Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Izberi jezik

Pramipexole Accord (pramipexole dihydrochloride monohydrate) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - N04BC05

Updated on site: 09-Oct-2017

Ime zdravilaPramipexole Accord
ATC kodaN04BC05
Substancapramipexole dihydrochloride monohydrate
ProizvajalecAccord Healthcare Ltd

1.IME ZDRAVILA

Pramipeksol Accord 0,088 mg tablete

Pramipeksol Accord 0,18 mg tablete

Pramipeksol Accord 0,35 mg tablete

Pramipeksol Accord 0,7 mg tablete

Pramipeksol Accord 1,1 mg tablete

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Pramipeksol Accord 0,088 mg tablete

Ena tableta vsebuje 0,088 mg pramipeksola v obliki 0,125 mg pramipeksolijevega diklorida monohidrata.

Pramipeksol Accord 0,18 mg tablete

Ena tableta vsebuje 0,18 mg pramipeksola v obliki 0,25 mg pramipeksolijevega diklorida monohidrata.

Pramipeksol Accord 0,35 mg tablete

Ena tableta vsebuje 0,35 mg pramipeksola v obliki 0,5 mg pramipeksolijevega diklorida monohidrata.

Pramipeksol Accord 0,7 mg tablete

Ena tableta vsebuje 0,7 mg pramipeksola v obliki 1,0 mg pramipeksolijevega diklorida monohidrata.

Pramipeksol Accord 1,1 mg tablete

Ena tableta vsebuje 1,1 mg pramipeksola v obliki 1,5 mg pramipeksolijevega diklorida monohidrata.

Opomba:

Odmerki pramipeksola, kot jih navajajo v literaturi, se nanašajo na sol. Zato so tu odmerki izraženi za obe obliki, za pramipeksol in pramipeksolijevo sol (v oklepaju).

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Tableta.

Pramipeksol Accord 0,088 mg tablete

Tablete so bele ali sivo bele, okrogle, sploščene s poševnim robom, z delilno zarezo na obeh straneh, vtisnjeno oznako ‘I1’ na eni in brez oznake na drugi strani.

Pramipeksol Accord 0,18 mg tablete

Tablete so bele ali sivo bele, okrogle, sploščene s poševnim robom in razdelilno zarezo na obeh straneh in vtisnjeno oznako ‘I’ in ‘2’ na eni strani.

Tablete lahko razdelimo na enaki polovici.

Pramipeksol Accord 0,35 mg tablete

Tablete so bele ali sivo bele, okrogle, sploščene s poševnim robom in razdelilno zarezo na obeh straneh in vtisnjeno oznako ‘I’ in ‘3’ na eni strani.

Tablete lahko razdelimo na enaki polovici.

Pramipeksol Accord 0,7 mg tablete

Tablete so bele ali sivo bele, okrogle, sploščene s poševnim robom in razdelilno zarezo na obeh straneh in vtisnjeno oznako ‘I’ in ‘4’ na eni strani.

Tablete lahko razdelimo na enaki polovici.

Pramipeksol Accord 1,1 mg tablete

Tablete so bele ali sivo bele, okrogle, sploščene s poševnim robom in razdelilno zarezo na obeh straneh in vtisnjeno oznako ‘I’ in ‘5’ na eni strani.

Tablete lahko razdelimo na enaki polovici.

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Terapevtske indikacije

Zdravilo Pramipeksol Accord je pri odraslih indicirano za zdravljenje znakov in simptomov idiopatske Parkinsonove bolezni, samo (brez levodope) ali v kombinaciji z levodopo, to je v napredovanem in poznem stadiju bolezni, ko prične z napredovanjem bolezni učinek levodope popuščati, postane nestalen in se pojavljajo fluktuacije terapevtskega učinka (konec odmerka ali vklopno-izklopni pojavi).

4.2 Odmerjanje in način uporabe

Odmerjanje

Parkinsonova bolezen

Dnevni odmerek damo razdeljen v enake odmerke trikrat dnevno.

Začetek zdravljenja:

Zdravljenje pričnemo z začetnim odmerkom 0,264 mg pramipeksola (0,375 mg soli) na dan, ki ga postopno povečujemo vsakih 5-7 dni. V primeru, da bolniki ne trpijo za nevzdržnimi neželenimi učinki, odmerek prilagajamo, dokler ne dosežemo maksimalnega terapevtskega učinka.

Shema povečevanja odmerka zdravila Pramipeksol Accord

Teden

Odmerek

Skupni

Odmerek

Skupni

 

(mg)

dnevni odmerek

(mg soli)

dnevni odmerek

 

 

(mg)

 

(mg soli)

3 x 0,088

0,264

3 x 0,125

0,375

3 x 0,18

0,54

3 x 0,25

0,75

3 x 0,35

1,1

3 x 0,5

1,50

Če je potrebno nadaljnje večanje odmerka, lahko dnevni odmerek v tedenskih intervalih povečujemo za 0,54 mg pramipeksola (0,75 mg soli) do največjega odmerka 3,3 mg pramipeksola (4,5 mg soli) na dan.

Vendar pa je potrebno upoštevati, da je incidenca zaspanosti večja pri odmerkih, večjih od 1,5 mg (soli) na dan (glejte poglavje 4.8).

Vzdrževalno zdravljenje:

Individualni odmerek pramipeksola naj bo med 0,264 mg pramipeksola (0,375 mg soli) in največ 3,3 mg pramipeksola (4,5 mg soli) na dan. Pri stopnjevanju odmerka so v ključnih študijah opazili učinkovitost pri dnevnih odmerkih 1,1 mg pramipeksola (1,5 mg soli) in več. Na osnovi kliničnega odziva in pojavnosti neželenih učinov odmerek nadalje prilagodimo. V kliničnih preskušanjih so približno 5 % bolnikov zdravili z odmerki pod 1,1 mg baze (1,5 mg soli). Odmerki pramipeksola,

večji od 1,1 mg baze (1,5 mg soli) na dan, so lahko koristni pri bolnikih z napredovalo Parkinsonovo boleznijo, pri katerih je predvideno zmanjšanje zdravljenja z levodopo. Priporočljivo je, da se glede na reakcije posameznih bolnikov odmerjanje levodope zmanjša tako med povečevanjem odmerka zdravila Pramipeksol Accord kot med vzdrževalnim zdravljenjem z zdravilom Pramipeksol Accord (glejte poglavje 4.5).

Prekinitev zdravljenja:

Nagla prekinitev zdravljenja z agonisti dopamina lahko privede do razvoja nevroleptičnega malignega sindroma. Zdravljenje s pramipeksolom moramo ukinjati postopoma in sicer tako, da zmanjšujemo odmerek za 0,54 mg pramipeksola (0,75 mg soli) na dan, dokler ni dnevni odmerek zmanjšan na 0,54 mg pramipeksola (0,75 mg soli). Nato zmanjšujemo odmerek za 0,264 mg pramipeksola

(0,375 mg soli) na dan (glejte poglavje 4.4).

Ledvična okvara

Izločanje pramipeksola je odvisno od ledvične funkcije. Za začetek zdravljenja je priporočljivo naslednje odmerjanje:

Pri bolnikih z očistkom kreatinina nad 50 ml/min ni potrebno zmanjšati dnevnega odmerka ali pogostnosti odmerjanja.

Pri bolnikih z očistkom kreatinina med 20 in 50 ml/min začetni dnevni odmerek zdravila Pramipeksol Accord razdelimo na dva odmerka. Začnemo z dajanjem 0,088 mg pramipeksola (0,125 mg soli) dvakrat dnevno (0,176 mg pramipeksola/0,25 mg soli na dan). Največjega dnevnega odmerka, to je 1,57 mg pramipeksola (2,25 mg soli), ne smemo prekoračiti.

Bolnikom z očistkom kreatinina manjšim kot 20 ml/min damo dnevni odmerek zdravila Pramipeksol Accord v enkratnem odmerku, pri čemer začnemo z dajanjem 0,088 mg pramipeksola (0,125 mg soli) dnevno.

Največjega dnevnega odmerka, to je 1,1 mg pramipeksola (1,25 mg soli), ne smemo prekoračiti.

Če ledvična funkcija med vzdrževalnim zdravljenjem upade, naj bi dnevni odmerek zdravila Pramipeksol Accord zmanjšali za enak odstotek, kot je upadel očistek kreatinina. Če na primer očistek kreatinina upade za 30 %, naj bi tudi dnevni odmerek zdravila Pramipeksol Accord zmanjšali za

30 %. Dnevni odmerek lahko razdelimo v dva ločena odmerka, če je očistek kreatinina med 20 in 50 ml/min, oziroma ga damo v enkratnem odmerku, če je očistek kreatinina manjši kot 20 ml/min.

Jetrna okvara

Prilagoditev odmerka pri bolnikih z jetrno odpovedjo verjetno ni potrebna, ker se približno 90 % absorbirane zdravilne učinkovine izloči skozi ledvice. Vendar pa potencialnega vpliva jetrne insuficience na farmakokinetiko zdravila Pramipeksol Accord niso raziskovali.

Pediatrična populacija

Varnost in učinkovitost zdravila Pramipeksol Accord pri otrocih, mlajših od 18 let, še nista dokazani. Pri otrocih s Parkinsonovo boleznijo ni ustrezne indikacije za uporabo zdravila Pramipeksol Accord.

Sindrom nemirnih nog

Priporočeni začetni odmerek zdravila Pramipeksol Accord je 0,088 mg pramipeksola (0,125 mg soli) enkrat na dan, 2-3 ure pred spanjem. Bolnikom, ki potrebujejo dodatno lajšanje simptomov, lahko odmerek vsake 4-7 dni povečujemo do največjega odmerka, ki je 0,54 mg pramipeksola (0,75 mg soli) na dan (kakor je prikazano v spodnji tabeli).

Shema odmerjanja zdravila Pramipeksol Accord

Stopnje

Enkratni večerni

Enkratni večerni

večanja

odmerek

odmerek

odmerka

(mg)

(mg soli)

0,088

0,125

2*

0,18

0,25

3*

0,35

0,50

4*

0,54

0,75

* če je potrebno

 

 

Bolnikov odziv na zdravljenje moramo po 3 mesecih oceniti in presoditi, ali je treba zdravljenje nadaljevati. Če zdravljenje prekinemo za več kot nekaj dni, moramo pri njegovem ponovnem uvajanju odmerek večati po zgornji shemi.

Prekinitev zdravljenja

Ker dnevni odmerek za zdravljenje sindroma nemirnih nog ni večji od 0,54 mg pramipeksola (0,75 mg soli), lahko zdravilo SIFROL ukinemo brez postopnega zmanjševanja odmerka. V 26- tedenskem, s placebom nadzorovanem preskušanju, so se simptomi sindroma nemirnih nog po nenadni ukinitvi zdravljenja ponovili (poslabšanje simptomov v primerjavi z njihovo izhodiščno jakostjo) pri 10 % bolnikov (pri 14 od 135). Ta učinek je bil podoben ne glede na odmerek.

Ledvična okvara

Izločanje pramipeksola je odvisno od ledvične funkcije. Bolnikom z večjim očistkom kreatinina od 20 ml/min dnevnega odmerka ni treba zmanjšati.

Pri bolnikih na hemodializi ali s hudo ledvično okvaro uporabe zdravila Pramipeksol Accord niso raziskovali.

Jetrna okvara

Bolnikom z jetrno okvaro odmerka ni treba prilagajati, ker se približno 90 % absorbirane zdravilne učinkovine izloči skozi ledvice.

Pediatrična populacija

Zaradi pomanjkanja podatkov o varnosti in učinkovitosti uporaba zdravila Pramipeksol Accord pri otrocih pod 18 let ni priporočljiva.

Tourettov sindrom

Pediatrična populacija

Zdravilo Pramipeksol Accord ni primerno za uporabo pri otrocih in mladostnikih, mlajših od 18 let, ker pri njih učinkovitost in varnost zdravila še nista dokazani. Zdravila Pramipeksol Accord ne smemo uporabiti pri otrocih in mladostnikih s Tourettovim sindromom, ker ima pri tej motnji negativno razmerje med koristjo in tveganjem (glejte poglavje 5.1).

Način uporabe

Tablete je potrebno jemati peroralno in sicer pogoltniti z vodo. Tablete se lahko vzamejo z ali brez hrane.

4.3Kontraindikacije

Preobčutljivost na učinkovino ali katerokoli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1.

4.4Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Pri predpisovanju zdravila Pramipeksol Accord bolnikom s Parkinsonovo boleznijo in ledvično okvaro je priporočljivo zmanjšano odmerjanje, opisano v poglavju 4.2.

Halucinacije

Halucinacije so znane kot neželeni učinek zdravljenja z agonisti dopamina in levodopo. Bolnikom moramo povedati, da lahko pride do halucinacij (večinoma vidnih).

Diskinezija

Pri bolnikih z napredovalo Parkinsonovo boleznijo, ki jemljejo zdravilo v kombinaciji z levodopo, se lahko med začetnim stopnjevanjem odmerka zdravila Pramipeksol Accord pojavijo diskinezije. Če se te pojavijo, zmanjšamo odmerek levodope.

Nenaden nepremagljiv spanec in zaspanost

Pramipeksol povezujejo z zaspanostjo in nenadnimi epizodami spanja, zlasti pri bolnikih s Parkinsonovo boleznijo. O nenadnih epizodah spanja med dnevnimi dejavnostmi, ki se pri nekaterih bolnikih pojavijo, ne da bi se jih zavedali ali brez opozorilnih znakov, poročajo občasno. Bolnike je treba nanje opozoriti in jim svetovati, naj bodo med zdravljenjem z zdravilom Pramipeksol Accord pri vožnji in upravljanju strojev previdni.

Bolniki, pri katerih se je že pojavila zaspanost in/ali nenadna epizoda spanja, ne smejo voziti ali upravljati strojev. Poleg tega je treba pri njih presoditi o zmanjšanju odmerka ali prekinitvi zdravljenja. Zaradi možnih aditivnih učinkov je treba bolnikom svetovati, naj bodo previdni, če jemljejo hkrati s pramipeksolom še druga zdravila s sedativnim učinkom ali uživajo alkohol (glejte poglavja 4.5, 4.7 in 4.8).

Motnje nadzora impulzov

Bolnike je treba redno spremljati zaradi možnega razvoja motenj nadzora impulzov. Bolnikom in negovalcem je treba povedati, da se lahko pri bolnikih, ki se zdravijo z dopaminskimi agonisti, tudi z zdravilom Pramipeksol Accord , pojavijo vedenjski simptomi motenj nadzora impulzov, kot so patološko hazardiranje, povečan libido, hiperseksualnost, kompulzivno trošenje denarja ali nakupovanje, prenajedanje in kompulzivno uživanje hrane. Če se razvijejo takšni simptomi, je treba presoditi o zmanjšanju odmerka ali postopni ukinitvi zdravila.

Sindrom motene regulacije dopamina

Sindrom motene regulacije dopamina (DDS-dopamine dysregulation syndrome) je odvisnostna motnja, ki povzroči pretirano uporabo zdravila, kar so opazili pri nekaterih bolnikih, zdravljenih z dopaminergiki, vključno s pramipeksolom. Pred uvedbo zdravljenja je treba bolnike in negovalce opozoriti o možnem tveganju za razvoj DDS.

Manija in delirij

Bolnike je treba redno spremljati, da bi odkrili morebiten razvoj manije in delirija. Bolnike in negovalce je treba poučiti o možnem pojavu manije in delirija med zdravljenjem s pramipeksolom. Če se razvijejo simptomi teh motenj, je treba presoditi o zmanjšanju odmerka ali postopni ukinitvi zdravila.

Bolniki s psihotičnimi motnjami

Bolnike s psihotičnimi motnjami zdravimo z agonisti dopamina le, kadar potencialna korist opravičuje tveganje.

Sočasni uporabi antipsihotičnih zdravil in pramipeksola se je treba izogibati (glejte poglavje 4.5).

Oftalmološki pregledi

Priporočljivi so redni oftalmološki pregledi, še posebno, če se pojavijo motnje vida.

Huda srčnožilna bolezen

V primeru hudih kardiovaskularnih obolenj moramo biti previdni. Priporočljivo je spremljanje krvnega tlaka, zlasti na začetku zdravljenja, ker je z dopaminergičnim zdravljenjem povezano splošno tveganje za posturalno hipotenzijo.

Nevroleptični maligni sindrom

Pri nagli prekinitvi zdravljenja z agonisti dopamina so poročali o pojavu simptomov, ki nakazujejo na nevroleptični maligni sindrom (glejte poglavje 4.2).

Sindrom odtegnitve dopaminskega agonista

Za prenehanje zdravljenja bolnikov s Parkinsonovo boleznijo je treba odmerek pramipeksola postopoma zmanjševati (glejte poglavje 4.2). Pri postopnem zmanjševanju ali prekinitvi odmerjanja dopaminskih agonistov, vključno s pramipeksolom, se lahko pojavijo nemotorični neželeni učinki. Simptomi vključujejo apatijo, anksioznost, depresijo, utrujenost, znojenje in bolečino, ki je lahko huda. Bolnike je treba o tem obvestiti pred začetkom zmanjševanja odmerka dopaminskega agonista, nato pa jih je treba redno spremljati. Če simptomi vztrajajo, bo morda potrebno odmerek pramipeksola začasno povečati (glejte poglavje 4.8).

Poslabšanje simptomov

Poročila v literaturi kažejo, da je mogoča posledica zdravljenja drugih indikacij z dopaminergičnimi zdravili poslabšanje simptomov. Poslabšanje pomeni pojav simptomov v zgodnejših večernih urah (ali celo popoldne), povečanje simptomov in njihovo razširitev na druge okončine. Poslabšanje simptomov so raziskovali v nadzorovanem kliničnem preskušanju, ki je trajalo 26 tednov. Pojavilo se je pri 11,8 % bolnikov v skupini, ki je jemala pramipeksol (n = 152), in pri 9,4 % bolnikov v skupini, ki je jemala placebo (n = 149). Kaplan-Meierjeva analiza časa do poslabšanja simptomov ni pokazala značilne razlike med skupino, ki je jemala pramipeksol, in skupino, ki je jemala placebo.

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Vezava na beljakovine v plazmi

Pramipeksol se veže na plazemske proteine v zelo majhni meri (< 20 %) in pri človeku je opažena le manjša biotransformacija. Zato so interakcije z drugimi zdravili, ki bi vplivale na vezavo na plazemske proteine ali na izločanje z biotransformacijo, malo verjetne. Čeprav interakcij z antiholinergiki niso raziskovali, je možnost le-teh majhna, ker se antiholinergiki izločajo v glavnem z biotransformacijo. Ni farmakokinetičnih interakcij s selegilinom in levodopo.

Zaviralci/snovi, ki tekmujejo za aktivno pot izločanja skozi ledvice

Cimetidin je zmanjšal ledvični očistek pramipeksola za približno 34 %, verjetno z inhibicijo kationskega sekretornega transportnega sistema v ledvičnih tubulih. Zato so z zdravili, ki to aktivno ledvično pot izločanja zavirajo ali se po njej izločajo, npr. s cimetidinom, amantadinom, meksiletinom, zidovudinom, cisplatinom, kininom in prokainamidom možne interakcije s pramipeksolom, katerih posledica je zmanjšan očistek pramipeksola. Kadar dajemo navedena zdravila sočasno z zdravilom Pramipeksol Accord, moramo upoštevati zmanjšanje odmerka pramipeksola.

Kombiniranje z levodopo

Če se zdravilo Pramipeksol Accord daje skupaj z levodopo, in povečujemo njegov odmerek, je priporočljivo zmanjšati odmerek levodope, medtem ko naj ostanejo odmerki drugih antiparkinsonikov enaki.

Zaradi možnih aditivnih učinkov svetujemo bolnikom previdnost pri jemanju drugih sedativnih zdravil ali alkohola v kombinaciji s pramipeksolom (glejte poglavja 4.4, 4.7 in 4.8).

Antipsihotiki

Sočasni uporabi antipsihotičnih zdravil in pramipeksola se je treba izogibati (glejte poglavje 4.4), npr. kadar je pričakovan antagonistični učinek.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Učinka na nosečnost in dojenje pri človeku niso raziskovali. Pramipeksol ni bil teratogen pri podganah in zajcih, vendar je bil embriotoksičen pri podganah v odmerkih, toksičnih za samico (glejte poglavje 5.3). Zdravilo Pramipeksol Accord uporabljamo med nosečnostjo le, če potencialne koristi opravičujejo potencialno tveganje za plod.

Dojenje

Ker zdravljenje s pramipeksolom zavira izločanje prolaktina pri človeku, je pričakovana inhibicija dojenja. Izločanja pramipeksola v materino mleko pri ženskah niso raziskovali. Pri podganah je bila koncentracija radioaktivnega markerja iz zdravilne učinkovine večja v mleku kot v plazmi.

Če je mogoče, zdravila Pramipeksol Accord med dojenjem ne dajemo, ker ni podatkov za človeka. Če pa se njegovi uporabi ne moremo izogniti, moramo dojenje prekiniti.

Plodnost

Študij o vplivu na plodnost pri človeku niso izvedli. V študijah na živalih je pramipeksol vplival na paritvene cikluse in zmanjšal plodnost samic, kar je pričakovani učinek agonista dopamina. Niso pa študije prikazale neposrednega ali posrednega škodljivega učinka na plodnost pri samcih.

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev

Zdravilo Pramipeksol Accord ima pomemben vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev. Pojavijo se lahko halucinacije in zaspanost.

Bolnikom, pri katerih se med zdravljenjem z zdravilom Pramipeksol Accord pojavlja zaspanost in/ali imajo nenadne epizode spanja, je treba svetovati, naj ne vozijo in naj se ne ukvarjajo z dejavnostmi, pri katerih se zaradi poslabšane budnosti poveča nevarnost resnih poškodb ali smrti (npr. pri upravljanju strojev), dokler ponavljajoče se epizode nenadnega spanja in zaspanost ne minejo (glejte še poglavja 4.4, 4.5 in 4.8).

4.8Neželeni učinki

Analiza zbranih s placebom nadzorovanih preskušanj, ki je zajela 1.923 bolnikov, zdravljenih s pramipeksolom in 1.354 bolnikov, ki so prejemali placebo, je pokazala, da so o neželenih učinkih pogosto poročali v obeh skupinah. V skupini s pramipeksolom je poročalo 63 %, v skupini s placebom pa 52 % bolnikov, o vsaj enem neželenem učinku.

Večina neželenih učinkov na zdravilo se običajno pojavi na začetku zdravljenja, nato pa jih z nadaljevanjem zdravljenja večina izgine.

Neželeni učinki so navedeni po organskih sistemih in razvrščeni po pogostnosti (pričakovano število bolnikov, ki bodo doživeli neželen učinek) v naslednje skupine: zelo pogosti (≥ 1/10); pogosti

(≥ 1/100 do < 1/10); občasni (≥ 1/1.000 do < 1/100); redki (≥ 1/10.000 do < 1/1.000); zelo redki (< 1/10.000), neznana pogostnost (ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov).

Parkinsonova bolezen, najpogostnejši neželeni učinki

Neželeni učinki, o katerih so najpogosteje poročali (≥ 5%) pri bolnikih s Parkinsonovo boleznijo in so bili med zdravljenjem s pramipeksolom pogostnejši kot med jemanjem placeba, so bili slabost, diskinezija, hipotenzija, omotica, zaspanost, nespečnost, zaprtost, halucinacije, glavobol in utrujenost.

Pogostnost zaspanosti se poveča pri odmerkih nad 1,5 mg pramipeksolijeve soli na dan (glejte poglavje 4.2). Pogostnejši neželeni učinek v kombinaciji z levodopo je bila diskinezija. Hipotenzija se lahko pojavi na začetku zdravljenja, zlasti če prehitro večamo odmerek pramipeksola.

Preglednica 1: Parkinsonova bolezen

Organski

Zelo

Pogosti

Občasni

Redki

Neznana

sistem

pog

(≥1/100 do

(≥1/1.000 do

(1/10.000

pogost

 

osti

<1/10)

< 1/100)

do

nost

 

(≥1/10)

 

 

<1/

 

 

 

 

 

1.00

 

 

 

 

 

0)

 

Infekcijske in

 

 

pljučnica

 

 

parazitsk

 

 

 

 

 

e bolezni

 

 

 

 

 

Bolezni

 

 

neustrezno

 

 

endokrin

 

 

izločanje

 

 

ega

 

 

antidiuretične

 

 

sistema

 

 

ga

 

 

 

 

 

hormona1

 

 

Psihiatrične

 

nespečnost

kompulzivno

manija

 

motnje

 

halucinacije

nakupovanje

 

 

 

 

nenormalne

patološko

 

 

 

 

sanje

hazardiranje

 

 

 

 

zmedenost

nemir

 

 

 

 

vedenjski

hiperseksualnost

 

 

 

 

blodnje

 

 

 

 

simptomi

motnje libida

 

 

 

 

motenj

paranoja

 

 

 

 

nadzora

delirij

 

 

 

 

impulzov

prenajedanje1

 

 

 

 

in

hiperfagija1

 

 

 

 

kompulzij

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolezni

zaspanost

glavobol

nenaden

 

 

živčevja

omotičnost

 

nepremagljiv

 

 

 

diskinezija

 

spanec

 

 

 

 

 

amnezija

 

 

 

 

 

hiperkinezija

 

 

 

 

 

sinkopa

 

 

Očesne bolezni

 

motnje vida,

 

 

 

 

 

vključno

 

 

 

 

 

z

 

 

 

 

 

diplopijo

 

 

 

 

 

in

 

 

 

 

 

zameglje

 

 

 

 

 

nim

 

 

 

 

 

vidom

 

 

 

 

 

zmanjšana

 

 

 

 

 

ostrina

 

 

 

 

 

vida

 

 

 

Srčne bolezni

 

 

srčno popuščanje1

 

 

Žilne bolezni

 

hipotenzija

 

 

 

Bolezni dihal,

 

 

dispneja

prsnega

 

 

kolcanje

koša in

 

 

 

mediastin

 

 

 

alnega

 

 

 

prostora

 

 

 

Bolezni

navzea

zaprtost

 

prebavil

 

bruhanje

 

Bolezni kože in

 

 

preobčutljivost

podkožja

 

 

pruritus

 

 

 

izpuščaj

Splošne težave

 

utrujenost

sindrom

in

 

periferni edem

odtegni

spremem

 

 

tve

be na

 

 

dopami

mestu

 

 

nskega

aplikacije

 

 

agonist

 

 

 

a,

 

 

 

vključn

 

 

 

o z

 

 

 

apatijo,

 

 

 

anksioz

 

 

 

nostjo,

 

 

 

depresij

 

 

 

o,

 

 

 

utrujen

 

 

 

ostjo,

 

 

 

znojenj

 

 

 

em in

 

 

 

bolečin

 

 

 

o.

Preiskave

 

zmanjšanje

povečanje telesne

 

 

telesne

mase

 

 

mase,

 

 

 

vključno

 

 

 

z

 

 

 

zmanjšanj

 

 

 

em

 

 

 

apetita

 

1Ta neželeni učinek so opazili v obdobju trženja. S 95-% gotovostjo se ne pojavlja pogosteje kot občasni neželeni učinki, morda celo redkeje. Njegove pogostnosti ni možno natančno oceniti, ker se ni pojavil v zbirki podatkov iz kliničnih preskušanj, v kateri so podatki o 2.762 bolnikih s Parkinsonovo boleznijo, ki so se zdravili z pramipeksolom.

Sindrom nemirnih nog, najpogostnejši neželeni učinki

Najpogostnejši (≥ 5%) neželeni učinki, o katerih so poročali pri bolnikih z ostalimi težavami, ki so se zdravili s pramipeksolom, so bili navzea, glavobol, omotica in utrujenost. O slabosti in utrujenosti so med zdravljenjem z zdravilom Pramipeksol Accord pogosteje poročali pri ženskah (20,8 % in 10,5 %) kot pri moških (6,7 % in 7,3 %).

Preglednica 2: Sindrom nemirnih nog

Organski

Zelo

Pogosti

Občasni

Neznana

sistem

pog

(≥1/100 do

(≥1/1.000 do

pogostno

 

osti

<1/100)

st

 

(≥1/10)

0)

 

 

Infekcijske in

 

 

pljučnica1

 

parazitsk

 

 

 

 

e bolezni

 

 

 

 

Bolezni

 

 

neustrezno izločanje

 

endokrin

 

 

antidiuretičnega hormona1

 

ega

 

 

 

 

sistema

 

 

 

 

Psihiatrične

 

nespečnost

nemir

 

motnje

 

nenormalne

zmedenost

 

 

 

sanje

halucinacije

 

 

 

 

motnje libida

 

 

 

 

blodnje1

 

 

 

 

hiperfagija1

 

 

 

 

paranoja1

 

 

 

 

manija1

 

 

 

 

delirij1

 

 

 

 

vedenjski simptomi motenj nadzora

 

 

 

 

impulzov in kompulzije1 (na

 

 

 

 

primer:

 

 

 

 

kompulzivno nakupovanje,

 

 

 

 

patološko hazardiranje,

 

 

 

 

hiperseksualnost, prenajedanje)

 

Bolezni

 

glavobol

nenaden nepremagljiv spanec

 

živčevja

 

omotičnost

sinkopa

 

 

 

zaspanost

diskinezija

 

 

 

 

amnezija1

 

 

 

 

hiperkinezija1

 

Očesne bolezni

 

 

okvara vida, vključno z

 

 

 

 

zmanjšano ostrina vida

 

 

 

 

diplopijo

 

 

 

 

zamegljenim vidom

 

Srčne bolezni

 

 

srčno popuščanje1

 

Žilne bolezni

 

 

hipotenzija

 

Bolezni dihal,

 

 

dispneja

 

prsnega

 

 

kolcanje

 

koša in

 

 

 

 

mediastin

 

 

 

 

alnega

 

 

 

 

prostora

 

 

 

 

Bolezni

navzea

zaprtost

 

 

prebavil

 

bruhanje

 

 

Bolezni kože in

 

 

preobčutljivost

 

podkožja

 

 

pruritus

 

 

 

 

izpuščaj

 

Splošne težave

 

utrujenost

periferni edem

sindrom

in

 

 

 

odtegnitv

spremem

 

 

 

e

be na

 

 

 

dopamins

mestu

 

 

 

kega

aplikacije

 

 

 

agonista,

 

 

 

 

vključno

 

 

 

 

z apatijo,

anksiozno stjo, depresijo, utrujenost jo, znojenjem in bolečino.

Preiskave

zmanjšanje telesne mase, vključno

 

z zmanjšanjem apetita

 

povečanje telesne mase

1Ta neželeni učinek so opazili v obdobju trženja. S 95-% gotovostjo se ne pojavlja pogosteje kot občasni neželeni učinki, morda celo redkeje. Njegove pogostnosti ni možno natančno oceniti, ker se ni pojavil v zbirki podatkov iz kliničnih preskušanj, v kateri so podatki o 1.395 bolnikih s sindromom nemirnih nog, ki so se zdravili z pramipeksolom.

Opis izbranih neželenih učinkov

Zaspanost

Pramipeksol pogosto povezujejo z zaspanostjo, občasno tudi s preveliko zaspanostjo čez dan in epizodami nenadnega spanca (glejte tudi poglavje 4.4).

Motnje libida

Pramipeksol lahko občasno povzroči motnje libida (povečanje ali zmanjšanje).

Motnje nadzora impulzov

Pri bolnikih, ki so se zdravili z dopaminskimi agonisti, tudi zdravilom Pramipeksol Accord, se lahko pojavijo patološko hazardiranje, povečan libido, hiperseksualnost, kompulzivno trošenje denarja ali nakupovanje, prenajedanje in kompulzivno uživanje hrane (glejte poglavje 4.4).

V presečni, retrospektivni presejalni raziskavi s kontrolno skupino, ki je zajela 3.090 bolnikov s Parkinsonovo boleznijo, je imelo 13,6 % vseh bolnikov, ki so prejemali dopaminergično ali nedopaminergično zdravljenje, v preteklih šestih mesecih simptome motnje nadzora impulzov. Pojavljali so se v obliki patološkega hazardiranja, kompulzivnega nakupovanja, prenajedanja in kompulzivnega spolnega vedenja (hiperseksualnosti). Možni neodvisni dejavniki tveganja za motnje nadzora impulzov so bili dopaminergično zdravljenje in dopaminergično zdravljenje z večjimi odmerki, nižja starost (≤ 65 let), neporočenost in samoporočanje o hazarderskem vedenju v družinski anamnezi.

Sindrom odtegnitve dopaminskega agonista

Pri postopnem zmanjševanju ali prekinitvi odmerjanja dopaminskih agonistov, vključno s pramipeksolom, se lahko pojavijo nemotorični neželeni učinki. Simptomi vključujejo apatijo, anksioznost, depresijo, utrujenost, znojenje in bolečino (glejte poglavje 4.4).

Srčno popuščanje

O srčnem popuščanju so pri bolnikih, ki so se zdravili s pramipeksolom, poročali v kliničnih študijah in v obdobju po začetku trženja. V farmakoepidemiološki študiji so uporabo pramipeksola v primerjavi z njegovo neuporabo povezovali s povečanim tveganjem srčnega popuščanja (razmerje tveganja je bilo 1,86; 95-odstotni IZ, 1,21-2,85).

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih

delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9Preveliko odmerjanje

Z močno prevelikimi odmerki ni kliničnih izkušenj. Pričakovani neželeni učinki bi morali biti povezani s farmakodinamskimi lastnostmi agonistov dopamina, vključno z navzeo, bruhanjem, hiperkinezijo, halucinacijami, agitacijo in hipotenzijo. Ni uveljavljenega antidota za preveliko odmerjanje agonistov dopamina. Če so prisotni znaki stimulacije osrednjega živčnega sistema, je lahko indiciran nevroleptik. Zdravljenje prevelikega odmerjanja lahko ob izpiranju želodca, dajanju intravenskih tekočin, dajanju aktivnega oglja in spremljanju elektrokardiograma zahteva splošne podporne ukrepe.

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: antiparkinsoniki, agonisti dopamina, Oznaka ATC: N04BC05.

Mehanizem delovanja

Pramipeksol je agonist dopamina, ki se visoko selektivno in specifično veže na podskupino dopaminskih receptorjev D2, med katerimi ima preferenčno afiniteto za receptorje D3, in ima polno intrinzično aktivnost.

Pramipeksol ublaži motorične motnje pri Parkinsonovi bolezni s stimulacijo receptorjev dopamina v striatumu. Poskusi na živalih so pokazali, da pramipeksol zavira sintezo, sproščanje in hitrost obračanja ('turnover') dopamina.

Farmakodinamični učinki

Pri prostovoljcih so opazili znižanje prolaktina, odvisno od odmerka.

Klinična učinkovitost in varnost pri Parkinsonovi bolezni

Pri bolnikih pramipeksol ublaži znake in simptome idiopatske Parkinsonove bolezni. V s placebom kontroliranih kliničnih preskušanjih je bilo vključenih približno 1.800 bolnikov v stadijih I -V po Hoehnovi in Yahru, ki so se zdravili s pramipeksolom. Od teh jih je približno 1.000 v bolj napredovalih stadijih sočasno prejemalo levodopo in so trpeli za motoričnimi zapleti.

Pri bolnikih z zgodnjo in napredovalo Parkinsonovo boleznijo, je bila učinkovitost pramipeksola v kontroliranih kliničnih preskušanjih vzdrževana približno šest mesecev. V odprtih nadaljevalnih preskušanjih, ki so trajala več kot tri leta, ni bilo znakov upadanja učinkovitosti. V kontroliranem, dvojno slepem, 2 leti trajajočem kliničnem preskušanju je začetno zdravljenje s pramipeksolom pomembno odložilo nastop motoričnih zapletov in zmanjšalo njihovo pojavljanje v primerjavi z začetnim zdravljenjem z levodopo. O tem odlogu motoričnih zapletov pri pramipeksolu je treba presoditi glede na večje izboljšanje motorične funkcije pri levodopi (izmerjeno s srednjo spremembo pri klinični nevrološki preiskavi za bolnike s Parkinsonovo boleznijo – po lestvici UPDRS). Skupna pogostnost halucinacij in zaspanosti je bila v fazi eskalacije na splošno večja v skupini, ki je prejemala pramipeksol. V vzdrževalni fazi pa med zdraviloma ni bilo značilne razlike. Naštete izsledke je treba upoštevati ob uvajanju zdravljenja s pramipeksolom pri bolnikih s Parkinsonovo boleznijo.

Pediatrična populacija

Evropska agencija za zdravila je odstopila od obveze za predložitev rezultatov študij z zdravilom Pramipeksol Accord pri Parkinsonovi bolezni za vse skupine pediatrične populacije (za podatke o uporabi pri pediatrični populaciji glejte poglavje 4.2).

Klinična učinkovitost in varnost pri sindromu nemirnih nog

Učinkovitost pramipeksola so ocenili v štirih s placebom nadzorovanih kliničnih preskušanjih pri približno 1.000 bolnikih z zmernim do zelo hudim idiopatskim sindromom nemirnih nog.

Primarni merili za oceno izida zdravljenja glede na njegovo učinkovitost sta bili srednja sprememba glede na izhodiščno stanje pri vrednotenju z lestvico za oceno sindroma nemirnih nog (Restless Legs Syndrome Rating Scale – RLSRS) in izboljšanje, ocenjeno z lestvico CGI-I (Clinical Global Impression-Improvement). Pri obeh primarnih opazovanih dogodkih so v primerjavi s placebom ugotovili statistično pomembne razlike v skupinah, ki so prejemale po 0,25 mg, 0,5 mg ali 0,75 mg pramipeksolijeve soli. Po 12 tednih zdravljenja se je izhodiščno število točk na lestvici IRLS v skupini, ki je prejemala placebo, zmanjšalo s 23,5 na 14,1, v skupinah, ki so prejemale pramipeksol (skupno za vse odmerke) pa s 23,4 na 9,4 točke. Prilagojena srednja razlika je bila –4,3 točke (95-odstotni interval zaupanja –6,4; –2,1 točke, p < 0,0001). Odstotek odzivnosti na zdravljenje je bil glede na oceno, pridobljeno z lestvico CGI-I (izboljšanje, zelo veliko izboljšanje), pri placebu 51,2 %, pri pramipeksolu pa 72,0 % (razlika 20 %, 95-interval zaupanja: 8,1 %; 31,8 %, p < 0,0005). Učinkovitost so zasledili pri 0,088 mg baze (0,125 mg soli) na dan po prvem tednu zdravljenja.

V 3-tedenskem s placebom nadzorovanem preskušanju s polisomnografijo je zdravilo Pramipeksol Accord pomembno zmanjšalo število periodičnih premikov okončine v času, ko so bili bolniki v postelji.

Učinkovitost zdravljenja v daljšem obdobju so ocenili v s placebom nadzorovanem kliničnem preskušanju. Po 26 tednih zdravljenja je bila prilagojena srednja vrednost zmanjšanja skupne ocene po IRLS 13,7 točke v skupini, ki je jemala pramipeksol, in 11,1 točke v skupini, ki je jemala placebo, ob statistično značilni (p = 0,008) povprečni razliki med ocenama -2,6. Stopnja odziva na lestvici CGI-I (veliko izboljšanje, zelo veliko izboljšanje) je bila 50,3 % (80/159) pri placebu in 68,5 % (111/162) pri pramipeksolu (p = 0,001), kar pomeni, da ima na vsakih 6 zdravljenih bolnikov, en bolnik večjo korist od zdravljenja v primerjavi z bolnikom v kontrolni skupini (95-odstotni IZ: 3,5, 13,4).

Pediatrična populacija

Evropska agencija za zdravila je začasno odložila zahtevo za predložitev rezultatov študij z zdravilom Pramipeksol Accord pri sindromu nemirnih nog za eno ali več podskupin pediatrične populacije (za podatke o uporabi pri pediatrični populaciji glejte poglavje 4.2).

Klinična učinkovitost in varnost pri Tourettovem sindromu

Učinkovitost pramipeksola (0,0625 do 0,5 mg na dan) pri 6 do 17 let starih pediatričnih bolnikih s Tourettovim sindromom so ocenili v 6-tedenski, dvojno slepi, s placebom nadzorovani raziskavi z naključnim izborom preizkušancev, v kateri so uporabili fleksibilno odmerjanje. Triinšestdeset bolnikov so naključno razvrstili (43 v zdravljenje s pramipeksolom, 20 s placebom). Primarni opazovani dogodek je bila sprememba skupne ocene resnosti tikov na lestvici YGTSS (Yale Global Tic Severity Scale). Med pramipeksolom in placebom ni bilo razlik pri primarnem opazovanem dogodku niti pri nobenem od sekundarnih opazovanih dogodkov, kar je pokazala skupna ocena na lestvici YGTSS ter ocene na lestvicah PGI-I (Patient Global Impression of Improvement), CGI-I (Clinical Global Impression of Improvement) in CGI-S (Clinical Global Impressions of Severity of Illness). Neželeni dogodki, ki so se v skupini s pramipeksolom pojavili pri najmanj 5 % bolnikov, in so bili pri bolnikih, ki so se zdravili s pramipeksolom, pogostejši kot pri placebu, so bili: glavobol (27,9 %, placebo 25,0 %), zaspanost (7,0 %, placebo 5,0 %), siljenje na bruhanje (18,6 %, placebo 10,0 %), bruhanje (11,6 %, placebo 0,0 %), bolečina v zgornjem delu trebuha (7,0 %, placebo 5,0 %), ortostatska hipotenzija (9,3 %, placebo 5,0 %), mialgija (9,3 %, placebo 5,0 %), motnja spanja (7,0 %, placebo 0,0 %), dispneja (7,0 %, placebo 0,0 %) in okužba zgornjih dihalnih poti (7,0%, placebo 5,0%). Drugi pomembnejši neželeni dogodki, zaradi katerih so pri s pramipeksolom zdravljenih

bolnikih preskušano zdravilo ukinili, so bili zmedenost, motnja govora in poslabšanje bolezenskega stanja (glejte poglavje 4.2).

5.2Farmakokinetične lastnosti

Absorbcija

Pramipeksol se po peroralnem jemanju hitro in popolnoma absorbira. Absolutna biološka uporabnost je več kot 90 %, do največjih plazemskih koncentracij pa pride po 1 do 3 urah. Sočasno jemanje s hrano stopnje absorpcije pramipeksola ne zmanjša, vendar pa se zmanjša hitrost absorpcije. Pramipeksol kaže linearno kinetiko in majhne variacije plazemskih koncentracij med bolniki.

Porazdelitev

Pri človeku je vezava pramipeksola na proteine zelo majhna (< 20 %), volumen porazdelitve pa je velik (400 l). Pri podganah so opazili visoke koncentracije v možganskih tkivih (približno 8-krat večje kot v plazmi).

Biotransformacija

Pramipeksol se pri človeku presnavlja le v manjši meri.

Izločanje

Pramipeksol se izloči v glavnem nespremenjen skozi ledvice. Približno 90 % odmerka, označenega s 14C, se izloči skozi ledvica, medtem ko v fecesu najdemo manj kot 2 % odmerka. Skupni očistek pramipeksola je približno 500 ml/min, ledvični očistek pa je približno 400 ml/min. Razpolovni čas (t1/2) izločanja variira od 8 ur pri mladih do 12 ur pri starejših ljudeh.

5.3Predklinični podatki o varnosti

Raziskave toksičnosti po večkratnih odmerkih so pokazale, da pramipeksol kaže funkcionalne učinke, večinoma na osrednji živčni sistem in ženski reproduktivni sistem, ki so verjetno posledica povečanega farmakodinamskega učinka pramipeksola.

Pri miniprašičih so opazili zmanjšanja diastoličnega in sistoličnega tlaka ter srčnega utripa, pri opicah pa težnjo k hipotenzivnem učinku.

Potencialne učinke pramipeksola na reproduktivni sistem so raziskovali pri podganah in zajcih. Pramipeksol ni bil teratogen pri podganah ali zajcih, vendar je bil pri podganah, v odmerkih, toksičnih za samico, embriotoksičen. Zaradi izbire živalskih vrst in omejenih raziskovanih parametrov neželeni učinki pramipeksola na nosečnost in fertilnost samcev niso bili v celoti pojasnjeni.

Pri podganah so opazili zapozneli spolni razvoj (ločevanje prepucija in odpiranje nožnice). Pomen za ljudi ni znan.

Pramipeksol ni bil genotoksičen. V raziskavi kancerogenosti so samci podgan razvili hiperplazijo Leydigovih celic in adenome, kar so razložili z dejstvom, da pramipeksol zavira sintezo prolaktina. Ta ugotovitev ni klinično pomembna za ljudi. Ista študija je tudi pokazala, da je bil pramipeksol v odmerkih 2 mg/kg (soli) ali več povezan z degeneracijo mrežnice pri albino podganah. Zadnje ugotovitve niso opazili niti pri pigmentiranih podganah niti v raziskavi kancerogenosti pri 2-letnih albino miših ali katerikoli drugi raziskovani vrsti.

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

manitol mikrokristalna celuloza koruzni škrob

brezvodni koloidni silicijev dioksidev dioksid povidon

magnezijev stearat

6.2Inkompatibilnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

6.3Rok uporabnosti

2 leti

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte pri temperaturi pod 30 °C.

Shranjujte v originalni ovojnini, za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

Pramipeksol Accord tablete so pakirane v pretisnih omotih aluminij/aluminij. En pretisni trak vsebuje 10 tablet.

Škatle vsebujejo 30 ali 100 tablet.

Na trgu ni vseh navedenih pakiranj.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje

Neuporabljena zdravila ali odpadne snovi se morajo odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi..

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road,

North Harrow, Middlesex HA1 4HF,

Velika Britanija

8.ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

Pramipeksol Accord 0,088 mg tablete

EU/1/11/728/001-002 (30/100 tablet v alu / alu blister)

Pramipeksol Accord 0,18 mg tablete

EU/1/11/728/003-004 (30/100 tablet v alu / alu blister)

Pramipeksol Accord 0,35 mg tablete

EU/1/11/728/005-006 (30/100 tablet v alu / alu blister)

Pramipeksol Accord 0,7 mg tablete

EU/1/11/728/007-008 (30/100 tablet v alu / alu blister)

Pramipeksol Accord 1,1 mg tablete

EU/1/11/728/009-010 (30/100 tablet v alu / alu blister)

9.DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET

Datum prve odobritve: 30. september 2011

Datum zadnjega podaljšanja: 15. julij 2016

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu.

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept