Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Panretin (alitretinoin) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - L01XX22

Updated on site: 09-Oct-2017

Ime zdravilaPanretin
ATC kodaL01XX22
Substancaalitretinoin
ProizvajalecEisai Ltd

1.IME ZDRAVILA

Panretin 0,1 % gel

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

1 g gela vsebuje 1 mg alitretinoina (0,1 %).

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Gel

Prozoren, rumen gel

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Terapevtske indikacije

Zdravilo Panretin gel je namenjeno lokalnemu zdravljenju kožnih lezij pri bolnikih s Kaposijevim sarkomom (KS), ki je posledica AIDS, in sicer če:

-lezije niso zagnojene in se niso razvili limfedemi, ter

-zdravljenje visceralnega KS ni potrebno, ter

-če se lezije ne odzovejo na sistemsko antiretrovirusno terapijo, ter

-če radioterapija ali kemoterapija nista primerni

4.2Odmerjanje in način uporabe

Odmerjanje

Terapijo z zdravilom Panretin naj predpiše in nadzoruje le zdravnik specialist, ki ima izkušnje z zdravljenjem KS bolnikov.

Moški

Bolniki nanesejo zdravilo Panretin na kožne KS lezije, in sicer tako, da z zadostno količino gela pokrijejo vsako lezijo z ustrezno plastjo.

Pogostost uporabe

Bolniki naj na začetku nanesejo zdravilo Panretin dvakrat dnevno na kožne KS lezije. Pogostost uporabe se lahko postopoma poveča na tri do štiri nanose dnevno, kar je odvisno od odpornosti posamezne lezije, sicer pa je treba upoštevati obdobje najmanj dveh tednov pred povečanjem odmerka. Pogostost uporabe je treba določiti za vsako lezijo posebej. Če se pojavi toksičnost na predelu nanosa, se lahko pogostost uporabe zmanjša tako kot je opisano spodaj. Ni podatkov o učinkovitosti zdravila Panretin, če se ta nanaša manj kot dvakrat dnevno.

Lokalno draženje kože se lahko razvrsti po pet-točkovni lestvici, prikazani v razpredelnici 1. Smernice za prilagoditev zdravljenja zaradi z zdravljenjem povezane lokalne toksičnosti, so specificirane v razpredelnici 2.

Razpredelnica 1: Razvrščanje glede na lokalno draženje kože

STOPNJA

OPREDELITEV KLINIČNIH ZNAKOV

= Brez reakcije

Brez

= Blago

Razločna rožnata do rdeča barva

= Zmerno

Povečana pordelost, morebitni edem

= Hudo

Zelo rdeče, z edemom, z ali brez mehurjenja

= Zelo hudo

Intenzivno rdeče, oteklina in edem z ali brez znakov nastajanja bul in

 

 

nekroze

Razpredelnica 2: Smernice za prilagoditev odmerjanja pri toksičnosti, ki omejuje zdravljenje

LOKALNO DRAŽENJE KOŽE

 

(opredeljeno po razpredelnici 1)

PRILAGODITEV ZDRAVLJENJA

Stopnja 0, 1 ali 2

Ukrepi niso potrebi, razen nadaljevanja spremljanja.

Stopnja 3

Pogostost zdravljenja za to lezijo je treba zmanjšati ali

 

zdravljenje v celoti ustaviti. Ko se razdraženost kože zmanjša

 

do stopnje 0 ali 1, lahko zdravljenje ponovno uvedemo z

 

dvema nanosoma dnevno. Povečanje je možno vsaka dva

 

tedna, odvisno od odziva kože.

Stopnja 4

Kot pri draženju po stopnji 3. Zdravljenje pa se ne sme

 

ponovno uvesti, če se je pojavila toksičnost stopnje 4 pri

 

pogostosti nanosa manj kot dvakrat dnevno.

Trajanje uporabe

Priporočamo, da se zdravilo Panretin nanaša na lezije v začetnem obdobju, ki traja do 12 tednov. Zdravljenje lezij, ki se niso zmanjšale po površini oz. višini do 12. tedna, je treba prekiniti. Uporaba zdravila se lahko podaljša za lezije, pri katerih se je pokazalo zmanjšanje po višini oz.

površini do 12. tedna pod pogojem, da se pokaže nadaljnje izboljšanje oz. vsaj ohranitev odziva ter da bolnik zdravilo še naprej prenaša.

Prekiniti je treba zdravljenje lezij, ki so se po kliničnih ocenah v celoti odpravile.

Varnostni ukrepi pred rokovanjem z zdravilom ali njegovim nanosom

Pred in po nanosu naj si bolniki umijejo roke. Uporaba rokavic ni potrebna.

Preden se izpostavljeni deli kože pokrijejo z oblačili, se mora gel sušiti tri do pet minut. Tesno prilegajoča se oblačila niso primerna.

Posebna pozornost je potrebna pri nanosu gela, saj se le-ta ne sme nanesti na zdravo kožo ob leziji. Gel se ne sme nanesti na ali v bližino oči oz. drugih telesnih sluznic. Prhanju, kopanju ali plavanju se je po nanosu potrebno izogniti za najmanj tri ure.

Ženske

Varnost in učinkovitost pri ženskah nista bili ugotovljeni zaradi majhnega obsega kliničnih podatkov. Kaposijev sarkom kot posledica AIDS je redek pojav pri ženskah.

Pediatrična populacija

Varnost in učinkovitost zdravila Panretin gel pri otrocih, starih do 18 let, še nista bili dokazani. Podatki niso na voljo.

Zdravilo Panretin ni primerno za uporabo pri otrocih in mladostnikih do 18 let.

Starejši moški

Ni določenih priporočil za uporabo pri starejših moških (nad starostjo 65 let). Kaposijev sarkom kot posledica AIDS je redek pojav pri tej skupini bolnikov.

Ledvična ali jetrna obolenja

Ni podatkov glede uporabe zdravila Panretin gel pri bolnikih z ledvično insuficienco ali jetrno boleznijo. S farmakokinetičnimi raziskavami so ugotovili, da sta obseg in pogostost odkritja merljive koncentracije 9-cis-retinoidne kisline v plazmi pri KS bolnikih po nanosu zdravila primerljivi z obsegom in pogostostjo merljive koncentracije 9-cis-retinoidne kisline v obtoku v plazmi, ki se naravno pojavi pri nezdravljenih posameznikih (glejte poglavje 5.2). Na teoretični osnovi ni potrebna prilagoditev odmerka pri bolnikih z ledvično insuficienco ali boleznijo jeter, vsekakor pa je treba zdravljenje teh bolnikov natančno spremljati. V primeru pojava neželenih učinkov je treba pogostost nanosa zmanjšati ali zdravljenje v celoti prekiniti.

4.3 Kontraindikacije

Splošna preobčutljivostjo za retinoide, za alitretinoin ali za pomožne snovi zdravila.Nosečnost in dojenje (glejte poglavje 4.6).

Zdravljenje KS lezij, ki se pojavijo v neposredni bližini drugih bolezni kože.

4.4 Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Celotno skupino etinoidov povezujejo z občutljivostjo za svetlobo. V kliničnih raziskavah sicer niso poročali o občutljivosti za svetlobov povezavi z uporabo zdravila Panretin gel, vendar je bolnike potrebno opozoriti, naj zmanjšajo izpostavljenost zdravljenih predelov kože sončni svetlobi ali drugi ultravijolični (UV) svetlobi (glejte poglavje 5.3)

Priporočamo, da dnevno zaužita količina vitamina A s hrano ne presega priporočene vrednosti dnevnega zaužitja vitaminov s hrano (RDI vrednost).

Alitretinoin lahko škodljivo vpliva na razvoj zarodka. Plodne ženske morajo v času zdravljenja kot tudi en mesec po prenehanju zdravljenja z zdravilom Panretin gel (glejte poglavje 4.6) uporabljati učinkovito kontracepcijsko sredstvo.

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Izogibati se je treba uporabi drugih izdelkov za topikalno uporabo na KS lezije, zdravljene z zdravilom Panretin. Za preprečitev prekomerne izsušenosti kože in srbenja se lahko v obdobjih med aplikacijami zdravila Panretin nanese mineralno olje. Mineralno olje pa se ne sme nanesti najmanj dve uri pred in po nanosu zdravila Panretin.

Bolnikom ne priporočamo uporabe zdravila Panretin gel hkrati z izdelki, ki vsebujejo N,N-dietil-m- toluamid (DEET), kar je običajna sestavina pri sredstvih za zaščito pred insekti (repelenti). V toksikoloških raziskavah na živalih so ugotovili povečano toksičnost DEET, kadar je bil le-ta prisoten med sestavinami izdelka.

Obseg in pogostost odkritja merljive koncentracije 9-cis-retinoidne kisline v plazmi pri KS bolnikih, ki jim je bilo zdravilo nanešeno na do 64 lezij, sta bila primerljiva z zadevnimi vrednostmi pri bolnikih, ki se niso zdravili. Zato obstaja le majhna možnost medsebojnega delovanja s sistemskimi snovmi.

Kliničnih izsledkov v nadzorovanih študijah medsebojnega delovanja zdravila s sistemskimi antiretrovirusnimi učinkovinamikot so inhibitorji proteaze, makrolidni antibiotiki in azolni antimikotiki ni bilo. Čeprav ni razpoložljivih podatkov, je možno, da sočasna uporaba zdravil, ki inducirajo CYP izoencime, zmanjša nivoje alitretinoina v plazmi, s posledičnim možnim negativnim vplivom na učinkovitost zdravila Panretin gel.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Ženske v rodni dobi

Ženske v rodni dobi morajo ves čas zdravljenja in še en mesec po zdravljenju uporabljati učinkovito kontracepcijo.

Moški, ki uporabljajo zdravilo Panretin, morajo z ustreznimi ukrepi zagotoviti, da njihove partnerice ne zanosijo.

Nosečnost

Zdravilo Panretin je kontraindicirano (glejte poglavje 4.3) med nosečnostjo, saj alitretinoin lahko povzroča poškodbe zarodka, kadar se sistemsko daje nosečnicam. Pri kuncih se je alitretinoin pokazal kot teratogen pri odmerkih, pri katerih je bila koncentracija v plazmi 60-krat višja od najvišje opažene koncentracije v plazmi pri moških bolnikih po lokalni uporabi gela. Vendar pa ni gotovo, do katere mere utegne lokalno zdravljenje z zdravilom Panretin gel povečati koncentracijo 9-cis-retinoidne kisline nad vrednost, ki se pojavlja naravno v plazmi žensk s KS. Iz tega razloga pri nosečnicah alitretinoina ne smemo uporabiti.

Dojenje

Ni znano, ali se alitretinoin izloča preko materinega mleka. Na osnovi koncentracij izmerjenih v plazmi bolnikov, predstavljajo verjetno koncentracije 9-cis-retinoidne kisline v materinem mleku le nizko tveganje za dojenčka. Vendar pa morajo matere zaradi možnosti neželenih učinkov pri dojenih otrocih, ki bi bili posledica uporabe zdravila Panretin gel, pred uporabo tega zdravila prenehati z dojenjem oz. ne smejo začeti z dojenjem v času uporabe tega zdravila.

Posebna pozornost je potrebna, da novorojenec s svojo kožo ne pride v stik s predeli kože bolnika(-ce), na katere je bil pred kratkim naneseno zdravilo Panretin gel. Matere, ki so inficirane z virusom HIV, naj ne dojijo svojih otrok, saj v obratnem primeru obstaja nevarnost prenosa virusa.

Plodnost

Specifičnih študij plodnosti pri moških ali ženskah niso izvajali. Vendar pa je alitretinoin teratogen, zato morajo moški in ženske z ustreznimi zaščitnimi ukrepi pri ženski preprečiti nosečnost.

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Zdravilo Panretin gel je namenjen uporabi na koži in nima ali ima le zanemarljiv vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

4.8Neželeni učinki

Neželeni učinki, povezani z uporabo zdravila Panretin gel pri KS, ki je posledica AIDS, so se domala vedno pojavili samo na mestu nanosa. Dermalna toksičnost se značilno pojavi kot eritem. Pri nadaljnji uporabi zdravila Panretin gel se lahko eritem poveča in se razvije edem. Dermalna toksičnost lahko postane omejujoča za zdravljenje, spremljana z intenzivnim eritemom, edemom ter nastankom mehurjev. Pri uporabi zdravila Panretin gel je 69,1 % bolnikov opazilo neželene učinke zdravila na mestu nanosa.

KS bolniki so med kliničnimi študijami poročali o sledečih neželenih učinkih zdravila na mestu aplikacije. Pogostnost pojavljanja neželenih učinkov je uvrščena kot zelo pogosta (≥1/10), pogosta (≥1/100 do <1/10), občasna (≥1/1.000 do <1/100), redka (≥1/10.000 do <1/1.000) in zelo redka (<1/10.000). V oklepajih so navedbe za neželene učinke z nestrokovnimi izrazi.

V razvrstitvah pogostnosti so neželeni učinki navedeni po padajoči resnosti.

Bolezni krvi in limfatičnega sistema

Nepogosto: Limfadenopatija

Bolezni živčevja

 

Pogosto:

Parestezija (skelenje, srbenje)

Žilne bolezni

 

Pogosti:

Hemoragija (krvavitev na mestu lezije ali okoli nje), edem (edem, oteklina, vnetje),

 

periferni edem

Občasni:

Flebitis, bolezni ožilja

Bolezni kože in podkožja

Zelo pogosto:

Kožne motnje (pokanje kože, kraste, krastavost, odrgnine, izločanje tekočine,

 

izcedki), izpuščaji (eritem, pordelost, luskavica, draženje, vnetje kože), pruritus

 

(srbenje, pruritus)

Pogosto:

Kožne razjede, izločanje serozne tekočine, eksfoliativni dermatitis (luščenje kože,

 

lupljenje, deskvamacija, odstopanje kože), sprememba barve kože (sprememba

 

barve v rjavo, obrobna hiperpigmentacija, bledica kože), suha koža

Občasno:

Celulitis, vezikularni izpuščaji, makulopapularni izpuščaji, alergična reakcija

Splošne težave in spremembe na mestu aplikacije

Zelo pogosto:

Bolečina (pekoča bolečina, bolečina, občutljivost)

Občasno:

Okužba, vključno z bakterijskimi povzročitelji

Varnost zdravila Panretin gel je bila ocenjena v kliničnih raziskavah z več kot 469 bolniki, obolelimi z AIDS povezanim KS, od katerih je bilo 439 zdravljenih z 0,1 %-nim alitretinoinom.

Pojav motnje kože, kožnih razjed, bolečine in izpuščajev kot posledica uporabe zdravila je bil pogostejši pri bolnikih, ki so uporabili zdravilo Panretin gel štirikrat dnevno v primerjavi s tistimi, ki so ga nanašali manj pogosto. Vendar pa se pojav drugih enako običajnih neželenih učinkov, ki so posledica uporabe zdravila, kot so npr. pruritus, edem, eksfoliativni dermatitis in suha koža, ni povečal kot posledica pogostosti aplikacije.

Rahli/zmerni izpuščaji (vsi primeri ne glede na vzročnost) so se pojavljali redkeje pri bolnikih, ki so se zdravili manj kot 16 tednov v primerjavi s tistimi, ki so se zdravili za čas 16 tednov ali dlje (rahlo: 33 % napram 63 %; zmerno: 29 % napram 43 %). Pojav hudih izpuščajev ni bil povezan s trajanjem zdravljenja (10 % v obeh primerih).

Lokalna dermalna toksičnost, ki je povezana s terapijo z zdravilom Panretin gel, je bila večinoma odpravljena s prilagoditvijo zdravljenja ali s prekinitvijo (glejte poglavje 4.2).

Poročali so le o dveh hudih neželenih učinkih (sepsa in celulit pri istem bolniku).

Neželeni učinki, opaženi pri uporabi zdravila Panretin gel, so podobni tistim, opaženim pri drugih lokalnih retinoidih. Malo verjetno je, da se neželeni sistemski stranski učinki, povezani z oralnimi retinoidi, opazijo tudi pri uporabi zdravila Panretin gel, ker sta bila obseg in pogostost merljive koncentracije 9-cis-retinoidne kisline v plazmi po aplikaciji zdravila primerljiva z obsegom in pogostostjo merljive koncentracije 9-cis-retinoidne kisline, ki kroži in se naravno pojavlja pri posameznikih, ki se ne zdravijo.

4.9Preveliko odmerjanje

O primerih prevelikega odmerjanja niso poročali.

Sistemska toksičnost po akutnem prevelikem odmerjanju z zdravilom Panretin gel je malo verjetna.

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: drugi antineoplastiki, Oznaka ATC: LO1XX22

Čeprav se za molekularno delovanje alitretinoina misli, da je posredovano z njegovim medsebojnim delovanjem z retnoidnimi receptorji, natančni mehanizem delovanja tega zdravila pri lokalnem zdravljenju kožnih lezij, ki nastanejo zaradi z AIDS povezanim KS ni znan. Alitretinoin (9-cis- retinoidna kislina), je naravno prisoten endogeni hormon, soroden z vitaminom A, ki se veže na in aktivira vse znane znotrajcelične podtipe retinoidne receptorje (RAR , RAR , RAR , RXR , RXR , RXR ). Ko so aktivirani, delujejo ti receptorji kot od liganda odvisni transkripcijski faktorji in uravnavajo izražanje specifičnih genov. Regulacija izražanja genov z alitretinoinom nadzoruje proces celične diferenciacije in proliferacije v tako normalnih kot tudi neoplastičnih celicah. Učinkovitost zdravila Panretin gel pri zdravljenju KS lezij se lahko poveže z ugotovljeno sposobnostjo alitretinoina za inhibicijo rasti KS celic in vitro.

Pri uporabi zdravila Panretin gel lahko pričakujemo le lokalne terapevtske učinke. Zdravilo Panretin gel nima vloge pri preprečevanju ali zdravljenju visceralnega KS.

V dveh kontroliranih, multicentričnih, randomiziranih, dvojno slepih študijah faze III s paralelnimi skupinami, so ugotavljali učinkovitost zdravila Panretin gel za zdravljenje indeksiranih kožnih lezij KS (razpredelnica 3). Stopnjo odziva pri bolnikih so analiziraliz merili za odziv lezij pri KS Skupine kliničnih študij za AIDS (ACTG). Študija 1 je zajemala odprto fazo, v kateri so se bolniki sami odločili za sodelovanje. Za študijo 2 je sledila odprta faza (študija 2a), v kateri so sodelovali le bolniki, ki so bili izbrani za nadaljevanje študije 2.

Razpredelnica 3: Najboljši odziv po merilih skupine kliničnih študij za AIDS (ACTG) za fazo s kontrolo vehikla

 

Študija 1 (TID, QID)1

Študija 2 (BD)2

 

 

 

 

 

 

Panretin

Vehikel

Panretin

Vehikel

 

N= 134

N=134

N=62

N=72

 

 

 

 

 

Celotni klinični odziv

0,7

0,0

1,6

0.0

(CCR) %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delni odziv (PR) %

34,3

17,9

35,5

6,9

 

 

 

 

 

Stabilna bolezen %

50,0

59,0

43,5

58,3

 

 

 

 

 

Progresivna bolezen %

14,9

23,1

19,4

34,7

 

 

 

 

 

Skupni odziv %

35,1

17,9

37,1

6,9

 

 

p=0,002

 

p= 0,00003

1.S protokolom določeno odmerjanje je bila uporaba trikrat dnevno (TID), ki se je stopnjevala do štirikrat dnevno (QID) po dveh tednih, s prilagoditvijo navzdol pri toksičnosti

2.S protokolom določeno odmerjanje je bila uporaba le dvakrat dnevno (BD), s prilagoditvijo navzdol pri toksičnosti

V odprti fazi študije 1 (N = 184) se je skupna stopnja odziva povečala na 66,7 %. V študiji 2a (N = 99) se je skupna stopnja odziva povečala na 56,1 %.

V študiji 1 je od 110 bolnikov, ki so se odzvali, 36 (33 %) ponovno zbolelo, medtem ko so z izjemo štirih bili še vsi na aktivnem zdravljenju.

Stopnje odziva so analizirali po bolnikih in lezijah kot enotah analize. V razpredelnici 4 so posredovane posamezne stopnje odziva bolnikov, ki so se zdravili z zdravilom Panretin gel v fazi III.

Razpredelnica 4: Indeks/indikator odzivi1 lezij pri bolnikih v času prvih 12 tednov v začetni slepi fazi študije

 

Bolniki z dano številko indeksa/indikatorja za odziv lezij (CCR ali PR)

 

Študija 1

 

Študija 2

 

Število

Panretin

Vehikel (N=134)

Panretin

Vehikel (N=72)

odzivov

(N=134)

 

 

(N=62)

 

 

Lezije2,3

N %4

 

N %4

N %4

 

N %4

Najmanj ena

73 (54,5 %)

(31,3 %)

33 (53,2 %)

(29,2 %)

Najmanj štiri

27 (20,1 %)

(6,0 %)

8 (12,9 %)

(2,8 %)

1.Študija 1, 6 indeksnih lezij; študija 2, do 8 indeksnih lezij

2.Odziv vsake indeksne lezije je bil ocenjen posebej.

3.Lezije, ki so se odzvale v času prvih 12 tednov študije, začetna slepa faza, potrjeno za čas najmanj štirih tednov študije (dokaz odziva se je lahko pojavil po 12 tednih pri nekaterih lezijah v študiji 1).

4.Odstotek izračunan kot število bolnikov z odzivajočimi se lezijami, deljeno s skupnim številom bolnikov v začetni slepi fazi.

V enem poskusu je 29 % lezij, ki so dosegle delni odziv (PR), ne pa celotnega kliničnega odziva (CCR) v času prvih 12 tednov zdravljenja, doseglo celotni klinični odziv (CCR) med podaljšanim zdravljenjem po 12 tednih. Napovedani čas za lezije, ki so naprej pokazale delni odziv (PR) in dosegle kasnejši celotni klinični odziv (CCR), je bil 168 dni. Priporočamo, da se zdravilo Panretin gel uporablja za začetno fazo zdravljenja, ki traja do 12 tednov. Uporaba se lahko nadaljuje pri lezijah, ki so se v tem času odzvale na zdravilo, sicer pa pod pogojem, da se odziv še izboljša ali vsaj ohrani ter da bolnik zdravilo še naprej prenaša. Če se doseže celotni odziv lezije, nadaljnja uporaba zdravila Panretin gel na taki leziji ni več potrebna.

Ni podatkov oučinkovitosti zdravila Panretin gel pri nanosu na komplicirane lezije (npr.v prisotnosti limfedema).

5.2Farmakokinetične lastnosti

V kliničnih študijah z bolniki s kožnimi lezijami, ki so nastale zaradi KS povezanega z AIDS, so določili koncentracijo 9-cis-retinoidne kisline v plazmi, in sicer po ponavljajoči se večkratni dnevni aplikaciji zdravila Panretin gel za čas do 60 dni. Del teh bolnikov so spremljali za zdravljenje do 64 lezij (razpon 4-64, povprečje 11,5 lezij) in do 44 tednov (razpon 2-44, povprečje 15 tednov). V zadnji sta bila obseg in pogostost odkritja merljive koncentracije 9-cis-retinoidne kisline v plazmi pri bolnikih s KS po dajanju zdravila primerljiva z obsegom in pogostostjo odkritja merljive koncentracije 9-cis-retinoidne kisline v plazmi, ki se naravno pojavlja pri nezdravljenih posameznikih.

5.3Predklinični podatki o varnosti

Toksičnost

Trije različni odmerki alitretinoina (0,01 %, 0,05 %, ali 0,5 %) v obliki gela za lokalno uporabo so bili dani podganam v študiji dermalne toksičnosti, ki je trajala 28 dni. Opaženi učinki na mestu aplikacije so vsebovali eritem, epidermalno otekanje, luskavico in odstopanje rožene plasti. Analize klinične patologije so pokazale občutno povečanje absolutnega števila polimorfonuklearnih levkocitov, števila monocitov, odstotek monocitov ter upadanje odstotka limfocidov v diferencialni krvni sliki belih krvnih telesc na 29. dan, in sicer pri podganah, ki so jih zdravili z 0,5 % alitretinoinovim gelom. Klinično-kemični podatki so pokazali biološko relevantno povečanje srednje vrednosti BUN-a ter

vrednosti alkalne fosfataze pri ženskah po 28 dnevnem zdravljenju. LDL v serumu je bil zvišan tako pri skupinah moških kot žensk na 29. dan. Ni bilo biološko relevantnih hematoloških sprememb ali kemičnih sprememb seruma v obdobju po 14 dneh. Opažena povečanja v povprečnih razlikah vrednosti razmerja »srce / končna telesna teža« so predpisali predvsem razliki v končnih telesnih težah.

Po zdravljenju z 0,5 % gelom alitretinoina so bile srednje koncentracije v plazmi pri podganjih samicah večinoma pod spodnjo dokazljivo mejo (5 nMol) ter koncentracije v plazmi pri samcih okoli 200nMol. V nasprotju s temi spoznanji pri podganah, koncentracije 9-cis-retinoidne kisline v plazmi pri bolnikih s KS, ki so uporabljali zdravilo Panretin gel, nikoli niso presegle 0,638 ng/ml

(2,13 nMol). Ta raven predstavlja približno 1/100 srednje koncentracije, merjene pri podganjih samcih.

Genotoksičnost

Genotoksični potencial alitretinoina so raziskali z Ames-ovim testom, in vivo mikronukleus testom na miših, testom kromosomske aberacije pri človeških limfocitih, ter CHO testom mutacije celic. Zdravilo se ni izkazalo kot genotoksično.

Karcinogeneza, mutageneza, oslabitev plodnosti

Ni izvršenih študij za določitev kancerogenega potenciala alitretinoina. Analizirali so mutageni potencial alitretinoina, ki se je v Amesovem testu, in vitro mikronukleus testu pri miših, testu kromosomske aberacije pri človeških limfocitih ter CHO testu o mutaciji celic, izkazal kot negativen.

Teratogenost

V študiji s peroralnimi odmerki pri kuncih je alitretinoin induciral hude malformacije pri 35-krat večjem odmerku v primerjavi z lokalnim odmerkom pri ljudeh. Ta odmerek je pri kuncih povzročil 60-krat višjo koncentracijo v plazmi v primerjavi z najvišjo opaženo koncentracijo v plazmi pri bolnikih s KS po lokalni aplikaciji zdravila Panretin gel. Neposredno po peroralnem dajanju kuncem z 12-krat večjim odmerkom v primerjavi z lokalnim odmerkom pri ljudeh (ki je povzročil 60-krat višjo koncentracijo v plazmi v primerjavi z najvišjo opaženo koncentracijo v plazmi pri bolnikih s KS po lokalni uporabi gela) niso opazili močnih nepravilnosti. Vendar pa so opazili povečano pogostnost fuzije prsnice (sternebrae).

Fototoksičnost

Fototoksičnost alitretinoina so ocenili na osnovi kemičnih lastnosti ter podatkov iz nabora in vitro testov. Na osnovi rezultatov je verjetno, da alitretinoin absorbira svetlobo na UV področju ter da je podvržen fotodegradaciji drugih izomerov (predvsem trans-retinoidne kisline). Zaradi vezanja na histidin in fotoprotein ima alitretinoin le nizek potencial za draženje zaradi svetlobe. V celičnih in vitro testih je alitretinoin pokazal le šibak fototoksični potencial.

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

etanol makrogol 400

hidroksopropilceluloza butilhidroksitoluen

6.2Inkompatibilnosti

Zaradi pomanjkanja študij kompatibilnosti zdravila ne smemo mešati z drugimi zdravili. Izogibajte se nanosu drugih lokalnih pripravkov na zdravljene KS lezije. Zdravilo Panretin gel se ne sme uporabiti sočasno z izdelki, ki vsebujejo DEET.

6.3Rok uporabnosti

Neodprto: 3 leti.

Med uporabo: Preostanek vsebine v tubi je treba 90 dni po prvem odprtju zavreči.

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte pri temperaturi do 25 C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo. Vsebnik shranjujte tesno zaprt.

Po odpiranju tube morate pokrovček tube ponovno namestiti ter tesno zapreti, tako da je tuba nepropustna za zrak. Odprte tube shranjujte pri temperaturi do 25 C ter jih zaščitite pred močno svetlobo in vročino (npr. pred neposredno sončno svetlobo).

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

Zdravilo Panretin gel je na razpolago v aluminijasti tubi z epoksi prevleko za večkratno uporabo. Vsaka ovojnina vsebuje eno tubo z gelom.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

Zdravilo Panretin gel vsebuje alkohol, zavarujte pred odprtim ognjem.

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET

Eisai Ltd.

European Knowledge Centre

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire

AL10 9SN

Velika Britanija

8.ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

EU/1/00/149/001

9.DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET

Datum pridobitve podaljšanja dovoljenja: 11. oktober 2000

Datum zadnjega podaljšanja dovoljenja:

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu/.

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept