancev

porastom

porastom

P/LAIV

cepiva

sredina titra

sredina titra

 

 

protiteles

protiteles

 

 

Vietnam 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(odstotek)b

 

 

(odstotek)b

 

 

 

 

MN

HAI

MN

HAI

MN

HAI

MN

HAI

 

H5N1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vietnam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H5N1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hong

Kong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brez

20c

Podatki za 3. skupino (preiskovanci, uvodoma cepljeni s P/LAIV H7N3) niso prikazani.

aDnevi so šteti glede na edini odmerek P/IIV za 1. do 4. skupino in po prvem od dveh odmerkov P/IIV za 5. skupino. bSerološki odziv je opredeljen kot ≥ 4-kratno povečanje titra protiteles (≥ 1:20).

cNa voljo so bili vzorci seruma 7 preiskovancev v 3. skupini 28. dan in 18 preiskovancev v 5. skupini 56 dan.

Odziv protiteles se je pri preiskovancih, ki so primarno dobili P/LAIV H5N1, razvil hitro. Sedem od 11 (64 %) preiskovancev v 1. skupini (ca A/Vietnam/1204/2004 [H5N1]) je do 7. dne po prejemu inaktiviranega cepiva imelo ≥ 4-kraten porast titra protiteles HAI; pri tistih, ki so se odzvali, je bila geometrična sredina titrov 165, razpon titrov pa od 20 do 1280. Med P/LAIV naivnimi preiskovanci jih je imelo do 7. dne ≥ 4-kraten porast le 10 %. Širši je bil tudi odziv protiteles pri preiskovancih, ki so primarno dobili P/LAIV H5N1. Preiskovancem, ki so primarno dobili P/LAIV H5N1, se je razvil odziv protiteles, ki je nevtraliziral 2 ali več kladov virusov H5N1 linije A/Goose/Guangdong/1996 H5N1, medtem ko so se navzkrižna nevtralizacijska protitelesa med kladi razvila pri maloštevilnih preiskovancih celo v skupini z 2 odmerkoma inaktiviranega cepiva H5N1. Afiniteta protiteles proti domeni HA1 H5 HA v skupini, ki je primarno prejela P/LAIV H5N1, je bila značilno večja kot v skupini z 2 odmerkoma inaktiviranega cepiva, kar je koreliralo z navzkrižno nevtralizacijo med kladi H5N1.

Podobne odzive so ugotovili pri preiskovancih, primarno cepljenih s P/LAIV H7N7 in H7N9, ki se jim je razvil intenziven odziv protiteles proti ustreznim divjim tipom virusov po poznejši izpostavljenosti inaktiviranemu cepivu istega podtipa. Za P/LAIV H7N7 so ugotovili močan odziv protiteles v serumu tako z MN kot s HAI pri 9 od 13 oseb; največji titri so bili doseženi do 14. dne. S P/LAIV H7N9 se je močan odziv protiteles razvil pri 8 od 14 oseb, ki so prejele enkraten odmerek cepiva in pri 13 od 16 oseb, ki so prejele dva odmerka cepiva; največji titri so bili tudi tukaj opazni do 14. dne.

5.2Farmakokinetične lastnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

5.3Predklinični podatki o varnosti

Predklinični podatki za Cepivo proti pandemski gripi H5N1 AstraZeneca ter sezonski cepivi T/LAIV in Fluenz Tetra na osnovi običajnih predkliničnih študij toksičnosti pri ponavljajočih se odmerkih, vpliva na sposobnost razmnoževanja in razvoja, lokalnega prenašanja in nevrovirulence ne kažejo posebnega tveganja za človeka.

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

saharoza

natrijev dihidrogenfosfat natrijev hidrogenfosfat želatina (svinjska, vrsta A) argininijev klorid

natrijev glutamat monohidrat voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

Zaradi pomanjkanja študij kompatibilnosti se cepiva ne sme mešati z drugimi zdravili.

6.3Rok uporabnosti

18 tednov.

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte v hladilniku (2 °C – 8 °C).

Ne zamrzujte.

Nosnik shranjujte v zunanji ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

Pred uporabo se sme cepivo vzeti iz hladilnika enkrat za največ 12 ur pri temperaturi do 25 ° C. Če cepivo po tem 12-urnem obdobju ni uporabljeno, ga je treba zavreči.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

Cepivo proti pandemski gripi H5N1 AstraZeneca je na voljo kot 0,2-ml suspenzija v nosniku (steklo tipa 1) za enkratno uporabo z nastavkom (polipropilen s polietilensko prehodno zaklopko), pokrovčkom za zaščito konice nastavka (sintetična guma), nosilcem bata, zamaškom bata (butilna guma) in delilno zaponko odmerka.

Pakiranja z 10 nosniki.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

Uporaba

Cepivo proti pandemski gripi H5N1 AstraZeneca JE SAMO ZA NAZALNO UPORABO.

NE UPORABLJAJTE GA Z IGLO. Ne injicirajte.

Cepiva proti pandemski gripi H5N1 AstraZeneca ne smete uporabljati, če mu je potekel rok uporabnosti ali če opazite, da je pršilnik poškodovan, na primer če bat ne tesni ali izpade iz pršilnika ali opazite kakršnekoli znake iztekanja tekočine.

Cepivo proti pandemski gripi H5N1 AstraZeneca se aplicira kot razdeljen odmerek v obe nosnici.

Kmalu ali takoj po aplikaciji polovice odmerka v eno nosnico dajte drugo polovico v drugo nosnico.

Bolnik lahko med uporabo cepiva diha normalno – ni potrebe za aktivno inhaliranje ali vdihavanje skozi nosnici.

Za navodila za uporabo po korakih glejte diagram uporabe Cepiva proti pandemski gripi H5N1 AstraZeneca (slika 1).

Slika 1 Uporaba Cepiva proti pandemski gripi H5N1 AstraZeneca

Sponka za razdelitev odmerka

Preverite rok

Pripravite nosnik

Namestitev nosnika

uporabnosti

Odstranite gumijasto

Ko je oseba v

Cepivo uporabite pred

zaščito konice. Ne

pokončnem položaju,

datumom navedenim na

odstranite sponke za

namestite konico

nalepki nosnika.

razdelitev odmerka na

nekoliko v nosnico, da

 

drugi strani nosnika.

zagotovite vnos Cepiva

 

 

proti pandemski gripi

 

 

H5N1 AstraZeneca v

 

 

nos.

Pritisnite na bat

Odstranite sponko za

Napršite v drugo

Z enkratnim pritiskom

razdelitev odmerka

nosnico

pritisnite na bat tako

Za vnos v drugo nosnico

Konico namestite

hitro, kot lahko, dokler

odščipnite in odstranite

nekoliko v drugo

vas ne ustavi sponka za

sponko za razdelitev

nosnico in z enkratnim

razdelitev odmerka.

odmerka z bata.

pritiskom pritisnite na

 

 

bat tako hitro, kot

 

 

lahko, da vnesete

 

 

preostanek cepiva.

Neuporabljeno cepivo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi za medicinske odpadke.

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje Švedska

8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/16/1089/001

9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 20. maj 2016

Datum zadnjega podaljšanja: 20. april 2017

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu/

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept